телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАТовары для детей -30% Канцтовары -30% Все для ремонта, строительства. Инструменты -30%

все разделыраздел:Законодательство и правоподраздел:Налоговое право

Закон о налоговой службе Украины

найти похожие
найти еще

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
6) вилучати (із залишенням копій) у підприємств, установ та організацій документи, що свідчать про приховування (заниження) об'єктів оподаткування, несплату податків, інших платежів, та вилучати у громадян - суб'єктів підприємницької діяльності, які порушують порядок заняття підприємницькою діяльністю, реєстраційні посвідчення або спеціальні дозволи (ліцензії, патенти тощо) з наступною передачею матеріалів про порушення органам, що видали ці документи; 7) застосовувати до підприємств, установ, організацій і громадян фінансові санкції у вигляді стягнення: однократного розміру донарахованої за результатами перевірки суми податку або іншого платежу, а у разі повторного порушення протягом року після порушення, встановленого попередньою перевіркою, - у двократному розмірі донарахованої за результатами перевірки суми податку, іншого платежу; десяти відсотків належних до сплати сум податків, інших платежів за неподання або несвоєчасне подання органам державної податкової служби податкових декларацій, розрахунків, аудиторських висновків та інших документів, необхідних для обчислення податків, інших платежів, а також за неподання або несвоєчасне подання установам банків платіжних доручень на сплату податків, інших платежів; застосовувати до установ банків або юридичних осіб, фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які у встановлений законом строк не повідомили про відкриття або закриття рахунків у банках, фінансові санкції у вигляді стягнення від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Посадова чи службова особа податкової міліції, яка виконує свої обов'язки відповідно до наданих законодавством повноважень та у межах закону, не несе відповідальності за завдані збитки. Такі збитки компенсуються за рахунок держави. Посадова чи службова особа податкової міліції, яка порушила вимоги закону або неналежно виконує свої обов'язки, несе відповідальність у встановленому порядку. Дії або рішення податкової міліції, її посадових та службових осіб можуть бути оскаржені у встановленому законом порядку до суду чи прокуратури. Стаття 26. Правовий і соціальний захист осіб начальницького складу податкової міліції Держава гарантує правовий і соціальний захист осіб начальницького складу податкової міліції та членів їх сімей. На них поширюються гарантії соціального і правового захисту, передбачені статтями 20 - 23 Закону України "Про міліцію". Стаття 27. Матеріальне і соціально-побутове забезпечення осіб начальницького складу податкової міліції Форми і розміри матеріального забезпечення осіб начальницького складу податкової міліції, включаючи грошове утримання, встановлюються Кабінетом Міністрів України. Пенсійне забезпечення осіб начальницького складу податкової міліції та оподаткування їх доходів здійснюються в порядку, встановленому законодавством для осіб начальницького складу органів внутрішніх справ". II. Прикінцеві положення 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 2. Державна податкова адміністрація України, державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі та державні податкові інспекції є правонаступниками Державної податкової інспекції України та відповідних державних податкових інспекцій, що діяли відповідно до Закону України "Про державну податкову службу в Україні" в редакції від 24 грудня 1993 року. 3. До приведення законодавства у відповідність із Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про державну податкову службу в Україні" законодавчі та інші нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону. 4. Кабінету Міністрів України: у місячний строк підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законодавчих актів, що випливають з цього Закону; у двомісячний строк привести свої рішення у відповідність з цим Законом. Президент України Л. КУЧМА м. Київ 5 лютого 1998 року 83/98-ВР

7) аналізують причини і оцінюють дані про факти порушень податкового законодавства; 8) проводять перевірки фактів приховування і заниження сум податків, інших платежів; 9) за дорученням спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю проводять перевірки своєчасності подання та достовірності документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків, інших платежів; 10) передають відповідним правоохоронним органам матеріали за фактами правопорушень, за які передбачено кримінальну відповідальність, якщо їх розслідування не належить до компетенції податкової міліції; 11) подають до судів і арбітражних судів позови до підприємств, установ, організацій та громадян про визнання угод недійсними і стягнення в доход держави коштів, одержаних ними за такими угодами, а в інших випадках - коштів, одержаних без установлених законом підстав, а також про стягнення заборгованості перед бюджетом і державними цільовими фондами за рахунок їх майна; 12) проводять роботу, пов'язану з виявленням, обліком, оцінкою та реалізацією у встановленому законом порядку, безхазяйного майна, майна, що перейшло за правом успадкування до держави, скарбів і конфіскованого майна;13) контролюють дотримання виконавчими комітетами сільських і селищних рад порядку прийняття і обліку податків, інших платежів від платників податків, своєчасність і повноту перерахування цих сум до бюджету; 14) розглядають звернення громадян, підприємств, установ і організацій з питань оподаткування та, в межах своїх повноважень, з питань валютного контролю, а також скарги на дії посадових осіб державних податкових інспекцій; 15) подають відповідним фінансовим органам та органам Державного казначейства України звіт про надходження податків, інших платежів; 16) здійснюють контроль за наявністю марок акцизного збору на пляшках (упаковках) алкогольних напоїв і на пачках (упаковках) тютюнових виробів під час їх транспортування, зберігання і реалізації; 17) роз'яснюють через засоби масової інформації порядок застосування законодавчих та інших нормативно-правових актів про податки, інші платежі; 18) виконують функції, передбачені пунктом 17 статті 8, а також інші функції, пов'язані із здійсненням відповідними підрозділами податкової міліції повноважень, передбачених статтею 21 цього Закону.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Леонид Кучма

Разрешение главе налоговой службы Украины Николаю Азарову присвоить квартиру - ст. 364 («Злоупотребление властью и служебным положением»), до 12 лет. Статья 365 («Превышение власти и служебных полномочий»), до 10 лет. Указание силовым структурам о преследовании журналистов Георгия Гонгадзе, Ивана Сподаренко, Тамары Просяник, Олега Ляшко, Татьяны Коробовой, редакций ряда газет и радиостанций - ст. 171 («Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов»), до 5 лет. Указание руководителям силовых структур провести несанкционированное прослушивание телефонных разговоров государственных деятелей, народных депутатов и журналистов - ст. 163 («Нарушение тайны телефонных переговоров»), до 7 лет. Преследование политических и государственных деятелей - Юлии Тимошенко, Анатолия Матвиенко, Александра Мороза, Виктора Ющенко, Сергея Головатого и др. - ст. 170 («Препятствование законной деятельности профсоюзов, политических партий и общественных организаций»), до 3 лет. Оскорбление народных депутатов Михаила Бродского, Александра Ельяшкевича и Григория Суркиса в беседах по телефону - ст. 161 («Нарушение равноправия граждан по расовому, национальному или религиозному признаку»), до 5 лет

скачать реферат Налоговая система Украины

Налог уплачивается за счет собственных средств субъекта налогообложения. Однако, от имени налогоплательщика налог может быть уплачен и иным лицом (представителем). Налогоплательщики обязаны: . уплачивать законно установленные налоги; . встать на учет в органах Государственной налоговой службы Украины; . вести в установленном порядке бухгалтерский учет и вносить исправления в отчетность; . предоставлять в налоговый орган по месту учета в установленном порядке налоговые декларации по тем налогам, которые они обязаны уплачивать; . предоставлять налоговым органам и их должностным лицам документы, необходимые для исчисления и уплаты налогов; . выполнять законные требования налогового органа об устранении выявленных нарушений законодательства о налогах и сборах, а также не препятствовать законной деятельности должностных лиц налоговых органов при исполнении ими своих служебных обязанностей; . предоставлять налоговому органу необходимую информацию и документы в случаях и порядке, предусмотренном

Экспресс-скульптор "Эврика", большой.
Настоящее искусство в Ваших руках! Экспресс-скульптор - это не только стимулятор творческих способностей, но и точечный
943 руб
Раздел: Антистрессы
Коврик для ванной "Kamalak Tekstil", 60x100 см (коричневый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
562 руб
Раздел: Коврики
Развивающая настольная игра "Хронолёт", новая версия.
Выполняя разные интересные и забавные дела, игроки будут перемещаться по игровому полю-циферблату. Задача игроков — выполнить как можно
1024 руб
Раздел: Классические игры
 Метафизическая антропология

С древнейших времен у всех рас и во всех культурах было так. С точки зрения современной статистики картина выглядит следующим образом. Физически полноценное общество, занятое всеми видами хозяйственной деятельности в границах своего государства и при условиях проведения правильной демографической политики, может на период ведения военных действий содержать армию численностью до 30P% от общей численности этноса. Эта цифра может даже возрастать во время проведения тотальных мобилизаций при проведении глобальных вооруженных конфликтов, но лишь кратковременно, что же касается офицерского корпуса или профессиональных военных, посвятивших собственную жизнь без остатка делу служения своей родине, учитывая высокие моральные и физические качества, то в этом случае статистика будет следующей. Число таких людей вновь не будет превышать 5P% от численности общества. С учетом специфики современных обществ к представителям второй касты могут быть отнесены также представители следующих профессий: служители закона, налоговых служб, прокуратуры пожарные, также летчики гражданской авиации, штатные работники всех видов спасательных служб, охранники и даже частные детективы

скачать реферат Финансовый контроль в период перехода к рынку

Внутрихозяйственный финансовый контроль осуществляется структурными подразделениями предприятий, организаций. Как правило, на предприятиях, в организациях финансовый контроль выполняется главными (старшими) бухгалтерами, работниками финансовых отделов. Налоговые инспекции - это органы оперативного финансового контроля. Возглавляет систему налоговых органов Государственная налоговая служба Украины. Налоговые инспекции на местах подчиняются только своему вышестоящему органу. Задачи налоговых служб являются: контроль за соблюдением законодательства о налогах, обеспечение полноты и своевременности внесения в бюджет налоговых платежей. Одновременно налоговые инспекции осуществляют проверку финансового состояния предприятия и организаций независимо от ведомственной подчиненности и их организационно-правовой формы; проводят контроль за правильностью определения налогооблагаемой прибыли (дохода) с целью недопущения ее занижения; ведут регистрацию всех субъектов, а также реальных, потенциальных объектов налогообложения.

 Культура, демократия и тоталитаризм

Наверное, техническая революция была действительно неизбежна, была написана на роду человечества, но то, что мы о ней еще пожалеем, уже жалеем, сомневаемся, - это так. Уж очень мы любим земные блага и благоустройство, не хотим поступиться ни малой долей цивилизации, а за любые блага надо платить. Тут налоговая служба работает как надо. Тут и культура разводит руками - а что же ей-то делать? Она тоже виновна! Римское право - источник (хотя, может быть, и не первоисточник) культуры государственной - предусмотрело гражданское существование человека в условиях именно государственности, хотя в ту пору еще никто не сказал, что это "научно обоснованное право". Не научными теориями научных институтов право было обосновано, а реальностями своего времени, и вот оно сформулировало принципы юриспруденции последующих времен. И ведь как интересно: Азия развивалась помимо европейского римского права, но, в общем-то, и азиаты, раньше или позже, приближались к законам права римского. Если на то пошло - в науке действительно нет того нравственно догматического начала, которым, при всей своей независимости, при всей своей свободе, обладает культура в целом, и это губительно

скачать реферат Действие закона во времени, в пространстве, по кругу лиц

Все граждане Украины имеют равную и полную (по объему) правоспособность. Для иностранцев могут быть ограничения (необходимость получения лицензий, квоты на въезд в страну, запрещение занимать некоторые должности и т. п.). Дееспособность физических лиц возникает с достижения восемнадцати лет. В трудовом праве она наступает с шестнадцати лет. Из всего вышеизложенного можно сказать: законы государства распространяются на всех его жителей, не зависимо от возраста, вероисповедания, и, даже, на еще не родившихся детей, а, также на волю уже умерших лиц. - D - - -1 - - - - Но существуют такие общественные отношения, участниками которых могут быть только граждане Украины (или данной страны). Например, служба в вооруженных силах, в органах внутренних дел, в налоговой службе. Также, выплата государственных налогов касается только ее граждан. По Украинскому законодательству занятие некоторых государственных постов требует определенного срока проживания гражданина только на территории Украины. Например, на пост президента Украины может быть избран ее гражданин, достигший тридцати пяти лет, имеющий право голоса (быть правоспособнымй), проживающий в.

скачать реферат Действие норм права во времени

Например, служба в вооруженных силах, в органах внутренних дел, в налоговой службе. Также, выплата государственных налогов касается только ее граждан. По Украинскому законодательству занятие некоторых государственных постов требует определенного срока проживания гражданина только на территории Украины. Например, на пост президента Украины может быть избран ее гражданин, достигший тридцати пяти лет, имеющий право голоса (быть правоспособнымй), проживающий в. Также он должен проживать на Украине в течение десяти последних перед днем выборов лет и владеющийть государственным языком. Народным депутатом Украины может быть ее гражданин, достигший на день выборов двадцати одного года, имеющий право голоса и проживающий в Украине в течение последних пяти лет. Не может быть избран в Верховную Раду Украины гражданин, имеющий судимость за совершение умышленного преступления, если эта судимость не погашена и не снята в установленном законом порядке. На должность судьи может быть избран гражданин Украины, не состоящий в партиях, д. Достигший двадцати пяти летнего возраста, имеющий высшее юридическое образование, стаж работы в области права не менее трех лет и проживающий в Украине в течение последних десяти лет.

скачать реферат Налоговая система Украины

Указ Президента Украины «О некоторых изменениях в налогообложении» от 7 августа 1998 года (далее – указ 1). Статьей 1 Указа 1 установлено, что начиная с 1 января 1999 года, прекращается взимание сбора в Фонд для осуществления мер по ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы и социальной защите населения. Однако обязательность уплаты так называемого Чернобыльского сбора установлено Законом Украины «О формировании Фонда для осуществлении мер по ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы и социальной защите населения» 20 июня 1997 года который до настоящего времени является действующим в Украине, однако не выполняется налогоплательщиками, но пока еще не контролируется налоговой службой. Пунктом 15 части первой статьи 14 Закона Украины «О системе налогообложения» (в редакции Закона Украины от 18 февраля 1997 года) сбор в Фонд для осуществления мер по ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы и социальной защите населения отнесен к общегосударственным налогам и сборам (обязательным платежам). Частью третей статьи 9 этого же Закона установлено, что обязанность юридического лица относительно уплаты налогов и сборов (обязательных платежей) прекращается с уплатой налога, сбора (обязательного платежа) или его отменой.

скачать реферат К вопросу о правовой природе ответственности по налоговому законодательству

В целях правильного применения этого закона Главная государственная налоговая инспекция Украины совместно с Генеральной прокуратурой Украины разработала рекомендации, в которых все основные положения об ответственности плательщиков увязаны (состыкованы) с соответствующими нормами Кодекса об административных правонарушениях . Было бы также желательно, чтобы Государственная налоговая служба РФ дала соответствующие рекомендации о применении норм законодательства об ответственности субъектов налогообложения с учетом норм Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, как это сделано ею для совершенствования налоговых отношений, порядка исчисления и взимания налогов путем уточнения и пояснения ряда нормативных положений, "состыковки" их с ранее принятыми законодательными актами по другим (неналоговым) вопросам . Если же обратиться непосредственно к Кодексам об административных правонарушениях (ст. 10 КоАП РФ, ст. 9 КоАП Украины), то административным правонарушением признается противоправное, виновное (умышленное или неосторожное) действие или бездействие, за которое законодательством предусмотрена административная ответственность, а в ст. 33 КоАП РФ установлено, что при наложении административного взыскания учитываются характер совершенного правонарушения, степень вины правонарушителя, обстоятельства, смягчающие и отягчающие его ответственность.

Качели подвесные детские.
Изготовлены из полипропилена. Для детей старше 3 лет, весом до 25 кг. Перед использованием необходимо убедиться в надежном закреплении
452 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Табурет "Плетенка" складной (большой).
Табурет, сделанный из пластмассы высокого качества. Ширина: 310 мм. Длина: 270 мм. Высота: 445 мм. Размеры сидения: длина - 230 мм, ширина
450 руб
Раздел: Стульчики
Шкатулка-фолиант "Книга Соломона", 21x13x5 см.
Шкатулка-фолиант выполнена в виде старой книги. Обложка шкатулки выполнена из кожзаменителя. Такая шкатулка послужит оригинальным, а
677 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
скачать реферат Основы права

В сфере экономики государственное регулирование осуществляется соответствующими органами исполнительной власти и должностными лицами. Их компетенция и принципы деятельности определяются законами и другими нормативными актами. Систему органов исполнительной власти в этой области составляют правительство Украины, министерства и ведомства. К органам исполнительной власти в социально-культурной сфере относятся: - министерства; - ведомства; - комитеты науки и техники, культуры (в т.ч. средств массовой информации, печати, телевидения, радиовещания, архивов), здравоохранения (в т.ч. санитарно-эпидемиологической службы, физкультуры, туризма и т.д.); - органы государственного управления в области труда, занятости и социальной защиты населения; - миграционные службы. Система органов государственного управления в административно- политической области и в сфере предпринимательства включают в себя органы, осуществляющие государственное управление в области обороны, безопасности (в т.ч. органы пограничной службы, внешней разведки, национальное бюро расследований); органы внутренних дел (органы милиции, пожарной безопасности); юстиции; иностранных дел; в области экономики ( государственная налоговая служба, таможенная служба и пр.

скачать реферат Уклонение от уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей (ст.212 УК Украины)

ГНА Украины неоднократно ставила вопрос о необходимости внесения изменений к этому и другим законам с тем, чтобы создать действующий механизм, который исключал бы возможность государственной регистрации фиктивных предпринимательских структур. Однако они так и не были приняты, в результате чего в данное время отсутствует какая-либо возможность влиять на эти процессы и противостоять им. Широкое распространение нарушений налогового законодательства вызвано влиянием многих обстоятельств. Одни из них действуют на общегосударственном уровне и отражают недостатки, связанные с кризисным состоянием экономики, другие - обусловлены специфическими особенностями функционирования налоговой службы, в частности условиями выполнения обязанностей их работниками в условиях жесткого противодействия со стороны правонарушителей. К наиболее распространенным из них относятся недостатки организационно-управленческого и нормативно-правового характера. Недостатки организационно-управленческого характера проявляются в несовершенстве системы учета плательщиков налога и контроля за .их деятельностью. Недостаточный уровень юридической и экономической подготовки работников налоговых администраций и работников подразделений по борьбе с криминальным сокрытием доходов от налогообложения, отсутствие достаточного опыта ведения борьбы с нарушением налогового законодательства также ведет к возможности уклонения от уплаты налогов.

скачать реферат Государственное регулирование доходов населения

Среди мер ответственности в налоговом законодательстве особое место занимают санкции как эффективный инструмент государственного экономического и административного воздействия на плательщиков налогов и должностных лиц, не соблюдающих действующего законодательства. Санкции предусматривают взыскание с нарушителя определенной денежной суммы в бюджет и призваны усилить экономическую ответственность за эффективность хозяйственной деятельности, а также за исполнение законов о налогообложении. Наиболее существенные изменения и дополнения к законодательству, регламентирующие порядок определения размера и применения штрафных санкций к предприятиям, должностным лицам и гражданам, внесены в Закон Украины "О государственной налоговой службе в Украине". Размер финансовых санкций, применяемых к предприятиям, значительно уменьшен. До принятия нового закона финансовые санкции применялись к предприятию в виде штрафа в двухкратном (200 %), а при повторном нарушении в течение года - в десятикратном (1000 %) размере от суммы сокрытой (заниженной) прибыли (дохода); за отсутствие учета прибыли (дохода) или ведение этого учета с нарушением установленного порядка, а также за непредставление налоговой декларации, отчетов, расчетов и других документов для исчисления и уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет взыскивался дополнительный штраф в размере 50 % положенной суммы налога или других обязательных платежей.

скачать реферат Контроль и ревизия

Контрольно-ревизионные отделы (КРО) выполняют вышеуказанные функции за исключением пунктов 1 и 7. Кроме этого, органы контрольно-ревизионной службы рассматривают письма, заявления и жалобы граждан о фактах нарушения законодательства по финансовым вопросам. Права, обязанности и ответственность ревизоров следующие. Права: ревизовать и проверять денежные и бухгалтерские документы, отчеты, сметы и прочие документы, которые подтверждают поступление и расходования средства и материальных ценностей, проводить проверки фактического наличия ценностей; иметь беспрепятственный доступ на склады, в хранилища, производственные и другие помещения для их обследования; привлекать на договорных началах квалифицированных специалистов для проведения контрольных обмеров строительных, монтажных и ремонтных работ, контрольных запусков сырья и материалов, других проверок с оплатой за счет специально предусмотренных на эту цель средства; требовать от руководителей объектов, которые ревизуются, проведения инвентаризаций основных фондов, товарно-материальных ценностей, денег и расчетов, опечатывать кассы, составы, архивы, а в случае выявления подделок — изымать необходимые документы, оставляя в делах акт изъятия и копии или реестры изъятых документов; получать от банков необходимые сведения, копии документов, справки о банковских операциях и остатках средства; получать от служебных и материально ответственных лиц письменные объяснения; предъявлять руководителям, другим должностным лицам требования относительно устранения выявленных нарушений; взимать в доход государства средства предприятий, полученные по незаконным соглашениям и с нарушением действующего законодательства; накладывать на руководителей и других служебных лица административные взыскания; применять к предприятиям финансовые санкции, предусмотренные п. 7 ст. 11 Закона «О государственной налоговой службе в Украине».

скачать реферат Правовая охрана конфиденциальной информации в Украине

Среди этих сведений могут присутствовать данные налоговой, финансовой (балансы, отчеты о финансовых результатах, о собственном капитале, о движении денежных средств и т. д.), статистической и прочих видов отчетности; – данные, необходимые для проверки исчисления и уплаты налогов и других обязательных платежей. К таким документам могут быть отнесены все элементы налогового учета, в том числе регистры налогового учета (например, книги учета продажи и приобретения), учетные налоговые документы (например, налоговые накладные), первичные расчетные и учетные документы (накладные, чеки, акты и т. д.). Кроме того, исходя из положений статьи 11 Закона Украины «О государственной налоговой службе в Украине» к таковым относятся отчетность по РРО, данные об открытых (закрытых) банковских счетах, о движении денежных средств по этим счетам и т. д.; – сведения о численности и составе работающих, их заработной плате в целом и по профессиям и должностям, а также о наличии свободных рабочих мест. К ним могут быть отнесены колдоговор, штатное расписание, табели учета рабочего времени и т. д.; – документы об уплате налогов и обязательных платежей.

Кресло детское мягкое "Мяу-Мяу".
Кресло-игрушка "Мяу-Мяу" (Кошечка) - яркое и оригинальное кресло для детской комнаты, выполненное с использованием вышивальной
1442 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Сумка для обуви "Феи и невиданный зверь".
Пошита из водонепроницаемого износостойкого полиэстра. Подходит для частой стирки, не выцветает. Размер: 31х44 см.
309 руб
Раздел: Сумки для обуви
Цветные акварельные карандаши "Lyra Osiris Aquarell", 24 цвета.
Цветные акварельные карандаши, треугольные с кистью, диаметр грифеля 3,3 мм.
753 руб
Раздел: 13-24 цвета
скачать реферат Внешнеэкономические подрядные операции с сырьем

Основанием для погашения векселя (письменного обязательства) является представление украинским исполнителем органу государственной налоговой службы по своему местонахождению копии ввозной грузовой таможенной декларации с отметкой таможни, которая осуществила таможенное оформление готовой продукции, о фактическом пересечении готовой продукцией таможенной границы Украины. Порядок выдачи, учета, отсрочки и оплаты (погашения) векселей (письменных обязательств) устанавливается Государственной налоговой администрацией Украины по согласованию с Министерством финансов Украины, При оформлении грузовой таможенной декларации на ней делается отметка «Давальческое сырье» и проставляется код в соответствии с классификатором соглашений. Готовая продукция, которая изготовлена из давальческого сырья, ввезенного иностранным заказчиком на таможенную территорию Украины с учетом требований Закона, и вывозится с таможенной территории Украины, не облагается вывозной (экспортной) пошлиной, другими налогами и сборами (кроме таможенных сборов), взимаемыми при экспорте товаров, и не подпадает под режим лицензирования и квотирования.

скачать реферат Понятие государственного бюджета (Доклад)

Наряду с ним существуют другие, самостоятельные финансовые планы, по отношению к которым он занимает ведущее место. Отмеченные признаки характеризуют бюджет главным образом с точки зрения его экономического содержания. Бюджетную систему Украины составляют: 1. Государственный бюджет 2. Местные бюджеты входящие основной составной частью финансовых ресурсов государства. Финансовые ресурсы Украины по Закону представлены Государственным бюджетом Украины, местными бюджетами, внебюджетными фондами и др. финансовыми ресурсами, в частности - валютными фондами и др. В государственном бюджете Украины определены источники формирования доходов и ассигнования на покрытие всех общегосударственных расходов и процентных отчислений от регулирующих источников доходов в местные бюджеты. В состав общегосударственных расходов включаются средства на социальную защиту населения ( в период инфляции); на финансирование мероприятий, связанных с государственным регулированием цен ( государственная дотация на газ и др. энергоносители, медикаменты, строительные материалы и др.); на финансирование социально-культурных учреждений; на государственные капитальные вложения, на народное хозяйство, на финансирование обороны; на содержание правоохранительных органов, таможенных органов, налоговой службы; на содержание законодательной, исполнительной и судебной власти; на внешнеэкономическую деятельность.

скачать реферат Принцип налогообложения /Украина/

ВВЕДЕНИЕ. Налоговая система - это совокупность налогов, сборов, других обязательных платежей и взносов в бюджет и государственные целевые фонды, действующие в установленном законом порядке. Сущность, структура и роль системы налогообложения определяются налоговой политикой, являющейся исключительным правом государства, которое проводит ее в стране самостоятельно, исходя из задач социально- экономического развития. Через налоги, льготы и финансовые санкции, а также обязанности и ответственность, выступающие неотъемлемой частью системы налогообложения, государство предъявляет единые требования к эффективному ведению хозяйства в стране. Правовой основой налоговой системы служат Законы Украины "О внесении изменений и дополнений в Закон Украинской ССР "О системе налогообложения" и "О внесении изменений и дополнений в Закон Украины "О государственной налоговой службе в Украине", принятые Верховным Советом Украины, соответственно, 2 февраля 1994 г. и 24 декабря 1993 г. В новом Законе Украины "О системе налогообложения" предусмотрено, что при определении налогов, сборов и обязательных платежей, а также установлении обязанностей и ответственности плетельщиков эта система строится на следующих принципах.

скачать реферат Непрямое налогообложение в Украине

Постановлению Кабинета Министров Украины от 07.12.99 г. №2215 "О некоторых вопросах возмещения сумм налога на добавленную стоимость и приведения в порядок расчетов с бюджетом". 17. Закон Украины от 21.12.2000 г. №2181-III "О порядке погашения обязательств налогоплательщиков перед бюджетами и государственными целевыми фондами", 18. Декрет Кабинета Министров Украины «Об акцизном сборе № 18-92 от 26.12.1992 г. С последующими изменениями и дополнениями» 19. Приказ Главной государственной налоговой инспекции Украины «Положение о сроках уплаты акцизного сбора и предоставления расчета акцизного сбора», от 25.12.1995г. № 99 с последующими изменениями и дополнениями, Ресурсы Интернет:www.rada.gov.ua – сайт Верховной Рады Украины. www.s a.gov.ua – сайт Государственной налоговой администрации Украины. www.liga.kiev.ua – Информационный бизнес портал – Кабинет Министров Украины - Государственная таможенная служба Украины - Счетная палата Украины----------------------- Данная ставка касается только предприятий, реализующих отечественные товары.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.