телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАОдежда и обувь -30% Сувениры -30% Красота и здоровье -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Менеджмент (Теория управления и организации)

Менеджмент персонала

найти похожие
найти еще

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
При цьому враховуються такі чинники, як вихід на пенсію, плинність, звільнення в зв'язку з закінченням терміну договору наймання, розширення сфери діяльності організації. Набір звичайно ведуть із зовнішніх і внутрішніх джерел. До засобів зовнішнього набору відносяться: публікація оголошень у газетах і професійних журналах, звертання до агентств по працевлаштуванню і до фірм, що поставляють керівні кадри, направлення людей, що уклали контракт на спеціальні курси при коледжах. Деякі організації запрошують місцеве населення подавати у відділ кадрів заяви на можливі в майбутньому вакансії. Відбір кадрів На цьому етапі при управлінні плануванням кадрів керівництво відбирає найбільше підходящих кандидатів із резерву, створеного в ході набору. В більшості випадків вибирати слід людину, що має найкращу кваліфікацію для виконання фактичної роботи на займаній посаді, а не кандидата, що представляється найбільш підходящим для просування по службі. Об'єктивне рішення про вибір, у залежності від обставин, може грунтуватися на освіті кандидата, рівні його професійних навичок, досвіді попередньої роботи, особистих якостях. Якщо посада відноситься до розряду таких, де визначним чинником є технічні знання (наприклад, науковець), то найбільше важливе значення, певне, будуть мати освіта і попередня наукова діяльність. Для керівних посад, особливо більш високого рівня, головне значення мають навички налагодження міжрегіональних відношень, а також сумісність кандидата з вищестоящими начальниками і з його підпорядкованими. Ефективний відбір кадрів являє собою одну з форм попереднього контролю якості людських ресурсів. До трьох найбільш широко застосовуваних методів збору інформації, що вимагається для ухвалення рішення при відборі, відносяться іспити, співбесіди і центри оцінювання. Визначення заробітної плати і пільг. Вид і кількість винагород, запропонованих організацією, мають важливе значення для оцінки якості трудового життя. Дослідження показують, що винагороди впливають на рішення людей про надходження на роботу, на прогули, на рішення про те, скільки вони повинні робити, коли і чи варто взагалі піти з організації. Багатьма дослідженнями встановлено, що кількість прогулів і плинність кадрів прямо пов'язані з задоволеністю одержуваною винагородою. При гарній роботі, що дає почуття задоволення, кількість прогулів має тенденцію до зниження. Коли ж робота неприємна, число прогулів значно зростає. Термін «заробітна плата» відноситься до грошової винагороди, виплачувана організацією робітнику за виконану роботу. Вона спрямована на винагороду службовців за виконану роботу (реалізовані послуги) і на мотивацію досягнення бажаного рівня продуктивності. Організація не може набрати й утримати робочу силу, якщо вона не виплачує винагороду по конкурентноспроможних ставках і не має шкали оплати, що стимулює людей до роботи в даному місці. Розробка структури заробітної плати є обов'язком відділів кадрів або трудових ресурсів. Структура заробітної плати в організації визначається за допомогою аналізу обстеження рівня заробітної плати, умов на ринку праці, а також продуктивності і прибутковості організації.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 ИСТИНА в тезисах

Вот вам и польза от медицинских знаний для здоровья. Если говорить о менеджменте, а лучше об управлении, есть такое русское слово ничуть не хуже, то главное в управлении это понятие цели. Кстати, смеха ради, знаете какое определение иногда дают и даже в книжках пишут о том, что такое менеджмент? Менеджмент это наука об управлении. :) А еще говорят, что есть такой раздел управления менеджмент персонала. То есть управление людьми. А кроме этого, что еще бывает? Управление нелюдями что ли? :) Отправить бы преподавателя финансового менеджмента на необитаемый остров, пусть покажет, что такое управление деньгами. И вообще какой-нибудь еще раздел менеджмента там покажет. :) Так вот, главное в управлении понятие цели. Причем, повторюсь, снова и снова цели не финансовой. Представьте себе, что деньги отменены. Наступил коммунизм. Все и всем доступно. Что вы будете делать тогда? Есть в вашей цели смысл? Если есть, то цель сформулирована правильно. Если ваша цель смысл потеряла, то сформулирована цель неправильно. То есть построить дом, вырастить детей, научить чему-то людей, посадить сад, написать книгу или стихи это цели все достижимы и после отмены денег

скачать реферат Проблема выбора стиля управления руководителем

В этом определении раскрывается цель, и ряд важнейших функций управления персоналом. Его важным достоинством является конкретность в раскрытии содержания деятельности по управлению кадрами. Это определение имеет 2 недостатка: оно слабо отражает сущность и специфику управления персоналом; перечисляет далеко не все его важнейшие функции. . Теологические определения. А. Я. Кибанов и Д. К. Захаров, пишут, что управление персоналом – это «комплекс управленческих (организационных, экономических, правовых) мероприятий, обеспечивающих соответствие количественных и качественных характеристик персонала и направленности его трудового поведения целям и задачам». В определении отмечается важнейшее качество управления персоналом в системе предприятия – его функциональную направленность. . Дескриптивно-теологические дефиниции. Автор таких дефиниций пытается сочетать характеристику целей менеджмента персонала с перечислением его важнейших функций. «Экономика персонала - пишут немецкие ученые Р. Марр, В. Вебер, - является сферой деятельности, характерной для всех организаций, и ее главная задача состоит в обеспечении организации персоналом и целенаправленном использовании персонала».

Карандаши цветные Faber-Castell "Grip", 12 цветов.
Эргономичная треугольная форма корпуса карандаша "Grip" обеспечивает правильный захват карандаша тремя пальцами. Массажные
627 руб
Раздел: 7-12 цветов
Сушилка для белья Vileda "Мультифлекс".
Компактная (занимает мало места, удобно размещать даже в небольшом помещении). Очень устойчивая. С защитным покрытием от воздействий
5739 руб
Раздел: Сушилки напольные
Мягкий пол "Ассорти", универсальный, 60x60 см, 1.44 кв.м.
Размер 1 листа: 60x60 см. Площадь4 листов: 1.44 кв.м. Состав: 1 красный лист, 1 желтый лист, 1 зеленый лист, 1 синий лист.
1080 руб
Раздел: Прочие
 Assessment Center ,для руководителей. Опыт реализации в российской компании, упражнения, кейсы

Понятие компетенции Когда мы говорим о необходимости оценки работника, в первую очередь нас интересуют два параметра: насколько уровень его профессионализма (образование, квалификация, опыт) способствует эффективности деятельности и какой он человек умный, уживчивый, целеустремленный, ответственный, обязательный, и т. д. (так называемые личностно-деловые качества). Теоретики и практики менеджмента персонала в процессе накопления опыта измерения и оценки работников пришли к выводу, что высокая квалификация, солидный опыт и высокий интеллект отнюдь не являются гарантами эффективной работы человека. На основе результатов проведенного анализа резюме, рекомендаций, собеседования, тестирования (профессионального и психологического последнее не всегда правомерно с точки зрения российского трудового законодательства, не говоря уже об американском или европейском), можно лишь с долей вероятности 50 % прогнозировать успех или неуспех, поскольку вышеперечисленные измерения фиксируют требуемые характеристики работника (преимущественно знания и отчасти навыки) лишь в конкретно заданный момент со всеми сопутствующими этому моменту обстоятельствами (внешнего и внутреннего характера)

скачать реферат Службы управления персоналом

Маусовым в статье “Менеджмент персонала – ключевое звено внутрифирменного менеджмента”. В области занятости (туда он включил набор, отбор, наем и т.д. персонала) в обязанности линейного менеджмента входит точное определение классификации работника, необходимой для выполнения специфических обязанностей. Затем на первый план выступает служба УП, работники которой занимаются поисками претендентов, проводят отборочные собеседования с ними и тестирование. Лучшие кандидаты направляются к соответствующему линейному менеджеру, который в процессе отбора принимает решение о найме тех лиц, которые по своему потенциалу и квалификации подходят для работы на конкретных рабочих местах. В области обучения менеджер службы управления персоналом отвечает за проведение научных исследований, с целью разработки всеобъемлющих планов, направлений обучения и потребностей в нем; налаживание внешних контактов; сбор и анализ соответствующей информации. Также в его обязанности входит помощь президенту фирмы в целях удовлетворения растущих потребностей компании путем разработки и координации программ обучения; консультирование по вопросам обучения подразделений фирмы, занимающихся разработкой новых идей и продуктов; определение целей, подготовка планов обучения, основанных на последних научных исследованиях в области образования.

 Миссия бизнеса

Пятидневная рабочая неделя Из всех элементов менеджмента персонал - самый важный. Никакая деловая активность не будет успешной без хорошего управления персоналом. По сути, персонал - основной фактор, определяющий успех или поражение компании. В интересах персонала Matsushita Electric перешла на пятидневную рабочую неделю. Для американских компаний 1960-х годов ото было уже обычной практикой, однако в Японии об этом еше не слышали. В январе 1960 года я принял решение по окончании следующих пяти лет, к 1965 году, перейти на пятидневную рабочую неделю с сохранением прежнего уровня заработной платы сотрудников. Matsushita Electric была одной из первых компаний в Японии, принявшей укороченную рабочую неделю в качестве стандарта. Основная причина, по которой я принял такое решение в то время, когда другие компании даже и не задумывались об этом, была связана с международной конкуренцией. Я верил, что в будущем Япония столкнется со значительным ростом конкуренции, и что мы должны быть к этому готовы. В начале 1960-х годов стало понятно, что через два-три года Японию ждет существенная либерализация торговли

скачать реферат Анализ и повышение квалификации кадров на предприятии

Не последнее место среди таких методик занимает собственно повышение квалификации персонала – образно говоря, «экономическая педагогика». Экономическая педагогика уже в первом десятилетии ХХI в. будет той отраслью знаний, которая обеспечит преобразование опыта лидера в успехи его последователей. Она станет ближайшей “соратницей” мотивации, а неотъемлемой частью самой мотивации будет возможность самообразования. Мы уже сегодня осознаем необходимость в более глубоком и широком, чем у нас есть, образовании - а любые кризисы лишь усиливают эту необходимость. Кризис самого образования заставляет и вынуждает идти на самообразование, самостоятельное постижение современных знаний. Самостоятельность и ответственность из условий развития личности превращаются в критерии не только самоуправления, но и менеджмента персонала. При этом непрерывный характер самообучения и образования сотрудников перестанет кого-либо удивлять. К слову, концепция т.н. «непрерывно самообучающейся организации» оказалась наиболее востребованной в американском менеджменте середины 90-х годов ХХ века.

скачать реферат Кадровый менеджмент и его задачи на стадии формирования, интенсивного роста, стабилизации и спада в организации

На стадии интенсивного роста менеджмент персонала направлен на формирование кадрового состава – привлечение и найм кандидатов, оценку и адаптацию новичков. Именно на этой стадии происходит формирование корпоративной культуры организации, то есть особой внутриорганизационной атмосферы. Корпоративная культура фиксирует основные задачи внутренней интеграции, то есть создания целостности организации. Стадия стабилизации характеризуется диверсификацией производства, поиском новых сегментов рынка, поиском путей снижения затрат. Это касается и кадровой службы, поэтому все мероприятия, которые она проводит, направлены на то, чтобы эффективно использовать персонал. На стадии стабилизации наиболее существенны вопросы оценки и интенсификации труда, аттестации персонала, формирования кадрового резерва, разработки системы стимулирования труда. Спад в организации может быть обусловлен кризисом роста, кризисом зрелости или собственно кризисом. Стадия спада требует работы по сокращению персонала, оценке кадрового потенциала и разработки кадровой программы реструктуризации.

скачать реферат Критеріі ефективності труда менеджмера

Оцінка ефективності базується на обліку праці працюючих (управлінців) та особливостей прояви його результатів. Службовці - це працівники, праця яких представляє собою той чи інший різновид розумової праці. Зміст праці службовців істотно відрізняється від праці робітників, адже праця робітників переважно фізична. Інша відмінність праці управлінців полягає в тому, що результати його праці важко вимірити кількісно. А результати праці управлінського персоналу часто становляться очевидними не одразу, а лише через деякий час, не рідко достатньо великий. Вибір методів оцінки персоналу для кожної конктретної організації є унікальним завданням, яку може вирішити лише керівництво компанії. Організації періодично оцінюють своїх співробітників з метою підвищення ефективності їх роботи та визначення потреби професійного розвитку. Як показуюють дослідження, регулярна та систематична оцінка персоналу позитвно впливає на мотивації співробітників, їх професійному розвитку. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:1. В.Р. Веснин. Практический менеджмент персонала; пособие по кадровой работе; Москва 1998. 2. Жан Марк ле Галль. Управление людскими ресурсами; Москва 1995. 3. В.А. Дятлов, А.Я. Кибанов, В.Т. Пихало. Управление персоналом. Москва: ПРИОР, 1998. 4. В.С. Липатов. Методы исследования трудовых процессов. Москва: МКУ, 1993 5. К. Макконнелл, С. Брю. Экономикс. Москва: Республика, 1993. 6. М. Мескон, М. Альберт Основі менеджмента»;Москва 1995. 7. Ф.І. Хміль. Менеджмент. Київ: Вища Школа, 1995 8. Г.В. Щекин. Теория и практика и практика управления персоналом; учебно- методическое пособие; Киев 1998.

скачать реферат Практика кадрового менеджмента в условиях перехода к рыночной экономике

Изменения социально-культурных отношений и систем ценностей. Новые отношения характеризуются огромным количеством взаимосвязанных явлений. Рассмотрим некоторые из них. Во-первых, происходит изменение отношений на предприятиях между работодателями и наемными работниками, основывающиеся прежде всего на новых отношениях собственности и вытекающих из них правах дирекции предприятия. Во-вторых, происходят изменения в системе ценностей. В-третьих, имеют место изменения в использовании экономических понятий. Многие старые понятия были вытеснены новыми, которые необходимо еще изучить. Другие, формально звучащие по-старому понятия приобрели совершенно новое содержание и играют совершенно другую роль. Естественно, что эти и другие изменения не могли не повлиять на управление персоналом. Новые руководящие структуры характеризуются в принципе более горизонтальными управленческими иерархиями (сокращение количества руководящих должностей одного уровня). Произошли решающие изменения и в персональном составе. Квалификация прежних руководителей и сотрудников «отделов кадров» почти всюду не соответствует новым задачам менеджмента персонала, и поэтому продолжение прежней политики в сфере управления персоналом невозможно. VI. Управление человеческими ресурсами в организации как следствие отказа от традиционной практики кадровой политики.

Дорожка массажная "Морской Берег", с "камнями".
Массажная дорожка с камнями «Морской берег» является отличным средством профилактики плоскостопия, рефлексотерапии и расслабления.
1268 руб
Раздел: Коврики
Ваза декоративная "Цветочный каприз", 10x10x24,5 см.
Ваза декоративная. Размер: 10x10x24,5 см. Материал: керамика.
311 руб
Раздел: Вазы
Ручка гелевая "BLGP-G1-5", синяя, 0,3 мм, 3 штуки.
Гелевая ручка Pilot имеет пластиковый корпус с резиновой манжеткой, которая снижает напряжение руки. Стержень с чернилами синего цвета в
345 руб
Раздел: Синие
скачать реферат Руководитель

Я всегда выступаю ходатаем перед руководством от имени коллектива. Я считаю, что основой успеха руководителя является единоначалие, и я его обеспечиваю.Баллы по нечётным позициям характеризуют склонности к лидерству, по чётным — к администрированию.Если по каждой позиции Вы набрали менее 50 баллов, у Вас отсутствуют способности к руководству.Степень развития администраторских или лидерских способностей определяется путём соотнесения суммы баллов, набранных по соответствующей позиции, к общей сумме баллов и умножения на 100%.Список использованной литературы: Ахметжанов Э. Р. Психологические тесты. М., 1990. Веснин В. Р. практический менеджмент персонала. — М.: Юристъ, 1998. Друкер п. Эффективный управляющий. М., 1994. Марченко И. П. Какой руководитель нам нужен? М., 1993. Мескон М. и др. Основы менеджмента. М.: изд. ''ДЕЛО'', 1998.

скачать реферат Характеристика объекта управления

АОЗТ «Красногорские продукты» использует источник информации – Интернет. В бухгалтерии используются следующие программы: - Microsof office – 95, программы –«1 С» - «Бухгалтерия», «Торговля и склад» и другие. Каналы, используемые для передачи информации по горизонтали и вертикали- письменные. Вывод. В результате изучения экономического и организационного состояния АОЗТ «Красногорские продукты», я согласна с идеями и целями генерального директора по поводу расширения производства, внедрения новых технологий, освоения и выпуска новых кондитерских изделий. Я рекомендую: - повысить оклад сотрудников предприятия; - ввести систему внутрифирменных льгот: - субсидирование и льготное питание; - продажа продукции своим работникам со скидкой; - эффективное премирование; - частичная оплата расходов проезда к месту работы и обратно; - увеличение продолжительности оплаты отпусков. Стимулирование труда приведет к повышению эффективности работы. Список литературы: 1. Андреев В.В. Проблемы мотивации руководителей и специалистов на промышленных предприятиях // Управление персоналом. – 1998. – №10. 2. Виханский О.С., Наумов А.И. Практикум по курсу «Менеджмент». – М.: Гордарика, 1998. 3. Глухов В.В. Основы менеджмента.1996. 4. Гришанина Н.В., Лопашина Г.С. и др. Основы менеджмента. – М.:Юрайт,1999. 5. Справочное пособие по социальной работе Л.С.Алексеева.П.В.Бурлака. 6. Травин В.В., Дятлов В.А. Менеджмент персонала предприятия. – М.:1998. 7. Управление персоналом /под ред.В.А.Спивак 8. 2000Экономика предприятия. Учебник / под ред.О.И.Волкова – 1997

скачать реферат Кадровый менеджмент на разных стадиях развития организации

Те производственные процессы, которые идут в организации, требуют специфического кадрового обеспечения. Менеджмент персонала призван предоставить тот кадровый ресурс, который необходим для эффективной работы организации. 1. Стадия формирования — Я вижу, Двалин и Балин уже тут, — сказал Кили. — Присоединимся к честной компании! «Компания! — подумал мистер Бильбо. — Что-то не нравится мне это слово. Присяду-ка я на минутку, соберусь с мыслями и глотну чайку». Дж. Р. Р. Толкиен. Хоббит Основная задача на этом этапе — поиск товара, который сможет найти свой рынок, своего потребителя и обеспечить достаточный источник поступления средств для существования организации. Однако не всегда молодая организация обладает достаточными ресурсами для начала дела. Именно поэтому на стадии формирования существенным становится вопрос поиска источников инвестиций, способов привлечения средств. Для этого организация должна показать потенциальным инвесторам (возможным совладельцам) привлекательность предложения, обоснованность инвестиций, вероятность возврата вложенных средств.

скачать реферат Циклы несостоятельности, посредственности и успеха

Игнорируются также две важные переменные дохода: будущие потоки прибыли, которые часто поступают в течение целого ряда лет и прекращаются, когда неудовлетворенные клиенты уходят к конкуренту; потеря потенциальной прибыли от возможных клиентов, которые откажутся от использования услуг компании, услышав негативную оценку качества ее обслуживания из уст других потребителей. И наконец, существуют издержки, которые практически не подлежат количественной оценке, такие как потери сервисной системы в периоды, когда вакансии остаются незаполненными, и утечка знаний и опыта сотрудников, покидающих компанию. Цикл посредственности Второй цикл, носящий негативный характер, цикл посредственности, чаще всего встречается в крупных организациях бюрократического типа, типичными представителями которых служат государственные монополии, промышленные картели и управляемые олигополии. В таких организациях практически отсутствуют серьезные стимулы для повышения эффективности, а реализация новаторских стратегий и практик в менеджменте персонала часто блокируется из-за риска возникновения конфликтов с профессиональными союзами.

скачать реферат Организация и управление банковской деятельности

Не случайно американцы называют француза А. Файоля отцом менеджмента. Суть разработанных им принципов управления сводится к следующему: разделение труда; авторитет и ответственность власти; дисциплина; единство руководства; единство распорядительства; подчинение частного интереса общему; вознаграждение за труд; баланс между централизацией и децентрализацией; координация менеджеров одного уровня; порядок; справедливость; доброта и порядочность; устойчивость персонала; инициатива. Из других представителей административной школы можно выделить М. Блюмфилда, разработавшего концепцию «менеджмента персонала», или управления рабочей силой (1917г.); и М. Вебера предложившего концепцию «рациональной бюрократии» (1921г.). Он дал характеристику идеальных типов господства и выдвинул положение, согласно которому бюрократия – порядок, устанавливаемый правилами, является самой эффективной формой человеческой организации. Основная черта «классической школы» (научной и административной) заключается в том, что существует только один способ достижения эффективности производства.

Каталка детская "Mercedes-Benz SLS AMG С197" (белая).
Каталка "Mercedes-Benz SLS AMG С197" - это легкая пластиковая каталка для детей от года. Она может использоваться как дома, так
2590 руб
Раздел: Каталки
Универсальный стиральный порошок "Meine Liebe", концентрат, 1000 г.
Предназначен для стирки цветного и белого белья во всех типах стиральных машин при температурах от 30 С до 90 С, а так же для ручной
438 руб
Раздел: Стиральные порошки
Уголок природы. Стенд.
Стенд с подвижными стрелками. На стенде расположены 3 пластиковых кармашка для карточек. Изготовлен из качественного, плотного, картона -
396 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
скачать реферат Внутренний аудит

Несомненно, сотрудники службы внутреннего контроля должны иметь образование, соответствующее характеру их деятельности. Целесообразно в составе службы внутреннего аудита предусмотреть наличие аудитора, имеющего соответственный квалификационный аттестат, поскольку он должен владеть специфическими приемами проверки, которые базируются на оценке существенности и аудиторского риска. Рассмотрим примерный состав службы внутреннего аудита и свойственные её членам функциональные обязанности: 1. Руководитель службы (аттестованный аудитор)- это наиболее квалифицированный специалист, обладающий разносторонними знаниями и навыками, способный дать высшему руководству самый компетентный совет в области экономики и финансов. Главный аудитор в идеале должен иметь познания и практические навыки в области бухгалтерии, налогового права, экономики, финансового менеджмента, общей юриспруденции, маркетинга, общего управления, менеджмента персонала, иметь собственно аудиторские знания и навыки. Кроме того, он должен знать задачи, поставленные высшим руководством перед организацией, возможности и потребности коллектива, внешние связи своей организации.

скачать реферат Процедуры внутреннего аудита предприятия

Внутреннему аудитору приходится обсуждать с органами управления свои рекомендации и предложения. При этом часто возникают разногласия, переходящие в напряженные дискуссии. Руководителю очень важно защитить аудитора от нападок, обеспечить ему независимое положение в фирме. Большой информационный потенциал и знание всех тонкостей в деятельности своей организации выгодно отличают внутренних аудиторов от внешних. Поэтому целесообразно, чтобы функции внутренних аудиторов в организации выполняли штатные специалисты, а не приглашенные со стороны независимые аудиторы. Кроме того, штатные специалисты более ответственны в своих рекомендациях. В любом случае в штате организации должен состоять специалист, исполняющий обязанности главного внутреннего аудитора. Главный внутренний аудитор - это наиболее квалифицированный специалист, обладающий разносторонними знаниями и навыками способный дать высшему руководству сам компетентный совет в области экономики и налогов. Главный аудитор в идеале должен иметь знания и практические навыки в области бухгалтерского учета, налогового права, экономики, финансового менеджмента, общей юриспруденции, маркетинга, общего управления, менеджмента персонала, а также собственно аудиторские умения и навыки.

скачать реферат Изучение системы Паблик Рилейшнз

Наблюдение, в основе которого фиксация мероприятий и их анализ в системе Паблик Рилейшнз. Опрос менеджмента, персонала, клиентов, представителей СМИ и так далее в рамках системы Паблик Рилейшнз. 1. Паблик Рилейшнз теоретико-методологический аспект 1.1. Паблик Рилейшнз – определение, сущность, подходы Применительно к рынку, к методам управления рыночным поведением фирм, корпораций, государственных учреждений и организаций понятие «коммуникация» выходит за рамки просто речевого общения людей и передачи информации от человека к человеку, то есть за рамки собственно процесса. Дело в том, что любая организация стремится занять на рынке определенную нишу, должна позаботится о собственной индивидуальности. Именно этому способствует комплекс коммуникационных элементов среди которых немаловажное значение имеет Паблик Рилейшнз. Коммуникационные средства относятся к инструментарию стратегического управления, которое основано на изучении внутренних и внешних возможностей фирмы и требует от нее ориентации на потенциал успеха.

скачать реферат Анализ и решение проблем, которые возникают при управлении персоналом на предприятие

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ по дисциплине: Менеджмент персонала СодержаниеВведение 1 Кейс 1 2 Кейс 2 3 Кейс 3 Выводы Список использованной литературы Введение В современных рыночных условиях решающим фактором конкурентоспособности предприятия на рынке является формирование эффективно работающих производственных коллективов. Исходя из этого, заданием современных руководителей всех уровней управления является обеспечение организации высококвалифицированным персоналом с высокой мотивацией труда, создание условий для их всеобщего развития и реализации способностей в пользу предприятия и каждого работника. Кроме того, важным моментом является умение специалистов по управлению персоналом анализировать текущую ситуацию – видеть проблемные ситуации в коллективе, уметь находить все возможные решения этих ситуаций, выбирать оптимальные из них и реализовывать их на практике. Цель работы – научится анализировать и решать конкретные проблемные ситуации, которые возникают при управлении персоналом на предприятии. Для реализации поставленной цели необходимо выполнить ряд задач: Постановка трех конкретных проблемных ситуаций, которые возникают при управлении персоналом на предприятии в форме кейсов.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.