телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАБытовая техника -30% Одежда и обувь -30% Товары для спорта, туризма и активного отдыха -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Менеджмент (Теория управления и организации)

Принятие управленческих решений

найти похожие
найти еще

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Зміст стор. Вступ 3 1. Природа процесу прийняття рішень 1.1 Організаційні рішення 5 1.2 Компроміси 6 1.3 Підходи до прийняття рішень 7 2 Раціональне розв'язання проблем. Етапи раціонального розв'язання проблем 2.1 Діагностика проблеми 9 2.2 Формулювання обмежень і критеріїв прийняття рішень 10 2.3 Визначення альтернатив 11 2.4 Оцінка альтернатив 12 2.5 Вибір альтернативи 13 2.6 Реалізація 13 2.7 Зворотний зв'язок 14 3. Інші чинники, що впливають на процес прийняття рішень 3.1 Помилки процесу прийняття рішень. 15 3.2 Особисті оцінки керівника 15 3.3 Середа прийняття рішень 16 4 Методи прийняття рішень. 4.1 Моделі і методи прийняття рішень. 20 4.2 Вимоги до методів прийняття рішень. 22 Висновки 24 Список літератури 25 Вступ Менеджером можна назвати людину тільки тоді, коли він ухвалює організаційні рішення або реалізовує їх через інших людей. Прийняття рішень - складова частина будь-якої управлінської функції. Необхідність прийняття рішення пронизує все, що робить керівник, формулюючи цілі і домагаючись їх досягнення. Тому розуміння природи прийняття рішень надзвичайно важливе для всякого, хто хоче досягнути успіху в мистецтві управління. Прийняття рішень є важливою частиною будь-якої управлінської діяльності. Завдяки процесу прийняття рішень здійснюється координація діяльності компанії - головна функція менеджера. Розглянемо цей процес. Прийняття рішення являє собою свідомий вибір серед варіантів, що є або альтернатив напряму дій, що скорочують розрив між теперішнім часом і майбутнім бажаним станом організації. Таким чином, даний процес включає в себе багато різних елементів, але неодмінно в ньому присутні такі елементи, як проблеми, цілі, альтернативи і рішення - як вибір альтернативи. Даний процес лежить в основі планування діяльності організації. План - це набір рішень по розміщенню ресурсів і напряму їх використання для досягнення організаційних цілей. У управлінні організацією прийняття рішень здійснюється менеджерами різних рівнів і носить більш формалізований характер, ніж це має місце бути в приватному житті. Справа в тому, що тут рішення торкається не тільки однієї особистості, частіше за все воно відноситься до частини або до цілої організації, і тому підвищується відповідальність за прийняття організаційних рішень. У зв'язку з цим виділяють два рівні рішень в організації: індивідуальний і організаційний. Якщо у першому разі управлінця більше цікавить сам процес, його внутрішня логіка, то у другому - інтерес зсувається в сторону створення відповідного середовища навколо цього процесу. - Прийняття рішень є центральним елементом управлінської діяльності, по відношенню до якого всі інші можуть розглядатися як допоміжні. Далі під прийняттям рішень ми будемо розуміти особливий вид людської діяльності, направлений на вибір кращої з альтернатив, що є. Це визначення вказує на три необхідних елементи процесу вибору: - проблема, що вимагає дозволу; - людина або колективний орган, що ухвалює рішення; - декілька альтернатив, з яких здійснюється вибір. Метою написання даної роботи є аналіз, розгляд процесу прийняття рішень для більш глибокого розуміння його суті. У роботі будуть розглянуті типи рішень, що приймаються керівниками, способи, що використовуються, наукові методи підвищення ефективності цього процесу і основні чинники, які необхідно враховувати при прийнятті управлінських рішень. 1. Природа процесу прийняття рішень 1.1 Організаційні рішення Прийняття рішень відбивається на всіх аспектах управління.

Коли керівництво не спроможний оцінити, що станеться, якщо нічого не робити, існує небезпека не устояти перед вимогою негайних дій. Дія ради самої дії підвищує імовірність реагування на зовнішній симптом проблеми, а не на її головну причину. Звичайно, задача оцінки альтернатив в складних проблемах вибору досить складна. Але в ній є одне істотне припущення - що набір альтернатив вже відомий. Іноді ж виявляється, що краще розв'язання проблеми пов'язане з новим поглядом на неї, тобто з пошуком нової альтернативи. проблема повноти списку альтернатив є однією з складних проблем в процесі вибору. 2.4 Оцінка альтернатив Наступний етап оцінка можливих альтернатив. При їх виявленні необхідна певна попередня оцінка. Визнання того факту, що альтернативи потрібно оцінювати богатоаспектно, робить проблему оцінки більш реалістичної, але ставить важке питання про повноту списку аспектів. Звичайно, іноді сама проблема диктує керівнику, що саме треба брати до уваги, а що - відкинути. Але частіше за все це питання переростає в самостійну проблему. У ряді випадків набір аспектів для керівника не співпадає з набором для вищестоящої організації і т.д. Тобто тільки після складання списку всіх ідей, потрібно перейти до оцінки кожної окремої альтернативи. При оцінці рішень керівник визначає достоїнства і нестачі кожного з них і можливі загальні наслідки. Ясно, що будь-яка альтернатива зв'язана з деякими негативними аспектами. При оцінці можливих рішень керівник намагається спрогнозувати те, що станеться в майбутньому. Майбутнє завжди невизначено. Безліч чинників, включаючи зміну зовнішнього оточення і неможливість реалізації рішення, може перешкодити втіленню наміченого. Тому важливим моментом в оцінці є визначення імовірності здійснення кожного можливого рішення відповідно до намірів. Якщо наслідки якогось рішення сприятливі, але шанс його реалізації невеликий, воно може виявитися менш бажаним варіантом вибору. 2.5 Вибір альтернативи Якщо проблема була правильно визначена, а альтернативні рішення ретельно зважені і оцінені, зробити вибір, тобто ухвалити рішення порівняно просто. Керівник вибирає альтернативу з найбільш сприятливими загальними наслідками. Але якщо проблема складна і до уваги доводиться приймати безліч компромісів, або якщо інформація і аналіз суб'єктивні, може трапитися, що жодна альтернатива не буде найкращим вибором. У цьому випадку головна роль належить хорошій думці і досвіду. 2.6 Реалізація Процес розв'язання проблеми не закінчується вибором альтернативи. Простий вибір напряму дій має малу цінність для організації. Для вирішення проблеми або витягання вигоди з можливості, що є рішення повинне бути реалізоване. Рівень ефективності здійснення рішення підвищиться, якщо воно буде визнане тими, кого воно зачіпає. Визнання рішення рідко однак буває автоматичним, навіть якщо воно явно хороше. Іноді керівник може покласти прийняття рішення на тих, хто повинен буде його виконувати. Частіше ж він вимушений переконувати в правильності своєї точки зору інших людей в організації. Шанси на ефективну реалізацію значно зростають, коли причетні до цього люди внесли в рішення свій внесок і щиро вірять в те, що роблять.

Кожний з них індивідуально формує свій прогноз. Потім ці прогнози передаються всім експертам, що беруть участь в обговоренні. Вони знайомляться з думкою колег. і можливо, коректують свій попередній прогноз на базі нових ідей або інформації. Ця процедура повторюється три-чотири рази, поки в кінцевому результаті всі експерти не прийдуть до єдиної думки. 4.2 Вимоги до методів прийняття рішень. При всій своїй потенційній цінності рішення залишаться лише благими побажаннями, якщо не втіляться в конкретні дії. Методи можуть бути універсальними, придатними для будь-якої проблеми і можуть бути специфічними. Який метод застосовувати - залежить від реального змісту проблеми, а не від знань, бажання і уміння керівника або співробітника. Краще взагалі не починати справу, ніж приймати невигідні, а те і недозволені методи лише на тій основі, що вони добре відомі, зручні або когось влаштовують. Щоб цього уникнути, необхідно враховувати деякі вимоги. які пред'являються до раціональних методів. Передусім, це - практична застосовність. Інша вимога до методів розв'язання проблеми - економічність, що має на увазі, що витрати повинні бути менше отриманого результату, а різниця між ними, тобто ефект, оптимальним для даної ситуації. Третя вимога, що пред'являється до методів - забезпечення достатньої точності розв'язання проблеми. Нарешті методи прийняття рішення повинні бути достовірними, коли число помилок не перевищує деякий прийнятний рівень. Чим він менше, тим вже кордону невизначеності і ризику рішення, тому необхідні надійні способи оцінки останнього. Що ж треба для успішного розв'язання проблем? По-перше, своєчасно помітити і проаналізувати проблему, з тим, щоб з'ясувати, що привело до її виникнення, і на ділі прагнути до її рішення. По-друге, не тратити часу на непотрібні рішення, що не впливають на ефективність роботи фірми. По-третє, постійно оцінювати ефективність процесу прийняття, а згодом і реалізації рішення. По-четверте, не ухвалювати декількох рішень з одного і того ж питання. По-п'яте, залучати до процесу прийняття рішення співробітників, що мають до них відношення, вже на самих ранніх етапах роботи з урахуванням відповідності їх кваліфікації міри складності проблеми; навчати їх необхідним образом і не забувати нагороджувати за успіхи. Для аналізу ж більшості проблем, особливо рішення про здійснення інвестицій, використовуються серйозні математичні моделі із застосуванням комп'ютерної техніки, що вбирають в себе безліч змінних і даних. Висновки Рішення - це вибір альтернативи. Прийняття рішень зв'язуючий процес, необхідний для виконання будь-якої управлінської функції. Запрограмовані рішення, типові частіше за все для ситуацій, що повторюються, приймаються з дотриманням конкретної послідовності етапів. Нові або складні ситуації вимагають незапрограмованих рішень, в цьому випадку керівник сам вибирає процедуру прийняття рішень. Рішення можуть прийматися за допомогою інтуїції, думки або методом раціонального вирішення проблем. Останній сприяє підвищенню імовірності прийняття ефективного рішення в новій складній ситуації. Етапи раціонального розв'язання проблем діагноз, формулювання обмежень і критеріїв прийняття рішень, виявлення альтернатив, їх оцінка, остаточний вибір.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Философия

Принятие управленческих решений. Основная задача структуры управления выработка и исполнение управленческих решений. Здесь важным является принцип оптимальности, означающий, что при выработке управленческого решения необходимо учитывать максимум возможных вариантов его исполнения и выбирать те из них, которые наиболее полно обеспечивали бы достижение поставленных целей. Следовательно, управленческое решение вырабатывается субъектом с ориентацией на объект управления, на учет его потребностей и интересов, а также его реальных возможностей и условий превращения этих возможностей в действительное исполнение решения. Принятые управленческие решения могут претендовать на реальность в той мере, в какой они осуществимы в принципе. Характер экономического управления в современных условиях предъявляет к субъекту управления требование повышенной ответственности за принятие управленческих решений, что обусловливается как масштабностью управленческих воздействий, так и сложностью структурной организации объекта управления

скачать реферат Проблема применения моделей устойчивого развития на региональном уровне

Разумеется, такую работу нельзя вести без участия и поддержки федеральных государственных органов, однако принцип использования «региональных полигонов» для перехода всей страны на путь устойчивого развития представляется оптимальным. Поскольку проблема имеет комплексный характер, ее решение применительно к России требует создания комплексных научно-практических региональных программ, в которых обязательно должна учитываться как логика общемирового развития, так и логика истории само страны и ее социокультурная определенность (региональную специфику можно теоретически зафиксировать только в таком контексте). Такие программы должны включать в себя фундаментальные и прикладные исследования, проективные разработки, в том числе в области «социальной инженерии», и механизм оценки и использования научных разработок в процессе принятия управленческих решений на уровне федеральных и региональных государственных органов, а также на уровне местного самоуправления и в деятельности неправительственных организаций.  При таком подходе  В.П. Фофанов предлагает выделять следующие взаимодополняющие фазы деятельности по реализации принципов устойчивого развития на региональном уровне.

Накладка на унитаз "Щенячий патруль", белая.
Пластиковая накладка на унитаз поможет малышу без труда и переживаний пользоваться туалетом. Благодаря краям, предотвращающим скольжение,
391 руб
Раздел: Сиденья
Ежедневник недатированный "Чемпионат мира по футболу 2018. Эмблема", синий, А5, 176 листов.
Ежедневник недатированный. Формат: А5. Количество листов: 176. Твердый переплет. Термотиснение. Ляссе.
519 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Кепка "Zabivaka", взрослая, размер 58.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Размер: 58.
471 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
 Словарь практического психолога

Его важнейшие черты жесткая регламентация поведения и способов передачи информации на всех уровнях управления и исполнения, авторитарность сознания, конформизм. Бюрократизм требует от личности непререкаемого принятия существующего порядка вещей, отсутствия собственных позиций, некритического следования предписанному образцу, сохранения «психологической дистанции» между руководящей элитой и подчиненными. Социально-психологически он проявляется также в сопротивлении инновациям, личной инициативе, творческому поиску, в культивировании некомпетентности и карьеризма. Бюрократизм может преодолеваться путем демократизации, подотчетностью аппарата управления выборным органам, включением этого аппарата в систему экономических отношений, непосредственным участием народа в выработке и принятии управленческих решений. _В_ ВАЛИДНОСТЬ одна из важнейших характеристик психодиагностических методик и тестов, один из основных критериев их качества. Это понятие близко к понятию достоверности, но не вполне тождественно. Проблема валидности возникает в ходе разработки и практического применения теста или методики, когда требуется установить соответствие между степенью выраженности интересующего свойства личности и методом его измерения

скачать реферат Управление в области обороны

Основные принципы управления: принцип оптимального сочетания централизации и децентрализации в управлении; принцип сочетания прав, обязанностей и ответственности; принцип иерархичности и обратной связи; принцип научной обоснованности управления; принцип демократизации управления; принцип плановости. Принцип сочетания централизации и децентрализации в управлении состоит в оптимальном распределении (делегиро­вании) полномочий при принятии управленческих решений. Сущность делегирования полномочий состоит в том, что руково­дитель конкретного уровня управления пользуется правом еди­ноличного решения вопросов, входящих в его компетенцию. Принцип сочетания прав, обязанностей и ответственно­сти предполагает, что каждый член организации должен выпол­нять возложенные на него задачи и периодически отчитываться за их выполнение. Каждый в организации наделяется конкретны­ми правами и несет ответственность за выполнение возложенных на него задач. Принцип иерархичности и обратной связи заключается в создании многоступенчатой структуры системы управления ор­ганизацией, при которой первичные звенья (нижнего уровня) управляются своими же органами, находящимися под контролем органов руководства следующего уровня.

 Цель. Процесс непрерывного совершенствования

Несмотря на это, Элия был с пониманием принят и финансистами и производственниками. И в результате, сейчас многие компании отказались от учета издержек как основной системы для принятия управленческих решений. Сегодняшний процесс непрерывного совершенствования Элии все больше и больше принимается как мощный, жизнеспособный и целостный подход, в котором другие методы: MRP[2] , точно вовремя[3], статистический контроль - дополняют друг друга. Ничего удивительного в том, что человек, которого все называют великим оригиналом, но при этом полном здравого смысла, замаскировал 'Ту самую цель' - учебник по управлению производством в новеллу, если не сказать, что в любовную историю. И поэтому она стала подпольным бестселлером в советах директоров, университетах и промышленных предприятиях. Однако это не оттолкнуло 'Ту самую цель' на пыльные полки, а лишь повысило интерес брачных пар. Также она не вызвала раздражения в дюжине стран, читатели которых могли бы сказать, что книга именно про их заводы и их семьи. Второе издание Элии (в соавторстве с Робертом Фоксом) более подробно рассматривает аспекты управления производством

скачать реферат Механизм охраны окружающей природной среды

Полномочия органов управления охраны окружающей природной среды определены статьями 17 - 21 Закона Украины “Об охране окружающей природной среды” , постановлениями Кабинета министров Украины и другими правовыми актами. Свои полномочия данные органы управления реализуют, используя систему государственного мониторинга окружающей природной среды и данные кадастров природных ресурсов. Ведут государственный мониторинг государственные органы, определенные постановлением Кабинета Министров Украины от 23 сентября 1993 года 7851. К ним относятся: Министерство природы, НКАУ, Минздрав, Минсельхозпрод, Минлесхоз, Госкомгидромет, Госкомводхоз, Госкомгеологии, Госкомземли, Госжилкоммунхоз и другие. Основными задачами системы государственного мониторинга окружающей природной среды являются: - наблюдение за состоянием окружающей природной среды; - анализ состояния окружающей природной среды и прогнозирование ее изменений; - обеспечение органов Государственной исполнительно власти систематической и оперативной информацией о состоянии окружающей природной Среды, а также прогнозами и предупреждениями о возможных ее изменениях; - разработка научно обоснованных рекомендаций для принятия управленческих решений.

скачать реферат Основы социокультурного проектирования

Объект социально-культурного проектирования в последние годы чрезвычайно усложнился, поскольку сложившиеся в прошлые десятилетия административные и организационные структуры, где вертикальные связи преобладают над горизонтальными, все менее соответствуя складывающейся динамичной ситуации. Они не обладают необходимым запасом "пластичности" не только для поддержки и развития складывающиеся естественным путем социальных процессов, новых организационных (в том числе и общественных) структур, но и для адекватного их восприятия. Фактом последних лет стало не только внедрение различных новшеств, но и одновременное усиление действия бюрократических и других сдерживающих механизмов. Социально-культурное проектирование, которое не только осуществляется в этих условиях, но и вынуждено учитывать их в разрабатываемых проектах, в поисках технологий, максимально соответствующих задачам и специфике этого процесса, совершенно закономерно обратилось к игротехническим методам. Под деловой игрой принято понимать метод имитации принятия управленческих решений в различных производственных ситуациях в форме игры по заданным правилам группы людей или человека с компьютером в режиме интерактивного диалога.

скачать реферат Шпоры на ГОСэкзамен (МГУП, ФКДиР, отд. книговедение)

Высокая зависимость от колебаний конъюнктуры рынка 4. Низкий уровень конкурентоспособности. - Партнерские предприятия (товарищества и общества, с ограниченной и дополнительной ответственностью (ООО и ОДО) Преимущества: 1. Возрастание финансовых возможностей (складочный капитал), больше масштаб обслуживания и оборот. 2. Распределение функций управления. 3. Солидарная ответственность. Недостатки - 1. Более низкий уровень мотивации, 2. Меньшая оперативность в принятии управленческих решений, 3. Возможность внутренних конфликтов. Корпоративные предприятия (ОАО) Преимущества: 1. Неограниченные финансовые возможности, 2. Самые высокие возможности в стратегическом плане, 3. Высокая конкурентноспособность, 4. Удешевление закупок больших партий товаров, 5. Высокий профессиональный уровень работников. Недостатки: 1. Сложности управления в связи с несколькими уровнями организации. 2. Неоперативность реагирования на изменения коньюктуры рынка из-за больших масштабов, 3. Длительность учреждения. 4. Открытость информации (доступность конкурентам). Факторы или этапы выбора организационно-правовой формы предприятия Факторы общего х-ра,: Выбор масштаба деятельности. Капиталоемкость. Темпы стратегического развития.

скачать реферат Разработка системы автоматизации для малого коммерческого предприятия работающего в сфере информационных услуг

При этом особое значение приобретает обеспечение оперативности и достоверности информации. Для многих фирм внутрифирменная система информации решает задачи организации технологического процесса и носит производственный характер. Это касается, прежде всего, процессов обеспечения предприятий кооперированной продукцией, поступающей со специализированных подразделений по внутрифирменным каналам. Здесь информация играет важную роль в предоставлении сведений для принятия управленческих решений и является одним из факторов, обеспечивающих снижение издержек производства и повышение его эффективности. Соответственную роль в принятии решений играет научно-техническая информация, содержащая новые научные знания, сведения об изобретениях, технических новинках своей фирмы, а также, фирм-конкурентов. Это непрерывно пополняемый общий фонд и потенциал знаний и технических решений, практическое и своевременное использование которого обеспечивает фирме высокий уровень конкурентоспособности. Информация служит основой для подготовки соответствующих докладов, отчетов, предложений для выработки и принятия соответствующих решений. Содержание каждой конкретной информации определяется потребностями управленческих звеньев и вырабатываемых управленческих решений.

Подгузники Huggies Elite Soft, (1), до 5 кг, 27 штук.
Подгузники Huggies Classic обеспечат надежную защиту вашего малыша. Детские подгузники стали еще удобнее. Благодаря дополнительному слою,
384 руб
Раздел: 0-5 кг
Палатка игровая "Учим азбуку с Пеппой".
Палатка состоит из 2 частей (корпуса и крыши), каждая из которых оснащена сетчатыми окошками для вентиляции. На одну сторону палатки
1087 руб
Раздел: Товары для детей
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (бежевый).
овры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
скачать реферат Некоторые вопросы анализа деловых проблем

При насыщении имитационной модели совокупностью программ, адекватно описывающих функционирование системы, позволяющих по возможности решать какие-либо оптимизационные задачи и рассчитывать последствия решений, получается эффективный рабочий инструмент для ЛПР. В заключение, справедливости ради, надо отметить, что имитационное моделирование, конечно, не претендует на абсолютное превосходство и всесильность. Те вариантные расчеты, которые проводятся в рамках какой-либо имитационной модели, позволяют оценить последствия только отдельных решений, но не дают общей картины возможностей при значительном числе допустимых решений. Поэтому ЛПР может остаться в неведении как по поводу эффективности вариантов решений, так и по поводу полноты списка разумных, представляющих интерес вариантов решений. И еще один важный момент: ЭВМ — помощник, а не замена человека, человеко-машинные процедуры не исключают принятия коллективных решений. Надо отметить, что коллективное принятие решений, в отличие от определения результирующих экспертных оценок, предполагает не только расчет результата коллективной экспертизы, но и специальное обсуждение альтернатив, обмен информацией, согласование противоположных мнений и т. д. Кроме того, коллективные решения — окончательны, в то время результирующие экспертные оценки — только база для принятия управленческих решений.

скачать реферат ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ФУНКЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ОМОН И ВНУТРЕННИХ ВОЙСКАХ МВД РОССИИ (низшие структурные подразделения: отделение, взвод)

Для мирного времени штатную структуру целесообразно сохранять. Заблуждение о том, что можно победить «шапкозакидательством», то есть бездумным применением подразделений, необоснованным ни какими расчетами, постепенно проходит и осознается обида за свою беспомощность в,казалосьбы,беспроигрышных ситуациях. Это вынуждает вновь и вновь возвращаться к основным положениям военной кибернетики, рассматривать любую ситуацию с позиций системного подхода и последовательно учитывать реальные боевые возможности перед и в процессе принятия управленческих решений. В данном исследовании в главах 1, 2, 3 построены информационные математические модели управления отделением и взводом в бою. При моделировании во внимание принимались следующие основные принципы моделирования: Первый – оценка степени неопределенности проблемы, уровней знания и незнания. Второй – систематизация неопределенности, выявление связи между неопределенностями с тем, чтобы исключить возможные противоречия в модели. Третий – приведение всех неопределенностей к минимальному числу единых категорий неопределенности, главных для проблемы.

скачать реферат Способы обеспечения прав граждан

Известно, что основным содержанием процесса управления являются выработка, принятие и организация исполнения решений, и поэтому, не располагая данными о состоянии, уровне, динамике преступности, а также о социально-экономических условиях, в которых действует тот или иной орган внутренних дел, нельзя принять оптимальное, научно обоснованное управленческое решение. Информационное и аналитическое обеспечение пронизывает как процесс управления в целом, так и каждую из его стадий. Трудно представить себе организацию планирования, учета или контроля вне соответствующей информационной базы. Этим и определяется ведущая роль информации и анализа в достижении конкретных целей управления, стоящих перед органом внутренних дел, каждым из его структурных подразделений. Возникает жизненно важная задача: обеспечить рациональное использование сил и средств, четкую и согласованную работу огромного числа взаимосвязанных управляющих и управляемых объектов, выполнить требования скорости и точности обработки колоссальных потоков информации, повысить качество планирования и принятия управленческих решений.

скачать реферат Проблемы управления экологической ситуацией на горных территориях

В настоящее время для различных ведомств независимо от форм собственности задачи уменьшения рисков и смягчения последствий катастроф, особенно в условиях ограниченного финансирования, не являются приоритетными. Отдельные программы плохо согласуются между собой, имеют различные источники финансирования, целевое назначение и сроки исполнения. Необходимо разработать единую общенациональную целевую программу реализации Государственной стратегии уменьшения рисков и смягчения последствий от природно- техногенных катастроф, объединяющую все компоненты защиты персонала предприятий, населения и территорий от ЧС в существующих программах, и определить для неё единого государственного заказчика в лице МЭиЧС Кыргызской Республики. 6. Все работы по предупреждению и прогнозированию природно-техногенных катастроф не достигнут своей цели, если они не будут завершаться принятием управленческих решений по выработке мер, направленных на снижение ущерба. В зависимости от целей и задач эти решения могут быть трёх типов: стратегические, превентивные и чрезвычайные. К первым относятся решения, принимаемые на государственном уровне с перспективой на устойчивое долгосрочное развитие регионов страны.

скачать реферат Эффективность государственного управления

При разделении информации внутри органа управления на первое место ставится информация для руководителя, на второе - для должностных лиц. Попробуем определить главную цель государственного управления. Таковая состоит в том, чтобы на базе собранных исходных данных получить вторичную, обработанную информацию, которая служит основой для принятия управленческих решений. Достижение этой цели складывается из решения ряда частных задач, таких, как сбор первичной информации, ее хранение, распределение между структурными подразделениями органа управления и их работниками, подготовка к переработке, собственно переработка, предоставление органу управления в переработанном виде, обеспечение прямых и обратных связей в ее циркуляции. Говоря о классификации информации в органах государствен-ного управления, целесообразно воспользоваться классификацией, данной весьма квалифицированным специалистом в области управленческой информации Т.Закупень, эксперта Департамента по вопросам СНГ Аппарата Правительства РФ."(39) Представляется, что информацию, циркулирующую в органах государственного управления, надо классифицировать вначале на уровне структурных подразделений.

Набор подарочный для новорождённого "Мой малыш".
Запечатлите мимолетные мгновения жизни Вашего ребенка с помощью необычного набора для новорождённого «Мой малыш». Рамка для
850 руб
Раздел: Прочие
Ранец "Generic. Wild Horse".
Размер: 37х27х21 см. Раскладной школьный ранец обязательно привлечет внимание вашего ребенка. Ранец выполнен из современного легкого и
2567 руб
Раздел: Без наполнения
Качели детские подвесные "Классик С".
Подвесные качели "Классик С" - это веселый домашний аттракцион для самых маленьких детей. Качели подвешиваются с помощью прочных
450 руб
Раздел: Качели
скачать реферат Сертификация систем управления качеством продукции /BACO/

Применение работ зарубежных авторов осуществлено с учётом специфики России. Кроме того, были внимательно изучены и критически переработаны публикации в средствах массовой информации, в том числе, в специализированных изданиях, посвящённые данной теме. В дипломной работе предлагается для оценки качества продукции использовать метод экспертной оценки. Результаты применения этого метода в ВАСО подтверждают возможность принятия управленческих решений по оптимизации контроля качества продукции.1. ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА В УПРАВЛЕНИИ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАШИНОСТРОЕНИЯ 1.1 О т с и с т е м ы б е з д е ф е к т н о г о и з г о т о в л е н и я п р о д у к ц и и н а р а б о ч е м м е с т е д о к о м п л е к с н о й с и с т е м ы у п р а в л е н и я к а ч е с т в о м п р о д у к ц и и н а п р е д п р и я т и и Весь опыт проведения работ по решению проблемы качества продукции на предприятиях машиностроения определил необходимость использования , при этом, системного подхода.На его основе , в настоящее время , пытаются повсеместно создать и совершенствовать практически все системы управления.

скачать реферат Проблема выбора стиля управления руководителем

Во-вторых, существенный момент связан с тем обстоятельством, что в чистом виде тот или иной стиль руководства в каком- то конкретном эпизоде организационной жизни может себя не обнаружить. Он обусловлен рядом социально-психологических факторов, которые с неизбежностью приходиться иметь в виду руководителю, а именно: специфику наличной ситуации, своеобразие решаемых задач, квалификацию и сработанность членов коллектива, их личностные особенности и т. д. Важнейшим общим основанием выделения стилей послужил характер принятия управленческих решений и отношение руководителя к подчиненным. Авторитарный стиль. Принятие руководителем всех решений, а так же слабый интерес к работнику как личности. Руководитель управляет подчиненными в силу своей легитимности власти, вытекающей из иерархической организации предприятия. Он ожидает от подчиненных соответствующего поведения. Руководитель сам, без обоснования перед подчиненными, определяет цели, распределяет задания и строго контролирует их выполнение. Он убежден в том, что лучше понимает цели организации и пути их достижения, более компетентен по сравнению с подчиненными, хотя на деле это бывает совсем не так.

скачать реферат Коммуникации в организации

Этот феномен прямо влияет на процесс принятия управленческих решений. Необходимо помнить, что человек далеко не рациональное и разумное логически мыслящее существо. Человек в большей мере существо алогичное, эмоциональное и иррациональное. Т.е. в психике человека широко представлено неосознаваемое (90-95%), эмоционально-интуитивное начало. Поэтому логический, рассудочный самоанализ никогда не бывает вполне адекватным. Чем более адекватно удается человеку оценить свои возможности, систему ценностей, предпочтений, отношений, тем более эффективным будет управляющее воздействие которое он оказывает или воспринимает. Специалисту в сфере управления необходимо формировать ситуацию управления, в которой самооценка подчиненных будет объективизироваться, приближаясь к уровню адекватности.4) Закон искажения информации. Любая информация, функционируя в системе управления имеет тенденцию искажения. Это заметно и при движении информации "сверху-вниз", и при движении ее "снизу-вверх". Изменяются смыслы, значения, образы, понятия.

скачать реферат Управление человеческими ресурсами

Технология управления человеческими ресурсами дает синергетический эффект, если в корпорации соблюдаются как минимум следующие условия: . относительно хорошо развита система адаптации к внешнему и внутреннему рынку труда (индивидуальное планирование карьеры, подготовка и переподготовка персонала, стимулирование профессионального роста и ротации кадров); . имеются гибкие системы организации работ (кружки качества, автономные рабочие группы); . используются системы оплаты, построенные на принципах всестороннего учета персонального вклада (в том числе и самими работниками) и (или) уровня профессиональной компетентности (знания, умения и навыки, которыми реально овладели работники); . поддерживается довольно высокий уровень участия отдельных работников и рабочих групп в разработке и принятии управленческих решений, касающихся их повседневной работы; . применяется практика делегирования полномочий подчиненным; . функционирует разветвленная система организационной коммуникации, обеспечивающая двух- и многосторонние вертикальные, горизонтальные и диагональные связи внутри организации.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.