телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАРазное -30% Бытовая техника -30% Красота и здоровье -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Менеджмент (Теория управления и организации)

Виробничо-торговельна діяльність підприемства

найти похожие
найти еще

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Зміст Перелік графічного матеріалу. 9 Вступ. 10 Розділ 1. Науково-теоретичне обгрунтування проблеми удосконалення виробничо-торговельної діяльності підприемства. 11 1.1. Наукові підходи до розв'язання проблем, що стоять перед підприємством. 11 1.2. Стратегічні напрямки удосконалення торгово-виробничої діяльності підприемства громадського харчування. 16 1.3. Етапи планування асортименту продукції. 21 Розділ 2. Дослідження внутрішнього і зовнішнього середовища. 23 2.1. Загальна характеристика підприємства. 24 2.1.1. Характеристика об'єкту. 24 2.1.2. Організаційно-правові основи функціонування підприємства. 26 2.2. Аналіз виробничо-технічного рівня підприємства. 29 2.2.1. Асортиментна структура продукції та послуг. 29 2.2.2. Аналіз організації виробничого процесу та технічного рівня підприємства. 36 2.2.3. Аналіз організації обслуговування. 42 2.3. Аналіз ефективності використання виробничої потужності. 44 2.3.1. Аналіз показників по праці в ПГХ "Енергетик". 44 2.3.2. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів. 46 2.4. Аналіз та оцінка економічних показників ПГХ "Енергетик". 50 2.4.1. Аналіз структури та складу товарообігу. 50 2.4.2. Аналіз витрат виробництва ПГХ "Енергетик". 54 2.4.3. Аналіз валового доходу та прибутку ПГХ "Енергетик". 56 2.4.4. Аналіз та оцінка економічних показників їдальні ПГХ "Енергетик". 60 2.5. Вивчення платоспроможного попиту. 62 2.6. Аналіз постачальників. 70 2.7. Аналіз конкурентів. 74 Розділ 3. Пропозиції щодо удосконалення виробничо-торгової діяльності досліджуваного підприємства 78 3.1. Удосконалення асортименту продукції за рахунок використання нових видів сировини. 80 3.2. Організація дієтичного харчування. 90 3.3. Перепрофілювання буфету на бар. 93 3.4. Максимізація зручностей при проведенні бенкетних обслуговувань. 97 Розділ 4. Визначення соціально-економічної ефективності роботи їдальні "Енергетик" після впровадження заходів удосконалення її торгово-виробничої діяльності. 100 4.1. Прогнозування обсягу виробництва їдальні "Енергетик" 100 4.2. Прогнозування витрат виробництва та обігу їдальні 104 4.3. Визначення валового доходу та прибутку їдальні 107 4.4. Соціально-економічна ефективність заходів по удосконаленню торгово-виробничої діяльності їдальні 109 Висновки та пропозиції 115 Список літератури. 117 Додатки. 118 Перелік графічного матеріалу Аркуш План підприемства з розстановкою обладнання до удосконалення. 1План підприемства з розстановкою обладнання після удосконалення. 2 Вступ Громадське харчування сформувалося як підгалузь торгівлі, воно охоплює підприємства громадського харчування державної та приватної торгівлі. Головна мета цих підприємств - надання платних послуг населенню в формі громадсько організованого харчування. В умовах тривалої економічної кризи в Україні підприємство громадського харчування при підприємствах виконує скоріше соціальну функцію - забезпечує продуктами харчування свій контингент споживачів. Своєчасне надання споживачам збалансованого по своєму складу харчування сприяє збереженню здоров'я людей, росту продуктивності праці, підвищенню якості навчання, раціонального використання вільного часу.

Підсумком першого етапу розробки стратегії підприємства є отримання інформації, яка дозволяє дати оцінку сучасної обстановки, в якій функціонує підприємство, оцінити його конкурентоспроможність і визначити найбільш вирогідні напрямки його подальшого розвитку. Другий етап розробки стратегії пов’язаний з визначенням цілей і ключових пробем розвитку підприємства. Цілі стратегії повинні бути спрямовані не тільки на підвищення економічної ефективності використання матеріальних, фінансових, трудових ресурсів з метою збільшення долі ринку, об’єму продажів або росту прибутку, удосконалення процесу виробництва, але і на підвищення якості обслуговування, якості продукції громадського харчування, максимізацію зручностей для споживачів під час перебування у їдальні, створення сприятливих умов для відпочинку. На третьому етапі обгрунтування стратегії підприємства розробляються альтернативні варіанти розвитку підприємства. З цією метою перевіряється відповідність між поставленими цілями і реальними можливостями підприємства, його ресурсним потенціалом. У випадку невідповідності розробляються тактичні програми, виконання яких ліквідує виявлений дисбаланс. Якщо ресурси підприємства не дозволяють забезпечити досягнення поставлених цілей, необхідно повернутися до другого етапу і скорегувати поставлені цілі. Результатом процесу ув’язки цілей і ресурсів підприємства є альтернативні варіанти його розвитку, які відрізняються як по кільксним характеристикам, так і за часом досягнення поставлених цілей. Четвертий етап - оцінка і вибір стратегії розвитку. На цьому етапі здійснюється перевірка ступені реальності виконання поставлених цілей і розроблених варіантів їх досягнення. При оцінці розроблених стратегій важливо визначити, чи можливо реалізувати стратегію при наявному ресурсному потенціалі, чи необхідні зусилля в галузі маркетингу, удосконалення організації торгівлі та ін., чи стратегія є привабливою, але не може бути реалізована. Вибір стратегії розвитку підприємства здійснюється по таким критеріям, як час досягнення кінцевої мети, стійкість по відношенню до конкурентів, фінансова забезпеченість, ступінь ризику. П’ятий етап - складання програми дій і контроль їх реалізації. На цьому етапі роботи повинна бути здійснена ув’язка всіх заходів, зв’язаних з реалізацією вибраної стратегії, їх конкретизація по всім рівням управління підприємства з визначенням послідовності здійснення певних заходів за часом здійснення і виконавцям, тобто цей етап - це тактичне планування, яке спрямоване на досягнення вибраної стратегії розвитку підприємства. Використання елементів маркетингу у підприємстві громадського харчування в ринкових умовах обумовлено появою великої кількості конкурентів на споживчому ринку: загострення системи ресурсопостачання, підвищення вимог споживачів до якості та асортименту продукції та послуг, ростом ступеню ризику підприємницької діяльності. Визначення стратегічних цілей і розробка програми маркетингу дозволяють уникнути значних економічних та соціальних ризиків, добитися підвищення виробничо-торгової ефективності їдальні. Як відомо, концепція маркетингу - це набір маркетингових засобів, які позитивно впливають на торгово-виробничу діяльність і дозволяють підприємству громадського харчування завоювати значну частину ринку.

В цьому ж будинку орендують приміщення фірми ASIS, SIME S, МАГАТЕ. Загальна чисельність працівників цих фірм складає близько 700 чоловік. В середньому підприємство відвідують 150 - 200 чоловік в день. Приблизно 23 з них - це працівники НЕК «Укренерго». Режим роботи їдальні: з 8.00 до 17.00 годин. Субота, неділя -вихідний. В їдальні готують і реалізують обідню продукцію. 2.1.2. Організаційно-правові основи функціонування підприємства Підрозділ громадського харчування «Енергетик» здійснює свою діяльність згідно чинного законодавства України, Статуту Національної енергетичної компанії «Укренерго», Положення про підрозділ ПГХ «Енергетик», яке затверджувалося НЕК «Укренерго», Свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності, Ліцензії Залізничної райдержадміністрації м. Києва на право здійснення торгівельної діяльності у сфері громадського харчування щодо реалізації продовольчих товарів. Підприємство має також ліцензію на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та Ліцензію на право здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробами (вітчизняного та імпортного виробництва). Купівлю і постачання підприємство здійснює на підставі угод з виробниками продукції. Виробництво продукції на підприємстві здійснюється згідно нормативно- технічної документації, до якої відносяться: збірник рецептур страв, технологічні картки, стандарти, калькуляційні картки. На підприємстві складений штатний розклад, в якому вказані кількість штатних одиниць, найменування посад і категорії, тарифні коефіцієнти, оклади, надбавки. Повар Повар Касир Касир Буфетник Буфетник Продавець Продавець Офіціант Прибиральниця Економіст Прибиральниця Бухгалтер Бухгалтер-калькулятор Повар Касир Буфетник Вантажник Прибиральниця Експедитор Кондитер Рисунок 2.3. Структура підрозділу громадського харчування «Енергетик». Організаційна структура підрозділу громадського харчування «Енергетик» (рисунок 2.3.) направлена на встановлення чітких взаємозв’язків між окремими підрозділами, розділення між ними прав і відповідальності і побудована слідуючим чином. На підставі генеральної довіреності керує підрозділом директор. Безпосередньо йому підпорядковані інженер з підготовки кадрів, зав. господарством, зав.коморою, головний бухгалтер. В свою чергу, головному бухгалтеру підпорядковані: економіст, бухгалтер, бухгалтер-калькулятор; зав. коморою - вантажник і експедитор; зав. кондитерським цехом - кондитери; зав. виробництвом їдальні № 1 - кухарі, касир, буфетник, продавець, офіціант, прибиральниця; зав.виробництвом їдальні № 2,3 - кухар, касир, буфетник, прибиральниця. За погодженням з НЕК «Укренерго» підрозділ має право самостійно визначати структуру управління та встановлювати штати. Директор встановлює форми і системи оплати праці, встановлює працівникам конкретні розміри тарифної ставки, посадових окладів, премій, винагород, надбавок і доплат; подає на затвердження трудовому колективу правила внутрішнього розпорядку; згідно з трудовим законодавством приймає, переводить та звільнює працівників; приймає заходи заохочення, дисциплінарного та матеріального впливу, призначає премії, доплати, надбавки за високу якість робіт, сумісництво професій.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Концентраційні табори в Совєтському Союзі

Крім того, III відділ спостерігає та таємно контролює всю виробничу діяльність концтабору: контролює воєнізовану охорону; створює серед місцевого населення, яке мешкає в місцевостях розташування таборів, власну таємну агентуру; контролює працю оперативних пунктів, які розставлені в населених місцях і т. д. Кожний, хто перебував в совєтських концтаборах знає, що таке III відділ, відчув його функції на власній шкірі і цілковито може підтвердити, що функції IІI відділу, які тут зазначені, відповідають правді. Оперативний відділ має необхідну кількість працівників, як кадрових, в уніформі МВД, так і таємних, у цивільному одязі. Між іншим в'язні, що працюють в III відділі таємними агентами, особливо з політичних, ніякої полегші таборового режиму не мають і дотерміново з-під арешту не звільняються. Лише після звільнення з концтаборів, III відділ передає агентурну справу кол. в'язня до центрального управління МВД, а те в свою чергу, передає її до місцевого МВД на місце замешкання звільненого. Місцеве МВД може використати його як аґента серед місцевого населення, а може залишити в спокої, залежно від багатьох обставин

скачать реферат Факторы производства

смотреть на рефераты похожие на "Факторы производства" Міністерство просвіти України Запорізький державний університет Кафедра: «Економічної теорії» Курсова робота по дисципліні “Мікроекономіка” на тему: Взаємозмінюваність факторів виробництва Виконала: Студент ек. фак-та Гончаренко Ю.Г. гр. 5144-1 Керівник: Колобердянко І.І. Реєстраційний номер Дата Підпис 1999 Реферат Курсова робота: 35 с., 6 додатків, 5 джерел. Об’єкт дослідження – фактори виробництва. Ціль роботи –дослідження факторів виробництва і їх вплив на виробничу діяльність. Метод дослідження – описовий, порівнювальний. Головним мотивом виробничої діяльності фірми є отримання прибутку і від того, наскільки фактори виробництва сприяють отриманню прибутку залежить попит на них. ФАКТОРИ ВИРОБНИЦТВА, ПІДПРИЕМСТВО, ВЗАЄМОЗА-МІНЮВАННІСТЬ ФАКТОРІВ ВИРОБНИЦТВА. План Реферат 2 Вступ 4 1 Фактори виробництва: види, типи, функції 5 2 Поєднання факторів виробництва 9 3 Економічні ресурси та їх рух 11 3.1 Попит та пропозиція економічних ресурсів 11 3.1.1 Мобільність ресурсів 15 3.2 Взаємозмінюваність виробничих факторів 17 3.2.1 Гранична норма технічної заміни та кривина ізоквант 19 3.2.2 Дія зміни граничних продуктів факторів виробництва на граничну норму їх технічної заміни 21 3.2.3 Заміщення праці капіталом у підприємництві 22 3.2.4 Як зміни в технології впливають на ізокванти 24 4 Інші можливі фактори виробництва 26 Висновок 28 Список використаної літератури 29 Додаток А 30 Додаток Б 31 Додаток В 32 Додаток Г 33 Додаток Д 34 Додаток Е 35 Вступ Процес виробництва завжди є результатом взаємодії певних факторів, які в економічній науці називають факторами виробництва або виробничими ресурсами.

Стрейч-пленка для ручной упаковки, вес 1 кг, 17 мкм, 45 см x 140 метров.
Прозрачная стрейч-пленка для ручной упаковки применяется в быту, на производстве, в офисе, магазине. Изготовлена из прочного полиэтилена,
351 руб
Раздел: Плёнка пищевая
Бутылочка для кормления "Avent Classic+", 260 мл (голубая, рисунок: краб), от 1 месяца.
Ограниченная серия -бутылочка для кормления голубая c рисунком (краб), Classic+. Зарекомендовавшая себя серия Classic была улучшена:
403 руб
Раздел: Бутылочки
Сменная кассета "Барьер 6", для жесткой воды, для всех типов фильтров "Барьер".
Кокосовый активированный уголь очищает от активного хлора, органических загрязнений и т.д. Обработка активированного угля серебром
354 руб
Раздел: Фильтры для воды
 Концентраційні табори в Совєтському Союзі

На брамі день і ніч дижурить вартовий, а на ніч браму замикають. Щоденно ранком нарядчик УРЧе дає на браму список з прізвищами тих в'язнів, що працюватимуть поза табором. Вартовий під час переходу в'язнем брами звіряє список з його прізвищем. Під брамою в'язнів перебирає воєнізована варта і супроводить їх до місця праці. З того моменту УРЧе за в'язнів не відповідає. Підчас повернення в'язнів до табору їх обов'язково обшукують. Політичним в'язням, які вже відбули більше двох третин свого ув'язнення (за вийнятком спеціяльної категорії) та виявили себе поза підозрою і сумлінними на праці, за дозволом начальника табору та УРЧе іноді дозволяють ходити до праці без конвою. Рецидивістів, важких кримінальних злочинців та «отказчиків» і тих, що перебували в таборовому ізоляторі, до праці виводять тільки під вартою. ГУЛАГ завжди прямує до того, щоб виробнича діяльність таборів відбувалася в середині самого табору. Через те велика кількість таборів охоплює собою значну площу, на якій і розміщені виробничі підприємства: копальні, фабрики, майстерні, будівництва і т. д

скачать реферат Малый бизнес

В той же час, зосередження лібералізації умов підприємницької діяльності лише на сфері малого бізнесу за збереження загальної фіскальної орієнтації економіки означатиме посилення податкового тиску на великі підприємства. З огляду на те, що малий бізнес зосереджено переважно у сфері торгівлі та послуг, в той час як виробнича діяльність представлена здебільшого середніми та великими підприємствами, така політика видається небезпечною у стратегічній перспективі. “Детінізація” у сфері виробництва створює передумови для спрямування продукту за легальними каналами збуту, в той час як “детінізація” сфери обігу відіграє щодо “тіньового” виробництва скоріше каральну (забороняючу), аніж легалізуючу роль. Враховуючи ситуацію, що склалася в Україні внаслідок накопичення значних обсягів “тіньових” коштів, доцільним видається запровадити на певний перехідний період політику амністії по відношенню до “тіньового” капіталу через відкриття йому шляхів для легального інвестування при одночасній протидії його поверненню в “тінь”, утворенню нових “тіньових” капіталів та відпливу за межі України.

 Брати вогню

Молочна продукція «Маслосоюзу» користувалася попитом далеко за межами Польщі. Заборонений першими совітами Крайовий молочарський союз відновив свою діяльність за німецької займанщини і був знищений за других совітів. Коломийські курці користувалися папірцями для куріння «Калина», які вироблялися в Тернополі. Там же українське підприємство продукувало знамениту пасту для взуття «Елеґант». Головний торговельний центр для української кооперації в Галичині «Центросоюз» займався не тільки торгівлею, але й виробництвом. Чудові львівські коси мали широкий попит серед хліборобів, а центросоюзівські дзвони купували навіть за кордон. Зі своїм провідником молодий член ОУН Василь Федюк більше не зустрічався. Червона більшовицька повінь, яка нахлинула у вересні тридцять дев’ятого, забрала не одне світле життя. Втопила та кривава круговерть і Михайла Дмитренка, людину з гарячим серцем, світлою головою і чистою душею. Натомість прибила та комуно-московська повінь чимало сміття. В Кийданчі з’явився ще один Дмитренко, подейкували, що Михайлів родич

скачать реферат Функція мотивації трудової діяльності, її компоненти, теорії, шляхи

Сьогоднішній стан речей в українській економіці красномовно свідчить про недостатнє матеріальне підкріплення праці працівників. Хоча, як уже вказувалося вище, гроші і матеріальне стимулювання не мають вирішального значення, але в сучасних умовах недолік матеріальних засобів перетворює виробничу діяльність найчастіше лише в економічну необхідність. Досить згадати, що такий стан в сфері мотивації давно пішов в минуле для західноєвропейської економіки. Для порівняння можна вказати, що в 1990 році питома вага витрат на заробітну плату складала 33%, тоді як 1997 році – лише 19% і продовжує неухильно падати. Особистий, внутрішній інтерес до роботи також істотно знизився поряд з руйнуванням моральних стимулів праці, що було пов'язане з девальвацією суспільних цінностей в цілому. Через аномію і зростання невдоволення більшості населення своїм соціальним статусом, збільшується схильність до особистої праці і недовіра до колективних виробничих відносин. Поки держава не в змозі забезпечити більшості працюючих соціальних гарантій, безкоштовного підвищення кваліфікації і т.д., буде неминуче падати популярність державних підприємств.

скачать реферат Визначення можливих вражаючих факторів ядерних вибухів

ВСТУП Одним з основних завдань Цивільної оборони є проведення заходів, що спрямовані на підвищення стійкості роботи об'єктів господарчої діяльності (ОГД) в умовах НС. Стійкість роботи промислового об'єкта - здатність його в умовах НС виробляти продукцію в запланованому обсязі та номенклатурі, а у випадку слабких та середніх руйнувань або порушень зв'язків з кооперації та поставок - відновлювати виробництво в мінімальні терміни. Підвищення стійкості роботи ОГД у НС досягається передчасним дослідженням його стійкості та проведенням комплексу інженерно-технічних, технологічних та організаційних заходів, що забезпечують максимальне зниження впливу вражаючих факторів НС, у тому числі зброї масового ураження (ЗМУ), та створення умов для швидкої ліквідації їх наслідків. Дослідження стійкості роботи ОГД складається з усебічного вивчення умов, які можуть виникнути у НС, з визначенням їх впливу на виробничу діяльність і життєзабезпеченність робітників та службовців. Мета дослідження полягає у виявленні вразливих місць у роботі об'єкта в НС та розробленні ефективних рекомендацій, які спрямовані на підвищення його стійкості.

скачать реферат Сутність, стадії та логіка розробки бізнес-плану

Зовнішні чинники, що роблять вплив на виробничу діяльність. До їх числа відносяться: доступ до економічних ресурсів, постачальники, клієнти, зміни в технології, а також зміни у державному і місцевому законодавстві. Ризики У цьому розділі підприємець показує інвесторові, наскільки його бізнес ризикований і які заходи прийняті по захисту від ризиків. Для цього дається повний ранжируваний перелік ризиків, властивих даній галузі бізнесу, визначається вірогідність кожного з них, дається оцінка збитків у разі їх настання, встановлюється допустимий рівень збитків, нижче за який ризики не приймаються до уваги, і визначаються організаційні заходи по профілактиці і нейтралізації ризиків. Перераховуються також всі види страховок з вказівкою назв страхових компаній, номерів страхових полісів, термінів і умов страховки. Ресурси Як правило, в бізнес-планах розглядаються матеріальні і людські ресурси підприємства. До матеріальних ресурсів (фондам) відносяться виробничі приміщення, транспортні засоби, машини і устаткування, сировина і матеріали, запаси готової продукції.

скачать реферат Основи економіки підприємства

Цілі підприємства повинні відповідати таким вимогам: – вони (цілі) повинні бути конкретними та піддаватися вимірюванню; – повинні бути орієнтованими в часі (всі плани мають мати свій термін виконання); – цілі повинні бути досягненими і забезпечувати підвищення ефективності діяльності підприємства; – цілі повинні бути взаємопідтримуючими (дії і рішення, які необхідні для досягнення однієї мети не можуть перешкоджати реалізації інших цілей). 2) Напрямки діяльності підприємства Кожне підприємство здійснює багато конкретних видів діяльності, які можна об'єднувати в окремі головні напрямки: – вивчення ринку товарів (передбачає дослідження ринку, рівня конкурентоспроможності, цін на продукцію, методів формування попиту та каналів товарообігу); – інноваційна діяльність (охоплює науково-технічні розробки, запровадження технічних та організаційних нововведень та формування інвестиційної політики); – виробнича діяльність (передбачає визначення обсягу номенклатури та асортименту продукції, збалансування виробничої потужності та програми випуску продукції, забезпечення виробництва необхідними матеріально-технічними ресурсами та дотримання графіків випуску продукції); – комерційна діяльність – безпосередня організація збуту своєї продукції, розвиток системи товарних бірж, належне стимулювання покупців та реклама; – післяпродажний сервіс (гарантійне обслуговування машин, обладнання, забезпечення необхідними запасними частинами, та проведення ремонтів підприємство час використання продукції). Існує також економічна діяльність підприємств і соціальна діяльність підприємств.

Защита "Карапуз" для автомобильного кресла от детских ножек, с карманами.
Во время поездки в автомобиле дети иногда могут пачкать грязью, остающейся на ботинках, заднюю сторону кресел. Защита - это
323 руб
Раздел: Автомобильные коврики
Набор мебели для каминной комнаты "Коллекция".
Красивая игрушка помогает ребенку развить свою фантазию, воспитывает художественный вкус. Кукольная мебель помогает развить
715 руб
Раздел: Гостинные
Электронная метеостанция "Синоптик Colored".
Электронная метеостанция «Синоптик Colored» позволяет измерить температуру и уровень влажности воздуха в комнате, имеет встроенный
450 руб
Раздел: Метеостанции
скачать реферат План санації

Ця вартість підприємства береться до уваги також інвесторами, які можуть фінансувати санацію на умовах часткової участі тощо. Як уже зазначалося, у процесі реалізації плану санації важливу роль відіграє оперативний санаційний контролінг, який з допомогою свого методичного та функціонального інструментарію координує діяльність різних підрозділів, здійснює контроль за якістю реалізації запланованих заходів, проводить аналіз відхилень, ідентифікує та нейтралізує ризики, а також виявляє додаткові шанси та можливості. Санація вважається успішною, якщо з допомогою зовнішніх та внутрішніх фінансових джерел, проведення організаційних та виробничо-технічних удосконалень підприємство виходить з кризи (нормалізує виробничу діяльність та уникає банкрутства) і забезпечує свою прибутковість та конкурентоспроможність у довгостроковому періоді.

скачать реферат Роль підприємств в ринковій економіці. Види підприємств в Україні

Зміст Функціонування підприємства як Характеристика об'єднань підприємств, їх особливості та принципи.12 Форма індивідуального відтворення підприємства в ринковій економіці.15 Види Вступ. З точки зору права, підприємство - самостійний хозяйнуючий суб'єкт (який веде ту чи іншу діяльність з метою реалізації її результатів на ринку), створений у порядку, встановленному Господарчим кодексом України, для виробництва продукції, виконання робіт та послуг з метою задовільнення суспільних потреб та отримання прибутку. З точки зору економіки, організація – господарча одиниця у якій планомірно та целеспрямованно комбінуються фактори виробництва, щоб після виготовлення та реалізації виробів (работ, послуг) забезпечити досягнення цілей цієї господарчої одиниці та її власника. Виробнича діяльність в широкому понятті – діяльність людини, групи людей, держави спрямована на створення нових матеріальних та інших цінностей. За умов ринкової економіки підприємство діє не як мікрочастка єдиного народногосподарського комплексу країни, а як первинна ланка економіки країни. У середині XXв. Піхід менеджерів до взаємовідносин фірми та суспільства базувався на таких положеннях: . Частина 2. К.: КНТЕУ, 2002. – 79 с. Мошек Г.Є., Гомба Л.А., Піддубна Л.П. Менеджмент підприємства: Підруч. – К .: Київ. Нац. Торг.-екон. Ун-т, 2002. – 371 с. Менеджмент организации. Учебное пособие. Румянцева З.П., Саломатин Н.А., Акбердин Р.З. и др. – М.: ИНФРА-М, 1996. – 432 с. Осовська Г.В., Осовський О.А. Менеджмент організацій: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2005. – 860 с. Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент: Искусство разработки и реализации стратегии: Учебник для вузов. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 576 с. Хачванкян В.В. Менеджмент предприятия: Учеб. Пособие. – К.: Знання, 2005. – 422 с. Экономическая стратегия фирмы. Учебное пособие. Под ред. проф. Градова А.П. СПб: «Специальная литература», 1995. – 414 с. 33

скачать реферат Формування державної підтримки розвитку малого підприємництва

Основним принципом побудови державної політики у сфері малого підприємництва є поєднання принципу невтручання у виробничу діяльність підприємця з принципом соціального партнерства. Завданням держави є побудова соціально-ринкової економіки, що реалізовує досягнення як економічних, так і соціальних цілей. Важливим принципом державної політики є принцип децентралізації та розширення прав регіонів і місцевого самоврядування у сфері малого підприємництва. Він полягає в зміщенні всієї практичної допомоги суб'єктам малого підприємництва на місцевий рівень, оскільки саме тут влада і підприємці вступають в безпосередні відносини. Державну політику в галузі малого підприємництва слід будувати на дотриманні принципу стабільності нормативно-правового режиму. Це визначальний чинник зовнішнього середовища малого підприємництва. Об'єктивно важлива соціально-економічна роль малого підприємництва в українській економіці передбачає необхідність високих темпів його становлення і зміцнення в системі національної економіки. Проте досягнутий рівень розвитку малого підприємництва в Україні не відповідає вимогам ринкової економіки. У своїй основі несприятливі тенденції розвитку малого підприємництва пов'язані як із загальнонаціональними політичними, економічними і соціальними проблемами, так і з особливостями малого підприємництва як суб'єкта економіки, а саме: з високим рівнем залежності стану малого підприємництва від динаміки макроекономічних показників і чинників зовнішнього середовища.

скачать реферат Особенности организации работы ресторанов в предприятиях гостиничного хозяйства

Допомога робітників поверхових буфетів для організації харчування в залах кафе, ресторанів готелів сприяє скороченню переносів продукції з виробництва на поверхи, раціональному використанню трудових ресурсів, покращенню санітарного стану на поверхах готелів. Якщо ж виникає необхідність в організації допоміжних буфетів, то їх краще розташувати на перших поверхах поряд кафе та ресторану. В відповідності з будівничими нормами кількість місць в буфетах повинно складає не менш ніж 10% від місткості готелю. 1.3. Виробнича діяльність та планування товарообігу на підприємствах ресторанного господарства. Основна діяльність підприємств ресторанного господарства, полягає у виробництві, реалізації та організації споживання кулінарної продукції у формі, сніданків, обідів і вечерь. Однак, діяльність підприємств ресторанного господарства не обмежується цими основними функціями і є багатогранною. З метою скорочення часу на приготування їжі в домашніх умовах, характерного для індивідуального туризму, підприємства ресторанного господарства випускають різноманітні напівфабрикати, кулінарні, кондитерські вироби, відпускають сніданки, обіди, вечері до дому.

скачать реферат Бізнес-план підприємства

Бар, Вінницької області, взято на облік і зареєстровано в ДПУ.1. Загальні положення. 1.1 Товариство створюється з метою одержання максимального прибутку від виробничої та інших видів діяльності по забезпеченню потреб населення у товарах народного вжитку. 1.2. Для вирішення цих завдань підприємство здійснює: - виробничу діяльність у обсязі та асортименті, що забезпечують потреби населення у товарах народного вжитку та прибуток підприємства; - закупівельну діяльність по забезпеченню працівників підприємства ТНВ та продовольчими товарами; - оптову та фірмену торгівлю; - організацію господарських зв’язків між підприємствами, організаціями пов’язаних з напрямком діяльності товариства. Товариство самостійно визначає форми, методи і механізм здійснення виробничої, господарської та інших видів діяльності. 3. Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки, може від свого імені укладати договори, бути позивачем і відповідачем у арбітражі, має товарний знак, печатку і бланки зі своєю назвою. 4. Товариство має право створювати дочірні підприємства.2. Майно, статутний фонд, фонди і прибутки. 2.1. Максимальна частка майна придбаного юридичною особою не може перевищувати статутного фонду; 2.2. Внесками засновників можуть бути будинки, споруди, обладнання, цінні папери; 2.3. Товариство створює резервний фонд у розмірі 25% від статутного фонду; 2.4. Резервний фонд формується за рахунок щорічних відрахувань 5% від чистого прибутку; 2.5. Чистий прибуток розподіляється таким чином: - на формування фондів розвитку виробництва, матеріального заохочення, соціально-культурного розвитку; - на виплату працівникам винагороди у вигляді фіксованого проценту; - на виплату засновникам дивідендів.3. Права та обов’язки засновників 1.

Пеленка Папитто (5 штук, ситец, 120x90 см).
Состав: ситец (хлопок 100%). Размер: 120x90 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
304 руб
Раздел: Пелёнки
Форма разъемная "Webber" BE-4286N, черная.
Материал: сталь. Покрытие: антипригарное. Высота: 6,8 см. Диаметр: 24 см.
314 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Багетная рама "Isabelle" (золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Размер 30x40
скачать реферат Коллективная форма организации труда

При тому адміністрація являє собою самостійну ланку в системі органов управління народним господарством. З точки зору суспільства підприємство виступає як первинний об’єкт управління виробництвом в середині суспільства. По відношенню до виробничих підрозділів останнє (керівництво підприємством) виступає як єдиний центр (суб’єкт) управління. Підприємство - це єдина організація, яка відповідає цілосній управлінськії системі, що включає суб’єкт та об’єкт управління, що займає відносно автономне положення. Разом х тим системною характерискою підприємства необхідно відповідне структурне управління та його реальність. Воно включає виробничу діяльність, що спрямована на виготовлення продукції; господарську діяльність, що забеспечує реалізацію продукції, її зберігання, раціональне використання, комерційні інтереси підприємства; аміністративну діяльність, що підлягає організації колективів трудящих на виконання виробничих та господарських завдань. Наявність свого органу зі статусом, що дозволяє справляти управлінський вплив на всі процеси, що проходять у межах підприємства, як единої організації з різними за своєю сутністю структурами та функціональними складовими, його самостійностю у зовнішніх відносинах, встановлена правом, - це все дає змога характеризувати підприємство як самоврядуючу одиницю в усій системі управління народним господарством.

скачать реферат Джерела фтору та вплив фтору на людський організм

На величезних просторах поверхні суші та океану фтор під впливом численних факторів надходить до атмосфери. Повітряними масами, що рухаються, фтор переноситься на великі відстані і опадами знову випадає на поверхню землі. Рослини, вбираючи з грунтовими водами фтор, разом з іншими солями асимілюють його. Тварини отримують фтор як з води, так і з їжею; частково вони виділяють його, а частково відкладають, головним чином у скелеті. Після смерті тварин та рослин фтор знову потрапляє у грунт та з підземними водами переміщується вглиб землі. Тут він частково відкладається в результаті обмінних реакцій. Фтор захоплюють головним чином фосфати, в яких він заміщує гідроксильну групу, утворюючи фторапатити. Багато фтору з підземними водами виноситься в річки, моря та океани. Виробнича діяльність людини все більше впливає на кругообіг фтору. Люди використовують в якості сировини фтор, що міститься в корінних осадових породах; тим самим вони ніби допомагають природним силам вивітрювання, залучаючи у кругообіг колосальні запаси фтору.

скачать реферат Правове регулювання вільних економічних зон

Це призводить до трансформації зон вільної торгівлі в експортно-виробничі зони. Зокрема, у США вільні зовнішньоторговельні зони, створення яких було передбачено законом 1934р., у даний час здійснюють і виробничі функції. Крім того, з метою економічного відродження окремих областей і районів США широке поширення одержали так звані підприємницькі зони. У такий спосіб виробнича діяльність і всі пов'язані з нею функції створюють основу найбільш розповсюдженого у світі типу ВЕЗ – експортно-виробничих зон. Вони поширені в нових індустріальних країнах, що використовують модель експортної орієнтації. Цей тип ВЕЗ становить найбільший інтерес для багатьох країн. Продукція, що випускається в таких зонах, відрізняється високою конкурентноздатнісю, головним чином через малі витрати виробництва, що дозволяє успішно конкурувати на світовому ринку, встановлюючи низькі експортні ціни. Але оскільки в сучасних умовах основним фактором конкурентноздатності стає не ціна товару, а його якість, новизна, наукоємність, багато експортно-виробничих зон почали трансформуватися в науково-промислові парки.

скачать реферат Охорона праці - основні положення, зміст і завдання

Опіки виникають при необережному поводженні з технологічним киснем. На операції прочищення стакана в ковші слід застосовувати спеціальні затиски для закріплення кінця кисневої трубки. Залишок її разом із затиском повинен бути не коротшим 2 м. Стриперне відділенняЗ розливного відділення локомотив доставляє зливки в стриперне відділення, яке називають також відділенням роздягання зливків. Воно з декількох паралельно розташованих однопросвітних будівель обладнаних стриперними кранами і машинами виштовхування зливків. Виштовхуюче зусилля стриперного крана дорівнює 175 або 250 т, вантажопідйомність - 50/25 і 50/15 т. Виробнича діяльність стриперного відділення підпорядковується жорсткій вимозі - обробляти плавки з мінімальною втратою тепла гарячих зливків і без затримки поїздів. Тому зливки необхідно роздягати в швидкому темпі, роздягнуті зливки на шляхах не перетримувати і не доставляти до нагрівальних колодязів обтискного стану. Оснащення, що звільнилося, повертати не гаючи часу у відділення підготовки поїздів. Вентиляція і опалення в киснево-конвертерних мартенівських цехахРозвиток конвертерного способу виробництва сталі йде по шляху інтенсифікації технологічного процесу і збільшення місткості конвертерів, що вимагає вдосконалення рішень по локалізації пил е газовиділень і поліпшенню умов праці.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.