телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАСувениры -30% Книги -30% Товары для спорта, туризма и активного отдыха -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Менеджмент (Теория управления и организации)

Маркетинговi дослiдження фiрми

найти похожие
найти еще

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
На основі розробленого алгоритму можна уточнити цілі дослідження і основні напрямки його проведення. Гіпотеза випливає з проблеми - основної задачі дослідження. В процесі подальшого дослідження необхідно забезпечити перевірку попереднього припущення або гіпотези про наявність основних причинно-наслідкових зв'язків у вирішенні проблем маркетингу на конкретному, фактичному матеріалі з використанням первинних і вторинних джерел інформації, або розробити нову гіпотезу. Робоча гіпотеза - основа для визначення системи показників, необхідних для даного дослідження (наприклад, дані про розвиток асортименту товарів, динаміку споживчих переваг, витрати по реалізації товарів і ін.). Доцільно сформулювати декілька альтернатив по вирішенню виявлених проблем маркетингу і визначити критерій відбору серед них найбільш ефективних. Аналіз діяльності підриємства по збуту продукції. Реалізація продукції. Виробництво, а відповідно і продаж шкіртоварів мають певну сезонність, обумовленну сезонністю заготівлі шкірсировини. Найменш успішними в справі заготівлі сировини є січень (період тривали релігійних свят) і червень- серпень (період масових відпусток і малого забою худоби). Нарощення реалізації шкіртоварів, як правило, спостерігається в жовтні – грудні. Динаміка реалізації за 1998 рік (без врахування ПДВ) виглядає наступним чином: Мал. 6. В загальному відхилення реалізації готової продукції і пропозиції «Світанку» в 1998 р. складали: 9027,4 - 9495,3 = -467,9 (тис.грн.) Це є наслідком низької платоспроможності основних покупців продукції «Світанку» - взуттєвих фабрик, малих підприємств, попит на продукцію яких в умовах насиченості українського ринку імпортними товарами є незначним. В табл. показані дані, які ілюструють нагромадження запасів різних видів шкіртоварів «Світанку». Ця продукція виготовлена під замовлення. Таблиця 7 Наявність готової продукції на складі ВАТ ШП "Світанок" станом на 01.01.1999 р. № п/п Вид продукціїї одиниця виміру Кількість Сума, тис.грн. 1. М’які шкіртовари м2 1559,54 42154,63 2. Тверді шкіртовари м2 3777,66 155078,10 3. Галантерейні шт 35147,00 41656,79 вироби 4. Вет-блю Тис.кг 5119,3 7513,43 5. Клей кг 11723,05 17896,43 Всього: 264299,38 Таким чином , попит на продукцію ВАТ»ШП«Світанок» є похідним попиту на взуття, шкіряні товари малих і спільних підприємств (куртки, пальто і ін.), які є покупцями «Світанку». Основні види продукції та їх розвиток. Спеціалісти "Світанку" активно працюють в напрямку створення і освоєння нових видів готових шкіртоварів як в питаннях колористичного викінчення (гама кольорів) так і органолептичних властивостей - переслідується мета задовільнити попит і потребу покупця згідно модних течій Європейського ринку шкіртоварів. Застосування передової техніки і технології дозволяє підприємству виготовляти широкий асортимент шкіртоварів покращеної якості: – шкіри хромові для верху взуття із ялової сировини, в т.ч. еластичні шкіртовари для верху взуття; – шкіри хромові для верху взуття із свиної сировини; – шкіри для одягу і головних уборів; – шкіри підкладочні із ялової і свиної сировини; – шкіри для підошви Сьогодні на підприємстві успішно освоєні і, при потребі споживачів, випускаються наступні види готової продукції, що користуються особливим попитом: Шкіра для безпідкладочного взуття із натуральною лицевою поверхнею із сировини ВРХ: – із спеціальним жировим покриттям типу "Пул-ап" - гладка; – із тонким жировосковим покриттям - гладка із спеціальним рисунком; – із безполімерним покриттям - гладка з блискучим однотонним і напіваніліновим ефектом; – спеціальний вид готової шкіри товщиною 1,8- 2,2 мм для робочого взуття.

Якщо для відкритих запитань зустрічається досить багато різних відповідей, то кодувальні таблиці для них формуються на основі підвибірок. За принципом випадковості вилучається приблизно половина анкет і з них вибираються ті відповіді на відкриті питання, які зустрічаються найчастіше. Всі решта відповіді при кодуванні попадають до категорії "інші". Показником якісно проведеного кодування є мала кількість відповідей, що залишились у категорії "інші". Шифри відповідей на відкриті запитання записуються на полях анкети. Введення інформації в комп'ютер зводиться до зчитування кодів відповідей на кожне запитання. 3.2. Обробка і аналіз отриманих результатів. Результати обробки даних доцільно представити у вигляді графіків, діаграм, таблиць та відповідних пояснень до них. Для обробки і аналізу даних на ЕОМ можна використовувати різне програмне забезпечення, зокрема програми SPSS та Que ro Pro. Ці програми, крім систематизації даних, зведення їх у таблиці, визначення середніх значень змінних та їх частоти, дозволяють провести перехресне табулювання для визначення взаємозв'язку між змінними та їх взаємного впливу. Так, при оцінці великої кількості різних змінних, що характеризують ставлення споживачів до досліджуваного явища, маркетологів найбільше цікавить думка активних споживачів даного продукту (послуги). Перехресне табулювання виявить оцінку кожної змінної, диференційованої по групах споживачів з огляду на їх активність.

Важливо встановити, чи можливий розвиток фірми при збереженні цієї самої фінансової політики, чи необхідно проводити диверсифікацію виробництва під нові товари, щоб вийти на нові ринки. Необхідно оцінити не тільки фінансовий, але й науково-технічний потенціал, "Ноу-хау" фірми, який би мав успіх в сфері маркетингу. Аналіз внутрішнього середовища фірми включає: - вивчення організаційної структури з точки зору її конкурентоспроможності на цільових ринках; - оцінку НДКР та її відповідності рівню НДКР у конкурентів; - аналіз інтелектуального потенціалу працівників, їх здатності швидко адаптуватися до зміни умов зовнішнього середовища; - оцінку технологічного рівня виробництва, порівняння з можливостями конкурентів; - вивчення потреби ринку у високоякісних, екологічно чистих товарах і технологіях, які може запропонувати дана фірма. Методи вивчення внутрішнього середовища - це ситуаційний аналіз, експертні методи, аналітична робота і ін. Визначення проблеми - це формування предмету маркетингового дослідження. Без цього неможливий збір конкретної інформації, яка є необхідною для прийняття управлінських рішень як в поточному, так і в перспективному періоді. Оскільки з самого початку нелегко визначити предмет маркетингового дослідження, то доцільно провести попереднє опрацювання джерел вторинної інформації з використанням неформального аналізу. Це дозволяє більш чітко сформулювати проблему маркетингу шляхом проведення попереднього дослідження (наприклад, вивчення літератури, обговорення серед експертів і ведучих спеціалістів) і перейти до її конкретизації. Загальна характеристика підприємства. 1) юридична інформація про підприємство. Повна назва підприємства – Відкрите Акціонерне Товариство "Шкіряне підприємство "Світанок". Юридична адреса – 290024, м.Львів, вул. Промислова,53 Особа для контактів – голова правління Кістечко Іван Миколайович Галузь економіки - шкіряна промисловість Статутний капітал: Статутний фонд – 5389,6 тис. грн. вид цінного паперу – проста іменна акція; номінал ЦП – 025 грн. кількість випущених ЦП – 21558320 шт. кількість акціонерів – 8034 чол. Розподіл акцій, %: – працівники підприємства та члени організації орендарів –61,6% – фізичні особи – 14,9% – юридичні особи – 23,5%Юридичні особи, які володіють пакетами акцій більше 5%: SPOWKA CYWIL A "AWWA" (Польша) - 2 155 832 -10%; ДП "Кросно-Львів" "АВВА" -1 935 983 - 8, 98 %. 2) історична довідка про підприємство. Львівське шкіряне підприємство "Світанок" є одним з найбільших шкіряних підприємств України - підприємство, основним видом діяльності якого є переробка сировини та виробництво широкого спектру шкіртоварів. В двадцятих роках було побудовано три невеликих шкіряних заводи "Мазега", "Палліс", і "Таннер", які в 1939році було націоналізовано і після другої світової війни об'єднано в державний завод №3, а в грудні 1961 року - в шкіряну фірму "Світанок". З січня 1976 року фірма перетворена в Львівське виробниче об'єднання "Світанок". З 1992 року об'єднання носить назву "Львівське орендне шкіряне підприємство "Світанок", з березня 1996 року - Відкрите акціонерне товариство "Шкіряне підприємство"Світанок".3) основні види діяльності .

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Язычество Древней Руси

Для того чтобы знать, как нам следует относиться к приведенному выше перечню богов Владимира, нам необходимо учесть замечательное открытие, сделанное киевскими археологами в 1975 г. В старинной части Киева, на Старокиевской "Горе", при научных раскопках обнаружен фундамент своеобразного постамента, предназначавшегося, по справедливому мнению авторов раскопок, для кумиров, поставленных Владимиром в 980 г. (Толочко П. П., Боровский Я. Е. Язичницько капище в "городi" Володимира. - В кн.: Археологiя Київа. Дослiдження i матерiали. Київ, 1979, с. 3-10, рис. 1. В раскопках принимал участие В. А. Харламов.) Hа плане раскопок четко обозначены пять выступов разного размера: один большой - в середине, два меньших - по бокам и два совсем маленьких - около боковых выступов. К интерпретации всего сооружения нам еще придется вернуться в дальнейшем; сейчас же отметим, что единый комплекс фундаментов, точно датированных временем до 990-х годов, содержит постаменты для пяти кумиров.(Толочко П. П., Боровський Я. Е. Язичницьке капище…, рис. 1

скачать реферат Маркетинговые исследования рынка книжной продукции и перспектив открытия нового книжного магазина компанией "Клуб семейного досуга"

Поэтому либо открытию нового магазина должна предшествовать масштабная рекламная компания, которая бы привлекла потребителей именно в него, либо необходимо менять политику относительно потребителей – не членов клуба, что не имеет смысла из-за во-первых, возможности оттока и реструктуризации клиентуры, во-вторых, несёт неоправданные риски и неопределённость для организации. Итак, открытие нового магазина «Клубом семейного досуга» может не принести ожидаемого результата, а в худшем случае – обернуться крупными финансовыми потерями и утратой постоянных клиентов. список источников информации Белявский И.К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз: Уч. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 320с. Голубков Е. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика (2–е изд.). – М.: Финпресс, 2000. – 446 с. Косенков С.І. Маркетинговi дослiдження. – К.: Скарби, 2004. – 464 с. Маркетингові дослідження. Навч.-метод. посіб. /за ред. А. Войчака – Київ.: КНЕУ, 2001. – 106 с. Старостіна А.О. Маркетингові дослідження. Практичний аспект. – К.: Наукова думка, 1998. – 256 с. Черчилль Г. Маркетинговые исследования. –СПб.: Питер, 2001. – 752 с. Каталоги книжной продукции «Клуба семейного досуга», рекламные листовки, www.bookclub.ua (Информация для потребителей) Приложение А Общий вид анкеты Здравствуйте! Компания «Клуб семейного досуга» проводит опрос для выявления мнения потребителей относительно открытия нового фирменного магазина.

Муфты-варежки для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка лайт), темно-синие.
Муфты-варежки на ручку коляски представляют собой 2 варежки, которые подходят для всех типов колясок и очень легко одеваются, защищая Ваши
530 руб
Раздел: Муфты на ручку
Фоторамка "Poster lux black".
Фоторамка из пластика со стеклом. Формат 30х40 см. Материал: пластик. Оформление рамки: стильная пластиковая узкая окантовка, выкрашена в
454 руб
Раздел: Размер 30x40
Трусики для девочек Moony, 9-14 кг, 44 штуки.
Дышащий материал отлично испаряет пот, а специальные рассеивающие ячейки эффективно впитывают "детские неожиданности" и
1423 руб
Раздел: Обычные
 Роздуми про експеримент вiд травня 2000 року

Заперечень нема, але якщо не вiриш не допомагають. Профiлактична перевiрка здоров'я: потрiбно знати кров'яний тиск (110140 на 6080). Пульс 6070. Зрiдка не зайво зробити аналiз кровi на цукор, на гемоглобiн (120 i вище.) Не потрiбно метушитися при перших ознаках хвороби i вимагати лiкаря (крiм гострих хвороб у животi з блювотами). Дрiбнi симптоми потрiбно перечекати i тиждень i мiсяць природа сама справляться. Розумiю, що це легко говорити менi знаючи де небезпечно, де нi. Неграмотному в медицинi без лiкаря не обiйтися i у полон до нього (iз витратами!) потрапити легко. Але якщо уже вiн скаже: «не небезпечно» вiрте i не лiкуйтеся: лiкар скорiше перестрахуться в лiкуваннi, чим заспокоть. Мо вiдношення до медицини не змiнилося. Хiрургiя могутня, боятися  не потрiбно. Терапiю теж випробував на собi, як нiколи ранiш. ґ могутнi лiки, але приблизно двi третини тiльки психотерапiя. Поради як розрiзняти дати не можу для цього потрiбно писати iншу книгу. Одне скажу гарнi терапевти рiдкiсть. Без спецiальних дослiджень УЗД, рентген, аналiзи та iн. добре лiкувати неможливо

скачать реферат Споживчі властивості лікарських засобів

Крім того фармацевт повинен вміти коректувати рецепти, виписані лікарями, знати правила прийому і відпуску ліків. У випадку відсутності в аптеці виписаного лікарського засобу знання фармакології допоможе замінити його другим засобом (питання про заміну необхідно узгодити з лікуючим лікарем). Знання фармакології допоможе фармацевту розібратися в анотаціях і довідниковій літературі до нових вітчизняних і імпортних препаратів, оформляють аптечні вітрини, правильно складати інформаційні листи і т.д. Фармакологія дає можливість фармацевту проводити санітарно-освітню роботу серед населення про шкідливість, самолікування, приймати участь в боротьбі з наркоманією. 2. Формування якості лікарських засобів 2.1 Вплив сировини на формування якості лікарських засобів Створення нових лiкiв потребує значних капiталовкладень. Наприклад, компанiя «Брiстоль-Майєрс Сквiбб» (США), один зi свiтових лiдерiв фармiндустрiї, вкладає понад $1 млрд у науковi дослiдження та розвиток фiрми. Ясна річ, що вiтчизнянi фармпiдприємства, не маючи подібних коштів, виробляють переважно так званi дженерики, тобто вже знятi з патентування препарати.

 Утверждение христианства на Руси

Описание Киево-Софийского собора в Киевской епархии. — Киев, 1825. 77. Боровський Я. Є. Походження Києва (iсторiографiчний нарис). — К., 1981. 78. Боровський Я. Є., Толочко П.П. Київська ротонда // Археологiя Киева: Дослiдження i матерiали. — К., 1979. 79. Брайчевська А. Т. Деякi археологiчнi данi про торгiвлю древнiх слов’ян з кримськими мiстами // Археологiя. — 1957. — Т. 10. 80. Брайчевская А. Т. Отделение ремесла от земледелия и развитие торговли в раннеантском обществе // КСИА АН УССР. — 1954. — Вып. 3. 81. Брайчевский М. Ю. Антифеодальное восстание 945 года // Тез. докл. и сообщ. IX сес. симпоз. по аграр. истории Восточной Европы. — Таллин, 1966. 82. Брайчевський М. Ю. Антський перiод в iсторii схiдних слов’ян // Археологiя, — 1952. — Т. 7. 83. Брайчевський М. Ю. Археологiчнi свiдчення участi схiдних слов’ян у полiтичних подiях римської iсторiї III—IV ст. н. е. // Археологiя. — 1953, — Т. 8. 84. Брайчевський М. Ю. Бiля джерел слов’янської державностi. — К., 1964. 85. Брайчевский М. Ю. Восточнославянские союзы племен в эпоху формирования Древнерусского государства // Древнерусское государство и славяне. — Минск, 1983. 85а. Брайчевский М. Ю

скачать реферат Крива IS. Сутнiсть, графiчна побудова. Фактори, що впливають на кут нахилу кривоi IS

IP-це система, при якiй за допомогою податковоi системи фiрми й зайнятi на них робiтники заохочуються або наказуються в залежностi вiд зростання рiвня цiн й зарплати. Розглянемо цiновий рiзновид IP.Фiрмам повiдомляється, що рiвень сплачуваних iми податкiв залежить вiд зростання цiн на iх продукцiю. Наприклад, пiдвищення цiн до 5% не викликає жодних штрафних санкцiй, за кожний наступний вiдсотковий пункт уряд збiльшус ставку оподаткування. Податкова ставка може збiльшуватись, скажiмо на 2 пункти (з 25 до 27%) за кожний вiдсоток приросту цiн на продукцiю фiрми. За умов реалiзацii такоi полiтики пiдвищення цiн коштуватиме фiрмам надто дорого. Отже, в них з’являсться стимул не допускати значного збiльшення цiн. Зростання цiн по всiх фiрмах, таким чином, буде меншим, й темпи iнфляцii скоротяться. Подiбний механiзм може бути реалiзований й у вiдношеннi зарплати. Згiдно з вищесказаним, фахiвцями пропонується ввести до схеми розрахунку основного податку антиiнфляцiйний коефiцiєнт. Його призначення - забеспечити зацiкавленiсть товаровиробника у вiдповiдностi темпiв зростання товарноi i грошовоi мас, зниженнi iснуючих темпiв iнфляцii на внутрiшньому ринку.

скачать реферат Звіт маркетингової роботи фірми Каштан

Будуть організовуватись виїзди в різні рекреаційні зони України з проведеннями різноманітних конкурсів на колесах. Можливим також буде проведення навчань у практиці їзди, покращення водійських навичок членів клубу. Цілком реальним бачимо проведення тренувань за кермом для охоронців нашої фірми. Буде можливість навчати виходити з екстремальних ситуацій на дорозі.4. У місті немає справжнього професійного європейського тиру. А тир є необхідний і для населення, яке зможе задовольняти свої потреби, так і для працівників, котрі перевірятимуть свої вміння. 10.Марка фiрми Маркою фірми є зображення каштану. Цей символ підходить нашій фірмі тому, що плід каштану завжди збережений. Всі знають, що каштан завжди охоронятиме свій плід. Саме це є кредо нашої фірми, оскільки ми завжди намагатимемось забезпечити безпеку наших клієнтів. Марка фірми не є складною, легко запам’ятовується, що сприятиме кращому виходу нашої фірми на ринок. Також будемо використовувати її в рекламних акціях. Потенційним клієнтам марка фірми завжди нагадуватиме про сферу діяльності нашої фірми. 11.Ціноутворення Для виходу на ринок, захоплення його сегменту, на перших етапах своєї діяльності фірма може встановлювати низькі ціни.

скачать реферат Фiлософiя

Матерiя постає носiєм можливостей, а форма - дiйсностi. Таким чином, матерiя у Арiстотеля залишається по- няттям про небуття, як це було у Платона. В фiлософiї Арiстотеля вперше здiйснюється вирiзнення мiж дослiдженням причини усього сущого як такого, що прита- манне всiм речам, та конкретними науками, якi не дослiджують загальну природу сущого. Саме останнi вважають, що причини конкретних речей i усього сущого - однi й тi ж самi. Вияв- лення причини усього сущого наводить Арiстотеля на думку, що iснує форма побудови усiх iнших форм. Форма, котра будує усi iншi форми, називається Арiстотелем 'формою форм'. Ця форма форм визначається як 'першодвигун', незалежне вiд матерiї iснування форми, вона цiлком логiчно визначена 'божественною формою'. У розвиток свого вчення про форми Арiстотель робить висновок, що саме знання форм побудови iнших форм дає людинi знання сутностi речей. Дослiджуючи властивостi людини, вiн наголошує на унiверсальнiй властивостi будувати завдяки мисленню будь-якi форми руху (тобто форми побудови iнших форм).

скачать реферат Вплив малих доз радiацii

ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНIВЕРСИТЕТ IМ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО природничий факультет кафедра фiзiологii P ВПЛИВ МАЛИХ ДОЗ РАДIАЦII P НА КЛIТИННИЙ IМУНIТЕТ Дипломна робота студента 5 курсу природничого факультету Науковий керiвник доктор бiологiчних наук Черкаси - 1996 р. ЗМIСТ Вступ.1 1. Огляд лiтератури 1.1 Iсторiя дослiджень.3 1.2 Загальна характеристика лейкоцитiв.6 1.3 Характеристика Т- i В-лiмфоцитiв.9 1.4 дiя iонiзуючого випромiнювання на Т-клiтинний iмунiтет.13 1.5 Дiя iонiзуючого випромiнювання на органiзм людини.17 2. Матерiали i методи дослiдження 2.1 Характеристика обстежених груп.20 2.2 Методика визначення субпопуляцiй Т-лiмфоцитiв.22 2.3 Методика пiдрахування числа лейкоцитiв вкровi.24 2.4 Методика визначення диференцiйованоi формули лейкоцитiв.25 2.5 Визначення рiвня CD3 ,CD4 ,CD5 ,CD8 . лiмфоцитiв у периферичнiй кровi.28 2.6 Статистична обробка даних.29 3. Стан клiтинного iмунiтету у практиноздорових студентiв ЧДУ.30 4. Стан клiтинного iмунiтету у осiб, що проживають в зонi посиленого радiацiйного контролю.33 5. Висновки.42 Лiтература.43 ВСТУП АКТУАЛЬНIСТЬ РОБОТИ На даний час вважасться доведеним, що сильна або тривала дiя ряду неспецифiчних факторiв навколишнього середовища може призво- дити до порушень клiтинного iмунiтету Значне мiсце серед цих факторiв займас iонiзуюче вип- ромiнювання.

Держатель балдахина с двойным креплением (в пенале).
Крепление для балдахина состоит из двух полых трубок, которые вставляются одна в другую, верхней спирали для балдахина и двух креплений к
303 руб
Раздел: Балдахины, держатели
Пенал "Радужная коллекция", серый-лайм.
Пенал очень компактен, удобен для хранения и переноски карандашей, ручек, фломастеров, кистей. Без наполнения. Размер: 22x11x6,5 см. 1
475 руб
Раздел: Без наполнения
Одеяло байковое "Карапуз" с рисунком (цвет: бежевый).
Байковое одеяло для новорожденных детей и подростков изготовлено из 100% хлопка (натуральная байка), имеет мягкую фактуру полотна,
695 руб
Раздел: Одеяла для детей
скачать реферат Философия в физике /Укр./

Оскiльки наука далеко не однорiдна в предметi дослiдження, то в нiй вiдчуваються i дисциплiнарнi основи. Оскiльки наука вiдкриває нове, в нiй з'являються i новi основи, що йдуть вiд об'єктивної реальностi. Наприклад,в науцi прийнято довiряти результатам, якi вчений сам не отримав,а отримали iншi вченi,навiть якщо вони притримувались iнших полiтичних позицiй чи iнших релiгiйних поглядiв, Це значить, що комунiкацiя в науцi основана на довiр'ї. Але, звичайно, саме це довiр'я основане на тому, що наука взаємодiє з об'єктивною реальнiстю. Тому принцип об'єктивностi iстини для науки не лише пiзнавальний, але й є моральною основою, яка не залежить вiд полiтичних чи релiгiйних поглядiв вченого, вiд його нацiональностi чи статi. Далi. Дисциплiнарнi традицiї проявляють себе в сукупностi досить стiйких, але специфiчних понять i принципiв, якi не слiд змiшувати з фiлософськими категорiями i принципами, Наприклад,у фiзицi такими стiйкими, але специфiчними поняттями є поняття частинки (корпускули) i хвилi (поля), але стiйким принципом - закон збереження енергiї.

скачать реферат Введення в курс “Основи економічної теорії”

Видiляються новi галузевi економiчнi дисциплiни – економiка сфери послуг, економiка освiти, економiка туризму тощо. Оскiльки об’єктом вивчення всiх економiчних наук поряд iз специфiчним предметом кожної з них є вiдносини i зв’язки мiж людьми в процесi їх економiчної дiяльностi, то взаємодiють i науки через обмiн iнформацiєю, використання результатiв сумiжних дослiджень тощо. Методологiчною основою системи економiчних наук є економiчна теорiя. У минулому люди, які починали вивчати економічну теорію, майже завжди вимагали короткого, чіткого визначення цього предмета. Цьому попитові не бракувало пропозицій. Наведемо деякі з таких визначень. Економічна теорія – це наука про види діяльності, пов’язані з обміном і грошовими угодами між людьми. Економічна теорія – це наука про використання людьми якісних чи обмежених продуктивних ресурсів (земля, праця, товари виробничого призначення, наприклад машини, і технічні знання ) для виробництва різних товарів (таких, як пшениця, яловичина, пальто, концерти, шляхи, яхти) і розділу їх між членами суспільства з метою споживання.

скачать реферат Експертиза у кримінальному процесі: порядок визначення і проведення

1. Правова природа експертизи 1.1. Визначення та основні риси експертизи у кримінальному процесі України . . 1.2. Підстави призначення і проведення експертизи . 1.3. Об'єкти дослідження . . 2. Процесуальний порядок провадження експертизи 2.1. Провадження експертизи на досудовому слідстві . 2.2. Допит експерта . . 2.3.Проведення експертизи в суді. . 3. Висновок експерта та його оцінка слідчим (судом) 3.1. Зміст і структура висновку експерта . . 3.2. Вимоги, які пред'являються до висновку експерта 3. 3. Перевірка та оцiнка експертного дослiдження слiдчим (судом) . 4. Види експертизи у кримінальному судочинстві 4.1. Додаткова i повторна експертизи . . 4.2. Комiсiйна і комплексна експертизи Висновок Список використаної літератури . Сноски . 35 8 1317 26 2833364043 47 51 53 55 ВСТУП Сьогодні, коли наука досягла значного розвитку, її видатні фундаментальні відкриття використовуються в усіх сферах діяльності людини. Не обминуло це і таку специфічну галузь людської діяльності як боротьба зі злочинністю. Правоохоронці дедалі більше використовують на практиці спеціальні знання для розкриття злочинів.

скачать реферат Мова і нація

Поглиблюється вивчення спорiдненостi української мови з санскритом – лiтературною мовою iндiйських арiїв, котрi декiлька тисяч рокiв тому проживали в пiвнiчному Причорномор'ї. Дослідниками доведено, що найдавніший шар «Рігведи» (бл. 4500–2500 р.р. до н.е.) – книги давньоіндійських священних гімнів, пов'язаний з територією на північ від Чорного моря. Гiпотези такого типу заохочують до пошукiв iсторичних витокiв народу, до вiдновлення iсторичної пам'ятi, стимулюють науковi дослiдження, не кажучи вже про позбавлення народу вiд комплексу меншовартостi i змiцнення нацiональної гiдностi. Цiлком природно, що вони викликають гнiв i обурення тих, хто вiдмовляє українськiй мовi та її носiєвi не лише в правi на власну iсторiю, але й у правi на iснування. З огляду на це тут краще перебiльшення чи навiть помилка, нiж українофобський штамп типу «не було, нема i бути не може». Тим бiльше, що, як казав один славний фiлософ, є речi, в якi неможливо повiрити, але нема речей, яких не могло б бути. XXI. Українізацiя Ще Валуєв як слід не помер, як уже Каганович живе.

скачать реферат Основні методи боротьби з інфляцією

Полiтика податкового регулювання доходiв ( IP) орiєнтована на використання податкiв i створення у фiрм та робiтникiв стимулiв не пiднiмати цiни й зарплату. IP – це система, при якiй за допомогою податкової системи фiрми й зайнятi на них робiтники заохочуються або наказуються в залежностi вiд зростання рiвня цiн й зарплати. Розглянемо цiновий рiзновид IP. Так, фiрмам повiдомлясться, що рiвень сплачуваних ними податкiв залежить вiд зростання цiн на їх продукцiю. Наприклад, пiдвищення цiн до 5% не викликає нiяких штрафних санкцiй, за кожний наступний вiдсотковий пункт уряд збiльшує ставку оподаткування. Податкова ставка може збiльшуватись, скажiмо на 2 пункти (з 25 до 27%) за кожний вiдсоток приросту цiн на продукцiю фiрми. За умов реалiзацiї такої полiтики пiдвищення цiн коштуватиме фiрмам надто дорого. Отже, в них з’являється стимул не допускати значного збiльшення цiн. Зростання цiн по всiх фiрмах, таким чином, буде меншим, й темпи iнфляцiї скоротяться. Подiбний механiзм може бути реалiзований й у вiдношеннi зарплати.

Шкатулка РТО, 33.5x18x14 см (арт. 3649-RT-59).
Шкатулки РТО — стильный аксессуар и для рукодельницы, и для филателиста, и для всех, кому приходится на время прятать, используемые в
1093 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Вперед!", 380 мл.
Объем: 380 мл. Материал: фарфор.
319 руб
Раздел: Кружки, посуда
Вешалка для одежды напольная, раздвижная ТД-00012, 1450x430x1550 мм.
Длина: 145 см. Регулируемая высота: 90-155 см. Ширина: 43 см. Количество перекладин: 1. Максимальная нагрузка: 15 кг. Вешалка напольная
828 руб
Раздел: Вешалки напольные
скачать реферат Шпоры "Агробизнес"

Його ефективнiсть пiдвищуэться завдяки блiьш тiсному звязку з рекламною роботою, дослiдженням ринку та плануванням асортименту продукцii; -по-трете, змiнюэться характер роботи щодо збуту продукцii. Четвертий елемент маркетингу –управлiння i планування асортименту продукцii –його невiдэмна частина. Економчно необгрунтованi плани збуту и реклами не зможуть компенсувати помилки, допущенi ранiше при плануваннi асортименту продукцii. Цей процес полягаэ у плануваннi всiх видiв дiяльностi, спрямованих на ефективне виробництво и збут продукцii, з урахуванням вимог споживачiв. Вiн вiдбуваэться безперервно. П`ятий елемент маркетингу –цiноутворення. При розробцi стратегii маркетингу необхiдно визначити конкретний рiвень цiн у межах допустимих значень. Фахiвець у галузi маркетингу маэ ретельно вивчити попит, оцiнити витрати та проаналiзувати позицii конкурентiв, перш нiж буде встановлено цiни на рiзнi види продукцii. Методику розробки цiновоi стратегii буде розглянуто окремо. Шостий елемент маркетингу –освоэння та впровадження на ринок нових видiв продукцii.

скачать реферат Система права і законодавства

Коли ж вчинюється злочин, мiру покарання визначає тiльки суд, на пiдставi норм кримiнального права. Правозастосовча дiяльнiсть є досить складним процесом, який складається iз ряду поступових дiй - стадiй. 1. Встановлення фактичних обставин справи. Застосування юридичних норм направлене на забезпечення їх реалiзацiї вiдносно до конкретного випадку, який складається з певних фактiв. Цi факти i утворюють фактичну основу застосування норм права. Саме тому особи, якi застосовують правовi норми, повиннi у першу чергу вiдiбрати та чiтко видiлити тi факти, якi необхiднi для вiрного вирiшення юридичної справи; потiм провести ретельний аналiз та оцiнку вказаних фактiв. Встановлення фактичних обставин справи повинно бути обгрунтованим та законним. Вiд цього залежить вiрнiсть застосування норм права. Обгрунтованiсть та повнота встановлення обставин справи досягається шляхом глибокого та всебiчного дослiдження фактiв, з’ясування їх iстинностi та об’єктивної вiрогiдностi. Щоб встановити об’єктивну iстину по справi факти аналiзуються у їх взаємозв’язку та причиннiй залежностi. Важливо також мати на увазi, що правозастосовчi органи дослiджують не абсолютно усi факти, характернi для певного випадку, а лише тi, якi безпосередньо стосуються вирiшення юридичної справи.

скачать реферат Аналiз iнвестицiйної дiяльностi в умовах ринкової економiки

Повний варіант бізнес-плану, викладений вище, розробляється по крупним інвестиційним проектам при необхідності залучення великих сум інвестиційних ресурсів. ПО інвестиційним проетам, які не вимагають високих розмірів залученого капіталу (в практиці інвестиційної діяльності України - до 100.000 доларів США або відповідно в національній валютв по поточному курсу), розробляється і подається короткий варіант бізнес плану. Розроблений бiзнес-план дає можливiсть iнiцiаторам iнвестицiйного проекту майбутнiм iнвесторам докладно оцiнити доцiльнiсть його реалiзацiї i очiкувану ефективнiсть. 2.2. Методи оцiнки ефективностi реальних iнвестицiй. Оцiнка ефективностi iнвестицiй являє собою найбiльш вiдповiдальний етап в процесi прийнятя iнвестицiйних рiшень. Вiд того, наскiльки об’єктивно i докладно проведена ця оцiнка, залежать строки повернення вкладеного капiталу i темпи розвитку компанiї (фiрми). Ця об’єктивнiсть i докладнiсть оцiнки ефективностi iнвестицiйних проектiв в значнiй мiрi визначається використанням сучасних методiв проведення такої оцiнки.

скачать реферат Взаємовідносини продуктивних сил і виробничих відносин

Вона ототожнювала багатство з грошима, золотом, нагромадження яких у той перiод вiдбувалося через торгiвлю. Тому меркантилiсти виходили з того, що джерелом багатства суспiльства є торгiвля.У XVIII ст. виникла цiкола фiзiократiв, її представники Ф. Кене та /7. Буагiльбер перенесли питання про походження багатства iз сфери обiгу в сферу виробництва. Але вони вважали, що багатство створюється лише в сiльському господарствi. А вже в працях таких видатних представникiв класичної полiтекономiї, як У. Петтi, А. Смiт, Д. Рiкардо, С. Сiсмондi, основним об’єктом дослiдження стало саме виробництво, незважаючи на його галузевi особливостi. Велике значення мали працi А. Смiта (1776) та Д. Рiкардо (1817). А. Смiт та Д. Рiкардо виявили, що прибуток пiдприємця втiлює неоплачену працю найманих робiтникiв. Д. Рiкардо вiдкрив закономiрнiсть, яка виражає спiввiдношення мiж оплаченою працею (заробiтною платою робiтникiв) та неоплаченою (прибуток пiдприємця), i довiв, що прибуток буде високим або низьким у тiй самiй пропорцiї, в якiй буде низька або висока заробiтна плата.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.