телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАВсё для хобби -30% Бытовая техника -30% Товары для дачи, сада и огорода -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Менеджмент (Теория управления и организации)

Поняття та сутність менеджменту

найти похожие
найти еще

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Слабкі сторони – якості, яких не вистачає організації проти успішно діючих конкурентів . Сильні та слабкі сторони конкурентів: (див.рис.3.) З’ясуваня сильних та слабких сторін організації дозволяє визначити: а) зони підвищеної першочерговості уваги б) зони, на які можна спиратися в бізнесі та опрацьовані стратегії Процес зовнішнього та внутрішнього аналізу завершується проведенням порівняльного SWO -аналізу. S - сильні W - слабкі O – сприятливі можливості – загрози SWO -аналіз грунтується на співсталенні сильних та слабких сторін з потенційними сприятливими можливостями та загрозами. В процесі SWO -аналізу здійснюється: 1) пошук позитивної синергії: сильні сторони, сприятливі можливості 2) з’ясовуються можливості усунення негативної синергії: слабкі сторони, зовнішня загроза. 4етап. Визначення цілей діяльності організації. В процесі розробки стратегії цілі організації звичайно формулюються у такі терміни: 1. прибутковість – може відбуватися з допомогою різних показнаків: -обсягів прибутку -прибуток на інвестований капітал -прибуток до обсягу продажу 2. продуктивність – витрати на виробництво одиниці продукції, продуктивність праці 3. продукція – зміни у номенклатурі, впровадження нових видів, зняття з виробництва старих 4. ринок – обсяги продажу, частка ринку, яка належить фірмі 5. виробничі потужності 6. персонал Результативність встановлення цілей залежить від того: а) наскільки правильно поставлені цілі б) як широко про них проінформований персонал організації в) як стимулюєть їх досягнення 5етап. Аналіз стратегічних альтернатив та вибір стратегії. Для досягнення однієї тієї мети можна застосовувати різні засоби.Отже виник-ть “?”: 1)За допомогою яких засобів можна досягти мети ? 2)Який з цих засобів є найкращий . В процесі пошуку відповідей на ці “?” керівництво організації опрацьовує декілька варіантів стратегії та вибирає поміж них найбільш придатний для даної організації. Розробка загальнокорпоративної стратегії. При опрацюванні цієї стратегії найчастіше спираються на класифікацію: 1.Стратегія росту (зростання) може здійсн-ся багатьма способами ,тобто існує багато !!! варіантів . Мета – збільшити обсяги . 1. за напрямками росту : а) стратегію експансії -захват ринку -розвиток ринку -розвиток виробництва б) стратегію диверсифікації -горизонтальна -вертикальна -конгломератна

2. за методом росту: а) стратегія внутрішнього росту б) стратегія зовнішнього росту 3. за темпами росту: а) офензивна (наступальна) стратегія б) дефізивна (оборонна)стратегія 2.Стратегія стабільності. Виконують організації, які задоволені і бажають залишити існуючий стан. 3.Реструктивна стратегія: а) стратегія ліквідації б) стратегія відсікання зайвого в) стратегія переорієнтації Виконується організацією, коли вона залишає певні ринки або перепрофілює виробництво. 4.Комбінована стратегія. Виникає у діяльності великих корпорацій, у яких стратегія зростання, стабільності та реструктивна застосовується одночасно. Методи вибору загальнокорпоративної стратегії. Існує багато методів, в основу покладено Метод пакетного менеджменту . Сутність : групи або пакети продукції організації розподіляються у відповідності їх рейтингу за двома критеріями : - темпи зростання ринку - доля участі продукції фірми у ринку В С А D А – реструктивна стратегія С – стратегія розвитку D – стратегія стабільності В – або зростання, або реструктивна Цей метод покладено в основу старої матриці BCG у якій: продукція А називалась “собаки, яких потрібно виганяти В – знаки запитання “?” С – “зірки” D – “дійні корови” З точки зору відповідних стратегій за матрицею BCG менеджер має: 1) – доїти “корів” як умога найдовше - обмежувати будь-які інвестиції в “корів” - використовувати прибуток від них для більш перспективних продуктів 2) “зірки” – високі інвестиції в них принесуть значні дивіденди і у перспективі вони перейдуть в D, коли дозріє їх ринок та впадуть темпи зростання 3) знаки запитання “?” – одні продукти перейдуть в А, інші можуть перейти в С. 4) “собаки” не є стратегічною проблемою, вони мають бути зменшені та ліквідовані при першій нагоді. Нова матриця ВСG. Нова версія матриця BCG грунтується на передбаченнях: 1) компанія, яка досягла конкурентних переваг буде прибутковою 2) кількість шляхів досягнення конкурентної переваги та потенційний розмір переваги змінюється в залажності від галузі 3) розвиток галузі змінює природу та значущість цих переваг (див.рис.4.) Традиційні галузі пропонують обмежену кількість можливостей, тому менеджмент має шукати будь-які засоби економії готівки і зменшення витрат.

Тема 1 : ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ МЕНЕДЖМЕНТУ. План . 1. Організація як відкрита система . 2. Менеджмент як наука та мистецтво . 3. Менеджери в організації . 1. За визначенням Честера організація – це група людей, діяльність яких свідомо координується для досягнення загальної мети або спільних цілей . Усі організації мають загальні для них характеристик : 1. всі організації використовують 4 основні види ресурсів: . людські . фінансові . фізичні . інформаційні 2. будь-яка організація є відкритою системою 3. розподіл праці в організації може бути : . горизонтальний . вертикальний Наявність горизонтального вимагає наявність вертикального . Діяльність пов’язана з координацією регулюючої діяльності окремих виконавців в широкому розумінні називається управління. Глобальною метою діяльності організації є досягнення успіху. Складовими успіху виступають: 1. виживання 2. результативність та ефективність За словами Дракера результативність є наслідком того, що робляться потрібні, слушні речі, а ефективність є наслідком того, що правильно (вірно) створюються ці самі речі . Результативність є передумовою ефективності. 2. Поняття “менеджмент” походить від латинського ma us – “рука”. Спочатку воно означало “дбайливо вести господарство” та інше. Це слово вібрало в себе усі чисельні вимоги до управління як до науки, мистецтва ведення справ і спільної роботи. У широкому розумінні менеджмент – це одночасно система наукових знань, мистецтва та досвіду втіленних в діяльності професійних управлінців для досягнення цілей організації шляхом використаня праці, інтилекту та мотивів поведінки інших людей. У вузькому прагматичному плані сутність менеджменту краще за все сприймається через системний підхід. Робота менеджерів в організації полягає в тому, аби поєднати та скоординувати використання усіх “входів” в організацію для досягнення цілей (певних “виходів” з організації). Тому у вузькому розуміні менеджмент – це процес планування, організації, лідерування та контролю організаційних ресурсів для результативного досягнення цілей організації . З означення функції менеджменту логічно виконуються в певній послідовності , яка і утворює поняття цикл менеджменту . Складається враження існування циклу менеджменту обумовлює дискретність процесу управління. Мистецтво менеджера полягає у вмінні менеджера пристосувати науку управління до особливостей : 1) власного характеру 2) підлеглих 3) сфери діяльності фірми Висновок: наука та мистецтво менеджменту не виключають, а доповнюють одна одну. 3. Ознаки діяльності менеджера: 1. керує роботою кількох співробітників 2. управляє частиною або усією організацією, на якій працює 3. отримує певгні повнолваження та приймає рішеня в межах повноважень, які будуть мати наслідки для інших співробітників . Сфери та рівні менеджменту: 1. елементи зовнішнього середовища непрямого впливу: . правове . політичне . міжнародне . екологічне . . 2. елементи зовнішнього середовища прямого впливу : . постачальники . партнери . конкуренти . . У відповідності до цього менеджер може взяти будь-який з цих окремих елементів внутрішніх елементів.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Теорії нації та націоналізму

Наця без провдних верств неповна, неструктурована. ¶. ЛисякРудницький у цьому пункт, на думку сучасного укранського дослдника В. Потульницького, повторю тезу свох попередникв В. Старосольського та О. Бочковського про «смерть нац», яка втратила елту[79]. Можна зауважити в такому випадку чи варто взагал вести мову про «нацю»? Якщо втрата елти це «смерть» нац, то «несторична» наця це вже не «наця», а щось нше. У цьому варант, очевидно, типологя нацй за принципом «сторичн/несторичн» ста неспроможною з суто логчного погляду. Утм Г. Грабович запропонував свою систему аргументв. Поперше, поняття «сторичнсть/несторичнсть», «повнота/неповнота», «вищ/нижч» стосовно нацй вн вважа категорями оцночними, а отже, неприйнятними з науковоаналтичного погляду. Подруге, наця, на його думку, це великий, багатоступеневий , насамперед, вдкритий колектив система. Тому поняття «неповноти» нац хибним, оскльки «система компенсу рзн обставини й прилаштовуться до них. Це динамчна, а не статична сутнсть

скачать реферат Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РЕГІ ім. СТЕПАНА ДЕМ’ЯНЧУКА shura19@ya dex.ru Курсова робота з дисципліни “Менеджмент” на тему: Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією Виконала: Перевірив: РІВНЕ - 2004 “Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією” ЗМІСТВСТУП . 31. Розвиток, історія, сутність та зміст менеджменту . 5 1.1. Формування та розвиток принципів управління . 5 1.2. Сутність менеджменту . 7 2. Структура управління організацією 11 2.1. Визначення поняття і принципи побудови організації . 11 2.2. Ієрархічний тип структур управління . 13 2.3. Органічний тип структур управління . 16 2.4. Вибір організаційної структури управління . 17 2.5. Вдосконалення організаційних структур менеджменту . 23 Висновки . 26Література . 27 ВСТУП Тема курсової роботи “Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією”. Перехід до ринкових відношень вимагає трансформації системи управління. Таким чином необхідний розгляд нової системи управління, адекватної тій, яка склалась.

Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные с рюшями, арт. 1141, для девочек.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые
Доска пробковая, с деревянной рамой, 120x90 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления. Информация крепится при помощи флажков, кнопок или
1590 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Именная ложка с надписью "Любимый папа".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу - именная ложка. Ложка изготовлена из нержавеющей стали, а ее
388 руб
Раздел: Прочее
 Альтернативна Еволюція

Люди часто змшують поняття «душа» й «дух». Але дух формуться на Земл, це породження демурга. А дух це саме зерня Боже. Коли Бог творить Людину за Свом образом подобою, Вн творить людей духовними. Це  наша стинна сутнсть А потм нам нав'язали спершу душу астральне тло, а потм воно одяглося в «шкряне вбрання» фзичне тло Запитання: Коли ми вс будемо жити в ншому, вчному, бутт, коли не стане ненавист духовно гидоти, що тод вдбудеться з мистецтвом, музикою, поезю чи будуть вони снувати? О. Б.: Земне мистецтво, земна культура це тнь божественно реальност. Якщо тут музика Моцарта прекрасна, то у свой небеснй постас вона незмряно прекраснша. Якщо поезя Пушкна нас чару тут, то можете не сумнватися, що цей поет небесним поетом. Вся земна краса ще прекраснша у Вчност Запитання: Наш спротив пд час Друго свтово вйни був за Божим велнням чи за земним? Напевно, за земним,P адже до чого ми прийшли? Може, нам краще було здатися? О. Б.: Так само можна сказати: для чого Христу ти на Голгофу? Покаятися перед Платом, перед Синедроном, а ще простше сказати Лукавому: «Я згоден стати царем!» Кому ж здаватися? Ми виршували проблему захисту сво Втчизни

скачать реферат Удосконалення системи контролю в органах державної служби

ПланВступ 1. Поняття та сутність контролю, його місце в управлінні органами державної влади та оцінці діяльності державних службовців 2. Особливості організації управлінського контролю в органах державної влади 3. Напрямки та механізми вдосконалення системи внутрішнього контролю, як функції менеджменту органів державної влади 4. Застосування антикризового управління персоналом, як механізму вдосконалення контролю за його діяльністю Висновки Список використаних джерел Вступ Контроль – фундаментальний елемент процесу управління. Ні планування, ні створення структур, ні мотивацію не можна розглядати у відриві від контролю. Фактично всі вони є невід Под ред. В.А. Спивака. - СПб: Питер, 2001. - 352 с. Шэффер У. Контроллинг. –М.: Менеджмент, 2002 Янчевский В.Г. Основы менеджмента: Учеб. пособие. - Минск: Тетра Системс, 2004. - 224 с.

 Стрітеннє: Книжка гуцульських звічаїв і вірувань

Длиться сей рд на теркату (рябу), чорну та блу гадини. Терката називаться пожариста; як вона де моругом, то трава вигора вслд. Чорну та блу тяжко вздрти, бо дуже ховаються вд чоловка; чорна на земл, а бла у вод. Якби блу зварив та зв, то знав би, яке злля до чого на свт. До чоловка, що зв би юшку з бло гадини, вся диханя заговорить. Гадину називають лойк, лойка. Але ще гадина готиця. Про цю гадину я наслухалася змалку багато розповдей, так що уврувала в сутнсть. Взагал кожна гадина росте, аж доки трщук не вздрить. А як трщук не вздрить гадину аж 12 рокв, то вона вже дал ховаться у печеру там прожива. Така уже називаться готиця. Вона свище страшним свистом опвноч. Тогди на свист до не сходяться друг готиц дарують й пацирку, яку вона носить на хвост. Якби ту пацирку найти та здоти через не корову, то нхто на свт не вдобрав би у не манну. У готиц зачинають рости крила через 12 рокв, вона уже може на них лтати. На голов у готиц за цей час зробиться дамант

скачать реферат Контрольна з зовнішньоекономічної діяльності

Наприклад, перед підприємством, що виходить на закордонні ринки, відразу ж виникає запитання: створювати за кордоном свої підрозділи чи шукати там закордонних посередників? Це специфіка організації зовнішньоекономічної діяльності, оскільки внутрішні ділові операції організовувати набагато простіше і менш ризиковане. Схожі проблеми виникають і в інших аспектах управління зовнішньоекономічною діяльністю. Це в результаті приводить до того, що із загальної системи управління рано чи пізно при збільшенні обсягу міжнародних операцій виділяється порівняно відособлена підсистема управління (менеджменту) зовнішньоекономічною діяльністю. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) пов'язаний із застосуванням загальних ідей і концепцій менеджменту у всіх формах зовнішньоекономічної діяльності (експорті й імпорті товарів і послуг, лізингових операціях, прямому інвестуванні і т.д.). Сутність менеджменту зовнішньоекономічної діяльності полягає в комплексному дослідженні та моделюванні міжнародного середовища у поєднанні з налагодженою взаємодією всіх підрозділів і посадових осіб організації/установи в інтересах продуктивного досягнення визначених зовнішньоекономічних стратегій.

скачать реферат Флотація на фондовому ринку

Тому поняття та сутність цих термінів у нашій економіці все ще трактуються по різному. Термін "інвестиція" походять від латинського слова "i ves ", що означає вкладення коштів. У більш широкій трактовці інвестицій являють собою вкладення капіталу з метою подальшого його збільшення. За фінансовим визначенням, інвестиція - це всі види активів (коштів), що вкладаються в господарчу діяльність з метою отримання доходу. Економічне визначення інвестицій можна сформулювати таким чином: інвестиція - це видатки на створення, розширення, реконструкцію та технічне переозброєння основного капіталу, а також на пов’язані з цим зміни оборотного капіталу оскільки зміни у товарно-матеріальних запасах здебільшого залежать від руху видатків на основний капітал. Інвестиції в об’єкти підприємницької діяльності здійснюються в різних формах. З метою обліку, аналізу та планування інвестиції класифікують за різними ознаками. Класифікацію представлено в вигляді схеми. Схема 1 . Класифікація інвестицій за різними ознаками. Під інвестиціями звичайно розуміються довгострокові вкладення капіталу в підприємства різних галузей народного господарства, в інфраструктуру, в соціальні програми, в охорону навколишнього середовища. Інвестиції відображають усі види майнових та інтелектуальних цінностей, які вкладаються в об’єкти підприємницького та інші види діяльності, в результаті яких формується прибуток або досягається соціальний ефект.

скачать реферат Аналіз економічної ефективності КГ "Зоря"

Була зроблена оцінка та аналіз звітності підприємства, яке було обране об'єктом дослідження, з тією метою, щоб знайти нові шляхи підвищення ефективності інтенсифікації. 1. Теоретичні основи інтенсифікації сільськогосподарського виробництва 1.1 Поняття та сутність інтенсифікації сільськогосподарського виробництва У сільськогосподарському виробництві економічний процес відтворення незалежно від його суспільного характеру завжди переплітається з природним. Тому раціональне управління в цій галузі вимагає знань і вмілого використання не лише економічних законів, а й законів природи. Тісний взаємозв'язок економічних процесів з природними зумовлює значний вплив останніх на результати господарської діяльності, що впливає на темпи відтворення. Звідси можливість різкіших коливань темпів нагромадження порівняно з іншими галузями. Якщо в промисловості людина повністю може впливати на процеси виробництва, то в сільському господарстві така можливість обмежена, адже тут об'єктом діяльності людини є живі організми: рослини і тварини; біологічні процеси їх протікають за певними законами природи і об'єктивно вимагають пристосування всього ритму виробництва до ритму природи: до природного проходження виробничого процесу.

скачать реферат Поняття права інтелектуальної власності

ВСТУП 1 Інтелектуальна власність та її становлення. Роль інтелектуальної діяльності в соціально-економічному розвитку України 2 Поняття та сутність права інтелектуальної власності 3 Результати творчої діяльності як об'єкти правовідносин і їх взаємозв'язок ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ВСТУПАктуальність обраної теми полягає у тому, що розвиток сучасної світової економічної системи відбувається в напрямі глобалізації, основним проявом якої є інтернаціоналізація торговельно-економічної діяльності в умовах різкого зростання рівня її інтелектуалізації. Як наслідок цих об За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. — 2-е вид., допов. і перероб. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — Кн. 1. — 722 с.

Кружка керамическая "FIFA 2018", 1000 мл.
Объем: 1000 мл. Материал: керамика.
1231 руб
Раздел: Кружки, посуда
Корзина "Плетенка" с крышкой, (350x290x175) (бежевый).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 17,5 см. Цвет: бежевый.
303 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Сковорода-гриль чугунная, со съемной деревянной ручкой, 25x25х4 см (квадратная).
Размеры: 25х25х4 см. Размер рабочей поверхности: 23х23х2 см. Чугунная литая сковорода-гриль со съемной ненагревающейся деревянной ручкой,
620 руб
Раздел: Сковороды гриль
скачать реферат Удосконалення маркетингової політики на ПП "Конекс"

ЗмістВступ Розділ 1. Теоретичні аспекти маркетингової політики підприємства Поняття та сутність маркетингової політики підприємства Фактори, що впливають на маркетингову політику підприємства Висновки до 1 розділу Розділ 2. Стан маркетингової політики на ПП «Конекс» 2.1 Організаційно-економічна характеристика ПП «Конекс» 2.2 Оцінка маркетингової політики на ПП «Конекс» Висновки до 2 розділу Розділ 3. Удосконалення маркетингової політики на ПП «Конекс» Висновки до третього розділу Висновки та пропозиції Список використаних джерел Вступ Здійснення підприємством тої чи іншої політики вносить певні зміни в роботу та розвиток підприємства. Збільшує або зменшує його прибутковість, обіг продукції, місце в сегменті ринку. Все це підштовхує підприємство до здійснення такої політики, яка буде найбільш повно відображати стратегію розвитку підприємства, його перспективний розвиток та поліпшення економічних показників. Чим більш стабільною та економічно обгрунтованішою є політика підприємства, тим більше шансів має підприємство для досягнення своєї мети. Загалом маркетингова політика підприємства - це комплекс заходів, яким користується підприємство для інформування, переконання чи нагадування споживачам про свої товари чи послуги.

скачать реферат Розвиток науки управління

З цієї точки зору заслуговує на увагу оригінальне висвітлення логіки розвитку науки управління в підручнику Д.Бодді та Р.Пейтона . Новітні тенденції й концепції менеджменту достатньо повно охарактеризовані в підручнику Р.Дафта . Для студентів, яких глибоко інтересує історія науки менеджменту корисним буде й вивчення першоджерел – оригінальних наукових праць таких видатних теоретиків менеджменту як Ф.Тейлор, А.Файоль, П.Дракер та ін. Друга тема курсу органічно доповнює першу. Її засвоєння дозволить студентам поглибити уявлення про сутність менеджменту з позиції історії розвитку науки управління та змісту основних концепцій менеджменту. Вивчення історичного поступу науки менеджменту може здійснюватися з двох полярно протилежних точок зору: релятивізму й абсолютизму. Релятивіст розглядає кожну окрему теорію, запропоновану в минулому, як більш чи менш правдиве відображення тогочасних умов, причому кожна теорія в принципі має однакове виправдання у власному контексті. Абсолютист зосереджує свою увагу на тому, що можна вважати поступом від помилки до істини. Релятивісти неспроможні ранжувати теорії з оцінкою їх внеску у розвиток науки управління.

скачать реферат Інституційні чинники розвитку національної економіки

План Поняття та сутність інститутів та інституційного середовища Динаміка зміни інститутів у трансформаційній економіці Аналіз ключових сегментів інституційного середовища національної економіки 1. Поняття та сутність інститутів та інституційного середовища Проблеми, з якими зіткнулась Україна та інші постпатерналістські країни щодо розбудови національних економік, з усією очевидністю виявили визначальну роль інституційних факторів в економічній сфері та підтвердили такий умовивід. Для створення ефективної ринкової економіки винятково необхідним є їй і повідний набір інститутів. Означений комплекс інститутів є найважливішим чинником економічного розвитку, оскільки визначає можливості і обмеження суб'єктів економічної діяльності. Підтверджує такий факт наступний висновок американських економістів Б. де Лонга та Л. Самерса: головні проблеми які нас очікують у майбутньому будуть більш за все пов'язані не з мікро-, а з макрорівнем, а саме, як повинен діяти уряд, щоб забезпечити ефективне використання прав власності, інституційного середовища та «правил гри», які є фундаментом ринкової економіки.

скачать реферат Проблема інвестування єкономіки України за рахунок внутрішніх резервів

Терміни “інвестиції”, “інвестування”, “інвестиційний процес”, "інвестиційна діяльність", "інвестиційна політика" стали вживатись у нашій країні порівняно нещодавно. Тому поняття та сутність цих термінів у нашій економічній літературі все ще трактуються по-різному. Так, наприклад, поняття "інвестиції" ототожнюється з капітальними вкладеннями, "інвестиційна діяльність" з інвестуванням. Хоча ці поняття за своєю суттю та економічним змістом не однозначні. Термін "інвестиції" походить від латинського слова "i ves ", що означає вкладення коштів. У більш широкій трактовці інвестиції являють собою вкладення капіталу з метою подальшого його збільшення. Інвестиції мають фінансове та економічне визначення. За фінансовим визначенням, ІНВЕСТИЦІЇ - це всі види активів (коштів), що вкладаються в господарчу діяльність із метою отримання доходу. Економічне визначення інвестицій можна сформулювати таким чином: інвестиції - це видатки на створення, розширення, реконструкцію та технічне переозброєння основного капіталу, а також на пов'язані з цим зміни оборотного капіталу, оскільки зміни у товарно-матеріальних запасах здебільшого залежать від руху видатків на основний капітал. Інвестиції в об'єкти підприємницької діяльності здійснюються в різних формах.

скачать реферат Умови, порядок та правові наслідки усиновлення

Реферат З сімейного права України На тему: «Умови, порядок та правові наслідки усиновлення» План Вступ Поняття та сутність усиновлення Умови та порядок здійснення усиновлення Правові наслідки усиновлення Висновки Список використаної літератури Вступ Право сучасного цивільного суспільства не може залишати поза увагою дітей, позбавлених батьківської турботи. Конвенція про права дитини, учасницею якої є й Україна, передбачає, що дитина, яка тимчасово або постійно позбавлена сімейного оточення або яка в її власних якнайвищих інтересах не може залишатися в такому оточенні, має право на особливий захист і допомогу, що надається державою, яка забезпечує зміну догляду за дитиною. Стаття 52 Конституції України покладає на державу вирішення питань щодо утримання та виховання дітей:сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Виходячи з цього, СК називає усиновлення однією з форм влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування, поряд з опікою та піклуванням, а також патронатом. Окреме важливе місце в сімейному законодавстві належить інституту усиновлення. Його знало і детально регламентувало ще стародавнє, а частково також римське право.

Мотоцикл-каталка 2-х колесный, полицейский.
Мотоцикл каталка обязательно станет любимой игрушкой Вашего малыша. Большое удовольствие доставляет ребенку самостоятельно оттолкнувшись
1700 руб
Раздел: Каталки
Этикетки самоклеящиеся "ProMEGA Label", белые, 210х297 мм, 1 штука на листе А4.
Самоклеящиеся этикетки подходят для печати на лазерных, струйных принтерах и копировальных аппаратах. При хранении листы с этикетками не
792 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Подушка Нордтекс "Магия сна", 70х70 см.
Наполнитель: полиэстер. Ткань чехла: микрофибра. Размер: 70х70 см.
556 руб
Раздел: Размер 70х70 см
скачать реферат Застосування в інформаційній діяльності організації або установи експертних систем

ЗМІСТ ВСТУП Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ 1.1 Аналіз терміносистеми дослідження 1.2 Поняття та сутність інформаційної діяльності 1.3 Сутність та аналіз експертних систем Розділ 2. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ АБО УСТАНОВИ ЕКСПЕРТНИХ СИСТЕМ 2.1. Аналіз інформаційної діяльності організації або установи: сутність, складові 2.2. Можливості застосування в інформаційній діяльності організації або установи експертних систем ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ВСТУП Один з актуальних напрямів інформатики — інтелектуалізація інформаційних технологій. Це означає, що користувач, застосовуючи комп'ютерні технології, зможе не тільки одержувати відомості на основі обробки даних, але і використовувати накопичений досвід і знання професіоналів. Інтелектуальні системи і технології застосовуються для тиражування професійного досвіду і рішення складних наукових, виробничих і економічних задач, наприклад, аналіз інвестицій, планування рекламної кампанії, прогнозування ринку.

скачать реферат Форми ідеологічного контролю і піар процесу в тоталітарних суспільствах

Зміст Вступ2 Розділ 1. Теоретичні аспекти сутності тоталітаризму8 1.1 Поняття та сутність тоталітаризму8 1.2 Політичні риси ідеологічного контролю в тоталітарних суспільствах9 1.3 Різновиди тоталітаризму11 1.4 Сила і слабкість тоталітаризму13 Розділ 2. Суспільство в тоталітарної системи25 2.1 Основна характеристика тоталітарної системи25 2.2 Ідеологія тоталітарної системи в Україні в ХХ ст.27 2.3 Піар процесу в тоталітарних суспільствах32 Розділ 3. Сучасні форми тоталітаризму і авторитаризму. Подібність та сутнісна різниця15 3.1 Тоталітаризм та авторитаризм15 3.2 Подібність та сутнісна різниця17 Висновки35 Список літератури39 Вступ Актуальність теми дослідження величезна, адже форми ідеологічного контролю і піар процесу в тоталітарних суспільствах на сучасному етапі політичного життя нашої країни дасть відповідь на безліч питань, та окреслить напрямки подальшого становлення громадянського суспільства. Тоталітаризм (від лат. o ali er — всеохоплюючий) є феноменом, особ­ливістю XX ст. Найтиповішими його втіленнями були фашистська Італія, гітлерівська Німеччина і Радянський Союз протягом майже всього часу його існування.

скачать реферат Сутність витрат та методи їх зниження

смотреть на рефераты похожие на "Сутність витрат та методи їх зниження" ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ Факультет менеджменту та маркетингу КУРСОВА РОБОТА з дисципліни “Мікроекономіка” на тему: “Сутність витрат та методи їх зниження.” Виконав: студент групи МТ-21 Мамчур Ярослав Керівник роботи: Засанська В.В. Львів -2000 Зміст Вступ. 3 Сутність витрати. Підхід до поняття витрат з погляду економіста та 4-5 бухгалтера. Методи зниження витрат. 5-16 Поняття витрат та собівартості продукції. 5-8 Класифікація витрат виробництва. 8-9 Методи оцінки витрат 9-11 Джерела і чинники зниження витрат. 11-14 Альтернативні методи зниження витрат. 14-15 Висновок. 16 Список використаної літератури. 17 ВСТУП Відхід від централізовано - планової системи господарювання і перехід до ринкової економіки по-новому порушує питання про методи ведення економічної діяльності підприємства. Традиційні структури та форми господарювання змінюються. У цих умовах керівники підприємств, вивчаючи і формуючи те , що називається цивілізованою формою ринкових відносин, стають своєрідними “архітекторами“ розвитку нових господарських зв'язків і методів здійснення господарської діяльності.

скачать реферат Проблемы налогооблажения в странах переходного периода

У той же час держава, що виникла як надбудовна форма керування суспільством на відповідній стадії розвитку цивілізації, об'єктивно зажадало матеріальної основи для свого існування, джерелом чого могла виступити тільки сфера матеріального виробництва. Саме з виникненням держави починається формування системи перерозподільних відношень, що із розвитком товарно-грошових відношень виступила у грошовій (фінансовій) формі. Основним методом перерозподілу СВП стало пряме вилучення державою визначеної частини СВП у свою користь для формування централізованих фінансових ресурсів (бюджету), що і складає фінансово-економічну сутність оподатковування. Цей перерозподіл здійснюється з НД, що виступає єдиним джерелом податкових платежів незалежно від їхнього об'єкта. Перерозподіл частини СВП на користь держави здійснюється між двома учасниками суспільного виробництва: від робітників (із “c”) у формі прибуткового й інших податків, а від суб'єктів, що хазяюють, (із “m”) у формі ПДВ, податку з прибутку й ін. Характерною рисою сучасного етапу є те що, велика частка національного доходу формується в сфері обігу. Тепер більш докладно зупинимося на понятті “податок”.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.