телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАТовары для спорта, туризма и активного отдыха -30% Сувениры -30% Товары для детей -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Менеджмент (Теория управления и организации)

Рынок финансовых информационных услуг

найти похожие
найти еще

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Таким чином зараз здійснюються перші кроки, спрямовані на рішення фінансових комунікаційних задач. 3. СУБ’ЄКТИ НА РИНКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ Інформаційні послуги в галузі посередницьких операцій на фінансовому ринку та ринку цінних паперів є досить бідними та являють собою невелику дільницю сектору фінансової інформації та містять довідники та бази даних по організаціях, що ведуть операції такого виду, довідники та бази даних відповідних комерційних пропозицій, а також довідники та бази спеціальної інформації. «Федерація фондових бірж України» спеціально для фінансових та фондових брокерів готує щоденну оперативну вичерпну та вірогідну інформацію про стан фінансового та фондового ринку України. Щоденні дані узагальнюються та доповнюються графічними матеріалами, офіційними повідомленнями, нормативними документами. Ця інформація доступна у друкованому виді та по мережах електронної пошти. 4. ПОСЛУГИ НА РИНКУ ФІНАНСІВ Інформаційні ресурси в галузі фінансових послуг містять довідники та бази даних по організаціях, що надають фінансові та пов’язані з ними послуги – банкам, біржам, брокерським фірмам, довідники та бази даних по фінансовим послугам, збірники та бази даних відповідних комерційних пропозицій, а також спеціальні бази даних текстової інформації. На Заході звернення до послуг сектору біржевої та фінансової інформації, перед усім, здійснюється дл яотримання даних з біржевих котировок ф’ючерсних контрактів товарних ринків та ринків цінних паперів, відомостей про обмінні курси валют, обліковим ставкам та цінам кредитних ресурсів та боргових забов’язань. Сходжість біржевої та фінансової інформації є у тому, що самі фінансові ресурси, наприклад, валюта, кредити чи депоізти продаються як звичайні (хоч й специфічні) товари чи цінні папери (наприклад, у випадкудепозітних сертифікатів та векселів). Сектор біржевої та фінансової інформації – один з найбільш цікавих секторів інформаційного ринку ділової та комерційної інформації. В цьому секторі особливості подаваємої інформації (висока ціна помилок) та відмінності у вимогах до її якості, а також можливостей сплати послуг в різних групах споживачів, зумовили необхідність та виправданність 4-5 кратного запаралелювання послуг. При цьому усі інформаційні служби, що працюють на цьому ринку, мають можливість отримувати високі прибуткі, а сам сектор розглядається як один з найбільш вигідних, та паралелізм послуг не скорочується, а навпаки – посилюється. Біржева та фінансова інформація є за своїм складом текучою, змінюється щохвилини, відображая події, що трапляються на ринку та містять відомості про цінні папери, ф’ючерси по головним товарам, що реалізуються через біржі, обмінні курси валют, ринок нерухомості, грошей, капіталу та страхування. Інформація про котировки цінних паперів (акцій, облігацій, векселів, закладних, купчих), ф’ючерсних та товарних форвардних контрактах, облікових ставках та обмінних курсах є основою даного ринку. Так як в усьому світі існує лише незначна кількість великих товарних бірж та бірж цінних паперів (навколо 140), то здається що неможливо наповнити сектор великими обсягами інформації. Але це ще не так. Тому що тількі в США на біржевому ринку обертаються акції приблизно 2,5 тисяч акціонерних компаній , а також акції 5 тисяч компаній США та акції 2,5 тисяч закордонних фірм, які циркулюють у позабіржевому (over- he-cou er) обігу.

Тому, термінали служб валютної інформації є в більшості банків та в брокерів, а також у великих підприємств. Отримання інформації про умови валютних угод здійснюється без спеціального підтвердження продавця чи покупця, на основі ними в мережу даних. Продавці та покупці не зобов’язані укладати угоду виходячи з тієї інформації, яка надана в мережу, але такі відмови можуть відлякати партнерів. Для більшості підприємств, як правило, не маючих спеціального вміння валютної торгівлі, участь в діалогових угодах може бути просто небезпечною (наприклад, така відома компанія як “Фольксваген” одного разу втратила на цьому багато мільонів марок). Тому, більшість підприємств використовують друковану інформацію з ділових газет, яка, звичайно, надходить наступного дня, замість діалогової інформації. Бази даних по валютних курсах, як правило, містять наявну інформацію валютних бірж та ведучих банків, що оновлюється у реальному масштабі часу, а також історичну інформацію, підготовлену організацієй, що створює базу даних, а також службами новин. В підготовці баз даних фінансової інформації та, передусім, по валютних курсах, беруть участь організації, що спеціалізуються на підготовці баз даних економічної та статистичної інформації, наприклад, “I.P. Sharp Associa es”. Інформація про валютні курси може використовуватись безпосередньо у валютних операціях, багато систем фінансової інформації надають можливість ведення таких операцій в діалоговому режимі. З інформацією про валютні курси тісно пов’язана товарна біржева інформація про дорогоцінні метали, в деяких базах даних цю інформацію поєднано. Крім того, валютна інформація звичайно супроводжується загальноекономічними та статистичними даними, наприклад, про стан платіжного балансу країни, а також діловими новинами у вигляді думок великих банків та звітів про здійснені угоди. Бази даних фінансової інформації надаються через інформаційні системи, що пропонують засоби оцінювання, аналізу та моделювання з використанням різноманітних інструментів та моделей, а також через системи масового інформаційного обслуговування, наприклад, через мережі , що об’єднують власників персональних мікроЕВМ. В останньому випадку споживач має можливість проведення економічного аналізу на власній ЕВМ з використанням спеціального програмного забезпечення. Інформація по ринку грошових кощтів тісно пов’язана з комерційною інформацією по підприємствах та організаціях, а також по їх фінансовому стану. Тому, деякі бази даних по ринку грошей надаються центрами обробки загального призначення, наприклад, такими як “Da a-S ar” або “DIALOG”. Для українських споживачів найважливішим джерелом біржевої та фінансової інформації є київське бюро агенції новин “Reu er”. Можна із впевненістю сказати, що “Reu er” фактично вдалось монополізувати український ринок закордонної біржевої та фінансової інформації. В Київі “Reu er” надає біржеву та фінансову інформацію за допомогою системи відеотексту з початку 1988 року. На початку 1991 року в Київі вже було встановлено близько 100 терміналів. Кількість їх постійно зростає. “Reu er” – це міжнародна інформаційна агенція, що почала свої операції на інформаційному ринку більше 140 років тому.

В межах цих трьох основних задач можна розгланути шістьвеликих груп послуг, кожна з яких має свої проблеми та шляхи їх вирішення, які повинна подати фінансовим структурам досконала, діюча комплексна фінансова телекомунікаційна система: - електронна безпаперова передача грошових засобів; - клірингові операції з міжбанківських розрахунків; - доступ до бази даних в режимі реального часу (o -li e режим); - функції керування файловою системою; - електронна пошта; - доступ до міжнародних мереж передачи даних та великих спеціалізованих фінансових інформаційних служб та баз даних. Проблеми, пов’язані з кожним з трьох видів комунікацій, про які було згадано вище, вирішуються різними засобами. Прикладом фінансової структури може бути банк. Зв’язок між банком та його філіями забезпечується, як правило, силами самого банку. Проблеми обміну інформацією з кліринговими ценрами вирішуються загальними зусиллями банків – засновників центру. Вирішення задач обміну інформацією між комерційними банками та розрахунково- касовими центрами, а також організація міжнародних розрахунків забезпечується органами центральної банківської системи. 2.2 ЗВ’ЯЗОК БАНКА З ФІЛІЯМИ Починаючи вирішувати дану задачу, необхідно врахувати надійність каналів зв’язку, забезпечити захист передаваємої інформації, а також зробити спробу обєднати програмне забезпечення, що використовується у банку, в інтегровану комунікаційну систему. Існуючий стан цієї проблеми погано піддається аналізу, але те, що можна побачити, залишає бажати кращого, оскільки звичайно вищезазначені задачі вирішуються виключно силами служб автоматизації самого банку. Враховуючи наявність великої кількості різноманітних технологій, що використовуються в кожному банку, не можна казати про єдину технологію або про стандартні засоби підтримки зв’язку банку з його філіями. 2.3 ЗВ’ЯЗОК БАНКУ З РОЗРАХУНКОВО-КАСОВИМ ЦЕНТРОМ Роботи в цій галузі знаходяться у найпочатковішому стані. Зусиллями Департаменту Інформатизації Центрального Банку Росії розглядається декілька варіантів проектів автоматизації обміну інформацією. Один з таких проектів запропоновано відомою американською фірмою DEC та, можливо, буде здійснено в Москві, Рязані та декількох інших обласних центрах. Інший проект запропоновано фірмою IBM та її бізнес-партнерами та, можливо, буде реалізовано в Іркутську. У грудні 1993 року було підписано контракт між IBM та ЦБР з автоматизації банківської діяльності Іркутського регіону. На першому етапі передбачаеться створення пілотного варіанту системи міжбанківських розрахунків. Для підключення користувачів до центру обробки даних передбачаеться створення спеціалізованої комунікаційної мережі для швидкісної передачі інформації, із засобами підвищення її секретності та вірогідності. Заплановано використання виділених телефонних каналів, а також каналів A - 50 та протоколу X.25 . Реалізація проекту повинна охопити понад 100 фінансових установ, серед яких 20 комерційних банків та місцевих філій Ощадбанку, що зробить можливим створення комплексної системи безготівкових розрахунків та міжрегіональному рівні. 2.4 ОРГАНИЗАЦІЯ КЛІРИНГОВИХ ЦЕНТРІВ Стосовно цієї теми важко казати про стандартні рішення – проект будь- якого автоматизованого кліриногового центру є унікальним.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Будущее банкинга

И только когда MiFID попалась на глаза технологам, они поняли, каким кошмаром она может стать. Именно тогда некоторые лондонские специалисты в полной мере осознали, какую суматоху и переполох MiFID может вызвать в технологических отделах компаний, и немедленно выступили в поддержку кампании, направленной на изменение Директивы. Значительное ускорение кампании придало образование Совместной рабочей группы MiFID [MiFID JWG) в мае 2005 года. Эта группа мобилизовала ключевые отраслевые ассоциации: FLX Protocol Ltd, Организацию по промышленной стандартизации торговых коммуникаций [ISITC Europe], британскую Ассоциацию пользователей справочной информации (RDUG) и Отдел финансовых информационных услуг Ассоциации индустрии программного обеспечения и информации [SIIA/FISD) к сотрудничеству по оценке истинных размеров затрат на внедрение MiFID. Вслед за JWG, в ноябре 2005 года была сформирована другая группа под названием MiFID Connect. Она объединила усилия крупнейших отраслевых ассоциаций британского финансового рынка, включая Ассоциацию британских страховых обществ [ABI], Ассоциацию инвестиционных менеджеров и брокеров, работающих с частными клиентами (APCIMS), Ассоциацию иностранных банков [AFB), Ассоциацию рынка облигаций, Ассоциацию британских банкиров [ВВА), Ассоциацию строительных обществ [BSA), Ассоциацию участников рынка фьючерсов и опционов [FOA], Международную ассоциацию рынка капитала [ICMA], Ассоциацию инвестиционного менеджмента [IMA], Международную ассоциацию свопов и деривативов [ISDA) и Лондонскую ассоциацию инвестиционных банков (LIBA)

скачать реферат Электронная торговля в Интернет

Большую роль в привлечении покупателей должны сыграть различные маркетинговые и рекламные мероприятия. Экономика нашей страны в целом, несмотря на все прошедшие преобразования, продолжает оставаться дефицитной по деньгам. Экономика США является дефицитной по времени. “Время - деньги” - это не про нас. И хотя ситуация меняется (мы идем по тому же пути), до такой высокой оценки собственного времени, как в развитых странах, нам еще очень далеко. Как только мы начнем ценить собственное время, у нас появятся деньги, а Интернет-коммерция получит серьезный импульс к развитию.Список использованных источников 1. Беляев В. Зарубежные информационные и аналитические ресурсы в сети Интернет// Рынок ценных бумаг.-1999.-№7. 2. Бурдинский А. Перспективы развития рынка финансовых Интернет- услуг/ 3. Бурмистров А. Золотая лихорадка русского Интернета, или Реально ли получить инвестиции в сетевые про-екты/ 4. Вартанян М. SE - не догма!// Мир Интернет.-1999.-№2.-С.64- 68.

Аппарат для приготовления домашнего творога и сыра "Нежное лакомство".
Сладкая творожная запеканка, мягкий пряный сыр, чесночная паста на бутерброды — сколько вкуснятины можно приготовить из домашнего творога
464 руб
Раздел: Прочее
Детское подвесное кресло Polini "Кокон" (цвет: голубой).
Подвесные детские качели яркого цвета создадут ощущение собственного укромного уголка. Надежные крепления кресла обеспечат безопасность
1225 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Белый картон, А3, 100 листов.
Формат: А3 (297х420 мм). Односторонний, матовый. Внутренний блок - очень плотный белый картон, 290 г/м2. 100 листов.
472 руб
Раздел: Белый
 Руководство по маркетингу консалтинговых услуг

Kearney; PИсследование рынка финансовых интернет-услуг в России Deloitte& Touche, интернет-маркетинг и МФД ИнфоЦентр. Центр макроэкономических исследований компании «Юникон/МС» бесплатно рассылает своим клиентам, а также в органы государственной власти «Макроэкономический анализ состояния и перспектив экономики РФ» по итогам каждого квартала. Помимо этого компания готовит и распространяет отраслевые макроэкономические исследования: «Топливно-энергетический комплекс», «Рынок цветных металлов», «Рынок черных металлов». Можно отметить любопытный факт, связанный с созданием ведущими консалтинговыми компаниями «оболочечных» Def-институтов. В рамках работы таких институтов на основе имеющейся у компании информации силами ее консультантов проводятся исследования и создаются новые методики. Все созданные материалы и методики представляются как разработки института, а не стоящей за ним консалтинговой компании. Среди подобных структур можно отметить Strategy Institute при BCG, McKinsey Global Institute при McKinsey, Институт стратегических преобразования при Accenture, Центр макроэкономических исследований при «Юникон/МС»

скачать реферат Виды информационных и вычислительных услуг

Обеспечена защита собственности в сфере информационных систем и технологий, что способствует формированию цивилизованного рынка информационных ресурсов, услуг, систем, технологий, средств их обеспечения. Заключение Деятельность отдельных людей, групп, коллективов и организаций сейчас все в большей степени начинает зависеть от их информированности и способности эффективно использовать имеющуюся информацию. Прежде, чем предпринять какие-то действия, необходимо провести большую работу по сбору и переработке информации, ее осмыслению и анализу. Отыскание рациональных решений в любой сфере требует обработки больших объемов информации, что подчас невозможно без привлечения специальных технических средств. Поэтому все более значимым становится информационный рынок (рынок телекоммуникаций, компьютерный рынок и рынок информационных сетей, рынок информационно-коммуникативных технологий, рынок программных продуктов и знаний, рынок информационных услуг в финансовой сфере, "черный" рынок незаконных информационных услуг). Информационные ресурсы - непосредственный продукт интеллектуальной деятельности наиболее квалифицированной и творчески активной части населения.

 Экономическая журналистика

Все более очевидной становится необходимость формирования единого полноценного регистра населения. Финансово-экономическая информация относится к сектору российского рынка, который способен развиваться за счет платежеспособного спроса, к тому же он активно поддерживается ведущими информационными агентствами, например, Reuters. При отсутствии со стороны государства механизмов, обеспечивающих равный доступ к отраслевой и ведомственной информации, созданной на средства налогоплательщиков, преимущества на информационном рынке получают коммерческие фирмы, функционирующие при государственных структурах. Более 30 министерств и ведомств имеют при себе коммерческие организации, бесплатно пользующиеся централизовано собранными информационными ресурсами и по довольно высокой цене предлагающие информационные услуги на их основе. Ряд из них бесплатно или по льготным ценам обслуживают бюджетные организации, как правило, по узкому спектру услуг, и монопольно устанавливают цены для высоко и среднеплатежеспособных потребителей

скачать реферат Организация бухгалтерского учета рекламного агенства

Основной вид деятельности: предоставление услуг по изготовлению аудио, видео, пост материалов, презентационных фильмов, тематических программ, презентаций и прочее. Размещение сообщений на различных рекламных носителях – телевидение, радиостанции, конструкции (билборды, брандмауэры, сити формат, пиларсы и др.), светодиодных экранах, плазменных панелях. Открытие магазинов, проведение пресс-конференций, промо акций, дегустаций. Организация различных адресных, почтовых рассылок и многое другое. Медиапланирование, проведение исследований разного масштаба, оценка эффективности рекламных кампаний. Цель работы: познакомиться с агентством, производственно-экономической, финансово-хозяйственной и управленческой деятельностью организации. Задачи: изучить историю создания и развития, нормативно правовые документы, регламентирующие деятельность, ознакомиться с формами бухгалтерской отчетности, стратегией деятельности на рынке рекламно-информационных услуг, определить основные проблемы и перспективы развития фирмы. Объектом работы является бухгалтерия предприятия. Предметом деятельность, работа данного предприятия. 1.КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ Общество с ограниченной ответственностью рекламно-информационное агентство (РИА) «Стандарт».

скачать реферат Рынки информационных и интеллектуальных услуг в России

В этой инфраструктуре, однако, отсутствуют три основных аспекта, характерных для информационного общества: • технический – вся аппаратно-техническая база информатики; • программный – все программные продукты информатики; • коммуникационный – все виды компьютерных сетей и их возможности по передаче информации, все виды телефонной и факсимильной связи. Кроме того, существует мнение относительно разделения на сектора рынка дистанционных информационных услуг: высокомонополизированный профессиональный рынок, предоставляющий пользователю информацию по его сфере деятельности; услуги для обеспечения управленческих решений, которые позволяют использовать в фирме информацию о состоянии внешних по отношению к ней систем; домашний рынок, предоставляющий услуги бытового характера, например для электронных платежных операций и покупок. Представляется наиболее правомерным подход к инфраструктуре рынка, который считаю возможным взять за основу, внеся некоторые изменения и добавления. Выделим пять секторов рынка информационных продуктов и услуг. 1-й сектор – деловая информация, состоит из следующих частей: • биржевая и финансовая информация – котировки ценных бумаг, валютные курсы, учетные ставки, рынок товаров и капиталов, инвестиции, цены.

скачать реферат Маркетинг-статистика

В этой работе авторы пытаются достаточно просто рассказать о том, что представляет собой рынок информационных услуг, каковы его основные секторы, в чем состоят особенности маркетинговой информации, процесса и дизайна маркетинговых исследований. В книге указываются координаты фирм, оказывающих информационные услуги, адреса информационно-поисковых систем международных организаций. Авторы опускают целый рад специальных вопросов, связанных с применением математико-статистических методов, и сосредотачивают свое внимание на изложении элементов организации информационного рынка, методах получения и обработки данных в маркетинге. Авторы данной работы надеются, что материалы монографического исследования помогут предпринимателям ориентироваться в мире информационных услуг, решать вопросы комплектования информационных ресурсов. Авторы полагают, что книга будет полезна также студентам, аспирантам, слушателям экономических школ, специализирующихся в области экономики и организации маркетинга. Рынок маркетинговой информации Формирование рынка маркетинговой информации Формирование рынка маркетинговых информационных услуг началось в начале 6О-х годов.

скачать реферат Защита информации в глобальной сети

Во-вторых, банк не может существовать без связей с внешним миром: без клиентов, корреспондентов и т. п. При этом по внешним связям обязательно передается та самая информация, выражающая собой ценности, с которыми работает банк (либо сведения об этих ценностях и их движении, которые иногда стоят дороже самих ценностей). Извне приходят документы, по которым банк переводит деньги с одного счета на другой. Вовне банк передает распоряжения о движении средств по корреспондентским счетам, так что открытость банка задана a priori. 2. Информационная безопасность и информационные технологии На раннем этапе автоматизации внедрение банковских систем (и вообще средств автоматизации банковской деятельности) не повышало открытость банка. Общение с внешним миром, как и прежде, шло через операционистов и курьеров, поэтому дополнительная угроза безопасности информации проистекала лишь от возможных злоупотреблений со стороны работавших в самом банке специалистов по информационным технологиям. Положение изменилось после того, как на рынке финансовых услуг стали появляться продукты, само возникновение которых было немыслимо без информационных технологий. В первую очередь это—пластиковые карточки.

Точилка электрическая Attache, 4хАА.
Точилка электрическая. Работает от 4х батареек типа АА, цвет: черный. Предназначена для заточки карандашей диаметром 6-8 мм.
487 руб
Раздел: Точилки
Настольная игра 48 "Морской бой".
В наборе: игровое поле - 2 штуки, эскадра из 10 кораблей - 2 комплекта, фишки для обозначения выстрелов. Размеры: 27х18х7 см.
492 руб
Раздел: Классические игры
Карандаши цветные "Jumbo", трехгранные, 12 цветов + точилка.
Мягкие, но при этом очень прочные карандаши, легко затачиваются и не крошатся. Насыщенные штрихи на бумаге. Не токсичны!. В комплекте: 12
410 руб
Раздел: 7-12 цветов
скачать реферат Компьютерная поддержка коммерческой деятельности фирмы

Анализ положения дел в отрасли 47 3. Анализ рынка сбыта 48 4. Анализ конкуренции 48 5. Оценка риска проекта 49 6. Расчет себестоимости единицы продукции . 51 7. Прогноз объема производства и реализации продукции . 54 8. Счет прибылей и убытков 56 9. Баланс доходов и расходов 56 10. Оценка финансовой деятельности предприятия . 57Заключение Список используемой литературы Введение В условиях рыночной экономики информация выступает как один из основных товаров. Успех коммерческой и предпринимательской деятельности связан с муниципальными, банковскими, биржевыми информационными системами, информатизации об оптовой и розничной торговли, торговых домов, служб управления трудом и занятостью, созданием банка данных рынка товаров и услуг, развитием центров справочной и аналитико-прогнозной котировочной информации, электронной почты, электронного обмена данными и др. Управленческая деятельность выступает в современных условиях как один из важнейших факторов функционирования и развития промышленных фирм. Эта деятельность постоянно совершенствуется в соответствии с объективными требованиями производства и реализации товаров, усложнением хозяйственных связей, повышением роли потребителя в формировании технико-экономических и иных параметров продукции.

скачать реферат Практика построения логистических систем

Одно из них связано с функциональным подходом к товародвижению, т. е. управлением всеми физическими операциями, которые необходимо выполнять при доставке товаров от поставщика к потребителю. Другое направление характеризуется более широким подходом: кроме управления товародвиженческими операциями, оно включает анализ рынка поставщиков и потребителей, координацию спроса и предложения на рынке товаров и услуг, а также осуществляет гармонизацию интересов участников процесса товародвижения. В рамках отмеченного подхода к логистике имеется множество различных трактовок. Анализируя их, нетрудно заметить ряд аспектов, через призму которых рассматривается логистика. Наибольшее распространение получили улравленческие, экономические и оперативно-финансовые аспекты. Так, профессор Г. Павеллек и сотрудники Национального совета США по управлению материальным распределением', определяя сущность логистики, акцентируют внимание на управленческом аспекте. Логистика, по их мнению, – это планирование, управление и контроль поступающего на предприятие, обрабатываемого там и покидающего это предприятие потока материальной продукции и соответствующего ему информационного потока.

скачать реферат Информационная служба фирмы

С 1992 года торгово-промышленная палата России приступила к созданию Единой информационной системы (ЕИС ТПП РФ). ЕИС ТПП РФ обеспечивает доступ к базам и банкам данных, содержащим следующую информацию: - о российском и зарубежном законодательствах (законы, указы, постановления, нормативные документы, положения и т.д.) - справочные и финансовые сведения об отечественных и зарубежных предприятиях (местонахождение, почтовые и банковские реквизиты, справки о кредитоспособности и надежности) - о потенциальных партнерах (поиск и подбор возможных партнеров по заданным критериям, предоставление о них) - об экспортных и перспективах рынков товаров и услуг (ценовая информация, экономические прогнозы и т.д.) - аналитические обзоры (анализ и обработка информации из различных источников, выполнение запросов пользователей) - о других аспектах предпринимательской деятельности. Базы данных ТПП РФ: - «Справочно-информационная система ТПП РФ» (руководящие органы, руководство, подразделения, Комитеты и Советы, подразделения, региональные ТПП, предприятия системы, представительства за рубежом, зарубежные и смешанные ТПП, инофирмы, аккредитованные при ТПП - «Восточноевропейский бизнес» (более 50000 восточноевропейских фирм и компаний) - «Деловая панорама» (36000 организаций) - «Деловое сотрудничество» (подробная информация о предприятиях, поиск по классификатору товаров и услуг на бумажном и магнитном носителях) - «Предложения инофирм» (взаимовыгодное сотрудничество с иностранными коммерческими структурами) - «Выставки и выставочные организации» (информация о выставочных мероприятиях) - «Коммерческие банки» (1500 зарегистрированных на территории России банков) - «Биржи и брокерские конторы» - «Законодательство Российской Федерации» (информация по нормативным актам и документам, международному праву, ценообразованию и торговле, по вопросам налогообложения, собственности, внешнеэкономической и хозяйственной деятельности, а также банковскому делу) (16).

скачать реферат Применение мировых информационных ресурсов в менеджменте

Продолжение Таблицы №1 Бизнес-информация общая информация, финансовый Маркетинговые рейтинг; исследования (о финансовая информация (активы и Поиск партнеров предприятиях-конк пассивы фирмы, оборот, стоимость урентах или продаж, доходы и расходы, налоги возможных и т.д.); партнерах) кредитно-аналитические информация (информация о ликвидности, коэффициенты рентабельности); платежно-аналитические информация (сроки исполнения платежей и т.д.) Учетно-статистиче Информация сосредоточенная в Маркетинговые ская органах Госкомстата, отраслевых и исследования региональных ВЦ и т. д. Сведения о: переписи населения; паспортах территорий; экономике АПК; производстве продукции и т.д. Нормативно-правов Сведения о законодательных и На всех ая, юридическая нормативных актах и их практическом применении. Инфраструктурная Сведения об организациях На всех действующих в сфере поддержки инновационной технологической деятельности, в т.ч. об источниках инвестиций. 1.3 Краткая характеристика мирового рынка информационных услуг. Производители и продавцы информации Основными участниками рынка информационных услуг являются: производители информации (producers); продавцы информации (ve dors, Вендоры); пользователи информации (users) или подписчики (subscribers).

скачать реферат Организация рекламной работы в розничном торговом предприятии

В условиях развития рыночных отношений и повышения насыщенности потребительского рынка товарами и услугами рекламная работа приобретает новое значение, отличается целым рядом специфических черт, знание и учет которых, позволяет активизировать процесс продажи, стимулировать реализацию отдельных товаров, рационализировать процесс обслуживания покупателей, за счет «информационной поддержки» всех его составляющих. Внутримагазинная реклама ставит своей целью привлечь внимание потенциальных покупателей к одному из следующих двух компонентов: к данному магазину, выделяя его своеобразие в розничной торговой сети регионального потребительского рынка; к отдельным товарам, реализованным в магазине, при необходимости существенно активизировать их продажу. К услугам коммерческих работников представлен широкий и разнообразный арсенал рекламных средств, однако их выбор и использование ограничивается недостатком финансовых средств. Расходы на рекламу в торговых предприятиях в настоящее время колеблются в пределах 0,2 – 5% к товарообороту, что является недостаточным по сравнению с расходами в западных фирмах, где они составляют 10 – 20 %.

Настольная игра "Паника в лаборатории".
Подопытные амёбы разбежались во все стороны, срочно нужно найти их! Все игроки одновременно ищут беглянок по особым приметам — форме,
862 руб
Раздел: Карточные игры
Набор лаков для ногтей, 8 штук, арт. Т11204.
Новинка весеннего сезона - волшебный Лак Lucky. Что может быть лучше, чем накрасить ногти ярким лаком? Конечно, красить и перекрашивать их
736 руб
Раздел: Косметика для девочек
Пистолет высокого давления, 375 серии для минимоек от 70 до 230 Атм.
Пистолет высокого давления ЗУБР 70410-375, предназначен для расширения функциональности моек ЗУБР. Регулировка выхода пены. Рассчитан на
753 руб
Раздел: Мойки высокого давления
скачать реферат Финансирование инновационной деятельности

Правительственные средства играли роль «стартовых денег», привлекая частный капитал и ресурсы местных органов власти. От успешной реализации проекта выигрывают участвовавшие в нем компании, которые будут проводить научные исследования и в дальнейшем, что приведет к последующей модернизации промышленных предприятий. Созданные научные центры 25% своей деятельности посвящают научным исследованиям, 50% - обучению и 25% - предоставлению информационных услуг. Рассмотренная программа способствовала созданию новых рабочих мест, повышению уровня научных исследований в регионах и квалификации сотрудников компаний, участвовавших в ее реализации.4. Финансирование приоритетных областей развития В Японии использовался специальный финансовый механизм для оказания влияния на ход экономического развития. Финансовая активность правительства побуждала частный сектор действовать в направлении достижения конкретных целей. У правительства должны быть какие-то серьезные причины для финансового вмешательства на рынках, в противном случае частный сектор может резко выступить против такого вмешательства.

скачать реферат Информационное обеспечение управления предприятием

Таким образом, использование технологий, которые входят в понятие информационная система - залог успешной деятельности на рынке. Использование информационной технологии относится к наиболее противоречивым внутрифирменным проблемам. Руководство предприятий часто отказывается их решать, так как не чувствует себя достаточно компетентным. Решения обычно возлагаются на руководителей информационных служб или специализированные внешние организации. Хозяйственные риски, связанные с информационными технологиями, постоянно растут, и неясно, до каких пор руководство предприятий будет недооценивать этот важный стратегический ресурс. Правда, в последнее время высший менеджмент стал внимательнее относиться к информационным технологиям. Именно от него должны исходить решающие инициативы по изменению ситуации в данной сфере. Можно выделить шесть заинтересованных групп, от которых зависит принятие решений в сфере ИТ: - высшее руководство, которое должно управлять ИТ как стратегическим потенциалом предприятия; - специалисты, занимающиеся поиском системных решений для оптимизации специальных функциональных задач; - менеджеры отдельных хозяйственных подразделений, которые должны использовать ИТ в силу логики своей хозяйственной деятельности, чтобы удовлетворять запросы клиентов, снижать издержки и т.д.; - менеджеры служб бухгалтерско-финансового учета, если таковые предусмотрены организационной структурой предприятия; - поставщики ИТ, которые должны предлагать услуги в строгом соответствии с проблемными установками своих потребителей; - собственное информационно-технологическое подразделение.

скачать реферат Менеджмент рекламы

Представляется, через некоторое время коммерческая жизнь предприятий и организаций России войдет в цивилизованное русло. По прогнозам, резко возрастут объемы и качество операций в области финансовых, информационных, строительных услуг. С развитием и укреплением материально-технической базы появятся отечественные фирменные товары, фирменные системы торговли. Станет нормой широкое стабильное кооперирование производств. Уменьшатся уровни безработицы и инфляции. Россия, наконец, выберется из кризиса. Жизнь ломает стереотипы мышления не только в политике, но и в экономике, особенно в ее ориентационно-управленческой сфере, заставляет повышать предпринимательскую культуру, в том числе радикально меняя и приспосабливая к требованиям цивилизованного рынка рекламную практику. Она усложняется с каждым днем, и уже столкнулась с необходимостью резкого качественного роста, чтобы помочь отечественным товарам быть конкурентоспособными и удовлетворять требованиям зарубежных рекламодателей, привыкших к рекламному обслуживанию по более высоким стандартам.

скачать реферат Рынок финансовой информации.

Специализированные службы, оперативно распространяющие биржевую и финансовую информацию в виде, пригодном для восприятия и анализа и работающие в глобальном маштабе во многих странах мира, выступают самыми известными в данном секторе информационного рынка. Их услуги постоянно находятся на виду (в отличие от служб передачи и накопления биржевой и финансовой информации) и используются потребителями в основном брокерскими и инвестиционными фирмами в течение нескольких десятилетий. Конкурентноспособность этих поставщиков биржевой и финансовой информации определяется простотой и удобством представления биржевой и финансовой информации для ее наилучшего восприятия пользователем. Поэтому, каждый из них предлагает пользователям не только саму информацию, но и специальное программное обеспечение, а также специальные терминалы на базе рабочих станций, позволяющие использовать информацию и программное обеспечение наиболее эффективным образом. Целью усовершенствования информационных услуг выступает обеспечение для потребителей возможностей более быстрого доступа к требуемой информации, отбираемой из большего объема биржевых и финансовых данных, а также представление им новых средств ее обработки и анализа, например, таких как программное обеспечение для управления портфелем ценных бумаг и контроля риска, а также новых иммитационных моделей поведения на бирже.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.