телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАТовары для спорта, туризма и активного отдыха -30% Одежда и обувь -30% Сувениры -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Менеджмент (Теория управления и организации)

Сучасні технології менеджменту

найти похожие
найти еще

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Сучасні технології Менеджменту. План. Вступ 3 1. Сутність та зміст менеджменту 5 1. Загальні поняття. .5 2. Задачі і цілі управління .6 3. Школи та принципи управління 7 4. Сучасні принципи менеджменту 10 2. Сутність і зміст функцій менеджменту .12 2.1. Основні функції менеджменту .14 1. Функція планування .15 2.1.2. Функція організації .17 3. Функція мотивації .18 4. Функція контролю .19 1. Функції управління на сучасному етапі .20 3. Методи і моделі управління .23 1. Сучасні методи управління .23 2. Сучасні проблеми управління 25 3.3. Наукові підходи до менеджменту 27 3.4. Нові види менеджменту .29 4. Сучасні технології менеджменту .31 4.1. Нові інформаційні технології управління .33 2. Інноваційний менеджмент .35 3. Нова соціальна система управління. .38 4. Значення технологій менеджменту 40 Висновок .42 Список використаної літератури .44 Вступ. У наш час важко назвати більш важливу і багатогранну сферу діяльності, чим управління, або менеджмент, від якого в значній мірі залежать і ефективність виробництва, і якість обслуговування населення. У зарубіжних країнах накопичений значний досвід управління в області промисловості, торгівлі, кооперації, сільського господарства і т.п. внаслідок безпосередньої участі людей в управлінській діяльності. Він збагачується за рахунок знань основ науки управління, світових досягнень в практичній організації економічних і соціальних процесів. В Україні поки ще не досягнуті значні успіхи в теоретичному і практичному освоєнні менеджменту. Реорганізовуються старі структури управління і влади, при цьому використовуються західні моделі управління. Однак механічне перенесення концепції управління з однієї соціокультурної середи в іншу, сліпе копіювання досвіду тієї або іншої держави практичне неможливе і веде до важких економічних і соціальних наслідків. Менеджмент зумовлений такими базисними чинниками, як тип власності, форма державного устрою, міра розвитку ринкових відносин. Тому розвиток сучасного менеджменту в умовах переходу Україні до ринкової економіки в значній мірі залежить від цих чинників. Упровадження ринкових відносин у практику господарювання вимагає принципової зміни методів управління на всіх рівнях управлінської ієрархії. Це висуває необхідність вивчення нових підходів і форм управління, зокрема, менеджменту як особливого типу управління. Менеджмент як наукова дисципліна пройшов довгий і суперечливий шлях розвитку, і розглядати його, безсумнівно, потрібно з урахуванням історичного досвіду, тих цілей і задач, що ставилися на різних етапах його розвитку. Необхідно підготувати менеджерів до сприйняття сучасних проблем менеджменту крізь історичну призму, що дозволяє зрозуміти логіку розвитку цих проблем. Обрана мною тема дуже цікава та актуальна, тому що знання і використання сучасних технологій в управлінні значно підвищує ефективність діяльності підприємств. Метою курсової роботи є ознайомлення і вивчення закономірностей і принципів управління, сутність основних функцій управління, зміст методів управління і сучасних технологій менеджменту. Робота складається з чотирьох розділів. В першому розділі розкриваються сутність та зміст менеджменту, його задачі, цілі, школи та принципи менеджменту.

Звідси випливає, що система засобів впливу і взаємодії по кожній функції повинна мати гнучкість і забезпечувати менші втрати ресурсів при зміні соціально-економічних і організаційно- технічних факторів. Функції управління мають специфічний характер, особливий зміст і можуть здійснюватися самостійно, бути як не зв’язаними між собою, так і нерозривно зв’язаними. (8( 2.1. Основні функції менеджменту. Основні функції менеджменту характеризуються повнотою змісту, стійкістю структури, системністю й універсальністю використання в різних сферах діяльності. Головна їхня особливість у тому, що кожна основна функція менеджменту являє собою окремий процес управління по виробленню методів активізації і засобів впливу на персонал і його діяльність для досягнення загальних результатів соціально-економічної системи. Функції цікаві тим, що в систематизованому виді можуть дати повне представлення про процеси мотивації, впливи і взаємодії від зародження ідей до їхньої реалізації, оцінки результату і появи наслідків. Основні функції характеризують вплив, обумовлюючи його визначальні засоби, реалізація яких може забезпечити необхідний результат. Стратегія управління розробляється на тривалі період, але може розроблятися і на поточний період при корінних поворотах у господарській політиці. Стратегія управління властива як великим, так і малим підприємствам, будь-яким формам господарювання. (12( У даній роботі розглянуті основні функції менеджменту, сутність і зміст функцій, їхній взаємозв’язок, а також функції процесу в системі менеджменту. Без прояву функцій управління неможливо нормальне функціонування чи організації підприємства, тому вивченню й аналізу функцій управління потрібно приділяти достатню увагу. У даній роботі розглянуті основні функції менеджменту: планування, організація, мотивація і контроль. Без прояву функцій управління неможливо нормальне функціонування чи організації підприємства, тому вивченню й аналізу функцій управління потрібно приділяти достатню увагу. 2.1.1. Функція планування. Функція планування припускає рішення про те, якими повинні бути мета організації і що повинні робити її члени, щоб досягти цих цілей. По суті це підготовка сьогодні до завтрашнього дня, визначення того, що потрібно і як цього домогтися. План являє собою складну соціально-економічну модель майбутнього стану організації. Стадії процесу планування в основному універсальні. Що ж стосується конкретних методів і стратегії, то вони істотно розрізняються. Звичайно організація формує єдиний план для управління її загальною діяльністю, але в її рамках окремими менеджерами застосовуються для досягнення конкретних цілей і задач організації різні методи. У такий спосіб складена карта шляху, по якому повинна пройти організація за конкретний період часу. Планування як основна функція менеджменту являє собою вид діяльності по формуванню засобів впливу, що забезпечують єдиний напрямок зусиль усіх членів фірми на досягнення загальних цілей. Планування як процес управління включає розробку і реалізацію засобів впливу: концепцію, прогноз, програму, план. Кожне з засобів впливу має свою специфіку й умови використання.

Сукупність застосування методів управління покликана забезпечити: - цілеспрямованість колективу; - організованість; - чіткість і злагодженість роботи; - оперативність і своєчасність рішень; - розпорядливість, гнучкість, дисциплінованість і ініціативність. Адміністративне управління як головний засіб управлінської діяльності визнає адміністративну вказівку (команду), виконання якої жорстко контролюється. Система відповідальності при цьому відповідає потребам такого контролю. Тут пріоритет віддається командному розпорядженню і виробництву, а не людині у виробництві. Економічне управління характеризується пріоритетом економічних засобів над іншими, у тому числі й адміністративними. Для здійснення такого управління необхідна спеціальна підготовка менеджерів, що знають економіку і розуміють економічні процеси. Як показує світова практика, людський фактор у сучасному виробництві грає дуже важливу роль. Управління повинне опиратися на людський фактор у комплексному розумінні його прояву, а також враховувати повний набір динамічних інтересів особистості. Таке управління можна назвати соціально- психологічним. Це управління, у центі якого – людина, його інтереси, потреби і цінності. (7( Таблиця 2. 1. Методи одержання інформації: інтерв'ю, анкети, метод вибіркових спостережень 2. Методи аналізу: системний аналіз, створення сценарію, метод мережного плану, система показників, метод контрольного списку, вартісний аналіз 3. Творчі методи: мозковий штурм, синектика, морфологічний метод 4. Методи прогнозування: Дельфи, статистичної екстраполяції, аналогії, поперечний аналіз, економічні моделі, аналіз вхід/вихід, моделювання 5. Методи оцінки: аналіз статусу продукту, моделі з підрахунком пунктів, шаблон, аналіз витрати (корисність), розрахунок прибутковості, аналіз рівних інтервалів, аналіз ризиків, калькуляція ризиків і шансів. 6. Методи прийняття рішень: математичні моделі, правила прийняття рішень при невизначеності, таблиця рішень, "дерево рішень". 7. Методи представлення: функціональні діаграми, частковий опис, що течуть таблиці. 8. Методи аргументації: презентації, переговорів. 3.2. Сучасні проблеми управління. Сучасний менеджмент, враховуючи досягнення всіх шкіл і напрямів, інтегрує їх в процесі управління. Сучасний менеджмент характеризують наступні положення: - відмова від пріоритету класичних принципів шкіл менеджменту, згідно з якими успіх підприємства визначається передусім раціональною організацією виробництва продукції, зниженням витрат, розвитком спеціалізації, тобто впливом управління на внутрішні чинники виробництва. Замість цього першорядною стає проблема гнучкості і адаптованості до постійних змін зовнішньої середи. Значення чинників зовнішнього середовища різко підвищується в зв'язку з ускладненням всієї системи суспільних відносин ( в тому числі політичних, соціальних, економічних), що складають середовище менеджменту організації. - використання в управлінні теорії систем, що полегшує задачу розгляду організації в єдності її складових частин, які нерозривно пов'язані із зовнішнім світом. Головні передумови успіху підприємства знаходяться у зовнішньому середовищі, причому кордони з нею є відкритими, тобто підприємство залежить в своїй діяльності від енергії, інформації і інших ресурсів, що поступає ззовні.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Геноцид

Внедрение передовых технологий менеджмента, предусматривающих активизацию человеческого фактора, оптимизацию использования производственных ресурсов, повышение качества продукции, стимулирование инновационной активности, максимальное использование конкурентных преимуществ в стратегии развития предприятий; е) декриминализация хозяйственной деятельности, усиление государственной защиты прав собственности, ответственности за соблюдение договорной дисциплины и контрактных обязательств, повышение эффективности системы судебного разрешения хозяйственных споров; ж) создание условий для эффективной организации промышленного производства, интеграции финансового капитала и промышленных предприятий, в том числе путем устранения ограничений на взаимное участие в собственности финансовых и производственных структур, слияния и объединения производственных предприятий, научно-исследовательских и финансовых организаций; стимулирования создания финансово-промышленных групп, способных к самостоятельному выживанию в условиях внутренней

скачать реферат Методика проведення атестації персоналу різних категорій

КУРСОВА РОБОТАМетодика проведення атестації персоналу різних категорій ЗмістВступ 1. Сутність сучасного кадрового менеджменту 1.1 Передова кадрова стратегія 1.2 Моделі компетентності 1.3 Стратегічні напрямки 2. Атестація персоналу 2.1 Функції по проведенню атестації 2.2 Елементи атестації 2.3 Етапи атестації й аналіз результатів атестації 3. Практична тренінг-технологія проведення атестації Працівників державної податкової адміністрації 3.1 Таблиця функціональної оцінки виконання планових показників державним службовцем 3.2 Атестаційна таблиця рівня якості виконання обов , 1996 12 Управление персоналом: Учебник для вузов /Под ред. Т.Ю. Базарова, Б.Л. Еремина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М: ЮНИТИ, 2002 13 Травин В.В., Дятлов В. А. Основы кадрового менеджмента. — М.: Дело, 1995 14 Базаров Т.Ю., Беков Х.А., Аксенова Е.А. Методы оценки управленческого персонала государственных и коммерческих структур. — М.: ИПК ГС, 1995 15 Поляков В.А. Технология карьеры: Практ.рук. – Дело Лтд., 1995 16 Порядок проведення щорічної оцінки виконання працівниками державної податкової служби України покладених на них обов'язків і завдань // Методичні вказівки наказу від 15.11.2002 № 687

Фоторамка "Poster blue" (30х40 см).
Рамка может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 30х40см. Материал: пластик.
331 руб
Раздел: Размер 30x40
Магнитные истории "Что мне надеть".
Игра научит ребенка: ориентироваться по ситуации, внимательности, развития мелкой моторики, фантазии, аккуратности, усидчивости. В
499 руб
Раздел: Игры на магнитах
Набор цветных карандашей Trio, 12 цветов.
Тонкий карандаш с трехгранной формой корпуса. Грифель 2,5 мм. 12 цветов.
443 руб
Раздел: 7-12 цветов
 Сборник статей и интервью 1995-2000гг.

Сегодня на мировом рынке число «серьезных» конкурентов в каждой сфере исчисляется в лучшем случае дюжиной. Это радикально меняет правила игры. Больше похоже на империализм по Ленину… Огромные корпорации должны гарантировать себя от любых случайностей. Как и государство, они должны проводить свои долгосрочные программы вне зависимости от рыночной конъюнктуры. Оборотной стороной стабильности является безнаказанность ошибки. Количество ресурсов, контролируемых любой транснациональной организацией, таково, что банкротство не грозит даже тем, кто ошибается постоянно. Поклонники Apple долгое время верили, что там не только более совершенные машины, но и качественно иной подход к бизнесу и жизни. Но понемногу Apple стала такой же корпорацией, как и все остальные. Ее история весьма поучительна: несмотря на беспрестанные убытки, потерю значительной доли рынка, она выжила. В условиях свободного рынка давно бы обанкротилась. Руководящие конторы транснациональных фирм не справляются с огромным объемом информации. Не помогают ни современные технологии менеджмента, ни новейшие компьютеры

скачать реферат Двойное налогообложение и международные акты об избежании двойного налогообложения

Організація такої структури повинна проводитись на основі сучасних технологій та матеріально-технічного забезпечення, вона є довгостроковою і потребує високих витрат. За основу пропонується взяти технологію “Клієнт-сервер”, основними компонентами якої є: . сервери — кординатори інформаційних потоків, які відповідають за розподіл та обробку даних і є посередниками між клієнтами та базами даних; . клієнти — ПЕОМ, які забезпечують користувачів умовами праці та максимально забезпечені пристроями вводу-виводу інформації; . бази даних — системи для зберігання, пошуку та аналізу інформації; . комп`ютерні мережі. Для реалізації моделі необхідно скоординувати процеси комп`ютеризації та розвитку телекомунікаційних систем, які проходять в Україні. На сьогодні багато державних та недержавних організацій повністю комп`ютеризовані, формуються комунікації зв`язку на основі сучасних цифрових та оптико- волоконних технологій, створена і створюється далі множина баз даних, функціонують вузли мережі “I er e ”, підвищується комп`ютерна грамотність населення.

 Секреты прессы при Горбачеве и Ельцине

Думаю, что Запад был бы прав, если бы поинтересовался, каким образом будут использованы эти деньги. А еще лучше, если бы он помог нам просто технологиями, менеджментом, специалистами и особенно в создании материально-технической базы независимой прессы, которая могла бы развеять стереотипы, существующие у большинства советского населения и мешающие сегодня развитию нормальной предпринимательской деятельности. В противном случае возможна только оттяжка кризисных явлений, но не их полное предотвращение». После 70 лет лживой пропаганды особенно важно воссоздать в СССР влиятельную, профессиональную свободную прессу, которая ока еще в пеленках у нас барахтается. Вот и еще одну удавку на независимую советскую прессу изобрели. Наряду с резким повышением цен на бумагу (вдвое-вчетверо, и это по официальным государственным расценкам, а на рынке цена тонны бумаги подскакивала иногда и до 10 раз) и многократным подорожанием типографских услуг Министерство связи СССР подняло цены на распространение и продажу периодики. Пользуясь своей фактической монополией на распространение прессы через киоски «Союзпечати» и почтальонов, Минсвязи СССР запросило (затребовало) с центральных изданий (т.Pе. издаваемых в Москве всесоюзных газет и журналов) половину их продажной цены (по состоянию на лето 1990 года)

скачать реферат Иностранные инвестиции в России

Одним из существенных источников прочих инвестиций являются многосторонние кредиты с участием Международного валютного фонда, Международного банка реконструкции и развития, членом которых Россия является с 1992 года, а также двусторонние государственные кредиты. Так, за счет займов от МБРР и ЕБРР в последнее время получили значительную финансовую поддержку сельское хозяйство, нефтяная и угольная отрасли, жилищное строительство, городской транспорт (бюджетозамещающие займы). Привлекая частные зарубежные инвестиции, Россия ставит задачи модернизации устаревших производственных фондов, повышения конкурентоспособности продукции, создания новых экспортных производств, замены импорта собственной продукцией, привлечение передовых зарубежных технологий, менеджмента и другие. Чрезвычайно важным является то, что эти инвестиции не влекут за собой нарастания внешнего государственного долга. РАЗМЕЩЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В региональном разрезе наибольшая доля инвестиций традиционно приходится на Центральный экономический район.

скачать реферат Основные формы внешнеэкономических связей Украины

Реально основними експортерами конкурентної на світовому ринку продукції можуть швидко стати підприємства воєнно-промислового комплексу, на яких зосереджені високоякісне обладнання, сучасна технологія, висококваліфіковані фахівці. Побачити об’єктивну картину можна, якщо проаналізувати показники експортно- імпортного руху за 2002 рік: ріс 4.1 Аналіз експорту за 2002р. ( млн. USD) (за даними статистичного довідника „Україна у цифрах” за 2002р.) ріс.4.2 Аналіз імпорту за 2002р. ( млн. USD) (за даними статистичного довідника „Україна у цифрах” за 2002р.)З діаграми можна помітити, що значна доля експорту приходить на країни СНД (здебільшого на Росію). У товарній структурі вивозу переважають вироби чорної металургії, залізна руда і кокс, продукти харчової промисловості. Промисловий потенціал України достатній для надходження валюти, необхідної для сплати зовнішнього боргу, закупівлі найнеобхіднішого імпорту та оплати інших загальнодержавних потреб: Товарна структура експорту та імпорту в Україну на 2001р.( млн. USD) (за даними джерела із списку літератури №2.)Реалізація цього потенціалу можлива за відповідної пропускної здатності транспортної інфраструктури, сприятливої соціально-політичної і правової ситуації та здатності зовнішньоторгових організацій та інших виконавчих структур до реалізації продукції.

скачать реферат Организация работы руководителя учреждения культуры с персоналом

Ежегодно для сферы культуры выпускается до 60 тыс. специалистов, однако укомплектованность сферы специалистами с высшим и средним специальным образованием до сих пор не превышает 50%, причиной чего является высокая текучесть кадров, державшаяся до самого последнего времени на уровне 1/3. Поскольку дальнейшее расширение сети учебных заведений сферы культуры весьма проблематично, совершенствование комплектации отрасли компетентными специалистами оказывается связанным, прежде всего, с совершенствованием приема и подготовки, особенно – введением новых специальностей, реально соответствующих потребностям сферы культуры в современных условиях, использованием активных методов обучения с опорой на знакомство с реальной практикой работы. В свете упоминавшихся в первых разделах пособия изменений, происходящих в сфере культуры и технологии менеджмента вообще, создались исключительно благоприятные возможности для гуманитарного образования и гуманитарных вузов как в подготовке менеджеров и компетентных работников социально-культурной сферы, так и в подготовке на своей базе компетентных менеджеров и специалистов по гуманитарно-ориентированным аспектам и технологиям менеджмента для других сфер.

скачать реферат Товарознавчі аспекти ринку виноградних вин в Україні

Портвейн червоний „Кримський” – вино міцне напівсухе марочне, чероне; алкоголь – 17,5%, концентрація цукру – 6-10 г/ 100см3 . „Тайна Херсонеса” – вино десертне слолдке марочне, чероне; алкоголь – 16%, концентрація цукру – 16 г/ 100см3 Тут виробляють також шампанські виноматеріали для резервуарного і пляшкового методів готування мускату грайливого і червоного Севастопольського. В 2001 році до 40-річчя заводу винороби інкерману створили і запустили у виробництво за сучасною технологією 10 найменувань нових марок вин – „Жемчужина Інкерману”, „Севастополь”, „Бестардо старий Крим”, „Рубин Херсонесса” та інші напівсухі винограднгі вина і напівсолодке „Древний Херсонес”. Із 39 марок вин, що випускаються Україною, 29 виготовляються на кримських винзаводах. Крім цього 9 марок випускає винзавод інституту "Магарач"; серед них виділяються "Серсиаль" типу мадери, "Мускат білий", "Мускат рожевий", "Бастардо магарачский", "Джалита" і столові виноградні вина "Кульджинське" і " Альмінська долина" . Сприймається як солідні торгові марки продукція заводу вторинного виробництва „Діоніс”, який виготовляє вина із закуплених в кримських радгосп-заводах виноматеріалів, винопродукція під ТМ „Коктебель”, „Новий світ” та „Золота Балка”.

Домик игровой с забором.
Дом предназначен для игры на свежем воздухе. Замечательный домик высокого качества, будет радовать ваших детей и вас на вашем садовом
10536 руб
Раздел: Домики и комплексы
Стиральный порошок с ферментами "Top Home", 900 г.
Порошок устраняет самые трудновыводимые и застарелые пищевые и технические пятна и убивает бактерии, делая белье идеально чистым.
353 руб
Раздел: Стиральные порошки
Кружка "Гольф", с ручками.
Оригинальная керамическая кружка.
592 руб
Раздел: Оригинальная посуда
скачать реферат Інтеграція України до ЄС. Шляхи і перспективи розвитку

Саме остання тенденція й стала на заваді широкому використанню імпорту на цілі модернізації. Лише у гнучких галузях промисловості - харчовій та легкій - останнім часом можна спостерігати ознаки пожвавлення виробництва, зокрема через використання на підприємствах імпортованих інвестиційних товарів. Решта ж галузей досі на змогла опанувати сучасні технології. Скепсис європейських партнерів щодо здійснення інвестицій у важку промисловість України пов'язаний з добре відомими хронічними валами підприємницького клімату в країні -неусталеністю законодавства, поширенням корупції та втручанням державних органів в діяльність компаній. Внаслідок цього несприятливі зрушення в галузевій структурі промисловості на користь енергоємних виробництв тільки закріпилися. Обмеження щодо подальшого нарощування експорту. Структурні вади, притаманні українській промисловості, у свою чергу ускладнюють подальше нарощування обсягів експорту України до ЄС та, власне, підводять експортний потенціал до межі вичерпання. Одним з головних структурних викривлень є в цьому плані так званий імпортний компонент в експорті. Традиційний український експорт є надто енергоємним.

скачать реферат Подготовка и переподготовка кадров предприятия

С целью мотивации работников к обучению и саморазвитию используется не только правильно организованная оплата труда с ориентацией ее на конкретные результаты работы, но и увязка продвижения работников в профессионально-квалификационном плане с повышением ими своей квалификации. 3. Повышение квалификации руководителей, специалистов и служащих. 3.1 Самообразование и образование управленческого персонала. Без роста профессиональных знаний невозможно повышение коэффициента деловой активности руководителей. При этом специальные знания морально устаревают все быстрее. Научный прогресс охватывает не только технические области исследований, он приобретает системный характер. Задачей лидера начала ХХI в. становится использование технологии менеджмента – особенно в той его части, которая касается методик повышения эффективности организации. Не последнее место среди таких методик занимает собственно повышение квалификации персонала – образно говоря, «экономическая педагогика».Экономическая педагогика уже в первом десятилетии ХХI в. будет той отраслью знаний, которая обеспечит преобразование опыта лидера в успехи его последователей.

скачать реферат Реалізація функцій менеджменту на підприємствах залізничного транспорту

Регулювання — вид управлінської діяльності, спрямований на усунення відхилень, збоїв, недоліків тощо в керованій системі шляхом розроблення і впровадження керуючою системою відповідних заходів. Регулювання покликане усунути всі недоліки, відхилення, збої, виявлені у процесі контролювання. При цьому регулювальні заходи можуть застосовуватись на всіх попередніх етапах технології менеджменту (планування, мотивування, організування). Для цього вдаються до коригуючих дій, що базуються на виборі таких рішень: усунення відхилень; перегляд стандартів та критеріїв; усунення відхилень з переглядом стандартів і критеріїв. Особливість регулювання полягає в тому, що, на відміну від функцій планування, організування та мотивування, які удосконалюються безпосередньо в керуючій системі організації, регулювання, як і контролювання, вдосконалюється в керуючій та керованій системах. На рис. 2.62 зображено графічну модель процесу регулювання під впливом різних факторів, які потребують змін у плануванні, організуванні, мотивуванні. Рис. 2.62. Регулювання діяльності організації 1.1.4 Регулювання як загальна функція менеджменту Залежно від характеру перешкод чи недоліків, виявлених у процесі контролю в керованій системі, регулювання може скеровуватись на конкретний блок (планування, організування чи мотивування).

скачать реферат Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

Розглянемо складові процесу стратегічного планування. Місія – це чітко виражена причина існування МП В зв’язку з тим, що на Українському ринку появились автомобілі концерну „Volkswage ”, який включає „Audi”, „Skoda”, „Sea ”, а також великий інтерес покупця до цих іномарок, виникла необхідність в створенні малого підприємства по сервісному обслуговуванні автомобілів даних марок. Цілі МП формуються на довгострокові ( 5 років ), середньострокові ( 1 – 5 років ) і короткострокові ( до 1 року) Дане підприємство має конкретні цілі: збільшити кількість постійних клієнтів, шляхом складення з ними контрактів на обслуговування автомобілів; посилення маркетингової діяльності; - створити склад запчастин і ввести нові сучасні технології (комп’ютерна діагностика і т. д.); якісно і своєчасно проводити технічне обслуговування автомобілів - підвищувати кваліфікацію працюючих (вивчення іноземних мов, технічного сучасного обладнання, комп’ютерів і т. д.); Оцінка і аналіз зовнішнього середовища проводиться шляхом поділу його на дві групи: 1) Фактори прямої дії, які безпосередньо впливають на діяльність МП.

скачать реферат Современная философия качества

Здесь применяется весь набор технологий менеджмента систем качества; управление должно быть организовано так, чтобы подчиненный чувствовал доверие руководителя. На практике это осуществляется последовательным воплощением принципа делегирования подчиненному полномочий, ответственности и ресурсов, необходимых для выполнения работы. Последовательное воплощение этих принципов, использование принципа доверия приводит к сокращению накладных расходов - расходов на содержание управленческого аппарата. Эти расходы вызываются 3-мя основными факторами (Н. Паркинсон): укрупнением управляемых организаций; такое укрупнение связано с усложнением связей в условиях глобального рынка, ростом компаний, концентрацией капитала, необходимой для "высоких технологий"; при этом любое учреждение с численностью сотрудников более 1000 становится административно самодостаточным (может обойтись без каких - либо внешних контактов) (см. Рис. 3); методикой управления, которая определяет степень централизации управления; иерархическая система управления имеет тенденцию к сверхцентрализации, которая губит всякую инициативу на периферии и перегружает "текучкой" центр; "глубиной" управления; стремление к увеличению "глубины" управления Н.

Настольная игра "Пирог в лицо".
Пирог в лицо - это оригинальная игра, которая станет изюминкой любой вечеринки не только для детей, но и взрослых! Использовать можно не
910 руб
Раздел: Игры на ловкость
Сменный фильтр "Барьер-4" (3 штуки).
Сменная кассета Барьер-4 «для водопроводной воды» прекрасно подходит для использования на кухне в городской квартире. Высококачественный
674 руб
Раздел: Фильтры для воды
Набор "Геометрические тела", тип 1 (7 штук).
Все детали выполнены из натуральной древесины, имеют гипоаллергенное лаковое покрытие. С помощью этого пособия ребенок на уроках логики,
454 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
скачать реферат Науково-технічний прогрес – основа розвитку виробництва

Надані інформаційно-обчислювальною технікою можливості надзвичайно активізують перебудову виробничого апарату підприємств, сприяючи забезпеченню відповідного рівня безпеки процесу виробництва. Головні напрями такої перебудови: розвиток автоматизації, розширення масштабів виробництва із замкнутим циклом; широке впровадження технологій з обмеженим застосуванням живої праці (роботи-маніпулятори); удосконалення технологічних процесів, їх оптимізація; інтеграція виробничих процесів з інформаційними на основі використання сіток передачі даних; посилення взаємозв'язків у системі «виробництво — безпека». Організувати та оптимізувати виробництво стає можливим при радикальному вдосконаленні інформаційної структури виробництва. Такий шлях перебудови — шлях поєднання гнучких виробничих систем (ГВС) з локальними сітками різних конфігурацій. У цьому випадку функції людини за своїм принциповим змістом зводяться до перетворення інформації, яка реалізується через управління відповідними, технічними системами. Тому переданням вказаних функцій різним інформаційно-обчислювальним засобам досягається підвищення рівня безпеки. Тим більше, що особливістю сучасних технологій є використання таких процесів, контроль за якими виходить за межі фізичних можливостей оператора.

скачать реферат Орг вир деталі Кронштейн середній

Завод укомплектований сучасним технологічним устаткуванням. Поставляє продукцію як на внутрішній ринок, так і на експорт. Його виробнича потужність може досягати до 100000000 гривень в рік. Раніше працювало до 5000 чоловік, а тепер в зв’язку зі спадом виробництва тепер працює біля 2200 чоловік (станом на 1996 рік). На данний час ця цифра значно менша. Таблиця 1. Основні техніко-економічні показники підприємства на 1996р.: Кількісні показникі Якісні показникі № Назва № Назва 1 Виробнича потужність 90млн. 1 Номенклатура і грн. асортимент: 2 Обсяг реалізації 19753тис. нафтоапаратура 27142тис. продукції грн. грн. 3 Вартість основних 66275тис. товари широкого вжитку 1234тис. фондів грн. грн. 4 Вартість оборотних 119265тис. Інша 1615тис. фондів грн. грн. 5 Чисельність 2200 чол. 2 Коеф.використ. вир. 0,33% працівників потужн. 6 Фонд заробітної плати 5016тис. 3 Продуктивність праці 13632,3грн/ грн. чол 7 Обсяг незавершеного 4698тис. 4 Собівартість продукції 15900 тис. вир-ва грн. грн. 8 Прибуток 4581тис. 5 Рентабельність 15% грн. 9 Обсяг виготовлленої 29991тис. 6 Фондовіддача та 0,45 та продукції грн. фондоємн. 2,22 Структура підприємства. Голова правління:1. Головний інженер – 1 заступник голови правління a. заступник головного інженера по технічній підготовці . відділ головного конструктора . відділ головного технолога . відділ головного зварника - зварювальна лабораторія . відділ матеріальних нормативів . центрально-заводська лабораторія . відділ інструментального господарства - інструментальний цех . метрологічний відділ b. заступник головного інженера по устаткуванню . відділ головного енергетика - енергоцех . відділ головного механіка - ремонтно-механічний цех . відділ головного архітектора - ремонтно-будівельний цех . відділ промислової електроніки c. відділ автоматизованих систем управління d. відділ нової техніки та винахідництва 2.

скачать реферат Управленческие решения

Системы контроля бухгалтерского учета приспособлены в американских фирмах к решению управленческих задач, и на их основе ведется разработка планов. Менеджеры постоянно следят за выполнением плановых показателей и имеют возможность их корректировать при соответствующем обосновании такой необходимости перед высшими руководителями фирмы или руководителями производственных отделений. • Использование непосредственных (прямых) горизонтальных связей в принятии решений без обращения к высшему руководству способствует принятию решений в более короткие сроки, повышению ответственности за выполнение принятых решений. В американских фирмах руководители разных уровней имеют право осуществлять непосредственные контакты с внешними по отношению к фирме партнерами: потребителями, поставщиками, контролирующими организациями, которые позволяют получать конкретную информацию о ситуации на рынке и принимать решения, способствующие быстрой адаптации к изменяющимся условиям. Практика принятия управленческих решений определяется в значительной мере традициями и обычаями, существующими в разных странах. МЕХАНИЗМ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ Технология менеджмента имеет следующие составляющие: • Общее руководство принятием решений. • Правила принятия решений. • Планы в принятии решений. • Принятие двусторонних решений руководителями одного уровня на основе индивидуального взаимодействия. • Целевые группы и их роль в принятия решений (групповое взаимодействие на равных уровнях). • Матричный тип взаимодействия.

скачать реферат Аналіз діяльності комерційних банків

Комерційний банк “Приватбанк” був заснований 19 березня 1992 року. Вісім років для банку — термін невеликій, проте нова фінансова структура відразу рішуче заявила про себе, і сьогодні КБ “Приватбанк” міцно зайняв своє місце в пятірці найбільших ранків України. Це — яскраве підтвердження його дінамічності, вміння миттєво реагувати на зміни ринку, здатності адаптуватися до нових умов, успішно застосовувати самі сучасні технології роботи з клієнтами. На протязі цих років КБ “Приватбанк” демонструє прагнення бути в числі провідних банків України, які відрізняються прогресивністю поглядів на впровадження нових форм послуг. Він перший серед українських банків отримав рейтингові висновки від двох найбільших рейтингових агентств: homso Ba k Wa ch (жовтень 1998 року) та Fi ch ICBA (грудень 1998 року). Сьогодні банк надає 180 видів послуг для корпоративних клієнтів, впроваджуються нові актуальні Банківські продукти. Продовжується активна кредитна діяльність з міжнародними фінансовими структурами, зокрема, по лінії Європейського Банку Реконструкції та Розвитку.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.