телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАТовары для спорта, туризма и активного отдыха -30% Всё для дома -30% Одежда и обувь -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Менеджмент (Теория управления и организации)

Керівництво та лідерство

найти похожие
найти еще

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Керівник колегіального стилю взаємодіє на рівні “дорослий-дорослий”, який дозволяє вільно спілкуватись, виражати власну думку. Там, де автократ діє наказом, тиском, демократ прагне переконати, довести доцільність рішення проблеми та користі, яку можуть отримати робітники. Прагне використовувати рефлексивні методи управління, а при здійсненні контролю звертає особливу увагу на кінцевий результат. У робітників розвивається самостійність, яка сприяє досягненню цілей фірми та керівника. Авторитет посади підкріплюється особистим авторитетом. V Ліберальний стиль характеризується безініціативністю, невтручанням в процес робіт. Люди-керівники, які недостатньо компетентні, не впевнені в міцності свого службового місця, вони непринципіальні, питання вирішуються навіть без їх участі. У взаєминах з підлеглими коректені та ввічливі. Позитивно реагують на критику, не вимогливі до підлеглих та не люблять контролювати їх роботу. Надаючи незаслуговані пільгі прагнуть закріпити власний авторитет. Але з боку психології управління не важко побачити, що незалежно від стилю керівництва мотивація співробітників – один з важливих факторів збільшення продуктивності праці, покращення якості продукції. Для кращого пояснення стилів керівництва, особливо різноманітності думок вчених з цього приводу подамо їх у таблиці. Персонифікуюча групировка стилей управління Автори Стиль Левін, Ліппіт Автократичний Уай Демократичний, попустительський Журавльов Директивний, колегіальний, ліберальний Лікерт, Кац, Мак-Коул Орієнтований на завдання Морзе, Жупльєв Орієнтований на людей Хелпін, Уінтер Ініціюючий та погоджувальний Блейк та Моутон Піклування про виробництво, про людину Хаус Інструментальний, стимулюючий, підтримаючий участь Херсі та Бланшар Вказання завдання, підтримання участі, делегування Врум та Йєтон Автократичний, консультативний, повна участь Кузьмін, Волков, Контактний, цілепозитивний, делегуючий, Емельянов проблемоорганізований Характеристика стилей керівництва Параметри Авторитарний Демократичний Ліберальний взаємодії керівника –підлеглого Прийняття Односібно Радиться з Чекає вказівок рішення вирішує питання підлеглими від перед прийняттям керівництва чи рішення рішення ради Спосіб Наказує, Пропонує, прохає Прохає, вмоляє доведення розпоряджається рішення до , виконавця командує Розподіл Бере на себе чи Розпоряджається в Знімає з себе відповідальност межах повноважень будь-яку і перекладає на відповідальність підлеглих Відношення Пригнічує Збагачує, Віддає ініциативу до ініциативи повністю використовує в в інтересах справи руки підлеглих Відношення до Лякається Підбирає ділових, Підбором кадрів підбора кадрів кваліфікованих не грамотних займається робітників, робітників прагне від них позбутися Відношення до Все знає – все Постійно збагачує Поповнює власні недоліків вміє свою кваліфікацію, знання власних знань враховує та підтримує цю Критику рису у підлеглих Стиль Тримає Дружньо Лякається спілкування дистанцію, спрямований, спілкування, нетовариський любить спілкування спілкується з підлеглими лише за їх ініциативою Характер Керується Рівна манера М’який, відносин з настроєм спілкування. підкорений підлеглими Постійний самоконтроль Відношення Прибічник Прибічник розумної Вимагає формальну до дисципліни формальної жорсткої дисципліни, дисципліну дисципліни здісйнює диференційний підхід до людей Відношення до Вважає Використовує різні Діє таким же морального покарання види чином впливу на основним стимулів постійно підлеглих методом стимулювання, надає перевагу обраним лише в свята 2.2 Теорії “X” та “Y” МакГрегора Автократичний лідер в управлінні авторитарний.

Пояснення того, що очікується від підлеглого. 2. Здіснення підтримки, наставлення та усунення перешкод, які сковують дії. 3. Спрямування зусиль підлеглих на досягнення мети. 4. Створення у підлеглих таких потреб, що знаходяться в компетенції керівника, які вони можуть задовільнити. 5. Задоволення потреб підлеглих після досягенння мети. Згідно з цим Стилі: підтримки (на людські відносини спрямован), інструментальний (на задачі). 3.4 Модель прийняття рішень керівником Врума та Йєттона За допомогою критеріїв: значення якості рішення, наявність достатньої інформації (досвіду), ступінь структурованості прблеми, згода робітників з метою фірми, вірогідність підтримки автократичного рішення керівника, ступінь мотивації робітників досягнення цілей фірми (задачі при проблемі), ступінь вірогідності конфлікту між підлеглими при виборі альтернативи оцінюється ситуація "підлеглий –керівник", а потім визначається стиль керівництва: АІ. Ви самостійно вирішуєте проблему, приймаєте рішення з існуючої інформації. АІІ. Ви отримаєте інформацію від підлеглих, а потім приймаєте рішення. Підлеглі у вас для інформації, а не для пошуку та оцінки альтернативи. СІ. Висуваєте проблему індивідульно окремим підлеглим окремо та вислуховуєте ідеї, пропозиції, приймаєте рішення, яке може і не відображати вплив підлеглих. СІІ. Ви викладаєте проблему колективу, ідеї, пропозиції, приймаєте рішення, яке може не відображати вплив підлеглих. СІІІ. Ви викладаєте проблему групі, разом з нею шукаєте альтернативу, їх рішення цінне для вас. Список використаної літератури: 1. Обозов Н. Н.“Психология работы с людьми». К., 1990 – с.87. 2. Старобинский Э. Е. Как управлять персоналом? М., 1997. – с. 99. 3. Терещенко В. Наука керувати. Бесіди економіста. 4. Управление - это наука и искусство. М., Республика, 1992. - с. 12. 5. Шегда А. В. “Основи менеджменту”. К., Знання, 1998. - с. 211. 6. Хміль Ф.І. “Менеджмент”. Київ “Вища школа” 1995р. С. 171. 7. М.Мескон, М.Альберт, Ф.Хедоури. “Основы менеджмента”. Москва – Издательство “Дело” 1997г. С. 203. 8. Щекин Г.В. “Практическая психология менеджмента”.К.: “Україна”. – 1994г. С. 294. 9. “Менеджмент организации” учебное пособие. 10. В.В. Гончаров «В поисках совершенства управления : Руководство для высшего управленческого персонала» т.: 1,2.

Недолік в тому, що використання її неформальним лідером може завадити досягти цілей організації. Перед тим як назвати форми влади хочеться зауважити що науковці в цьому питанні набули розбіжностей, так наприклад, у Мескона форм п'ять, а у Шегди 3, та визначення форм деяких неспівпадає. Форми влади: 1. Примус. За її допомогою карають, чим самим знищує потреби виконавця. Недоліки: страх на робочому місці, неможливість підтримувати ефективний контроль, так як робітники мають свідомо обманювати організацію. Переваги: якщо пропонуються конкретні заходи, то діє страх ефективно. 2. Винагорода. Задовольняє потреби та надає задоволення. Недоліки: неспівпадіння у визначені винагороди (гроші, посада, матеріальні цінності тощо). Переваги: усвідомлення власносної гідності через виконання необхідної роботи для фірми. 3. Еспертна влада. Виконавець вірить, що той, хто впливає має спеціальні знання, які дозволять підлеглому задовільнити потреби. Недоліки: діє повільніше ніж влада харизми. Переваги: гармонійний баланс між керівником - підлеглим. 4. Законна влада. Впливова особа має право віддавати накази, а підлеглий має зобов’язанням - підпорядковуватися йому (це сприймається як закон, якому за традиціями слід підкорятися, тому називають її ще традиційною із-за ієрархії). Недоліки: недостатнє використання потенціалу людських ресурсів із- за неврахування формально повноваження осіб, їх інформованість з проблеми, питання. 5. Еталова влада (влада прикладу). Виконавця приваблюють певні характеристики та властивості керівника. Перевага: велика повага до керівника, висока продуктивність правильного виконання завдання. 6. Переконання. Використовуючи переконання, керівник мовчки допускає, що виконавець має частку влади, яка може зменшити можливість керівника діяти. Недолік: повільний вплив та невизначеність; Перевага: виконання роботи людиною, на якого впливають, не потрібно буде перевіряти, і він буде намагатися виконати її в більшому обсязі, ніж мінімальні вимоги, враховуючи себе співавтором задачи. Переваги містять лише потенційну користь, так як бувають випадки коли примус більш доцільно використовувати. 7. Участь. Керівник спрямовує зусилля робітника та сприяє вільному обміну інформації. Участь апелює до потреб більш вищого рівня - влади, компетентності, успіху чи самовираженню. Використовувати необхідно тоді, коли потреби є активними мотивуючими факторами, при умові, що можна покластися на те, що виконавець буде працювати на мету, яку він/вона власно обрали. Недолік: індивідуальний підход кожного до завдання, ускладнюється процес виконання. В розглянутих формах влади останні дві є форми впливу, які здатні покликати виконавця до активної співпраці. Значить саме за допомогою переконання та участі керівник має ефективно керувати. Чим більше проявляються форми впливу, тим сильніша, міцніша влада керівника. Страх, винагорода, традиція, харизма, разумна віра, переконання та участь в керуванні є інструментами, які керівник використовує для впливу на виконавця, апелюючи до його потреб. Але навіть керівник, який не має в своєму арсеналі всі ці механізми, повинен приймати до уваги і інші фактори. Недостатньо мати владу: вона повинна бути достатньо сильною, щоб спонукати інших до роботи - переважно натхнення - спрямованого на досягнення цілей організації.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Let my people go

Впродовж цло кампан так  не помчено було жодного разу, щоб який-небудь мтинг «за Януковича» збрався самочинно, з нцативи громадян. Зазвичай на так «мтинги» людей припроваджувано з роботи, цлими трудовими колективами пд наглядом кервництва, як то бувало за радянських часв. У кращому випадку вони отримували платню: вдомо, що пд час виборчо кампан такса для студентв за присутнсть на поп-концертах «на пдтримку Януковича» виносила 15 гривень близько 3 вро,  всього тльки на порядок бльше (денн видатки, плюс безплатна водка) дстають т шахтар й сталевари, яких нин звозять до Кива десятками автобусв з печального Донбасу, довший час очолювано паном Януковичем «виправно зони Украни», либонь, на те, аби присутнсть у кран «табору Януковича» виглядала достатньо наочною для застрашування закордонних ЗМ¶ примарою громадянсько вйни. Я зовсм не хочу цим сказати, нби пан Янукович не ма за собою някого реального електорату, окрм як по тюрмах та психатричних лкарнях (100% голосв за Януковича в обох категорях!)

скачать реферат Характеристика сутності та змісту класичної школи управління

У загальному вигляді менеджмент – це вміння і мистецтво перемагати, вміння добиватися поставлених цілей, використовуючи працю, мотиви поведінки та інтелект людей. Це цілеспрямований вплив на людей з метою перетворення неорганізованих елементів у ефективну і продуктивну силу. Іншими словами, менеджмент - це людські можливості, за допомогою яких лідери використовують ресурси для досягнення стратегічних і тактичних цілей організації . До основних категорій менеджменту належать поняття організації процесу і функцій управління, принципів і методів менеджменту, стилів і культури керівництва (лідерства), комунікації тощо. Необхідність в управлінській діяльності виникла фактично на перших етапах становлення людського суспільства. Первісні люди змушені були якось будувати свою діяльність. Так, під час полювання, пошуку рослинної їжі виникала необхідність створити групи мисливців, шукачів плодів тощо. Тому виникала потреба в перших, поки що примітивних, управлінських функціях (розробка плану полювання на мамонта, розміщення мисливців при полюванні на хижаків, розбирання туші і т.д.). Але ця управлінська діяльність здійснювалась непослідовно (кожний раз мала різний характер) та непродумане (не застосовувались єдині принципи та підходи, не враховувались закономірності та попередній досвід).

Средство для купания Bubchen, 400 мл.
Мягкое средство для купания младенцев c лекарственными травами стабилизирует кислотно-щелочной баланс кожи и поддерживает ее естественную
413 руб
Раздел: Экстракты, сборы
Папка для труда "Спортивное авто", 325х245 мм.
Размер: 325х245 мм. Материал: ткань.
322 руб
Раздел: Папки для труда
Машинка детская с полиуретановыми колесами "Бибикар спорт", красный.
Все еще не можете определиться, что подарить ребенку на торжество? Куклы и конструкторы уже негде складывать, а удивить малыша очень
2150 руб
Раздел: Каталки
 Кодекс законів про працю України

Залучення працвникв до роботи у вихдн дн провадиться за письмовим наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу. Стаття 72 Компенсаця за роботу у вихдний день Робота у вихдний день може компенсуватися, за згодою сторн, наданням ншого дня вдпочинку або у грошовй форм у подвйному розмр. Оплата за роботу у вихдний день обчислються за правилами статт 107 цього Кодексу. Стаття 73 Святков  неробоч дн Встановити так святков дн: 1 счня Новий рк 7 счня Рздво Христове 8 березня Мжнародний жночий день 1  2 травня День мжнародно солдарност трудящих 9 травня День Перемоги 28 червня День Конституц Украни 24 серпня День незалежност Украни. Робота також не провадиться в дн релгйних свят: 7 счня Рздво Христове один день (недля) Пасха (Великдень) один день (недля) Трйця. За поданням релгйних громад нших (неправославних) конфесй, зарестрованих в Укран, кервництво пдпримств, установ, органзацй нада особам, як сповдують вдповдн релг, до трьох днв вдпочинку протягом року для святкування х великих свят з вдпрацюванням за ц дн

скачать реферат Соціальні групи

У цьому випадку вона йде на конфлікт ( якщо він дійсно можливий у даній ситуації) із колективом. Така позиція особистості в колективі одержала найменування самовизначення особистості, моральної стійкості її. Саме цим відрізняється позиція особистості в дифузійній групі й у групі. Вплив особистості на соціальну групу. Міра впливу особистості на колектив виражається в категоріях авторитету, керівництва, лідерства. Авторитет - суспільне визнання особистості, оцінка колективом відповідності суб'єктивних якостей людини об'єктивним вимогам діяльності. Авторитетність насамперед залежить від особистих якостей людини. Великі знання, багатий життєвий досвід, вироблені уміння і навички - усе це виділяє людини серед інших. До думки такої людини прислухаються, до нього звертаються за порадою, допомогою. Авторитетну людину відрізняє безкорисливе прагнення йти назустріч людям, і це створює йому вдячність людей. Таким чином, авторитет у своїй основі має особисті властивості. Водночас до нього причетні і навколишні люди, група, колектив. Вони підтримують і зміцнюють, а часом і скидають авторитет. Чим більше людей бачать цінність людини, його особистих якостей, чим у більшій кількості серйозних справ він проявив себе, тим вище і глибше авторитет, тим ширше його визнання, тим більший вплив виявляє він на навколишніх.

 Історії в дев'яти книгах. КнигаV: Терпсіхора

Отже, ці події зовсім не пов'язані з Фівами і неймовірно, щоб він присвятив триніжник. 61,1. Владарі енхелеїв казали, що вони походять від Кадма. За переказами Кадм і Гармонія покинули Фіви і стали царями в Іллірії. Звідси легенда, що кадмейці, вигнані Епігонами, відрядилися на захід під керівництвом Лаодаманта до своїх родичів в Іллірію. 62.1. Амфіктіони розпоряджувалися фінансами дельфійського святилища. Воно згоріло в 548 р. до н. є. Для відбудування його треба було 300 талантів. Для цього було влаштовано всегрецьку складку. Підряд узяли на себе Алкмеоніди. Праці було розпочато 514р. до н. є., а завершено було лише після повернення Алкмеонідів до Афін 510 р. н. є. 62.2. Геродот вихваляє щедрість Алкмеонідів, але існує ще інший переказ, що одержані ними гроші вони використали для того, щоб підкупити жерців пророчого святилища, і лише після їхнього повернення до Афін вони постаралися виправити свій злочин і завершили відбудування святилища. 62.3. Славнозвісний пароський мармур є найкращим для вирізьблення статуй і незрівнянно кращим за вулканічний туф, який за давнини використовували для будівництва храмів. 63,1

скачать реферат Оцінка персоналу

Найбільш старим і розповсюдженим методом атестації є метод Стандартних оцінок. Керівник заповнює спеціальну форму, оцінюючи окремі аспекти роботи співробітника протягом атестаційного періоду по стандартній шкалі.(кожній якості відповідає її вага, керівник дає свою оцінку й коментарі. Стандартні фактори: Якість роботи(30%), Планування(10%), організація(25%), Керівництво/Лідерство(15%), комунікація(10%), Відношення до роботи(10% ). Даний метод відрізняється простотою, малими витратами й загальнодоступністю. Керівникові не потрібно ні спеціальної підготовки, ні значних витрат часу або інших ресурсів. Цей метод забезпечує однаковість атестації всіх співробітників. Недоліком цього методу є суб'єктивність і однобічність оцінки тому що оцінку дає сам керівник одноосібно. Інший підхід до атестації – Порівняльні методи. При їхньому використанні керівник порівнює роботу одного співробітника свого підрозділу з результатами інших. При ранжируванні керівник «вишиковує» своїх співробітників в умовний ланцюжок - від кращого до гіршого за результатами роботи за атестаційний період.

скачать реферат Сутність планування і етапи планування

А термін «керівництво» і «лідерство» використовуються в літературі, як синоніми. Проте фахівцям треба розуміти і відмінності в цих словах. Адже керівництво ґрунтується на формальних аспектах діяльності, а лідерство – переважно на неформальних. Висновки Влада є важливим компонентом сучасного менеджменту. За допомогою влади керуюча систем здійснює свою управлінську діяльність. Рівень влади обумовлений рівнем посади. Менеджерам постійно приходиться стикатися з силами, які діють на них та на ситуації. Влада обумовлює певну відповідальність. Керівники відповідають за власну діяльність і за вчинки підлеглих. Відповідальність визначається кінцевими результатами. Теоретики та практики виділяють владу примусу, владу винагород, законну владу, еталонну владу, експертну владу, інформаційну владу. За допомогою вказаних видів влади менеджери здійснюють вплив на підлеглих і домагаються виконання завдання і досягнення цілей. Керівництво ґрунтується на формальний і неформальних аспектах діяльності. Лідерство – це процес діяльності індивіда, який спроможний повести людей до наміченої мети. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ Акофф Р. Планування майбутньої корпорації. – М.: Прогрес, 1985. – 382 с. Ділове планування: Учб. Пос. – під ред. В.М. Попова. – 1998. – 368 с. Калина А.В., Осокина В.В. Економічна теорія і практика господарювання. – К.: МАУП, 1997. – 308 с. Науменко В.І., Панасик Б.Я. Впровадження методів прогнозування і планування в умовах ринкової економіки. – К.: Глобус, 1995. – 200 с. Новицкий В.Е. Зовнішньоекономічна діяльність та міжнародний маркетинг. – К.: Либра, 1994. – 190 с.

скачать реферат Соціально-психологічні методи управління й проблеми їхнього використання

ВСТУП РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика, основи й застосування соціально-психологічних методів управління 1.1. Загальна характеристика 1.2. Сучасні теорії мотивації 1.3. Групова динаміка й психологія малої групи ВИСНОВОК ДО ПЕРШОГО РОЗДІЛУ РОЗДІЛ 2. Керівництво і лідерство як основні компоненти соціально-психологічного управління 2.1. Форми влади й впливу 2.2. Харизма 2.3. Короткий огляд систем лідерства 2.4. Ситуаційні підходи до ефективного лідерства 2.5. Відмінності неформальних лідерів ВИСНОВОК ДО ДРУГОГО РОЗДІЛУ ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК СПОСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ВСТУП Актуальність даної теми пояснюється тенденціями, що з'явилися у двадцятому сторіччі, до розгляду менеджменту як процесу управління людьми й погляд на людину як на об'єкт управління, а не частина механізму. На це вказує не тільки розвиток шкіл управління, але й поява наприкінці дев'ятнадцятого століття школи психоаналізу, створеної З. Фрейдом й позначилось серйозним переломом у структурі філософського й психологічного (як теоретичного, так і прикладного) знання.

скачать реферат Роль США в НАТО

Така тенденція в напрямі безладу стосуватиметься не тільки інтересів безпеки США, але також їх економічних інтересів. Так, Югославія постає як випробування міцності атлантичного співробітництва. Це, справді, значний виклик для лідерства США25 . Адміністрація Клінтона вбачає у розширенні НАТО на Схід як основну рушійну силу для будівництва нової системи безпеки в Європі. Сенатор Річард Лугар так пише про цей аспект зовнішньополітичної діяльності США: “Точно так, як наші інвестиції у ході “холодної війни” призвели до краху Варшавського Договору та СРСР, наші теперішні інвестиції у Європу будуть мати дуже важливі наслідки для нашої власної безпеки. Рішення НАТО про розширення - один з головних компонентів наших інвестицій”. Збільшення кількості членів Альянсу покликано принести стабільність в Центральну Європу, полегшити можливості для укріплення європейської єдності і консолідації демократії у Східному напряму. У дійсний час НАТО під керівництвом США проводить дослідження найбільш раціонального шляху розширення. Задовго до мадридського форуму Сполученні Штати дали явно зрозуміти, що на першому етапі виступлять на підтримку Чехії, Угорщини, Польщі.

Планшетик "Кто самый умный?".
Этот говорящий планшетик – прекрасный подарок для маленьких эрудитов! 200 умных вопросов, 20 игровых тем, 3 уровня – играй и узнавай много
445 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Одеяло байковое жаккардовое "Карапуз" (цвет: бежевый).
Жаккардовое одеяло для новорожденных и детей изготовлено из 100% хлопка (натуральная байка). Двухсторонняя расцветка. Одеяло имеет мягкую
565 руб
Раздел: Одеяла для детей
На золотом крыльце...Карточки с заданиями к палочкам Кюизенера.
Набор игр с цветными счетными палочками Кюизенера. В состав набора входят два блока иллюстративного материала к играм и упражнениям. 1
373 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
скачать реферат Ділові взаємовідносини в апараті управління

Ми вважаємо, що успішна взаємодія членів групи залежить від психологічної сумісності її членів. Це означає, що такий склад є оптимальним для виконання поставленої керівником мети. А також, про наявність взаємодії між членами групи. Групова спаяність, єдність свідчать насамперед про те, що такий скла групи не лише можливий, а ще й інтегрований у найкращий спосіб. А це, на думку вищезгаданого дослідника, та нашу також, є суттєвим для успішного регулювання ділових взаємовідносин у колективі. На підтвердження нашої спільної з вищезгаданим автором-дослідником, думки, ми вважаємо, що: o невеликій групі притаманна мобільність – швидке реагування на внутрішні чи зовнішні подразнювачи; o саме вона формує, внаслідок міжгрупових стосунків, здоровий психологічний клімат у колективі. Це допомагає підтримувати належну ділову атмосферу, сприяє налагодженню взаємостосунків між членами колективу; o крім того, саме виняткова життєдіяльність малих груп вирізняє їх поміж інших у наш складний час. 1.3. Теоретичні механізми лідерства, керівництва та їх вплив на взаємо відносини в апараті управління. На думку Н.Н. Обозова у роботі “Міжособисті відносини” та Л.А. Петровської у роботі “Компетентність та спілкування”, та на нашу думку, лідерство є характеристикою психологічних стосунків, що виникають у групі з позиції домінування та підпорядкованості.

скачать реферат Критеріі ефективності труда менеджмера

Оцінка на основі аналізу праці. Визначення психологічний якостей на основі аналізу праці управлінського персоналу відбвається в рамках ситуаційної оцінки, яка, однак, схожа на оцінку рис. В методиці ситуаційної оцінки передбачена процедура відбору типових управлінських сиуацій в конкретному колективі, в структурі яких описується робота управлінця а потім оцінюється його поведінка. Результатом буде як і у попередньому методі – соціально-психологічна характеристика, але більш професійно зорієнтована. Вона має інформацію щодо того, ефективно чи ні діяв працівник в пропонованих ситуаціях. Функціональна оцінка керівника. Функціонльна оцінка керівника основується на аналізі процесу праці, виявлені наскільки він добре справляється зі своїм посадовими обов’зками. Праця управлінця в такому випадку описується в структурі спеифічних функцій по регулюванню спільної діяльності, що він виконує. Наприклад, в одній з таких методик виділяються такі функції, як планування, організація, комплектування штату, керівництво та лідерство, контроль.

скачать реферат Сучасні технології менеджменту

Замість цього першорядною стає проблема гнучкості і адаптованості до постійних змін зовнішньої середи. Значення чинників зовнішнього середовища різко підвищується в зв'язку з ускладненням всієї системи суспільних відносин ( в тому числі політичних, соціальних, економічних), що складають середовище менеджменту організації. - використання в управлінні теорії систем, що полегшує задачу розгляду організації в єдності її складових частин, які нерозривно пов'язані із зовнішнім світом. Головні передумови успіху підприємства знаходяться у зовнішньому середовищі, причому кордони з нею є відкритими, тобто підприємство залежить в своїй діяльності від енергії, інформації і інших ресурсів, що поступає ззовні. Щоб функціонувати, система повинна пристосовуватися до змін у зовнішньому середовищі . - застосування до управління ситуаційного підходу, згідно з яким функціонування підприємства обумовлюється реакціями на різні за своїй природою впливи ззовні. Центральний момент тут -- ситуація, тобто конкретний набір обставин, які впливають істотний чином на роботу організації в даний період часу. Звідси випливає визнання важливості специфічних прийомів виділення найбільш значущих чинників, впливаючи на які, можна ефективно досягати мети. - нова управлінська парадигма приділяє величезну увагу таким чинникам, як лідерство і стиль керівництва, кваліфікацію і культуру працюючих, мотивація поведінки, взаємовідношення в колективі і реакція людей на зміни.

скачать реферат Лідерство та керівництво в організації

Міністерство освіти та науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Контрольна робота на тему «Лідерство та керівництво в організації»Підготувала студентка ФФП – 51м с Каліка ВасилинаПеревірила Грабовська Софія Леонідівна Львів – 2010р Мистецтво управління людьми найважче із всіх мистецтв. З цим поняттями зустрічається майже кожен, хто в якій-небудь мірі знаходився в колективі. Лідерство і керівництво – два основні поняття, з якими пов В)ліберальний. Отже, як ми бачимо, сучасна наука приділяє достатньо уваги питання лідерства та керівництва в організації. Можна зробити висновок, що як лідер, так і керівник є частково пусковими механізмами діяльності. Це не є тотожні поняття. Лідером стає та особа, яка володіє певним набором когнітивних, моральних, ділових, організаторських характеристик, а керівник – це та особа, яка має закріплені права впливу на людей на папері. Зрозуміло, що ідеальним є поєднання цього в одній людині, але таке буває рідко. Тому, я вважаю, що у кожній компанії має проводитись робота, яка би визначала і виділяла у людей лідерські якості, щоб такі люди займали керівні посади, бо це лише сприятиме підвищенню показників ефективності в організації.

скачать реферат Управління людськими ресурсами

Зміст Вступ 1. Роль персоналу в постіндустріальній економіці. 2. Творчий і соціальний капітал. 3. Кадровий склад. 3.1. Структура кадрів. 4 Планування потреби в співробітниках. 5. Показники ефективності роботи персоналу. Висновок Вступ В умовах ринку особливо важливо управління людськими ресурсами і їх активною діяльністю. Сьогодні зростання інтелектуального капіталу організацій, підприємств і фірм розглядається як головний чинник ефективності, підвищення значення і ролі персоналу в досягненні корпоративної стратегічної мети, створенні нових організаційних структур і систем управління, формування інноваційної і технологічної культури. До сучасного підприємця, керівника, менеджеру пред'являються нові вимоги: висока адаптація до зовнішніх і внутрішніх змін, стратегічне бачення проблем і мети, лідерство, творчість, новаторство, постійний саморозвиток і вдосконалення особи. В світі широко відома що використовується японцями системна модель «7С» — стратегія, стиль керівництва, склад кадрів, сума навиків, сумісні цінності, структури і системи.

Meine Liebe Стиральный порошок для детского белья, 1000 грамм.
Стиральный порошок Meine Liebe для детского белья удаляет загрязнения при температурах от 30 до 95°C. Подходит для всех типов стиральных и
418 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Ручки капиллярные "Johanna Basford. Triplus 334", 36 цветов.
Количество цветов: 36 ярких цветов. Эргономичная форма для удобного и легкого письма. Пишущий узел завальцован в металл. Защита от
2085 руб
Раздел: Капиллярные
Портфель "Megapolis", синий.
Легкая папка-портфолио изготовлена из жесткого пластика, рассчитана на длительный срок службы. Папка служит для перевозки документов и
512 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
скачать реферат Політична еліта сучасної України: генеза й особливості формування

При цьому мільйони громадян добровільно, з надією і сподіваннями делегують політичним лідерам певну, а то й досить велику частину своїх політико-владних повноважень і прав. Такими політичними лідерами є державні діячі, керівники політичних партій, об'єднань, громадських організацій, блоків тощо. Найчастіше політичних лідерів поділяють на правлячих і опозиційних; революціонерів, реформаторів і консерваторів; формальних і неформальних; кризових і рутинних; великих і малих; пролетарських, буржуазних і дрібнобуржуазних; загальнонаціональних, регіональних тощо. Типологія політичного лідерства багато в чому подібна до типології лідерства взагалі. З-поміж політичних лідерів виокремлюють політичну еліту. Це верхівка соціальної групи, політичної сили, яка безпосередньо здійснює політичне керівництво суспільством, стоїть біля керма державного управління. Перші спроби осмислення проблеми політичного лідерства, а відтак і суті політичної еліти знаходимо в античних філософів, істориків — Геродота, Плутарха, Тита Лівія та ін.

скачать реферат Лідерство, вплив та влада

Эксплуататорско-авторитарная - повна характеристика автократа. 2. Доброзичливо-авторитарна - обмежена участь працюючих у прийнятті рішень. 3. Консультативно-демократична - тактичні рішення приймаються підлеглими, а стратегічні - керівником. 4. Демократична, заснована на участі - повна довіра між керівниками і підлеглими, прийняття рішень децентралізоване, тобто так зване групове керівництво. Таким чином, Лайкерт жорстко розділяє типи лідерства, вважаючи, что одночасно неможливо орієнтуватися і на роботу, і на людину. в) двомірне трактування Р. Стогдилла Роботи економічних груп в університеті штату Огайо поставили під сумнів концепцію поділу керівників на тих, хто зосереджені чи лише на роботі, чи лише на людині. Стогдиллом була розроблена система, відповідно до якої поведінка керівника класифікується по двом взаємодоповнюючим відношенням: структурі й увазі до підлеглих. Структура має на увазі таку поведінку, коли керівник планує й організує діяльність групи. Увага до підлеглих має на увазі поведінку, що впливає на людей, апелюючи до потреб більш високого рівня, будуючи взаємини на основі довіри і контакту між керівником і підлеглим. г) управлінська ґратка Блэйка і Моутона Концепція університету штату Огайо була модифікована Блэйком і Моутоном, що, ранжуя "турботу про людину" і "турботу про виробництво" по 9- ти бальній шкалі, виділяють 5 основних стилів керівництва.

скачать реферат Організація праці менеджера

Організація праці менеджера в Німеччині. Німецька система "смертних гріхів" Вольфганга Хойєра побудована на принципах відкидання неправомірних та неефективних дій. Згідно з цією системою менеджер не винний: . відмовлятися від особистої відповідальності; . заважати підвищенню кваліфікації та зростанню талантів підлеглих; . чинити тиск на підлеглих; . ставати на неправильні позиції; . забувати про важливість прибутку; . керувати всіма підлеглими однаково; . зосереджуватися на цілях, а має зосереджуватися на проблемах; . бути начальником, а має бути товаришем; . не дотримуватись загальних правил; . вичитувати співробітникам; . бути неуважним; . високо оцінювати роботу тільки що крат працівників; . маніпулювати людьми. Проаналізувавши усе вищезгадане можна зробити коротенький висновок, що менеджер винний так організувати свою працю та вплинути на людей таким чином, щоб останні виконували роботу, доручену організації відповідно до її місії та цілей. Менеджеру слід пам(ятати про те, що керівництво здійснюється за допомогою функцій і методів менеджменту, комунікацій тощо шляхом прийняття управлінських рішень. Розділ 3. Лідерство - запорука ефективної організації праці менеджера.

скачать реферат Сутність та зміст сучасного менеджменту

Щоб функціонувати, система повинна пристосовуватися до змін у зовнішній середі. застосування до управління ситуаційного підходу, згідно з яким функціонування підприємства обумовлюється реакціями на різні за своїй природою впливи ззовні. Центральний момент тут -- ситуація, тобто конкретний набір обставин, які впливають істотний чином на роботу організації в данії період годині. Звідси витікає визнання важливості специфічних прийомів виділення найбільш значущих чинників, впливаючи на які, можна ефективно досягати мети. нова управлінська парадигма приділяє величезну увагу таким чинникам, як лідерство і стиль керівництва, кваліфікацію і культуру працюючих, мотивація поведінки, взаємовідношення в колективі і реакція людей на зміни. Орієнтація на нові умови і чинники розвитку знайшла відображення в принципах менеджменту, формулювання яких показує роль людини, що зросла, його професіоналізму, особистих якостей, а також всієї системи взаємовідносин людей в організаціях. Наприклад, в складі найважливіших принципів, якими рекомендується користуватися менеджерам в останньому десятиріччі потокового віку, нерідко називаються наступні: доброзичливе відношення менеджерів до всіх працюючих в організації; відповідальність менеджерів всіх рівнів за успішну діяльність організації; комунікації ( горизонтальні і вертикальні) як всередині, так і за межами організації; створення атмосфери відвертості, чесності, довір'я людям; сприяння реалізації їх талантів і прагнення до постійного вдосконалення, як особистої роботи, так і роботи організації.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.