телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАТовары для детей -30% Книги -30% Товары для животных -30%

все разделыраздел:Законодательство и правоподраздел:Налоговое право

Звіт про проходження практики в ДПІ

найти похожие
найти еще

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Відділ справляння прямих та непрямих податків з комерційних підприємств, крім вище перерахованих функцій, виконує також: проведення обліку платників в контрольному журналі, складання списків платників з зазначенням індентифікаційного коду платника, адреси, видів платежів; одержує від установ банків дані про відкриття рахунків, платниками; одержує від відділу обліку та звітності про надходження платежів в бюджет, аналіз повноти надходжень платників по кожному платнику, подає пропозиції відділу аудиту щодо перевірки окремих платників. Сектор оподаткування майна та плати за патенти здійснює контроль по своєчасному надходженню податків до відповідних бюджетів. Основними завданнями відділів Управління документальних перевірок юридичних осіб є: забезпечення контролю за дотриманням підприємствами та установами всіх форм власності законодавства по обчисленню і справлянню податку на прибуток, на додану вартість та акцизного збору; узагальнення матеріалів перевірок, підготовка проектів, доповідей , наказів, розпоряджень, а також пропозицій щодо реалізації цих матеріалів ; підготовка і передача податковій поліції рішень по матеріалах перевірок та заходів по попередженню недоліків і порушень податкового законодавства. Завданням Управління місцевих податків і зборів є забезпечення належної організації справляння місцевих податків та зборів, ресурсних платежів та неподаткових доходів до відповідних бюджетів, належної аналітичної та контрольної роботи. Головними завданнями Управління справляння податків з фізичних осіб є забезпечення організації роботи відповідних відділів з питань повноти обліку платників податків, контроль за дотриманням податкового законодавства, повнотою сплати до бюджету податків з фізичних осіб та державного мита, своєчасність подання платниками декларацій, розрахунків та інших документів, пов'язаних з обчисленням податків. Управління валютного контролю здійснюють перевірку законності валютних операцій, що проводяться резидентами і нерезидентами на території України. Управління по роботі з платниками встановлює постійні двосторонні зв'язки з питань податкового законодавства з юридичними та фізичними особами. До функцій відділів цього управління входять: - надання консультацій, письмових роз'яснень щодо порядку нарахування та сплати податків, заповнення декларацій; - організація і проведення семінарів з питань оподаткування, випуск плакатів, - буклетів, брошур, тощо. Відділ комп'ютеризації організує: - роботу по впровадженню АРМів та окремих задач отриманих в ДПА по Київській області, в практичному використанні в районній адміністрації; - роботу по впровадженню локальних обчислювальних мереж та багато термінальних комплексів в районі ДПА; - надання методичної та практичної допомоги управлінням і відділам ДПА по впровадженню в практичну роботу комп'ютерної техніки, тощо. Юридичний відділ тісно співпрацює з іншими підрозділами ДПІ району і розробляє заходи на забезпечення правового застосування законодавства в апараті податкової інспекції у Києво-Святошинському районі Київської області. Відділ примусового стягнення податків здійснює спільну роботу з галузевими міністерствами та відомствами, органами виконавчої влади по погашенню заборгованості по платежах до бюджету з платників податків.

Крім того встановлено наступний порядок надання консультацій працівникам ДПІ: 7. При виникненні в практичній роботі незрозумілих питань податкового законодавства посадова особа податкової інспекції повинна звернутись за їх роз”ясненням до керівника структурного підрозділу,в якому вона працює. 8. В разі неможливості з певних причин надати таку відповідь, або якщо питання носить загальноправовий характер, начальник структурного підрозділу чітко формулює це питання в журналі обліку консультацій відділу правового забезпечення( заведені в кожній групі відділу згідно розподілу функцій) для підготовки і надання відповіді. 9. Працівник відділу правового забезпечення, відповідальний за надання консультацій даному структурному підрозділу, вивчає питання, які поступили протягом робочого дня і у відведений для цього час на підставі норм діючого законодавства готує і надає кваліфіковану відповідь. Консультації в порушення визначеного порядку, а також платникам податків відділом правового забезпечення не надаються. РОЗДІЛ 4 Організація охорони праці в ДПІ у Києво-Святошинському районі Безпечні умови праці – це не тільки здоров’я людини та її впевненість у завтрашньому дні це значною мірою ефективність та продуктивність праці, економія розмаїтих засобів та ресурсів, які при нехтуванні охороною праці доводиться витрачати на відновлення працездатності постраждалих та підтримку тих людей, які не можуть вже працювати. Так для прикладу в США та Німеччині де рівень виробничого травматизму та професійних захворювань значно нижчий, ніж на Україні; охорона праці давно розглядається як наука і виступає в ролі економічного важеля в боротьбі з необгрунтованими збитками. Нажаль, в Україні охорона праці на сьогодні знаходиться не в кращому стані, що пов’язано насамперед із відсутністю необхідних коштів. Як відомо, за загальним принципом все господарство країни можна поділити на виробничу та невиробничу сфери. До невиробничої сфери входять фінансові та банківські установи, державні контролюючі органи до, яких відноситься і Державна податкова служба, заклади освіти і культури. Традиційно вважалося, що тут немає серйозних проблем у створенні безпечних умов праці. Такий підхід є абсолютно невірним призводить до виникнення багатьох проблем, що їх легко уникнути проводячи необхідну роботу по охороні праці. Останнім часом держава почала приділяти охороні праці людей, що зайняті в невиробничій сфері значно більше уваги, що пов’язано не тільки зі збільшенням кількості працівників, які займаються насамперед розумовою працею, а також із збільшенням кількості самих небезпечних факторів, яке відбувається головним чином за рахунок підвищення комп’ютеризації робіт. Проблеми, повязані з охороною праці не обминули і ДПІ у Києво- Святошинському районі, де було пройдено практику. Метою практики є поглиблення та застосування на практиці знань з охорони праці, яких набули в процесі навчання, набуття умінь критично оцінювати роботу з охорони праці на базі стажування та знаходити резерви підвищення ефективності заходів з охорони праці, розроблятии напрями поліпшення умов і охорони праці. 4.1. Нормативно-правова база по охороні праці Державна податкова інспекція у Києво-Святошинському районі у своїй діяльності стосовно охорони праці спирається на комплекс державних законодавчих актів.

Якщо в першому та другому випадках дії засновані на активній ролі платника податків (у правомірному обході в межах діючих податкових норм і у порушенні їх при ухиленні від податків в формі податкових проступків або злочинів), то в третьому випадку активна діяльність характерна для податкового органу, здійснюючого свої повноваження з порушенням законодавства. Примус у галузі оподаткування являє собою систему заходів, що застосовуються уповноваженими органами по відношенню до осіб при порушенні ними обов’язків по сплаті податку і притягненню до відповідальності при вчиненні податкового правопорушення. Заходи податкового примусу характеризуються певними ознаками : . Регулються нормами фінансового права, а також адміністративно- процесуальними. . Застосовуються по відношенню юридичних і фізичних осіб. . Використовуються для забезпечення надходжень податкових платежів. . Припускають застосування фінансових санкцій, заходів адміністративного і кримінального покарання. . Припускають позасудове застосування заходів податкового примусу. . Податковий примус поєднує стягнення податкових платежів і стягненя податків. Реалізація примусув сфері оподаткування здійснюється попереджувальними, припиняючими і відновлюючими заходами. Попередження здійснюється державними органами, контролюючими правильність обчислення і внеснення податків. Припинення пов’язане уже з впливом на платників, що здійснюється юридичне владними (припиненя операцій, ліквідація підприємства, вилучення документів). Відновлювані заходи пов’язані з відшкодуванням збитків, завданих податковим правопорушенням. При цьому особливості застосування штрафів пені включають і ті суми, які були б одержані бюджетом при своєчасному надходженні та використанні податків і платежів. РОЗДІЛ 1. С Т Р У К Т У Р А ДПІ В КИЄВО- СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ 1.1 Завдання та організаційна структура ДПІ Апаратом державної виконавчої влади, що здійснює податкову політику і організує стягнення податків, зборів і платежів у розпорядження держави, є державна податкова служба, створена при Кабінеті міністрів України у складі Головної податкової адміністрації України і державних податкових адміністраціях в Автономній республіці Крим, областях, районах, містах і районах у містах. Головним завданням державної адміністрації є забезпечення додержання законодавства про податки, повний облік всіх платників податків та інших обов'язкових платежів до бюджету, здійснення контролю, забезпечення правильності обчислення і сплати цих платежів. Апарат податкової служби України зосереджений у державних податкових адміністраціях різних рівнів. У своїй діяльності він керується Конституцією України, Закону України "Про державну податкову службу", рішеннями Верховної Ради України та місцевих Рад народних депутатів. Податкова інспекція у Києво-Святошинському районі Київської області підпорядковується державній податковій адміністрації по Київській області і свою практичну діяльність здійснює в тісній взаємодії з державною адміністрацією у Києво- Святошинському районі Київської області та місцевою Радою народних депутатів.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Теория России (Геоподоснова и моделирование)

Общим и существенным для них, однако, является неравноправие, несправедливость и бессовестность по отношению к покоренному народу. Это признаки политико-административные, экономические и социальные, но универсальным ценностным критерием является смерть и поэтому наиболее показательный военный признак - выставление мужчин присоединенных народов в авангард авантюрных и сверхрискованных военных действий пр превосходящего или очень сильного противника, т.е. выставление их на уничтожение. Так в 568 г аварский хан Баян, посылая на Византию десятитысячные войска болгар-кутургуров и антов, полностью подчинившихся аварам, цинично заявил Юстиниану II: "Я таких людей посылаю на Римскую землю, потеря которых не будет для меня чувствительна, хотя бы они совсем погибли". В то же время от легких походов, сулящих богатую добычу, болгары были отстранены, а в качестве постоянной получили тяжелую и опасную обязанность з ы границ. Такая же подставка инородцев (татар) на истребление, а также уничтожение знатных родов некоторых побежденных народов, практиковалась Чингисханом (Орда и эль - имперские формы?)

скачать реферат Волонтёрство в психолого-педагогической деятельности

Принципи роботи з волонтерами- клієнтами такі ж, як і з дорослими. Слід пам’ятати про їх особисті потреби, про те, що вони прийшли не тільки допомагати, а й отримувати допомогу. 6. Члени організації. Волонтери-члени громадських організацій надають широкий спектр соціальних послуг різним категоріям населення. Проте основний акцент у своїй діяльності роблять на матеріальній підтримці окремих осіб, груп чи сімей: фінансовій допомозі, розподілі гуманітарної допомоги підтримці матеріально не забезпеченої частини населення продуктами харчування. Майже половина громадських організацій (49%) залучені саме до таких видів соціальної роботи. До актуальних послуг належить сфера дозвілля якою опікуються 28% громадських організацій, 22% - приділяють особливу увагу питанням сексуального виховання молоді і планування сім’ї. До соціальної роботи залучені дитячі та молодіжні організації, волонтери жіночих організацій. Досвід знаних громадських організацій продемонстрував, що для них найголовнішим є: віра в успіх, яку керівництво товариства або асоціації повинно постійно підтримувати у своїх колег; бачити, що завдання, які ставить перед собою організація або конкретна програма, реальні і їх можна вирішити. 7. Студенти різних навчальних закладів різного типу в переважній більшості працюють як волонтери в організаціях під час проходження практики.

Автокресло Еду-Еду "KS-516 Lux" с вкладышем (цвет: синий, принт: графити, 9-36 кг).
Для всех родителей очень важно обеспечить безопасность и комфорт во время поездки своему ребенку. В этом нам поможет детское автокресло
3873 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)
Патронташ со стопками.
Охотнику, туристу, болельщику и просто любителю спонтанных праздников это изобретение может весьма пригодиться. Набор удобных пластиковых
554 руб
Раздел: Прочее
Чудо-пеленка для мальчика "Bambola".
Пеленка на липучках создана, чтобы обеспечить спокойный сон малышу. Благодаря липучкам, которые удерживают и не позволяют ребенку
340 руб
Раздел: Пелёнки
 Зеленая Книга

Это устаревшая теория и изжившая себя практика. Власть должна полностью принадлежать народу. Самые жестокие диктатуры, которые когда-либо знал мир, существовали в условиях парламентских режимов. Партия Партия это современная диктатура, это современное диктаторское орудие правления, поскольку партия это власть части над целым. Это новейшее орудие диктатуры. Поскольку партия это не отдельная личность, то видимость формальной демократии создаётся образованием собраний депутатов, комитетов, а также с помощью пропаганды, проводимой её членами. Партия ни в коей мере не является демократическим орудием, так как она образуется из группы людей, объединенных либо общими интересами, общими воззрениями, общей культурой, общей территорией или общей идеологией. Эти люди создают партию для осуществления своих интересов или навязывания обществу своих взглядов и установления господства в нем своей идеологии. Их цель добиться власти под видом осуществления своей программы. С точки зрения подлинной демократии недопустимо, чтобы одна партия правила всем народом, поскольку народ это множество интересов, взглядов, характеров, территорий и убеждений

скачать реферат Звіт про проходження практики у комунальному підприємстві "Сокальжитлокомунсервіс"

Міністерство аграрної політики України Львівська національна академія ветеринарної медицини ім.С.З.Гжицького Кафедра правознавства Звіт про проходження практики у комунальному підприємстві язків, що передбачені посадовою інструкцією, за правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, за завдання матеріальної шкоди підприємству. На посаду юрисконсульта призначається особа, яка має повну або базову юридичну освіту.

 Философия

Сомнение является одним из активных средств научного поиска. Сомнение, критичность и самокритичность не являются антиподом веры или твердости убеждений в правильности чьей-то (или своей) позиции. Наоборот. Философия дает прочное общеметодологическое и гносеологическое, основание для последовательного саморазвития сомнения в научную уверенность, для гармоничного сочетания его с верой в преодоление ошибок, заблуждений, в получение более полных, глубоких, объективных истин. Философия дает людям общий язык, вырабатывает у них единые, общезначимые представления о главных ценностях жизни. Она выступает одним из важных факторов, содействующих устранению "барьеров коммуникации", порождаемых узостью специализации. Наряду с уже рассмотренными функциями философия имеет еще объяснительно-информационную функцию. Одна из главных задач философии разработка мировоззрения, соответствующего современному уровню науки, исторической практике и интеллектуальным требованиям человека. В этой функции модифицировано основное назначение специализированного знания: адекватно отражать свой объект, выявлять его существенные элементы, структурные связи, закономерности; накапливать и углублять знания, служить источником достоверной информации

скачать реферат Структура керування підприємством

Міністерсво освіти і науки України Житомирський технологічний коледж З В І Т з виробничої практики Місце проходження практики: Товариство з обмеженою відповідальністю Директор Зам. директора по фінансам Зам. директора по виробництву Головний бухгалтер Начальник цеху Бухгалтер Цех Відділ збуту Відділ зовнішньо-екомічної діяльності

скачать реферат Практично-прикладні завдання професійно-технічної освіти

Адже знання застарівають значно швидше. Швидко відбуваються зміни в промисловості та сфері послуг, в технологіях та організації праці. Для того, щоб забезпечити професійну освіту і навчання, що відповідає технологічному та економічному розвитку, необхідно постійно переглядати та оновлювати стандарти. Професійну кваліфікацію повинні визначати роботодавці та інші соціальні партнери, які більш компетентні в питаннях ринку праці. Навчальну специфікацію мають визначати фахівці в галузі освіти. Поряд з цим зазначимо, що соціальні партнери відіграють важливу роль у підтримці освітнього процесу та його оцінці, наданні консультацій, місць для проходження практики на підприємствах, а також у створенні умов для високопрофесійної оцінки знань та вмінь. При розробці всіх компонентів стандартів професійної освіти та навчання дуже важливим є забезпечення співпраці представників професійно-технічних навчальних закладів, Міністерства освіти і науки, Міністерства праці та соціальної політики, галузевих міністерств, регіональних управлінь освіти та центрів зайнятості, науково-дослідних інститутів, науково-методичних центрів, асоціацій роботодавців, підприємств різних форм власності. 1.3 Деякі аспекти розробки державних стандартів ПТО В Україні проводиться певна науково-методична, організаційно-педагогічна, нормативно-правова робота, спрямована на розробку державного стандарту професійно-технічної освіти.

скачать реферат Використання промислових технологій в м. Рівне

Міністерство освіти і науки України Національний університет водного господарства та природокористування Кафедра експлуатації гідромеліоративних системЗвіт з навчальної практики з дисципліни ми побачили процес обробки зернових культур, з яких виробляють борошно, його очищення, сортування та пакування. Весь процес проходження практики виявився досить цікавим і корисним для нас. Список використаної літератури Обезжелезиваниє природных и оборотных вод. - Г.И. Николадзе. - М.: строиздат. 1978. Методичні вказівки №081-99. Збожна О.М. Основи технології. Навчальний посібник. - Тернопіль. - 2002. Кривенко П.В. Будівельні матеріали. Підручник для вузів: - К.: Вища школа, 1993. Технология важнейших отраслей промышленности, - Учебник для економ. Спец.А.М. Гимбер и др. - М.: Высшая школа. 1985. - 496 ст.

скачать реферат Діяльність підприємства з ремонту та обслуговування автотранспорту

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ Звіт з технологічної практики Хмельницький 2010 Зміст звіту з технологічної практикиВступ 1. Структура та характеристика АТП Коротка характеристика місця проходження практики Історія розвитку Структура підприємства 2. Технічне обслуговування та ремонт автомобіля 2.1 Технічне обслуговування та діагностика автомобіля 2.2 Технічна документація при проведенні ТО та ремонту 2.3 Засоби технічного обслуговування і ремонту 2.4 План робочого місця 3. Основні напрямки вдосконалення системи діагностування,технічного 27 обслуговування і ремонту автомобілів 4. Техніка безпеки Висновки Література Вступ Основними цілями проходження технологічної практики є: 1) Удосконалення професійних умінь та навиків по спеціальності. 2) Закріплення, розширення і систематизація знань на базі вивчення. 3) Розвиток професійного мислення. 4) Підбір і підготовка матеріалів для курсового проектування з предметів. - Будова і ремонту автомобілів та двигунів. - Технологія ремонту автомобілів. - Економіка і планування підприємства. 5) Набуття практичного досвіду при ремонті та технічному обслуговуванні автомобілів.

Фоторамка на 6 фотографий С34-004 "Alparaisa", 50,5x34,5 см (белый).
Размеры рамки: 50,5x34,5х1,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 3 штуки, - 15х10 см, 3 штуки. Фоторамка-коллаж для 6-ти фотографий. Материал:
599 руб
Раздел: Мультирамки
Настольная композиция "Сад Дзен", 29x21x6 см.
Настольная композиция "Сад Дзен" станет необычным подарком для ценителей "заморской" Японской культуры. Время
1122 руб
Раздел: Антистрессы
Набор форм "Paterra" для приготовления пельменей, вареников, пирожков, чебуреков, 4 штуки.
Набор форм для приготовления фигурных изделий из теста - идеальная возможность сэкономить силы и время при приготовлении пельменей,
415 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности
скачать реферат Цель и задачи проведения предпрактики

Під час проходження практики студент Вертелецький Д.Б. був дісціплінований, ретельно виконував необхідні завдання та виявив відмінні знання з педагогики, психології та методики викладання, вміння застосовувати теоритичну базу отриманних знань в реальних умовах виконання викладацьких функцій. Програма практики виконана в повному обсязі. Практикант добре оволодів практичними навичками та вміннями викладацької діяльності. Оцінка за практику Керівник практики від бази практики Керівник практики від Університету

скачать реферат Отчет практики по политологии

З В І Т про проходження політологічної фахової (літньої) практики з 2.07.2002 р. по 30.07.2002 р. студента соціально-гуманітарного факультету НПУ імені М.П. Драгоманова Призвісько Імья По батькові Політологічна фахова (літня) практика проходила у Асоціації молодих українських політологів і політиків. Під час проходження практики було створено всі умови. Службовці мають високу фахову теоретичну і практичну підготовку. Кабінети Під час проходження практики достатньо обладнані технічними засобами, забезпечені всією необхідною літературою. Протягом всього перебування в Асоціації молодих українських політологів і політиків я мав змогу отримувати консультації, практично реалізовувати свої теоретичні знання та набувати нових умінь та навичок. Під час проходження практики труднощі не виникали. Під час проходження практики я мав змогу: 1. Ознайомитись з діяльністю Асоціації молодих українських політологів і політиків. 2. Одержувати надіслану кореспонденцію, а також відсилати відповіді на листи. 3. Одержував консультації від працівників асоціації.

скачать реферат Стуктура апарату Кіровської районної ради

Метою практики є формування професійних вмінь і навичок щодо виділення проблеми, її дослідження, розробки варіантів вирішення, пошуку найоптимальнішого варіанту та підготовки проекту самостійного рішення під час професійної діяльності на низовому та середньому рівні управління в реальних умовах функціонування організації, а також поглиблення та закріплення набутих теоретичних знань з основних професійно орієнтованих дисциплін, опанування сучасними прийомами та методами прийняття управлінських рішень, розробки пропозицій щодо систематичного оновлення та творчого застосування набутих знань в практичній діяльності. Мною були досягнуті мети даної практики, я узагальнила отримані мною знання, старанно виконувала всі доручення мого керівництва. Під час практики я аналізувала організацію, у якій проходила практика, робила висновки й результати цього аналізу, і ці висновки представлені мною в даному звіті про проходження практики. Для проходження практики була обрана Кіровська районна у м. Донецьку рада. Практика проходила у планово-економічному відділі з 04.01.10 по 5.02.10 під безпосереднім керівництвом завідуючого планово-економічного відділу Кіровської районної у м. Донецьку ради М.И.Шишко. Під час практики я вивчила організаційну структуру районної ради, функції та повноваження органів місцевого самоврядування, механізм фінансування діяльності органів місцевого самоврядування, основну документацію, що забезпечує функціонування відділу. 1. Звіт з комплексної практики з фаху 1.1 Загальна характеристика організації На території міста Донецька діють 9 районних, Моспинська міська та Ларинська селищна ради і їхні виконавчі комітети, що підлеглі міськраді і відповідно Пролетарській та Будьоннівській райрадам.

скачать реферат Психодіагностична практика

Частина IМісце проходження практики: Воркутинський філія Державного Університету Сиктивкара. Терміни практики: з 14.12.2005 по 27.01.2006 р. Керівник практики від підприємства: Тутік Анастасія Валеріївна, соціальний педагог-психолог, посада психолога введена перший навчальний рік на 0,25 ст., є зовнішнім сумісником - викладачем психології і педагогіки, основне місце роботи педагогічний коледж Воркутинський, викладач. Контингент тих, що навчаються: студенти 1-3 курсів факультетів . Кількість інших дій рефлексій в комунікативній рефлексії декілька зменшується. Різнорідність і нерівномірність становлення сфери рефлексії у студентів обумовлені вмістом і умовами навчання у вузі, а також відмінностями в рівнях становлення у них професійно-особових якостей. Суперечності, що виникають унаслідок різночасності і нерівномірності цього процесу, можуть бути дозволені шляхом застосування нових технологій, орієнтуючих студентів на самопізнання і формування себе не тільки як суб'єкта, але і як особи.

скачать реферат Отчеты по предпрактике в школе

Таким чином для удосконалення навичок навчання учнів мені необхідно навчитися перш за все: 1. більш якісно контролювати дисципліну в класі. Цього можна досягти використовуючи прийоми викладача Нужного – надання конкретних практичних завдань, постійний контроль за виконанням цих завдань, чітке розмежування ролі вчителя і учня (я намагався не тиснути на учнів, дати їм більше свободи, як виявилося це не спрацювало), недопущення відхилення від теми заняття; 2. необхідно бути більш жорстким стосовно виконання хронологічного плану уроку і навчитися точніше розраховувати цей план.Висновки. Проходження педагогічної практики дало можливість ознайомитися з роботою шкільного навчального закладу, вивчати досвід вчителів, спробувати себе в ролі вчителя. З цієї інформації можна зробити такі висновки: 1. В школи існують деякі проблеми, які адміністрація вирішує дуже повільно, але які можна вирішити – слабка забезпеченість технічними засобами наочності, мала кількість зв'язків з ВУЗами і іншими організаціями, як можна використати в навчанні. 2. В школі працюють досвідчені вчителі, досвід який корисно використати для розвитку власних викладацьких навичок, зокрема це досвід привертання уваги, дотримання дисципліни, хронологічне планування уроків і виконання цих планів. 3. Педагогічна практика виявилася дуже корисною для мене в плані розвитку організаторських здібностей, навичок навчати, виявлення недоліків в керуванні колективом і в теоретичних знаннях, хоча два проведених уроки – це дуже мало для глибокого вивчення недоліків і переваг власних навичок навчати інших людей. 4. З усього, що я дізнався під час проходження педагогічної практики можу сказати, що використання активних методів навчання більш ефективне для засвоєння та повторення матеріалу.

Набор фломастеров "Turbo color", 36 цветов.
Набор фломастеров с тонким наконечником. Экологически безопасные фломастеры, на водной основе. Колпачок с вентиляционными
414 руб
Раздел: Более 24 цветов
Набор керамической посуды Disney "Холодное сердце", 3 предмета (в подарочной упаковке).
Предметы набора оформлены красочными изображениями мультгероинями. Набор, несомненно, привлечет внимание вашего ребенка и не позволит ему
472 руб
Раздел: Наборы для кормления
Система ликвидации насекомых "Раптор" (аквафумигатор).
Инновационное средство торговой марки Раптор эффективно в борьбе со всеми видами насекомых. Распространяется паром при активации водой,
468 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых
скачать реферат Отчёт по учебной практике на базе ОАО "Завод "Маяк"

Академія Муніципального Управління Факультет економічний Кафедра “Фінанси” Звіт про навчальну практику із спеціальності “Фінанси” База практики ВАТ “Завод “Маяк”Студента II курсуСпеціальність “Фінанси” гр.Ф-2 Бахмач Максима ГригоровичаКерівник практики від підприємства начальник ПЕВ, Перчевський Валентин АндрійовичКерівник практики від Академії доцент, к.е.н. Парнюк Володимир Олександрович Київ-2002 План звіту про виконання навчальної практики із спеціальності “Фінанси” Вступ1. Загальна частина 1. Результати ознайомлення з підприємством, його історія та характеристика 2. Майно і власність підприємства 3. Взаємовідносини підприємства з середовищем 4. Організаційна структура управління підприємством 5. Основні фінансові показники діяльності підприємства 6. Форми фінансової звітності на підприємстві Висновки, пропозиції, рекомендації Список використаних джерел Додатки Вступ Об’єктом мого дослідження під час проходження навчальної практики по закінченні II курсу стало ВАТ “Завод “Маяк”, яке спеціалізується на виготовленні апаратури магнітного запису різноманітних конфігурацій та видів.

скачать реферат Отчёт по практике на Херсонском электромеханическом заводе

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КАФЕДРА „ФіНАНСіВ ТА БАНКіВСЬКОї СПРАВИ” З В І Т про проходження виробничої практики на підприємстві „ХЕРСОНСЬКИЙ ЕЛЕКТОРМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД” Виконав студент: Олефіренко О.В. група 4ФК3 Керівник практики: Товстолес І.А. Дата здачі роботи 03.06.2002 р. ХЕРСОН 2002 ЗМІСТ Розділ 1 Характеристика підприємства 3 Розділ 2 Характеристика капіталу підприємства 5 Розділ 3 Емісія підприємством цінних паперів 7 Розділ 4 Виручка від реалізації продукції 8 Розділ 5 Аналіз фінансової діяльності підприємства 9 Список використаної літератури 27 Додатки 29 РОЗДІЛ 1 ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА Об’єктом проходження виробничої практики є Закрите Акціонерне Товариство „Херсонський електромеханічний завод”. ЗАТ „Херсонський електромеханічний завод” було засновано відповідно рішенню засновника організації орендарів Херсонського електромеханічного заводу від 7 липня 1994 року шляхом реорганізації суб’єкта підприємницької діяльності орендного підприємства „Херсонський електромеханічний завод”.

скачать реферат Аналіз педагогічного досвіду з проблеми самостійної роботи з математики

На уроках природознавства самостійна робота учнів різноманітна і за змістом, і за формою. Діти можуть самостійно опрацьовувати нові статті за підручником, проводити досліди за інструкцією, відповідати на запитання, малювати схеми, виконувати завдання з гербарієм, колекцією, працювати з календарем природи тощо. Досліджені нами навчальні підручники учнів початкової школи показали, що до завдань, які вміщені у них, потрібно додатковий матеріал, а саме: перфокарти, наочність, інструкції та ін. Провівши анкетування 18 вчителів початкової школи, ми з'ясували, що 50% педагогів визнали, що самостійна робота проводиться з метою контролю, а несистематично у ході навчального процесу. Отже, аналіз дидактичної і методичної літератури, анкетування вчителів, під час проходження педагогічної практики дозволяють зробити висновок про те, що проблема організації самостійної роботи на уроках у початковій школі потребує значного удосконалення. Список використаної літератури Богданович М.В. Картки з математичними завданнями для самостійної роботи учнів 2 класу чотирирічної школи. - Тернопіль, 2001. - 64 с. Давыдов В.В. Виды обобщения в обучении. - М., 1972. - 268 с. Жарова А.В. Управление самостоятельной деятельностью учащихся. - Л.: ЛГПИ им. А.И. Герцена, 1982. - 75 с. Занков Л.В. Дидактика и жизнь. - М.: Просвещение, 1968. - 230 с. Махмутов М.И. Современный урок. - М.: Педагогика, 1981. - 190с. Организация проблемного обучения в школе. - М., 1977. - 240с. Пидкасистый П.И. Самостоятельно-познавательная деятельность школьников в обучении. - М.: Педагогика, 1980. - 240 с. Пидкасистый П.И. Самостоятельная деятельность учащихся. - М., 1981. - 78 с.

скачать реферат Досвід впровадження логістичних підходів у митній справі провідними країнами світу

Експрес-вантаж повинен ввозиться в одиничних кількостях для особистих потреб одержувача (тобто не може мати комерційне призначення), важити не більше 30 кг (стандарт для міжнародних відправлень) і коштувати не більше 5 тис. руб., Включаючи витрати на доставку. При порушенні хоча б одного з цих умов митна декларація подається у загальному порядку, причому відповідальність за проходження вантажу автоматично перекладається на одержувача - він повинен сам сплатити митні платежі і надати пакет документів для оформлення вантажу. Висновок Логістизація в митній справі – це лише частковий випадок використання логістики. Митна логістика як наука і практика управління економічними потоками, що проходять через митний кордон, включають крім логістики митної переробки вантажів також інформаційну логістику митної справи, фінансову логістику митних платежів, логістичний менеджмент та інші елементи логістизації митної справи. В даній роботі ми визначили досвід, який отримали провідні країни світу у новій галузі – логістизація в митній справі. Провідні країни, які ми розглянули, як приклад, це Франція, США та Росія.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.