телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАВсё для хобби -30% Бытовая техника -30% Товары для спорта, туризма и активного отдыха -30%

все разделыраздел:Законодательство и правоподраздел:Экологическое право

Экологическое состояние Днепропетровска

найти похожие
найти еще

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Ці явища негативно сказуються на здоров’ї людей, дітей, насамперед: викликають алергію, отруєння, впливають на сердечно хворих, сприяють розвитку астми, бронхіту та інших захворюваннь. Крім того, за два кілометри від нашого дому вже починається Дніпро, води якого забруднені людиною та вибросами заводів нашого міста. Нажаль, саме цю брудну, ще й хлоровану воду, подають нам у крани. На мій погляд, купатися у нашому Дніпрі небезпечно, бо все ще невизначено, чи є у Дніпрі холерна паличка. Але я все ж важаю, що наш мікрорайон, який знаходиться далеко від центру міста, не є одним з найзабрудніниших. Нашу вулицю оточують сільські місцевості, повні зелених насаджень, захищаючі її від впливу сучасності: заводів та фабрик. Екологічні проблеми мого мікрорайону. Забруднення повітря. Основними забруднювачами повітря мого мікрорайону є виброси ГРЕС. В атмосферному повітрі визначається вміст 39 забруднюючих речовин, включаючи важкі метали. Основний обсяг визначень (близько 60%) припадає на речовини, які мають найбільше розповсюдження: пил, двоокис сірки, окис вуглецю, двоокис азоту. Високий рівень забруднення обумовлений здебільшого підвищеним вмістом у повітрі специфічних шкідливих речовин, а також вмістом двоокису азоту і пилу. В складі шкідливих надходжень в атмосферу знаходяться майже всі хімічні забруднювачі повітря: сірковуглець, сірководень, сірчистий газ, фтор, хлор, фтористі сполуки, оксиди азоту тощо. Характерно, що ці сполуки під час хімічних реакцій можуть створювати високі концентрації високотоксичних сполук. Шумове забруднення є однією з найактуальніших проблем сьогодення. У зв’язку із зростанням кількості автомашин, індустріалізацією, зростанням транспортної рухливості населення, ростом технічного оснащення міського господарства, розширюються контакти між техногенним середовищем міста і природного середовища. Джерелами шумів на нашій вулиці є також бази будівельної індустрії, енергетичні установки, гучномовні пристрої , ліфти, телевізори, радіоприймачі, музичні інструменти, юрби людей і окремі особи. Забруднення автотранспортом. Джерелами забруднення атмосфери є також всі засоби сучасного транспорту: автомобільний, залізничний, річковий , повітряний. Атмосферне повітря забруднюється шкідливими компонентами вихлопних газів. Основними шкідливими компонентами вихлопних газів двигунів є оксид вуглецю і азоту, вуглеводню, альдегіди, сірчистий газ. Крім того, бензинові двигуни виділяють речовини в складі яких є свинець, хлор, бром, канцерогенні агенти, а дизельні значну кількість сажі та кіптяви ультрамікроскопічних розмірів. Забруднення Дніпра. Через забруднення, яке визване стоками, починаються різні біогенні мутації. Із Дніпра пропадає багато видів риби, а ті, що залишаються, - непригодні до їжї. Бідніє флора и фауна Дніпра. Через промислові стоки спостеригається надлишок кисню, тому можна спостерігати так назване «цвітіння» ріки. Кожен, певно, не раз бачив на поверхні води нефтяну плівку, яка викликає зменшення проникнення світла у водну товщу в декілько раз. Змінюється й хімічний склад, підвищується вміст азоту, фосфору та хлоровмісних речовин. Хоча поруч нашого мікрорайону немає заводів, з течією води небезбечні хімікати приходять і до нас. Радіоактивне забруднення.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Экожилье - ключ к будущему

Экожилье и гуманитарные проблемы Концепция экожилья помимо прочего имеет и гуманитарно-правовую составляющую. В конституции многих стран уже внесено право людей на жизнь в условиях здоровой окружающей среды. Но такое право при нынешнем кризисном экологическом состоянии состоянии и усугубляющихся негативных тенденциях развития будет все менее реализуемо и потому все более походить декларацию о намерениях. Гораздо конструктивнее была бы разработка и принятиезаконов о правах граждан на экологический образ жизни в плане доступности экологического жилья, сопутствующего экологического стиля потребления и на безопасную для окружающей среды трудовую занятость. Они имели бы ясный, конкретный смысл и доступный механизм реализации через стимулирование строительства экожилья и сопутствующей ему экономической деятельности. Это были бы конкретные понятные и осуществимые программы и мероприятия. Деятельность правительств в этой сфере была бы прозрачной и легко оцениваемой, поддавалась бы общественному контролю. Таким образом в этой области открывается поле для политической и общественной деятельности различных экологических движений, причем деятельности конкретной и конструктивной, чего сейчас в среде экологистов явно недостает

скачать реферат Загрязнение атмосферного воздуха

На территории Днепропетровска находится около 1500 автохозяйств. Государственного транспорта насчитывается около 27 тысяч единиц. В личном пользовании граждан находится около 123000 автомобилей. В ряде районов города (площадь Островского, проспект Газеты Правды, площадь Ленина) наблюдается превышение предельно допустимых норм уровня загазованности по монооксиду углерода (СО) и углеводорода (СН). Наибольший уровень загрязнения воздуха наблюдается на площади Островского, которая является одной из транспортных развязок Днепропетровска. Одной из причин загрязнения воздуха являются отработанные газы автотранспорта. Для снижения влияния автомобильного транспорта на экологическое состояние Днепропетровска управление по экологии города, проводит работу по следующим направлениям: переоборудование автотранспортных средств на сжатый природный газ; улучшение экологических свойств топлива путем проведения его модификации; проведение контроля и регулирования топливной аппаратуры на токсичность выхлопных газов: перевод автотранспортных средств с жидкого на газообразное топливо.

Супер концентрированный гель для стирки белья Lion Essence "Впечатление", 900 мл.
Суперконцентрированный гель обеспечивает безупречное качество стирки, великолепно отстирывает даже самые сложные пятна. Придает вещам
315 руб
Раздел: Гели, концентраты
Увлекательная настольная игра "Фрукто 10", новая версия.
«Фрукто 10» Вам нужно быть самым быстрым, чтобы первым найти фруктовую десятку на двух карточках, громко ее объявить и забрать карточки
392 руб
Раздел: Карточные игры
Простыня на резинке "ЭГО", 90х200 см, салатовая.
Трикотажная простыня "ЭГО" на резинке выполнена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
589 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
 История Востока. Том 2

Не претендуя на точность подсчетов, хотелось бы обратить внимание, с точки зрения перспектив развития, на главное: в странах второй и третьей ^модели, включая Китай, живет большинство населения мира, которое пока что не затронуто благами современной экономики или соприкоснулось с ними в очень незначительной степени. Это значит, что поиски новой стратегии развития должны вылиться в какой-то общий глобальный принцип. В чем может быть сущность такого принципа? Прежде всего в ограниченной роли рынка и современной экономики и в ориентации того и другого на оптимизацию сельского хозяйства, способного обеспечить гарантированное существование населения. В мобилизации всех возможностей под эгидой собственных государств, международных организаций, стран-доноров и т.п.P для повышения урожайности полей и для борьбы с природными аномалиями (засухи, наводнения и т.п.). Можно ли ставить задачу добиться большего? Едва ли, особенно если принять во внимание экологическое состояние планеты и учесть, что промышленное развитие влечет за собой горы отходов, мусора, вредных выбросов (их и сейчас, когда промышленно развита лишь небольшая часть мира, приходится в среднем 20 т на каждого человека в год), переработка которых в более глобальных масштабах пока просто не под силу человечеству

скачать реферат Экология Украины: проблемы, география, пути решения

Опасными загрязнителями являются также объекты, генерирующие мощные физические поля – электромагнитные, радиационные, шумовые, ультразвуковые и инфразвуковые, тепловые, вибрационные ( крупные радиостанции, теплоцентрали, трансформаторные подстанции, ретрансляционные станции, специальные физические лаборатории и установки, кибернетические центры, АЭС). Современное напряженное экологическое состояние большинства регионов Украины ( Центральное Полесье, Предкарпатье, Причерноморье, Крым, Азовское море, Центральное Приднепровье и Донбасс) – последствия небрежной экологической политики нашего правительства на протяжении последних десятилетий: развитие территориально-промышленных комплексов, энергетики, сельского хозяйства без учета специфики природных условий региона, интересов украинского народа, экологических законов. Для подтверждения сказанного приведем некоторые факты загрязнения окружающей среды от основных видов производственной деятельности на территории Украины. Предприятия металлургии и энергетики ежегодно выкидывают в атмосферу соответственно 32% и 35% всех загрязнений от стационарных источников и являются основными загрязнителями атмосферного пространства над Украиной ( города Макеевка, Мариуполь, Коммунарск, Харцизск, Днепропетровск, Запорожье, Днепродзержинск и др.) Предприятия металлургии оснащены очистным оборудованием всего на 30-50%, к тому же указанное оборудование устарело, или же не функционирует вообще.

 Мошенничество в России

Недавно службы экологического контроля внесли в список опасных для здоровья факторов природный газ радон, и вот его-то силикатный кирпич, в отличии от красного, испускает очень интенсивно. Риэлтеры одни из первых смекнули, что оценка квадратных метров «на глазок» не срабатывает и попытались подойти к этому вопросу по науке. Заказали специалистам исследование. И вскоре появилась на биржах объемная папочка, которую бесплатно предъявляют клиентам: «Оценки экологического состояния внешней среды района и внутренней среды жилища — потребительские качества квартир». Там не только экологические карты округов и районов города, карты радиационного загрязнения, таблицы предельно допустимых концентраций вредных веществ, шумовые характеристики транспортных потоков на разных магистралях города, но и параметры микроклимата в квартирах разных типов, цифры допустимых уровней вибрации и звука в жилых помещениях, показатели благоприятных санитарно-гигиенических условий. Клиенты наглядно видят, что влияет на цену продаваемых или приобретаемых метров, и уже подходят к сделке с более реалистических позиций

скачать реферат Ответы на билеты по биологии за 11 класс

Экологи изучают, как среда влияет на живые организмы и как организмы воздействуют на среду. Понятие «экология» распространено очень широко. Под экологией в большинстве случаев понимают любое взаимодействие человека и природы или, чаще всего, ухудшение качества окружающей нас среды, вызванное хозяйственной деятельностью. В обществе растет беспокойство по поводу экологического состояния окружающей среды и начинает формироваться чувство ответственности за состояние природных систем Земли. Экологическое мышление, т.е. анализ всех принимаемых хозяйственных решений с точки зрения сохранения и улучшения качества окружающей среды, стало абсолютно необходимым при разработке любых проектов освоения и преобразования территорий.Экологические факторы. Абиотические факторы — это все факторы неживой природы. К ним относятся физические и химические характеристики среды, а также климатические и географические факторы, имеющие сложную природу: смена сезонов года, рельеф, направление и сила течения или ветра, лесные пожары и др.

скачать реферат Правонарушения

К числу обязательных элементов любого состава правонарушений относятся: объект правонарушения, объективная сторона правонарушения, субъект правонарушения, субъективная сторона правонарушения.1. Объект правонарушения Объектом правонарушения являются общественные отношения, регулируемые и охраняемые правом. Безобъектных правонарушений не существует. Правонарушитель своим действием или бездействием разрушает сложившийся и обеспечиваемый правовыми нормами правопорядок. Общественные отношения есть сложное явление социальной действительности, состоящее из различных элементов. К ним относятся и субъекты, выступающие сторонами отношения, и объекты, по поводу которых устанавливаются регулируемые правом связи, и деяния сторон, и сама правовая норма как форма реального отношения. На них-то и направлено конкретное посягательство. В этой связи наряду с общим можно выделить и непосредственный объект правонарушения. Насколько многообразны отношения, настолько многообразны и непосредственные объекты правонарушений. Ими могут быть имущественные, трудовые, политические и иные права и интересы субъектов права, государственный и общественный строй, экологическое состояние окружающей среды, жизнь, честь, достоинство, здоровье человека.2. Субъект правонарушения Субъектом правонарушения признается достигшее определенного возраста деликтоспособное, вменяемое лицо, а также социальная организация.

скачать реферат Состав земель населенных пунктов

Допускается пользование земельными участками на праве публичного или частного сервитутов. Особые условия установлены для права аренды, которое передается гражданам и организациям в порядке купли-продажи. Земельные участки передаются в собственность или аренду гражданам и организациям в поселениях по результатам торгов. Продавцом выступают соответствующие государственные и муниципальные органы. Земельные участки, выставляемые на торги, определяются продавцом в соответствии с утвержденным генеральным планом поселения, градостроительной и землеустроительной документацией. Примечательно, что в пакет документов, подготавливаемый продавцом по предмету торгов, должны быть включены сведения об экологическом состоянии земельного участка. На землях населенных пунктов действует общее правило о целевом использовании земельных участков, которое определяется в порядке подготовки и утверждения генеральных планов поселений и различается по установленным в таком плане функциональным зонам. Генеральные планы разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления для городских и сельских поселений, органами соответствующего субъекта РФ — для городов и пригородных зон, а для городов федерального значения — органами государственной власти Москвы и Санкт-Петербурга.

скачать реферат Функции государства

Участие в охране окружающей среды: В настоящее время остро встал вопрос об охране окружающей среды. Данный вопрос постоянно находится в центре внимания всего мира. Охрана окружающей среды становится составной частью программы завершения строительства материально - технической базы в государстве. Крупные ученые ряда государств обеспокоены экологическим состоянием природы в различных уголках мира. Из государственного бюджета все больше и больше выделяется средств на поддержание экологии в надлежащем виде, также оказывают различную помощь и общественные организации. В ряде государств правительство принимает различные меры к нарушению нормативных актов по охране природы. Главенствующее положение занимает убеждение, а также штрафы и уголовные наказания. ЗАКЛЮЧЕНИЕ В формулировании определенной цели государства проявляется его социальное назначение. Для ее достижения нужно решить конкретные задачи, что в свою очередь обусловлено осуществлением соответствующих функций. Постановка перед государством и обществом определенных задач порождает необходимость осуществления соответствующих функций, так как вне реализации функций государства его задачи останутся неосуществленными.

Форма разъемная Regent "Easy" круглая, 18x7 см.
Форма для выпечки разъемная из углеродистой стали с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Диаметр:
310 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Стиральный порошок Lion "Blue Diamond", 900 грамм.
Высокоэкономичный стиральный порошок предназначен для ручной и автоматической стирки белья из хлопка, синтетики и смешанных
344 руб
Раздел: Стиральные порошки
Медицинская карта истории развития ребенка, красная, А5, по форме 112/У.
История развития ребенка — основной медицинский документ, который ведется на каждого ребенка от рождения и до 14 лет включительно. В этот
498 руб
Раздел: Бланки, книги учета
скачать реферат Государство и экология

В этом будущее футурологии. Каждый крупный регион, представляющий собой территорию с определенными природными условиями и конкретным типом хозяйственного освоения, заслуживает особого рассмотрения с экологической точки зрения. Важность регионального экологического анализа заключается в том, что его результаты имеют большое прикладное значение (проблемы региона “ближе” человеку, нежели проблемы страны, континента или планеты). Помимо этого экологическое состояние регионов в конечном счете определяет и глобальное состояние природных компонентов. С учетом того, что общее число экологических районов очень велико, а проблемы экологии во многих из них аналогичные, я рассматриваю два наиболее важных типа подобных районов. Экология городов Экологические проблемы городов, главным образом наиболее крупных из них, связаны с чрезмерной концентрацией на сравнительно небольших территориях населения, транспорта и промышленных предприятий, с образованием антропогенных ландшафтов, очень далеких от состояния экологического равновесия.

скачать реферат Земля как объект использования и охраны в Республике Молдова

И, тем не менее, как уже неоднократно отмечалось ранее, экологическое состояние земель на практике довольно плачевно. Например, около 64% сельскохозяйственных земель испорчены в результате эрозии. Раньше ухудшение состояния земель списывалось на интенсивное ведение сельского хозяйства и бурное развитие промышленности в ущерб экологии. На современном этапе говорить об интенсивной индустриализации и акселерированном сельском хозяйстве говорить не приходится. Но земли продолжают деградировать Сетовать на отсутствие достаточного научного потенциала для борьбы за улучшение состояния земель тоже было бы неосновательно, ибо соответствующие технологии есть. Всё это наводит на мысль, что главная причина ухудшения земель кроется отнюдь не в плохом законодательстве, а в самих землепользователях, которые упорно не хотят выполнять свои обязанности надлежащим образом. Во многом этому способствует общий хаос, царящий в государстве, сопровождающийся полной бесконтрольностью. Но главная причина такого поведения, на мой взгляд, порождена извращенным менталитетом.

скачать реферат Экологическая экспертиза

Пример выделения зон экологического состояния по основным почвенным критериям приведен в табл. 7. Таблица 7 Почвенные критерии нарушения экосистем ОЦЕНОЧНЫЕ Классы геоэкологического состояния педосферы ПОКАЗАТЕЛИ I - норма (Н) II - риск (Р) III - кризис IV - бедствие (К) (Б) Плодородие почвы (в % более 85 85- 65 65-25 менее 25 от потенциального) Содержание гумуса (в более 90 90-70 70-30 менее 30 % от превоначального) Площадь вторичного менее 5 5-20 20-50 более 50 засоления почв (в %) Глубина смытости - смыт горизонт смыт горизонт смыты почвенных горизонтов А1 или 0,5 А и частично горизонты А и гор. А АВ В Площадь ветровой менее 5 10-20 20-40 более 40 эрозии (полн. сдутые почвы, в %) Химические воздействия на почву, т.е. её загрязнение, осуществляемое различными источниками и способами, также может носить прямой и косвенный характер. Прямое загрязнение происходит путем непосредственного попадания звгрязняющих веществ на её поверхность (свалки твердых бытовых отходов, розливы нефти, буровых растворов и др. загрязняющих жидкостей, внесение удобрений, обработка различными ядохимикатами и т.д.). Косвенное загрязнение связано с аэрогенным выпадением загрязняющих веществ, с подпиткой загрязненными грунтовыми водами.

скачать реферат Экологическая экспертиза в России

Экологические карты (схемы) должны сопровождаться развернутыми легендами (экспликациями), необходимыми разрезами и другими дополнениями. Допускается составлять единую карту (инженерно-экологическую) современного экологического состояния территории с элементами прогноза, а также выносить часть информации на вспомогательные карты (схемы). Исходным материалом для составления экологических карт (схем) должны служить факторные карты по компонентам природной среды (ландшафтная, геологическая, почвенная, растительности, животного мира), а также инженерно-геологическая, геоморфологическая, гидрогеологическая, защищенности грунтовых вод, коэффициентов концентрации химических веществ в изолиниях, прогнозные карты концентрации загрязняющих веществ в ландшафтах и т.п. При отсутствии или недостатке необходимой исходной информации в заключении технического отчета должны быть сформулированы предложения по проведению дополнительных исследований, в том числе стационарных наблюдений и представлены схемы размещения существующей и проектируемой наблюдательной сети, обоснована сеть экологического мониторинга. 4.3. Система нормативов для экологического проектирования и экологической экспертизы.

скачать реферат Экологические проблемы народонаселения

Анализ заболеваемости показал, что общая острая заболеваемость в первом районе была в 1,5 раза выше, чем во втором. Заболеваемость органов дыхания детей возрастных групп (от 1 года до 6 лет) в первом районе была также в 1,5 раза выше, чем во втором районе, а нервной системы и органов чувств – в 2-2,5 раза чаще. Изменение здоровья горожан является не только показателем экологического состояния города, но и важнейшим социально-экономическим его следствием, которое должно определять ведущие направления по улучшению качества окружающей среды. В связи с этим весьма важно подчеркнуть, что само здоровье горожан в пределах биологической нормы является функцией от экономических, социальных (включая психологические) и экологических условий. В целом на здоровье горожан влияют многие факторы, в особенности характерные черты городского образа жизни–гиподинамия, повышенные нервные нагрузки, транспортная усталость и ряд других, но более всего – загрязнение окружающей среды. Об этом свидетельствуют существенные различия в заболеваемости населения в разных районах одного и того же города. Наиболее заметные отрицательные последствия загрязнения окружающей среды в крупном городе проявляются в ухудшении здоровья горожан по сравнению с жителями сельской местности.

Светильник "Плазма №6".
Размеры светильника: 24х14х11 см. Размеры упаковки 26х17х18 см. Диаметр лампы: 14 см. Плазменный светильник в виде шара на подставке при
1482 руб
Раздел: Необычные светильники
Подарочная расчёска для волос "Анюта".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Ручка-стилус шариковая "Самая лучшая!".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
скачать реферат Ихтиофауна и экология озера Селигер

Южнее видны далеко вдающиеся в сушу Шиловская и Близненская луки. Дальше озеро расширяется, поворачивает на северо-запад. Это самая глубокая часть Березовского плеса. На протяжении примерно 3 километров здесь тянутся глубины 14-16 метров. Следующая часть плеса, от Старого Села по направлению к Залучью, менее глубокая. У Залучья озеро образует живописный залив. Вход в него перегораживает длинный полуостров Кесарица (наволок Касора), за которым лежит первое из трех, пожалуй, самых красивых на Селигере Собенских озер. В западном конце, перед Свапущей, Березовский плес снова довольно просторен. Кроме плесовой части, на которой глубины достигают 10 метров, по берегам хорошо заметны заросшие камышом луки. Наиболее известная из них - Барутинская, в дальнем юго-западном углу плеса. Как и в других луках, дно здесь илистое, вязкое, глубина не превышает 2-3 метров. Длина: 14 километров.Ширина: до 4 километров. Средняя глубина: 7 метров. СОВРЕМЕННОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ОЗ. СЕЛИГЕР Рассматриваются гидрофизические, гидрохимические, гидробиологические характеристики оз. Селигер. Для трех выделенных основных участков озера показаны особенности формирования качества вод, развития фито и зоопланктона, загрязнения тяжелыми металлами. Оз. Селигер - часть Верхневолжской водной системы, ресурсы которой используются для питьевого и промышленного водоснабжения, судоходства, энергетики.

скачать реферат Экономика и экология

Многолетние растения в городах развиваются в условиях сильного угнетения. Важно рассмотреть экологические проблемы крупных городов более детально и конкретно на примере Москвы. Исчерпывающую оценку экологического состояния столь крупного и сложного объекта, как Москва, дать затруднительно по следующим основным причинам: оценка должна учитывать множество самых разных показателей по всем районам и предприятиям, производственным зонам, магистралям, системам связи, рекреационным площадям и т. д.; полученные сведения должны быть систематизированы, сведены в единую легко интерпретируемую систему; система сбора и обобщения имеющихся данных пока что не имеет единой научной концепции, разрознена и даже не всеми поддерживается. Социально-экологическая модель Москвы – задача предстоящих исследований. Обобщенные данные свидетельствуют о сложном экологическом состоянии Москвы. Город стремительно растет, переходит за кольцевую дорогу, сливается с городами-спутниками. Средняя плотность населения 8.9 тыс. чел. на 1 кв. км. Сотни тысяч источников выбрасывают в воздух огромное количество вредных веществ, т. к. частичная очистка внедрена только на 60% предприятий.

скачать реферат Влияние некоторых антропогенных факторов на численность пушных зверей в окрестностях города Пскова

Возможно, если бы она проводилась более последовательно и научно обоснованно, то она принесла бы и природе, и человеку больше пользы, чем теперь, когда всё больше учёных склоняются к мнению о необоснованности её проведения. Виды, акклиматизированные в нашей области, находятся в более выгодном положении, чем их местные конкуренты, поэтому они постепенно вытесняют последних. Литературные данные и результаты исследования подтверждают, что в настоящее время сложились благоприятные условия для жизнедеятельности большинства пушных зверей, и их численность возросла. Это привело к изменению состава и соотношения между видами в сообществах, и, следовательно, к изменению структуры биогеоценозов. Это только усугубляет дестабилизацию численности. Её дальнейшее увеличение приведёт к перенаселённости и перегруженности местообитаний, к учащению эпидемий среди животных и, как следствие, к сокращению их численности. В результате, по количеству видов сообщества оскудеют, экологическое состояние ухудшится, преимущество получат синантропизированные виды - крысы, собаки, кошки и др., т.е. будет наблюдаться классический кризис.

скачать реферат Экологические проблемы Крыма

Рынок, даже в нормальном варианте, а тем более тот, который у нас, не является эффективным регулятором экологического состояния окружающей среды. В целом, все природоохранные проблемы можно объединить в несколько групп: V атмосферные, связанные с загрязнением атмосферы; V водные - с истощением и загрязнением вод; V земельные - с нарушением и отчуждением земель, истощением недр; V почвенно-геоморфологические - с эрозией, дефляцией, заболачиванием, засолением; V ландшафтные - с ухудшением и потерей природно-рекреационных качеств и аттрактивности; V биологические - с деградацией растительного и животного мира. Природные предпосылки формирования экологического состояния Крыма являются по своему действию как положительными, так и отрицательными. Положение Крыма на границе умеренного и субтропического поясов, в условиях активного взаимодействия суши и моря, гор и равнин определяют высокий уровень солнечно- и ветроэнергетического потенциала атмосферы. Активные атмосферные процессы способствуют выносу местных загрязнений. В то же время при близости промышленных центров юга Украины приводят и к приносу загрязнений.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.