телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАСувениры -30% Игры. Игрушки -30% Товары для дачи, сада и огорода -30%

все разделыраздел:Законодательство и правоподраздел:Налоговое право

Налоги в системе финансовой поддержки малых предприятий

найти похожие
найти еще

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Чинна система оподаткування має суто фіскальний характер і спрямована на максимальне вилучення коштів підприємств, що фактично порозбавляє підприємців прибутку – головної мотивації їхньої діяльності. Необхідність розв’язання невідкладних бюджетних проблем превалює над завданням щодо забезпечення економічного зростання, зміцнення фінансового становища підприємств і перешкоджає розширенню податкової бази на перспективу. Шляхи виходу з данної ситуації Високі ставки податку на прибуток і ПДВ справляють антистимулюючий вплив на підприємницьку діяльність, інвестиційні процеси. За аналітичними даними, сукупні стягнення до бюджетів усіх рівнів у вигляді податків та обов’язкових платежів сягали 90 % балансового прибутку підприємницьких структур, а в деяких випадках перевищують і 100 %. У результаті до бюджету перераховується не тільки прибуток, а й частина функціонуючого капіталу підприємства , і передусім обігового. Така податкова політика зв'язує можливості накопичення коштів, які могли б бути інвестованими у розвиток виробничої бази, і призводить або до банкрутства підприємств , або до переорієнтації на галузі із швидшим оборотом капіталу, або до переходу у тіньову економіку. Не випадково вади податкової системи відзначаються у переважній більшості соціологічних досліджень, як основний фактор, що обмежує підприємницьку діяльність. У Японії для підприємств із капіталом не більш як 100 млн. єн застосовуються знижені ставки: з річним доходом до 8 млн. єн ставка становить 28%, понад цю суму — 37%. Кооперативні організації оподатковуються у розмірі 27%. Малі й середні підприємства користуються податковими пільгами у вигляді зниження ставок із місцевих податків. Якщо річний оборот підприємства не більший, ніж 3,5 млн. єн, діє ставка 6%; від 3,5 млн. до 7 млн. — 9%; понад 7 млн. — 12%. У Японії для індивідуальних виробників встановлений мінімум річного доходу, який не оподатковується, — 100 тис. єн. Передбачені також пільги згідно з нормами утворення резервного фонду на покриття збитків, пов'язаних із безнадійними боргами. Підприємствам із капіталом не більш як 100 млн. єн дозволяється збільшити на 16% вище від нормативного ліміту суму резерву, який не оподатковується. Широко запроваджуються методи нарахування прискореної амортизації. З метою сприяння технічному прогресу в Японії податковим законодавством встановлено особливий порядок нарахування амортизації й податкові пільги, які застосовуються до певних видів основних засобів. Діє особлива система бухгалтерського обліку з нормами прискореної амортизації до малих підприємств із капіталом не більш як 100 млн. єн. Прогресивне оподаткування прибутку спостерігається і в США: до 25 тис. дол. - 15%; 25—ЗО тис. дол. - 18%; 50-75 тис. дол. - 30% 75-100 тис. дол. - 40%. У Німеччині існують знижені ставки податку на додану вартість і прибуткового податку. Починаючи з 1990 р., якщо оборот підприємства в базовому році не перевищував 25 тис. марок, а в поточному — 100 тис. марок, воно повністю звільняється від податку на додану вартість. Законом про податки на корпорації передбачено, що малі підприємства мають право на неоподатковуваний мінімум у розмірі 5 тис. марок, який вираховується з об'єкта оподаткування доходу.

Зв'язок цих факторів із податковою системою проглядається лише в тому плані, що у господарських структур має залишатися певна кількість фінансових ресурсів, яка б давала можливість здійснювати структурну перебудову економіки, впровадження інноваційних проектів і, в кінцевому підсумку, забезпечувала випуск конкурентоспроможної продукції, що має попит. У ринковій економіці малий і середній бізнес є провідним сектором, який визначає темпи економічного зростання, структуру і якість внутрішнього валового продукту. Однією з найважливіших проблем для малого бізнесу є проблема його фінансування. Оскільки на початку існування підприємства такого типу самофінансування його є дуже важким, постає питання про отримання кредиту на вигідних умовах. Щодо фінансування українськими банками малих підприємств, то тут не спостерігається високої ділової активності. Дуже важливу роль у фінансуванні малого бізнесу в Україні відіграє іноземне інвестування. Для активізації залучення іноземних інвесторів необхідні принципові зміни в інвестиційному кліматі: щоб Україна розв’язала нарешті свої макроекономічні проблеми. По-друге, перепоною є відсутність у сьогоднішньому законодавстві України стимулів і гарантій для виробничих інвестицій, які внаслідок своєї природи мають характер довгострокового кредиту. По-третє, у нас бракує досвіду роботи з міжнародними фінансовими інститутами, західними банками. У цій ситуації можна мільки порадити розвивати міжнародні зв’язки. Уже сьогодні стає очевидним, що, спираючись тільки на власні фінансові можливості, домогтися докорінного перелому в досягненні стабільного економічного зростання в Україні досить проблематично. тому актуальним є завдання створення сприятливого середовища для іноземних інвестицій і, зокрема, на податковому регулюванні привабливості інвестування в економіку України. Прямі іноземні інвестиції в Україну на початок 1998 р. становили 2,2 млрд. дол., що в розрахунку на душу населення відповідає 43 дол. проти 15 дол. у 1995р. Для порівняння з іншими країнами зазначимо, що на кінець 1995р в Угорщині інвестиції становили 1000 діл. на душу населення, у Чехії – 400 дол., у Естонії – 320 дол., у Польші – 140 дол.( Міжнародний порівняльний аналіз свідчить, що Україна не належить до держав, яким іноземні інвестори надають перевагу. Затяжна економічна криза останніх років, численні зволікання й суперечності у проведенні реформ, непрогнозовані зміни в оподаткуванні та багато інших факторів пояснюють, чому Україна має такий поганий вигляд у міжнародному кредитному рейтингу. Іноземні інвестори при визначенні пріоритетів інвестування розглядають і цей важливий фактор. Українська економіка приєдналася до конкурентної боротьби за капітал разом з іншими 200 країнами, зокрема 20 країнами східної Європи й СНД. Наприклад, завчасно створені пільгові умови для іноземного інвестування разом із стабільною макроекономічною політикою допомогли залучити в Угорщину не менш як третину всіх прямих інвестицій, зроблених у всі країни Східної Європи й СНД, і досягти позитивного зростання ВВП починаючи з 1994р. Прямі іноземні інвестиції мають позитивний вплив на розвантаження балансу поточних операцій і сприяють технологічному оновленню основних фондів країни – реципієнта.

Мається на увазі, що переважна частина внутрішнього валового продукту виробляється на малих і середніх підприємствах; . за рахунок малого бізнесу створюються додаткові робочі місця як для виробника, так і для споживача, він дає широку свободу ринкового вибору; . підприємства малого бізнесу оперативно реагують на зміну споживчого попиту, тобто малі підприємства з мінімальними витратами можуть перейти на випуск продукції, яка має попит; . малий бізнес дає можливість подолати галузевий монополізм виробництва, оскільки монополія призводить до зростання цін; . малі підприємства забезпечують конкуренцію на ринку, допомагають наповнити ринок товарами й послугами, які мають попит, забезпечити швидку окупність витрат, своєчасне реагування на зміну попиту й інші переваги. Мале підприємство — це атрибут, невід'ємна складова будь-якої господарської системи, без чого економіка і суспільство в цілому не можуть не тільки розвиватися, а й існувати. У секторі малого підприємництва створюється й функціонує значна частка національних ресурсів, що є живильним середовищем для середнього та великого підприємництва. Сьогодні важко знайти уряд, який би не проводив політики сприяння малим підприємствам, що вважаються запорукою стабільності у суспільстві. Віддають належне малому підприємництву і в політиці виведення суспільства з економічної кризи. Світовий досвід переконливо демонструє можливості самовідродження, закладені у малому підприємництві. Акумулюючи залишки ресурсів, використовуючи наявну матеріальну базу, воно практично миттєво починає виробництво, поповнюючи збіднілий ринок, забезпечуючи додатковими доходами значну частину населення і розширюючи кількість нових робочих місць. Роль і можливості малого підприємництва підтверджує досвід промислове розвинутих країн, таких, як США, Італія, Японія, Великобританія, Німеччина, Франція, в економіці яких за низкою показників йому належить значне, а часом і провідне місце. На малий бізнес у цих країнах припадає до 90—95% усіх підприємств, 50—60% виробництва валового національного продукту, він є роботодавцем для більш ніж 50% працездатного населення.( Сектор малого підприємництва в Україні ще не відіграє тієї ролі в національній економіці, як в економічно розвинених країнах, а економічні реформи, які проводяться в Україні щодо розвитку малого бізнесу, мають ряд хиб, зокрема: . державою встановлений високий рівень фіскального стягнення податків із доходів малих підприємств, у результаті чого зникають стимули до збільшення обсягу виробництва, різко обмежується платоспроможній попит малих підприємств; . спроба уряду забезпечити перехід до ринку адміністративними методами, тобто зверху; . відсутність цілеспрямованої державної політики щодо підтримки малого бізнесу; . практично відсутні джерела формування первісного капіталу для створення масових малих підприємств. На сьогоднішній день кількість малих підприємств на 1000 осіб населення в Україні дорівнює лише 2. Цей показник у 22,5 разу менший, ніж у країнах ЄС і майже у 37 разів менший, ніж у США. Частка зайнятих у малому підприємництві України за 1996 р. становила 5,7% працюючого населення. Водночас частка працівників малих і середніх підприємств у загальній кількості зайнятих у країнах ЄС становила 72%, в Японії - 78%, США - 54%, Росії - 9,6 %.( Частка малого підприємництва України у валовому внутрішньому продукті у 8—13 разів менша, ніж у згаданих країнах і дорівнює 5,7%.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Основы управления конкурентоспособностью

С развитием рыночных отношений складываются реальные условия для создания фондов венчурного капитала. Венчурный бизнес в настоящее время является сегментом рынка прямых инвестиций в акционерный капитал. Значение его трудно переоценить, поскольку рисковый капитал практически единственный источник финансовой поддержки малых инновационных проектов от идеи до закрепления продукции на рынке. Потенциальными инвесторами могут стать субъекты коммерческой деятельности, которые имеют возможность вкладывать собственные средства на длительный срок и получения в перспективе высокой нормы прибыли. Ключевую роль в этом должны сыграть инновационные фонды. Целесообразно создать региональный государственный инновационный фонд и разработать законодательство для формирования льготной системы инвестирования и снижения налогов в венчурном бизнесе. Исходной базой может стать действующий фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, а так же, аналогичные фонды в регионах. Последние целесообразно реорганизовать в соответствующие департаменты или региональные управления и ориентировать на разработку и реализацию комплексной программы инновационного развития

скачать реферат Малый бизнеса и его роль в современной рыночной экономике

Осуществлялась финансовая поддержка малых предприятий за счет средств специализированных фондов. Вводились льготы по местным налогам, выделялись средства из местных бюджетов на создание инфраструктуры малого бизнеса. Были образованы и действовали агентства поддержки предпринимательства, учебно-деловые и информационные центры, бизнес-инкубаторы, юридические, аудиторские и консалтинговые фирмы, обслуживающие малое предпринимательство. Однако в этих благоприятных условиях новая программа не предусматривала кардинального изменения стратегии в отношении малого предпринимательства. В ней предполагалось для обеспечения устойчивого развития малого предпринимательства в производственной, инновационной и других сферах экономики продолжить дальнейшее углубление направлений, содержавшихся в предыдущей программе. Задачи программы были ориентированы, прежде всего, на создание правовых, экономических и организационных условий; целенаправленное формирование системы государственной поддержки малого предпринимательства; создание новых рабочих мест, открытие и поддержка малых предприятий в производственной, инновационной и социальной сферах для обеспечения рынка товарами и услугами; поддержание деловой и инвестиционной активности, развитие конкуренции на рынке товаров и услуг; инициирование финансово-кредитных и инвестиционных механизмов, поиск новых источников финансирования предпринимательской деятельности, прежде всего за счет собственных возможностей эффективно развивающихся малых предприятий; широкое распространение типовых элементов инфраструктуры, созданных в рамках программных разработок в 1994-1995 годах.

Ножницы "Pigeon" для ногтей новорожденных.
Ножницы для ногтей новорожденных "Pigeon" благодаря маленьким закругленным и тонким лезвиям, позволяют подстригать ногти малыша
721 руб
Раздел: Маникюрные наборы детские
Точилка механическая "Classic", синяя.
Цветной пластиковый корпус с прозрачным контейнером, объемный контейнер для стружки, стальные самозатачивающиеся ножки. Размеры: 91x88x4 мм.
317 руб
Раздел: Точилки
Карандаши металлик, трехгранные, 12 цветов.
Карандаши цветные металлик. Трехгранные. Удобно точить. Прочный грифель. Количество цветов: 12. В ассортименте, без возможности выбора.
324 руб
Раздел: 7-12 цветов
 Шпаргалка по теории организации

Для образования новых и развития действующих малых предприятий создаются целевые фонды за счет добровольных взносов различных предприятий, организаций и граждан. В рыночной инфраструктуре выделяют организации двух типов: 1) формирующиеся самостоятельно в ходе развития рыночной экономики – биржи, посреднические организации, коммерческие банки, консалтинговые учреждения и другие, оказывающие различные услуги; 2) формируемые государством или при его участии. Это инвестиционные и инновационные фонды с государственным или смешанным капиталом, органы государственной контрактной системы, а также органы, регулирующие товаропотоки и формирование хозяйственных связей. Применительно к тем или иным элементам рыночной инфраструктуры используются разные формы государственной поддержки: субсидирование, жесткий контроль и регулирование, исполнение определенных функций и т. п. Малым фирмам предоставляются также льготы при взимании местного налога на имущество. В федеральных программах предусматривается выделение следующих основных направлений и конкретных мероприятий по государственной поддержке малого предпринимательства, осуществляемых на общегосударственном уровне: – формирование нормативно-правовой базы; – совершенствование системы финансовой поддержки; – создание системы информационного обеспечения; – содействие внешнеэкономической деятельности субъектов малого предпринимательства; – подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров; – производственно-технологическая поддержка

скачать реферат Проблемы развития малых предприятий в России

К главным проблемам российского малого бизнеса относятся, во-первых, трудности нормативно-правового характера, т.е. непродуманность государственной политики в отношении малых предприятий, неэффективность налогового законодательства, слабая система государственной поддержки малых фирм, воздвигнутые административные барьеры и т.д, во-вторых, проблема финансово-кредитного обеспечения. Хотя в настоящее время мало кто отрицает значение развития малого бизнеса для развития российской экономики, а критика государственной власти в отношении слабой эффективности экономической политики не прекращается, само государство все еще не уделяет в достаточной степени внимание этой проблеме. Следует признать, что система государственной поддержки малых предприятий в российской экономике продумана явно недостаточно, и ее эффективность оставляет желать лучшего. Большинство владельцев малых предприятий оценивают государственную поддержку мелкому производству на современном этапе как декларативную, не обеспеченную реальными обязательствами.

 Финансовое право

Рассмотренный порядок уплаты налогов не только делает его более доступным для налогоплательщика. По расчетам экономис­тов применение упрощенной системы налогообложения для малых предприятий ведет и к некоторому снижению налогов, сбо­ров и других платежей, взимаемых с них.* Такой порядок более удобен и для контроля за налогообложением. ></emphasis> * См.: Финансы. 1996. № 12. С. 23. 3.6.6. Налоговый кредит. Инвестиционный налоговый кредит Законом РФ «Об инвестиционном налоговом кредите» от 20 де­кабря 1991 г.* названный финансово-правовой институт был вве­ден в нашей стране впервые. Он применяется в развитых капита­листических странах (в США, например, с 60-х гг.) в качестве налоговой льготы как средство стимулирования инвестиций в новое оборудование, затрат на научные исследования и разработ­ки.** По российскому законодательству данный институт отличает­ся особенностями, включает в себя некоторые черты других нало­говых категорий (в частности, налоговой отсрочки). В связи с введением в действие части первой Налогового кодек­са РФ признан утратившим силу Закон РФ «Об инвестиционном налоговом кредите».*** Вместе с тем Налоговый кодекс внес уточне­ния в нормы этого института. ></emphasis> * ВВС. 1992. № 12. Ст. 601; № 34. Ст. 1976. ** См., например: Финансы капитализма / Под ред. Б.Т. Болдырева. М., 1990. С.347—348. *** СЗ РФ. 1998, №31. Ст. 3825

скачать реферат Методика разработки бизнес-плана предприятия

Однако обычная практика многих малых предприятий, каким является наша модельная парикмахерская, такова, что получить финансовые ресурсы от указанных кредитных учреждений практически невозможно. Банки в любой стране неохотно выдают денежные средства малым предприятиям: сложности оформления, проведения проверки кредитоспособности такие же практически как и при работе со средними и крупными предприятиями, риски чаще выше, а абсолютное значение маржи много меньше. В развитых государствах существуют различные финансовые посредники: фонды, кредитные кооперативы и союзы, различные агентства – играющие роль посредников между банками и малыми предприятиями. Эти финансовые посредники или напрямую проводят кредитование субъектов малого предпринимательства или различными способами способствуют получению предприятием кредита в банке. Для этого отработаны различные схемы предоставления залога, погашения банку части процентной ставки за счет средств финансового посредника, предоставления гарантий, выдачи кредита в складчину и т.д. Однако российская действительность процесса кредитования малых предприятий довольно далека от сложившейся системы финансовой поддержки малого предпринимательства.

скачать реферат Построение и исследование динамической модели портального манипулятора

Для обеспечения финансирования малых предприятий наряду с другими формами могут образовываться союзные, республиканские и региональные целевые фонды финансовой поддержки малых предприятий за счет добровольных взносов государственных, кооперативных, общественных и других предприятий, учреждений и граждан, в том числе иностранных. Эти фонды должны быть двоякого назначения: 1) страховые, которые должны страховать коммерческий риск; 2) осуществлять субсидирование предпринимательства, быть гарантом банковского кредита, предоставлять льготные кредиты. Мелким предпринимателям должна быть предоставлена возможность широкого участия в борьбе за безвозмездные целевые субсидии (гранты) на исследовательские проекты.5.1.5 Правовая защита производителей НТП Естественно, что одним из главных условий существования рынка НТП является обязательная правовая защита производителей изобретений. В настоящее время в нашей стране система защиты прав производителей НТП крайне несовершенна и требует существенной доработки. Один из основных законов, защищающих права изобретателей, является, вышедший 14 октября 1992 г.

скачать реферат Особенности развития малого и среднего бизнеса в Республике Казахстан

Малый бизнес, продолжая развиваться, сталкивается с многочисленными проблемами. Важнейшими задачами при этом остаются: реформирование налогообложения, совершенствования правовой базы, улучшение условий производства и сбыта продукции, защита субъектов малого бизнеса от преступных посягательств, всемирная финансовая поддержка малых предприятий. Малым предприятиям трудно пробиться на рынок, занять там достойное место и выжить, но их главным преимуществом является гибкость и мобильность т. е. умение своевременно и легко адаптироваться к непредсказуемым рыночным процессам. В отношении государственных программ поддержки малого предпринимательства, являющихся основным инструментом реализации государственной политики в этой сфере можно сказать следующее. Они формируются исходя из принципа преемственности по отношению к предыдущим государственным программам поддержки и развития предпринимательства. Всего за годы суверенитета Казахстана принято и реализовывалось 5 государственных программ - на 1992-1994, 1995-1996, 1999-2000, 2001-2002 и 2004-2006 годы.

скачать реферат Проблемы и перспективы малого бизнеса в России

По многим показателям развития малого предпринимательства Волгоградская область одна из лучших в стране. В 2009 году управление развития предпринимательства администрации Волгоградской области трижды участвовало в конкурсах Минэкономразвития РФ на выделение средств федеральной господдержки, по итогам которых было привлечено 290,9 млн. рублей. Эти средства пошли на увеличение Регионального гарантийного фонда и оказание 12-ти видов прямой финансовой поддержки малых предприятий: от субсидирования процентной ставки по банковским кредитам до возмещения части затрат по оплате аренды недвижимого имущества и образовательных услуг. Финансовую помощь получили около 600 предпринимателей и малых предприятий региона. В 2010 году эта работа будет продолжена. 03.04.2010 года между администрацией Волгоградской области и Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия» подписано Соглашение о сотрудничестве. По словам главы администрации Волгоградской области Анатолия Бровко, подписание данного документа – это серьезное движение региональной власти и одной из крупнейших общественных организаций предпринимателей навстречу друг другу. «Учитывая, что «Деловая Россия» - союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса, с новым мышлением, а нам новации тоже не чужды, уверен, общий язык мы всегда найдем.

Рюкзак детский "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (розовый, цветной горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1581 руб
Раздел: Детские
Флаг "Россия", шёлк, 90х135 см.
Размер: 90х135 см.
479 руб
Раздел: Наградная продукция
Лоток для бумаг горизонтальный "Сити", черный.
Лотки надёжно стыкуются друг с другом металлическими стержнями 6 см. Вместительная и прочная конструкция. Для листов формата А4. Гладкая
640 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
скачать реферат Малый бизнес

Общее направление совершенствования налоговой системы усиление стимулирующей роли налогов в развитии производства. Надо освободить малые предприятия от налогов на инвестиции, ввозимые технологии. И, конечно, нужны налоговые льготы на период становления малого предприятия. Совершенно очевидна необходимость дифференцированного налогового подхода к предприятиям разного профиля деятельности. Более низкие ставки налогов должны применяться для наиболее важных, приоритетных отраслей. К настоящему времени сделаны только самые первые шаги в правовом и организационном обеспечении формирования малого предпринимательства в качестве особого сектора экономики России. Действенной системы стимулирования образования малых предприятий не существует, как нет и хозяйственного механизма их поддержки. Не разработана государственная программа развития малых предприятий. По моему мнению, комплекс первоочередных мер по развитию малого предпринимательства в РФ, должен осуществляться в следующих направлениях: нормативно-правовое; финансово-кредитное; информационно-техническое; организационное; кадровое и консультационное обеспечение; внешнеэкономическая деятельность.

скачать реферат Финансовая политика государства

Такая финансовая помощь может являться как безвозвратной, не оговоренной какими-либо предварительными условиями, так и предполагающей использование средств строго по назначению при условии их возврата или компенсации. Второе направление – косвенная финансовая поддержка малого предпринимательства, нацеленная на поощрение, стимулирование инвестиционной активности малых предприятий. Соответствующие меры должны включать общегосударственные и региональные режимы налогообложения малых предприятий, внедрение упрощенных схем взимания налогов; установление норм ускоренной амортизации оборудования, используемого малыми предприятиями; распространение системы лизинга и др. Должен получить развитие механизм гарантий по инвестиционным кредитам малым предприятиям, включая предоставление государственных гарантий коммерческим банкам, принимающим участие в финансировании сферы малого предпринимательства. Одним из направлений формирования благоприятной среды для развития предпринимательства является имущественная поддержка субъектов малого предпринимательства, которая заключается в приобретении или аренде производственных площадей или оборудования предприятий, находящихся в государственной собственности.

скачать реферат Преимущества и недостатки индивидуального предпринимательства

Характерной особенностью малого бизнеса является ограниченность его финансовых ресурсов. Капитал необходим на стадии организации и открытия дела (основной капитал), а в дальнейшем – для финансирования и осуществления текущей деятельности (оборотный капитал). Самый простой и надежный источник – собственные средства (прибыль, амортизационные отчисления, средства, получаемые от продажи акций и активов, дебиторская задолженность). При недостаточности собственных ресурсов для обеспечения инвестиционных и оборотных потребностей предприятия привлекаются банковские кредиты. Взаимоотношения банков с малыми предприятиями могут иметь формы: Учета коммерческих векселей, Кредитования, инвестиций Финансового консультирования, управление потоками денежной наличности, Предложение рисского капитала, поддержки брокерских услуг по операциям с ценными бумагами. В результате к настоящему времени в России сложились и функционируют три системы налогообложения предприятий малого бизнеса. общеустановленная система, при которой малые предприятия и индивидуальные предприниматели платят те же налоги, что и другие налогоплательщики (налог на добавленную стоимость – НДС, акцизы, налог на прибыль и др.). При этом малые предприятия получают помимо общих специальные льготы.

скачать реферат Законодательный статус малых предприятий и критерии отнесения к категории малых

В целях реализации государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации могут предусматриваться следующие меры: 1) специальные налоговые режимы, упрощенные правила ведения налогового учета, упрощенные формы налоговых деклараций по отдельным налогам и сборам для малых предприятий; 2) упрощенная система ведения бухгалтерской отчетности для малых предприятий, осуществляющих отдельные виды деятельности; 3) упрощенный порядок составления субъектами малого и среднего предпринимательства статистической отчетности; 4) льготный порядок расчетов за приватизированное субъектами малого и среднего предпринимательства государственное и муниципальное имущество; 5) особенности участия субъектов малого предпринимательства в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд; 6) меры по обеспечению прав и законных интересов субъектов малого и среднего предпринимательства при осуществлении государственного контроля (надзора); 7) меры по обеспечению финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 8) меры по развитию инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 9) иные направленные на обеспечение реализации целей и принципов настоящего Федерального закона меры.Практическое заданиеЗадание: Составьте таблицу «Источники данных, отражаемых в налоговой декларации по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения».

скачать реферат Налоговая политика в рыночной экономике: формы, тенденции развития

Позволительно сделать вывод: стратегическая цель вносимых изменений все та же - поправить дела в резко расшатанных финансах страны , пополнить государственную казну. Достижение этой цели обеспечивается двумя направлениями развития налоговой системы. Во-первых, предоставлением дополнительных льгот предприятиям и банкам для того, чтобы стимулировать инвестиции в экономику страны и через это - увеличить объемы производства , поднять прибыль и рентабельность, благодаря чему пополнить доходы бюджета. Второй путь - прямое усиление налогового пресса на предприятия предпринимателей. Анализ дополнительных льгот и привилегий, введенных для налогоплательщиков с начала 1994 г., показывает, что они, несмотря на многочисленность , не сыграли серьезной роли в расширении производства и развитии предпринимательства в этой сфере. Дело в том, что меры эти лежат в русле совершенствования действующих льгот , по существу не затрагивая и не облегчая налоговое бремя, которое несут сегодня российские предприниматели. Бросаются в глаза два элемента поправок , весьма серьезно утяжеляющих налоговый пресс на предприятия. Это увеличение ставки налога на прибыль как минимум на три (а максимально - на шесть) пункта; введение с 1 января 1994 г. новых видов налогов (специального налога для финансовой поддержки важней-ших отраслей экономики и транспортного ).

Глобус физико-политический "Falcon" с подсветкой, диаметр 400 мм.
Глобус для занятий по географии на подставке. Встроенная подсветка помогает увидеть даже самые мелкие детали. В комплект входит
4350 руб
Раздел: Глобусы
Подставка для канцелярских принадлежностей "Башня", металлическая, 4 секции, черная.
Подставка для письменных принадлежностей, металлическая, сетка. Цвет: черный. Размер: 16х8х11 см.
355 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Пазл "Пожарные", 45 элементов.
Многообразие форм вырубки и различные размеры отдельных элементов способствуют развитию мелкой моторики у малышей. Сделанные из
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)
скачать реферат Особенности управления малым предприятие

Тем не менее, малое предпринимательство в Российской Федерации продолжает испытывать серьезные трудности, для преодоления которых необходима последовательная работа, прежде всего, по дальнейшему совершенствованию законодательства, финансовой поддержки малого бизнеса, повышению эффективности региональных программ развития малого и среднего предпринимательства, по дерегулированию экономики, устранению административных барьеров. Введению практик эффективного менеджмента МП. Формы предпринимательства, формирование малого бизнеса Любая предпринимательская деятельность осуществляется в рамках определенной организационной формы предприятия. Выбор формы зависит частично от личных интересов и профессии предпринимателя, но в основном определяется объективными условиями: сферой деятельности; наличием денежных средств; достоинством тех или иных форм предприятий; состоянием рынка. Форма предпринимательства — это система норм, определяющая внутренние отношения между партнерами по предприятию, с одной стороны, и отношения этого предприятия с другими предприятиями и государственными органами - с другой.

скачать реферат Будущее предпринимательства в России

Механизм реализации Программы Программа направлена на создание условий поддержки малых предприятий на федеральном уровне путем инициирования разработки и создания правовой базы, гибкого финансово-кредитного механизма, целостной системы информационного и кадрового обеспечения, единой статистической базы, типовых программных решений по объектам инфраструктуры в тесной увязке с мероприятиями региональных программ поддержки малого предпринимательства. Отличительной особенностью Программы является более четкое разграничение полномочий и ответственности Российской Федерации и ее субъектов за решение вопросов поддержки и регулирования малого предпринимательства. Государственный комитет Российской Федерации по поддержке и развитию малого предпринимательства и Федеральный фонд поддержки малого предпринимательства осуществляют контрольные функции, позволяющие установить зависимость между затратами на осуществление Программы и конечными результатами, и обеспечивают тем самым эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы.

скачать реферат Малый бизнес

Федеральная программа предусматривает привлечение российских и зарубежных банков, а также других кредитно-финансовых организаций к финансированию под гарантии Правительства РФ. Новый курс государственной поддержки малого предпринимательства в части повышения инвестиционной активности базируется на следующих принципах: • привлечение частных, в том числе иностранных, кредитов под государственные гарантии, а также трансформация сбережений граждан в инвестиции при условии корректировки налогового законодательства (уменьшение ставки налога на доходы физических лиц на сумму средств, направляемых в инвестиции); • отмена всех существующих налоговых льгот, которые потворствуют не целевому использованию средств и снижают ответственность за результаты хозяйственной деятельности, и увеличение за счет этого бюджетных фондов инвестиционной поддержки малых предприятий; • переход к экономическим (коммерческим) механизмам распределения средств федерального бюджета путем создания гарантийных фондов кредитования и финансового лизинга.

скачать реферат Инновационная политика в России

В целях развития предпринимательства в инновационной сфере в нашей стране, начиная с 1990 г., развивались новые формы финансирования на основе формирования ими инновационных банков, инновационных фондов для финансовой поддержки малых организаций, отдельных ученых специалистов, финансирования рисковых проектов. В настоящее время основным источником финансирования инновационной деятельности зачастую являются собственные средства предприятий. Каждому восьмому предприятию оказывалась поддержка из федерального бюджета, каждому 12 – из местных бюджетов. Около 2,5% промышленных предприятий получали средства из региональных инновационных фондов, около 1% - из фонда технологического развития либо от иностранных инвесторов. В последние годы все большее распространение финансирования НИОКР получает система грантов. Для эффективного использования системы грантов при функционировании фундаментальных исследований следует наделить научного работника или первичную исследовательскую группу правами юридического лица, в зависимости от сложности проблемы выделять гранты на срок до 3-5 лет.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.