телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАОдежда и обувь -30% Образование, учебная литература -30% Товары для детей -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Менеджмент (Теория управления и организации)

Виробнича практика з менеджменту

найти похожие
найти еще

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Зміст 1. Загальні відомості про ПП "ВіКо". 2. Організаційна структура управління підприємством. 3. Взаємозв'язок підприємства із зовнішніми контрагентами та з ринковою інфраструктурою. 4. Маркетингова діяльність на підприємстві. 5. Система управління діяльністю ПП "ВІКо" та економічне обґрунтування господарських рішень. 6. Інноваційна та фінансова діяльність підприємства. 7. Управління персоналом. 8. Практика антикризового управління на підприємстві. Список використаних джерел. Додатки. 1. Загальні відомості про ПП “ВІКо” Звіт є результатом практики на базі Приватного Підприємства "ВіКо". В роботі використано знання , отримані в процесі вивчення ряду економічних дисциплін. Ціль практики - закріплення раніше отриманих знань на практиці. Приватне підприємство "ВіКо"- одне з багатьох підприємств оптової торгівлі Кривого Рогу. Його було засновано 30 вересня 1996 року на приватній власності його власника з правом найму працівників. Метою діяльності підприємства є ведення виробничо-господарської та іншої діяльності, спрямованої на створення нових робочих місць, на отримання прибутку на вкладений капітал; а також на задоволення на її основі соціально-економічних інтересів власника та членів трудового колективу підприємства, участь в благодійницькій діяльності, виконання, у випадках передбачених законодавством, державних програм і замовлень, здійснення посередницької діяльності. Предметом діяльності підприємства є: - виробництво будівельних матеріалів та їх реалізація; - закупівля, купівля, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції, у тому числі продуктів народного споживання, рослинництва і тваринництва; - ремонтно-будівельні роботи в усіх галузях народного господарства; - надання транспортно-експедиційних послуг, у тому числі вантажні та пасажирські перевезення на замовлення населення і підприємств по Україні та за її межами; - оптова торгівля у т. ч.: продуктами харчування, добавками до продуктів харчування, горілчаними, тютюновими виробами, промисловими виробами, будівельними матеріалами, устаткуванням машинобудування, нафтопродуктами, металопрокатом, включаючи торгівлю по бартеру; - роздрібна торгівля у т. ч.: продуктами харчування, добавками до продуктів харчування, горілчаними, тютюновими виробами, промисловими виробами, будівельними матеріалами, устаткуванням машинобудування, нафтопродуктами, металопрокатом. Трудовий колектив підприємства складається з 10 осіб, які зайняті в діяльності на основі трудового договору. В минулому 1999 році основна діяльність підприємства була пов'язана з оптовою та бартерною торгівлею продуктами харчування, будівельними матеріалами, металопрокатом та меблями. Річний обсяг продажу в 1999 р. продукції склав 765.87 тис. грн. Чистий прибуток підприємства склав 52.7 тис. грн. Середня рентабельність продукції - 6.8 відсотки. Підприємство володіє значним інтелектуальним потенціалом, має дружні, тісні стосунки з партнерами, оснащене сучасними інформаційними засобами діяльності і управління, облік і управління діяльністю здійснюються при допомозі комп'ютерної мережі. 2. Організаційна структура управління підприємством.

Тому слід враховувати витратоємкість, податкоємкість, оберненість запасів та інші економічні фактори. Товарообіг забезпечує економічну основу всієї діяльності торгового підприємства, оскільки реалізує основний об'ємний показник цієї діяльності і досягнуті маркетингові позиції. Функціонування потребує постійної розробки управлінських рішень на всіх рівнях діяльності. В процесі реалізації даної функції проводиться аналіз і прогнозування торгової кон'юнктури, здійснюється планування обсягу і складу товарообіг, нормування і планування товарного запасу, планування обсягу і складу закупок. Підприємство, що досліджується, здійснює оптовий товарообіг шляхом продажу товарів оптовим покупцям свого регіону та інших регіонів України (Львівська, Волинська області). Продаж товарів здійснюється і підприємствам роздрібної торгової мережі в порядку мілкого оту. Розрахунки за реалізований товар відбуваються як відразу після відвантаження товару, так з відстрочкою платежу, за готівкові та безготівкові кошти. Продаж товарів на підприємстві "ВіКо", як і на інших підприємствах цієї галузі, характеризується такими показниками: - загальний обсяг товарообігу, що характеризує обсяги продажу товарів в розрізі окремих видів товарообігу; - склад товарообігу, що характеризує структуру загального обсягу товарообігу окремих видів в розрізі його форм, - структура товарообігу, що характеризує товарно-груповий склад реалізації товарів. Показники товарообігу пов'язані з іншими важливими показниками діяльності торгового підприємства. Основна ціль управління товарообігом полягає в забезпеченні високих темпів розвитку торгового підприємства і задоволення попиту контингенту споживачів. У відповідності з ціллю перед управлінням стоять наступні завдання: 1. Ув'язка темпів розвитку товарообігу з розвитком регіонального споживчого ринку та змінами його кон'юнктури. 2. Планування обсягу реалізації товарів, що забезпечує отримання необхідної суми прибутку. 3. Забезпечення в процесі планування товарообігу ефективного використання наявних ресурсів. 4. Забезпечення планування структури товарообігу, що відповідає структурі попиту споживачів. 5. Планування обсягу і структури поставок товарів і суми товарних запасів, що забезпечить ритмічну роботу і стабільний асортимент. Виходячи з основної цілі та завдань будується система управління товарообігом підприємства : оцінка і прогнозування кон'юнктури споживчого ринку, планування обсягів і структури реалізації товарів, нормування і планування товарних запасів, планування надходжень і закупок товарів. Найбільш відповідальним етапом в системі економічного управління товарообігом ПП "ВіКо" є планування обсягу та структури реалізації товарів: 1. Вибір приоритетних цілей розвитку товарообігу; 2. Аналіз обсягу і структури реалізації товару в передплановому періоді; 3. Визначення планового обсягу реалізації товарів; 4.Визначення планової структури реалізації товарів; 5.Оцінка напруги розробленого плану реалізації; 6.Розробка мір по здійсненню плану реалізації товарів. Планування виробничо-господарської та фінансової діяльності, підприємство здійснює самостійно. Визначення перспектив свого розвитку відбувається виходячи з попиту на продукцію, роботи, послуги і необхідності забезпечення виробничого і соціального розвитку, підвищення особистих прибутків працівників.

Вивчення попиту на продукцію здійснюється шляхом його аналізу на ринку міста і регіону. Важлива роль при цьому приділяється газеті "Звезда -4", звідки черпається інформація про попит, ціни та конкурентів. Розташування ж рекламних об'яв в цій газеті допомагає знайти мілко-оптового споживача. Оперативне вивчення ринку та прогноз розвитку його потреб здійснюється систематично, взаємопов'язане і узгоджено, щоб одна інформація доповнювала іншу. Тільки це сприяє ефективній діяльності, швидкому обігу та повному споживанню. Аналіз ринкових можливостей підприємства, дослідження попиту на продукцію в різний період часу дає можливість визначити сезонну продукцію і на основі цього максимізувати прибутки. Так, наприклад, в осінньо-зимовий період зростає попит на меблі, кондитерські вироби, а весняно-літній - на будівельні матеріали (Додаток 5). Роблячи ставку на визначені види продукції в певний сезон підприємство найменше ризикує заморозити оборотні кошти. Отже, виходячи з аналізу маркетингової діяльності підприємства, можна сказати, що на сьогоднішній день роль маркетингової діяльності значно зросла а конкурентоспроможність продукції підприємства на внутрішньому ринку досить висока. 5.Система управління діяльністю ПП "ВіКо" та економічне обґрунтування господарських рішень. Торгівля - широка область підприємницької діяльності і сфера прикладення праці - в останні роки отримала нові імпульси свого розвитку, значно розширила "поле і правила гри17 в економіці перехідного періоду. В неї влилося багато підприємницьких людей і фірм, втому числі і ПП "ВіКо". Керівництво підприємства вимушене кожного дня вирішувати багато проблем організаційного, економічного та фінансового характеру, які вимушені вирішувати інтуїтивно, методом "проб і помилок", отримуючи постійно практичний досвід. Процес насичення споживчого ринку товарами і зростання, а конкуренції вимагає глибоких і всебічних знань його основ в розрізі різних аспектів торгової діяльності, комплексного підходу до багато аспектної торгової діяльності, нових цільових орієнтирів розвитку торгових підприємств, сучасного методичного апарату аналізу, планування і контролю. Управління підприємством здійснюється за допомогою різних методів торгового менеджменту, який формує раціональні управлінські рішення з питань розвитку конкретного підприємства, координацію різних напрямків його діяльності і забезпечення ефективності кінцевих результатів. Механізм діяльність торгового підприємства має свої особливості: 1. Державно-правове і нормативне регулювання. 2. Ринковий механізм регулювання торгової діяльності підприємств проявляється в сфері споживчого ринку, оскільки попит формує рівень цін на товари, визначає можливість знаходження ринкової ніші чи розширення обсягу діяльності, дозволяє сформувати нову систему господарчих відносин з постачальниками і т. д. Роль ринкового механізму регулювання торгової діяльності постійно росте. 3. Внутрішній механізм регулювання окремих аспектів господарської діяльності торгового підприємства формується в його рамках, узгоджуючи з регламентом ті чи інші оперативні управлінські рішення.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Путь менеджера от новичка до гуру

Порою нестерпимо хочется 0,2 290 Трейси, Б. Постройте свое будущее 0,2 291 Гашек, Я. Похождения бравого солдата Швейка 0,2 292 Друкер, П. Практика менеджмента 0,2 293 Хершген, Х., Дихтль, Е. Практический маркетинг 0,2 294 Предпринимательство и инновации: практика и принципы 0,2 295 Достоевский, Ф.М. Преступление и наказание 0,2 296 Веллер, М.И. Приключения майора Звягина 0,2 297 Питер, Л. Дж. Принцип Питера, или Почему дела всегда идут вкривь и вкось P0,2 298 Кини, Р., Райф, Х. Принятие решений при многих критериях: предпочтения и замещения P0,2 299 Притчи царя Соломона 0,2 300 Беквит, Г. Продавая незримое. Руководство по современному маркетингу услуг P0,2 301 Кизи, К. Пролетая над гнездом кукушки 0,2 302 Хемингуэй, Э. Прощай, оружие!P 0,2 303 Линчевский, Э.Э. Психологический климат туристской группы 0,2 304 Уилсон, Р.А. Психология эволюции 0,2 305 Беренс, Р. Путь мастера 0,2 306 Ленер, Д.,Синицына, М. Эффект Сильвио Берлускони 0,2 307 Бурбо, Л. Пять травм, которые мешают быть самим собой 0,2 308 Ершов, П.М

скачать реферат Виробничо-торговельна діяльність підприемства

Виконання задач управління по регулюванню, організації, координації і контролю за виробничим процесом і досягнення визначених цілей отримує оцінку на ринку. Під науковими основами управління розуміють систему наукових знань, яка складає теоретичну базу практики управління, забезпечення практики менеджменту науковими рекомендаціями. Першим етапом методології наукового управління був аналіз змісту роботи і визначення її основних компонентів. Потім була обгрунтована необхідність систематичного використання стимулювання з метою зацікавленості працівників у збільшенні продуктивності праці і збільшенні об’єму виробництва. Автори робіт по науковому управлінню висунули і обгрунтували такі наукові положення: - використання наукового аналізу для визначення найкращих засобів досягнення цілей і рішення конкретних задач; - необхідність забезпечення працівників ресурсами, які необхідні для ефективного виконання задач. Існують такі найважливіші концепції, які внесли суттєвий внесок в розвиток сучасної теорії і практики управління: - наукове управління; - адміністративне управління; - управління з позицій психології і людських відносин; - управління з позицій науки про поведінку.

Муфта для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка + кнопки), черная.
Муфта на ручку коляски очень легко одевается и защищает Ваши руки от холода. Ткань муфты водоотталкивающая, она утеплена мехом и небольшим
489 руб
Раздел: Муфты на ручку
Маринатор "9 минут".
Кухонный прибор «9 минут» потратит на маринование продуктов меньше 10 минут. Секрет приготовления маринада за такой короткий срок
2161 руб
Раздел: Консервирование
Античасы "Да какая разница", стеклянные.
Настенные кварцевые античасы "Да какая разница" своим эксклюзивным дизайном подчеркнут оригинальность интерьера вашего
1018 руб
Раздел: Прочее
 Нет мотива - нет работы. Мотивация у нас и у них

Перечисленные недостатки, конечно, имеют место если не во всех американских компаниях, то во многих из них, но, однако, идеальной системы управления пока не существует, и американская школа является тем не менее очень эффективной и сильной. Таким образом, в мировой практике менеджмента сложились две сильные школы, две теории, два опыта. Оба метода успешны, и доказывать их эффективность будет излишним. Опыт Запада и его концепция управления и мотивации персонала выражаются в принципах американского менеджмента, опыт Востока в школе японского менеджмента. Американский и японский стили управления имеют некоторые сходства, и часто можно наблюдать заимствование и смешивание этих школ. Сходство проявляется в принципе движения кадров, участии персонала в прибылях, подготовке кадров. Различия можно увидеть, если обратить внимание на то, какими принципами руководствуются менеджеры Японии и США при активизации персонала. Если менеджеры США в большинстве компаний делают акцент на денежное вознаграждение, конкуренцию, страх потерять работу, сокращение, увольнение и другие методы, которые абсолютно не отвечают представлениям о гуманности, то в Японии больший акцент делается на внутреннюю сознательность, причастность к группе, объединение и отождествление целей работника с целями компании, подготовку, повышение уровня квалификации, признательность работника компании, в которой он работает, за хорошие условия жизни и труда, которые она ему предоставляет, за стабильность и гарантии

скачать реферат Сучасні технології менеджменту

Менеджмент як сукупність принципів, методів, функцій і форм управління фірмами на Заході відомий в нашій країні давно. Однак ще десять років назад наші фахівці вважали, що його основними цілями є отримання високого прибутку і постійне випередження країн соціалізму по продуктивності праці в інтересах зміцнення позицій імперіалізму. (17( Демократизація суспільного життя країни дозволила широким верствам населення, практичним працівникам ознайомитися з накопиченим багатим світовим досвідом теорії і практики менеджменту, а орієнтація української економіки на ринкові відносини зробила просто необхідними вивчення і використання досвіду передових держав. У зв'язку з цим відношення до менеджменту в Україні в останні роки значно змінилося. Опубліковані труди видних теоретиків і практиків менеджменту. Почалася активна підготовка керуючих менеджерів. 4. Сучасні технології менеджменту. Велика частина компаній перебудовує свої системи управління з традиційної виробничої і ринковий на технологічну орієнтацію. Передова технологія є сьогодні ключем до успіху на будь-якому ринку, що з нетерпінням чекає продукцію з новими характеристиками і готовий платити за це високу ціну.

 Как найти высокооплачиваемую работу с помощью Internet

Если попытаться более четко и конкретно сформулировать обязанности подчиненного в системе управления, то их надо разделить на формальные и неформальные. Начнем с формальных. Они заключаются в том, чтобы: принимать самостоятельные решения и действовать в рамках своей компетенции, не передавая задания коллегам и другим лицам; во всех случаях, когда решение проблемы выходит за рамки компетенции, докладывать руководству и советоваться с ним; искать пути совершенствования своей деятельности, вносить соответствующие предложения в вышестоящие инстанции; постоянно информировать руководителя о своей деятельности; координировать свои действия с работой других сотрудников того же уровня. Неформальные обязанности подчиненных относятся, в основном, к их взаимоотношениям с руководителями. Именно здесь возникает очень много коллизий, для предотвращения которых теория и практика менеджмента разработала конкретные рекомендации. Назовем некоторые из них: смотреть на руководителя, прежде всего, как на человека, но на работе

скачать реферат Державна агенція промоції культури України

ЗМІСТ Вступ Розділ 1. Загальна характеристика Державної агенції промоції культури України 1.1 Історія створення. Форма власності 1.2 Мета та предмет діяльності Розділ 2. Аналіз організаційної та управлінської структури ДАПКУ 2.1 Основні завдання та права структурних підрозділів ДАПКУ 2.2 Організаційна структура управління Розділ 3. Майно та аналіз джерел його формування Розділ 4. Аналіз трудових ресурсів 4.1 Нормування і оплата праці 4.2 Посадові обов'язки працівників Розділ 5. Аналіз інформаційних потоків Розділ 6. Аналіз діяльності ДАПКУ Висновок Список використаних джерел Додатки ВСТУП Успішна діяльність і динамічний розвиток кожної організації, незалежно від її форми власності та галузевої приналежності залежить від ефективної системи менеджменту. Мета виробничої практики, дозволяє використати вже набуті теоретичні знання для прийняття виважених рішень менеджеру у всіх сферах діяльності організації. Завданням практики є ознайомлення з підприємством, ознайомлення зі звітними та іншими інформаційними документами діяльності підприємства, вивчення організаційної, виробничої, та управлінської структури підприємства.

скачать реферат Маркетингова політика ПМП "Арконі"

Вінницький фінансово-економічний університет Кафедра менеджменту Звіт Про виробничу практику на ПМП .

скачать реферат Психология

Предложить тому, кто вас прервал поговорить после один на один; - применять диалектические приемы; - обратиться к благородству присутствующих, если замечание не этично, следует спросить, а как бы вы вели себя в такой же ситуации; - можно попросить спрашивающего подождать, отметив, что тема будет рассмотрена в дальнейшем, но не нужно об этом забывать; - следует избегать высказываний типа "не мешайте, я вас предупреждаю". Сразу после ответа обратите внимание на других слушателей. 46. Практика проведения собеседования с персоналом. Необходимо при приеме на работу и в процессе повседневной деятельности. Для проведения сотавить график. Общий макет практики менеджмента с высокой долей вовлечения сотрудников: 1. Проведение ежегодных оценок выполнения работ для всех сотрудников. 2. Проведение заседаний по обсуждению карьеры и рекомендации по выдвижению своих служащих. 3. Быть восприимчивым к предложения служащих о методах работы. 4. Проведение частных встреч о состоянии дел. 5. Перекрестное обучение (опрос] служащих и ознакомление их с работой, выполняемой в соседних рабочих зонах. 6. Определение вкладов в успешное выполнение работы и распределение благодарностей всем членам коллектива. 7. Обеспечение того, чтобы служащие получили обратную связь непосредственно от своих заказчиков. 8. Возможность служащим принимать текущие решения о том, как выполнять работу.

скачать реферат Перераспределение полномочий и ответственности в системе менеджмента

Вопросы распределения полномочий и ответственности вызваны внутренними противоречиями, когда с одной стороны, руководство осуществляется традиционными методами, с другой, в практику управления привносится нечто новое, вызванное активным становлением экономических взаимоотношений нового уровня. Однако большее внимание уделено все-таки проблеме ответственности, причем с точки зрения ее распределения, а не контроля, что является предшествующим этапом.При выполнении данной курсовой разработки примерно в равных долях были использованы источники, включающие в себя классическую литературу по менеджменту, опыт работы, современные направления в практике менеджмента и собственные измышления.Понятие полномочий, ответственности, их перераспределения. Прежде чем говорить об истории, факторах и техниках перераспределения полномочий и ответственности, необходимо определить сами эти понятия и очертить пространство их применения. Вообще, логично отталкиваться от утверждения, что для реализации планов определенного масштаба и степени сложности необходима работа некоторого количества людей.

Беспылевой белый мел, 100 шт.
Белые мелки для рисования по школьным доскам, асфальту, бумаге и другим поверхностям. Удобны в использовании, не пылят, яркие и насыщенные
336 руб
Раздел: Мел
Чайник со свистком "Добрыня. DO-2909", 2 л.
Объём: 2 л. Материал: нержавеющая сталь. Материал ручки: бакелит. Свисток. Подходит для всех типов плит.
372 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали
Ящик почтовый с замком, синий.
Ящик почтовый с замком. Материал: пластик. Длина: 385 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 80 мм.
448 руб
Раздел: Прочее
скачать реферат Основы менеджмента

Стратегия, будучи разработанной, должна воплотиться в реальность. Для этого на предприятии необходимо создать механизм ее реализации. Этот механизм предусматривает соответствующее кадровое, правовое, организационное, информационное, техническое и методическое обеспечение. Сложность механизма зависит от глубины и масштабов тех изменений, которые следует осуществить в организации. Естественно, этот механизм не существует в отрыве от действующей системы управления предприятием; он как бы «растворяется» в ней, придавая ей особые черты. Поэтому выявляя состояние и особенности системы управления, можно получить косвенную характеристику этого механизма. При этом важным вопросом является выделение типов систем управления, ориентированных на использование в определенных условиях. При всем многообразии систем управления, известных из теории и практики менеджмента, их можно выделить в три типа: 1.Управление в условиях относительно спокойной и стабильной внешней и внутренней среды. 2.Управление в условиях динамичной внешней среды. 3.Управление в условиях кризисной ситуации.

скачать реферат Стратегия и тактика менеджмента их влияние на успех организации

Одной из ключевых составляющих стратегического управления является стратегия. Выбор стратегии и ее реализация составляют основную часть содержания стратегического управления. В стратегическом управлении стратегия рассматривается как долгосрочное качественно определенное направление развития организации, касающееся сферы деятельности организации, средств и форм ее деятельности, системы взаимоотношений внутри организации, а также позиции организации, что она хочет получить в результате своей деятельности, то стратегия дает ответ на вопрос, каким способом, с помощью каких действий организация сумеет достичь своих целей в условиях изменяющегося и конкурентного окружения. Такое понимание стратегии исключает детерминизм в поведении организации, так как стратегия, определяет свободу выбора в соответствии с изменяющейся ситуацией. Слово “стратегия” греческого происхождения и означает “искусство развертывания войск в бою”. Однако этот военный термин за последние 20 лет широко вошел в обиход специалистов, теорию и практику менеджмента.

скачать реферат Отражение человека как объекта профессионального менеджмента в доктринах "Х", "Y", "Z"

Принимаются и воплощаются программы сокращения работников, дослуживших до пенсионного возраста, в виду проблемы старения нации. Таким образом, изменение японского менталитета вызывает изменения в системе менеджмента. Причем все явственнее становится движение последней в направлении приобретения все более и более американизированных черт. Национальный менеджмент нельзя рассматривать как нечто статичное. Он выступает как динамичная развивающаяся система. Понять ее движение, роль и место во всемирной системе управления можно исходя из анализа и развития существующего национального менталитета. Что касается основных направлений развития теории и практики российского менеджмента, то главная проблема состоит в следующем: должна ли Россия слепо перенимать теорию японского, американского и т.д. менеджмента и применять их на практике? Заимствование чужого опыта Россией может привести к отрицательному результату. Это объясняется тем, что российский менталитет всегда характеризовался наличием полярности, доведением любой ситуации до крайности. Учитывая крайности русской души, считается, что положения западной теории и практики менеджмента могут быть доведены до абсурда.

скачать реферат Исследование особенностей японской модели менеджмента

Менеджмент на российских предприятиях предъявляет высокие требования к профессионализму управленческого персонала и стилю управления. В условиях дефицита денежных ресурсов появилась необходимость использовать наработанные мировой практикой менеджмента методы мотивации. Опыт пожизненного найма Японии вряд ли подойдет Российским предприятиям, по причине их не стабильности, но все же на ряде крупных предприятий это можно вполне реализовать, т.к. все же люди пытаются удержаться в стабильно работающих компаниях в которых есть возможность продвижения. Хотя порой продвинуться в профессиональном плане гораздо быстрее меняя одну работу на другую, с повышением должности или просто заработной платы. в качестве . Российский опыт в области делового управления сводится только к использованию методов планирования и контроля за исполнением планов. Российские так называемые "новые коммерческие структуры" - пока не деловые, а чисто спекулятивные предприятия. Производственные предприятия, пытающиеся работать в условиях рынка, встречают множество проблем и ограничений в области окружающей среды их хозяйственной деятельности.

скачать реферат Американская школа менеджмента

Всероссийская академия внешней торговли Факультет внешнеторгового менеджмента Кафедра менеджмента и маркетинга Тема доклада: Американская школа менеджмента Выполнил: студент 1 курса 2 группы Ужгинцев Александр Владимирович Принял: Полякова Светлана Викторовна Москва 2004 На сегодняшний день в менеджменте существует три основные национальные школы. Это всем вам известные японская, европейская и американская школы. Последнюю из них мне и хотелось бы рассмотреть в своей работе. Американская модель управления зарождалась на рубеже XIX – XX веков, когда в США переживали экономический бум. Огромные природные ресурсы привлекали передовые умы того времени; уровень развития техники и технологий вступал в резкое противоречие со сложившейся на тот момент системой производственных отношений. Классический капитализм переходил в свою высшую, монополистическую стадию. Именно в этот период складывались объективные предпосылки для зарождения «научного менеджмента» в США и деятельности его лидера – Фредерика Уинслоу Тейлора. Вовсе не случайно, что центр развития теории и практики менеджмента в начале XX века переместился из Англии в Америку. Деятельность основоположников «научного менеджмента» отражала характерные тенденции эпохи классического капитализма – свободную рыночную экономику, индивидуальное предпринимательство, господство средних и небольших предприятий.

Набор линеров "Sacura Pigma Micron", 3 штуки, черные.
Универсальные капиллярные ручки для письма, создания скетчей, иллюстраций, чертежей, ведения дневниковых, архивных записей и журналов
564 руб
Раздел: Капиллярные
Конверт С6, комплект 1000 штук.
Формат С6 (114 х 162 мм). Белый, без надписей. Клей декстрин. Плотность бумаги - 80 г/м2. В комплекте - 1000 штук. Конверт почтовый
512 руб
Раздел: Прочее
Настольная игра "Звонго!".
"Звонго" – безумно притягательная игра! В маленькой яркой сумочке всё необходимое для звонкой игры: волшебная магнитная палочка
1262 руб
Раздел: Классические игры
скачать реферат Организация управления внешнеэкономической деятельностью на уровне предприятия

Особенностью организации менеджмента в таких компаниях является сочетание глобального подхода к бизнесу с необходимостью его адаптации к условиям принимающих стран. Современная теория и практика менеджмента приобретают особое значение для российских предпринимателей. Во-первых, переход российской экономики на рыночные отношения требует изучения форм и методов управления на уровне основного хозяйственного звена – организации, производственного отделения. Практическое использование такого опыта в отечественных компаниях является одной из первоочерёдных задач совершенствования управления. Во-вторых, выход российских фирм на мировые рынки обуславливает необходимость изучения и знания практики менеджмента. В связи со всем этим изучение дисциплины «Международный менеджмент», т.е. исследование опыта управления в крупных многонациональных компаниях и возможность его использования российскими предпринимателями, на сегодняшний день является весьма актуальным. В своей работе я преследую цель – показать и рассказать как осуществляется управление международной деятельностью фирм, как происходят различные процессы этой деятельности, все подходы к работе.

скачать реферат Отчёт по практике на Херсонском электромеханическом заводе

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КАФЕДРА „ФіНАНСіВ ТА БАНКіВСЬКОї СПРАВИ” З В І Т про проходження виробничої практики на підприємстві „ХЕРСОНСЬКИЙ ЕЛЕКТОРМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД” Виконав студент: Олефіренко О.В. група 4ФК3 Керівник практики: Товстолес І.А. Дата здачі роботи 03.06.2002 р. ХЕРСОН 2002 ЗМІСТ Розділ 1 Характеристика підприємства 3 Розділ 2 Характеристика капіталу підприємства 5 Розділ 3 Емісія підприємством цінних паперів 7 Розділ 4 Виручка від реалізації продукції 8 Розділ 5 Аналіз фінансової діяльності підприємства 9 Список використаної літератури 27 Додатки 29 РОЗДІЛ 1 ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА Об’єктом проходження виробничої практики є Закрите Акціонерне Товариство „Херсонський електромеханічний завод”. ЗАТ „Херсонський електромеханічний завод” було засновано відповідно рішенню засновника організації орендарів Херсонського електромеханічного заводу від 7 липня 1994 року шляхом реорганізації суб’єкта підприємницької діяльності орендного підприємства „Херсонський електромеханічний завод”.

скачать реферат Особливості функціонування локальних інформаційних мереж

Такі величезні потенційні можливості який несе в собі обчислювальна мережа і той новий потенційний підйом який при цьому відчуває інформаційний комплекс, а так само значне прискорення виробничого процесу не дають нам право не приймати це до розробки і не застосовувати їх на практиці. Що таке ЛОМ? Під ЛОМ розуміють спільне підключення декількох окремих комп'ютерних робочих місць ( робочих станцій ) до єдиного каналу передачі даних. Завдяки обчислювальним мережам ми одержали можливість одночасного використання програм і баз даних декількома користувачами. Поняття локальна обчислювальна мережа - ЛОМ ( англ. LA - Lokal Area e work ) ставиться до географічно обмеженого ( територіально або виробничо) апаратно-програмним реалізаціям, у котрих декілька комп'ютерних систем з'язані одна з одною за допомогою відповідних засобів комунікацій. Завдяки такому з'єднанню користувач може взаємодіяти з іншими робочими станціями, залученими до цього ЛОМ. У виробничої практиків ЛОМ грають дуже велику роль. За допомогою ЛОМ у систему об'єднуються персональні комп'ютери, розташовані на багатьох віддалених робочих місцях, що використовують спільно устаткування, програмні засоби й інформацію.

скачать реферат Исследование и проектирование управленческих решений

Поэтому на этапе выработки курса действий менеджерам приходится анализировать большое количество вариантов решений, отличающихся различными комбинациями используемых ресурсов организации. В практике менеджмента часто возникает необходимость решения слабо структурированных проблем, не дающих возможности оценивать варианты с помощью математического аппарата. В этом случае для оценки решений может применяться система взвешенных критериев, а сам процесс оценки осуществляется в три этапа. На первом формируются самые важные критерии, необходимость выполнения которых не вызывает сомнений. Альтернативные варианты оценивают по этим критериям (которые в сущности являются критериями ограничения) и разделяют на группы: соответствующие требованиям, не соответствующие и «сомнительные». На втором анализируются варианты по остальным критериям. Одной из наиболее важных задач при формировании структуры управления является задача проектирования (оптимального распределения) управленческих решений по уровням системы управления. Важность и необходимость решения этой задачи продиктованы рядом обстоятельств. Во-первых, в условиях концентрации производства функции руководителя все больше сводятся к непосредственной организации принятия решений, которая рассматривается не только как акт, завершающий любую стадию управленческого воздействия, но и как процесс, требующий изучения ситуации в управляемой системе и разработку мер для ее целенаправленного изменения.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.