телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАИгры. Игрушки -30% Разное -30% Канцтовары -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Менеджмент (Теория управления и организации)

Структура бізнес-аналізу (в формі питань)

найти похожие
найти еще

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Які методи застосовуються, щоб забезпечити працівникам банка наявність інформації, необхідної для прийняття вірних рішень при виконанні своїх обов’язків? . Які методи застосовуються для забезпечення належного розслідування бюджетних розходжень? ВласникиОсновні власники . Яка структура капіталу банка (тобто, частка капіталу надана власниками звичайних акцій, привілейованих акцій, довготермінова заборгованість, короткотермінова заборгованість і т.п.)? В чому суть цієї структури? . Які головні типи і концентрація власності (наприклад, єдиний власник, сім’я, організації, інвестори, спеціаліст по приєднанню підприємств і т.п.)? Яка суть такого становища? Перспективи . Які ключові сподівання або “інвестиційна філософія” власників банка (наприклад, довготермінове зростання, поточні прибутки, податкові пільги і т.п.)? Наскільки справджуються ці сподівання? Стосунки з керівництвом . Які стосунки підтримує керівництво з ключовими акціонерами? Що робиться для зміцнення цих стосунків? . Яку роль виконують власники в управлінні банком (наприклад, діючий власник-керівник, активні групи акціонерів)? Зміни і потенційні зміни . Чи відбувались суттєві зміни власності? Як ці зміни впливають на банк? . Наскільки реальна ймовірність злиття або об’єднання з іншими банками? . Чи були спроби продати важливі активи, підрозділи або банк загалом? Яка ситуація сьогодні? ПостачальникиТрудові ресурси . Чи існують труднощі, пов’язані з нестачею кваліфікованих працівників, які б відповідали потребам банка? . Чи важливим фактором є плинність кадрів? Що спричиняє плинність кадрів? Які кроки здійснював банк для вирішення цієї проблеми (наприклад, набір на роботу працівників з різною кваліфікацією і з різним робочим досвідом, внутрішні навчальні програми, наголос на утриманні існуючих кадрів)? . Яким чином банк забезпечує працівникам адекватне формальне навчання та навчання без відриву від роботи, для того, щоб забезпечити ефективне виконання їх обов’язків? . Чи траплялись на підприємстві проблеми пов’язані з трудовими відносинами? Що спричинило ці проблеми? Робочі ресурси . Які проблеми існують стосовно наявності або вартості засобів, необхідних для робочих процесів? Які кроки здійснював банк для вирішення цих проблем? . Які проблеми мав банк зі своїми ключовими партнерами? Що спричинило ці проблеми? Які кроки були здійснені для зміцнення стосунків з партнерами? . Яким чином банк пов’язує свої операції з партнерами (наприклад, метод розрахунків точно в обумовлений час, об’єднання, зворотна інтеграція)? Які переваги таких стосунків (наприклад, добре налагоджені процеси, зменшення затрат)? Капітал . Чи має банк суттєву потребу в додатковому капіталі? Яким чином банк забезпечує достатнє фінансування своїх операцій? Технологія . Які суттєві кроки плануються або здійснюються, щодо розвитку надання нових послуг або нових процесів? . Чи має банк достатній доступ до нових технологій, необхідних для розвитку? Загальне . Яким чином банк забезпечує узгодження своїх ресурсних потреб з потребами клієнтів? . Які альтернативні ресурси могли б допомогти банку покращити свою діяльність або підтримувати існуючі стандарти? КонкурентиІснуюча конкуренція .

Яким чином стратегія діяльності враховує сильні сторони та можливі дії конкурентів? . Яким чином банк враховує очікування власників при розробці стратегії? Яка свобода дій дається керівництву власниками при розробці і впровадженні стратегії? . Які зміни відбуваються або очікуються, щодо наявності, якості або вартості основних ресурсів? Як ці зміни вплинуть на стратегію діяльності? . Які важливі зміни відбуваються або очікуються серед ключових оточуючих факторів, які стосуються діяльності (наприклад, демографічні зміни, нові закони або правила і т.п.)? Як ці зміни вплинуть на стратегію діяльності? Плани дій . Чи регулярно керівництво здійснює перспективну оцінку руху грошових коштів банка чи кожного з його головних підрозділів? . Чи припущення, які лежать в основі прогнозу руху грошових коштів, в достатній мірі грунтуються на інформації про банк, його діяльність та його управлінську стратегію? . Якщо прогнози руху грошових коштів не готуються, яким чином керівництво оцінює здатність банку дотримуватись своєї стратегії та виконувати завдання? . Яка основна тактика керівництва при впровадженні стратегії та контролю за цим процесом? . Яким чином керівництво інформує співробітників про стратегію діяльності? Чи вірять співробітники в цю стратегію і чи розуміють свою роль в її впровадженні? . Які критерії банку в розміщенні обмежених ресурсів (наприклад, людські ресурси, капітал і т.п.) при наявності альтернативи згідно з стратегією діяльності? . Які нові плани (наприклад, нові послуги, вихід на нові ринки) заплановані стратегією діяльності? Довготермінові перспективи . Якою банк бачить свою діяльність у віддаленій перспективі? Яким чином це бачення враховане в стратегії діяльності? Процеси діяльності Працівники: Структура . Чи існує чітке визначення повноважень та відповідальності? . Які є офіційні і неофіційні канали всередині банка, по яким здійснюється критична діяльність? Наскільки ефективно функціонують ці канали? Компетенція . Як би ви оцінили професійні знання, навики управління та технічну кваліфікацію персоналу? Які головні недоліки? . Яким чином банк залучає працівників, які мають кваліфікацію, необхідну для роботи в банку? . Наскільки ефективно такі дії, як прийом на роботу, підвищення по службі, наради та звільнення з роботи впливають на підвищення кваліфікації основних працівників банку? . Наскільки ефективно навчальні програми сприяють розвитку професійних знань? . Наскільки ефективно офіційні та неофіційні системи заохочення впливають на компетенцію та зацікавленість співробітників? Культура . Як би ви оцінили зацікавленість співробітників у здійсненні якісної роботи? Які основні фактори сприяють цьому? . Як би ви оцінили робочу атмосферу в банку (наприклад, робоча етика, дух співробітництва, колективна робота, довіра і т.п.)? . Що банк зробив для створення позитивної робочої атмосфери (наприклад, інформування про цілі та точку зору керівництва, участь співробітників у прийнятті ключових рішень)? . Чи вкорінилась у керівництва і у співробітників ментальність, спрямована на обслуговування клієнтів?Діяльність: Увага до клієнтів . Яким чином підприємство забезпечує те, що його виробничі процеси відповідають вимогам та потребам клієнтів? Яким чином банк отримує інформацію про вимоги та потреби клієнтів стосовно виробничого процесу? Якість .

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Песня серебряных горнов

Но все они рассматривают свою поездку не только как отдых. Едут с психологическим настроем увидеть, узнать. Для них Артек это Советский Союз, страна, о которой так много и так по-разному говорят взрослые на уроках в школе, по радио и по телевидению, пишут в газетах, в книгах. Желание познать ее велико, и дети охотно идут на встречи, напоминающие по форме пресс-конференции они складываются из вопросов и ответов. Вопросов много. Прежде всего деловые, практические: сколько стоит путевка в Артек, кто оплачивает проезд, питание? Затем вопросы, на которые наши ребята подчас не могут ответить,P о доходе семьи, заработках родителей, о стоимости вещей и продуктов, стоимости жизни. Что платно, что бесплатно? Почему? Спрашивают о школе, о детской и молодежной организациях. Про школу выспрашивают все досконально: структура, система оценок, основные формы и методы обучения? Какие ступени и нет ли преград при переходе с одной на другую? Выясняют, как организация детей участвует в развитии образования? Все ли ребята пользуются одинаковыми правами в школе, в кружках? Но, конечно, большинство вопросов о стране, ее политике, культуре

скачать реферат Методичка для дипломников

Крім того, повинна бути врахована соціальна цінність варіантів, яка відображується в покращенні умов праці, усуненні різниці між розумовою і фізичною працею, усуненні поганих дій на навколишнє середовище. При цьому можуть бути розраховані показники, які виражають зміну соціального складу та структури працюючих, підвищення механізації та автоматизації праці, покращення умов праці та безпеки роботи. Економічна необхідність втілення варіанта визначається у розділі “Техніко-економічні розрахунки проекту”. Рекомендуються показники, які використовуються у плані техніко-економічного пояснення проекту, подавати у вигляді наочних порівняльних таблиць. 3.3 Третим етапом ТЕОМО є розробка розділів бізнес-плану, конкретизуючого основні моменти практичної реалізації даного проекту. Пропонується при формуванні основних розділів бізнес-плану визначити наступні питання: 3.3.1 Оцінка ринку збуту: -регион збуту; -основні конкуренти і опис їх продукції; -стан справ конкурентів по об(ємам продажу, прибутках, внесенням нового; -рівень цін на продукцію конкурентів. 3.3.2 Стратегія маркетингу: -схема розповсюдження продукту; -ціноутворення; -реклама; -методи стимулювання продажу; -організація післяпродажного обслуговування клієнтів; -формування суспільної думки про виробника, товар. 3.3.3 План виробництва: -на якому підприємстві буде реалізація проекту; -оцінка виробничих мощностей; -забезпечення матеріальними ресурсами; -виробнича кооперація. 3.3.4 Організаційний план: -склад виробничих підрозділів, спеціалістів і система їх оплати; -організаційна структура підприємства; -планіровка цеху, ділянки де товар виробляється. 3.3.5 Юридичний і страховий план: -форма власності і правовий статус підприємства; -оцінка риску і страхування. 4.Техніко-економичні розрахунки проекту. 4.1 Техніко-економічні розрахунки у проектуванні різноманітних засобів автоматизації. 4.1.1 Розрахунок річного економічного ефекту та ефективності проекту.

Набор чертежный для классной доски, 5 предметов.
Набор чертежный для классной доски. В комплекте: 2 треугольника, транспортир, циркуль, линейка 100 см. Материал: высококачественный пластик.
1802 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Рюкзак школьный "Com Style. Ever After High".
Рюкзак подойдет для школьников начальных классов. У рюкзака 2 отделения, закрывающиеся на молнии. В переднем отделении предусмотрен
1492 руб
Раздел: Без наполнения
Комод "Радуга" (4 секции).
Домашний уют слагается из множества составляющих. Каждая деталь важна в хрупкой гармонии дома. Комод 4-х секционный - яркое подтверждение
1850 руб
Раздел: Комоды, тумбы, шкафы
 Схемотехника аналоговых электронных устройств

Лучшим быстродействием обладают специальные ИМС компараторов. Повышенное быстродействие в них достигается использованием СВЧ-транзисторов и исключением режима их насыщения. Более подробно компараторы описаны в [12,14]. 7.6. Генераторы Генератором называется автоколебательная структура, в которой энергия источника питания преобразуется в энергию электрических автоколебаний. Различают генераторы синусоидальных (гармонических) колебаний и генераторы сигналов специальной формы (прямоугольной, треугольной и т.д.) Обобщенная макромодель генератора приведена на рисунке 7.28 и представляет собой усилительный каскад, охваченный цепью ПОС. Рисунок 7.28. Макромодель генератора Для возникновения колебаний в данной системе необходимо выполнение условия баланса амплитуд и баланса фаз: |Kβ|≥1, φ = φу + φос = 2nπ, где φу и φос — фазовые сдвиги, вносимые усилителем и цепью ОС соответственно, n — целое число. Для получения на выходе генератора синусоидального напряжения достаточно, чтобы данные условия выполнялись только на одной частоте

скачать реферат Планування аудиту: необхідність та основні стадії

Загальний план аудиту розробляється настільки детально, щоб аудитор мав можливість завдяки йому підготувати програму аудиту. В свою чергу програма аудиту, її зміст та розмір залежать від розміру, виду і специфіки підприємства, умов договору на проведення аудиту, а також особливостей методики і техніки, що їх використовує аудитор під час перевірки. Під час розробки загального плану аудитор здійснює аналіз наступних питань: 1. Розуміння аудитором бізнесу клієнта: головних факторів, які мають вплив на діяльність підприємства; найважливіших характеристик підприємницької діяльності підприємства, його організаційної структури, процесу виробництва, надання послуг, фінансового стану, а також порядку його звітування, включаючи зміни, які, можливо, мали місце після попереднього аудиту; розподілу обов'язків між керівництвом підприємства.

 Большой энциклопедический словарь (Часть 2, ЛЕОНТЬЕВ - ЯЯТИ)

Эти полотна отличает сложная живописная структура, размытость границы между формами и фоном; поверхность холста как бы соткана из наложенных широкой кистью, иногда втертых пальцами мазков. Оттенки дополняющих друг друга, взаимопроникающих или контрастирующих тонов образуют некое единство, из которого рождаются формы или приглушенные мерцающие краски. Новаторство "поздней манеры" не была понято современниками и оценено лишь в более позднее время.Искусство Тициана, наиболее полно раскрывшее своеобразие венецианской школы, оказало большое влияние на становление крупнейших художников 17 в. от Рубенса и Веласкеса до Пуссена.Литература:Смирнова И. А. Тициан и венецианский портрет XVI века. М., 1964.Лазарев В. Н. Поздний Тициан // Старые итальянские мастера. М., 1972.Hetzer Th. Tizian. Geschichte seiner Farbe. Frankfurt am Main., 1935.Tietzer H. Tizian. Leben und Werk. Wien, 1937. V. 1-2.Pallucchini R. Il Tiziano. Firenze, 1969. V. 1-2.Panofsky E. Problems in Tizian, Mostly Iconografic. New York, 1969.Wethey H. E. The Paintings of Tizian. London, 1969-75. V. 1-3.И. А

скачать реферат Шпаргалка по политологии (на укр. языке)

Вчений висунув три типи легального панування: раціонально-легальний (правова держава); традиційний (заснований на традиційно-існуючих порядках і системі влади); харизматичний. Вебер значну увагу приділив бюрократії. Аналіз теорії раціональної бюрократії Вебера дає можливість виділити три найважливіші моменти: аналіз бюрократії як технічно досконалого апарату здійснення влади; критику бюрократії; аналіз бюрократії як відображення класової структури. З метою запобігання тиранії бюрократії Вебер запропонував теорію, згідно з якою харизматичний лідер, вибраний шляхом прямого голосування всього народу має доповнити недостатньо легітимну силу парламентської демократії. Одночасно Вебер аналізував форми демократії без вождя, які дозволили б звести до мінімуму панування людини над людиною. 15. Геополітичні концепції Ф.Ратцеля, К.Хаухофера, А.Мехена, Н.Спайкмена, Р.Челлена та ін. 16. Політична думка мислителів КР За часів Київської Русі українська політична думка розвивалась у різноманітних виявах інтелектуальної, духовно-естетичної діяльності (в художній літературі, історичних творах і т. д.) це пояснює ться слабкою диференціацією інтелектуальної діяльності.

скачать реферат Конфігурації композитних рамок в англомовному художньому тексті

Об'єднання підходів від слова до думки і від думки до слова враховуючи моделі породження номінативної одиниці обумовлює пошук методики пояснення способу створення тієї чи іншої ономасіологічної структури. До цього часу таке пояснення будувалось на реконструкції та аналізі мотивуючої дефініції, словосполучення або словотворчого тлумачення, а також опис кореляції або аналогії похідного слова з породжуючим або одноструктурним. Проте в рамках когнітивної ономасюлогії така інтерпретація ономасіологічної структури виявляється недостатньою: її реконструкція повинна мати когнітивну орієнтацію і виявляти, на основі якої когнітивної структури, яким чином і чому формується номінативна структура найменування, як пов'язана ця структура за значенням і репрезентованим нею ментально-психонетичним комплексом (МПК) , розробленим 0.0. Селівановою в монографічній роботі "Когнітивна ономасіологія". Виявлення реляцій мотиватора з компонентами МПК та іншими МПК в свідомості носіїв мови дає можливість встановити семантичні зсуви та виведення значень слів .

скачать реферат Міжнародний лізинг в системі світогосподарських зв

Лізинговий бізнес не є винятком. Тому важливою умовою розвитку лізингових відносин є створення сучасного мобільного законодавства, що стимулюватиме ділову активність усіх учасників лізингових угод: лізингових фірм, банків, підприємств виробничої та сервісної сфери, потенційних лізингоодержувачів. Таким чином, враховуючи повністю позитивний досвід здійснення лізингових операцій в іноземних краінах, а також необхідність і перспективність розвитку лізингу в Україні, враховуючи незначний досвід України у регулюванні лізингових відносин і більш досконале законодавство країн, що протягом десятиліть практикують лізинг, передбачаючи той факт, що вивчення і аналізування теоретичних питань лізингу та світового досвіду лізингових відносин, а також перспектив міжнародного лізингу в Україні полегшить подальше становлення лізингу в Україні і дасть можливість уникнути певних помилок у регулюванні цих відносин в подальшому, вважаю за можливе віднести тему “Міжнародний лізинг в системі сучасних світогосподарських зв’язків” до розряду актуальних.1. Теоретичні засади міжнародних лізингових відносин.

скачать реферат Аналіз фінансового стану УМГ Прикарпаттрансгаз

Реальна оцінка активів і пасивів балансу необхідна передусім банку для впевненості в кредитоспроможності підприємства, якому він пропонує кредит, а також підприємствам, що вступають в економічні відносини. Для аналізу наступних питань фінансового стану необхідно продовжити перегрупування статей балансу з тим, щоб одержані результати були зручні для проведення аналітичних розрахунків. Перегрупування статей балансу в активі проводиться за ступенем зменшення ліквідності активів, а пасивів - за ступенем зростання термінів погашення зобов'язань. 1.5. Методика аналізу балансового прибутку. Аналізуючи "Звіт про фінансові результати" підприємства необхідно велику увагу звернути на аналіз балансового прибутку підприємства. Балансовий прибуток характеризує фінансовий результат усіх видів господарської діяльності підприємства. Аналіз балансового прибутку проводиться шляхом зіставлення фактично одержаного балансового прибутку за звітний період із даним за минулий рік. При цьому детально аналізуються складові частини балансового прибутку, вивчаються напрямки їх розвитку за звітний період, аналізується структура прибутку за звітний рік Після загальної оцінки стану балансового прибутку на підприємстві необхідно перейти до факторного аналізу прибутку.

Набор альбомов для рисования "Дворец", А4, 32 листа, 10 штук (количество томов: 10).
Комплект из 10 штук альбомов для рисования 32 листа. Формат А4. Альбом изготовлен из высококачественной, белой, офсетной бумаги. Обложка
373 руб
Раздел: 26-40 листов
Подарочный набор Шампунь "Земляника", 240 мл + Гелевая зубная паста "Малина", 60 мл + Пеня для купания.
Пена для купания наполнит ванну ароматом душистой дыни, а с цветным гелем можно рисовать забавные узоры на губке или коже ребенка, а затем
326 руб
Раздел: Зубные пасты
Бутылочка для кормления Avent "Classic+", 125 мл, от 0 месяцев.
Зарекомендовавшая себя серия Classic была улучшена: теперь кормление станет еще приятнее. Антиколиковая система, эффективность которой
358 руб
Раздел: Бутылочки
скачать реферат Макроэкономические модели в системе макроэкономического анализа

Подібно цьому, те або інше середнє значення цікаве тільки тоді, коли воно представницьке; для цього треба, щоб частотний розподіл елементів, для яких виводиться середнє значення, не мав дуже великого разброса. Ось чому нерідко виявляється необхідним враховувати при макроекономічному аналізі не тільки розмір сукупних величин, але і їх структуру. Сам аналіз буде тим більше плідним, чим більше вдасться розікласти агреговані величини на деяке число більш дрібних величин, з тим щоб скоротити неоднорідність, зберігши при цьому можливість оперувати системою загалом. Крім того, намагаючись пояснити певні макроекономічні зв'язки на основі теорії поведінки окремих господарських суб'єктів, важливо уміти згрупувати господарські одиниці, чия поведінка може бути визнана приблизно схожою. 2. Макроекономічні моделі(характеристики) Перш за все розглянемо макроекономічні моделі з точки зору пояснення функціонування окремих секторів народного господарства.Система національних рахунків як модель економічного кругообігу. Система національних рахунків — це система взаємопов'язаних економічних показників та особлива форма їх представлення, яка. відображає найзагальніші й найважливіші аспекти економічного розвитку, пов'язані з виробництвом і споживанням продуктів, і послуг, розподілом і перерозподілом доходів, формуванням національного багатства країни.

скачать реферат Ноосферное будущее

Таким образом, цивилизационная структура обречена принимать пирамидальную форму, когда прогресс, как способ сократить время, останавливает его вовсе и стирает понятие последствий, приговаривая структуру к необратимому разрастанию. Все больше превращая землю в одно большое сырье и свалку, а человека - в слепой, лишенный воли, а значит и ответственности, винтик. Когда все ее достижения являются не чем-то качественно новым, но лишь результатом механического перераспределения материи, полезность которого крайне условна, локальна и временна. Кроме того, существуют области, в которых прогресс недопустим вовсе - питание, например. Неудержимость развития цивилизации и в таких областях с абсолютной ясностью ставит под вопрос приемлемость экономического направления развития как ведущего, главенствующего, все больше заставляя задумываться о причинах склонности человеческого общества к таковому. В представленной картине развития цивилизации даже идея коррупционного захвата власти в России перестает выглядеть чем-то умопомрачительным. Ведь коллапс инфраструктуры Советского Союза оставил миллионы людей неудел, превратив единицы единоличными распорядителями их душ.

скачать реферат Хозяйственная деяельность в словиях рыночной экономики

Мета даної курсової роботи полягає в дослідженні складу, структури, планування і аналізу основних виробничих фондів. Предметом виступають основні виробничі фонди підприємства, а об’єктом дослідження є підприємство. Курсова робота складається з трьох частин. В першій частині, на прикладі діючого підприємства, аналізуємо його господарську діяльність за 2000 рік. В другій частині розкривається економічна суть основних виробничих фондів підприємства, наводиться їх структура і класифікація, проводиться структурний та динамічний аналіз основних фондів підприємства. Третя частина робота описує шляхи поліпшення використання основних фондів підприємства. Основні завдання курсової роботи: розкрити економічну суть основних виробничих фондів підприємства; дослідити структуру основних фондів підприємства; освітити питання планування та налізу основних виробничих фондів підприємства; дослідити шляхи ефективного використання основних фондів підприємства. 1. Економічно - правові основи організації господарської діяльності на підприємстві 1.1 Характеристика діяльності підприємства.

скачать реферат Аналіз ефективності використання оборотного капіталу

Так, якщо в минулому році для одержання однієї гривні виручки було витрачено 8,85 к. оборотних коштів, то у звітному році тільки 8,27 к., тобто менше на 0,58 к. на кожну гривню виручки. Отже, загальна сума економії оборотних коштів з усього обсягу виручки становить: Слід наголосити, що за умов ринкової економіки, аналізуючи тільки оборотність оборотних коштів, не можна дати однозначну відповідь щодо прискорення або уповільнення оборотності їх. Для цього необхідно вивчати конкретну виробничу ситуацію. Так, інколи високий показник оборотності оборотних коштів виявляє недостатність товарно-матеріальних запасів, що в подальшому може гальмувати розвиток бізнесу, а інколи низький показник оборотності виправданий, наприклад, якщо очікується підвищення цін на сировину і напівфабрикати. Аналізуючи це питання, слід обов'язково порівняти темпи зростання обсягів продажу з темпами збільшення виробничих запасів. Якщо темпи зростання обсягів продажу будуть вищими за темпи зростання виробничих запасів, це завжди свідчитиме про стабільний фінансовий стан підприємства.

скачать реферат Оценка уровня жизни населения Республики Беларусь

Важнейшими элементами жизни являются жильё, социально – бытовое обслуживание, характеризуемые при помощи следующих основных показателей: средняя обеспеченность жильем в расчете на одного жителя, степень обеспеченности жилищного фонда современными удобствами, структура жилищного фонда по формам собственности (государственная, муниципальная, кооперативная, частная), отпуск воды коммунальным водопроводом населению на коммунально – бытовые нужды в расчете на одного жителя, число пассажиро – километров общественного транспорта на одного жителя. Сюда же следует отнести и основные показатели развития образования, здравоохранения, культуры, отдыха. Условия жизни можно разделить на условия труда, быта и досуга. Условия труда включают санитарно-гигиенические, психофизиологические, эстетические и социально-психологические условия. Условия быта – это обеспеченность населения жильем, его качество, развитие сети бытового обслуживания (бань, прачечных, парикмахерских, ремонтных мастерских, прокатных пунктов и т.д.), состояние торговли и общественного питания, общественного транспорта, медицинское обслуживание.

Табурет складной "Моби".
Табурет изготовлен из пищевой пластмассы и абсолютно безопасен для детей, легко собирается и моется. Яркая цветовая гамма табурета
522 руб
Раздел: Стульчики
Двусторонние клеевые подушечки UHU Fix, 50 штук.
Двухсторонние клеящие подушечки с высокой клеящей способностью для постоянного крепления. Позволяют прикрепить практически любой нетяжелый
350 руб
Раздел: Универсальный
Сетка москитная на кроватку "Карапуз", размер М.
По всему краю данное изделие имеет резинку. Закрывает кроватку полностью, сверху и по бокам. Для кроватки 120х60 см. Сезон: лето.
385 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
скачать реферат Приватизация как форма трансформации отношений собственности

Разработан проект «Малая приватизация в Беларуси». Он осуществляется при финансовой поддержке агентства США по международному развитию. За два года под эгидой МФК в Бресте, Гродно, Орше, Минске, Кобрине, Сморгони, Новогрудке, Лиде, Барановичах было проведено 50 аукционов, приватизировано 180 объектов, что принесло местным бюджетам дополнительных средств более 830 млрд. рублей. В 2002 г. в Республике Беларусь функционировало 29 044 малых предприятий, из которых 44,4% сосредоточено в торговле и общественном питании; 11,7% - в строительстве. В промышленности 20,8% малых предприятий произвели 7,2% общего объема продукции промышленности, здесь сосредоточено 37,7% численности работников9. С начала приватизации за период с 1991 по 2002 г. в РБ приватизировано 3667 предприятий, из которых 42,9% составляют акционерные общества, преобразованные из государственных предприятий, 19,7% — арендные предприятия, 37,4% — проданы на аукционе (по конкурсу). Отраслевая структура промышленного производства по формам собственности в 2002 г. представлена в табл. Структура производства по формам собственности РБ10 Показатели Вся промышленность % В том числе по формам собственности % государственная частная иностранная Число предприятий и производств 100 27,8 70,5 1,7 Объем промышленной продукции 100 41,4 57,1 1,5 Численность промышленно – производственного персонала 100 48,4 50,2 1,4 Привлечение иностранных инвестиций — одна из важнейших задач приватизации.

скачать реферат Контрольна по менеджменту

Це і можна вважати одним з перших виявів духу підприємництва. Поступово з розвитком товарно-грошових відносин розвивався і бізнес. У часи рабоволодіння процвітала торгівля; пізніше, у часи феодалізму і процвітання натурального господарства значення торгівлі в селі трохи поменшало, але з розвитком міст і ремесла вона знову придбала своє первинне значення. У часи становлення капіталізму і первинного накопичення капіталу процвітало фінансове підприємництво, а пізніше - промислове. У середині Х1Х століття бізнес придбав нові форми. Якщо до цього одноосібним управлінцем був господар, то у часи бурхливого промислового зростання структура значно змінилася. Саме на цьому етапі і почав розвиватися менеджмент в тому вигляді, в якому мі звикли сприймати це слово. Не можна сказати, що він з'явився раптово саме з розвитком капіталізму, він існував і раніше. У часи рабоволодіння були керівники на плантаціях, які стежили за правильністю виконання робіт, але це правильніше було б назвати наглядом, чим управлінням. У часи феодалізму і процвітання натурального господарства, також існували керівники, помічники господаря, це, співуче, можна вважати одним з перших виявів саме управління, а не тільки нагляду над працюючими, оскільки у керівника була можливість маневру: він міг замінити вигляд робіт у вигляді заохочення або покарання селян, міг знизити податок (правда, лише за рахунок підвищення податку для інших).

скачать реферат Энергосистемы Двигатель п-11м

Які завдання самого бізнесу? Такий структурований підхід дозволяє дійсно спланувати свою діяльність та діяльність підприємства, визначити проміжні та кінцеві завдання та результати, яких бажано досягнути. Нажаль, дуже часто трапляються авантюристи, які не аналізують подібним чином своєї діяльності, тому серед затверджених бізнес-проектів, які були ретельно досліджені та під них було залучено фінансування, трапляється багато невдалих. Маркетинговий аналіз Ефективний маркетинг – ключовий параметр вдалого бізнесу. Одна з головних причин невдач – недостатнє розуміння ринку та ринкового середовища. Дуже часто цей розділ складає головну перепону для підприємців, які розробляють бізнес-план. Тут необхідно оцінити маркетингової можливості вашої продукції. Підприємець повинен показати, що він добре розуміє ринок та вимоги ринку до його продукції. Цей розділ повинен складатися з: > Аналізу сектору ринку. Структура цього сектору може мати великий вплив на успіх бізнесу. > Аналіз потреб споживачів. Ваш бізнес повинен задовольняти очікування споживачів.

скачать реферат Методы научного познания

2. Картина постоянно изменяющейся природы преломляет­ся в новых исследовательских установках: - отказ от изоляции предмета от окружающих воздействий, что было свойственно классической науке; - признание зависимости свойств предмета от конкретной ситуации, в которой он находится; - системно-целостная оценка поведения предмета, которое признается обусловленным как логикой внутреннего измене­ния, так и формами взаимодействия с другими предметами; - динамизм - переход от исследования равновесных струк­турных организаций к анализу неравновесных, нестационар­ных структур, открытых систем с обратной связью; - антиэлементаризм — отказ от стремления выделить эле­ментарные составляющие сложных структур, системный ана­лиз динамически действующих открытых неравновесных систем. 3. Развитие биосферного класса наук, а также концепции самоорганизации материи доказывают неслучайность появле­ния

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.