телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАИгры. Игрушки -30% Образование, учебная литература -30% Товары для спорта, туризма и активного отдыха -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Менеджмент (Теория управления и организации)

Наблюдательный совет

найти похожие
найти еще

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Якщо директор не припустився аморальності, не скоїв злочину, то звільнення його з посади не мусить бути таким терміновим, щоб підривати його репутацію. Звільнення ГВД з посади — остання зброя ради директорів. Рідше обговорюється необхідність заміни голови. Становище, як і згуртованість невиконавчих директорів, визначає дієздатність ради: 1) невиконавчим директорам необхідно переконатися шляхом неофіційного спілкування, що їхні негативні думки щодо голови або ГВД збігаються; 2) повинні бути розроблені механізми, котрі дали б змогу невиконавчим дирекорам діяти як група, а не як гурт роздратованих осіб. Звільнення директорів з посад дуже часто свідчить про недієздатність ради як узгодженого цілого. Склад ради директорів і рівновага. Бажані характеристики директорів — ерудиція, чесність, мужність, ентузіазм, досвідченість і компетентність. Збалансоване поєднання названих чотирьох позицій дає змогу раді виносити критичні й незалежні судження, а це є найголовнішою характеристикою вдалого складу ради. Щоб рада могла виробити критичне й незалежне судження, до її складу повинні входити і сторонні, і внутрішні директори в певному співвідношенні. У складі ради повинно бути достатньо невиконавчих членів, щоб вони були спроможні усунути з посади голову чи ГВД, що не виконує своїх обов'язків. Портфель обов'язків: проблема правильної діїЧи визначила рада директорів портфель обов'язків — набір функцій і видів діяльності, що сприятиме зростанню авторитету компанії? Є три сфери, успіх яких визначається роботою ради: розробка стратегії, верховний контроль і визначення норм ефективності роботи компанії. Чотири ключові функії ради директорів: формулювання стратегії, розробка політики, контроль над роботою виконавчого керівництва і дотримання підзвітності. Зростання авторитету компанії може бути сукупним результатом дії названих функцій, але для підвищення ефективності роботи ради необхідною є її оцінка. Визначення портфеля обов'язків членів ради. Оцінюючи портфель обов'язків директорів, слід звернути увагу на його обсяг і на визначення тих конкретних сфер, успішність яких залежить від роботи ради. В оцінку роботи ради повинна входити систематична перевірка порядку денного, її засідань у зіставленні з контрольним списком економічних питань та проблем управління. Встановлення пріоритетів. Не всі питання вимагають однакової уваги, та й часу в ради директорів обмаль. Одні сфери потребують регулярної перевірки радою, інші слід контролювати зрідка. Наприклад, фінансове становище компанії (капітальні витрати), ефективність роботи у зіставленні із затраченими зусиллями і стеження за станом довкілля слід контролювати регулярно. Розширення технологічних ліній, призначення вищого керівництва (або членів ради) й основні питання реорганізації, навпаки, треба обговорювати негайно по виникненню. Оцінка повинна визначити, чи приділяє рада директорів цим питанням достатньо уваги. Переконавшись, що портфель обов'язків належно сформований, рада директорів мусить визначити найдоцільніші види діяльності ради. Рівновага між радою директорів та виконавчим органом. Рівновага між владою ради й виконавчого органу повинна чітко враховуватись, щоб не допустити невиконання своїх обов'язків виконавчим органом.

Чи виділяєте ви першорядні завдання серед завдань, які ставить перед собою рада? 4. Чи визначили рада та правління "пусковий механізм" для проблем, що потребують розгляду ради? 5. Чи обговорила докладно рада свою мету? а. чи встановила рада собі завдання? б. чи запроваджено сплановану перевірку виконання завдань? в. чи узгоджується завдання ради з тими цінностями, на які рада спирається?Б. Організація роботи 6. Чи існує задовільне вирішення структури обов'язків голови та ГВД? 7. Чи існують аудиторська перевірка, адміністративний нагляд та комісія з питань компенсації? 8. Чи достатньо додаткових комісій, щоб забезпечити обов'язки, які взяли на себе рада та виконавчі органи? 9. Чи мають комісії чіткі доручення? 10. Чи є чітке розуміння змісту різноманітної інформації та часу її надходження до ради (тобто регулярні фінансові звіти та підготовка рішень щодо надбань)? 11. Чи допомагає отримувана інформація проводити моніторинг оперативного управління та стратегічний контроль? 12. Чи має рада змогу отримати додаткову інформацію для основних стратегічних питань та головних рішень (наприклад, від зовнішніх експертів)? 13. Чи має рада змогу зустрічатися з менеджерами нижчого, ніж рада, рівня? 14. Чи проводиться протягом року хоча б шість засідань? 15. Чи передбачено окреме засідання з питань загальної перевірки стратегії компанії? 16. Чи сприяє розмір ради виконанню завдань, що їх вона ставить перед собою? 17. Чи правильно встановлене робоче навантаження окремих директорів? 18. Чи сприяє психологічна атмосфера в раді щирому обговоренню і чи дозволяє вона виконавчим та невиконавчим директорам ставити гострі питання? 19. Чи можуть директори не погоджуватись із головою чи впливати на рішення, які приймає голова? 20. Чи всі директори мають змогу вносити нові пункти до порядку денного? 21. В який спосіб виконавчі директори можуть узгоджувати складні питання з ГВД чи ГВД/головою? 22. Яким чином рада приходить до схвалення рішення: визначає шляхом голосування чи шукає спільної згоди? 23. Чи існують умови для неофіційного спілкування серед невиконавчих директорів, а також між виконавчими та невиконавчими директорами? 24. Чи має голова змогу зустрітися з невиконавчими директорами? 25. Чи визначено спосіб, в який рада перевіряє організацію своєї роботи згідно з визначеним розпорядком, включаючи перевірку особистого внеску сторонніх директорів?В. Склад директорів 26. Чи сформована комісія невиконавчих директорів, що має визначений портфель обов'язків і справляє вплив на передачу посад? Якщо так, то чи має ця комісія а. прерогативи обирати голову та ГВД? б. вирішальний вплив на відбір нових невиконавчих директорів? в. істотний вплив на відбір виконавчих директорів? 27. Чи орієнтують нових сторонніх членів ради, постачаючи допоміжну інформацію та влаштовуючи відвідування певних підрозділів? 28. Чи всіх директорів забезпечують своєчасною інформацією щодо їхніх зобов'язань та правової відповідальності? 29. Чи врівноважує рада склад виконавчих директорів сторонніми директорами за кількістю, статусом та досвідом? 30. Чи встановлено зручні канали комунікації між виконавчими та невиконавчими директорами для отримання додаткової інформації чи поради? 31.

У випадку запрошення людини ззовні необхідно з'ясувати, для кого працює консультант. Як і в процесі самооцінки, консультант може працювати передусім з головою або ж із невеличкою групою невиконавчих директорів (або з якимось їх поєднанням). Хто тут клієнт — голова чи рада? Хтось мусить визначити доручення та обсяг роботи консультанта, а також вирішити, кому треба складати звіт. Людина ззовні — це нейтральна особа, з якою директори можуть обговорити свої проблеми приватним шляхом. Консультант, що як слід обізнаний із специфікою роботи в групі та вміє вирішувати конфлікти, повинен уміти пом'якшити обговорення навіть діткливих питань. У той же час, необхідно уникнути двох пасток: 1) консультант перетворюється на "людину голови" і втрачає довіру ради; 2) ніхто не несе відповідальності за впровадження рекомендацій в дію. Кваліфікований консультант та пильні клієнти легко можуть уникнути обох цих небезпек. Щоб користуватися допомогою консультанта, необхідно з'ясувати: Хто встановлює обсяг роботи та доручення для оцінки? Хто є клієнтом? Хто зобов'язаний вжити відповідних заходів після обговорення? Хто вирішує, коли слід запросити консультанта? Коли слід це робити? Обговорення з окремими директорами слід проводити щорічно. Раді належить перевіряти ефективність роботи виконавчих директорів та ГВД за будь-яких обставин. Голова та невиконавчі директори мають знайти час, щоб поговорити про своє загальне задоволення чи незадоволення радою в цілому, а також про те, чи вважають вони, що роблять корисний внесок у раду. Проводити всебічний огляд діяльності ради кожного року буде, напевно, занадто, особливо якщо цей процес охоплює також розробку планів роботи ради. Залежно від кількості засідань протягом року буде потрібен час, щоб запровадити зміни та оцінити ефективність їх. Однак директорам необхідно завжди мати змогу висловити свої побажання та внести пропозиції щодо вдосконалення роботи. Із плином часу, коли переконання в тому, що ефективність роботи є важливою темою для обговорення, будуть поділяти всі директори, вони стануть більш схильними до порушення питань, не передбачених у робочій процедурі. Щоб заохотити раду до оцінки своєї роботи, запрошений консультант може проводити всебічний огляд ефективності роботи ради кожних три роки. Консультантові слід перевіряти успішність роботи ради у стислих внутрішніх обговореннях, спочатку серед окремих директорів та невиконавчих директорів, щоб оцінити особливі справи, а потім із усією радою обговорити запровадження рекомендованих змін. Особливо бажана участь консультанта в перших стадіях здійснення оцінки; рада буде цілком задоволена оцінкою, обговорюючи окремі питання, які інколи можуть бути дуже болючими, але не намагаючись керувати процесом розслідування. Для успішного проведення оцінки роботи рада може запропонувати консультантові не займатися всіма питаннями одночасно, а розпочати з завдань ради, щоб потім перейти до обговорення її методів роботи або її складу. Згодом рада може продовжити роботу консультанта в процесі самоперевірки. Запровадження змін Надзвичайно важливо, що рада ще до початку оцінки бере на себе відповідальність за внесення змін на підставі результатів перевірки.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Базовый курс по рынку ценных бумаг

Вопросы, по которым общее собрание может принять решение, не могут быть расширены произвольно по усмотрению общего собрания. Совет директоров (наблюдательный совет) как орган управления обществом осуществляет общее руководство его деятельностью в пределах своей компетенции. Обязательно создание совета директоров в акционерных обществах с числом акционеров - владельцев голосующих акций более 50. В акционерных обществах с числом акционеров - владельцев голосующих акций менее 50 устав может предусматривать наличие совета директоров, в противном случае его функции осуществляет общее собрание. Основная задача совета директоров - выработка стратегической политики с целью увеличения прибыльности и обеспечения устойчивого финансово-экономического состояния общества, а также осуществление контроля за деятельностью исполнительных органов общества. К исключительной компетенции совета директоров относятся следующие вопросы: - определение приоритетных направлений деятельности АО; - принятие решения о созыве общего годового

скачать реферат Несостоятельность (банкротство) кредитной организации

Таким образом, Закон ограничивает правоспособность иностранных граждан и лиц без гражданства. Для назначения управляющим кандидат должен отвечать определенным требованиям: - регистрация в качестве индивидуального предпринимателя; - высшее образование; - стаж руководящей работы в совокупности не менее двух лет; - сдача теоретического экзамена по программе подготовки арбитражных управляющих; - стажировка в качестве помощника арбитражного управляющего сроком не менее шести месяцев; организация и проведение этой стажировки относится к компетенции саморегулируемых организаций управляющих; - наличие договора страхования ответственности на случай причинения вреда лицам, участвующим в деле о банкротстве (см. прил. 11). В настоящее время не предъявляется требований к наличию лицензии: в Федеральном законе от 08.01.01 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (в ред. от 23.12.03), ст. 17 которого предусматривает исчерпывающий перечень видов такой деятельности, арбитражного управления нет. К негативным признакам относятся следующие: - судимость за преступления в сфере экономики, а также преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления; - заинтересованность по отношению к должнику или любому из кредиторов; - осуществление процедур банкротства в отношении управляющего – индивидуального предпринимателя; - наличие неудовлетворенных требований к кандидатуре о возмещении убытков, причиненных должнику, кредиторам, третьим лицам при исполнении в прошлом обязанностей арбитражного управляющего; - дисквалификация либо лишение права занимать руководящие должности и (или) осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению юридическими лицами, входить в Совет директоров (наблюдательный совет) и (или) управлять делами и (или) имуществом других лиц (соответствующее решение предусматривает срок дисквалификации или лишения названных прав).

Машинка "Кабриолет. Шейх".
Игрушечный кабриолет «Шейх» представляет собой уменьшенную модель настоящего роскошного автомобиля. Машинка изготовлена из гладкого
567 руб
Раздел: Пластиковые машинки
Замок для коляски "Flipper".
Замок для колясок Flipper оснащен надежным механизмом, защищенным также специальной крышечкой от влаги, грязи и пыли. Замок Flipper
388 руб
Раздел: Прочие
Гамачок для купания, универсальный.
Вспомогательное устройство для купания новорожденного, обеспечивает процесс поддерживания малыша в ванночке. Ребенок, не способный держать
304 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
 Белая книга - свидетельства, факты, документы

Я написал о своем деле в журналы "Шпигель" и "Штерн", а также в газеты "Цайт", "Дойче цайтунг", "Франкфуртер альгемайне" и "Франкфуртер рундшау". Все они отказались как-либо прокомментировать мой конфликт с "Немецкой волной". Я писал и помощнику министра иностранных дел ФРГ Вишневскому, ответственному за дела "Немецкой волны", и члену наблюдательного совета "Немецкой волны" Шольверу, также работающему в министерстве иностранных дел ФРГ, но ответа не получил. "Теперь я не вижу почти никаких шансов на продолжение вашего сотрудничества с "Немецкой волной", - заявил мне мой адвокат. - Самое большее, чего можно будет добиться от суда, - это выплаты вам зарплаты за месяцы, остававшиеся до истечения договора..." Но за что меня уволили? Только за свободу мнения! В письме из отдела кадров в качестве причины увольнения указано: "шантаж". Состоялся суд. "Шемякин суд", как говорят русские. Я говорил много, а судья мне в ответ только одно: "Но ведь вы хотели напугать своих начальников". На этом суд и кончился. Моя дальнейшая работа на радиостанции была признана невозможной, а досрочное увольнение правильным. * Глава 3

скачать реферат Правовой режим уставного капитала акционерного общества

Правление (дирекция) действует на основании устава и положения (регламента), утвержденного советом директоров и устанавливающего сроки и порядок созыва правления и принятия решении. Заседание правления проводит директор, подписывающий все документы от имени акционерного общества и действующий без доверенности в соответствии с решением правления. Члены совета директоров (наблюдательного совета), директор (генеральный директор), члены коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции), управляющая организация или управляющее лицо должны действовать в интересах акционерного общества, добросовестно и разумно, несут ответственность перед акционерным обществом за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействиями), ответственность нескольких лиц является солидарной, а члены коллегиального органа, голосовавшие против таких решении или не голосовавшие вовсе, ответственности не несут. В заключение хотелось бы упомянуть, что для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества общее собрание акционеров избирает ревизионную комиссию (ревизора) общества.

 Театральная Энциклопедия

Die deutsche Tragodie von Lessing bis Hebbel, Hamb., 1948; Der Dramatiker F. Schiller und sein Verhaltnis zur Buhne, Munster, 1955; L o t a r P., Friedrich Schiller, Stuttg., 1959. JJee. K. ШЙЛЛЕР-ТЕАТР(8спШег-Тпеа1ег)- нем. театр. Находится в Зап. Берлине. Открыт в 1894 на средства акционерного об-ва. В наблюдательный совет об-ва входили представители прогрессивной интеллигенции (режиссёр М. Грубе, писатели Г. Зудерман и О. Ней-ман-Хофер, директор Нац. галереи М. Иордан). Они стремились создать художественно-просветительский т-р для широкой публики с репертуаром из произведений нац. и мировой классики и лучших совр. драм. "Ш.-т." открылся в помещении бывшего "Вальнер-театра" (в 1902 был открыт его филиал). В 1907 об-во, получив часть средств от районного магистрата, открыло второй "Ш.-т." в р-не Шарлоттенбурга. Директором двух т-ров и филиала был Р. Лёвенфельд. Благодаря системе абонементов часть билетов продавалась по удешевлённым ценам. С целью приобщить широкую публику к классич. лит-ре устраивались поэтич. вечера, перед началом спектакля читались лекции о пьесе, в театр. программах подробно анализировался творческий путь автора и его драматич. произведение

скачать реферат Общество с ограниченной ответственностью

Договор с управляющим подписывается от имени общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников общества, утвердившем условия договора с управляющим, или участником общества, уполномоченным решением общего собрания участников общества. Единоличный исполнительный орган общества: . без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; . выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия; . издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; . осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Федеральным законом или уставом общества к компетенции общего собрания участников общества, Совета директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального исполнительного органа общества. Порядок деятельности единоличного исполнительного органа общества и принятия им решений устанавливается уставом общества, внутренними документами общества, а также договором, заключенным между обществом и лицом, осуществляющим функции его единоличного исполнительного органа.

скачать реферат Понятие, содержание и виды юридических лиц коммерческих организаций

Следующим различием закрытого и открытого акционерных обществ является количество участников. В акционерном обществе закрытого типа число участников не может превышать 50, тогда как если данное число будет превышено, то общество преобразуется в открытое акционерное общество. Органы управления акционерным обществом: 1) общее собрание акционеров; 2) совет директоров (наблюдательный совет), создание которого обязательно в открытом акционерном обществе; 3) исполнительные органы – единоличный или коллегиальный орган (правление, дирекция). Также управление акционерным обществом может быть по договору возложено и на сторонних управляющих – юридических или физических лиц. С целью защиты мелких держателей акций от действий более состоятельных акционеров при покупке контрольного пакета голосующих акций (30% и более) одним лицом предоставляется право остальным акционерам потребовать выкупа их обыкновенных акций по справедливой цене. Таким образом, акционер, которого не устраивают перемены в контрольном пакете акций, может продать свои акции и, тем самым, выйти из общества.

скачать реферат Государственно-политическое устройство Ирана и становление новых органов власти после революции 1979г.

Все решения парламента должны в обязательном порядке поступать на утверждение Совета хранителей Конституции (Наблюдательного совета) (Шоура-е негяхбан-э ганун асаси) (ст. 94). Ему предоставлено право вето. Он является высшей апелляционной инстанцией как при предварительном отборе кандидатов в депутаты Меджлиса, так и в отношении жалоб на проведение самих выборов Руководителя, Совета Экспертов, президента и в Меджлис. Совет при необходимости дает толкование Конституции. Деятельность парламента при отсутствии этого органа недействительна. Он состоит из 12 членов – 6 назначаются Руководителем, а 6 из числа лиц, рекомендованным Председателем судебной власти, выбирает парламент. Срок полномочий каждого – 6 лет. Комитет Соблюдения Исламского Порядка, составленный из 6 юристов от Наблюдательного Совета и 6 отобранных правительством должностных лиц, решает споры между Советом и Меджлисом. Высший Совет по культурной революции является одновременно высшим законодательным и исполнительно-распорядительным органом в сфере культуры и образования. Его полномочия адекватны полномочиям парламента и совета министров.

скачать реферат Шпаргалка по теории и истории кооперативного движения

К исключительной компетенции общего собрания членов кооператива относятся рассмотрение и принятие решений по следующим вопросам: 1) утверждение устава кооператива, внесение изменений и дополнений к нему; 2) выборы председателя, членов правления кооператива и членов наблюдательного совета кооператива, заслушивание отчетов об их деятельности и прекращение их полномочий; (в ред. Федерального закона от 18.02.1999 34- ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) 3) утверждение программ развития кооператива, годового отчета и бухгалтерского баланса; 4) установление размера паевых взносов и других платежей и порядка их внесения членами кооператива; 5) порядок распределения прибыли (доходов) и убытков между членами кооператива; 6) отчуждение земли и основных фондов кооператива, их приобретение; 7) определение видов и размеров фондов кооператива, а также условий их формирования; 8) вступление кооператива в другие кооперативы, хозяйственные товарищества и общества, союзы, ассоциации, а также выход их них; 10) создание и ликвидация представительств и филиалов кооператива; 11) реорганизация и ликвидация кооператива; 12) прием и исключение членов кооператива (для производственного кооператива) В кооперативе, в котором число членов превышает 300 членов, общее собрание членов кооператива в соответствии с уставом кооператива может проводиться в форме собрания уполномоченных. 2. Число уполномоченных устанавливается исходя из числа членов кооператива на конец финансового года. 3. Установленные настоящим Федеральным законом и уставом кооператива положения об общем собрании действительны и в отношении собрания уполномоченных. 4. Уполномоченные избираются открытым или тайным голосованием в соответствии с уставом кооператива, в котором устанавливаются: 1) число членов кооператива, от которых избирается один уполномоченный; 2) срок полномочий указанных лиц; 3) порядок их избрания.

Набор детской посуды "Тачки. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "Тачки" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из
447 руб
Раздел: Наборы для кормления
Бокс с наклейками "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" (50 пакетиков в боксе).
Коллекция наклеек для всех любителей футбола и для тех, кто с нетерпением ждет начала главного события лета 2018 - Чемпионата мира по
2562 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Набор универсальных прозрачных обложек для учебников, 120 мкм, 232x455 мм, 20 штук.
Материал: ПВХ. Плотность: 120 мкм. Размер: 232х455 мм. В наборе: 20 штук. Цвет: прозрачный.
310 руб
Раздел: Обложки для книг
скачать реферат Общество с ограниченной ответственностью

Члены коллегиального исполнительного органа общества не могут составлять более одной четвертой состава совета директоров (наблюдательного совета) общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, не может быть одновременно председателем совета директоров (наблюдательного совета) общества. По решению общего собрания участников общества членам совета директоров (наблюдательного совета) общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением указанных обязанностей. Размеры указанных вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания участников общества (ст. 32 Закона). Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества или единоличным исполнительным органом общества и коллегиальным исполнительным органом общества. Исполнительные органы общества подотчетны общему собранию участников общества и совету директоров (наблюдательному совету) общества. Единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор, президент и другие) избирается общим собранием участников общества на срок, определенный уставом общества.

скачать реферат Порядок и правовые последствия признания субъекта хозяйствования банкротом

Заинтересованными лицами в отношении кредитора (конкурсного кредитора) - юридического лица считаются также лица, признаваемые в соответствии с настоящим Законом заинтересованными лицами в отношении физических лиц, указанных в настоящем абзаце; иные лица, признаваемые в соответствии с законодательными актами заинтересованными лицами в отношении кредитора (конкурсного кредитора); заинтересованные лица в отношении физического лица - супруг (супруга), родственники по прямой восходящей и нисходящей линии, сестры, братья и родственники сестер и братьев по нисходящей линии, родственники супруга (супруги) по прямой восходящей и нисходящей линии, сестры и братья супруга (супруги) и родственники сестер и братьев супруга (супруги) по прямой нисходящей линии, а также иные члены семьи физического лица; заинтересованные лица в отношении управляющего (временного управляющего): юридическое лицо, являющееся основным, зависимым или дочерним по отношению к управляющему (временному управляющему) - юридическому лицу; руководитель управляющего (временного управляющего) - юридического лица, а также лица, входящие в совет директоров (наблюдательный совет) управляющего (временного управляющего), коллегиальный исполнительный орган либо иной орган управляющего (временного управляющего) - юридического лица, или иные физические лица, уполномоченные в соответствии с учредительными документами, договорами или законодательством осуществлять функции управления в отношении управляющего (временного управляющего) - юридического лица, главный бухгалтер (бухгалтер) управляющего (временного управляющего) - юридического лица, в том числе освобожденные от должности и (или) прекратившие трудовые или гражданско-правовые отношения с этим управляющим (временным управляющим), если до момента возбуждения производства по делу о банкротстве прошло не более одного года.

скачать реферат Акционерное право

Оглавление Введение Глава 1. Правовое регулирование АО 1.1. Источники правового регулирования 1.2. Понятие и сущность акционерного общества 1.3. Правовая природа акционерного общества Глава 2. Система органов управления акционерного общества 2.1. Общее собрание акционеров 2.2. Совет директоров (наблюдательный совет) 2.3 Исполнительный орган Глава 3. Особенности сделок Акционерного общества 3.1. Сделки с участием аффилированных лиц 3.2. Сделки, в совершении которых есть заинтересованность 3.3. Крупные сделки 3.4. Выкуп и приобретение акций у акционеров Выводы Заключение Литература Введение Актуальность темы исследования. Экономический рост нуждается в инвестициях. Одним из наиболее эффективных способов концентрации свободных ресурсов и превращения их в инвестиции выступают акционерные общества. С возвращением России в русло нормального экономического развития возникла потребность в правовом регулировании данных предпринимательских образований. Невзирая на то, что с начала 90-х годов XX века наблюдалось несколько волн законодательной активности в этой сфере, система нормативных актов в области акционерного права и рынка ценных бумаг далека от совершенства.

скачать реферат Права акционеров акционерного общества

ПРАВА АКЦИОНЕРОВ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ПРИОБРИТЕНИИ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ. Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а общество обязано приобрести их. Приобретение обществом размещенных акций осуществляется на основании решения органа управления акционерного общества - общего собрания акционеров или совета директоров (наблюдательного совета) общества. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если это предусмотрено уставом общества. Но такое решение общество не вправе принимать, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного действующим законодательством. Акции, приобретенные обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

скачать реферат Виды юридических лиц

Размеры указанных вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания участников общества (ст. 32 Закона). Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества или единоличным исполнительным органом общества и коллегиальным исполнительным органом общества. Исполнительные органы общества подотчетны общему собранию участников общества и совету директоров (наблюдательному совету) общества. Единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор, президент и другие) избирается общим собранием участников общества на срок, определенный уставом общества. Единоличный исполнительный орган общества может быть избран также и не из числа его участников. Договор между обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, подписывается от имени общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников общества, на котором избрано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, или участником общества, уполномоченным решением общего собрания участников общества.

Увлекательная настольная игра "Этажики", новая версия.
На игровом поле две карты — карта с этажом, на котором находятся игроки, и карта с воздушным шаром. Шар перемещает всех на определённое
632 руб
Раздел: Карточные игры
Магнитный театр "Колобок".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Колобок» и вашим ребенком в роли главного режиссера.
308 руб
Раздел: Магнитный театр
Компрессор для подкачки шин С-12.
Автокомпрессор — это электрическое устройство, предназначенное для накачивания шин на колесах. В отличие от механического насоса, при
732 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные
скачать реферат Политические партии современной России

Лидером - партии «Единство» и Председателем Наблюдательного Совета единогласно был избран С.К.Шойгу, Председателем Политического Совета избран Б.В.Грызлов, Председателем Центрального Исполнительного Комитета - С.А.Попов. В связи с назначением В.В. Грызлова на пост Министра внутренних дел 4 апреля 2001 г. В.А. Пехтин избран руководителем фракции «Единство» в Государственной Думе. С 3 апреля 2001 г. исполняющим обязанности Председателя Политсовета стал Ф.А. Клинцевич. Сегодня структуры «Единства» сформированы на федеральном, региональном и местном уровнях. Региональные организации Партии созданы во всех субъектах Федерации. Местные партийные организации созданы в 2270 муниципальных образованиях из 2682, расположенных на территории Российской Федерации. Создано 4070 первичных организаций Партии. Число граждан, принятых в члены Партии на 1 августа 2001 года составило 145215 человек. На рассмотрении в региональных партийных организациях находится еще 42 тысячи заявлений от граждан о приеме их в члены Партии. В Государственной Думе 83 депутата входят во фракцию «Единство». 4. Народная Социалистическая Рабочая Партия История партии: Народная Социалистическая Рабочая Партия была зарегистрирована 23 июня 1999 года как Межрегиональная Политическая Общественная организация (политическая партия).

скачать реферат Автомобильная империя Генри Форда

Если начальник бригады рабочих желает обратиться к своему директору, то его путь идет через младшего начальника мастерской, старшего начальника мастерской, заведующего отделением и через всех помощников директора. Пока он передаст кому следует то, что он хотел сказать, это, по всей вероятности, уже отошло в историю. Проходят шесть недель, пока бумага служащего из нижней левой ягодки в углу великого административного древа доходит до председателя или президента наблюдательного совета. Когда же она счастливо протолкнулась до этого всесильного лица, ее объем увеличился, как лавина, до целой горы критических отзывов, предложений и комментариев. Редко случается, что дело доходит до официального утверждения прежде, чем истек уже момент для его выполнения. Бумаги странствуют из рук в руки, и всякий старается свалить ответственность на другого, руководствуясь удобным принципом, что "ум хорошо, а два лучше", - писал Форд в своей книге "Моя жизнь, мои достижения". Он видел предприятие как "рабочее общение людей, задача которых - работать, а не обмениваться письмами". Одному отделу вовсе незачем знать, что происходит в другом.

скачать реферат Хозяйственные общества в России

Самое общее определение акционерного общества сводится к тому, что это – организация, созданная юридическими или физическими лицами путем объединения их вкладов с целью совместной хозяйственной деятельности. Акционерное дело для России 19 века не являлось импортной новинкой или делом исключительно иностранных предпринимателей. Успешная деятельность в России «компаний на акциях» известна с середины 18 века. Любопытный факт: когда в 1767 г. 30 купцов – хлеботорговцев организовали акционерную и предложили Екатерине II возглавить наблюдательный совет , императрица охотно согласилась исполнять обязанности директора АО, распорядившись выдать ему беспроцентную ссуду в 20 тыс. руб. «на вспоможение». 3.2. Акционерные общества в России в 19 веке. К началу 19 века в России функционировало 5 акционерных компаний. Это немного по сравнению с развитыми европейскими странами, однако сам факт появления чисто капиталистических структур в условиях феодально- крепостнического строя свидетельствует о зреющих в недрах российского общества ростках новой, более прогрессивной модели экономического развития.

скачать реферат Экономическое обоснование инвестиционного проекта на базе "Донецкого металлургического завода"

Внешняя среда предприятия формируется в результате взаимодействия массы связанных и не связанных с ним субъектов хозяйственной деятельности - покупателей, других предприятий, инвесторов, наемных работников, государства. Приведенная ниже структура управления (рисунок 2.1) относится к функциональной, то есть предполагает собой совокупность функций, подфункций и конкретных задач, закрепленных за каждым отделом. Высшим органом ОАО “ДМЗ” является Общее собрание акционеров. Правление выбирается большинством голосов в соответствии с количеством акций, приобретенных одним акционером. Общее собрание решает глобальные стратегические вопросы. Деятельность правления контролируют два органа: наблюдательный совет и ревизионная комиссия. Общее собрание акционеров собирается не реже 1 раза в год, на котором руководство выступает с отчетом о работе предприятия за год. В случае возникновения проблем, которые не терпят отлагательства, общее собрание акционеров может быть проведено во внеочередное время. Требование о проведении такого собрания могут выдвинуть акционеры, владеющие не менее 10% акций. Главным управляющим органом является генеральный директор.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.