телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАТовары для спорта, туризма и активного отдыха -30% Товары для дачи, сада и огорода -30% Товары для детей -30%

все разделыраздел:Законодательство и правоподраздел:Налоговое право

Прибутковий податок

найти похожие
найти еще

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Так у США, Японії, Канаді, Англії переважають прямі податки; у Франції – непрямі (56,6% податки на споживання, акцизи, внески підприємців у фонд соціального страхування). Німетчина, Італія мають досить урівноважену структуру податків (частка непрямих податків у Німетчині – 42,2%, в Італії – 48,9%). Співвідношення прямих і непрямих податків в Україні протягом 1991-1995 рр. змінювалось на користь прямих податків. Пряме оподаткування в Україні базується на двох основних видах податків: податку на прибуток підприємств і прибуткового податку з громадян. Причому, частка прибутку з підприємств в доходах бюджету втричі (1995р.), майже в шестеро (1993р.) перевищує частку податку з громадян (тоді як останній у розвинутих країнах переважає). Це зумовлено низьким рівнем заробітної плати. Так, якщо в розвинутих країнах частка оплати праці у ВНП в 1992р. становила 60,6% у США, 56,4% в Японії, 54,5% у Німеччині, то в Україні лише 38,47% - 1993р., 39,67% - 1994р. що і зумовило низький рівень прибуткового податку з громадян у доходах бюджету. Центральною ланкою сучасної податкової системи є прибуткове оподаткування особистих доходів. Це викликане не тільки тим, що всі суспільні відношення так чи інакше замикаються на людину, робітника, але і тим, що тажкість особистого прибуткового податку задає рівень обкладання іншими податками. Актуальність тематики особового прибуткового оподаткування підсилюється тривалим застоєм у галузі теорії і практики оподаткування в нашій країні. Протягом багатьох років проблеми удосконалення системи податків з населення знаходяться якби в затінку. Вирішувалися окремі питання, але вся система не змінювалась. Коли в 60-ті роки було проголошено лінію на поступову відміну всіх податків в СРСР, це було сприйнято всіма як прогресивний крок в розвитку відчізняної економіки і наклало свій відбиток на відношення до податків. Вважається, що заробітна плата практично єдине джерело доходів громадян, тому, регулюючи її розмір, можна поступово відмовитися від податків. Сьогодні зрозуміло помилковість цієї крапки зору. Припинилися наукові дослідження в даній області. Розгублено податковий аппарат. Податкове законодавство відстало від життя і тих процесів, що відбулися в суспільстві. Стало очевидним, що система оподаткування населення потребує удосконалення і зниження податків (але не відміна) повинно чинитися по мірі накопичування суспільного багатства; податки повинні на ряду з іншими економічними важелями попереджати винекнення прихованих доходів. Сьогодні головне завдання – створити систему оподаткування громадян, повністю відповідаючу ринковим відносинам. Україна тільки приступає до побудови податкових відносин і реалізації нової для нас концепції оподаткування. Цим викликаний інтерес до данної теми. Метою курсової роботи є розглядання прибуткового податку громадян та занходження шляхів удосконалення системи стягнення прибуткового податку з громадян. Завданням даної курсової роботи є: розглянути основні елементи прибуткового податку з громадян; порівняти та проаналізувати ставки прибуткового податку Укра- їни з іншими країнами світу; уточнити пільги щодо прибуткового податку; з’ясувати порядок сплати даного податку до бюджету; знайти шляхи вдосконалення стягнення прибуткового податку з громадян. Розділ 1. Становлення системи прибуткового оподаткування громадян в Україні До кінця 80-х років прибутковий податок з громадян справлявся за системою, яка склалася ще в 40- х роках.

Наведені ставки податку збільшуються удвічі, але не більше ніж до 70%, при оподаткуванні сум авторських нагород, що виплачуються спадкоємцям повторно (неодноразово). Із сум доходів, одержуваних громадянами не за місцем основної роботи й тими, хто не має постійного місця проживання в Україні, податок нараховується до джерел виплати за ставкою 20%. Якщо доходи одержані в іноземній валюті, то податок нараховується у складі сукупного оподатковуваного доходу за вказаними вище ставками, зменшиними на 50%. Таким чином ставки прибуткового податку диференційовано за трьома ознаками: розмір доходу; вид і характер доходу; вид валюти (національної або іноземної), в якій отримано доход. Залежно від розміру доходу ставки податку прогресивні, побудовані ступінчастим методом із відносно помірним діапазоном диференціації-від 0 до 50% оподаткованого доходу. Залежно від виду і характеру отриманого доходу диференціація обмежена ї зумовлена лише необхідністю стимулювати вкладення грошей у цінні папери, а також регулювати деякі категорії платників, зокрема спадкоємців авторів творів науки, літератури і мистецтва, відкриттів, винаходів та промислових зразків. Якщо розглядати шкалу прибуткового оподаткування населення з огляду на формування ринкових відносин, то висновок тут однозначний: вона цілком суперечить завданням економічних реформ. Для формування ринкової економіки необхідно створити власника. Але при таких ставках оподаткування на законних підставах це просто неможливо. Податок поглинає ту частину доходів, що могла б спрямовуватися на нагромадження, тобто фактично протидіє формуванню власності. Тому й подібний підхід до прибуткового оподаткування населення можна беззастережно визначити як негативний і безперспективний. Характеризуючи еволюцію податкових систем розвинених країн світу, слід зазначити, що протягом останніх 30 років спостерігається тенденція зростання частки особистого прибуткового податку в усіх країнах. Ця частка, наприклад в США, складає понад 30%, що майже у 6 разів більше, ніж в Україні . Таблиця 3.1 Стуктура доходів бюджету США Назва податку Частка у доходах бюджету Прибутковий з продажу 7.6% Податок з доходів фізичних 35.8% осіб Податок на соц. страхування 28.2% Податок на доход корпорації 7.3% Акциз 6.8% Інші 14.3% Таблиця 3.2 Структура доходів бюджету України Назва податку Частка в доходах бюджету Прибутковий податок з 11.7% громадян Фонд Чорнобиля 6.0% Рента 5.1% Акциз 4.3% ПДВ 29.3% Податок на прибуток 20.6% підприємств В США прибутковий податок стягують з індивідуального сукупного доходу. Він складає різницю між валовим доходом та сумою законодавчо- дозволених вирахувань. В склад останніх входить неоподаткований мінімум (2 000 $) на кожного платника та всіх членів його сім’ї, знижка в сумі 3000 $, чи витрати на ділові зустрічі, внески до благодійного фонду, витрати для догляду за дітьми та людьми похилого віку, місцеві податки, частина затрат на медичне обслуговування та ін. Податок на доход стягується за двома основними ставками: 15 та 28 % та додатковій 33%. Індивідуальний прибутковий податок стягується з річного доходу на основі деклаарації, яку заповвнюють самостійно. З 1985 р. в США кожен рік індексують неоподатковий мінімум дохода з урахуванням інфляції в державі.

Для періоду з 1991 року по сьогоднішній час характерним є різке зниження схильності населення до зощаджень та інвестування доходів у цінні папери, відповідне зростання показників осідання гррошей на руках у населення. Показники балансу грошових доходів і витрат населення наочно характеризують постійну тенденцію до зниження частки коштів, які можуть бути використані у складі купівельного фонду населення. Привертає увагу, насамперед, збільшення частки доходів, що вилучаються у формі податкових платежів і так званих добровільних внесків. Із1995 року їх питома вага у грошових витратах населення зросла більше ніж у 1,5 раза. На фоні збільшення питомої ваги інших витратних статей балансу стає дедалі менш помітним поступове зростання безпосереднього податкового навантаження на доходи населення (у 1996 - 1997 роках частка обов"язкових платежів у формі прибуткового податку з громадян залишалась 6,5%). Однак, враховуючи, що об'єктом оподаткування прибутковим податком є виключно кошти, спрямовані на оплату праці і прнрівнені до неї доходи громадян - суб"єктів підпримницької діяльності, частка яких невпинно знижується, фіскальний тиск за останні два роки є не таким уже й малопомітним . Звичайно можна вважати, що зростання прибуткового оподаткування відповідає аналогічним тенденціям у розвинутих країнах, де податок на особисті доходи сиановить від 5 до 25% ВВП. Однак при цьому незмінною економічною основою підвищення рівня оподаткування доходів населення і збільшення їх бази є зростання абсолютного обсягу ВВП, його середньодушного виробництва і споживання, що тісно корелюють з відповідними змінами у номінальній заробітній платі, як найбільш вагомій складовій особистих доходів. Це означає, що як тільки простежується відносне зменшення особистих доходів, то потрібно вносити корективи і до обсягів податкових надходжень. Зменшення останніх підвищує доходи, а отже, і сукупний попит. З зростанням доходів зростають і податки, що стримує інфляцію, не завдаючи удару споживчому попиту. Не випадково серія останніх податкових реформ (які починаючи з 1986 року проведено в США і багатьох західноєвропейських країнах шляхом перегляду міеімальних ставок оподаткування і певного скорочення їх граничних рівнів) була зомувлена саме потребою в мобілізації на цій основі додаткових стимулів економічного зростання. Специфіка податкового навантаження на доходи громадян в Україні пов’язана з наявністю прямо протилежних тенденцій: податкові платежі збільшуються при спаді ВВП і частки оплати праці в ресурсах його формуванні. Удосконалення прибуткового оподаткування населення повинно здійснюватись через посилення соціального спрямування податку, а також шляхом створення стимулюючої моделі оподаткування суб"єктів підприємницької діяльності. Повинен змінитись не тільки рівень податкового тягара, скільки його структура Зміна ж структури відбувається шляхом перенесення центру ваги з оподаткування невисоких доходів переважної частини населення (отримувачів заробітної плати) на оподаткування споживання найзаможніших верств населення. Соціальна спрямованість податкової системи може бути забезпечена за допомогою підвищення неоподатковуваного мінімуму доходів громадян із його наближенням у перспективі до прожиткового мінімуму, а також диференційованих ставок цього податку, що повинно супроводжувати не надлишкове споживання, а продуктивне використання доходів.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Iнструкцiя про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку банкiв України

738 Iншi операцiйнi витрати за операцiями з фiлiями та iншими установами банку 7380 А Iншi операцiйнi витрати за операцiями з фiлiями та iншими установами банку 739 Iншi операцiйнi витрати 7392 А Витрати на аудит 7394 А Негативний результат вiд продажу цiнних паперiв на iнвестицi, вкладень в асоцiйованi i дочiрнi компанi 7395 А Витрати на оперативний лiзинг (оренду) 7396 А Витрати за отриманими консультацiйними послугами фiнансового характеру 7397 А Штрафи, пенi, що сплаченi банком 7399 А Iншi операцiйнi витрати 74 Загальнi адмiнiстративнi витрати 740 Витрати на утримання персоналу 7400 А Основна i додаткова заробiтна плата 7401 А Внески, збори на обов'язкове державне пенсiйне та соцiальне страхування 7403 А Матерiальна допомога та iншi соцiальнi виплати 7404 А Витрати на пiдготовку кадрiв 7405 А Витрати на спецодяг та iншi засоби захисту працiвникiв 7409 А Iншi витрати на утримання персоналу 741 Сплата податкiв та iнших обов'язкових платежiв, крiм податку на прибуток 7410 А Податок на додану вартiсть 7411 А

скачать реферат Бюджетный дефицит

У такий спосіб автоматичні стабілізатори (урядові прибутки або витрати, що автоматично змінюються в протилежну змінам у національному доході сторону, наприклад допомога по безробіттю або прибутковий податок) згладжують флуктуація кривої сукупних витрат і прибутків, запобігаючи зайво різкі і слабко контрольовані зміни розмірів макроекономічних показників. Таким чином, можна сказати, що розмір витрат, а, отже, і розмір сальдо збалансованого бюджету, зафіксований приблизно на визначеному рівні. Звідси можна зробити висновок, що при пропорційній системі оподатковування розмір бюджетного дефіциту насамперед залежить від рівня прибутків. Таким чином завдяки пану Кейнсу із середини тридцятих років дефіцит державного бюджету став застосовуватися в якості джерела можливостей державного регулювання економіки, наприкінці двадцятого сторіччя не залишилося практично жодної країни, що може похвастатися відсутністю бюджетного дефіциту. Варто пам'ятати, що яка б не була міць фіскальної політики, не одна вона впливає на розмір дефіциту держбюджету. Розмір дефіциту пов'язаний із циклічним прямуванням макроекономіки.

Настольная игра "Соображарий Junior".
Кто первый назовёт животное на «Л» или одежду на «Ш»? Что-то круглое на «З» или кусачее на «Р»? А может быть, три вещи на «Т», которые
490 руб
Раздел: Игры со словами
Фанты "Масло в огонь".
Это настолка для влюбленных пар с различным «стажем» отношений, подойдет в качестве презента на свадьбу или годовщину
1291 руб
Раздел: Игры для взрослых (18+)
Пазл "Россия" (Русский), 100 деталей.
Пазлы - это прежде всего обучающие пазлы. С фотографической точностью прорисованы обитатели и растительный мир самых отдаленных уголков
548 руб
Раздел: Пазлы (100-199 элементов)
 Історії в дев'яти книгах. КнигаІІ: Евтерпа

Якщо ріка змиває якусь частину ділянки якогось господаря, то він може прийти до самого царя і сказати йому, що трапилося. Тоді цар посилає людей, щоб вони довідалися і виміряли, наскільки зменшилася оброблювана ділянка. Відповідно до цього в майбутньому має зменшитися і сплачуваний її господарем податок. А я маю думку, що так було винайдено геометрію (2) і звідти вона прийшла до Еллади. А сонячний годинник із його стрижнем (3) і поділ дня на дванадцять частин елліни запозичили від вавілонян. 110. Цей самий цар був єдиним єгипетським царем, який царював також в Ефіопії(1). На спогад про себе він поставив перед святилищем Гефеста кам'яні статуї(2). Дві з них заввишки в тридцять ліктів, які зображують його та його жінку, а інші – чотирьох його синів і кожний із них заввишки в двадцять ліктів. Через багато років після того перський цар Дарій (3) хотів поставити там перед ними ще одну статую, але жрець Гефеста не дозволив йому цього, бо той не зробив стільки, скільки єгипетський цар Сесостріс. Бо Сесостріс, сказав він йому, і ще багато інших народів підкорив, не менше, ніж Дарій, а серед них також і скіфів, а Дарій не спромігся подолати скіфів

скачать реферат ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

Крім цього, ще розрізняють прямі і непрямі податки. Прямі податки-це податки, які держава стягує безпосередньо з доходів або майна платника податку.До них належать:податок на прибуток підприємств і організацій, прибутковий податок з доходів громадян. Непрямі податки-це податки, які стягуються у вигляді надбавки до ціни товару і сплачуються споживачами при його купівлі.До них належать, зокрема, податок на добавлену вартість і акцизний збір. Види податків, зборів та інших обов’язкових платежів. Податок на добавлену вартість. Податок на добавлену вартість-це непрямий податок, який сплачується до державного бюджету на кожному етапі виробництва продукції, товарів, виконання робіт, надання послуг, при імпорті товарів до або під час митного оформлення. Платниками податку на добавлену вартість є суб’єкти підприємницької діяльності, що що знаходяться на території України, міжнародні об’єднання та іноземні юридичні особи, громадяни, які здійснюють від свого імені виробничу чи іншу підприємницьку діяльність на території України, а також громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які ввозять (пересилають) предмети (товари) на митну територію України.

 Історії в дев'яти книгах. КнигаІІІ: Талія

Від Вавілону та інших країв Ассірії(1) Дарій мав тисячу талантів срібла і п'ятсот оскоплених хлопців. Це був дев'ятий округ. Від Агбата-нів та інших країв Мідії і від паріканіїв та ортокорібантіїв – чотириста п'ятдесят талантів. Це був десятий округ. Каспії, павсіки, пантімати і дарейти, всі разом, виплачували двісті талантів. Це був одинадцятий округ. Від бактріанців і до айглів податок був розміром у триста шістдесят талантів. Це був дванадцятий округ. 93. Від Пактііки та від Арменії і суміжних із ними країв до Понту Евксіну виплачують чотириста талантів. Це був тринадцятий округ. Від сагартіїв, сарангіїв, таманаїв, утіїв і міків та від острів'ян, що живуть на островах, що на Червоному морі, і які цар призначив як місце заслання, від усіх цих надходить податок в шістсот талантів. Це був чотирнадцятий округ. Саки і каспії сплачували двісті п'ятдесят талантів. Це був п'ятнадцятий округ. Парфяни, хоразмійці, согдійці та арії сплачували триста талантів. Це був шістнадцятий округ. 94. У сімнадцятому окрузі Паріканії та азіатські ефіопи сплачували чотириста талантів

скачать реферат Особености налоговых ситем стран Бенилюкса /Особливості податкових систем країн Бенілюкса (Бельгія, Нідерланди, Люксембург)/

Фізичні особи – резиднти обкладається прибутковим податком з урахуванням доходів, отриманих з усіх джерел. Встановлені слідуючі розміри неоподатковуваного мінімуму для: . самотнього платника податку – 5925 голандських гульденів; . подружжя – 11850 голандських гульденів; . самотнього платника податку з дітьми – від 10666 до 15407 голандських гульденів. Прибутковий податок і податок на соціальне страхування включаються в єдиний (комбінований) податок. Граничні ставки комбінованого податку при доходах: . до 45325 гол.гульденів – 27,5 % . від 45326 до 92773 гол.гульденів – 50 %; . понад 92773 гол.гульдена – 60 %. Встановлені понижені ставки податків для осіб старших 65 років. Фізичні особи, тимчасово працюючі в Нідерландах, обкладаються податком по фіксованій ставці 35 %. При цьому повинні виконуватися наступні умови: o заробітна плата повинна обкладатися податком у джерела; o робота по найму повинна носити тимчасовий характер; o робітник по найму повинен володіти спеціальними знаннями і сфера його діяльності повинна мати велики попит на ринку праці.

скачать реферат Непівська суспільна модель, її протиріччя та причини згортання

Так сільгоспподаток становив максимум 5% (коливався в залежності від якості землі, кількості худоби і т.д.). У місті приватник сплачував 1,5 % з обігу і додатковий податок у місцевий бюджет. Прибутковий податок поділявся на основний і прогресивний.Платили все громадяни, окрім поденників, Платили ті, хто отримував додатковий чорноробів, держпенсіонерів, робочих и прибуток: непмани, приватно-практикуючі службовців с заробітною платою менше лікарі, адвокати, журналісти и т.д. 75 рублів в місяць. До 1925 р. стало ясно, що народне господарство виявилося на розвилці: подальшому просуванню до ринку заважали політичні й ідеологічні фактори; поверненню до військово-комуністичного типу господарства заважали спогади про масовий голод, острах антирадянських виступів. Нова економічна політика створювала умови для підйому сільського господарства, що було надзвичайно необхідно і для відновлення і розвитку промисловості. Селу потрібні були промислові товари: одяг, взуття, сільськогосподарські знаряддя. Молода радянська промисловість у той період ще не могла забезпечити село достатньою кількістю товаром в обмін на її продукти.

скачать реферат Об украинских непрямых методах определения налогового обязательства

Обобщая все перечисленное выше можно с уверенностью сказать, что действитель-но рабочим инструментом в руках налоговых органов может быть только анализ на основе Объема производства и реализации услуг, все остальное применимо иже с ним. 2. Метод расчета денежных поступлений Данный метод базируется на определении показателя доходов, полученных пла-тельщиком, на основании банковской документации или иной информации подтверждающей получение средств плательщиком налогов. Кроме желания налоговых инспекторов порыться в банках по счетам данный метод ничего не дает. Потому что: 1. При проверке предприятий, инспектора и так имеют доступ к банковским выпис-кам, если же речь идет не о работе по отдельному плательщику, а в принципе, что налоговыми органами будут просматриваться все банковские счета, то это становиться понятным. 2. Иные источники информации четко оговоренны в методике. 3. Метод контроля затрат и доходов СПД Данный метод базируется на анализе показателей, которые характеризуют деятель-ность СПД. В случае превышения расходов над доходами и отказе физлица признавать наличие таких доходов и их источников, налоговая служба руководствуется разделом 4 Декрета Кабине-та Министров Украины «Про прибутковий податок з громадян”, которым регулируются осо-бенности налогообложения доходов от занятия предпринимательской деятельностью и иных доходов. 4. Метод анализа информации о доходах и расходах плательщика налогов.

скачать реферат Місцеві податки в розвинених країнах

Говорячи про фінанси закордонних країн, варто мати на увазі, що вони не мають єдиної бюджетної системи, причому це стосується як федеративних, так і унітарних держав. Фінанси значних регіонів - штатів, земель, департаментів, провінцій і місцевих органів керування ( міст, графств, тауншипов, дистриктов ) відособлені. Державний бюджет не є зведеним. Кожний орган керування веде своє фінансове господарство самостійно і незалежно від вищих органів. Таке положення досягається поділом джерел прибутків. Окрему від федеральної податкову систему має кожний американський штат. Штати стягують прибутковий податок з корпорацій та громадян. При цьому вирішувати питання обкладення часом буває непросто. Так, штат має право стягувати прибутковий податок з корпорації в тому випадку, якщо вона має на його території будівлі або службовців. Проте компанія може не мати на території даного штату ні того, ні іншого, але торгувати тут і отримувативати прибуток, особливо при широкому поширенні торгівлі по каталогах. В даний час ставиться питання про оподатковування штатами компаній і в цьому випадку. Ставка податку по штатах коливається, але в середньому складає 5-8%.

Каталка-мотоцикл "МХ".
Новая каталка-мотоцикл "МХ" впечатлит вашего малыша. Он сможет почувствовать себя настоящим байкером, ведь эта каталка не просто
2899 руб
Раздел: Каталки
Крем для младенцев "Weleda" для защиты кожи в области пеленания (с календулой), 75 мл.
Крем для младенцев для защиты кожи в области пеленания от WELEDA с экстрактом Календулы лекарственной и Ромашки аптечной эффективно
476 руб
Раздел: Крем детский
Набор текстовыделителей "Frixion Light", 3 цвета, 1-3 мм.
Набор текстовыделителей в прозрачной упаковке. Заправлены термочувствительными чернилами, которые при необходимости можно удалить.
304 руб
Раздел: Текстовыделители
скачать реферат Налогообложение операций с ценными бумагами (Украина)

Це стосується також громадян, які одержують доходи від продажу цінних паперів. Заступник Голови Г.І.Бондаренко Имеет место достаточное количество решений арбитражных судов в пользу торговцев ценными бумагами. Но проблема состояла в том, что ни первое, ни второе не имеют юридической силы, а арбитражные решения касаются каждого конкретного случая. Исходя из инструкции о подоходном налоге и писем ГКЦБФР и Минюста, взимать подоходный налог при скупке ценных бумаг у физических лиц торговцам ценными бумагами не надо. Но налоговые администрации, к сожалению, письма вышеуказанных организаций не читают, а инструкцию уже не принимают во внимание. Большинство представителей профессиональных участников рынка ценных бумаг были уверены, что вопрос решится для рынка положительно. Потому, что если решение будет негативным для них, налоговая возьмет на себя обязанности похорон украинского фондового рынка. А это очень серьезный шаг. И их ожидания оправдались – Законом «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДЕЯКИХ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ УКРАЇНИ» від 23 березня 1999 р. 539-XIV к декрету кабинета министров «ПРО ПРИБУТКОВИЙ ПОДАТОК З ГРОМАДЯН” были внесены изменения согласно которым: «Прибуток, отриманий громадянином від операцій купівлі-продажу акцій та інших корпоративних прав, за результатами звітного року включається до складу його сукупного річного оподатковуваного доходу та вноситься ним до бюджету у встановлені строки.

скачать реферат Податкова політика України

Водночас треба зазначити, що в більшості країн світу після проведення податкових реформ у 70-80 роках ХХ століття частка специфічних акцизів у доходах бюджету зменшилася. Це зумовлено тим, що стали поширюватися універсальні акцизи, збільшилася база оподаткування щодо особистого прибуткового податку, в податкових надходженнях швидкими темпами зростала частка податків на соціальне страхування. Загалом, специфічні акцизи ще довго використовуватимуться в податкових системах. Пряме особисте оподаткування. Зростання матеріального добробуту населення в другій половині ХХ століття в більшості країн світу дало змогу зробити особисте оподаткування масовим. На сьогодні майже 80 відсотків надходжень від прибуткового податку з громадян припадає на населення з трудовими доходами, основу яких становить заробітна плата. Протягом останніх 40 років є чіткою тенденція до зростання частки особистого прибуткового податку в доходах бюджетів усіх країн Європейського союзу. Особистий прибутковий податок становить від 5 до 27 відсотків від ВВП у країнах із розвинутою ринковою економікою. Питома вага особистого прибуткового податку в заробітній платі робітників і службовців економічно розвинутих країн становить від 2 відсотків в Японії до 36 відсотків у Данії та Швеції.

скачать реферат Податок на прибуток підприємств

Наскільки різноманітне наше життя, настільки ж різноманітною повинна бути система фінансових інструментів. 2. Пряме оподаткування та його роль в формуванні доходної частини бюджету. Прямий податок – це обов’язковий платіж, котрий стягується державою безпосередньо з доходів і майна фізичних та юридичних осіб. Прямий податок поділяється на реальний та особистий. До реальних відносять: . на землю, . промисловий, . на цінні папери. Особисті податки включають: . прибутковий податок з громадян, . податок на прибуток підприємств та організацій, . податок на доходи від грошових капіталів, . податок на приріст капіталу, . податок на зверхприбуток, . податок з успадкувань. Прямі податки мають суттєве значення у податковій системі України. Найрозвинутішою є система прибуткового оподаткування. Земельне та майнове оподаткування як за своєю бюджетною ролю, так і за впливом на платників податків поки що недостатньо вагомі. В умовах переходу від планової до ринкової економіки ще не встигла сформуватись досить сильна податкова служба, котра могла б надійно і всебічно контролювати доходи підприємств і громадян.

скачать реферат Госбюджет, дефицит бюджета

Протягом 1995 року до зведеного бюджету України надійшло 2092,8 трлн.крб. усіх податків, зборів, відрахувань до цільових фондів (табл. 1), що становить 90,1 відсотків до запланованих. Таким чином у структурі валового внутрішнього продукту доходи бюджету становлять майже 40 відсотків. Державний бюджету України у частині доходів виконано в сумі 1243,3 трлн.крб., або на 86,3 відсотків до затверджених надходжень. Як свідчать дані табл. 1, головними джерелами надходжень залишаються податок на додану вартість, податок на прибуток підприємств і прибутковий податок з громадян. На їх частку припадає 52,3 відсотка, або відповідно 21,6; 23,1; 7,6 до загальної суми доходів зведеного бюджету України. Якщо враховувати, що надходження у фонд для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення і Пенсійний фонд складають 518,6 трлн.крб., або 24.8 відсотків, то зазначені вище платежі становлять 1613,8 трлн.крб., або 77,1 відсотків у структурі- зведеного бюджету України. Практика справляння податків і виконання доходів зведеного бюджету засвідчує продовження кризових явищ у суспільстві, в результаті чого податок на додану вартість виконано на 95,0 відсотків та акцизний збір — на 87,8 відсотків.

скачать реферат Доходы государственного бюджета Украины

Крім цього, не включаються до цієї групи: суми відсотків, які сплачені за користування позиками; доходи, одержані внаслідок дарування (успадкування); суми, що перераховані благодійним організаціям за заявками громадян, в межах 12-ти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за календарний рік. Прибутковий податок з громадян за місцем основної роботи обчислюється в залежності від розміру місячного СОД: • якщо він складає до 17-ти грн. включно — податок не справляється; • від 18 грн. до 85 грн. — 10 відсотків доходу, що перевищує розмір одного неоподатковуваного мінімуму; • від 86-ти до 170 гривень — 6 грн. 80коп. плюс 15 відсотків від суми, що перевищує 85 гри.; • від 171 до 1020 гривень — 19 грн. 55коп. плюс 20 відсотків від суми, що перевищує 170 грн.; • від 1021 до 1700 гривень — 189 грн. 55 коп. плюс ЗО відсотків від суми, що перевищує 1020 грн.; • від 1701 гривні і вище — 393 грн. 55 коп. плюс 40 відсотків від суми, що перевищує 1700 грн. Суми доходів, які отримані у вигляді дивідендів за акціями та в наслідок розподілу прибутку підприємств, оподатковуються за ставкою 30%. Прибутковий податок сплачується громадянами з їх доходів, одержаних від підприємств, організацій та фізичних осіб, з якими вони мають трудові відносини відповідно до законодавства про працю і за умови сплати внесків на обов'язкове соціальне та державне пенсійне страхування.

Релаксант-капельки "Спираль большая Эврика".
Отлично смотрится на рабочем столе. Успокаивает и помогает восстановить моральное равновесие. Температурный режим эксплуатации: от 0 °C до
343 руб
Раздел: Антистрессы
Домкрат гидравлический, подкатной, 2 т, 130-315 мм.
Домкрат гидравлический подкатной MIRAX, используется при проведении ремонтно-строительных работ. Эта модель домкрата одна из самых
1865 руб
Раздел: Домкраты, подставки
Дождевик Bambola для колясок прогулок с ручкой перекидной, пвх.
Прозрачный чехол для коляски - защита от дождя и снега.Выполнен из ПВХ - прочный, не трескается, не мутнеет. Подходит для прогулочных
333 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
скачать реферат Финансовая политика и инструменты ее реализации

Ця обставина посилюється тим, то протягом довгого часу регулюючі платежі займають вагому частку у доходах міського бюджету. При цьому можна з упевненістю стверджувати, що й надалі вони відіграватимуть важливу роль у формуванні доходів місцевих бюджетів, а отже, від справедливості, виваженості, врахування усіх місцевих чинників законодавцями і Кабінетом Міністрів України /тобто від суб'єктивних, а не об'єктивних фактів/ багато в чому залежатиме те, як фінансуватимуться заплановані низовими ланками бюджетної системи видатки. Таблиця 7. Розмір відрахувань від регулюючих доходів до бюджету м. Чернівці в 1992-1995 роках, % . Назва платежу Роки 1992 1993 1994 1995 Прибутковий податок з 50 50 20 50 громадян Податок на прибуток 60 100 10 50 /доходи/ підприємств, установ та організацій Податок на додану 10 17 10 30 вартість Акцизний збір 100 90 10 20 Однак власні і регулюючі доходи місцевих бюджетів області не вирішували повністю проблему бюджетної забезпеченості. Так, наприклад, у 1995 році довелося звернутися по допомогу - запланувати і отримати з обласного бюджету дотацію, яка, як свідчить наступна таблиця, складає значну частку в їх видатках /табл. 8/. Частка запланованої дотації у загальній сумі видатків місцевих бюджетів краю в 1995 році коливалася від 6,1% у м.

скачать реферат Роль держави в економіці

До бюджету Республіки Крим та місцевих бюджетів областей, міст Києва та Севастополя затверджені нормативи відрахувань: від податку на добавлену вартість; від податку на доходи (за винятком тих підприємств, які входять до складу місцевого господарства і комунальної власності та їхніх структурних одиниць, новостворених малих підприємств, а також спільних підприємств відповідно до частки в них місцевих Рад); від акцизного збору. Разом з тим установлено, що плата за землю зараховується до бюджетів органів місцевого самоврядування, з них певна частка підлягає централізації у Державному бюджеті. Регулюючим доходом між усіма рівнями місцевих бюджетів є прибутковий податок з громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства. Податок на доходи від казино, відеосалонів, відеопоказу, гральних автоматів, проведення масових концертно-видовищних заходів зараховується повністю до бюджетів відповідних місцевих Рад народних депутатів. Аналіз показує, що структура державного і місцевих бюджетів України за доходами істотно відрізняється від аналогічної структури країн, економіка яких функціонує на засадах ринкових відносин.

скачать реферат Финансы Украины

Бюджетна система складається з двох частин: • прибуткової; • витратної Перша частина забезпечує акумуляцію коштів через систему податків, інша - розподіл акумульованих коштів на виробничі, соціальні і державні потреби. Інструментом формування прибуткової частини бюджету є система податків. Податки це обов'язкові платежі, що нормуються до державного або місцевого бюджету, які вносять окремих осіб, підприємства, організації і установу. Податки розділяють на прямі і непрямі. До прямих податків належать податки з прибутку (прибутковий податок), спадщини, землі, будівель і тому подібне. До непрямих - мито, податок на додану вартість, акцизи і інші. Податкова система є основою формування державного бюджету і податкової політики. Саме ради формування державного бюджету держава здійснює політику оподаткування і використання накопичених коштів на різноманітні суспільні потреби. Податкова політика має велике значення для фінансової системи загалом, оскільки від її гнучкості залежить вплив фінансової системи на виробництво, зокрема на стимулювання виробництва.

скачать реферат Історія економіки Німеччини

Документи свідчать про диференціацію міського, що відбувається, зокрема ремісничого населення. Були цехи багаті і бідні, цехи, що користуються пошаною, і цехи «ганебні». Особливо незавидним було положення численних підмайстрів і учнів, що становлять 55 — 60% міського населення. В кінці XV в. 65% ремісників крупних міст сплачували податки по двох найнижчих ставках. В той же час вже у середині XIV в. менше 6% міських платників податків сплачували помайново-прибутковий податок більш ніж з половини загальної оцінки майна, що свідчило про високу концентрацію власності. У ХШ~ХУ вв. у багатьох містах (Кельне, Вормсе, Ульме, Гамбурзі і ін.) відбувалися цехові повстання — цехові революції проти патриціату. Але лише в окремих випадках (Кельн, 1396) цехам вдавалося захопити магістрат. Іноді цехи вимушували патриціат розділити влада з цеховою верхівкою. Нижчі шари Друк цеху пекарів міста (плебейство) нерідко активно підтримували цехові повстання, але ніколи не одержували влади і не добивалися хліба і права. В кінці XIV — початку XV вв. виникає категорія «вічних підмайстрів» — одна з складових частин формувався перед пролетаріату. Захищаючи свої економічні права, підмайстри створювали таємні братства, проводили страйки в масштабах цеху, міста або декількох міст.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.