телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАВсё для хобби -30% Все для ремонта, строительства. Инструменты -30% Рыбалка -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Менеджмент (Теория управления и организации)

Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

найти похожие
найти еще

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Науково-технічні тенденції o технологічні прориви o скорочення або продовження ''життєвого циклу технологій o питома вага наукоємких виробництв і продукції o вимоги до науково-технічного рівня виробництва, що забезпечує конкурентоспроможність o вимоги до кваліфікації кадрів високотехнологічного виробництва o вимоги до науково-технічного рівня конкурентноспроможної продукції 5.Природно-економічна складова o природно-економічні умови o територіальне розміщення корисних копалин і природних ресурсів o розміщення великих промислових і сільськогосподарських центрів o законодавство з економічних питань o стан екологічного середовища та його вплив на виробництво. 6. Тенденції ресурсного забезпечення o структура і наявність національних ресурсів o імпорт/ експорт o рівень дефіцитності ресурсів, що споживаються наявними підприємствами. o доступність ресурсів (ціни та витрати на перевезення). 7. Демографічні тенденції o кількість потенційних споживачів( структура населення, зміни в групах та в їх доходах) o наявна та потенційна кількість робочої сили o кваліфікаційні характеристики робочої сили (якість робочої сили) 8. Соціально - культурна складова o сприяння / недовіра до приватного бізнесу o відносини підприємства - громадські організації o ставлення до іноземців o профспілкова активність 9. Міжнародне середовище o структура господарства країни o характер розподілу доходів o середній рівень заробітної плати o вартість транспортних послуг o інфляція та ставка банківського процента o обмінний курс валюти відносно країни-партнера o рівень ВНП o -рівень податків. При побудові системи факторів для аналізу зовнішнього середовища потрібно враховувати такі властивості: взаємозв'язок факторів, що характеризується силою, з якою зміна одного фактора впливає на інші фактори зовнішнього середовища; складність системи факторів, що впливає на організацію, зумовлена кількістю, різноманітністю зв'язків і наслідків впливу; динамічність і рухомість, тобто відносна швидкість і різні темпи зміни факторів середовища; невизначеність інформації про середовище та невпевненість у її достовірності. Підхід до вивчення компонент Вивчаючи різні компоненти макрооточення, дуже важливо завжди мати на увазі наступні два моменти. По-перше - це те, що всі компоненти макрооточення сильно впливають один на одного. Зміни в одній із компонент обов'язково приводять до того, що відбуваються зміни в інших компонентах макрооточення. Тому їхнє вивчення й аналіз повинні вестися не окремо, а системно, із спостереженням не тільки власне за змінами в окремій компоненті, але і з з'ясуванням того, як ці зміни позначаться на інших компонентах макрооточення. По-друге - це те, що ступінь впливу окремих компонент макрооточення на різні організації різна. Зокрема, ступінь впливу залежить від розміру організації, її галузевої спрямованості, територіального розташування і т.п. Вважаються, що великі організації мають більшу залежність від макрооточення, ніж дрібні. Система спостереження за зовнішнім середовищем Для результативного вивчення стану компонент макрооточення в організації створюється спеціальна система спостереження за зовнішнім середовищем.

Для того щоб визначити стратегію поведінки організації і провести цю стратегію в життя, менеджери повинні мати детальну уяву про зовнішнє середовище, тенденції його розвитку і місця, що займає в ній організація. При цьому зовнішнє оточення вивчається стратегічним управлінням, у першу чергу для того, щоб розкрити ті загрози і можливості, які організація повинна враховувати при визначенні своїх цілей і шляхів їх досягнення.1. Аналіз макросередовища організації. Макрооточення створює загальні умови перебування організації в зовнішньому середовищі. У більшості випадків макрооточення не має специфічного характеру, безпосередньо до окремої взятої організації, хоча ступінь впливу стану макрооточення на різні організації різна, що пов'язано з відмінностями як у сферах діяльності, так і з внутрішнім потенціалом організацій. Як зазначалося, підприємство - це відкрита система, і його розвиток залежить від зовнішнього середовища. Ф. Котлер вважає, що зовнішнє середовище складається з шести основних факторів: демографічних, економічних, природних, науково-технічних, політичних і факторів культурного середовища. Фактори зовнішнього середовища найчастіше класифікують за такими групами: 1.Економічні -фактори, що пов'язані з обігом грошей, товарів, інформації та енергії. Вивчення економічної компоненти макрооточення дозволяє зрозуміти те, як формуються і розподіляються ресурси. Вивчення економіки передбачає аналіз ряду показників: розміри валового національного продукту, темпів інфляції, рівня безробіття, процентної ставки, продуктивності праці, норм оподатковування, платіжного балансу, норм нагромадження і т.п. При вивченні економічної компоненти важливо звертати увагу на такі чинники, як загальний рівень економічного розвитку, наявність природних ресурсів, клімат, тип і рівень розвитку конкурентних відносин, структура населення, рівень освіченості робочої сили і розмір заробітної плати. Для стратегічного управління при вивченні перерахованих показників і чинників становлять інтерес не значення показників як такі, а в першу чергу те, які можливості для ведення бізнесу це дає. Також у сферу інтересів стратегічного управління входить і розкриття потенційних загроз для фірми, що зведені в окремі складові економічної компоненти. Дуже часто буває так, що можливості і загрози дуже пов’язані. Наприклад, низька ціна робочої сили, з одного боку, може привести до зниження витрат. Але, з іншого боку, вона таїть у собі загрозу зниження якості праці. Аналіз економічної компоненти ні в якому разі не повинно зводитися до аналізу окремих її складових. Він повинен бути спрямований на комплексну оцінку її стану. У першу чергу, це фіксація рівня ризику, ступінь конкуренції і рівень ділової привабливості.2. Політичні - фактори, що впливають на політичні погляди та поділяють людей на окремі політичні групи і знаходять вираження в діяльності та прийнятті рішень місцевими органами влади та уряду. Політична складова макрооточення повинна вивчатися в першу чергу для того, щоб мати ясне уявлення про наміри органів державної влади по відношенню до розвитку суспільства та про засоби, за допомогою яких держава має намір проводити в життя свою політику.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Гуманітарна аура нації або дефект головного дзеркала

Джоконда, що пдморгу.P Модльянвська жнка, що ще бльше витягу шию. Взуттва фрма називаться "Дон Кхот", магазин сантехнки - "Кармен". Комп'ютерний врус, той "Мкеланджело". Втм, цей останнй прийшов з Заходу. Органчна необхднсть у культур атрофуться. Не дода Укран престижу мова громадян та полтикв. Про це буде в окремй розвдц, а зараз тльки скажу, що давн греки тих, хто погано говорив по-грецьки, вважали варварами. В цьому сенс у нас суспльство майже всуцль варварське. Н справжньо укрансько мови, н росйсько. То яко ж друго державно прагнуть так зван "росйськомовн"? Чи вдомо м, що хню "другу державну" в захдних наукових виданнях вже офцйно називають суржиком? Явище вимага термна, воно його одержало. Справд, "так сторично склалося". Нечуваний тиск русифкац призвв до патологчних мутацй. Отже потрбна не апологя цих мутацй, а хня дагностика лкування. Мова - це також обличчя народу, воно тяжко спотворене. В такй ситуац, в будь-якй, а в такй особливо, держава повинна мати глибоко продуману гуман-тарну полтику, створювати механзми ефективного впливу, координувати зусилля свох вчених митцв

скачать реферат Інтегральна ефективність діяльності підприємства

За принципом ланцюгової реакції вони викликають суттєві зміни в технічному рівні і продуктивності технологічного устаткування, методах і формах організа-ції трудових процесів, підготовці і кваліфікації кадрів тощо. Устаткування. Цьому чинникові належить одне з провідних місць у програмі підвищення ефективності виробництва. Зростанню продук-тивності діючого устаткування сприяють належна організація ремонтно-технічного обслуговування, оптимальні сроки експлуатації, забезпечення необхідної пропорційності в пропускній спроможності технологічно зв’язаних його груп (одиниць), чітке планування завантаження у часі, підвищення змінності роботи, скорочення внутрішньозмінних витрат робочо-го часу тощо. Таблиця 3. Інтегрована модель чинників ефективності виробництва (продуктивності діяльності підприємства як виробничо-економічної системи). Класифікаційні ознаки чинників ефективності виробництва Види витрат і Основні напрямки ресурсів розвитку і Місце реалізації чинників у (джерела удосконалення системі управління виробництвом підвищення виробництва ефективності) Продуктивність НТП внутрішні зовнішні праці Структура Фондомісткість виробництва продукції Організаційні Матеріаломісткіс системи ть продукції управління Природні ресурси Форми і методи органі-зації виробництва Якість продукції Планування і мотивація виробництва “Тверді Державна Технологія економічна і Устаткування соціальна Матеріали і політика енергія Інституційні Вироби механізми “М’які” Інфраструктура Працівники Структурні зміни Організація і системи Методи роботи Стиль управління Чинники зростання ефективності виробництва Матеріали і енергія.

Рюкзачок "Путешествие".
Детский рюкзак "Путешествие" имеет яркий стильный дизайн. Он имеет небольшие размеры, а его лямки могут регулироваться по длине.
506 руб
Раздел: Детские
Копилка "Лаванда", 16x21 см.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой
343 руб
Раздел: Копилки
Набор детской посуды "Авто", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
 Революційна доба в Україні (1917–1920 роки): логіка пізнання, історичні постаті, ключові епізоди

Не рахуючись з волею навть ршучими протестами значного числа членв органзац, вони домоглися на зборах 19 квтня переобрання делегата на УП партйну конференцю. Замсть М. Савельва делегатом була обрана ґ. Бош. На свому засданн 20 квтня комтет схвалив нструкцю для делегатв на конференцю, вдповдно до яко делегатам вд Кивсько органзац було запропоновано керуватися платформою комтету138. Це ршення так не було доведене до вс партйно органзац, бльшсть яко, як виплива з вищесказаного, не подляла поглядв Г. Пятакова його прибчникв. Про це свдчить ршуча пдтримка поглядв вождя парт нцативною групою молод мста, яка надслала 19 квтня В. Ленну телеграму: «Сплка молод, говорилося в нй,P гаряче вта тов. Ленна як дейного кервника революцйного пролетарату, як справжнього стйкого борця проти гнту капталу, за соцалзм вта в його особ революцйних борцв ¶нтернацоналу»139. 22 квтня «Голос социал-демократа» надрукував на сво сторнках статтю «Похд буржуаз проти революцйно соцал-демократ», яка свдчила про великий авторитет В

скачать реферат Аналiз iнвестицiйної дiяльностi в умовах ринкової економiки

При відсутності у найближчому майбутньому проблем з попитом на продукцію, послуги та з конкуренцією, маркетингова стратегія може не розроблятися (вона особливо ефективна в умовах “ринку покупця”). Якщо ж необхідність у розробці маркетингової стратегії по інвестиційному проекту, що розглядається виникає, то в даному розділі бізнес-плану повинні бути відображені прогнозовані цільові показники стратегії маркетингу (в першу чергу, обсяг свого сегменту на товарному ринку, або ринку послуг свого регіону, інших регіонів України і т.п.) та основні міроприємства, що передбачаються цією стратегією. 9. Управління реалізацією інвестиційного проекту. Управління реалізацією інвестиційного проекту повинно забезпечити його найбільш ефективне та швидке здійснення. ерш за все у цьому розділі необхідно розмістити організаційно-правову форму реалізації інвестиційного проекту. Так, інвестиційний проект може бути реалізованим у рамках діючої організаційно-правової форми його ініціатора; у рамках організаційно-правової форми його інвестора; шляхом створення нового акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю і т.п. Бажано подати у цьому розділі схему організаційної структури управління об’єктом і на стадії його експлуатації.

 Націоналізм і націоналістичний рух

Тепер, коли загинув Голова ПУHу, потреба затвердження нового Голови вимагала провести ВЗУH. Вдкрив Великий Збр промовою А. Мельник. Дал вела ВЗУH Президя на чол з О. Сеником. Роботою Резолюцйно комс керували Я. Стецько М. Сцборський. Головним моментом Збору було затвердження А. Мельника Головою Проводу на основ "усного заповту" полк. ґ. Коновальця. Цкаво, що це вдбилося на новому Статут ОУH, де зазначалося, що надал Голову ОУH буде проголошувати ВЗУH на основ заповту попереднього Голови Проводу. Hовим в Статут було й те, що особливо пдносилася роль мсце Голови ПУH, коли вн ставав вже "вождем цло укрансько нац" отримував цлий ряд законодавчих повноважень в Органзац, що фактично робило його повновладним диктатором, чого не було в часи ґ. Коновальця. Hа Римському Збор були протести з боку представникв Краю Д. Мирона О. Тюшки проти особи Я. Барановського деяких аспектв вс роботи Збору. Однак, х безапеляцйно вдкинув полк А. Мельник. Змни в дяльност ОУH вдбулися не тльки в органзацйних питаннях, а й у питанн зовншньо полтики

скачать реферат Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

У сучасних умовах господарювання одним із заходів, спрямованих на вдосконалення управління підприємством є раціональна організація бухгалтерського обліку, яка забезпечує високий рівень виконання його завдань, чіткий порядок у його веденні. Перед визначенням сутності організації бухгалтерського обліку розглянемо природу та розуміння організації взагалі. Організація має безпосереднє відношення до формування, розвитку, відображення і представлення всього, що оточує людину та утворює її життєдіяльність. Всі заплановані та здійснювані людські дії, їх результати є проявом сутності організації, а дослідження людиною оточуючого світу починається, передусім, з вивчення того, як все організовано. У ході пізнання оточуючого середовища людина постійно спостерігає прояви відносно ефективного функціонування об'єктивної реальності: устрій природи, розвиток рослин, поведінка тварин. Деякі прояви організації (наприклад, будова мурашника, бамбука, мушлі та ін.) використовуються людиною у своїй діяльності. Термін характер бухгалтерської служби, тобто створення облікових підрозділів на окремих об'єктах, які будуються.

скачать реферат Скляні вироби: идентифікація, сертифікація та споживацькі властивості

Захистити споживача від несумлінності виробника і продавця неякісної або фальсифікованої продукції покликана сертифікація. Сертифікація враховує інтереси протилежних сторін в ролі своєрідного арбітра в отриманні об'єктивній оцінці якості продукції. Тому випробування і ухвалення рішення по їх результатах не можуть бути довірений ні споживачу ні виробнику, а доручається третій незалежній стороні - організації, чия компетентність, незалежність і об'єктивність визнані офіційно. В тих випадках, коли продукція може представляти небезпеку для життя і здоров'я людини, його майну або навколишньому середовищу, сертифікація регулюється і контролюється виключно державою. Таким чином, сертифікація покликана захистити споживача від неякісної і небезпечної продукції, надаючи достовірну об'єктивну і точну інформацію про її якість, звільняючи тим самим покупця від необхідності самостійно проводити складну і трудомістку оцінку якості продукції. Сертифікація в даний час є найефективнішою формою підтвердження проведеної продукції або послуги встановленим на них вимогам і підвищення їх конкурентоспроможності як на внутрішньому так і на зовнішньому ринках. 1. Критерії, методи, засоби ідентифікацій посуду зі скла Відповідно до поставленої мети ідентифікаційної експертизи товару ідентифікацію підрозділяють на окремі види. Види ідентифікації. Залежно від поставленої мети розрізняють наступні види ідентифікації: споживацька; товарно-партионная (товарної партії); асортиментна (видова); якісна; сортова; спеціальна.

скачать реферат Внесок Вундта в нову психологію

Вундт уважав, що свідомість – явище складне, і для його вивчення найкраще підходить метод аналізу. Він писав: «Першим кроком у вивченні якого-небудь явища повинне бути повний опис його тридцятимільйонних елементів». На цьому, однак, подібність між емпірістами й Вундтом закінчується. Вундт був не згодний з ідеєю статичності елементів свідомості - так званих атомів мозку - які пасивно, у результаті якогось механічного процесу, з'єднуються один з одним. Він уважав, що свідомість грає набагато більше активну роль в організації власної структури. А виходить, вивчення тільки тридцятимільйонних, тільки змісту свідомості або його структури - лише початок у розумінні психологічних процесів. Оскільки головна увага Вундт зосередив на здатності мозку до самоорганізації, він назвав свою систему волюнтаризм (від слова - вольовий акт, бажання). Інакше кажучи, волюнтаризм пояснює те, як сила волі робить мислення високоорганізованим. Вундт робив упор не на самих елементах, а на процесі їхньої активної організації або синтезу. Але не слід забувати: хоча Вундт надавав важливого значення здатності мислячого розуму до активного синтезу своїх складених елементів, проте, в основі його теорії лежали саме елементи свідомості.

скачать реферат Релігійний ренесанс в сучасному суспільстві: його зміст, причини та основні напрямки

Релігійна терпимість 2.2.3 Нові релігії ХХ століття: неохристиянські, орієнталістьскі, синтетичні, езотеричні, неоязичництво, сатаністи 2.3 Про «релігійне відродження», секуляризації й фундаменталізм: до проблеми співвідношення понять 2.4 Соціологічний аналіз феномену релігійного ренесансу. Теорії відмирання релігії. Сьогоднішні боги Висновки Список використаної літератури Додатки ВСТУП Сьогодні в Україні розпочався новий етап розвитку релігійних конфесій. Однак він породив безліч проблем, пов`язаних з нормалізацією релігійного життя, пошуками шляхів врегулювання міжцерковних відносин, зокрема подолання гострих і болючих міжконфесійних конфліктів на основі конституційних положень принципу свободи совісті й відповідного законодавства про правове регулювання діяльності релігійних організацій. Актуальність теми. Соціальні зміни, що відбулися в результаті одержання Україною незалежності, розширили межі суспільної практики, обумовили якісно новий стан українського суспільства. Почалося відродження релігійного життя. Зростання ролі релігійного фактора на одне з перших місць у дослідженнях висунуло необхідність вивчення ролі релігії в сучасному суспільстві.

Диванчик раскладной "Кошечка".
Диван "Кошечка" - красивый, функциональный, надежный детский диван. Он способен украсить детскую комнату и может использоваться
2791 руб
Раздел: Прочие
Карандаши цветные "Triocolor", 24 цвета.
Трехгранная эргономичная форма корпуса. Яркие, насыщенные цвета, линии мягко ложатся на бумагу. Грифель устойчив к механическим
337 руб
Раздел: 13-24 цвета
Игра "Удержи юлу".
Хотите, чтобы Ваш ребенок рос ловким, активным и внимательным? Игра "Удержи юлу" поможет ему быстро развить все эти навыки! • В
580 руб
Раздел: Игры на ловкость
скачать реферат Національно-культурні товариства угорців Закарпаття

Ступінь вивченості теми. Українська історична наука досить продуктивно досліджувала проблеми історії Угорщини та розвиток українсько-угорських відносин. Питанням про історичну, політичну та культурну спадщину угорці в Україні присвятили свої роботи такі вчені як, Ф. Шевченко (збірник наукових статей за його редакцією – «Українсько-угорські історичні зв в) інші витрати. 7. Організації Товариства в обґрунтованих випадках можуть просити грошову допомогу від Товариства. Рішення з цих питань приймає Президія на підставі письмової заяви первинної організації. 8. Товариство та його організації нижчого рівня ведуть письмовий облік своїх і одержаних в тимчасове користування грошових, технічних засобів, нерухомого майна та несуть відповідальність за їх використання та зберігання. VIII. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА 1. Товариство є юридичною особою, яка у відповідності з Законом може укладати договори і юридичні акти, які випливають з діяльності, визначеної в Статуті. 2. Товариство, а також окружні організації та первинні організації, якщо вони є юридичними особами, мають свої печатки і штамп.

скачать реферат Розробка бізнес-плану реалізації проекту по випуску нової продукції на ВАТ "Іскра"

Це означає, що банк, враховуючи вищий ризик неповернення кредиту, обов'язково збільшить величину відсотків по кредиту у бік збільшення, а кредит відповідно - стане дорогим і невигідним. Таким чином необхідність складання фінансово та економічно обґрунтованого і вигідного в першу чергу для інвестора проекту є основною задачею фінансового менеджера. У зв'язку з тим, що бізнес-план є результатом досліджень і організаційної роботи, метою якого є вивчення конкретного напряму діяльності фірми (продукту або послуг) на певному ринку і в організаційно-економічних умовах, що склалися, він спирається на: конкретний проект виробництва певного товару (послуг) — створення нового типу виробів або надання нових послуг (особливості задоволення потреб і т.д.); всебічний аналіз виробничо-господарської і комерційної діяльності організації, метою якої є виділення її сильних і слабких сторін, специфіки і відмінностей від інших аналогічних фірм; вивчення конкретних фінансових, техніко-економічних і організаційних механізмів, що використовуються в економіці для реалізації конкретних задач.

скачать реферат Організація діловодства в музеї

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МУЗЕЙНОЇ СПРАВИ НА Висновки та Список використаних Вступ Музеї - це культурно-освітні та науково-дослідні заклади, призначені для вивчення, збереження та використання пам'яток природи, матеріальної і духовної культури, прилучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини. Основними напрямами музейної діяльності є культурно-освітня, науково-дослідна діяльність, комплектування музейних зібрань, експозиційна, фондова, видавнича, реставраційна, пам'яткоохоронна робота. Актуальність даної теми полягає у тому, що з розвитком музейної справи на України, виникає необхідність детального вивчення обліку музейних фондів та предметів, а також у звґязку з поповненням фонду виникає необхідність вивчення таких питань, як інвентаризація та реєстрація нових надходжень. Обґєктом вивчення даної теми являється система діловодства в музеях – методи обліку фондів, методи та способи складання основних документів. Мета дипломної роботи – дослідження системи діловодства в музеях: основні вимоги до складання документів (інвентарна картка, інвентарна книга, топографічний опис, складання актів і т.д.), організація обліку та інвентаризації музейних предметів, реєстрація нових надходжень, та деяки інші питання.

скачать реферат Реалізація функцій менеджменту на підприємствах залізничного транспорту

Поточний контроль реалізується в процесі виробничо-господарської діяльності. Його характеризують такі особливості: управлінська необхідність; наявність мети, спрямованість на конкретні робочі місця; використання зовнішніх ресурсів для внутрішнього споживання організації; націленість на всі види діяльності організації. Завершальний контроль здійснюють на виході із системи організації. Він необхідний для виявлення рівня досягнутих результатів в організації, забезпечення мотивації (наприклад, при оплаті праці, преміюванні тощо). 1.3.3 Система контролювання виробничих процесів Особливості створення, налагодження та функціонування системи контролювання в організації можна проілюструвати на прикладі контролю виробничих процесів. Система контролювання виробничих процесів — механізм контролю за такими елементами виробничо-господарської діяльності, як науковий пошук, проектування, розроблення технологій, підготовка виробництва, основне виробництво, реалізація продукції! маркетинговий пошук. Вона покликана оцінювати ефективність робіт на всіх етапах циклу створення та реалізації продукції з метою забезпечення її конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому ринках.

скачать реферат Інноваційна діяльність підприємства

З огляду на особливості оцінки ефективності усю сукупність нових організаційних рішень можна умовно розподілити на дві групи: першу організаційні нововведення, здійснення яких вимагає певних (нерідко істотних) додаткових одночасних витрат (капітальних вкладень); другу — ті з них, що не потребують додаткових інвестицій. Визначення і оцінка економічної ефективності організаційних нововведень, що відносяться до першої групи (наприклад, організація нових спеціалізованих або комбінованих виробництв; концентрація виробництва на діючому підприємстві, яка спричинює необхідність його розширення, реконструкції або технічного переозброєння) здійснюються так же, як і нових технічних рішень. Разом з цим слід враховувати одну важливу обставину — до складу поточних витрат повинні включатись додатково транспортні витрати, а також втрати сировини (матеріалів) і готової продукції при їх транспортуванні і зберіганні. Ефективність безвитратних нових організаційних рішень (зокрема запровадження бригадної або іншої прогресивної форми організації і оплати праці; удосконалення окремих елементів господарського механізму — організаційних структур управління, систем планування і фінансування; створення нових ринкових структур) визначають на основі обчислення переважно економії поточних витрат, обумовленої здійсненням таких нововведень.

Штатив для создания снимков "сэлфи", голубой.
Поднимите искусство селфи на новый уровень со штативом. Путешествуйте и фотографируйтесь на фоне живописных пейзажей. Находите самые
328 руб
Раздел: Держатели и подставки
Фоторамка С31-004 Alparaisa "Family" на 4 фотографии, 46,5x38 см (темно-золотой).
Размеры рамки: 46,5х38x2,5 cм. Размеры фото: - 15х10 см, 2 штуки, - 10х15 см, 1 штука, - 18x13 см, 1 штука. Фоторамка-коллаж для 4
622 руб
Раздел: Мультирамки
Кружка фарфоровая "Морская волна", 375 мл.
Кружка. Объем: 375 мл. Материал: фарфор.
342 руб
Раздел: Кружки
скачать реферат Концепція розвитку трудових ресурсів у Товаристві з обмеженою відповідальністю "МКТ" укр

Програма розвитку кар’єри повинна забезпечувати підвищення рівня зацікавленості працівників, визначення осіб із високим потенціалом. В організації потрібен постійний аналіз можливостей розвитку кар’єри та регулярне заповнення форм, що відображує результативність праці, оцінку кваліфікації, знань, професійних навичок, тощо. Питання про звільнення персоналу виникає як правило тоді, коли організація змушена скорочувати чи перебудовувати свою діяльність. Вивільнення персоналу призводить до усунення надлишкової кількості, зниженню додаткових витрат, викликаних низькою продуктивністю праці та якості, а отже, воно є економічною необхідністю. Звільнення вимагає дотримання трудового законодавства, чітких, максимально об’єктивних критеріїв відбору, прив’язки до робочих місць, мінімізації витрат та отримання економії, витрат пов’язаних із звільненням, відкритості, інформування, компенсації та допомозі у працевлаштуванні. У відповідності до трудового законодавства України основою для припинення трудового договору є згода обох сторін , закінчення строку, заклик або вступ працівника на військову службу, направлення на альтернативну, невійськову, службу, розірвання трудового договору за ініціативою працівника, з ініціативи власника або на вимогу профспілкового  чи іншого уповноваженого на представництво трудовим колективом органу, переведення працівника, за його згодою, на інше підприємство, в установу, організацію або перехід на виборну посаду, набрання законної сили вироком суду, яким працівника засуджують до позбавлення волі, виправних робіт не за місцем роботи, підстави передбачені контрактом.

скачать реферат Типи організаційних структур бухгалтерії (лінійна, ступінчата, комбінована)

Правильна структура апарату передбачає встановлення на визначений період твердої взаємної залежності окремих частин та працівників апарату, вираженої у відповідній лінії підпорядкування та управління. Найбільші шанси на вдале вирішення організаційних завдань має така структура, яка проектується тільки після того, коли вивчено діяльність даного підприємства, виявлені та визначені поставлені перед апаратом цілі, а для забезпечення досягнення цих цілей своєчасно розроблено чіткі робочі процеси. Зрозумілість мети, знання завдань та конкретизація роботи, яку потрібно виконати, - основні передумови структури будь-якого адміністративного органу. Основні вимоги, яким повинна відповідати побудова бухгалтерського апарату, наступні: узгодженість між відділами та виконавцями; зв'язок між бухгалтерією та іншими структурними підрозділами підприємства, а також із зовнішніми організаціями; оперативність керівництва та швидкість виконання; високоякісне обслуговування підприємства, його кореспондентів та відвідувачів; доведення кількості операцій до необхідного мінімуму та ліквідація паралелізму; економія на штатах.

скачать реферат Аналіз використання робочого часу менеджера

При правильному плануванні робочого місця, враховується необхідність його оснащення яке відповідає цілям виробництва. Правильна організація робочого місця працівників є необхідним заходом підвищення продуктивності праці і запорукою успіху в діяльності організації. Зі зростанням обсягів виробництва, підвищенням рівня його інтенсифікації значно ускладнюється процес управління підприємством: збільшується обсяг та складність інформації, що надходить, підвищується відповідальність керівника, розширюється коло його обов'язків. Звідси виникає необхідність постійного вдосконалення організації управлінської праці. Важливою умовою підвищення ефективності праці керівника є раціональне розподіл витрат робочого часу по функціях управління. Аналізуючи витрати робочого часу по функціях управління у керівників різних підприємств, можна помітити певну закономірність: директора організацій, як правило, більшу частину робочого часу витрачають на загальне керівництво та оперативне управління. У керівників слабких, менш розвинених підприємств робочий час розгалужений на виконання інших функцій, що породжує дублювання функцій керівників служб та підрозділів.

скачать реферат Формування естетичних смаків учнів на уроках трудового навчання

Особистість формує свої якості в процесі ділових і дружніх колективних відносин, а відносини поліпшуються в результаті вдосконалення особистості, яка лише тоді проявить красу своїх індивідуальних якостей, коли буде висвітлено красу колективних відносин. Краса відносин виявляється в чіткій організації трудової діяльності і сприяє естетичному вихованню особистості, розвитку естетичних смаків і культурному збагаченню учнів. Формуючи естетичні смаки учнів на уроках трудового навчання, не слід забувати про спецодяг. Учні на уроках праці обов'язково повинні бути в спецодязі. Добре було б, щоб учитель і діти, проявивши творчість, виготовили свій власний спецодяг, оздобивши його відповідним чином, тим самим створивши власну емблему свого класу. В такому одязі учні з великим задоволенням працюватимуть, адже він не лише захищає від забруднення, а й прикрашає, тобто виконує естетичну функцію, що сприяє формуванню естетичних смаків учнів, розвитку їхнього творчого потенціалу. Навіть така дрібничка в поєднанні з іншими складовими не лише розвиває смаки, а й сприяє розвитку особистості. Естетичні смаки учнів на уроках трудового навчання формуються під впливом відчуття краси в процесі праці, які виникають у дитини тоді, коли вона бачить цінність праці для суспільства; коли зміст і характер праці відповідають її нахилам і здібностям; коли трудова діяльність відбувається в естетичних умовах; коли праця сама по собі цікава, складна, різноманітна; коли в дитини є певні трудові навички, необхідні для виконання певної трудової діяльності.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.