телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАКрасота и здоровье -30% Электроника, оргтехника -30% Игры. Игрушки -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Менеджмент (Теория управления и организации)

Организационно-экономическое проектирование процессов создания нового товара

найти похожие
найти еще

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Міністерство освіти України Черкаський інженерно-технологічний інститут Кафедра економіки і управління Курсова робота з менеджменту на тему: “Організаційно-економічне проектування процесів створення нового товару” Виконав: студент IV курсу групи П-56 Шведенко В.Г. Керівник: асистент Тележинський Д.В. Черкаси 1998 ЗМІСТ 1. Вихідні дані 3 2. Розрахункова частина 7 3. Аналіз продуктивності варіантів приладів 7 4. Прогноз ринкової потреби і обсягів виробництва приладів 7 5. Розрахунки витрат на підготовку виробництва приладу 8 6. Нормативи витрат на утримання та експлуатацію машин і обладнання 10 7. Нормативи загальноцехових витрат 10 8. Розрахунки прямих матеріальних витрат 11 9. Розрахунки прямих витрат на оплату праці 12 10. Розрахунки інших прямих витрат 13 11. Розрахунки непрямих витрат 13 12. Розробка планової калькуляції собівартості приладу 14 13. Обгрунтування проектної ціни приладу 14 14. Аналіз ефективності нового приладу 16 15. Порівняльна таблиця техніко-економічних показників 17 16. Висновки 17 1. Вихідні дані Таблиця 1 – Дані про сферу застосування та умови виробництва приладу Показники Позначе- Дані за ння варіантом (№ 8) 1. Прогноз потреби виробництва у вимірах, млн. вимірів ОВ 50 на рік 2. Плановий період насичення ринкової потреби у ТН 4 приладах, років 3. Передвиробничі витрати (капітального характеру), тис. Грошових одиниць - науково-дослідні роботи КН.Д. 12 - конструкторські розробки КК.Р. 5 - технологічне проектування КТ.П. 3 - придбання додаткового обладнання КС.ОБ 4 - створення нових робочих місць КР.М. 8 - витрати невиробничого характеру (реклама, тощо) КН.Х. - Таблиця 2 – Експлуатаційні характеристики приладів Показники Позначе- Дані за ння варіантом (№ 8) 1. Годинна технічна продуктивність приладу, вимірів у ПГ 12/8 годину 2. Коефіцієнт міжзмінних втрат робочого часу у зв`язку КД 0,95 з ремонтами і технічним обслуговуванням (цілодобові (0,94) втрати часу) 3. Коефіцієнт внутрізмінних втрат робочого часу КВ.З 0,95 (0,92) 4. Розряд оператора РО 4(5) 5. Потужність електроспоживання, Вт ПС 2400 (800) 6. Нормативний строк служби, роки ТС 8(5) 7. Змінність використання, змін ЧЗ 2 8. Норматив втрат на поточні ремонти і обслуговування НТ.О 4(4) та експлуатаційні матеріали на 1000 годин роботи приладу, відсотків від його вартості Таблиця 3 – Економічні нормативи діяльності підприємств на рік початку виробництва нового приладу Показники Позначе- Дані за ння варіантом (№ 8) Показники цеху-виробника Фонд оплати праці виробничого персоналу, т.г.од - тарифний фонд ФТ.Р 320 - доплата за відпрацьований час ФДП 26 - доплата за невідпрацьовааний час ФД.З 36 2. Фонд оплати працці забезпечуючого персоналу, т.г.од - робітників з обслуговування обладнання ФО.Р 35 - інших робітників ФІ.Р 29 - адміністративно-управлінського персоналу ФА.УП 38 3. Амортизація, т.г.од - будинки та споруди АБ 21 - обладнання АОБ 88 - цінне виробниче оснащення АВ.ОС 17 4. Енергія, т.г.од - електроенергія технологічна ЕТЕХ 152 - електроенергія для освітлення та господарських ЕГ.П 31 потреб - вода для господарських потреб ВГ.П 9 5. Ремонт і технічне обслуговування, т.г.од - будинків та споруд РБ.С 39 - обладнання РОБ 137 - цінного виробничого оснащення РВ.ОС 23 - цінного господарського інвентаря РГ.ІН 6 6. Зношування малоцінних і швидкозношуваних предметів, т.г.од - інструментів та виробничого оснащення ЗВ.ОС 44 - господарського призначення ЗГ.ПР 7 7. Послуги інших підрозділів і організацій, т.г.од - щодо забезпечення роботи обладнання ПОБ 24 - на господарські потреби ПГ.П 18 8. Трудомісткість річної програми робіт, т.нормогодин ТР.П 480 Нормативи діяльності підприємства в цілому 1.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Экономика предприятия: конспект лекций

Для ее решения необходимо четко сочетать все многообразные процессы подготовки производства, рационально соединять личные и вещественные элементы процесса создания новой техники, определять экономические отношения между участниками работ по подготовке производства. Организация процессов создания новых видов продукции охватывает проектирование, осуществление на практике и совершенствование системы подготовки производства. Система подготовки производства объективно существующий комплекс материальных объектов, коллективов людей и совокупность процессов технического, производственного и экономического характера для разработки и организации выпуска новой или усовершенствованной продукции. Виды организации подготовки производства: 1)Pопределение цели организации и ее ориентирование на достижение этой цели; 2)Pустановление перечня всех работ, которые должны быть выполнены для достижения поставленной цели по созданию конкретных видов новой продукции; 3)Pсоздание или усовершенствование организационной структуры системы

скачать реферат Жизненный цикл товара

На фирме «Сони» еще в на­чале 1950-х гг. была разработана технология нанесения магнитно­го слоя на основу для использования в магнитофонах. Но лишь когда в качестве основы была изготовлена пластмассовая лента и в 1965 г. использована корпорацией IBM в качестве носителя ком­пьютерных программ, эта технология нашла свое массовое при­менение. Имитационный подход. На базе этого подхода, заключающегося в организации сотрудничества с конкурентами в виде создания совместных предприятий или совместной покупке и освоения ли­цензий и патентов, создается заметная часть (а в Японии и Ко­рее — подавляющая часть) новой продукции. Такое межкорпорационное сотрудничество всемерно поощряется, в том числе и с помощью государственных субсидий. По ряду направлений — ге­нетическая технология, биоэлектроника и др. — создаются совме­стные проекты. Случайный подход. Поскольку очень небольшое число идей о то­варе (по некоторым оценкам не более 5%) появляется случайно, то можно говорить в основном о целенаправленном планировании и управлении процессом создания нового товара на базе надежной и всеобъемлющей маркетинговой информации.

Цветные карандаши "Color Peps", трехгранные, 18 цветов.
Яркие, насыщенные цвета, трехгранная форма для удобного захвата, прочный, легко затачиваемый корпус из древесины американской липы.
359 руб
Раздел: 13-24 цвета
Грызунок на прищепке "Сердечко".
Грызунок сделан из безопасного пищевого силикона, он выполняет роль прорезывателя для зубов. Бусины грызунка достаточно мягкие и очень
392 руб
Раздел: Силиконовые
Набор для проведения опытов по выработке электричества "Маленький гений".
Сейчас уже невозможно представить жизнь человечества без электричества. Для обеспечения людей электричеством работают огромные
452 руб
Раздел: Физические опыты
 Микроэкономика: конспект лекций

Движение цен на одном типе рынка постепенно достигает другие вследствие чего механизм ценообразования развивается по спирали, охватывая все больший объем товаров, идей, услуг и работ. В результате при определенной доле вероятности существует такое множество рыночных цен, которое позволяет выбрать одну единственную, равновесную. Этим механизмом описывается общее равновесие на рынке. Рынок представляет собой динамичный живой организм, он самостоятельно регулирует экономические процессы. Однако когда рынок не справляется, ему на помощь приходит государство, которое отвечает за экономическую ситуацию в стране в целом. ЛЕКЦИЯ P2. Теория потребительского поведения 1.PПотребление, потребность и полезность В процессе жизни и функционирования любой экономический субъект выступает в роли потребителя тех или иных благ. Фирмы закупают ресурсы, индивиды готовую продукцию. Таким образом, потребление представляет собой не что иное, как совокупность экономических отношений, которые характеризуются конечным использованием произведенных товаров и услуг, например, приемом пищи, или созданием новых товаров в процессе производственной обработки

скачать реферат Товарная политика как фактор повышения эффективности деятельности ООО СП "Калужское" Перемышльского района Калужской области

Основной задачей в деятельности производителя в рамках товарной политики является управление разработкой и предложением потребителям товаров, которые удовлетворяют их потребности. Однако на рынке предложение товаров с аналогичными функциями осуществляется, как правило, несколькими производителями. Любая фирма заинтересована, чтобы именно товары ее производства наилучшим образом удовлетворяли потребности клиентов, т.е. являлись конкурентоспособными. Так, например, Маслова Т.Д. считает, что в качестве одной из задач товарной политики считается управление конкурентоспособностью товара т.е. – это анализ, планирование и контроль производства товаров с заданными характеристиками, обеспечивающих конкурентное превосходство. Даже самый конкурентоспособный товар со временем сдает свои позиции, если производитель не адаптирует его характеристики к изменяющимся вкусам потребителей. Поэтому Титова Н.Е. утверждает, что одной из самых важных задач товарной политики является управление жизненном циклом товара (ЖЦТ) в которое входит: – анализ, планирование и контроль состояния жизненного цикла товара; – анализ, планирование снятия товара с производства; – анализ, планирование и контроль процесса создания новых товаров.

 Азиатский способ производства и Азиатский социализм

Думается, что здесь лежит ключ к пониманию нашего общества, которое характеризуется нами как азиатский социализм. Это позволит также осознать суть нового этапа его развития. В ходе исследования будет показано, что наше общество вступает в новый переходный период, теперь уже от азиатского социализма к капитализму. Сейчас трудно сказать, сколько времени продлится этот период и к какому состоянию приведет он наше общество (это будет зависеть от многих внутренних и внешних факторов), но одно ясно, что он не будет легким и быстротечным, займет целую историческую полосу. Конечный успех переходного периода во многом будет зависеть от деятельности государства. Парадокс исторического момента заключается в том, что государство, теряя свою былую власть и собственность, само должно возглавить процесс создания новых экономических отношений, при этом видоизменяясь и становясь другим. Жизнь ставит перед экономистами новые задачи и, прежде всего, изучение социально-экономических проблем переходного периода. В современных условиях изменения необходимы и в области преподавания экономической теории

скачать реферат Конcпект по маркетингу

Источниками идей могут также быть специалисты сферы НИОКР, работники отдела технического обслуживания, коммивояжеры, представители руководства компании, сотрудники патентного отдела, изобретатели. На идеи создания новых товаров можно натолкнуться в процессе анализа ассортимента продукции конкурентов, в ходе изучения разного рода печатных материалов и литературы. Нельзя забывать и о внешних источниках идей, таких, - как профессиональные ассоциации и общества, специализированные выставки и экспозиции и т. п. Процесс создания нового товара сплошь и рядом длится годы, и поэтому при отборе идеи следует учитывать не сиюминутные запросы клиентуры, а перспективные потребности завтрашнего дня. Пополнение ассортимента новыми товарами всегда связано с риском, и кандидатов на включение в производственную программу фирмы следует отбирать с большой осторожностью. Предварительная оценка идеи. На этапе предварительной оценки идеи нового товара решаются две задачи. Во-первых, происходит отсев явно негодных проектов не заслуживающих дальнейшего внимания.

скачать реферат Маркетинг

Основные признаки и критерии сегментации. 22 Виды маркетинговых исследований и маркетинговой информации. 23 Формирование маркетинговой товарной политики на предприятии. 24 Основные товарные стратегии применяемые на рынке. 25 Формирование товарного ассортимента и номенклатуры выпускаемой продукции на предприятии. 26 Сущность и содержание программы маркетинга. 27 Процесс создания нового товара и задачи маркетинга в этой области. 28 Принятие и основные методы инновационного маркетинга. 29 Генерирование и отбор идей относительно нового товара. 30 Разработка нового товара на производстве. 31 Подготовка выхода нового товара на рынок. 32 Позиционирование товара на рынке. Выбор целевого сегмента. 33 Основные концепции определения спроса на товар на рынке. 34 Понятие и основные факторы конкурентоспособности товара на рынке. 35 Методы оценки конкурентоспособности продукции. 36 Основные резервы повышения конкурентоспособности продукции на предприятии. 37 Основные факторы конкурентоспособности фирмы. 38 Особенности сегментации рынка промышленных товаров. 39 Маркетинговая деятельность на разных стадиях жизненного цикла товара. 40 Ценовая политика как составная часть маркетинговой стратегии предприятия. 41 Основные факторы ценообразования в маркетинге. 42 Методы установления цен на товар, их достоинства и недостатки. 43 Основные ценовые стратегии, применяемые на рынке. 44 Изменение ценовой политики в зависимости от стадии жизненного цикла товара. 45 Основные подходы к установлению цены на новые товары. 46 Организация системы товародвижения в процессе маркетинговой деятельности. 47 Каналы распределения товаров на рынке.

скачать реферат Разработка и вывод нового товара на рынок

Совокупность данных факторов обуславливает актуальность выбранной темы. Объектом исследования является компания «Mars LLC». Предметом исследования является практика компании «Mars LLC» по разработке и выводу нового товара на рынок. Цель данной работы – проанализировать особенности разработки и вывода нового товара на рынок на примере компании «Mars LLC» Поставленная цель предопределила решение следующих задач: – Изучить сущность и этапы разработки и вывода нового товара на рынок – Определить роль маркетинговых исследований при разработке нового товара – Выделить основные ошибки и риски при разработке нового товара и выводе его на рынок – Изучить процесс создания нового товара и его вывода на рынок на примере компании «Mars LLC» Степень разработанности данной проблемы определяется значительным количеством исследований ряда российских и зарубежных ученых, а так же аналитиков и маркетологов, таких как Ф. Котлер, Г.Я. Гольдштейн, А.П. Егоршин, Г. Армстронг, Т. Амблер, Х. Эриашвилли. Практический вклад сводится к тому, что изучение данной проблематики позволяет минимизировать риски и избежать основных ошибок при разработке и выводе нового товара на рынок, учитывая всевозможные нюансы целевого рынка.

скачать реферат Стратегии создания конкурентного преимущества

В настоящей книге рассматриваются концепции и составляющие такой стратегии — стратегии рыночной ориентации. Признаком рыночной ориентации маркетинговой стратегии компании является ориентация на потребности рынка корпоративной культуры и внутренних процессов компании. Основная характеристика такой стратегии заключается в признании того факта, что конкурентное преимущество компании зиждется на ее стремлении к созданию исключительной потребительской ценности. Преимущества стратегии рыночной ориентации в решении задач конкурентного превосходства очевидны. Стратегия рыночной ориентации обеспечивает достижение конкурентного преимущества за счет стремления компании к предложению исключительной потребительской ценности. Функция маркетинга является ключевым процессом экономической деятельности компании, направляя процесс разработки новых товаров и обеспечивая управление взаимоотношениями компании со своими потребителями и участниками цепочки создания ценности. Использование межфункциональных рабочих групп для управления основными функциональными процессами компании коренным образом меняет традиционную иерархическую организационную структуру.

Бумага "IQ Color", А4, 250 листов, 5 цветов.
Обладает высокой однородностью цвета и точной нарезкой листа. Применяется для печати на копировально-множительной технике, лазерных и
462 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Глобус Земли, физический, 320 мм.
Глобус Земли физический. Диаметр: 320 мм. На пластиковой подставке.
711 руб
Раздел: Глобусы
Телескопическая ложка.
Прикольный подарок, который рассмешит участников любого застолья. При помощи этой ложки Вы можете с невозмутимым видом «подцепить»
397 руб
Раздел: Прочее
скачать реферат Сущность бизнес-планирования

Бизнес-планы являются для наших производителей новым видом внутрихозяйственного или внутрифирменного планирования, получившим наибольшее распространение на малых и средних предприятиях. Бизнес-планы разрабатываются на различные инновационные объекты или процессы, связанные с проектированием или созданием новых фирм и их подразделений, разработкой и поставкой на рынок требуемых товаров и услуг, реконструкцией предприятий и расширением выпуска продукции, совершенствованием технологии и организации производства, повышением качества товаров и производительности труда. В них обосновывается определенная социально-экономическая цель, как правило, имеющая завершенный созидательный результат: рост прибыли, увеличение доли рынка, удовлетворение требований покупателей, ускорение оборота продукции, создание новых рабочих мест и т.д. Выбранная социально-экономическая цель фирмы на предстоящий период ее производственно-хозяйственной или иной деятельности должна получить наиболее полное отражение в разрабатываемом бизнес-плане.

скачать реферат Организация производства

Сложность процессов создания новой техники предопределяет необходимость обеспечения максимальной достоверности и надежности принимаемых решений уже на первых этапах проектирования. Это требование относится как к проектным решениям, так и к планированию сроков, трудоемкости, стоимости работ и других технико-экономических показателей. Дальнейшее совершенствование планирования технической подготовки производства предусматривает: . Повышение комплексности планирования, т.е. разработку перспективных комплексных программ, охватывающих все стадии цикла «наука-техника- производство-эксплуатация»; увязку прогнозов, перспективных и текущих планов научно-технического прогресса с другими разделами общехозяйственных планов; планирование обеспечения проектных работ всеми видами ресурсов (рабочей силой, материалами, капитальными вложениями и т.д.); . Совершенствование технико-экономического обоснования исследований и разработок, определение наиболее перспективных направлений с целью концентрации сил на этих направлениях; . Совершенствование методов плановых расчетов, применение методов нормативного планирования, основанных на использовании научно обоснованных нормативов; .

скачать реферат Маркетинговые исследования

Данный анализ заключается в исследовании демографических, экономических, социальных, географических и иных характеристик людей, принимающих решение о покупке, а также их потребностей в широком смысле этого понятия и процессов приобретения ими как нашего, так и конкурирующих товаров; 3. изучение существующих и планирование будущих товаров, то есть разработка концепций создания новых товаров и/или модернизации старых, включая их ассортимент и параметрические ряды, упаковку и т. д. Устаревшие, не дающие расчетной прибыли товары снимаются с производства и рынка. 4. планирование товародвижения и сбыта, включая создание, при необходимости, соответствующих собственных сбытовых сетей со складами и магазинами и/или агентских сетей; 5. обеспечение формирования спроса и стимулирование сбыта (ФОССТИС) путем комбинации рекламы, личной продажи, некоммерческих престижных мероприятий (“паблик рилейшнз”) и разного рода материальных стимулов, направленных на покупателей, агентов и конкретных продавцов; 6. обеспечение ценовой политики, заключающейся в планировании систем и уровней цен на поставляемые товары, определении “технологии” использования цен, кредитов, скидок и т. п. 7. удовлетворение технических и социальных норм региона, в котором сбывается продукция, что означает обязанность обеспечить должную безопасность использования товара и защиты окружающей Среды, соответствие морально-этическим правилам, должный уровень потребительской ценности товара; 8. управление маркетинговой деятельностью (маркетингом) как системой, то есть планирование, выполнение и контроль маркетинговой программы и индивидуальных обязанностей каждого участника работы предприятия, оценка рисков и прибылей, эффективности маркетинговых решений. 1.2. Цели и функции маркетинга.

скачать реферат Организация подготовки производства к выпуску новой продукции

Основы организации подготовки производства Содержание деятельности по организации подготовки производства. Главная задача подготовки производства - создание и организация выпуска новых изделий. Для ее решения необходимо четко сочетать все многообразные процессы подготовки производства, рационально соединять личные и вещественные элементы процесса создания новой техники, определять экономические отношения между участниками работ по подготовке производства. Возникает необходимость организовать процессы подготовки производства. Организация процессов создания новых видов продукции машиностроения охватывает проектирование, осуществление на практике и совершенствование системы подготовки производства. Система подготовки производства - это объективно существующий комплекс материальных объектов, коллективов людей и совокупность процессов научного, технического, производственного и экономического характера для разработки и организации выпуска новой или усовершенствованной продукции. Организация подготовки производства направлена на рациональное сочетание всех элементов процесса создания и освоения новой техники в пространстве и во времени, установление необходимых связей и согласование действий участников этого процесса, создание условий для повышения заинтересованности ученых, инженеров, производственников в ускоренной разработке и организации производства новой высокоэффективной техники.

скачать реферат Ответы к экзамену по Теории Организации

СИМ создана на базе модели ДЕЙЧА сложных организаций. Используется для организации процесса подготовки управленческих решений в сложных организациях, в частности, на промышленных предприятиях. 42.Смысловые нагрузки термина организация. Организация – это объединение людей совместно реализующих программу или цель и действующих на основе определенных правил и процедур. Организация как состояние: организованность, внутренняя упорядоченность, согласованность, взаимодействие автономных частей целого, обусловлено его внутренним строением. Организация как процесс: создание новых и качественное совершенствование ранее созданных и функционирующих систем любого типа по средствам образования и совершенствования взаимосвязей между частями целого. Организация как одна из функций управления. Организация как теория: формирование организационных отношений, следствий из них, а также категорий понятий в этой области. Все термины организации и смысловые нагрузки связаны с понятием система. 43.Элементы социально-экономической системы. Их характеристика и взаимосвязь /на примере конкретной организации/.

Этикетка самоклеящаяся, А4, 1 этикетка, 210х297 мм, белая, 100 листов.
Размер этикетки: 210х297 мм. 1 этикетка на листе А4. Плотность бумаги: 70 г/м2. Верхнее и нижнее поле (отступ от края листа до этикетки):
660 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Игровой набор "My Little Pony. Мерцание". Пинки Пай.
Игровой набор "Мерцание" из серии "Май Литл Пони" от популярного бренда Hasbro представляет собой всеми любимую
2018 руб
Раздел: Игрушки
Фоторамка на 7 фотографий С31-017 "Alparaisa", бронзовый, 43x42,5 см.
Размеры рамки: 43х42,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (3 штуки), - 15х10 см (1 штука), - 9х9 см (3 штуки). Фоторамка-коллаж для 7-ми
586 руб
Раздел: Мультирамки
скачать реферат Маркетинг (шпоры)

Анализ позволяет выявить факторы, содействующие коммерческому успеху или препятствующие ему. В итоге анализа формируется банк данных для оценки окружающей среды и ее возможностей; 2. анализ потребителей, как реальных, так и потенциальных. Данный анализ заключается в исследовании демографических, экономических, социальных, географических и иных характеристик людей, принимающих решение о покупке, а также их потребностей в широком смысле этого понятия и процессов приобретения ими как нашего, так и конкурирующих товаров; 3. изучение существующих и планирование будущих товаров, то есть разработка концепций создания новых товаров и/или модернизации старых, включая их ассортимент и параметрические ряды, упаковку и т. д. Устаревшие, не дающие расчетной прибыли товары снимаются с производства и рынка. 4. планирование товародвижения и сбыта, включая создание, при необходимости, соответствующих собственных сбытовых сетей со складами и магазинами и/или агентских сетей; 5. обеспечение формирования спроса и стимулирование сбыта (ФОССТИС) путем комбинации рекламы, личной продажи, некоммерческих престижных мероприятий (“паблик рилейшнз”) и разного рода материальных стимулов, направленных на покупателей, агентов и конкретных продавцов; 6. обеспечение ценовой политики, заключающейся в планировании систем и уровней цен на поставляемые товары, определении “технологии” использования цен, кредитов, скидок и т. п. 7. удовлетворение технических и социальных норм региона, в котором сбывается продукция, что означает обязанность обеспечить должную безопасность использования товара и защиты окружающей Среды, соответствие морально-этическим правилам, должный уровень потребительской ценности товара; 8. управление маркетинговой деятельностью (маркетингом) как системой, то есть планирование, выполнение и контроль маркетинговой программы и индивидуальных обязанностей каждого участника работы предприятия, оценка рисков и прибылей, эффективности маркетинговых решений.

скачать реферат Управление затратами на качество в процессе осуществления проектного анализа

Организационный анализ в условиях рыночной экономики существенно отличается от анализа организации внедрения нового изделия в условиях директивной экономики. Эти отличия обусловлены изменившимися политическими, правовыми и экономическими условиями. Предприятие самостоятельно может формировать систему управления, организационные структуры, планы и т. п. В этом смысле риск деятельности предприятия существенно возрастает. Однако, риск предприятия ТОР весьма невысок. Это связано прежде всего со стабильностью его юридического статуса. Как оборотное предприятие ТОР не подлежит приватизации. Для реализации нового проекта не требуется организационная перестройка ТОРа или создание новых научно-производственных структур. Кадровая проблема на предприятии, как уже отмечалось, отсутствует. Данный проект не требует переподготовки кадров. Таким образом, негативные организационные условия реализации данного проекта на этапе предынвестиционного анализа не выявлены. Социальный анализ Целью социального анализа является определение пригодности проекта для его потребителей. С помощью социального анализа должна быть обеспечена возможность взаимодействия между производителем и пользователем данной продукции в целях продвижения данного товара и расширения объема его производства в перспективе.

скачать реферат Договор Доверительного Управления Имуществом. Специфический объект – интеллектуальная собственность

Она кроется в неспособности государственного руководства и доминирующих в политике и экономике социальных сил дать адекватные ответы на вызовы постиндустриального мира, в непонимании ими сущности информационной экономики и ее производительных сил, а также в запаздывании решений по осуществлению "революции в управлении" на всех уровнях. В индустриальную эпоху основополагающим экономическим действием было многократное повторение идентичных образов. В постиндустриальном обществе фундаментальное значение приобретает творчество и способность созидания нового. В результате этого ценность опыта уступает свой приоритет ценности инноваций и творческого развития. Особый интерес к интеллектуальной собственности связан с тремя принципиальными моментами: Превращение науки в фактор воспроизводства превратило интеллектуальную собственность в объект купли продажи, ввело ее в систему рыночных отношений. Однако специфика данного объекта, точнее крупного класса разнородных объектов не позволяет в полной мере задействовать такие рыночные механизмы как установление равновесной цены, использование в качестве средства обеспечения и т.д. К тому же весьма затруднительным является сам процесс оценки рыночной стоимости интеллектуальной собственности: объекты интеллектуальной собственности очень часто единичны (слабая применимость метода аналогов); при создании интеллектуальной собственности возникает множество трудно калькулируемых издержек часто сильно разнесенных по времени (сложности затратного метода); ожидаемая доходность от использования интеллектуальной собственности затруднена так как, как правило, связана с созданием новых товаров и рынков (методы альтернативной доходности).

скачать реферат Организация и планирование производства

Сложность процессов создания новой техники предопределяет необходимость обеспечения максимальной достоверности и надежности принимаемых решений уже на первых этапах проектирования. Это требование относится как к проектным решениям, так и к планированию сроков, трудоемкости, стоимости работ и других технико-экономических показателей. Дальнейшее совершенствование планирования технической подготовки производства предусматривает: Повышение комплексности планирования, т.е. разработку перспективных комплексных программ, охватывающих все стадии цикла «наука-техника-производство-эксплуатация»; увязку прогнозов, перспективных и текущих планов научно-технического прогресса с другими разделами общехозяйственных планов; планирование обеспечения проектных работ всеми видами ресурсов (рабочей силой, материалами, капитальными вложениями и т.д.); Совершенствование технико-экономического обоснования исследований и разработок, определение наиболее перспективных направлений с целью концентрации сил на этих направлениях; Совершенствование методов плановых расчетов, применение методов нормативного планирования, основанных на использовании научно обоснованных нормативов; Внедрение системы сетевого планирования и управления отдельными темами и комплексной системы объемно-календарного планирования и управлениями многотемными разработками.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.