телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАВсё для хобби -30% Рыбалка -30% Товары для животных -30%

все разделыраздел:Законодательство и правоподраздел:Налоговое право

Налогообложение предприятия

найти похожие
найти еще

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Сутність податків як економічної категорії проявляється в їх функціях. Функції податків випливають із функцій фінансів. Податки безпосередньо пов'язані з розподільною функцією фінансів в частині перерозподілу вартості валового внутрішнього продукту від юридичних і фізичних осіб на користь держави, тобто виступають методом централізації ВВП у бюджеті, виконуючи тим самим фіскальну функцію. Крім фіскальної податки виконують регулюючу функцію, суть якої полягає у впливі податків на різи сторони діяльності їх платників. Таким чином, через фіскальну функцію системи оподаткування задовольняються загальнонаціональні необхідні потреби, а за допомогою регулюючої функції формуються протидії надлишковому фіскальному тиску, тобто створюються спеціальні механізми, які забезпечують баланс економічних інтересів держави, юридичних та фізичних осіб. Обидві функції податків дозволяють трансформувати внутрішній потенціал оподаткування із абстрактно сприйманої їх спроможності впливати на якісні і кількісні параметри базису в реальні результати такої дії. Аналітична оцінка, досягнутих результатів, співставлення їх з прогнозними і очікуваними в кожний конкретний період часу дозволяють судити про роль всієї системи оподаткування, окремих груп податків (прямі і непрямі податки, ресурсні або податки на майно, місцеві податки тощо), а також кожного податку окремо, залежно від функцій податків, що розглядаються. Вивчаючи функції податків, необхідно звернути увагу на те, що серед економістів не існує єдиної точки зору щодо функцій, які виконують податки, і крім вищеназваних називаються ще розподільна, контрольна, стимулююча, економічна та соціальні функції податків. В основі побудови механізму стягнення податків лежать елементи системи оподаткування, такі як: суб'єкт, об'єкт, ставка, одиниця оподаткування, джерело сплати і квота. Суб'єкт або платник податку — це та фізична або юридична особа, яка безпосередньо його сплачує. Об'єкт оподаткування вказує на те, що саме оподатковується. Одиниця оподаткування — це одиниця виміру (фізичного чи грошового) об'єкта оподаткування. Ставка — це розмір податку на одиницю оподаткування. В залежності від обсягу оподаткованих операцій ставки можуть бути універсальні або диференційовані. Джерело сплати — це дохід платника, з якого він сплачує податок. Квота — це частка податку в доходах платника. Класифікація податків дає можливість більш повно висвітлити сутність та функції податків, показати їх роль у податковій політиці держави, напрям і характер впливу на соціально-економічну сферу. Податки класифікують за кількома ознаками. За економічним змістом об'єкта оподаткування податки поділяються на податки на доходи, податки на споживання, податки на майно. Залежно від рівня державних структур, які встановлюють податки, вони поділяються на загальнодержавні і місцеві, які відповідно встановлюються вищими або місцевими органами влади. За способом стягнення розрізняють два види податків — розкладні і окладні. Розкладні податки встановлюються в загальній сумі відповідно до потреб в доходах, а потім цю суму розкладають (розподіляють) по окремих територіальних одиницях або платниках.

Навідміну від податку на додану вартість акцизним збором оподатковуються виключно товари і не оподатковуються роботи та послуги. Об'єктом оподаткування акцизним збором є повна вартість товарів, тоді як ПДВ нараховується тільки на її частину — додану вартість. Кожна група підакцизних товарів має визначену ставку, тоді як ПДВ стягується за універсальною ставкою. Акцизний збір менше впливає на загальний рівень цін в країні, оскільки перелік підакцизних товарів є досить незначним. З цієї ж причини і його фіскальне значення набагато нижче, ніж у ПДВ. Однак він має великий вплив на структуру споживання. Адже нерівномірне і досить значне підвищення цін при стягненні акцизного збору зменшує обсяг споживання в кількісному виразі. Цю властивість держава використовує, зокрема, для обмеження споживання алкогольних і тютюнових виробів. Акцизний збір сплачується лише один раз, тоді як ПДВ — на всіх етапах руху товарів. З точки зору соціальної справедливості акцизний збій має переваги над ПДВ, оскільки підакцизні товари споживаються, як правило, заможними верствами населення, що пом 'якшує регресивність ПДВ, основний тягар якого розподіляється між широкими верствами населення. Платниками акцизного збору є всі суб'єкти підприємницьке діяльності, які виробляють, імпортують або продають підакцизні товари, придбані до 1 січня 1992 року, а також громадяни У країни, іноземні громадяни та особи без громадянства, які ввозять (пересилають) підакцизні товари на митну територію України. Об'єктом оподаткування акцизним збором для вітчизняних товарів є обороти з реалізації підакцизних товарів, а також обороти з: • реалізації товарів для промислової переробки; • передачі товарів усередині підприємства для потреб власного споживання, а також своїм працівникам; • реалізації товарів без оплати їх вартості, а також в обмін на інші товари (роботи, послуги); • передачі безоплатно або з частковою оплатою товарів іншим підприємствам, організаціям та фізичним особам; • з реалізації продукції, виготовленої на давальницьких умовах (із сировини замовника) та ін. Об 'єктом оподаткування імпортних товарів є їх митна вартість з урахуванням фактично сплачених сум мита або їх кількісні показники у фізичному вимірі. Перелік підакцизних товарів, як правило, включає в себе предмети непершої необхідності та високорентабельні товари, споживання яких держава намагається обмежити. Так, в Україні оподатковуються: 1.алкогольні і тютюнові вироби; 2. транспортні засоби; 3. нафтопродукти; 4. кава; 5. шоколад; 6. ювелірні; 7. шкіряні та хутрові вироби; 8. тощо. Існують два види ставок по акішзному збору: у фіксованому виразі на одицю товарів в кількісному виразі (наприклад, в євро за 1000 кг по бензину); у відсотках до оборотів з реалізації товарів. Відповідно існують і два різного порядку визначення суми акцизного збору. При цьому слід звернути увагу, що по вітчизняних підакцизних товарах порядок визначення акцизного збору дещо выдріняється від порядку визначення акцизного збору по імпортних товарах. Для обчислення акцизного збору по вітчизняних товарах, ставки яких визначено у відсотках, необхідно визначити оподатковуваний оборот, оскільки ставки акцизного збору застосовуються до оподатковуваного обороту, який вже включає суму акцизного збору.

Саме ця сума буде сплачена до бюджету. Наприклад: шахтою була реалізована продукція на суму 2790130 грн., а придбано на суму 1653875 грн. По-перше необхідно обчислити податкове зобов’язання: 2790130 0,2 = 558026 грн. По-друге треба знати податковий кредит: 1653845 0,2 = 330775 грн. Сума до сплати становить 558026 – 330775 = 227251 грн. (додаток № (за вересень 2000 року)). Збір за спеціальне використання водних ресурсів. Обчислення цього збору проводиться за слідую чою схемою: Кількість використаної види помножується на норматив збору. Через те, що сума нараховується наростаючим ефектом, необхідно відняти суму, яка була сплачена раніше. 20% від суми, що залишилася, сплачується до місцевого бюджету, а 80 % - до державного бюджету України. Наприклад: 121356 літрів 0,0983 грн/л = 11.929,00 грн Сума до сплати становить 11929-8126 = 3803 грн До місцевого бюджету сплачується 3803 0,2 = 760,30 грн До державного бюджету України сплачується 3803 0,8=3042 грн. (додаток № (за 9 місяців 2000 року)). Земельний податок. Нараховується та сплачується за весь рік. Для визначення суми сплати є формула: Площа землі, що використовується ставку податку. Потім складається сума податку за всі види землі на підприємстві (під житлом, багаторічні насадження, в межах чи за межами населеного пункту та ін.) та сплачується до бюджету. (додаток № (за 2000 рік)). Плата за користування надрами. Обчислюється: Обсяг видобутку помножується на норматив збору. 60% сплачується до місцевого бюджету; 40% - до державного бюджету. Нараховується наростаючим підсумком. (додаток № (за 9 місяців 2000 року)). Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування. Встановлений Законом України “про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування” від 26 червня 1997 року. Платниками податку є як фізичні , так і юридичні особи. Для юридичних осіб ставка збору 32% від фонду оплати праці на підприємстві. Обчислюється наростаючим підсумком. (додаток № (за 9 місяців 2000року)). Збір на обов’язкове соціальне страхування. Встановлений Законом України “Про збір на обов’язкове соціальне страхування” від 26 червня 1997 року. Платниками податку є як фізичні , так і юридичні особи. Для юридичних осіб ставка збору 5,5% від фонду оплати праці на підприємстві. У складі загального нормативу 1,5% - збір на обов’язкове страхування на випадок безробіття. Обчислюється наростаючим підсумком. (додаток № (за 9 місяців 2000року)). 5. Розподіл прибутку, що залишається в розпорядженні підприємств Прибуток, що залишається після сплати всіх податків та інших обов'язкових платежів до державного бюджету й до позабюджетних державних фондів, є чистим прибутком підприємства. Він надходить у розпорядження власників підприємства, а якщо це підприємство державне,— в розпорядження його трудового колективу. Права державних підприємств України у використанні чистого прибутку дещо обмежені. Міністерства й відомства встановлюють для них у централізованому порядку нормативи відрахувань від прибутку, що залишається у їхньому розпорядженні, на технічне переобладнання виробництва, розробку та освоєння нових технологій, здійснення природоохоронних заходів, нове будівництво.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Проблемы интеграции

В свою очередь, потребность государства в налоговых поступлениях складывается из необходимости поддержания и развития инфраструктуры, необходимости реализации программ социального страхования и ряда других расходов. Не трудно убедиться в том, что выделенные статьи расходов государства зависят от температурно-транспортного фактора. К примеру, обеспечение социального минимума (продукты питания, строительство жилья, теплоснабжение) в России оказывается существенно дороже, чем в тропической стране. Аналогичным образом обстоит дело и с созданием инфраструктуры. Например, качество российских дорог - притча во языцех, между тем, дорожные проблемы России являются простым следствием промерзания грунта. Анализ выделенных статей расходов государства показывает, что, при прочих равных, уровень налогообложения предприятий в России должен быть выше, чем в оптимальном с точки зрения температурно-транспортного фактора регионе. Возникает противоречие. Образно говоря, одна сторона медали оказывается оторванной от другой. На их совмещение и должна быть направлена деятельность "международной системы компенсации"

скачать реферат Виды и характеристика федеральных налогов

По методу установления налоги подразделяются на: . прямые – подоходный налог, налог на прибыль, ресурсные платежи; . косвенные – вытекают из хозяйственных актов и оборотов, финансовых операций (НДС, таможенная пошлина и др.), В РФ введена 3-хуровневая система налогообложения предприятий, организаций и физических лиц. Первый уровень – федеральные налоги. Они действуют на всей территории РФ и регулируются общероссийским законодательством, формируют основу доходной части федерального бюджета и, поскольку это наиболее доходные источники, за счёт них поддерживается финансовая стабильность бюджетов субъектов Федерации и местных бюджетов. Федеральные налоги взимаются по всей территории России. Это: 1) налог на добавленную стоимость; 2) акцизы на отдельные виды товаров (услуг) и отдельные виды минерального сырья; 3) налог на прибыль (доход) организаций; 4) налог на доходы от капитала; 5) подоходный налог с физических лиц; 6) взносы в государственные социальные внебюджетные фонды; 7) государственная пошлина; 8) таможенная пошлина и таможенные сборы; 9) налог на пользование недрами; 10) налог на воспроизводство минерально-сырьевой базы; 11) налог на дополнительный доход от добычи углеводородов; 12) сбор за право пользоваться объектами животного мира и водными биологическими ресурсами; 13) лесной налог; 14) водный налог; 15) экологический налог; 16) федеральные лицензионные сборы.

Ночник с датчиком движения "Ночной снайпер".
Маленький ночник с датчиком движения "Ночной снайпер" надежно крепится на крышку унитаза и срабатывает только при вашем
648 руб
Раздел: Ночники
Рюкзак школьный "Ever After High. Dragon Game".
Рюкзак школьный - легкий и яркий рюкзак для ученицы начальной школы. Прочная каркасная конструкция хорошо сохраняет форму, устойчиво стоит
2451 руб
Раздел: Без наполнения
Пакеты фасовочные "Paclan", 26x35 см, 1000 штук.
Производятся из пищевого полиэтилена и безвредны для человека. Сохраняют свежесть продуктов. Пакеты выпускаются разного размера, что
305 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
 Все о малом предпринимательстве. Полное практическое руководство

Следовательно, с 1 апреля 2007 года ООО «Кристалл» должно рассчитывать и уплачивать налоги в общеустановленном порядке. Вариант 2. За 9 месяцев 2007 года доход предприятия составил 16Pмлн руб. Следовательно, с 1 июля 2007 года ООО «Кристалл» принудительно переведено на общий режим налогообложения. Предприятие должно заплатить налог на прибыль, ЕСН, НДС и налог с продаж за III и IV кварталы 2007 года. 4.16.3. Как правильно рассчитать сумму налога при переходе на общий режим налогообложения При переходе на общий режим налогообложения рассчитывать и платить налоги нужно в том порядке, который предусмотрен для вновь созданных организаций или вновь зарегистрированных предпринимателей. Такое положение установлено пунктом 4 статьи 346.13 Налогового кодекса РФ. Порядок расчета и уплаты налога на прибыль Согласно пункту 6 статьи 286 Налогового кодекса РФ вновь созданные организации должны платить ежемесячные авансовые платежи по прошествии квартала с даты их государственной регистрации. Следовательно, при потере права на использование упрощенной системы налогообложения организация должна заплатить налог на прибыль, фактически полученную за тот квартал, в котором это право было утрачено

скачать реферат Государственное регулирование в рыночной экономике

Политика изменения государственных доходов и расходов главным образом для борьбы с экономическими спадами получила название бюджетной или фискальной политики. Во время спада правительство увеличивает расходы на так называемые государственные программы, например, выделяет средства на постройку и запуск космического корабля. Это позволит множеству фирм , связанных с разработкой и производством космической техники, получать крупные государственные заказы, т.е. правительство закупит значительную часть их продукции . Эти фирмы смогут нанять новых рабочих и в свою очередь закажут сырье и оборудование другим фирмам. В результате производство, занятость и инвестиции начнут увеличиваться во всей экономике. Еще одним направлением бюджетной политики может быть увеличение или сокращение государственных доходов посредством налогов. Налоги являются основным источником государственных доходов , в результате которых образуется госбюджет. Налоговое регулирование включает увеличение или снижение совокупных налоговых поступлений , смену форм обложения , изменение налоговой структуры , дифференциацию льгот и скидок , отсрочку платежа налога, аннулирование налоговой задолженности , изменение сферы распространения налогов и т.д. Важнейшим методом налогового регулирования является применение дифференцированного подхода в налогообложении предприятий.

 Загадочная русская душа на фоне мировой еврейской истории

Вскоре и снял В февральском репортаже с места события «Коммерсантдейли» писал: «Вплоть до октября серьезных конфликтов на этом рынке не возникало», имея в виду рынок украинских долгов. И тут, сопоставляя интервью в прессе, которые задолго до взрыва, еще в октябре прошлого года, привлекали внимание к замминистра, мы заметили во всех текстах его оправдания по поводу аналитической записки, распространенной в мае 96го от имени некоей Ассоциации независимых журналистов «Согласие». И обратились к первоисточнику. Сама записка спустя месяцы подтвердила свою ненадуманность. Поскольку объясняла и предсказывала многие события, произошедшие после октября. И мы решили представить широкому читателю то, что много месяцев назад было разослано в Думу, аналитикам и журналистам. Приводим лишь треть текста которая актуальна. С небольшой правкой в предложениях, касающихся частной жизни нашего героя. Из ненапечатанного: «В декабре 1995 года по настоянию Вавилова был издан приказ Минфина РФ от 29.12.95 г. 958 об освобождении от налогообложения предприятий РАО «Газпром» на сумму 1 трлн. 361 млрд. рублей по сделке с украинскими облигациями, полученными за продажу российского газа в 1994 г

скачать реферат Инфляция: сущность и формы проявления

Кроме того, высокие налоговые ставки сами по себе являются инфляционными факторами. В мире наблюдается общая тенденция к снижению ставок налога на прибыль. Это дает импульс инвестициям, росту производства и занятости, а значит — и доходов, подлежащих налогообложению. Кроме того, нужно пойти на снижение государственных расходов за счет структурной перестройки производства, демилитаризации и конверсии, формирование новых рынков (информации, средств связи и т. д.). В случае, когда инфляционная обстановка нетерпима, используется тактическое антиинфляционное напряжение. Антиинфляционная тактика должна быть направлена на увеличение предложение товаров без повышения спроса или на снижение спроса без падения предложения. Важную роль здесь может сыграть повышение степени товарности народного хозяйства. Этому содействует льготное налогообложение предприятий, продающих побочные продукты производства, услуги, информацию, формирующие новые рынки. Мощным фактором снижения инфляции является приватизация государственной собственности, реализация государственных стратегических запасов, материальных ресурсов предприятий, массированный потребительский импорт.

скачать реферат Налогообложение предприятий малого бизнеса

Введение. Значение малого бизнеса в рыночной экономике очень велико. Без малого бизнеса рыночная экономика ни функционировать, ни развиваться не в состоянии. Становление и развитие его – одна из основных проблем экономики. Целью данной работы является исследование механизма функционирования налогообложения предприятий малого бизнеса, последовательность образования налоговых ставок. Задачи работы – анализирование существующих концепций налогообложения, формирование налогооблагаемой базы и исчисление налогов, варианты возможного развития налоговой системы России. Выбранную тему я считаю актуальной, так как проведение рыночных преобразований в экономике немыслимо без создания эффективной системы налогообложения. Эта система – основной проводник государственных интересов при регулировании экономики, формировании доходов бюджета, ограничении роста цен и торможении инфляции. Малый бизнес в рыночной экономике - ведущий сектор, определяющий темпы экономического роста, структуру и качество валового национального продукта; во всех развитых странах на долю малого бизнеса приходится 60 - 70 процентов ВНП.

скачать реферат Мотивация труда в мире и в России

В основу организации труда положены следующие основные принципы: . осуществление оплаты труда в зависимости от количества и качества труда; . дифференциация заработной платы в зависимости от квалификации работника, условий труда и отраслевой принадлежности предприятия; систематическое повышение реальной заработной платы, т.е. превышение темпов роста номинальной заработной платы над инфляцией; . превышение темпов роста производительности труда над темпами роста средней заработной платы; . предоставление предприятиям максимальной самостоятельности в вопросах организации и оплаты труда8. Оплата труда обеспечивает нормальное воспроизводство рабочей силы (воспроизводительная функция) и мотивирует работников для эффективных действий на своем рабочем месте (стимулирующая функция). Организация оплаты труда на предприятии состоит из следующих элементов: формирование фонда оплаты труда; нормирование труда; установление тарифной системы; выбор форм и систем оплаты труда. Государственная политика оплаты труда реализуется путем установления: минимальной заработной платы; государственных норм и гарантий в оплате труда (за работу в сверхурочное время, праздничные и выходные дни и за время выполнения государственных обязанностей); условий определения части дохода предприятия, направляемого на оплату труда; межотраслевых соотношений в оплате труда; условий и размеров оплаты труда в бюджетных организациях и учреждениях; максимальных размеров должностных окладов руководителей государственных предприятий; уровня налогообложения предприятий и доходов работников. 8Экономика предприятия: Учебник/под общей редакцией проф., д.э.н. А.И. Руденко – Минск, 2001.

скачать реферат Туризм. Развитие инфраструктуры туристической индустрии

Новая система инвестирования туризма области может быть создана именно на основе объединения экономических интересов субъектов хозяйствования в рамках ФПГ ; к тому же сохраняются надежды на реализацию государством известных требований статьи 15 федерального закона "О финансово-промышленных группах" относительно поддержки последних. Роль областных органов управления в создании ФПГ ограничена их кредитно- финансовыми возможностями, рамками территории, размерами муниципальной собственности. Предоставление дополнительных гарантий, льготных кредитов и льготного режима налогообложения предприятиям и учреждениям- участникам групп, реально в весьма узких пределах. Вероятнее всего финансово- промышленная группа подписывает генеральный договор с муниципалитетом на разработку и выполнение бизнес прогноза развития данной территории и создает некоммерческий инвестиционный фонд для аккумулирования финансовых средств на реализацию программы (как один из способов). Применительно к конкретной территории привлечение средств может происходить на основе следующего алгоритма действий. Некоммерческий инвестиционный фонд от имени муниципалитета выпускает сертификаты на право участия в ее реконструкции и развитии (один сертификат дает право на указанную деятельность на определенной площади, например, на 0,1 га).

Декоративная наклейка-ростомер "Ракета", арт. EZG-1001.
Размер: 40x75 см.
366 руб
Раздел: Ростомеры
Набор для составления букета из мягких игрушек "LOVE", 3 зайки.
Яркий и нестандартный подарок - букет из мягких игрушек вызовет восторг у всех, независимо от возраста и положения. К тому же, этот букет
496 руб
Раздел: Дизайнерские игрушки
Именная кружка с надписью "Любимая бабушка".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
скачать реферат Взаимосвязь результатов работы предприятия и стимулирования труда персонала

Государственная политика оплаты труда реализуется путем установления: минимальной заработной платы; государственных норм и гарантий в оплате труда (за работу в сверхурочное время, праздничные и выходные дни и за время выполнения государственных обязанностей); условий определения части дохода предприятия, направляемого на оплату труда; межотраслевых соотношений в оплате труда; условий и размеров оплаты труда в бюджетных организациях и учреждениях; максимальных размеров должностных окладов руководителей государственных предприятий; уровня налогообложения предприятий и доходов работников.Минимальная заработная плата регулируется с учетом уровня экономического развития, уровня производительности труда, уровня средней заработной платы и стоимостной величины минимального потребительского бюджета (черты мало обеспеченности).Реализация политики оплаты труда осуществляется на основе договорного регулирования путем заключения системы тарифных соглашения на трех уровнях:- межотраслевом (генеральное тарифное соглашение);- отраслевом или региональном;- производственном (тарифное соглашение как составная часть коллективного договора).

скачать реферат В погоне за мотивацией

Помимо всех перечисленных выше одного из методов мотивации - добровольного медицинского страхования, необходимо упомянуть еще один - оптимизацию налогообложения предприятия. Дело в том, что взносы по добровольному медицинскому страхованию в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации относятся на себестоимость в размере до 3% от фонда оплаты труда. Налоговая экономия довольно существенна. Согласитесь, что это, несомненно, лучшее сочетание приятного с полезным. Каждому сотруднику - особую страховку Особенность качественных корпоративных страховых продуктов - удовлетворение отличных друг от друга запросов топ-менеджеров, руководителей среднего звена и рядовых сотрудников крупных компаний. Если для первых важны экономия времени и индивидуальный подход, то вторые обращают внимание на имидж медучреждения и дополнительный сервис, а третьи - на качественное обслуживание и удобное расположение поликлиники. Учитывая этот фактор, компания одной из первых разработала три страховых продукта в соответствии со стандартным разделением штата предприятия на иерархические группы: , , .

скачать реферат Налог на добавленную стоимость в Российской Федерации

Кроме этого, совместно с Правительством Республики Татарстан разрабатывается программа реструктуризации долгов ПЭО «Татэнерго», а также программа акционирования объединения. Еще одним фактором, оказывающим значительное влияние на поступление налоговых платежей в бюджет, являются выпадающие доходы по НДС вследствие льготного налогообложения предприятий района. Так, в 1997 году выпадающая из доходов бюджета сумма НДС составила 135877,2 млн. рублей, что составило 21,1 % от суммы НДС, подлежащей взносу в бюджет по декларациям в 1997 году. Из-под налогообложения НДС в 1997 году выпали объемы в размере 681442,6 млн. рублей, что составило 6,7 % от стоимости реализуемых товаров, работ (услуг), облагаемых НДС. По сравнению с 1996 годом наблюдалось увеличение необлагаемых оборотов по реализации на 56,8 %, что в абсолютном выражении составило 49262,6 млн. рублей. Структура выпадающих доходов бюджета по НДС по видам льгот выглядела следующим образом: Диаграмма 2.18 Таким образом, наибольший удельный вес занимают необлагаемые НДС товары, которые составляют 39 % всех выпадающих сумм НДС, и предприятия, экспортирующие продукцию, а также использующие труд инвалидов, которые в совокупности занимают второе место после необлагаемых НДС товаров (31 %).

скачать реферат Налогообложение предприятий с иностранными инвестициями в Россиской Федерации

При этом в качестве средства взаимодействия объекта и субъекта государственного регулирования социально-экономических процессов используются финансово- кредитный и ценовой механизмы. Финансово-бюджетная система охватывает отношения по поводу формирования и использования финансовых ресурсов государства – бюджета и внебюджетных фондов. Она призвана обеспечивать эффективную реализацию социальной, экономической, оборонной и других функций государства. Важной ''кровеносной артерией'' финансово-бюджетной системы являются налоги. Поскольку тема курсовой работы связана с налогообложением предприятий с иностранными инвестициями, то для начала надо дать основные понятия налогов, налоговой системы и системы налогообложения. Налоги возникли вместе с товарным производством, разделением общества на классы и появлением государства, которому требовались средства на содержание армии, судов, чиновников и другие нужды. В эпоху становления и развития капиталистических отношений значение налогов стало усиливаться: для содержания армии и флота, обеспечивающих завоевание новых территорий – рынков сырья и сбыта готовой продукции, казне нужны были дополнительные средства.

скачать реферат Особенности регулирования природопользования в развитых странах

Такими органами являются в США – федеральное агентство по охране окружающей среды, в Японии – управление по охране окружающей среды, во Франции – министерство по вопросам качества жизни и т.д. Кроме того, в ряде стран при правительстве были образованы специальные консультативные органы: в США – Совет по качеству окружающей среды, в Англии – Постоянная Королевская комиссия по борьбе с загрязнением окружающей среды и т.д. Во многих странах в ходе разработки стратегии экологической политики была проведена большая работа по определению уровня расходов, необходимых для восстановления качества среды и ее нормального воспроизводства. Однако на этом пути возникли многочисленные практические и методологические трудности. В конечном счете, в капиталистических странах в основу проведения политики окружающей среды и ее финансирования был положен не критерий стоимости восстановления экологического баланса, а принцип нормативного качественного состояния окружающей среды, достижение которого обеспечивается либо системой норм и стандартов на предельно допустимые уровни и состав загрязнений, выброса отходов, шумов и т.д., либо системой налогообложения предприятий, допускающих нарушения установленных правил природопользования, либо, наконец, сочетанием этих двух методов.

Ящик с крышкой Darel Box на колесах, 61x40x31 см.
Универсальные и герметичные боксы идеально подходят для хранения меха, одежды и домашнего текстиля. Герметичность конструкции обеспечивает
652 руб
Раздел: Более 10 литров
Обложки для переплета, тиснение под кожу, А4, картон 230г/м2, черные, 100 шт..
Обложки для переплета из плотного картона. Актуальны для создания деловых брошюр. Имеют поверхность с текстурой, имитирующей натуральную
402 руб
Раздел: Прочее
Звуковой плакат "Зарубежные сказки".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
678 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
скачать реферат Показатели эффективности коммерческой деятельности предприятия

Здесь определение прибыли дано через предельные издержки. Фирмы, как правило, решают задачу максимизации прибыли на долгосрочный период. Максимизация прибыли подразумевает под собой задачу планирования прибыли на некоторый срок вперёд, что является довольно сложной задачей на сегодняшний день. 2. Факторы, влияющие на прибыль.Выявление факторов, влияющих на прибыль, подразумевает под собой изучение экономических условий её формирования. Экономические условия могу быть как внутренними, так и внешними. Под их действием изменяется абсолютная величина и относительный уровень прибыли. К внешним условиям можно отнести такие как: инфляция, изменения в законодательствах и нормативных документах в области ценообразования, кредитования, налогообложения предприятий, оплаты труда работников и др. К внутренним условиям, влияющим на величину прибыли, к примеру, можно отнести количество работников на предприятии, сокращая количество которых, можно тем самым увеличивать или уменьшать затраты на заработную плату, что в свою очередь может повлиять на величину валовой прибыли и соответственно на величину чистой прибыли.

скачать реферат Социальные процессы на предприятиях

Чувство принадлежности к клике объединяется с недовольством, усталостью, ущербностью, и в этой ситуации людям предлагается новый лидер, способный разрешить конфликт. При разрешении открытых конфликтов руководитель должен дать понять сотрудникам, что конфликты – это часть жизни, вполне закономерное явление, которое можно и нужно преодолевать. Производственная демократия Переход экономики к рынку существенным образом меняет всю систему производственных отношений. Во-первых, трансформируется система административного принуждения. Приняты законы о собственности, аренде, о налогообложении предприятий и других хозяйствующих субъектов. Существенно ослаблены рычаги административной власти. Слом административной системы означает прежде всего превращение нашей экономики из одно- в многосубъектную и существенное расширение свободы деятельности предприятий. В связи с этим необходимо меняется место и роль человеческого фактора в экономике, механизмы, мотивации и стимулирования работников к эффективному труду, а вместе с ними и стратегия управления.

скачать реферат Как повысить прибыль предприятия

Кроме того прибыль предприятия имеет более широкое значение, т.к. из нее выплачивается налог на прибыль, являющийся частью доходов, за счет которых формируется бюджет государства. Факторы, влияющие на прибыль. Выявление факторов, влияющих на прибыль, подразумевает под собой изучение экономических условий её формирования. Экономические условия могу быть как внутренними, так и внешними. Под их действием изменяется абсолютная величина и относительный уровень прибыли. К внешним условиям можно отнести такие как: инфляция, изменения в законодательствах и нормативных документах в области ценообразования, кредитования, налогообложения предприятий, оплаты труда работников и др. К внутренним условиям, влияющим на величину прибыли, к примеру, можно отнести количество работников на предприятии, сокращая количество которых, можно тем самым увеличивать или уменьшать затраты на заработную плату, что в свою очередь может повлиять на величину валовой прибыли и соответственно на величину чистой прибыли. Факторы, влияющие на величину прибыли, можно разделить как бы на две группы. В первую группу относят так называемые основные факторы, которые непосредственно влияют на объем прибыли торгового предприятия. К ним относятся: 1. Прибыль (убыток) от реализации товаров. 2. Прибыль (убыток) от неторговой деятельности предприятия. 3. Сальдо доходов и расходов по внереализационным операциям. 4. Прибыль (убыток) от реализации основных производственных средств.

скачать реферат Лекции по Финансам

На Западе наиболее известна концепция Лаффера для определения оптимального уровня налогообложения. При увеличении от 0 ставки налога доход предприятий начинает медленно сокращаться по мере возрастания налоговых поступлений, однако, затем наступает тока перегиба, когда происходит падение официальной прибыли и, соответственно, налоговых поступлений. Оптимальный уровень налоговых ставок - 35%(как в США), у нас - 39%. Однако, даже если у нас уровень невысоко, он очень дифференцирован по предприятиям. На 1 квартал - собрано 60% от налогов. Из 2.800.000 налогоплательщиков - примерно 800.000 - “мертвые души”, остальные вносят платежи также нерегулярно. Более половины всех долгов сосредотачивается на нескольких крупных предприятиях (ВАЗ, ГАЗПРОМ), поэтому был создан ВЧК. Основной сбор налогов осуществляется в Москве, Московской области и Ханты-Мансийском Национальном округе - 40 % налогов. Основные изменения, ожидаемые в ближайшее время в налоговой политике, связаны с принятием налогового Кодекса, который повлечет за собой : 1) Существенное сокращение числа налогов, не дающих ничего в фискальном плане(больше расходов на взимание. 2) Сокращение числа налоговых льгот, перекладывающих налоговое бремя на “нельготников”,нарушая принцип справедливости. 3) Предполагается смягчение штрафных санкций для нарушений, не связанных со злым умыслом. 4) Для МП предусматривается возможность перехода на упрощенную систему налогообложения - предприятия вместо существующего количества налогов могут перейти на единый налог на доход, взимаемый по ставке 30% с совокупного дохода(чистый доход ФОТ), где посчитать сложно, то с выручки предприятия(10%) - для предприятий с численностью 90% - бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты) - речной транспорт. 11. ЖКХ - 11,1% - все 100% засчет субъектов федерации и местных бюджетов. Включает дотации , т.к. население оплачивает лишь 27% услуг. 12. Финансирование рыночной инфраструктуры - 400 млрд - 0,05% 13.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.