978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru
zadachi.org.ru

-30% -30% , -30%

:

Introducere"".
. , !
25
:
.
, ,
7
: ,
LED "" .
. : , . 3
131
:
Is oria cupri de oa e ge urile de ma ifes ri, deci i pe cele juridice. Ca ii , ea es e u mod de explicare a lumii (a ume, a modului succesiv), iar aceas explicaie o realizeaz u iliz d me oda i erfere ei, pri care se urmre e s se s abileasc adevruri i dividuale, di ai e cu oscu e. Apel d la is orie, drep ul i afl co diiile ce-i po descifra asce de a; cu osc d formele suprapuse de drep , is oria i procur s a or ice modali i de a es are docume ar. eoria ge eral a drep ului i ii ele par iculare ( ii e juridice de ramur), abordeaz de fiecare da dime siu ea is oric a co cep elor i ca egoriilor cu care opereaz. As fel, plec d de la da ele pe care le ofer is oria, cerce area marilor i s i uii juridice ii a drep ului, co s a d vechimea lor, le urmre e evoluia, co figuraia, fu ciile e c. eoria drep ului opereaz cu ca egoria de ip a drep ului, cu cea de bazi de civilizaie juridic, plec d de la da ele de cu oa ere oferi e de ii a is oriei. Origi ea i apariia s a ului u po fi s udia e fr s se por easc de la pu c ele de vedere afirma e is orie. U eori pe baza u or da e is orice se realizeaz reco s i uirea fizio omiei u or i s i uii ale drep ului, aciu e ce permi e o a aliz re rospec iv cu largi implicaii elegerea poziiei respec ivelor i s i uii drep ul ac ual. C. Me oda compara iv Logica defi e e comparaia ca pe o operaie ce urmre e co s a area u or eleme e ide ice sau diverge e la dou fe ome e. Compararea sis emelor de drep ale diverselor s a e, a rs urilor ramurilor, i s i uiilor i ormelor aces ora s-a dovedi ex rem de fruc uoas procesul me odologic de s udiere a fe ome ului juridic. Aceas aciu e a de ermi a chiar u ele sis eme de vm juridic recu oa erea exis e ei u ei ramuri ii ifice ii a drep ului compara . Ex i derea me odei drep ului compara es e impus azi mod ese ial de sporirea fr precede a leg urilor s a elor, de cre erea volumului co rac elor eco omice i sociale, urmare a amplificrii i erdepe de elor pla ul dezvol rii eco omice i cul urale a rilor lumii. Aceas reali a e i co es abil a zilelor oas re aduce prim pla ecesi a ea cu oa erii diverselor sis eme aio ale de drep . forma sa embrio ar, co cepia asupra ecesi ii drep ului compara apare la cepu ul sec. XX, c d se ava seaz i primele eze ale u ei forme me odologice u iversale de s udiere a drep ului. co i uare, li era ura juridic s-a mbogi se sibil cu lucrri ce au pus bazele u umai, u ei me ode a drep ului compara , ci chiar a ii ei au o ome a drep ului compara . ii a drep ului compara a fixa deja a umi e reguli, care prezi u ilizarea me odei compara ive drep . Observarea riguroas a aces or reguli asigur succesul me odei, co feri du-i carac erul ii ific i dispe sabil. 1. Prima regul a me odei impu e a compara umai ceea ce es e comparabil. cadrul aces ei reguli va rebui s se co s a e, mai i, dac sis emele compara e apari aceluiai ip is oric de drep sau apari u or sis eme is orice de drep diferi e.

Aceas a che a subli ia co cluzii lega e, re al ele, i de ecesi a ea u or revederi ale legislaiei, diverse ramuri de drep , care s pu lumi aseme ea difere ieri. Deci co cluzie pu em spu e, c ex i derea cerce rii sociologice cu me odele proprii i clusiv so dajul de opi ie sau a che a sociologic, u au lsa pe di afar ici aspec ele juridice ale vieii sociale. Dimpo riv ca urmare a ex i derii lor s-a co ura sociologia juridic ca discipli de si es oare, scu di evoie i ca rezul a al a alizei fac orilor sociali de co diio are i i erco diio are ai drep ului. efor ul de creare i co urare c mai precis a aces ei discipli e a fos crea o Asociaie i er aio al de sociologie juridic, iar la u ele Facul i de drep se predau cursuri aceas ma erie. E. Me odele ca i a ive i al e me ode Me odele ca i a ive, cap ul imul imp o o mai mare po dere cerce area ii ific juridic, cu largi i imedia e aplicaii prac ica drep ului. ge eral azi, eoria juridic u poa e merge dec s r s corelaie cu evoile prac ice ale crerii i aplicrii drep ului. Ipo ezele ii ifice se cer a fi verifica e cadrul u or s ra egii ale dezvol rii fe ome ului juridic, ul im corelaie cu sce ariile dezvol rii eco omico-sociale. Descifrarea, explicarea, propu erea de decizii i prog oz se bazeaz pe aprecieri eore ice argume a e pri experie dob di di s udiul cazurilor secu dare. Exis rile occide ale chiar o ramur specializa jurome ria care pleac de la procedeul cazuis ic ca u mod de abordare orie a spre cazul si gular. ecesi a ea i roducerii u or me ode ca i a ive cerce area ii ific juridic i prac ica drep ului a izvor di evoia de a co feri oi vale e aces ei cerce ri, s r s leg ur cu u i ile prac ice. Folosirea calcula oarelor aju deciziei, aceas folosire u gus eaz posibili ile de decizie, ci dimpo riv le op imizeaz. impul eco omisi es e folosi la fu dame area emei ic a deciziei. I forma ica juridic mbu e e procesul decizio al pri rapidi a ea efec urii diferi elor operaiu i. ul imul imp, chiar pla decizio al se poa e vorbi de rolul ordi a orului es e vorba de deciziile cu carac er repe i iv (mai ales dome iul deciziei admi is ra ive) carac eriza e pri fap ul c co i u ul lor se face aplicarea meca ic i ide ic (pe ru aceleai ca egorii de fap e) a u or orme juridice la si uaii reduc ibile formule ma ema ice fi ale. Pe pla mo dial cerce rile de i forma ic juridic au fos orie a e urm oarele direcii: Elaborarea i sis ema izarea legislaiei; Evide a legisla iv; Evide a deciziilor de prac ic judec oreasc (a precede elor judec ore i); S ocarea i sis ema izarea i formaiei juridice; Evide e crimi ologice e c. pla ul evide ei legisla ive calcula orul, baza programelor i forma ice ofer da ele ecesare vederea aprecierii exac e a corelaiilor di re regleme ri, realiz d recesm ul ormelor ce po i ra co flic . Co siliul Europei (pri Direcia Afacerilor juridice) i Comisia Pieei Comu e (pri Serviciul Juridic) desfoar mod coordo a efor uri pe ru u ificarea cerce rilor privi d perspec ivele legislaiei comu i are.


+

 

(. . Echols, BerkeleyLos Angeles, 1961, Introduction, p. 5 sqq.; C. R. Whittaker, Introduction, L., 1969, . IX sqq.), (R. Alexandrescu, 1960, Introducere, p. 5 sqq.), (L. Piotrowicz, Wroclaw, 1963; J. Wolski, s. VIII sqq.). 3 , , , , , . ., , H.Schiller, Geschichte der romischen Kaiserzeit, I, Gotha, 1883, s. 928. 4 - .: Wolfius, op.cit., s. XXXIV sqq.; Croiset, op. cit., p. 813, n. 2. 5 . B.Borghesi, Oeuvres completes, III, ., 1864, . 120. : H. Dessau, Inscriptiones latinae selectae, I, Berolini, 1892, 2938. .:, , R

 978-63-62978 63 62

 zadachi.org.ru          .