телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАТовары для животных -30% Образование, учебная литература -30% Электроника, оргтехника -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Менеджмент (Теория управления и организации)

Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

найти похожие
найти еще

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Основними завданнями є: закріпити теоретичні знання в галузі менеджменту, оволодіти прикладними аспектами менеджерської підготовки, які дозволять в майбутньому успішно здійснювати управлінську діяльність. 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ Таблиця 1 Загальна характеристика малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів. Параметр, який Зміст та Основні Законодавча база Участь у характеризується особливості відмінності заснування та зовнішньоекон функціонування омічній організації діяльності 1.Форма Господарське Товариство з Закон „Про Спільне підприємства товариство обмеженою господарське підприємство відповідальн товариство” з іноземним істю інвестором 2 Профіль По Обслуговуван Рішення органів Купівля технічному ня машин місцевого запчастин за обслуговуван іноземного самоврядування кордоном та ню та виробництва реалізація їх ремонту на Україні автомобілів іноземного виробництва 3.Види Сервісне Співпраця з Статут Гарантійне діяльності обслуговуван іноземним підприємства авторизоване ня фірмами обслуговуванн автомобілів я автомобілів 4.Форма Товариство з Обмежена Закон „Про Спільна з власності обмеженою відповідальн господарське іноземним відповідальн ість в межах товариство” капіталом істю внеску в статутний фонд 5. Внутрішнє Наявність Іноземні Закон „Про режим Внесок в середовище будівель, інвестиції іноземного статутний обладнання, інвестування” фонд у висококваліф вигляді ікованих грошових працівників коштів 6. Зовнішнє Насиченість Потреба в „Митний кодекс Ділерство по середовище ринку авто кваліфікован України” продажу іноземного ому автозапчастин виробництва обслуговуван та які ні авто обслуговуванн потребують іноземного ю автомобілів сервісного виробництва концерну обслуговуван та „Volkswage ” ня постачанні оригінальних запчастин 2. ФОРМУВАННЯ ФУНКЦІЙ МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 2.1. Планування Вид діяльності, який визначає перспективу і майбутній стан малого підприємства ( далі МП ). З допомогою планування створюється орієнтир майбутнього. Під плануванням в даному проекті розуміємо відособлений вид управлінської ї діяльності МП В даному проекті виділяються два види планування: - стратегічне планування; - планування реалізації стратегії; 2.1.1 Стратегічне планування полягає у розробці стратегії. В свою чергу стратегія – це всебічний комплексний план, призначений для забезпечення здійснення місії МП та досягнення її цілей. В нашому випадку стратегія планування здійснюється в плановому відділі 3-ма керівниками, професійні якості, яких оцінюється і приймається на нарадах один раз в рік. Розглянемо складові процесу стратегічного планування. Місія – це чітко виражена причина існування МП В зв’язку з тим, що на Українському ринку появились автомобілі концерну „Volkswage ”, який включає „Audi”, „Skoda”, „Sea ”, а також великий інтерес покупця до цих іномарок, виникла необхідність в створенні малого підприємства по сервісному обслуговуванні автомобілів даних марок. Цілі МП формуються на довгострокові ( 5 років ), середньострокові ( 1 – 5 років ) і короткострокові ( до 1 року) Дане підприємство має конкретні цілі: збільшити кількість постійних клієнтів, шляхом складення з ними контрактів на обслуговування автомобілів; посилення маркетингової діяльності; - створити склад запчастин і ввести нові сучасні технології (комп’ютерна діагностика і т. д.); якісно і своєчасно проводити технічне обслуговування автомобілів - підвищувати кваліфікацію працюючих (вивчення іноземних мов, технічного сучасного обладнання, комп’ютерів і т. д.); Оцінка і аналіз зовнішнього середовища проводиться шляхом поділу його на дві групи: 1) Фактори прямої дії, які безпосередньо впливають на діяльність МП.

Величини розрахунків заносимо в табл. 4. Таблиця 4 Результати розрахунків заробітної плати працівників на малому підприємстві по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів. Посадові Посадовий Надбавки, Премії Величина Величина особи оклад доплати місячної раціонал (тарифна заробітно ьної ставка), ї плати, заробітн грн. грн. ої плати, грн. Характер Велич Характер Величи ина, на, грн. грн. Генеральни Персонал Від й директор 600 ьна 100 прибутку 500 1200 1200 Керівник 500 Від 300 800 800 сервісу прибутку Заступник 500 Від 300 800 800 з прибутку маркетингу 400 Від 100 500 500 прибутку Начальник відділу постачання 400 Від 100 500 500 прибутку Начальник торгового 400 100 500 500 відділу Від прибутку Начальник 100 500 500 відділу 400 Від реклами. прибутку 400 За поза 100 50 550 550 Бухгалтер нормован За ий час виконання Спеціаліст О.В.З по 300 - 50 50 400 450 комп’ютера За якість х 270 - 50 робіт 320 350 250 - 50 20 320 370 Майстер За освоєння Комірник суміжних 250 - 50 професій 20 320 370 Робітники Особливі 250 - 30 умови 280 300 праці Водії Від р Прибиральн иці 2.4. Контролювання Показники відповідних видів контролю приводимо в табл. 5. Таблиця 5 Контроль в малому підприємстві по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів. Види Характеристика Оцінка впливу Служби і посадові контролю процесу контролю контролю на посадових особи, які осіб і підрозділи відповідають за організації результати контролю Попередній контроль ресурсів: Людських Зменшення нетрудових Менеджери підрозділів Аналіз ділових та витрат, завантаження професійних навичок робочих місць. претендентів на Матеріальн роботу, кваліфікації. Зменшення их матеріальних витрат Менеджери сервісу та Перевіряється якість постачання та кількість отриманих від Фінансових постачальників Мінімізація матеріальних податкового Головний бухгалтер ресурсів, по навантаження, ріст договорам. прибутку Поточний Перевіряються усі Людських грошові надходження Взаємна дія в Менеджери та видатки досягненні прибутку. підприємства. Матеріальн Менеджери их Перевірка роботи Корекція відхилень Технічний контроль працівників, рішення від заданого режиму в виробничих проблем. процесі роботи. Фінансових Перевірка Головний бухгалтер ефективності Відсутність використання мат. рекламацій, штрафних Ресурсів, їх норми санкцій, втрат використання. матеріальних, Заключний Відповідність фін. фінансових. Менеджери Людських документації та фін. операцій нормам Стимуляція при чинного виконанні або санкції законодавства. при порушенні. Керівник сервісу Матеріальн их Перевіряється Можливість внесення продуктивність праці, змін в організацію здатність до праці, роботу з Головний бухгалтер Фінансових удосконалення клієнтами в напрямі працівників. маркетинг. Перевіряється вихід і Корекції при якість робіт при відхиленнях. використанні даної матеріальної бази. Перевіряються фактичні фінансові результати та порівнюються із запланованими. 2.5. Регулювання Розробляємо і впроваджуємо відповідні заходи спрямовані на усунення відхилень, збоїв, недоліків, що були виявлені у процесі контролювання. Данні заносимо в табл. 6. Таблиця 6 Регулювання в малому підприємстві по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів. Види Виявлені в процесі Прийняття відповідних Оцінка впливу контролю контролю недоліки, управлінських рішень в регулювання на відхилення та збої керуючій системі з метою посадових осіб та усунення недоліків, підрозділи відхилень, збоїв організації Попередній контроль ресурсів: Матеріальни х У процесі здійснення Укладення угоди з новим Зменшення контролю виявлено, партнером з Німеччини матеріальних що отримані щодо постачання витрат запчастини від необхідних запчастин. постачальника з Польщі не відповідають встановленим критеріям.

Види Характеристика Приклади використання Приклади застосування комунікаці конкретних видів інформації при різних документів при й комунікацій видах комунікацій здійсненні різних видів комунікацій Зовнішні Телефонні Вирішення адміністративних Текуча інформація та переговори. питань. погодження спільних Звіти. Реклама. Погодження відряджень. дій в комерційній та Факсимільні Передача специфікацій, кадровій політиці. перекази. Пошта. замовлень на запасні Передача запрошень на частини. оформлення віз. Інтернет. Передача контрактів та Оперативне рішення Кур’єрська фінансових документів. проблем періодична та Прийом інформації про техобслуговування спонтанна разова пропозиції на ринку окремих специфічних преса. автозапчастин конкурентів. агрегатів. Документи для Передача декларацій в розрахунків через податкову інспекцію. банки. Робота з банками та Фактури для митниці. державними чиновниками Роздрукування новинок всіх рівнів та мастей. проспектів для роботи з клієнтами. Декларації в ДПА. Декларації для митниці. Платіжні доручення для банку. Нові закони і постанови всіх рівнів влади. Внутрішня Телефонні Передача розпоряджень та Накази, розпорядження, переговори. вказівок про плани робіт нормативні документи. Кур’єрська усунення недоліків та пошта. рекламацій. Технічні вимоги і Гучномовний та Передача документів. інструкції для селекторний Адміністративного, ремонту. зв’язок. Адресна фінансового, технічного Видача нарядів на пошта. характеру. роботу, звітів Тестування. Розподіл замовлення серед місячних, річних, Розмова. майстрів. замовлення на Розповідь. Контроль за виконанням. автозапчастини та Збір замовлень на продаж-рахунок, автозапчастини. фактура і інше. Інформація клієнтів про результат виконання. Графіки діяльності комунікацій в малому підприємстві по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів зображаються на рис. 3, рис. 4, рис. 5 і рис. 6 Рис. 3 Органіграма технічного обслуговування машин Рис. 4 Топограма розміщення обладнання технічного сервісу автомобілів. Рис. 5 Діаграма попиту машин на ринку України за 2000-2001 роки. Марка Кількість автомобілів Volkswage 2686 Opel 1946 Audi 1882 Mercedes 1846 BMW 1835 oyo a 1818 Ford 1674 Skoda 1673 Daewoo 1576 Mazda 1304 Ho da 1192 issa 1134 Mi subishi 690 ЗАЗ 638 Re aul 555 Peugeo 524 Volvo 488 Subaru 449 Fia 403 Рис. 6 Діаграма попиту машин на ринку України за грудень 2002 року. Графічна модель комунікаційного процесу в малому підприємстві по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів. Відділ постачання. Відповідальний за створення бази даних та облік запчастин. Разові вимоги на видачу матеріалів та запчастин. Передавання накладної посильним або каналом внутрішньої комп’ютерної мережі. Оптимальний спосіб - каналом внутрішньої комп’ютерної мережі. Комірник отримує накладну, готує запчастини до видачі. Після видачі комірник передає данні у відділ постачання про залишки даних запчастин на складі. 6. ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ ГРУПАМИ ПРАЦІВНИКІВ В ОРГАНІЗАЦІЇ В цьому розділі визначаємо і охарактеризуємо формальні і неформальні групи працівників, розробляємо заходи по підвищенню ефективності груп працівників.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Кодекс законів про працю України

Змна умов трудового договору, оплати прац, притягнення до дисциплнарно вдповдальност працвникв, як  членами виборних профсплкових органв, допускаться лише за попередньою згодою виборного профсплкового органу, членами якого вони . Звльнення членв виборного профсплкового органу пдпримства, установи, органзац (у тому числ структурних пдроздлв), його кервникв, профсплкового представника (там, де не обираться виборний орган професйно сплки), крм випадкв додержання загального порядку, допускаться за наявност попередньо згоди виборного органу, членами якого вони , а також вищого виборного органу ц професйно сплки (об'днання професйних сплок). Звльнення з нцативи власника або уповноваженого ним органу працвникв, як обиралися до складу профсплкових органв пдпримства, установи, органзац, не допускаться протягом року псля закнчення строку, на який обирався цей склад (крм випадкв повно лквдац пдпримства, установи, органзац, виявлено невдповдност працвника займанй посад або виконуванй робот у зв'язку з станом здоров'я, що перешкоджа продовженню дано роботи, або вчинення працвником дй, за як законом передбачена можливсть звльнення з роботи чи служби)

скачать реферат Сучасні технології менеджменту

Стратегія управління властива як великим, так і малим підприємствам, будь-яким формам господарювання. (12( У даній роботі розглянуті основні функції менеджменту, сутність і зміст функцій, їхній взаємозв’язок, а також функції процесу в системі менеджменту. Без прояву функцій управління неможливо нормальне функціонування чи організації підприємства, тому вивченню й аналізу функцій управління потрібно приділяти достатню увагу. У даній роботі розглянуті основні функції менеджменту: планування, організація, мотивація і контроль. Без прояву функцій управління неможливо нормальне функціонування чи організації підприємства, тому вивченню й аналізу функцій управління потрібно приділяти достатню увагу. 2.1.1. Функція планування. Функція планування припускає рішення про те, якими повинні бути мета організації і що повинні робити її члени, щоб досягти цих цілей. По суті це підготовка сьогодні до завтрашнього дня, визначення того, що потрібно і як цього домогтися. План являє собою складну соціально-економічну модель майбутнього стану організації.

Щётка-сметка автомобильная для снега, телескопическая, поворотная, со скребком, 810-1060 мм.
Щетка автомобильная для снега со скребком предназначена для очистки кузова и стекол автомобиля от снега и льда. Автомобильные щетки для
586 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки
Рюкзак школьный "Multi Pack. Graphic", 40x18x29,5 см.
Вместительный и удобный школьный рюкзак, отличающийся небольшим весом и наличием твердой спинки. Благодаря прочной каркасной конструкции
3707 руб
Раздел: Без наполнения
Именная кружка с надписью "Любимый папа".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
 Коли кулі співали

Всі ці організації мали зв’язок між собою через людей-селян, а також мали зв’язок через своїх довірених з отаманом Нестеренко, останній мав зв’язок з отаманом Гулим, звідки одержував накази. Головною задачею (яку ставив полковник Нестеренко) було підготовити людність до загального повстання — заснованням маленькіх повстанчих відділів на селах, якіх задача була агітація за повстанців і поширювати від себе повстанчу організацію, вербуванням… до своїх відділів. В цьому районі було засновано відділів на волость 2–3… Ці відділи було заснувати не тяжко, тому що селяни йшли назустріч… селянська інтелігенція. Організаційна праця продовжувалась до виїзду мого… Відділи (…) робили наскоки на установи, а также (на) частини Червоної Армії. Організація продовжувалась конспіративно. На Херсонщині та Катеринославщині восени появилась організація «білих», білогвардійська, з нею тримали зв’язки Чорний Ворон. Організація білих була забезпечена великими грішми. Мала свої організації в Харкові, Москві. Нестеренко — отаман-людина чесна, ідейна, не погромщик

скачать реферат Формування бізнес-плану. Інноваційний менеджмент

Виникає питання, які ж функції, важелі, межі та обсяги впливу мають бути притаманні мотиваційному механізму, щоб реально сприяти зміні трудової свідомості та активізації трудової поведінки людини на ринку праці? В питаннях розробки мотиваційного механізму не можна обмежуватись розглядом лише внутрішніх спонукальних сил та впливом на працівника чинників з боку організації (підприємства), як це характерно для підходів зарубіжних авторів мотиваційних теорій очікування, справедливості та моделі Портера-Лоулера. Вагому роль у формуванні трудових мотивів також має вплив зовнішнього середовища. На цьому ж акцентують увагу результати досліджень українських науковців О. Бугуцького, Л. Капітули, М. Калінчика, О. Чубайко, як свідчать про зростання ролі зовнішніх факторів у процесі трудової мотивації в кризових умовах перехідного періоду. Виходячи з окресленого, побудова мотиваційного механізму та місце в ньому трудового менталітету можуть бути структурно представлені складними взаємозв'язками між колом елементів. З формально-логічних позицій механізм мотивації трудової діяльності уявляється системою відносин між такими складовими: суб'єктом, який здійснює безпосередньо трудову діяльність ( язків мотиваційного механізму.//Економіка: проблеми теорії і практики №56, 2001 рік

 Україна у революційну добу. Рік 1920

Були й такі повстанчі отамани, які щиро повірили большевикам, — наприклад Туз, котрого одначе вдалося сотн. Бондаренкові притягти до української роботи на Звенигородщині. Вся Київщина поділяла позицію Звенигородщини та Таращанщини. Ці організації мали вплив на політичну тактику повстанців і Правобережжя і Лівобережжя. Зі всіх кінців тяглися сюди невидимі нитки зв'язку»[339]. М. Омелянович-Павленко в доповіді на ім'я Головного отамана від 30 січня 1920 р. писав: «За обставинами сучасного менту всі повстанчі та партизанські організації прийняли лозунг радянства. Тепер вони перепроваджують спільні акції проти Добрармії»[340]. В листі до командуючого Київською дивізією 27 січня командарм повідомляв: «В сучасних обставинах відділи от. Гулого, Коцура, Малашки, Чучупаки визнали принцип радянства, завдяки чому мають спокійне відношення з большевиками, зможуть дальше провадити організаційну справу». Враження складається таке, що тут провадиться серйозна праця»[341]. Типовим документом для характеристики тактики повстанців є протокол Дереневецького району (частина Канівщини і частина Черкащини) від 7 січня 1920 р

скачать реферат Прес-служба Кабінету Міністрів України

Уряду України, формування фотовідеоархіву; 18) координація у взаємодії з Прес-службою Президента України інформаційно-аналітичної діяльності прес-служб міністерств, відомств, державних адміністрацій щодо реалізації законодавчих актів, указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України. , 2005. — 408 с. Дрешпак В. М. Прес-служба: установи, організації, підприємства. — Д.: Журфонд, 2006. — 124с. Костіна Н. І., Антонов В. М., Білоус В. Т. Менеджмент: перспективні інформаційні технології. — Ірпінь: Видавничий центр Національної академії ДПС України, 2003. — 374 с. Кутідзе Л. С., Куреда Н. М., Олійник О. М. Інформаційні системи в менеджменті. — Запоріжжя: ЗНУ, 2006. — 345 с.

скачать реферат Особливості антикризового управління

Таку логіку побудови стратегії можна назвати логікою первинного виділення ведучої ключової стратегїї-підсистеми з наступною похідною побудовою на її основі всіх інших стратегій-підсистем, а також корпоративної стратегії як системи в цілому. 1. Мета і завдання антикризового управління Структурні зрушення в економіці, нестабільність зовнішнього середовища, розрив налагоджених виробничих зв'язків, зміна форм власності і реструктуризація підприємств вимагають перегляду вироблених стереотипів управлінського мислення і переходу до нових форм і методів системи управління. Це пов'язане також із тривалим процесом диференціації й інтеграції структур, методів й інших елементів систем управління виробництвом, що спостерігаються в даний час у світовому співтоваристві. Головною проблемою управління всередині організації, підприємства стає адекватність стимулів і форм взаємодії параметрів об'єкта і суб'єкта управління умовам і методам розв'язання завдань виробництва, його ефективності. Варто враховувати, що характеристики зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства в умовах сучасного виробництва і соціального розвитку працівників усіх категорій надзвичайно рухливі.

скачать реферат Організаційний розвиток підприємств

Зміни в стратегії, виробничих процесах, структурі і культурі можуть здійснюватися поступово, у вигляді дрібних кроків або ж радикально, у вигляді великих стрибків. Відповідно може йтися про «еволюційну» та «революційну» моделі змін. Організаційний розвиток («еволюційна» модель змін) ґрунтується на концепції планування, ініціювання та здійснення процесів зміни соціальної системи із залученням великої кількості учасників. Організаційний розвиток може бути визначений як довготерміновий, ретельний, всеосяжний процес зміни і розвитку організації (підприємства) і людей, що працюють у ній. Концепція організаційного розвитку охоплює структурний і кадровий аспекти. У рамках структурного підходу робиться спроба за допомогою змін в організаційному регулюванні створити сприятливі рамкові умови для досягнення цілей організаційного розвитку. Кадровий підхід полягає у проведенні заходів із підвищення кваліфікації працівників (розвитку персоналу) і стимулювання їхньої готовності до прийняття і здійснення змін. Серед концепцій, що стосуються організаційних змін, найбільшого поширення набули концепції структури компанії. У них подано взаємозв'язки, що утворюються між окремими галузями бізнесу, відділами та підрозділами підприємства.

скачать реферат Організіція видавництва

Звичайно, не кожне видавництво можна цілком віднести до однієї з вищеназваних груп. Уже видавництво специфічної тематики є проміжною формою між вузькоспеціалізованим видавництвом і видавництвом широкого профілю. Але з типологічних схем видавництв із вельми різними напрямами діяльності можна для кожного видавництва вибрати й розвинути далі необхідні й оптимальні форми організації. Підприємства керівник керівник керівник комерційне програми маркетингу техредакції й керівництво виробництва редакції збут, продаж технічне фінанси оформлення книжок відділ реклама оформлення бухгалтерія ілюстрацій юридична преса, робота калькуляція відділ кадрів, частина, з комп'ютерний ліцензування громадскістю відділ Схема 1 показує класичну структуру більшості середніх видавництв; вона типова для видавництв, які працюють на основі менеджменту — часто також під керівництвом власника. Видавничі структури Класична форма видавництва, на чолі якого стоїть власник, визначається (або, краще сказати, визначалася) особистістю видавця і ним формується.

Глобус с подсветкой "Физико-политический", 320 мм.
Невероятно удобный физико-политический глобус с подсветкой отлично подойдет и для домашнего пользования, и как учебный инвентарь в школах.
1068 руб
Раздел: Глобусы
Папка для чертежей "Городская площадь", А3.
Папка для чертежей и рисунков, с ручками. Формат: А3. Материал: пластик. Застежка: на молнии.
441 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Планшетик "Всё обо всём".
Ваш малыш любит умные игры-викторины? Тогда этот планшетик для него! 200 вопросов, 20 разнообразных тем, 3 уровня сложности ждут
432 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
скачать реферат Правовые формы организации предриятий

До того ж доречне визначити можливості і порядок реорганізації підприємств у випадку ліквідації об’єднання громадян, що буде сприяти правильному застосуванню законодавства стосовно даної правової форми організації підприємства. Практичному застосуванню положень законодавства України, що регулює правовідносини державних підприємств послужить уточнення видів діяльності, що можуть здійснювати тільки державні підприємства, що доцільно відбити у єдиному нормативному акті. У законодавстві, що регулює порядок створення і діяльності господарчих товариств необхідно уточнити характеристику майнових прав, що відносяться до інтелектуальної власності, в аспекті забезпечення таким майном (правами) вимог кредиторів за зобов’язаннями товариства. Зазначене уточнення дозволить усунути протиріччя в законодавстві про підприємницьку діяльність, що буде сприяти однаковому розумінню його положень, як громадянами, так і працівниками правоохоронних органів у даній системі соціальних відносин. СПИСОК НОРМАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 1. Конституція України //www.rada.gov.ua 2. Цивільний кодекс України // www.rada.gov.ua 3. Про власність: Закон України // www.rada.gov.ua 4. Про господарські товариства: Закон України // www.rada.gov.ua 5. Про об’єднання громадян: Закон України // www.rada.gov.ua 6. Про підприємництво: Закон України // www.rada.gov.ua 7. Про підприємства в Україні: Закон України // www.rada.gov.ua 8. Вінник О. Деякі питання вдосконалення організаційно-правових форм господарювання в Україні // Право України. – 2000. - №9. – С.39-43. 9. Підприємницьке право України: Підручник / За заг. ред. доц. Р.Б.Шишки. – Харків, 2000. – 480 с. 10. Пилипенко А.Я., Щербина В.С. Господарське право: Курс лекцій: Навч.посібник для юрид.фак. та вузів. – К., 1996. – 228 с. 11. Потюк М. Дочірні підприємства як юридичні особи // Право України. – 1999. – №1. – С.124-125. 12. Спасибо-Фатєєва І. Акціонерне товариство як система ризиків // Право України. – 1999. - №9. – С.116-117.

скачать реферат Документы с личного состава (Документи з особового складу)

Маю похвальну грамоту за особливі успіхи у вивченні біології, хімії, української мови та літератури. З 1972 по 1976 рр. – студентка Харківського медичного училища, закінчила з відзнакою за спеціальністю – терапевт. Після закінчення Харківського медичного училища в 1976 р. отримала спеціальність – терапевт і комісією по розподілу молодих спеціалістів була направлена на роботу в Центральну районну лікарню м. Харкова, де працювала медсестрою хірургічного кабінету. Склад сім’ї: Чоловік – Загоруйко Сергій Іванович, 1950 р. нар., слюсар Харківського тракторного заводу; Дочка – Загоруйко Валентина Сергіївна, 1980 р. нар., школярка Харківської СШ № 57. Місце проживання: 57463, м. Харків, пров. Матросова, буд. 45. 12.05.1995 р. (підпис) Наказ – розпорядчий документ, що видається керівником установи, організації, підприємства на правах єдиноначальності та в межах його компетенції і стосується організаційних або кадрових питань. Наказ видається на підставі й для виконання чинних законів, постанов і розпоряджень уряду, Президента, Верховної Ради, наказів і директивних вказівок вищих органів. Отже, він має як розпорядче, так і виконавче значення.

скачать реферат Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

У цих цілях повинні бути розглянуті переваги і недоліки створення і функціонування торговельних підприємств різних видів. Індивідуальні підприємства є найбільш ефективною формою функціонування щодо невеликих по розмірах торговельних підприємств, що реалізують одну або кілька однорідних груп товарів. В міру нагромадження необхідного стартового капіталу цей вид може бути використаний для створення середніх по розмірах підприємств.3 Партнерські підприємства є найбільш ефективним видом функціонування середніх торговельних підприємств; це не виключає використання цього виду при створенні як невеликих, та і великих торговельних підприємств (при розширенні складу засновників і залучення значного обсягу їхнього капіталу). Корпоративні підприємства є найбільш ефективним видом функціонування великих торговельних підприємств, але в окремих випадках цей вид може бути використаний і для створення підприємств середнього розміру (нижня границя розміру підприємства визначається мінімальною сумою статутного капіталу). Для підприємства дрібнооптової торгівлі партнерська і корпоративна форма організації підприємства є найбільш підходящою. Партнерське підприємство більше всього підходить для організації підприємства дрібнооптової торгівлі.

скачать реферат Совместные предприятия на примере Киевской области

По- четверте, структура товариств з обмеженою відповідальністю є більш простою, вони звільнені від необхідності публікації балансів, рахунків по прибуткам і збиткам тощо. По-п”яте, товариства з обмеженою відповідальністю часто використовуються для створення об”єднань осіб, що добре знають один одного. Розподіл відповідальності. Застосовуючи цей критерій, всі форми організації спільних товариств можна розділити на товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з необмеженою відповідальністю та командитні товариства (перехідна форма від товариств з необмеженою відповідальністю до товариств з обмеженою відповідальністю). В цьому випадку акціонерні товариства є одним із різновидів товариств з обмеженою відповідальністю. Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) – форма організації підприємства, при якій його учасники несуть обмежену відповідальність в межах своїх вкладів. І ТОВ і акціонерне товариство мають багато спільних рис. Вони відповідають по своїм зобов”язанням всім майном, а вкладники ризикують зазнати втрат тільки в межах внеску. Товариства з обмеженою відповідальністю мають ряд переваг, що обумовлює широке застосування даної форми в економічній практиці.

скачать реферат Шпаргалка по украинскому языку

Формуляр-зразок це модель побудови однотипних документів. /державний герб/ емблема організації чи підприємства/ зображення державних нагород/ код установи, організації, підприємства/ код форми документа/ назва міністерства або відомства (вищої організації або за мовника);/ повна назва організації, установи чи підприємства — автора документа/ назва структурного підрозділу/ індекс підприємства зв'язку, поштова й телеграфна адреса, номер телетайпа (абонентського телеграфу), номер телефону,факсу,номер рахунка в банку/ назва виду документа/ дата/ індекс/ посилання на індекс та дату вхідного документа/ місце складання або видання/ гриф обмеження доступу до документа/ адресат/ гриф затвердження/ резолюція/ заголовок до тексту/ відмітка про контроль/ текст/ відмітка про наявність додатка/ підпис/ гриф узгодження/ візи/ печатка/ відмітка про засвідчення копій/ прізвище виконавця та номер його телефону/ відмітка про виконання документа й направлення його до справи;/ відмітка про перенесення відомостей на машинний носій;/ відмітка про надходження/’; Бланк — це друкована стандартна форма документа з реквізитами, що містять постійну інформацію.

Дополнительный набор "Магнитные истории. Времена года".
«Времена года» - познавательная для Вашего ребенка игра, позволяющая познакомиться с временами года, научиться понимать, чем зима, весна,
323 руб
Раздел: Игры на магнитах
Пенал для художника на кнопках, 20x10 см, бежевый.
Пенал для художника на кнопках с одним отделением. Материал: текстиль. Застежка: кнопки. Размер в свернутом виде: 20х10 см. Размер в
565 руб
Раздел: Без наполнения
Шкатулка музыкальная "Два сердца", 22x15x8 см, арт. 24808.
Состав: пластик, элементы металла, стекло. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Товар не
1028 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
скачать реферат Організація як соціальне утворення

Вступ Організація як соціальне утворення Висновки Список використаної літератури Вступ У процесі виробничо-господарської діяльності працівники об виключність щодо навколишнього середовища. 3. Сукупність організацій як соціальних утворень можна поділити на два види: формальні і неформальні. Серед формальних організацій виділяють комерційні і некомерційні, серед неформальних — ті, що діють у межах формальних, і ті, які функціонують відокремлено від будь-якої формальної організації. 4. Будь-яка виробничо-господарська організація є підприємством — основною ланкою в системі продуктивних сил, виробничих і соціальних відносин, у якій відбувається первинне, безпосереднє поєднання робочої сили із засобами виробництва і здійснюється самостійний кругообіг коштів у процесі розширеного відтворення. Організаційно-правова форма підприємства визначається формою власності на його капітал. 5. Перспективне функціонування організації (підприємства) неможливе без організаційного розвитку. Організаційний розвиток — це досягнення такого гармонійного стану організації, коли збігаються параметри формальної та неформальної організації і досягається гармонія цілей (очікувань) персоналу і самої організації як соціального явища.

скачать реферат Діяльність підприємства з ремонту та обслуговування автотранспорту

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ Звіт з технологічної практики Хмельницький 2010 Зміст звіту з технологічної практикиВступ 1. Структура та характеристика АТП Коротка характеристика місця проходження практики Історія розвитку Структура підприємства 2. Технічне обслуговування та ремонт автомобіля 2.1 Технічне обслуговування та діагностика автомобіля 2.2 Технічна документація при проведенні ТО та ремонту 2.3 Засоби технічного обслуговування і ремонту 2.4 План робочого місця 3. Основні напрямки вдосконалення системи діагностування,технічного 27 обслуговування і ремонту автомобілів 4. Техніка безпеки Висновки Література Вступ Основними цілями проходження технологічної практики є: 1) Удосконалення професійних умінь та навиків по спеціальності. 2) Закріплення, розширення і систематизація знань на базі вивчення. 3) Розвиток професійного мислення. 4) Підбір і підготовка матеріалів для курсового проектування з предметів. - Будова і ремонту автомобілів та двигунів. - Технологія ремонту автомобілів. - Економіка і планування підприємства. 5) Набуття практичного досвіду при ремонті та технічному обслуговуванні автомобілів.

скачать реферат Проект ковальського відділку МПЗ ТОВ "Біо-Лан" з розробкою технології ремонту рейки шатуна жатки ЖВН-6

Висновки і пропозиції Список використаної літератури Вступ Високо продуктивне і ефективне використання сучасних тракторів та сільськогосподарських машин можливе тільки при умові підтримки техніки в дієздатному стані,тобто при своєчасному технічному обслуговуванні та ремонті. За останні роки спільними зусиллями наукових робітників та механізаторів в сільському господарстві проведено велику роботу щодо підвищення рівня технічного обслуговування сільськогосподарської техніки. Широко використовується прогресивний метод технічного обслуговування та ремонту сільськогосподарських машин і автомобілів. Враховуючи конкретні умови сільського господарства в різних зонах України. Основою технічного обслуговування стали стаціонарні пересувні механізовані засоби. Пересувні засоби забезпечують якісне технічне обслуговування машин в польових умовах, що особливо важливе для підтримання працездатності машин, уборно-тракторних комплектів та комбайнів. Розроблені нові типові проекти і пристрої матеріально-технічної бази технічного обслуговування і ремонту машинно-тракторного парку для сільськогосподарських підприємств. 1. Загальна частина 1.1 Характеристика господарства ТОВ «Біо-Лат» -це господарство, яке спеціалізується на вирощуванні продукції рослинництва.

скачать реферат Підприємство та підприємництво

Як показує вивчення закордонного досвіду, неодмінною умовою успіху в розвитку малого бізнесу є положення про те, що малі підприємства і мале підприємництво мають потребу у всебічній і стабільній державній підтримці. Вона здійснюється в різних формах, у першу чергу шляхом стимулювання виробництва найбільш пріоритетних видів продукції, надання податкових пільг, дотацій пільгово банківського кредитування, створення інформаційно- консультативних і науково-технічних центрів, розвитку системи страхування, організації матеріально-технічного постачання. Важливу роль грають прийняття і виконання законодавства, розробка і реалізація конкретних комплексних програм. Дуже гостра проблема формування фінансової бази становлення і розвитку малого бізнесу. Для цього йому повинні бути надані визначені пільги. Це можуть бути пільги по оподатковуванню. Але проведена в нашій країні податкова політика не тільки не ефективна, але економічно небезпечна. Вона йде врозріз із встановленою у світі практикою і сучасними світовими тенденціями розвитку економіки. Невиправдано високе оподатковування "убиває" в Україні мале підприємництво (численні податки і побори нерідко залишають підприємству лише 5-10% отриманого прибутку).

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.