телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАРазное -30% Товары для спорта, туризма и активного отдыха -30% Товары для детей -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Менеджмент (Теория управления и организации)

Контрольна по менеджменту

найти похожие
найти еще

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Поняття бізнесу зародилося разом з поняттям товарно-грошових відносин, тобто на громадському етапі розвитку людства. Коли основною формою "торгівлі" між общинами був натуральний обмін, з'явилися міняйла-кочовики, що кочували з однієї общини в іншу і різні товари, що вимінювали з вигодою для собі. Це і можна вважати одним з перших виявів духу підприємництва. Поступово з розвитком товарно-грошових відносин розвивався і бізнес. У часи рабоволодіння процвітала торгівля; пізніше, у часи феодалізму і процвітання натурального господарства значення торгівлі в селі трохи поменшало, але з розвитком міст і ремесла вона знову придбала своє первинне значення. У часи становлення капіталізму і первинного накопичення капіталу процвітало фінансове підприємництво, а пізніше - промислове. У середині Х1Х століття бізнес придбав нові форми. Якщо до цього одноосібним управлінцем був господар, то у часи бурхливого промислового зростання структура значно змінилася. Саме на цьому етапі і почав розвиватися менеджмент в тому вигляді, в якому мі звикли сприймати це слово. Не можна сказати, що він з'явився раптово саме з розвитком капіталізму, він існував і раніше. У часи рабоволодіння були керівники на плантаціях, які стежили за правильністю виконання робіт, але це правильніше було б назвати наглядом, чим управлінням. У часи феодалізму і процвітання натурального господарства, також існували керівники, помічники господаря, це, співуче, можна вважати одним з перших виявів саме управління, а не тільки нагляду над працюючими, оскільки у керівника була можливість маневру: він міг замінити вигляд робіт у вигляді заохочення або покарання селян, міг знизити податок (правда, лише за рахунок підвищення податку для інших). Це було убоге, але все ж вияв управління. Але по-справжньому менеджмент почав розвиватися тільки з розвитком капіталізму, саме тоді з'явилася потреба в талановитих управлінцях, які могли б виробити свою стратегію управління фірмою і розвитку бізнесу і привести фірму до Успіху, або в крайньому випадку, врятувати її від банкрутства. Ця наука менеджмент з'явилася 100 років тому, а на початку століття Ф.Тейлор сформулював і опублікував принципи управління. Школи менеджменту: 1) школа наукового управління (раціоналістична школа) 1885-1920 - Тейлор, Гилберт, Гаитт. Основний принцип, головна ідея - раціоналізація праці в трудовому виробництві плюс матеріальна зацікавленість робітників ведуть до підвищення продуктивності праці; 2) адміністративна (поведінкова) школа - 1920-50 рр. - А.Файоль, Урвик, Вебер. Основна ідея - існують “універсальні” принципи керування, застосування яких гарантує успіх у будь-якій організації; 3) школа людських відносин (1930-50рр.) Мейо, Фоллетт, Маслоу - для ефективного досягнення цілей організації необхідно і досить налагодити міжособистісні стосунки між працівниками; 4) поведінкова школа (1950-наш час), представники - Арджирис, Лайкерт, Мак-Грегир, Блейк - “ефективність досягнення цілей організації вимагає максимального використання людського потенціалу на основі даних психології і соціології; 5) кількісна школа (1950-наш час) - Вінер, Акофф, Берталанфи - оптимальні управлінські рішення шукаються за допомогою комп'ютерів на основі використання математичних моделей ситуації.

Наприклад, представники різних відділів у школі бізнесу періодично обмінюються інформацією з таких питань, як складання розкладу занять, рівень вимог у програмах для випускників, співробітництво в дослідницькій і консультативній діяльності й обслуговування місцевого населення. Подібним же чином у лікарні обслуговуючий і лікарський персонал різних відділень повинен обмінюватися інформацією про розподіл ресурсів, координацією діяльності робочих груп, контролем за витратами, новими методами лікування і т.п. у сфері роздрібної торгівлі регіональні керуючі збутом можуть періодично зустрічатися для обговорення загальних проблем, координації стратегії збуту про обмін інформацією про продукцію. У компаніях наукомістких галузей ключові керівники середньої ланки з виробничих, маркетингових і проектно-дослідницьких відділів зустрічаються для координації дій по відновленню продукції. На основі базової технології компанії можуть випускати різноманітні продукти, тому надзвичайно важливо через науково-дослідницький відділ одержувати інформацію про те, чого хоче ринок. Це дозволяє організації зберігати близькість до споживача і продовжувати ефективно задовольняти його запити. Подібним чином, виробничники повинні дати обґрунтування достатньо низьких витрат по реалізації майбутніх інновацій проектно-дослідницького відділу для того, щоб подальше виробництво було виправдано. В обміні інформацією з горизонталі часто беруть участь комітети чи спеціальні групи. Додаткові вигоди від комунікації по горизонталі полягають у формуванні рівноправних відносин, що є важливою складовою задоволеності працівників організації. Комунікації керівник - підлеглий. Найбільш очевидним компонентом комунікації в організації є відносини між керівником і підлеглим. Хоча вони є прикладом обміну інформацією з вертикалі, розглянемо цей вид обміну інформацією окремо, оскільки він складає основну частину комунікативної діяльності керівника. Деякі з численних різновидів обміну інформацією між керівником і підлеглим зв'язані з проясненням завдань, пріоритетів і очікуваних результатів, забезпеченням зайнятості у вирішенні завдань відділу, з обговоренням проблем ефективності роботи, досягнення визнання і винагороди з метою мотивації, удосконалюванням і розвитком здібностей підлеглих, зі збором інформації про назріваючу чи реально існуючу проблему, оповіщенням підлеглого про прийдешню зміну, а також одержанням відомостей про ідеї, удосконалення і пропозиції. Комунікації між керівником і робочою групою. В доповнення до обміну інформацією між керівником і підлеглим має місце обмін між керівником і робочою групою. Комунікацією з робочою групою в цілому дозволяє керівнику підвищити ефективність дій групи. Оскільки в обміні беруть участь усі члени групи, кожний має можливість подумати про нові завдання і пріоритет відділу, про те, як варто було б працювати разом, про майбутні зміни і можливі їх наслідки для цього й іншого відділів, про недавні проблеми і досягнення, пропозиції раціоналізаторського характеру. Крім того, іноді робоча група збирається без керівників для обговорення проблем, чи удосконалення змін, що насуваються. Такі відносини рівності можуть сприяти підвищенню задоволення співробітників своєю роботою.

Законність прийнятих рішень не повинна суперечити статуту фірми, і відповідно до чинного законодавства має підтримувати всі правові аспекти. Особа, яка пускає в дію рішення повинна пам’ятати про адміністративну та карну відповідальність, яку може тягнути якимось чином рішення. Повноважність. Характеризується наявністю в суб'єкта управління відповідних правових повноважень, що дозволяють приймати подібні рішення. Узгодженість. Узгодженість управлінських рішень є необхідною, тому що часто виконавець діє один, тому його дії з питань місця, часу, та інше повинні бути узгодженні з діями інших виконавців, що вирішують інші завдання. Рішення має бути колективним, і в його розробці має приймати участь не одна людина. 3. Питання № 202. Розкрийте суть та наведіть приклади комунікацій, що виникають у процесі здійснення менеджменту на рівні підприємства. Майже неможливо переоцінювати важливість комунікацій в управлінні. Навряд чи все, що роблять керівники, щоб полегшити організацію досягнення її мети, вимагає ефективного обміну інформацією. Якщо люди не зможуть обмінюватися інформацією, ясно, що вони не зуміють працювати разом, формулювати мету і досягати її. Однак, комунікації – це складний процес, що складається з взаємозалежних кроків, кожний з цих кроків дуже потрібний для того, щоб зробити наші думки зрозумілими іншим особам. Оскільки керівник виконує три свої ролі і здійснює чотири основні функції, для того щоб сформулювати цілі організації і досягти їх, якість обміну інформацією може безпосередньо впливати на ступінь реалізації цілей. Це означає, що для успіху індивідів і організацій необхідні ефективні комунікації. Проведу аналіз комунікаційного процесу на рівні підприємства. Міркуючи про обмін інформацією в організації, звичайно думають про людей, що говорять у процесі особистого чи спілкування в групах на зборах, розмовляють по телефону чи читають і складають записки, листи і звіти. Хоча на ці випадки приходиться основна частина комунікацій в організації, комунікації є всепроникаючий і складний процес. Почнемо з виявлення того, де поза і всередині організації вимагаються ефективні комунікації. Комунікації між організацією і її середовищем. Від факторів зовнішнього середовища залежать комунікаційні потреби організації. Якщо проаналізувати, про що говорять, пишуть і читають у дійсності люди в організації, основну увагу довелося б зосередити на питаннях, що зв'язані з потребами інформаційної взаємодії з зовнішнім оточенням, що впливає чи буде впливати на організацію. Організації користуються різноманітними засобами для комунікацій зі складовими свого зовнішнього оточення. З наявними і потенційними споживачами але і повідомляються за допомогою реклами й інших програм просування товарів на ринок. У сфері відносин із громадськістю першорядна увага приділяється створенню визначеного образу, іміджу організації на місцевому, загальнонаціональному чи міжнародному рівні. Організаціям приходиться підкорятися державному регулюванню і заповнювати в цьому зв'язку великі письмові звіти. У своїх щорічних звітах будь-яка компанія повідомляє інформацією з фінансів і маркетингу, а також приводить зведення про своє розміщення, можливості кар'єри, пільгах і т.п. Обговорення, збори, телефонні переговори, службові записки, відеострічки, звіти і т.п., що циркулюють всередині організації, найчастіше є реакцією на можливості чи проблеми, створювані зовнішнім оточенням.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Формула успеха или Философия жизни эффективного человека

Освободившееся время — на здоровье и косметику. 2. Вести учет и планирование рабочего времени. Найти новую литературу по тайм-менеджменту, в случае нахождения хороших идей вставить их в свою систему. 3. Оптимизация рабочего времени, освобождение времени на паузы для отдыха. На этой основе — 4. Прекратить переживания и «зависания» на работе (пустое рассматривание монитора, бесцельное лазание в Интернете, лишний кофе-брейк), переключаться в работу через дыхательную гимнастику или физкультпаузу. Если все сделаю, в пятницу вечером иду в парикмахерскую, а всю субботу и воскресенье даю себе Большую Сладкую Конфетку в виде полной расслабухи (в связи с Днем рождения и другими милыми праздниками). Контрольные вопросы: Все ли цели здесь поставлены ответственно, позитивно и конкретно? Сколько в этом тексте встроено мотивирующих к выполнению деталей? Все ли в этом плане продумано с точки зрения душевной экологичности? Какие возможны проблемы в случае его успешного выполнения? Как вы оцениваете рентабельность этого плана? Предупреждение: цена успеха Говоря о рентабельности, обычно слышится нечто сугубо арифметическое: рассчитали прибыли, учли потери — получили оценку рентабельности

скачать реферат Методическая разработка по практическому занятию для студентов лечебного факультета

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТА И СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА ПО УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМИ Методическая разработка по практическому занятию для студентов лечебного факультета По теме: «Личная гигиена больного. Смена нательного и постельного белья у тяжелобольных. Функциональная кровать.» Выполнила студентка: Постовалова Елена Ивановна Группа: 561 Челябинск, 2001г. 1. Цели занятия: В итоге занятия студент должен изучить основы ухода за тяжелобольными. Студент должен уметь: . Обращаться с функциональной кроватью; . Обеспечивать тяжело больному удобное положение в постели; . Осуществлять смену постельного и нательного белья; . Правильно осуществлять уход за кожей, волосами, полостью рта, глазами, ушами и носом больного. 2. Продолжительность, место проведения и материально-техническое оснащение занятий. Продолжительность занятий: 2 часа. Место проведения: учебная комната (практикум), хирургический стационар. Оснащение: методические рекомендации для студентов, наборы тестов и ситуационных задач, наглядные слайды. 3. Хронокарта занятий. Этапы занятий Содержание этапов Время Место Установочный Вводное слово, уточнение целей и 5 Практикум задач занятия минут Проверка Устный ответ на контрольные 10 Практикум исходного уровня вопросы минут знаний Посещение 1.

Накладка на унитаз "Щенячий патруль", белая.
Пластиковая накладка на унитаз поможет малышу без труда и переживаний пользоваться туалетом. Благодаря краям, предотвращающим скольжение,
391 руб
Раздел: Сиденья
Ежедневник недатированный "Чемпионат мира по футболу 2018. Эмблема", синий, А5, 176 листов.
Ежедневник недатированный. Формат: А5. Количество листов: 176. Твердый переплет. Термотиснение. Ляссе.
519 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Кепка "Zabivaka", взрослая, размер 58.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Размер: 58.
471 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
 Налоговый менеджмент

Важнейшим способом управления является налоговое бюджетирование, которое предполагает балансирование налоговых доходов и налоговых расходов. В этой связи, отличительной чертой налогового менеджмента является многовариантность, комбинация стандартных подходов с индивидуальными решениями, учитывающими конкретную ситуацию. Рассматривая сущность налогового менеджмента, нельзя не сказать о его функциях. Поскольку налоговый менеджмент является системой управления, постольку следует выделять функции субъекта и функции объекта этой системы. Функциями субъекта налогового менеджмента являются традиционные функции управления вообще с учетом налоговой специфики: организация налогового процесса, налоговое планирование (прогнозирование), налоговое регулирование и мотивация, налоговый контроль. Функциями объекта налогового менеджмента выступают функции налогов: совокупного эквивалента ценности общественных благ, фискальная, регулирующая и контрольная. Функции объекта предполагают потенциальную возможность реализации объективной сущности налогов, а функции субъекта налогового менеджмента связаны с деятельностью по реализации функций объекта на практике

скачать реферат Технология производства синергической активной пищевой добавки "Эхинацея Янтарная"

смотреть на рефераты похожие на "Технология производства синергической активной пищевой добавки Эхинацея Янтарная " Лига Возрождения Науки России Международный Институт Управления Контрольная работа № 6по дисциплине: “Управление качеством”тема: “Технология производства синергической активной пищевой добавки “Эхинацея Янтарная”Выполнила: Петрованова Елена Александровна Студентка 4 курса Экономического факультета по специальности “менеджмент” Рецензент: Пивоваров Сергей Аркадьевич Санкт-Петербург 2000 год О г л а в л е н и е 1. Введение 3-4 2. Краткая характеристика 5 3. Рынок сбыта 6 4. Экспертная оценка и сертификация 7-9 5. Технология производства 10-12 6. Требования к применению 13 7. Заключение 14-15 8. Приложение № 1 (Приказ № 117) 16-20 9. Список литературы 21 10. Глоссарий 22-27 В в е д е н и е Фармаконутрициология- это один из разделов валеологии, науки о действии биологически активных веществ, поступающих с пищей или в виде лекарственных средств для повышения устойчивости к различным неблагоприятным воздействиям, профилактики заболеваний и нормализации измененных функций организма, то есть направленная на активную поддержку здоровья человека.

 Налоговый менеджмент

Во-вторых, обеспечение роста налоговых поступлений в бюджеты и внебюджетные фонды всех уровней исключительно за счет наращивания объемов производства, продаж и доходов. В-третьих, снижение налогового бремени на товаропроизводящую сферу до оптимального для России уровня на основе оптимизации налоговых ставок и упорядочения налоговой базы основных налогов, определяющих структуру доходов бюджета. В-четвертых, пересмотр позиции государства по отношению к доходам от государственных имущества и собственности. Чем больше будут неналоговые доходы, тем больше возможностей для снижения налогового бремени на товаропроизводителей. В-пятых, развитие инфраструктуры процесса сбора налогов путем полной автоматизации налогового процесса, внедрения современной компьютерной техники и информационных технологий для проведения налогового контроля, создания единой универсальной базы данных, включающей всех налогоплательщиков России, для внедрения автоматизированных контрольных технологий. 4.PЦеновая эластичность налогов в управлении налоговыми потоками Государственный налоговый менеджмент предполагает использование рыночных методов ценообразования

скачать реферат Учение Платона о государстве

смотреть на рефераты похожие на "Учение Платона о государстве" КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА по дисциплине "Введение в философию" Учение Платона о государствепо специальности : Менеджмент в производственной сфере по розделу учебного плана : Введение в философию План 1. Проблема государственного устройства. 2. Личность Платона. Государство Платона: 3. Отрицательные формы правления. 4. “Разделение труда” в “идеальном” государстве. 5. Четыре добродетели лучшего государства. 6. Ограничение свободы личности в государстве Платона. 7. Единство людей “идеального” государства. 8. Почему государство Платона тоталитарно? 8.1. Возможное понимание автором слов “лучшее государство”. 8.2. Теория идей. 9. Тоталитаризм личности. Проблема государственного устройства была, есть и будет одной из самых сложных и противоречивых проблем, стоящих перед человечеством. Множество людей уже тысячи лет пытаются понять, каким государство должно быть “в идеале”. При этом некоторые люди считают лучшим сильное, боеспособное государство с хорошей экономикой, другие - государство, в котором каждый человек ощущает себя вполне свободным и счастливым.

скачать реферат Анализ финансового состояния предприятия индустрии гостеприимства

Предикативные модели – это модели предсказательного характера. Они используются для прогнозирования доходов предприятия и его будущего финансового состояния. Нормативные модели. Модели этого типа позволяют сравнить фактические результаты деятельности предприятий с ожидаемыми, рассчитанными по бюджету. (2; 182( В заключение следует сказать, что не все методы и модели, изложенные выше, будут использованы в данной работе в ходе анализа финансового состояния предприятия в системе финансового менеджмента. Это объясняется ограниченностью информации, которая имеется в распоряжении. 1.6. Формирование финансовых результатов предприятия Финансы предприятия - это совокупность денежных отношений, связанные с формированием и использованием денежных доходов и накоплений предприятия. Финансы предприятия обеспечивают круговорот основного и оборотного капитала и взаимоотношение с государственным бюджетом, налоговыми органами, банками, страховыми компаниями и прочими учреждениями финансово-кредитной системы. При этом они выполняют две функции: а) воспроизводственную; б) контрольную. Воспроизводственная функция состоит в обслуживании денежными ресурсами круговорота основного и оборотного капитала в процессе коммерческой деятельности предприятия на основе формирования и использования денежных доходов и накоплений.

скачать реферат Курс лекций по аудиту

Ф-ии внутренних аудиторов выполняют ре­визорские группы при бухгалтериях крупных пр-ий, подчи­ненные гл. бух. или фин. директору, однако ф-ии внутренних аудиторов шире и вкл. в себя: контроль за состоянием активов и недопущение убытков; под­тверждение точности инф-ции, используемой рук-вом при принятии решений; подтверждение выполнения внутрисистемных контрольных процедур; анализ эфф-ти функционирования системы внутрен­него контроля и обработки инф-ии и др. В рамках внутреннего аудита осущ-ся не только детальный контроль за сохранностью активов, но и контроль за политикой и качеством менеджмента. Внутр. и внеш. аудит дополняют друг друга. Ф-ии внутреннего аудита могут выполнять не только работ­ники пр-ия, но и приглашенные независимые аудиторы. Управленческий аудит, выполняемый независимыми аудиторами, явл. одним из видов консультационных услуг клиенту для повышения эфф-ти использования его мощностей и ресур­сов и достижения намеченных целей. Аудит хоз. деят-ти - систематический АХД орг-ции, проводимый для опр-ых целей. При аудите хо­з. деят-ти предполагаются объективное обследова­ние и всесторонний анализ опр. видов деят-ти. Цели: оценка эфф-ти управления; выявление возможностей улучшения хоз. деят-­ти; внесение рекомендаций, касающихся улучшения деят-ти. Аудит хоз. деят-ти может быть проведен как по заказу администрации, так и по требованию третьей стороны, в том числе и гос. органов. Аудит на соответствие требованиям - анализ определенной фин. или хоз. деят-ти субъекта для опр-ия ее соот­ветствия предписанным условиям, правилам или законам.

скачать реферат Финансовый контроль ОВД

Критерий разграничения этих формлежит в сопоставлении времени осуществления контрольных действий спроцессами формирования и использования централизованных идецентрализованных денежных фондов. Контрольное действие,проведенное до начала указанных процессов (проверка проекта бюджетаи т. п.), является предварительным финансовый контролем, а действие,осуществляемое после их совершения (проверка налоговых деклараций),выступает в качестве последующего контроля. В то же время деление этодостаточно условно, поскольку зачастую они взаимосвязаны, что отражаетнепрерывность самого процесса воспроизводства. Э.А. Вознесенский невыделяет отдельно текущий контроль, так как считает, чтопредварительный или последующий контроль осуществляется в процессетекущей деятельности 5 Финансово-хозяйственный контроль как система специальных знаний возник на стыке ряда экономических наук: бухгалтерского учета, экономического анализа, финансов и менеджмента. Однако, вобрав в себя и синтезировав их достижения в области контроля экономической деятельности предприятий, организаций различных отраслей, финансово-хозяйственный контроль выступает как качественно новая наука, имеющая свой предмет, метод и специфические методические (технические) приемы исследования6. . Предмет финансово-хозяйственного контроля — управленческие решения, хозяйственные и финансовые операций и процессы предприятий, организаций, других хозяйствующих субъектов, рассматриваемые с позиций их экономической эффективности, законности, достоверности и целесообразности, обеспечения сохранности собственности.

Подгузники Huggies Elite Soft, (1), до 5 кг, 27 штук.
Подгузники Huggies Classic обеспечат надежную защиту вашего малыша. Детские подгузники стали еще удобнее. Благодаря дополнительному слою,
384 руб
Раздел: 0-5 кг
Палатка игровая "Учим азбуку с Пеппой".
Палатка состоит из 2 частей (корпуса и крыши), каждая из которых оснащена сетчатыми окошками для вентиляции. На одну сторону палатки
1087 руб
Раздел: Товары для детей
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (бежевый).
овры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
скачать реферат Экономическое учение Смита (Економiчнi вчення Смiта)

смотреть на рефераты похожие на "Экономическое учение Смита (Економiчнi вчення Смiта) " Черкаський iнститут економiки I права Ф-т : Менеджмент безпеки бiзнесу Контрольна робота з предмету “ Iсторiя економiчних вчень”на тему: Економічне вчення А. Сміта Виконав: ст. гр. МБЗ-1 Стецiв М.Я. Львiв 2001 р. Адам Сміт (1723—1790) — видатний англійський економіст мануфактурного періоду. В його працях і в працях його послідовника Д. Рікардо класична буржуазна політична економія набула найвищого розвитку. Народився А. Сміт у шотландському місті Керколді в родині митного чиновника. Навчався в університетах Глазго і Оксфорді, де вивчав філософію, літературу, історію, фізику, математику. В 1751 р. був обраний професором університету в Глазго і згодом очолив там кафедру моральної філософії. В 1764 р. Сміт залишає університет і стає вихователем англійського герцога Баклю, з яким подорожує протягом трьох років. Перебуваючи у Франції, Сміт знайомиться з енциклопедистами і фізіократами. Повернувшись до Англії, він оселився в- рідному місті Кірколді, де працює над своєю книгою «Дослідження про причини і природу багатства народів».

скачать реферат Пути и методы повышения конкурентоспособности товара

Способность менеджмента привлекать капитал из внебюджетных источников является одним из наиболее важных факторов, обеспечивающих конкурентоспособные преимущества предприятия. То есть проблема финансирования также является, в первую очередь, проблемой качества управления предприятием. Следует учитывать, что структура капитала предприятия состоит как из заемных, так и из собственных средств. При этом соотношение собственного и заемного капитала существенно влияет на уровень дохода частных инвесторов. Частные инвесторы, финансируя предприятие, берут на себя коммерческие риски. В то же время государство может выступить гарантом перед банком по финансированию заёмной части капитала при условии, что акции предприятия будут размещены среди частных инвесторов или среди определённых инвесторов (Такие гарантии предлагала Италия в в случае продажи контрольного пакета ФИАТа компании ДжМ). То есть гарантия вступит в силу при условии размещения акций предприятия среди частных инвесторов. Учитывая, что профессиональные инвесторы обычно очень глубоко и серьезно изучают объект инвестирования, такой способ государственной поддержки может быть достаточно эффективным и обеспечит возвратность средств.

скачать реферат Менеджмент

Соразмерность деления, т. е. Объем делимого понятия должен быть равен сумме объемов членов деления. В нашем примере это правило соблюдено полностью. Его нарушение ведет к ошибкам двух видов: . Неполное деление – перечислены не все виды данного родового понятия. Так, например, если опустить во втором примере (см. рис. 2) контрольную функцию менеджмента, то окажется, что менеджеры управляют предприятием, но не контролируют исполнение подчиненными своих управленческих решений. . Деление с лишними членами. Его примером может стать следующее суждение: управление делится на научное, ненаучное и менеджмент. Лишним членом является менеджмент, т.к. сумма объемов понятий научного и ненаучного управления исчерпывают объем понятия управления. 2. Деление должно проводиться только по одному основанию. Это означает, что нельзя брать два и большее число признаков, по которым проводится деление. Например, при делении маркетинга на дифференцированный, недифференцированный и интерактивный, третий вид не связан с двумя первыми общим основанием. 3. Члены деления должны исключать друг друга, т.е. не иметь общих элементов, быть соподчиненными понятиями, объемы которых не пересекаются.

скачать реферат Финансовый менеджмент (Контрольная)

Оглавление: Вопрос 1 Классификация инвестиций, факторы влияющие на инвестицию. Вопрос 2 Учет инфляционного обесценивания денег в принятии финансовых решений. использованная литература: 1. «Финансовый менеджмент» Стоянова Е.С. 1997 год 2. «Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом» Балабанов 1995 год 3. «Финансовое состояние предприятия: методы оценки» Крайнина М.Н. 1997 год КАЛУЖСКИЙ КОММУНАЛЬНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ МИНСТРОЙ РОССИИ ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Контрольная работа № 1 вариант № 8 по предмету: "Финансовый менеджмент" на тему: 1 Классификация инвестиций, факторы влияющие на инвестицию. 2 Учет инфляционного обесценивания денег в принятии финансовых решений. курс 5 группа ЗБ51-У шифр Б-96-128 работа выслана в техникум 3 октября 1998 годаФамилия Карасев Имя Андрей Отчество Викторович Домашний адрес: г. Калуга, ул. Ленина, 35-63 Оценка Дата Подпись преподавателя Контрольная работа предъявляется при сдаче экзамена.

скачать реферат Менеджмент кризисных ситуаций

Группа: 4 – 10 – 98 БУБ студент: Заболотный Александр Эдуардович адрес: г. Запорожье, ул. Мира д. 10, кв. 18 телефон: 33 – 16 – 77 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА по дисциплине: менеджмент кризисных ситуаций факультет: дистанционное обучение специальность: БУБ отделение: бакалаврат Преподаватель консультант: Соломенчук А. А. МАУП 2000. Вариант 5 5. Основные организационные характеристики менеджмента кризисных ситуаций. 12. Факторы и признаки кризисных ситуаций в экономике (с учетом специфики народного хозяйства Украины). 19. Сформулируйте цель антикризисного управления предприятием. 5. Основные организационные характеристики менеджмента кризисных ситуаций. Менеджмент кризисных ситуаций осуществляется в условиях высокого уровня неопределенности и большого дефицита времени на принятие и реализацию решений. Принятие управленческим аппаратом решений, которые бы позволили достигнуть желаемого результата при минимальных негативных последствиях, возможно на основе системы менеджмента кризисных ситуаций. Организационная характеристика и особенности системы менеджмента кризисных ситуаций. 1. Когда возникает стратегически неожиданная ситуация, начинает работать коммуникационная сеть для кризисных ситуаций.

Набор подарочный для новорождённого "Мой малыш".
Запечатлите мимолетные мгновения жизни Вашего ребенка с помощью необычного набора для новорождённого «Мой малыш». Рамка для
850 руб
Раздел: Прочие
Ранец "Generic. Wild Horse".
Размер: 37х27х21 см. Раскладной школьный ранец обязательно привлечет внимание вашего ребенка. Ранец выполнен из современного легкого и
2567 руб
Раздел: Без наполнения
Качели детские подвесные "Классик С".
Подвесные качели "Классик С" - это веселый домашний аттракцион для самых маленьких детей. Качели подвешиваются с помощью прочных
450 руб
Раздел: Качели
скачать реферат Организационная культура и способы ее развития

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ КАФЕДРА МЕЖДУНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТА Контрольная работа ПО дисциплине “ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ” Организационная культура и способы ее развития. Сдал: студент заочного факультета группы 566 менеджмент Обозный С.О. Проверила: Кошелева Л.А. Санкт-Петербург 2004Содержание: Содержание: 1 Введение 3 Уровни организационной культуры 4 Структура организационной культуры 7 Характеристики организационной культуры по Харрису и Морану 7 Обряды, ритуалы, обычаи, традиции. 8 Символы 10 Методы формирования поддержания и развития организационной культуры 12 Изменение организационной культуры 12 Методы поддержания и развития организационной культуры 15 Методы управление организационной культурой 17 Заключение 20 Список литературы. 21 Введение Многие западные и российские предприниматели пришли к выводу, что процветает та фирма, в которой создан сплоченный коллектив, где сломлены иерархические перегородки, где каждый кровно заинтересован в общем успехе, ибо от этого зависит его материальное благополучие.

скачать реферат Создание схемы мотивации и стимулирование персонала на предприятии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ КАФЕДРА МЕЖДУНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТА Контрольная работа ПО КУРСУ ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ Создание схемы мотивации и стимулирование персонала на предприятие. Сдал: студент заочного факультета группы 566 менеджмент Обозный С.О. Проверила: Кошелева Л.А. Санкт-Петербург 2004 СодержаниеСодержание 2 Мотивы и потребности людей в организациях 3 Потребности в безопасности. 3 Потребности в аффилиации. 3 Потребности в уважении. 4 Потребности в независимости и самостоятельности. 4 Потребности достижения. 5 Потребности во власти. 5 Стадии процесса мотивации 5 Взаимосвязи между потребностями и их суммарный эффект 7 Содержательные теории мотивации 8 Теория мотивации А. Маслоу. 8 Теория мотивации К. Альдерфера (ERG-теория) 9 Теория Х— Y Д. МакГрегора 10 Двухфакторная теория мотивации Герцберга 11 Процессуальные теории мотивации 11 Программы и методы стимулирования эффективной деятельности работников 13 Программы материального стимулирования. 13 Управление по целям (ma ageme by objec ives) 14 Список литературы 15 Мотивы и потребности людей в организациях Результативность поведения человека нередко рассматривается как функция от взаимодействия способностей и мотивации.

скачать реферат Финансы (Шпаргалка)

Задачи фин контр : содействие сбалансированности между потребностью в фин ресурсах и размерами ден доходов и фондов н/хозя ; обеспечение своеврем и полноты вып фин обяз-ств перед гос бюджетом; выявление внутрипроизводственных резервов роста фин ресурсов, ; содействие рациональному расходованию мат ценностей и ден ресурсов на предп-ях, , а также правильному ведению бух/учета ; обеспечение соблюдения действующего законодательства и нормативных актов, в т. ч е в области налогообложения.Функции финансового контроля: 1) проверка расходования гос .2) проверка своевременности и полноты мобилизации средств в гос ресурсы по всем звеньям фин системы; 3) проверка соблюдения правил учета и отчетности. Органы финансового контроля:I. Парламент (федеральное собрание, а в нем счетная плата, контрольное управление при Президенте РФ).II. Спец ведомства гос фин контроля.III. Специальное контрольное ревизионное управление.Оно подчиняется непосредственно Минфину. Органы КРУ есть во всех субъектах РФ, городах и районах. Весь этот аппарат содержится за счет средств федерального бюджета. КРУ – это единственная система государственного финансового контроля. IV. Органы фин контроля в отраслевых министерствах (внутриведомственный контроль, как правило, наименее эффективен). 8. Фин. менеджмент: содержание и сущность.(ФМ) ФМ-управление финансами, фин. деятельностью пр-ия,я я-ся одной из ключевых подсистем общей сисстемы управления пред-ем.

скачать реферат Организация работ на фирме

Для управления персоналом важно учитывать, что тип используемой технологии задает несколько важных параметров , определяющих особенности самих исполнителей . в том числе тип совместной деятельности . характерный для той или иной технологии , что косвенно влияет на отбор людей ; обладающих особыми психическими свойствами и характерологическими особенностями. 1.4. Финансы. Под финансами мы будем понимать все денежные и другие средства, которыми располагает или которые может привлечь организация для выполнения собственной деятельности. Принято выделять три основные функции финансов: распределительную; стимулирующую; контрольную. Важным параметром эффективности деятельности предприятия и условием успешного развития бизнеса является материально-финансовая сбалансированность. Деятельность по управлению финансами фирмы – финансовый менеджмент - направлена на разработку и реализацию эффективных программ использования финансовых средств рамках достижения целей деятельности фирмы. Можно выделить цели финансового менеджмента, дополняющие цели организации в целом. Такими целями, например, могут быть: максимизация прибыли; достижение устойчивой нормы прибыли в плановый период; увеличение доходов руководящего состава и вкладчиков (или владельцев) фирмы; повышение курсовой стоимости акций и т. д. 1.5. Управление. Современное понятие “управление” означает процесс целенаправленного воздействия субъекта управления на объект управления для достижения определённых результатов.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.