телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАРыбалка -30% Видео, аудио и программное обеспечение -30% Книги -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Менеджмент (Теория управления и организации)

Математические модели и методы обоснования управленческих решений и сферы их применения в практике управления

найти похожие
найти еще

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра менеджменту КУРСОВА РОБОТА на тему “Математичні моделі й методи обгрунтування управлінських рішень, сфери їх використання в управлінській діяльності” Студента III курсу, спец. 6201/1-2 Нечитайла Дмитра Сергійовича Науковий керівник Барабась Дмитро Олександрович Дата здачі роботи на Перевірку та рецензування 25 жовтня 1999 рокуРеєстраційний номер 2 Курсова робота захищена з оцінкою “ ” Дата захисту Комісія по захисту у складі: КИЇВ 1999 ЗМІСТВступ. . с. 3 1. Моделі і методи прийняття управлінських рішень. с. 5 2. Математичні моделі і методи прийняття рішень. с. 13 3. Застосування математичних моделей і методів в практиці . с. 24 . с. 27Вступ. Кожен день нам доводиться вирішувати безліч питань: чи варто придбати ту чи іншу річ, як розподілити сімейний бюджет, що з’їсти на обід або чи варто вдягати теплий одяг? І кожен з нас незалежно від віку і статі намагається знайти якомога раціональнішу відповідь на те чи інше питання, бо від цього залежатимуть всі подальші наслідки. Кожен в житті приходить до відповідей на ці питання різними шляхами: хтось читає гороскоп, хтось кидає монету, хтось радиться з другом, а дехто йде навмання. Майже кожну мить хтось із нас робить те, що прийнято називати прийняттям рішення. Це поняття вживають у повсякденній лексиці при вирішенні соціально-побутових проблем, але в цій роботі я намагатимусь розкрити сутність цього поняття з управлінської точки зору. Метою моєї роботи насамперед є довести те, що одним з найважливіших інструментів сучасного менеджера є вміння оперувати математикою поряд з управлінськими науками, те, що для запобігання проблем в бізнесі менеджер повинен мати уяву про безліч методів для вирішення тієї чи іншої проблеми. Завдання моєї роботи – дати відповіді на питання : для чого менеджери приймають рішення, як відбувається процес прийняття рішення, які методи вживаються при прийнятті рішень, що являють собою математичні моделі в сфері прийняття управлінських рішень та яким чином ці моделі можуть вживатися на практичному рівні? На сьогодняшній день різні світові літературні видання пропонують читачам дуже велике різномаїття книжок та періодичних видань присв’ячених теорії та практиці прийняття рішень. При написанні цієї роботи я звертався як до класиків американського менеджменту (Мескон М.Х., Альберт М., Хедоурі Ф., Еддоус М., Стенсфілд Р. і т. ін), так і до сучасних вітчизняних та російських авторів (Трояновський В.М., Шарапов О.Д., Беспалов Б.А. і т. ін). Хочу відзначити, що на мій погляд праці американських авторів більш легкіші до сприйняття та місцями мають описово-пізнавальний характер, тоді коли вітчизняні та російські видання викладені в більшості у науковому стилі, хоча огляд математичних моделей у вітчизняних книжках представлено більш складно та поглиблено. Це свідчить про глибокий аналіз тих теоретичних засад, які сформовані американським менеджментом. Американські автори будують свої твори таким чином, щоб вони були доступні для всіх рангів управління, а також для широкого кола читачів, в той час коли вітчизняні науковці схиляються до формалізованого викладення.

Вони характеризуються тим, що встановлюють аналітичні (функціональні) залежності між умовами вирішення задач прийняття рішень та їх результатами. (Напр. методи економічного аналізу діяльності фірм). o Статистичні методи. Іх характерною рисою є врахування випадкових впливів та відхилень. Ці методи дозволяють отримувати з накопичуваної інформації, яка здається хаотичною, основні тенденції та закономірності. Ця група охоплює методи теорії ймовірностей та математичної статистики. Найбільш широко використовуються такі методи, як кореляційний аналіз, факторний аналіз, дисперсійний аналіз, методи статистичного контролю якості та надійності продукції. o Методи математичного програмування. Застосовуються при рішенні умовних екстремальних задач з багатьма змінними. o Теоретико-ігрові методи та методи статистичних рішень. Теорія статистичних рішень використовується, коли невизначеність ситуації викликана об’єктивними обставинами, які або невідомі, або носять випадковий характер. Метод теорії ігор використовується в тих випадках, коли невизначеність ситуації викликана свідомими діями розумного противника . До загального огляду методів обгрунтування управлінських рішень я хотів би додати, що використання цих методів ще може залежати від технології, яку застосовує ОПР при прийнятті рішень. На мою думку, якщо рішення приймається за раціональною технологією або процесом (див. рис. 2), то тоді використання вищеназваних методів буде доцільним. Навпаки, якщо при прийнятті рішення використовується інтуітивна технологія (реєстрація змін -> селекція рішень, що містяться в пам’яті суб’єкта управління -> прийняття рішення) з точки зору поведінкової моделі або менеджер використовує ірраціональну модель, то ці методи навряд чи знайдуть своє місце. Як при використанні інтуітивної технології поведінкової моделі, так і при використанні ірраціональної моделі, у менеджера не вистачить часу для застосування вищевказаних методів, або якщо це стосуватиметься принципово нових рішень, то може виявитися неможливість побудови моделі прийняття рішень за якимось з цих методів. Для кращого розуміння термінології слід вказати різницю понять моделі та методу прийняття рішень. Модель – це все те, що образно представляє якийсь об’єкт чи процес і використовується для аналізу або вивчення цього об’єкту чи процесу. Наприклад: глобус – модель Землі, іграшкова машинка – модель автомобілю, цільова функція – модель якогось економічного процесу тощо. Що стосується поняття терміну “метод”, то це всі ті дії, які при вивченні моделі застосовує людина для досягнення якогось результату. Умовний приклад може бути наступним: “Менеджер побудував математичну модель з проблемної ситуації. Він використовує симплекс-метод для знаходження оптимального рішення – мінімізація витрат виробництва (результат впровадження методу по конкретній моделі)”. В загальновідомому підручнику “Основи менеджменту” автори дають наступну класифікацію моделей прийняття управлінських рішень: o Фізична модель; o Аналогова модель; o Математична модель. По Мескону фізична модель представляє те, що досліджується, за допомогою збільшеного чи зменшеного описання об’єкту або системи. Автомільні та авіаційні підприємства завжди виготовляють фізичні зменшені копії нових засобів пересування.

Тому про раціональні технології прийняття управлінських рішень говорити не має сенсу. Це прийде і в нашу країну. Але не через рік і не через два, а з лише з тим поколінням менеджерів, яке оволодіває цими знаннями вже тепер на високому рівні. Не дарма часто чуємо і абсурдні вислови, коли наприклад касир називається менеджером по продажу і т.ін. Давайте розглянемо застосування вищеперелічених моделей, нехтуючи сучасними умовами. Отже, почнемо спочатку. Ми починали розгляд моделей з моделі лінійного програмування. Різновидом цієї моделі є транспортна задача, яка на мою думку представляє найбільший інтерес в сучасному малому бізнесі. Підприємець, нехтуючи побічними факторами, може легко побудувати дану модель і тим самим збільшити приботок та мінімізувати витрати палива та робочого часу на перевезення. Що стосується динамічного програмування, то вище мною вже розглядався досить життєвий приклад про розподіл капіталовкладень. Досить складну побудову має модель управління запасами, яка повинна застосовуватися для вирішення проблемних ситуації на підприємствах практично всіх галузей. Наведемо приклад: Нехай q-обсяг замовлення, q0-оптимальний обсяг замовлення, Si-рівень запасів до початку і-го інтервалу, S-інтервал часу між двома замовленнями, S0-оптимальний рівень запасів до початку деякого інтервалу, S0-оптимальний інтервал часу між замовленнями, – період часу, для якого шукається оптимальна стратегія, R – повний попит за час Т, С1 – вартість зберігання одиниці продукції за одиицю часу, С2 – штраф за нестачу одиниці продукції, СS – вартість замовлення, вартість запуску партії у виробництво, Q – очікувані сімарні затрати. Нехай фірма повинна постачати своїи клієнтам R виробів рівномірно протягом інтервалу Т. Нестача не допускається, тобто штраф С2 нескінченно великий. Змінні затрати складаються з затрат на зберігання готового продукту і затрат на запуск у виробництво чергової партії виробів. Зрозуміло, що число потрібних партій R/q, S=( q/R)/ Якщо на початку інтервалу на складі q виробів, в кінці – нуль, відвантаження йде рівномірно, то середній запас q/2, затрати на зберігання: 0,5C1q S, загальна вартість створення запасів в інтервалі s буде 0,5C1q S CS, а за Т повна вартість Розв’язок цієї задачі нескладно отримати з рівняння dq/dQ=0. Особисто мені дуже сподобався приклад з теорії ігор з використанням матриці рішень. Таких прикладів може бути безліч, але не всі вони завжди мають оптимальний роз’вязок. Якщо ми пригадаємо приклад з автомобільним салоном, то там гравець поводив себе дуже обережно, обираючи стратегію найменшого, але 100%-во гарантованого прибутку. На практиці ж найчастіше підприємець або ОПР грає на власний ризик з метою отримати максимум і втратити мінімум. При чому побудувати ігрову матричну модель дуже важко, бо не завжди ясно, чи враховано всі стратегії твого конкурента чи ні. Дуже багато життєвих прикладів розглядається американськими авторами в підручниках “Основи менеджменту” та “Методи прийняття рішень” , з яких стає зрозуміло, що в багатьох західних компаніях працюють цілі відділи, очолювані професійними економетристами, які розробляють цілі проекти математичного моделювання в організаціях.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Шпаргалка по основам менеджмента

Методы оптимизации управленческих решений: – метод сравнения позволяет оценить работу организации, определить отклонения от плановых показателей, установить их причины и выявить резервы. Экономико-математическое моделирование – процесс выражения экономических явлений математическими моделями. Экономическая модель – схематичное представление экономического явления или процесса с использованием научной абстракции, отражение его характерных черт. Математические модели – основное средство решения задач оптимизации любой деятельности. Математическое моделирование явлений и процессов дает возможность получить четкое представление об исследуемом объекте. Модели принятия решений: – рациональная модель предполагает выбор такой альтернативы, которая принесет максимум выгоды для организации; – модель ограниченной рациональности предполагает, что менеджер в своем желании быть рациональным зависит от возможностей познания, привычек и предубеждения (личностная ограниченность) и от целей организации (организационная ограниченность); – политическая модель обычно отражает желание членов организации максимально реализовать в первую очередь свои индивидуальные интересы

скачать реферат Этапы развития и школы менеджмента

Четвертый этап развития менеджмента относится к периоду 1940 – 1960 гг. В эти годы происходит эволюция управленческой мысли, которая направлена на развитие теории организации менеджмента на основе достижений психологической и социологической наук, оказывающих решающее воздействие на человека в системе управления. Пятый этап развития управленческой мысли отличается от всех предыдущих тем, что происходит становление современных количественных методов обоснования управленческих решений под воздействием широкого использования в практике экономико-математических методов и электронно-вычислительной техники. Этот процесс успешно развивается по настоящее время. Так, Д. Макгрегор впервые обосновал свою теорию и доказал, что отношение менеджера к своим подчиненным существенно влияет на их поведение и на рабочий климат в организации. В теории 2) социально- ориентированная модель, основанная на свободном сосуществовании разных форм собственности, сильной социальной функции государства, индикативном планировании и прогнозировании.

Стул детский "Ника" складной, моющийся (цвет: розовый, рисунок: горошек).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
562 руб
Раздел: Стульчики
Лестница-стремянка, 2 ступени, стальная.
Нескользящие пластиковые коврики. Размер ступеньки: 30x20 см. Материал: сталь. Высота на уровне верхней ступени: 44,5 см. Количество ступеней: 2.
981 руб
Раздел: Лестницы
Дневник школьный "Герб".
Формат: А5. Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2, печать в 1 краску. Тип крепления: книжное (прошивка). Твердый переплет
338 руб
Раздел: Для младших классов
 Балансоведение: учебное пособие

В трудах классиков бухгалтерского учета Н.А. Блатова, А.П. Рудановского, И.Ф. Шерра, Э. Шмаленбаха и др. делались попытки математического обоснования основных положений теории бухгалтерского учета. Моделирование, основанное на комбинаторике, позволяет построить общую модель, в рамках которой любая учетная задача истолковывается как частный случай; 2)Pгруппировка бухгалтерских задач и придание им соподчиненности; 3)Pрешение поставленных задач в связи с заранее заданными временными интервалами. Как правило, бухгалтерский учет решает следующие типы учетных задач: обеспечение сохранности имущества собственника; обеспечение эффективного управления предприятием при помощи предоставления качественной информации, главным образом финансового характера, для принятия обоснованных управленческих решений; исчисление финансовых результатов деятельности в экономическом и юридическом смыслах; перераспределение ресурсов в экономике при помощи формирования достоверной информации о финансовом положении и результатах хозяйственной деятельности организации для финансового рынка

скачать реферат Управление природопользованием

Для этого потребуется: . государственное кредитование технического перевооружения предприятий (размер кредита определяет количество сэкономленного сырья и разница мировой и внутренний цен на него; возврат произойдет за счет роста экспорта сырья, так что государство ничего не теряет; . прогрессивный налог на перерасход ресурсов (нормы определяются лучшими мировыми достижениями; экономически налог обоснован – допустившие перерасход возместили бы обществу упущенную выгоду в результате удорожания первичного природного сырья); . Совершенствование экологических платежей (экологические платежи должны определяться исходя из затрат на устранение ущерба окружающей среде; пока же предприятиям выгоднее платить штрафы, чем вкладывать средства в охрану природы). II Методы, используемые в процессе управления природопользованием Природопользование - один из самых сложных объектов управления, оно находится на стыке взаимодействия естественных и общественных процессов. Отсюда - чрезвычайно важная роль научного обоснования управленческих решений на всех уровнях управления природопользованием. Эффективность системы управления природопользованием в решающей мере определяется состоянием контроля и нормирования использования природных ресурсов.

 Системная технология

В целом при достаточно высоком уровне экономической компетентности систем всех трех уровней должен быть установлен приоритет экономических управленческих решений перед административными управленческими решениями в многоуровневых системах управления. В перспективе, конечно, экономический и административный подходы будут иметь равные права на существование, как методы обоснования вариантов решений по той причине, что принятие решений в человеко-машинных системах изменяет социальную и природную среду и является, в конечном счете, проблемой нравственной. Широко распространенный ныне вариант административного управления, когда управленческие решения принимаются и реализуются администраторами без должного обоснования и компетентнности здесь не рассматривается и при предлагаемом подходе к взаимодействию систем должен будет исключен из практики управления. * Перейдем к описанию функционирования производственных систем (ПС). Производственными системами являются корпорации, фирмы, предприятия, организации, учреждения. Производственную систему (фирму, в уже принятом нами смысле) опишем как двухуровневую: нижний уровень представляет собой комплекс технологических систем производства, верхний уровень – экономико-административный комплекс управления

скачать реферат Экзамен

Школа человеческих отношений дала первый пример эффективного взаимодействия управления с другими науками, успехи и достижения которых давали мощный стимул развития управления. Э.Мэйо , А.Маслоу и другие исследователи выяснили , что иногда влияние других членов группы было более сильным, чем распоряжение руководителей или материальные стимулы. Причиной этого является то, что многообразные потребности людей не всегда удовлетворяются при помощи денег, не сводятся только к продвижению по службе и т.д. 4. Наука управления и исследование операций Суть рассматриваемого подхода и его вклада в развитие управления - в переходе от словесного описания организации и процессов ее функционирования к построению моделей, отражающих реальные взаимосвязи, и использование этих моделей при принятии управленческих решений. 5. Процессный подход Управление рассматривается здесь как процесс выполнения управленческих функций для достижения поставленных целей. Каждая из этих функций также является процессом. Таким образом, управленческий процесс - не механическая сумма, а единство, синтез этих частных процессов.

скачать реферат Экзамен 3 курс

Здесь ставятся задачи по оценке потенциала этого работника, оказанию ему помощи в реализации этого потенциала. Недостатком этого, а также ранее рассмотренных подходов является их односторонность, когда рассмотрение управления ограничивается только одним его аспектом. 4. Наука управления и исследование операций Суть рассматриваемого подхода и его вклада в развитие управления - в переходе от словесного описания организации и процессов ее функционирования к построению моделей, отражающих реальные взаимосвязи, и использование этих моделей при принятии управленческих решений. Существует два класса математических задач в экономике и, соответственно, два класса математических методов их решения. 1. Построение и качественный анализ макромоделей развития хозяйства и его отраслей; схем прогноза поведения сложных экономических систем с учетом социальных факторов. 2. Решение задач текущей хозяйственной практики, необходимых для принятия управленческих решений: разработка плана производства, графика поставок ресурсов и отгрузки продукции, обоснование использования кредита и др.

скачать реферат Социология управления

От него в частности требуется: наличие общих знаний в области управления предприятием; компетентность в вопросе технологии производства в той отрасли производства, к которой относится фирма по виду и характеру своей деятельности; владение не только навыками администрирования, но и предпринимательства, умение владеть ситуацией на рынках, проявлять инициативу и активно перераспределять ресурсы фирмы в наиболее выгодных сферах применения; принятие обоснованных и компетентных решений на основе согласования с нижестоящими руководителями и работниками и распределение участия каждого в их исполнении. Так как принятие управленческого решения - это сложный процесс, я бы хотел рассмотреть его поподробней. Основные стадии подготовки и методы принятия управленческих решений. Управленческое решение - это творческий акт субъекта управления направленный на устранение проблем, которые возникли в субъекте управления. Любое управленческое решение проходит через три стадии: 1. Уяснение проблемы 1) Сбор информации. 2) Анализ полученной информации. 3) Выяснение актуальности. 4) Выяснение, определение условий при которых эта проблема будет решена. 2. Составление плана решения. 1) Разработка альтернативных вариантов решения. 2) Сопоставление альтернативных вариантов решения с имеющимися ресурсами. 3) Оценка альтернативных вариантов по социальным последствиям. 4) Оценка альтернативных вариантов по экономической эффективности. 5) Составление программ решения. 6) Разработка и составление детального плана решения. 3. Выполнение решения. 1) Доведение решений до конкретных исполнителей. 2) Разработка мер поощрений и наказаний. 3) Контроль за выполнением решений.

скачать реферат Роль маркетинговых исследований в экономической безопасности предприятия

Смысл мето-да состоит в том, чтобы в группе факторов, формирующих интегральный показатель влияния в данной сфере. Выявить количество факторов, определяющих 75 % величины этого показателя Расчёт значений прогнозных показателей может быть выполнен методом статисти-ческого имитационного моделирования. Он основан на применении вероятностных мо-делей, позволяющих создать множество сценариев согласующихся с заданными усло-виями, законами распределения прогнозируемых параметров. Последовательность дей-ствий при реализации этого метода состоит в следующем: 1.Создание математической модели прогнозируемого параметра соответствую-щей сферы экономической безопасности предприятия. 2. Выявление ключевых параметров одним из указанных методов. 3. Установление закона распределения вероятностей ключевых факторов внутри законных границ, их пороговых и максимальных значений. Для решения маркетинго-вых задач в качестве типового может быть использовано бета-распределение. 4. Генерирование множества случайных сценариев, основанных на заданном законе распределения и других ограничениях. 5.Статистический анализ результатов имитационного моделирования, проверка уровня надёжности полученных результатов.

Велосипед трехколесный Moby Kids "Comfort. EVA", цвет: синий.
Детский трёхколёсный велосипед Moby Kids "Comfort 10х8 EVA". В данной модели предусмотрены дополнительные функции и аксессуары,
4216 руб
Раздел: Трехколесные
Пепельница на ножке "Мэджик", 72 см.
Пепельница (на ножке) "Мэджик". Размер: 9,5 см. Высота пепельницы: 72 см. Материал: металл.
1534 руб
Раздел: Пепельницы
Карниз для ванной, угловой, белый, 240 см.
Материал: пластик. Длина: 240 см. Цвет: белый.
570 руб
Раздел: Штанги и кольца
скачать реферат Проблемы занятости в современной России.

Общим для всех апробированных моделей явля­ется то, что они основаны на внедрении оперативного учета наличия и движения трудовых ресурсов и рабочих мест с использованием современных средств сбора и обработки информации, экономико-статистических методов и электронно-вычислительной техники. Это открывает большие возможности комплексному сбалансированному развитию всех сфер занятости для выра­ботки обоснованных управленческих решений по наиболее рациональному использованию различных социально-демографических групп трудоспособно­го населения. Однако для обеспечения эффективной занятости условия еще не созданы. Современное состояние материально-технической базы системы трудоустройства не соответствует потребностям оперативного решения за­дач по эффективной территориально-отраслевой перегруппировке трудовых ресурсов при массовом высвобождении работников. Во многих городах службы трудоустройства размещены в плохих помещениях. Это снижает их престиж у населения. Они не имеют необходимых технических средств: вы­числительной техники, ЭВМ, автоматизированных поисковых систем, дисп­леев.

скачать реферат Классификация управленческих решений

Прогноз в системе управления есть передплановою разработкой многовариантных моделей развития объекта управления. Целью прогнозирования управленческих решений есть получения научно обоснованных вариантов тенденций развития проблемных ситуаций. В научной литературе приводятся разные классификации методов прогнозирования. Практическое применение тех или других методов определяется такими факторами, как объект прогноза, точность прогноза, наличие исходной информации. Среди методов прогнозирования управленческих решений выделяют количественные и качественные. К первой группе относят: нормативный метод; параметрический метод; метод экстраполяции; индексный метод. Ко второй группе методов относят: экспертный метод; функциональный метод; метод оценки технических стратегий. Метод платежной матрицы разрешает дать оценку каждой альтернативы как функции разных возможных результатов реализации этой альтернативы. Основными условиями применения метода платежной матрицы есть: наличие нескольких альтернатив решения проблемы; наличие нескольких ситуаций, которые могут иметь место при реализации каждой альтернативы; возможность количественно измерить следствия реализации альтернатив.

скачать реферат Процессы принятия решений в организации

Важным классификационным подходом служат исходные методы разработки управленческих решений: графические, с использованием графоаналитических подходов; математические методы, предполагающие формализацию представлений, отношений, пропорций, сроков, событий, ресурсов; эвристические, связанные с широким использованием экспертных оценок, разработки сценариев, ситуационных моделей. По организационному оформлению управленческие решения выделяют: жёсткие, однозначно задающие дальнейший путь их воплощения; ориентирующие, определяющие направление развития системы; гибкие, изменяющиеся в соответствии с условиями функционирования и развития системы; нормативные, задающие параметры протекания процессов в системе. В процессе управления организацией принимается огромное количество самых разнообразных решений, обладающих различными характеристиками. Тем не менее, существуют некоторые общие признаки, позволяющие это множество определённым образом классифицировать. Такая классификация представлена в таблице 1 Классификационный признак Группы управленческих решений Степень повторяемости проблемы Традиционные - Нетипичные Значимость цели и длительность действия Стратегические - Тактические - Операционные Сфера воздействия Глобальные - Локальные Длительность реализации Долгосрочные - Краткосрочные Прогнозируемые последствия решения Корректируемые Некорректируемые Метод разработки решения Формализованные Неформализованные Количество критериев выбора Однокритериальные - Многокритериальные Форма принятия Единоличные - Коллегиальные Способ фиксации решения Документированные - Недокументированные Характер использованной информации Детерминированные - Вероятностные Основания для принятия решения Интуитивные – Решения на суждениях – Рациональные Место и функции в процессе управления Информационные – Организационные - Технологические Таблица 1.

скачать реферат Функционально-стоимостной анализ

ФСА-метод - один из методов, позволяющий указать на возможные пути улучшения стоимостных показателей. Цель создания ФСA-модели для совершенствования деятельности предприятий - достичь улучшений в работе предприятий по показателям стоимости, трудоемкости и производительности. Проведение расчетов по ФСА-модели позволяет получить большой объем ФСА- информации для принятия решения. В основе метода ФСА лежат данные, которые обеспечивают менеджеров информацией, необходимой для обоснования и принятия управленческих решений при применении таких методов, как: «точно в срок» (Jus -i - ime, JI ); глобальное управление качеством ( o al Quali y Ma ageme , QM); непрерывное улучшение (Kaize ); реинжиниринг бизнес-процессов (Busi ess Process Ree gi eeri g, BPR). Концепция ФСА позволяет представить управленческую информацию в виде финансовых показателей. Используя в качестве единиц измерения финансовых показателей просто US$ или RUB, ФСА-метод отображает финансовое состояние компании лучше, чем это делает традиционный бухгалтерский учет.

скачать реферат Математические модели и методы их расчета

Математические модели и методы их расчета Мацнев А.П. 1. Понятие операционного исследования Bпервые математические модели были использованы для решения практической задачи в 30-х годах в Великобритании при создании системы противовоздушной обороны. Для разработки данной системы были привлечены ученые различных специальностей. Система создавалась в условиях неопределенности относительно возможных действий противника, поэтому исследования проводились на адекватных математических моделях. В это время впервые был применен термин: «операционное исследование», подразумевающий исследования военной операции. В последующие годы операционные исследования или исследования операций развиваются как наука, результаты которой применяются для выбора оптимальных решений при управлении реальными процессами и системами. Решения человек принимал всегда и во всех сферах своей деятельности. Раньше хотели, чтобы принимаемые решения всегда были правильными. Теперь принято говорить, что решения должны быть оптимальными. Чем сложнее объект управления, тем труднее принять решение, и, следовательно, тем легче допустить ошибку. Вопросам принятия решений на основе применения ЭВМ и математических моделей посвящена новая наука «Исследование операций», приобретающая в последние годы все более обширное поле приложений.

Увлекательная настольная игра "Зверобуквы English", новая версия.
Методика проста и хорошо знакома всем по русским «Зверобуквам» — собирая названия зверей из букв на столе, игроки запоминают визуальные
632 руб
Раздел: Карточные игры
Горшок эмалированный (без рисунка), 3 л.
Горшок эмалированный, с крышкой. Объем: 3 литра.
497 руб
Раздел: Горшки обычные
Рюкзак для старших классов, студентов и молодежи "Старлайт", 30 литров, 46x34x18 см.
Рюкзак для старших классов, студентов и молодежи. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни
1102 руб
Раздел: Без наполнения
скачать реферат Проблема занятости в современной России

Общим для всех апробированных моделей является то, что они основаны на внедрении оперативного учета наличия и движения трудовых ресурсов и рабочих мест с использованием современных средств сбора и обработки информации, экономико-статистических методов и электронно-вычислительной техники. Это открывает большие возможности комплексному сбалансированному развитию всех сфер занятости для выработки обоснованных управленческих решений по наиболее рациональному использованию различных социально-демографических групп трудоспособного населения. Однако для обеспечения эффективной занятости условия еще не созданы. Современное состояние материально-технической базы системы трудоустройства не соответствует потребностям оперативного решения задач по эффективной территориально-отраслевой перегруппировке трудовых ресурсов при массовом высвобождении работников. Во многих городах службы трудоустройства размещены в плохих помещениях. Это снижает их престиж у населения. Они не имеют необходимых технических средств: вычислительной техники, ЭВМ, автоматизированных поисковых систем, дисплеев.

скачать реферат Задачи и методы квалиметрии

В настоящее время квалиметрия выросла в междисциплинарную (комплексную) дисциплину, относящуюся как к технике, так и экономике. В связи с большой сферой применения квалиметрии сегодня ее считают дисциплиной, изучающей проблему оценки качества любых объектов, предметов и процессов. При этом обеспечение качества и технологий качества различной продукции является основным направлением использования методов квалиметрии. Таким образом, квалиметрия как наука объединяет количественные методы оценки качества, используемые для обоснования управленческих решений и смежных с ними вопросов управленческой деятельности. Квалиметрия имеет следующие методологические принципы: 1. Квалиметрия должна давать практике хозяйственной деятельности предприятий, т. е. экономике, общественно полезные методы количественной оценки качества различных объектов исследования. 2. Приоритеты при выборе определяющих показателей для оценки качества находятся всегда на стороне потребителя. 3. Квалиметрическая оценка качества продукции, товаров и услуг не может быть получена без наличия эталона, т. е. базы сравнения, базовых значений показателей, которые определяют свойства и качество объекта в целом. 4. Показатель любого уровня сравнения или обобщения предопределяется соответствующими показателями предшествующего иерархического уровня. 5. При использовании метода комплексной оценки качества объекта все разноразмерные показатели его свойств преобразуются и приводятся к одной безразмерной или размерной (обобщенной) единице измерения. 6. При определении комплексного показателя качества объекта каждый показатель отдельного его свойства должен быть скoppeктиpовaн коэффициентом значимости (весомости), его «удельным весом». 7. Сумма численных значений коэффициентов весомости всех показателей качества на любых иерархических ступенях оценки имеет одинаковое значение (в долях от единицы, в процентах или по определенной балльной шкале).

скачать реферат Методология и методы принятия решения

Для принятия оптимальных решений необходимо использовать научный метод. В науке управления научный метод подразумевает наличие определенной структуры процесса принятия решений и использование различных методов и моделей принятия решений. Эффективность управления зависит от комплексного применения многих факторов и не в последнюю очередь от процедуры принимаемых решений и их практического воплощения в жизнь. Но для того, чтобы управленческое решение было действенным и эффективным, нужно соблюсти определенные методологические основы. 1. Методология и методы принятия решения 1.1. Процесс и процедура принятия решений Для того чтобы принять управленческое решение, каждый менеджер должен хорошо разбираться не только в понятийном аппарате, но и достаточно квалифицированно при этом применять на практике: . методологию управленческого решения; . методы разработки управленческих решений; . организацию разработки управленческого решения; . оценку качества управленческих решений. Методология управленческого решения представляет собой логическую организацию деятельности по разработке управленческого решения, включающую формулирование цели управления, выбор методов разработки решений, критериев оценки вариантов, составление логических схем выполнения операций.

скачать реферат Управление запасами на предприятии Стройсервис

Это в значительной степени напоминает известную ситуацию с применением экономико-математических моделей, методов и средств вычислительной техники для реанимации социалистической экономики. Такую негативную тенденцию трудно объяснить только недостаточной подготовкой отечественных специалистов, хотя это обстоятельство нельзя сбрасывать со счетов. Селекционный механизм рынка достаточно быстро оценивает и отбирает наиболее выгодные формы и методы хозяйствования, что заставляет искать более серьезные причины нарастающего разрыва между теорией и практикой эффективного управления рыночной экономикой России. Это относится в первую очередь к логистике, которая в отличие от менеджмента и маркетинга до сих пор не имеет четкого концептуального оформления, как в части содержательного определения этой сравнительно новой научной дисциплины, так и в части сфер ее эффективного использования. Неоправданно широкий разброс задач, функций и объектов применения логистики, перечисленных в зарубежной и отечественной литературе, затрудняют объективную оценку эффективности и целесообразности применения конкретных форм и методов логистики в различных хозяйственных структурах, а также разработку конструктивной программы мероприятий по подготовке этих структур к продуктивной логистизации.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.