телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАТовары для детей -30% Бытовая техника -30% Одежда и обувь -30%

все разделыраздел:Разное

Загальная характеристика специализированных установок ООН

найти похожие
найти еще

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Головна мета цієї організації — сприяти миру й безпеці шляхом співробітництва між країнами в галузі освіти, науки й культури. У 1948 р. почала функціонувати Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ). У післявоєнні роки виникли також ряд СУ технічного характеру з метою обміну інформацією, міжнародної стандартизації, а також надання технічної допомоги: Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО, 1947 р.). Міжнародна морська організація (ІМО, 1959 р.). Всесвітня організація інтелектуальної власності (БОЇВ, 1970 р.). У 1977 р. почала діяти ще одна спеціалізована установа ООН — Міжнародний фонд сільськогосподарського розвитку (МФСР). Її мета — надання допомоги країнам, що розвиваються, у збільшенні виробництва продовольства, ліквідації хронічного голоду. У 1985 р. сім'я спецустанов ООН поповнилася те однією Організацією — Організацією Об'єднаних Нація з промислового розвитку (ЮНЇДО), яка з 1966 р. діяла як орган Генеральної Асамблеї. Головна увага цієї організації зосередилася на сприянні промисловому розвитку країн, що розвиваються. У 1988 р. утворена СУ Багатостороннє агентство з питань гарантій інвестицій (БАГІ). Деякі спеціалізовані установи ООН виникли на базі перших міжнародних організацій. Так, Міжнародна метеорологічна організація, створена ще 1873 р., перетворилася у 1950 р. в СУ "Всесвітня метеорологічна організація" (ВМО). Всесвітній поштовий союз, утворений 1874 р., у 1948 р. одержав статус СУ під назвою "Всесвітній поштовий союз" (ВПС). А заснований 1865 р. Міжнародний телеграфний союз, що у 1934 р. змінив свою назву на "Міжнародний союз електрозв'язку", одержав статус спеціалізованої установи ООН у 1977 р. У післявоєнний період виникли й інші міжурядові організації, які увійшли в систему ООН, але юридичне не вважаються спеціалізованими установами. Крім ГАТТ, слід згадати в цьому плані Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ). Ця автономна міжурядова організація була створена 1957 р. під егідою ООН. Вона має спеціальну угоду з ООН, щорічно подає доповіді про свою діяльність Генеральній Асамблеї і в разі необхідності — Раді Безпеки. З ряду питань МАГАТЕ подає доповіді також Економічній та Соціальній Раді (ЕКОСОР). І за своїм характером, і за правами ГАТТ і МАГАТЕ мають багато схожого зі спецустановами ООН. Деякі дослідники відносять їх до СУ, але офіційно статус спеціалізованої установи наданий тільки вказаним вище 17 міжурядовим організаціям. Класифікація СУ Хоча всі СУ функціонують у певних сферах, діапазон деяких із них достатньо широкий і багатоплановий, що ускладнює завдання їх чіткої класифікації. І все ж щодо сфер діяльності можна виділити такі основні групи: 1. Фінансові: МВФ, МБРР, МФК, МАР, БАГІ, МФСР. 2. Економічні: ФАО, ЮНІДО. 3. Технічні: ІКАО, МСЕ, ІМО, ВПС, ВМО. 4. Соціальні: МОП, ВООЗ. 5. Гуманітарні: ЮНЕСКО, ВОІВ. МОП, ФАО, ВООЗ та ЮНЕСКО умовно називали "Великою четвіркою". Після надання статусу спеціалізованої установи ЮНЇДО її також включили в цю групу провідних міжнародних організацій, яка дістала назву "Великої п'ятірки". Поняття спеціалізованої установи і її характерні риси У світі діють сотні різноманітних міжнародних організацій, однак спеціалізованими установами визнані лише 17.

Ці десятирічні програми спрямовані на зосередженні міжнародних дій на конкретних програмах допомоги країнам що розвиваються. Генеральна Асамблея і Економічна і Соціальна Рада наголошували на необхідності єдиного підходу до економічного й соціального планування з метою сприяння збалансованому розвитку. Проте, незважаючи на певний прогрес у деяких напрямах, ключові завдання Декад не були виконані Не вдалося також подолати існуючі проблеми координації й кооперації діяльності СУ. Іншим методом координування є доручення окремим органам і організаціям контролювати і сприяти координації діяльності в певній галузі. Так, ЮНКТАД — одному з органів Генеральної Асамблеї — було доручено сприяти координації діяльності інших органів системи ООН у сфері міжнародної торгівлі. ЮНІДО координує всю діяльність системи ООН у сфері індустріального розвитку. Проте вжиті різноманітні заходи не привели до встановлення ефективної системи координації діяльності СУ. Слабка координація зумовлюється рядом факторів. Треба, насамперед, враховувати автономію і незалежність СУ. До того ж члени СУ — як розвинуті країни, так і країни, що розвиваються, — не спромоглися виробити спільну політику стосовно діяльності організацій. Розвинуті країни прагнуть скорочувати зростання бюджетів СУ, а країни, що розвиваються, навпаки, намагаються збільшити ці бюджети. Роль ООН як головного координатора виявилася недостатньо впливовою, а система спеціалізованих установ продемонструвала несприйнятливість до будь-яких спроб реформи зверху з метою забезпечення централізованого керівництва й ефективної координації дій. Забезпечення необхідної координації діяльності залишається невідкладним завданням СУ і всієї системи ООН у цілому. Це може бути досягнуто шляхом точнішого встановлення пріоритетів кожної організації, чіткішого визначення цілей програм, запобігання дублюванню дій і запровадження кращого поділу праці між спеціалізованими установами. Дуже корисною може стати ґрунтовна оцінка програм на рівні ООН з метою з'ясування їх позитивних рис і недоліків. Ефективність функціонування кожної міжнародної організації значною мірою залежить від компетентності і професіоналізму співробітників апарату. Боротьба країн за просування своїх кандидатів до секретаріатів міжнародних організацій не завжди приводить до поновлення штату найкваліфікованішими кадрами. Дається взнаки довготривала суперечність між двома принципами комплектування штатів: принципу професіоналізму кандидатів і принципу справедливого представництва різних країні континентів. Є підстави вважати, що в міру поліпшення політичної ситуації в світі і в міжнародних організаціях, зміцнення довір'я між державами дедалі вирішальнішого значення набиратиме саме рівень професіоналізму кандидатів, адже від цього значною мірою залежить ефективність функціонування секретаріатів і всіх спеціалізованих установ в цілому. Однією з вирішальних умов зростання ефективності спеціалізованих установ і всієї системи ООН є подолання конфронтації між державами, особливо між розвинутими країнами і країнами, що розвиваються. Історичний досвід переконливо свідчить, що подібні конфронтації лише перешкоджають виробленню оптимально ефективних програм.

Варто зазначити, що в СУ (всупереч практиці ООН) навіть бюджети, як правило, приймаються простою більшістю. Стаття IV (4) Статуту ЮНЕСКО передбачає, що рекомендації приймаються простою більшістю, а міжнародні конвенції — кваліфікованою. На відміну від інших спеціалізованих установ у МВФ і МБРР діє "виважена" процедура голосування, яка враховує розміри фінансових внесків членів. На особливу увагу заслуговує прийняття рішень консенсусом, тобто без проведення формального голосування. Використання цього засобу є особливо корисним, коли існують серйозні розбіжності в позиціях держав, а рішення треба приймати, Прийняття рішень консенсусом має як позитивні, так і негативні риси. Консенсус дає змогу приймати необхідні, назрілі рішення, які гальмуються позицією окремих держав. Він сприяє, таким чином, забезпеченню загальної згоди, хоч іноді й тимчасової. Цей метод часто врятовує переговори від загрози зриву. Однак слід відрізняти справжній консенсус від псевдоконсенсусу. Справжній консенсус означає загальну згоду учасників у досягненні спільної мети, псевдоконсенсус — метод тимчасової згоди з питань, які не визріли для розв'язання. Він може ввести в оману світову громадськість, створюючи вигляд, що проблема розв'язана, і часто веде до підриву авторитету міжнародних угод. Справжній консенсус, який базується на реальній згоді країн, є позитивним явищем, і його дедалі ширше застосування переконливо свідчить про оздоровлення політичної ситуації у світі і в міжнародних організаціях. Проблеми функціонування системи СУ Аналіз діяльності СУ приводить до висновків, що її недостатня ефективність зумовлювалась рядом факторів: згубним впливом "холодної війни", що породжувала ідеологізацію і безплідні словесні баталії, відсутністю координації між ними і взаємодії з ООН; проблемами в процедурі голосування, яка не відповідала реаліям життя і суперечила інтересам країн, що робили найбільший фінансовий внесок у бюджети організацій; глибокими розходженнями серед членів організацій щодо цілей і методів економічної й соціальної політики; зниженням професійного рівня співробітників секретаріатів тощо. З відступом "холодної війни" відійшли в минуле й ідеологічні баталії в системі ООН. Але інші проблеми функціонування СУ все ще стоять на порядку денному. Причиною напруженості в системі ООН була і залишається конкуренція за одержання коштів з програм ООН. Колізії виникають між СУ й іншими структурами ООН, між СУ й урядами, які забезпечують найбільші внески в бюджет. Справа в тому, що внески кожної країни-члена визначаються залежно від її можливостей платити. Більшість країн сплачують внески, що становлять 0,01% бюджету, а основну суму складають внески західних країн (від 5 до 25%). Водночас бюджетні витрати організації визначаються Генеральною конференцією на основі принципу "одна держава — один голос". Це створює передумови, які дають змогу малим і середнім країнам, фінансовий внесок яких незначний, шляхом голосування вирішувати проблеми і визначати програми у відповідності із своїми інтересами. При цьому не завжди враховуються інтереси держав, що забезпечують основні надходження до бюджету організації. Розв'язання цієї проблеми пов'язане з серйозними труднощами, бо заклики до впровадження "виваженого голосування", яке б ураховувало внески' країн, стикаються із запереченнями переважної більшості членів організацій — в основному країн, що розвиваються, які звертають увагу на порушення у такому разі принципу суверенної рівності держав. . Однією з найскладніших проблем функціонування системи ООН є координація дій її установ.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Большой энциклопедический словарь (Часть 2, ЛЕОНТЬЕВ - ЯЯТИ)

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ - объединения государств или национальных обществ (ассоциаций) неправительственного характера для достижения общих целей в области политической, экономической, социальной, научно-технической, культуры и т. п.; одна из важнейших форм многостороннего сотрудничества между государствами. Членами некоторых международных организаций (напр., специализированных учреждений ООН) могут быть только государства (т. н. межправительственные международные организации). Международная организация создается на основании соглашения ее участников; деятельность каждой международной организации регламентируется ее уставом. Особое место среди межгосударственных международных организаций занимает ООН как универсальная международная организация общей компетенции. "МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ" - издательство, Москва. Основано в 1957. Литература по вопросам внешней политики и дипломатии, мировой экономики и международному праву и др. МЕЖДУНАРОДНЫЕ РАСЧЕТЫ - денежные расчеты между учреждениями, предприятиями, банками и отдельными лицами разных стран, связанные с внешней торговлей, кредитами, инвестициями, некоммерческими платежами (транспортные услуги, туризм и т. д.)

скачать реферат Билеты по георафии за 10 или 11 классы(в виде шпаргалки)

Один — борьба человечества за расширение земель, пригодных для обитания и сельскохозяйственного использования; другой — ухудшение земель, изъятие их из сельскохозяйственного оборота в результате эрозии, опустынивания, промышленной и транспортной застройки, открытой разработки полезных ископаемых. Второй процесс идет более быстрыми темпами. Поэтому главная проблема мирового земельного фонда — деградация сельскохозяйственных земель, в результате которой происходит заметное сокращение обрабатываемых земель, приходящихся на душу населения, а «нагрузка» на них все время возрастает. Страны с наименьшей обеспеченностью пашней на душу населения — Китай (0,09 га), Египет (0,05 га). Во многих странах предпринимаются усилия по сохранению земельного фонда и улучшению его структуры. В региональном и глобальном аспекте они все более координируются специализированными органами ООН — ЮНЕСКО, ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) и др. Общая экономико-географическая характеристика стран Азии. Зарубежная Азия занимает территорию в 27 млн км2 с населением 3,1 млрд чел. На политической карте Азии более 40 суверенных государств, многие из которых являются древними.

Декоративная наклейка-ростомер "Жираф", арт. EZG-1005.
Размер: 40x75 см.
366 руб
Раздел: Ростомеры
Фоторамка "Poster blue" (70х100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70х100 см. Материал: пластик.
584 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Копилка декоративная "Блюд", 13x11x14 см.
Копилка декоративная. Материал: полистоун. Размер: 13x11x14 см.
334 руб
Раздел: Копилки
 Большой энциклопедический словарь (Часть 2, ЛЕОНТЬЕВ - ЯЯТИ)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК (МСФН) - создан в 1953. Входит в МСНС. МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ (МСЭ) - специализированное учреждение ООН. Основан в 1865 (до 1932 Международный телеграфный союз). Россия - один из учредителей. Цели союза - содействие развитию международного сотрудничества для улучшения и рационального использования всех видов электросвязи (телеграфной, телефонной и радио). В 1990 членами МСЭ были 166 государств. Местопребывание - Женева. МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ - основан в 1885 в целях развития и совершенствования статистических методов и их применения в различных областях знаний. Имеет консультативный статус при ЭКОСОС и ЮНЕСКО. Члены статистические институты, организации, общества и отдельные ученые. Местопребывание - Гаага. МЕЖДУНАРОДНЫЙ СУД ООН - главный судебный орган ООН. Образован в 1945. Разрешает правовые споры между государствами с их согласия и дает консультативные заключения по правовым вопросам. Состоит из 15 судей, избираемых Генеральной Ассамблеей ООН и Советом Безопасности

скачать реферат Билеты по международным экономическим организациям

Перечислите предпосылки, необходимые для существования и развития региональной организации. 456. Перечислите основные цели европейской социальной политики. 457. Что предусматривалось Соглашением о создании Общего рынка арабских стран? Зав. кафедрой Экзаменационный билет по предмету МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Билет № 3130. Дайте краткую характеристику ПРООН. 458. Что представляют собой Специализированные учреждения ООН? 459. Чему отдается приоритет в рекомендациях миссии МБРР и насколько точно нужно им следовать? 460. Как проходил процесс интеграции в рамках ЕС? 461. Как сформулированы задачи ЕАСТ в Конвенции об образовании? 462. Что представляет собой СААРК? Зав. кафедрой Экзаменационный билет по предмету МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Билет № 3231. Назовите способы принятия решения в практике международных организаций. 463. Что включает круг вопросов, по которому разрабатываются рекомендации ОЭСР? 464. Из каких средств создаются специальные фонды ЕБРР? 465. Что является главной особенностью интеграционных процессов в Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР)? 466. Охарактеризуйте экономические связи Канады и США. 467. В чем заключаются главные задачи СНГ? Зав. кафедрой Экзаменационный билет по предмету МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Билет № 3332.

 Технический анализ Социальных Систем

Эти же государства являются мировыми лидерами в производстве оружия, как по его количеству, так и по качественным характеристикам. Постоянные члены ООН друг с другом не воюют, но, продавая оружие третьим странам, подрывают их экономику и помогают им убивать друг друга. Пока существуют ВПК, люди будут убивать друг друга и находить для этого благовидные предлоги. 1.4. Самовоспроизводство Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод, и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый... Ибо всякое дерево познается по плоду своему. Евангелие от Луки Всякая социальная и биологическая система стремится к самовоспроизводству. Люди и животные обзаводятся потомством, предприятия создают свои филиалы, государства стремятся распространить свою государственную систему везде, где это только возможно, идеологии пытаются приумножить число своих последователей. Не случайно, например, почти все страны, попавшие в результате второй мировой в советскую зону оккупации, стали социалистическими, а страны, оказавшиеся в зоне оккупации союзников -капиталистическими

скачать реферат Международное сотрудничество в рамках ООН

Кафедра международной экономики Контрольная работа по дисциплине: Международная экономика Тема: Международное сотрудничество в рамках ООН План1. Общая характеристика международных экономических организаций. Особенности и характер экономической деятельности ООН 2. Система органов экономического сотрудничества в рамках ООН 3. Деятельность основных подразделений системы органов ООН и специализированные учреждения ООН 4. Некоторые проблемы развития экономического сотрудничества в рамках ООН 5. Участие Украины в международных экономических организациях Задачи Список использованной литературы 1. Общая характеристика международных экономических организаций. Особенности и характер экономической деятельности ООН Международные экономические отношения (МЭО), помимо правовых аспектов (международные договоры, соглашения, кодексы, хартии и т.д.) и иных составляющих, включают также инструменты их реализации, а именно: образование и обеспечение деятельности соответствующих международных экономических организаций, направленной на достижение целей мирового развития.

скачать реферат Билеты по географии Украины за 11 класс

ГЕОГРАФІЯ Білет №1. 1. Будова літосфери та її рухи. Внутрішні сили Землі. 2. Загальна характеристика внутрішніх вод і водних ресурсів України. 3. Складітьтиповий план порівняльної економіко-географічної характеристики двох держав. Білет №2. 1. Основні форми поверхні Землі. Відмінність гір і рівнин за висотою над рівнем моря, походженням, віком. Зміни рельєфу під впливом зовнішніх і внутрішніх сил Землі. 2. Географічне положення України. Порівняйте географічне положення України з положенням інших держав (на вибір). 3. Накресліть схему сучасного регіонального поділу Європи. Білет №3. 1. Поверхневі та підземні води. Їх роль у господарстві. 2. Геологічна будова і корисні копалини України. 3. Екологічні проблеми людства, шляхи їх вирішення. Білет №4. 1. Світовий океан. Його будова. Рух води у Світовому океані. 2. Клімат України. Фактори, що визначають його особливості. 3. Світові мінеральні ресурси, головні регіони їх поширення, Білет №5. 1. Погода. Характеристика її складових. 2. Природні та умовно-природніресурси Чорного та Азовського морів. 3. Чисельність та природній рух населення, демографічна ситуація світу. Білет №6. 1. Атмосфера та її склад.

скачать реферат Швейцария

Швейцария бедна природными ресурсами, если не считать гидроэнергии. Тем не менее, это процветающая страна, во многих отношениях самая богатая в Европе, прежде всего благодаря высокому развитию обрабатывающей промышленности и сферы услуг (особенно большое значение имеет туризм). В период 1950–1990 экономика стабильно развивалась, безработица удерживалась на низком уровне, инфляция сдерживалась Швейцарским Национальным банком, а спады деловой активности были непродолжительными. Экономический спад, охвативший большинство стран Европы в начале 1990-х годов, сказался и на Швейцарии: безработица достигла наивысшего уровня после 1939, темпы инфляции возросли. Но уровень жизни в стране оставался по- прежнему очень высоким. Внешняя политика. С окончанием Второй мировой войны Лига наций прекратила свое существование. Швейцария приняла решение не вступать в новосозданную Организацию объединенных наций (ООН) и приобрела статус наблюдателя, что позволило разместить в Женеве европейскую штаб-квартиру и несколько специализированных организаций ООН, включая Международную организацию труда и Всемирную организацию здравоохранения.

скачать реферат Билеты по географии для 11 класса

Білет № 1 1. Будова літосфери та її рухи. Внутрішні сили Землі. 2. Загальна характеристика внутрішніх вод і водних ресурсів України. 3. Складіть типовий план порівняльної економіко-географічної характеристики двох держав. Білет № 2 1. Основні форми поверхні Землі. Відмінність гір і рівнин за висотою над рівнем моря, походженням, віком. Зміни рельєфу під впливом зовнішніх і внутрішніх сил Землі. 2. Географічне положення України. Порівняйте географічне положення України з положенням інших держав (за вибором). 3. Накресліть схему сучасного поділу Європи на регіони. Білет № 3 1. Поверхневі та підземні води. Їх роль у господарстві. 2. Геологічна будова і корисні копалини України. 3. Екологічні проблеми людства, шляхи їх розв язок з будовою дна Тихого океану. 2. Загальна характеристика господарства Північно-Східного економічного району. 3. Машинобудівна промисловість світу, особливості розміщення найважливіших галузей. Білет № 32 1. Порівняння географічного положення двох материків. Як географічне положення впливає на їх природу (за вибором)? 2. Українські Карпати або Кримські гори (за вибором). 3. Сільське господарство країн Латинської Америки. Білет № 33 1. Ландшафти і фізико-географічне районування України. 2. Галузі спеціалізації Північно-Західного економічного району. 3. Основні риси географії світової паливно-енергетичної промисловості.

Коктейли.
Создание коктейля - сродни созданию музыки! Мало расположить ноты в определенном порядке, нужно, чтобы они ожили и зазвучали. Сочиняя
378 руб
Раздел: Подарочные наборы
Казан Вок "Webber" BE-905/30, 4,4 л.
Объем: 4,4 л. Диаметр: 30 см. Глубина: 10,5 см. Толщина дна: 7 мм. Толщина стенок: 4 мм. Глубокий вок из облегченного чугуна серии «Черный
1407 руб
Раздел: Казаны
Набор детской посуды "София. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "София" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из
447 руб
Раздел: Наборы для кормления
скачать реферат Международное право

Штаб-квартира ИНМАРСАТ находится в Лондоне. Существует ряд других международных правительственных космических организаций, в том числе Арабская организация спутниковой связи (АРАБСАТ), Европейская организация по эксплуатации метеорологических спутников (ЕВМЕТСАТ) и других. Определенные направления космической деятельности входят в сферу интересов некоторых специализированных учреждений ООН: Международный союз электросвязи (МСЭ); Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО); Всемирная метеорологическая организация (ВМО); Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО); Межправительственная морская консультативная организация (ИМКО). Договор по космосу 1967 года не исключает космическую деятельность неправительственных юридических лиц при условии, что она будет проводиться с разрешения и под наблюдением соответствующего государства-участника Договора. Государства несут ответственность за такую деятельность и за обеспечение ее проведения в соответствии с положениями Договора. Наиболее авторитетными международными неправительственными космическими организациями являются Комитет по исследованию комического пространства (КОСПАР) и Международная астронавтическая организация (МАФ).

скачать реферат Международная организация по стандартизации ИСО

ИСО пользуется мировым авторитетом как честная и беспристрастная организация и имеет высокий статус среди крупнейших международных организаций. Стандарты ИСО — наиболее широко используемые во всем мире, их более 15 тыс., причем ежегодно пересматривается и принимается вновь 500-600 стандартов. Стандарты ИСО представляют собой тщательно отработанный вариант технических требований к продукции (услугам), что значительно облегчает обмен товарами, услугами и идеями между всеми странами мира. Во многом это объясняется ответственным отношением технических комитетов к достижению консенсуса по техническим вопросам, за что несут личную ответственность председатели ТК. Кроме принципа консенсуса при голосовании по проекту международного стандарта ИСО впредь намерена обеспечивать еще и обязательную прозрачность правил разработки стандартов, понятных для всех заинтересованных сторон. Весьма широки деловые контакты ИСО: с ней поддерживают связь около 500 международных организаций, в том числе все специализированные агентства ООН, работающие в смежных направлениях.

скачать реферат Нормы права

В отличие от первых, они не обладают юридической силой и применяются в силу их разумности. Особенно активно используются подобные нормы специализированными учреждениями ООН. Многие акты таких организаций, как Международная организация гражданской авиации или Международный союз электросвязи, состоят в основном из технических норм и выполняют большой объем регулирования. Главным направлением в решении этой проблемы станет специализация профессиональных юристов в той или иной области технического сотрудничества. В литературе обсуждается вопрос о наличии в международном праве программных норм. Они не только закрепляют то, что есть, но и определяют, что должно быть, во многих случаях посвящены именно будущему поведению. Большая часть договоров программирует развитие сотрудничества. Программный элемент в основных принципах имеет два аспекта. Первый состоит в том, что они сначала признаются в качестве международно-правовых норм, а затем постепенно утверждаются в практике государств. Особенно показателен принцип уважения прав человека, который для значительного числа государств носит программный характер в результате неготовности их социально-политических систем к реализации международного стандарта в полном объеме.

скачать реферат Антигитлеровская коалиция и проблема послевоенного устройства мира. ООН: цели и механизм действия

Согласно уставу, Совет может принимать помимо рекомендаций юридически обязательные решения, выполнение которых обеспечивается принудительной силой всех государств - членов ООН. За все время существования ООН не было практически ни одного важного международного события, ставившего под угрозу мир и безопасность народов или вызывающего споры и разногласия между государствами, на которые бы не обращалось внимание Совета, причем значительное число их стало предметом рассмотрения на заседаниях Совета Безопасности. Экономический и Социальный Совет ООН (ЭКОСОС). Также является одним из главных органов ООН, который под руководством Генеральной Ассамблеи ООН координирует экономическую и социальную деятельность ООН, специализированных учреждений ООН, а также многочисленных органов ООН. На ЭКОСОС возложены широкие многообразные функции координации и развития сотрудничества государств с различным социальным строем с таких важных экономических и социальных областях их взаимоотношений, как экономическое развитие, мировая торговля, индустриализация.

скачать реферат Нервова система (Нервная система)

Основна форма діяльності нервової системи – рефлекс, тобто реакція- відповідь організму на будь-який сигнал, що поступає із зовнішнього середовища або від внутрішніх органів. Шлях, по якому проходять нервові імпульси, називається рефлекторною дугою. Рефлекторна дуга складається з п’яти частин: рецептора (сприймання подразнення і перетворення його на нервові імпульси), чутливого шляху (надходять імпульси по чутливих нейронах до центральної нервової системи), ділянки центральної нервової системи, рухового шляху (передача імпульсів від ділянки центральної нервової системи до робочого органа) і робочого органа (м’язи, залози та ін.). До складу більшості рефлекторних дуг входять також вставні нейрони, що містяться як у спинному, так і в головному мозку. Рефлекси людини різноманітні. Нервова система обумовлює діяльність людини не тільки як біологічної істоти, але і як соціальної. За допомогою психічних процесів – навчання, пам’яті, мислення, в основі яких лежить діяльність нервової системи, людина не тільки пізнає світ, а й активно змінює його. 2. Загальна характеристика Вища нервова діяльність – це сукупність умовних і безумовних рефлексів, що забезпечують найдосконаліші взаємозв’язки тварин і людини з навколишнім середовищем.

Набор для уборки Vileda "Easy Wring. Turbo", швабра+ведро с педальным отжимом.
Набор Vileda "Easy Wring. Turbo" состоит из плоской швабры с телескопической ручкой и ведра с педальным отжимом. Подходит для
3699 руб
Раздел: Швабры и наборы
Брелок для поиска ключей.
Брелок для поиска ключей - просто находка для тех, кто часто теряет ключи либо какие-нибудь вещи в доме. Просто прикрепите брелок к
315 руб
Раздел: Пластиковые брелоки
Ножницы "Pigeon" для детских ногтей.
Детские ножницы для ноготков самых маленьких Pigeon - их маленькие, тонкие закругленные лезвия позволяют без опаски подстригать ноготки
709 руб
Раздел: Маникюрные наборы детские
скачать реферат Международные природоохранные организации и их роль в современном мире

Основная деятельность: привлечение внимания к проблемам охраны окружающей среды; помощь в улучшении деятельности ООН в области охраны окружающей среды и развития; поощрение проведения семинаров и конференций ВОЗ - Всемирная организация ООН по вопросам здравоохранения World Heal h Orga isa io (WHO) - Всемирная организация здравоохранения. Год создания: 1946г. Участники: государства члены ООН. Цели: охрана и улучшение здоровья человека посредством контроля и управления негативным воздействием на окружающую среду. Основная деятельность: проведение мероприятий по оздоровлению окружающей среды, в том числе обеспечение безопасности использования химических препаратов, оценка и контроль за уровнем загрязнения, защита от радиоактивного облучения, оценка влияния изменений климата на здоровье человека; разработка Глобальной стратегии охраны здоровья и окружающей среды. МСОП - Международный союз охраны природы - Всемирный союз охраны природы - I er a io al U io for a ure Co serva io (IUC ) – he World Co serva io U io . ИМО - Международная морская организация (специализированное агентство ООН до 22.05.82 -Межправительственная консультативная морская организация - I er-Govemme al Mari ime Co sul a ive Orga isa io ) - I er a io al Mari ime Orga isa io (IMO).

скачать реферат Отчеты по предпрактике в школе

Мета уроку: закріпити в пам'яті поняття податки, вміти давати характеристику основним видам податків, що існують в Україні, навчити відрізняти прямі податки та непрямі. Урок пройшов в два етапи: 1. розповідь вчителя про те, що таке податки, основні елементи податкової системи та підходи встановлення податкових ставок, була дана загальна характеристика прямих та непрямих податків; 2. гра: викладач розбив учнів на невеличкі команди по 3-4 учня, кожній команді даються два види прямих податків: земельний та податок на майно. Необхідно самим визначити елементи податків: суб'єкт податків, об'єкт податків, джерело податків, ставку податків. Далі свої приклади по черзі розповідаються командами і виграє та, яка правильно розробила та визначила конкретні елементи податків. Мета гри: з'ясувати вірно чи ні учні зрозуміли значення кожного елементу податків, закріпити вивчений матеріал. Під час уроку викладач гарно володів класом – склалася доброзичлива атмосфера (на при кінці уроку – ігрова атмосфера). Увага учнів приверталася конкретними завданнями, постійним, але доброзичливим, контролем при виконанні цих завдань. Стиль поведінки вчителя не агресивний, спокійний, коректний, що до поведінки учнів – жорсткий.

скачать реферат Международные организации в системе современных мировых хозяйственных отношений

Создан в соответствии с Соглашением, подписанным в Бреттон – Вудсе (США) в 1944г. Специализированное учреждение ООН. В соответствии со статьёй 1 Соглашения 1944г. МВФ имеет следующие цели: Содействовать международному сотрудничеству путём обеспечения механизма для консультации согласованных действий по международным валютным вопросам. Способствовать сбалансированному росту международной торговли и тем самым содействовать высоким уровнем занятости и реального дохода и развитию производственных возможностей. Способствовать стабильности валют и упорядоченным валютным отношениям и избегать конкурентного обеспечения валют. Содействовать созданию многосторонней системы платежей и переводов по текущим операциям и стремиться к устранению валютных ограничений, препятствующих росту мировой торговли. Временно предоставлять общие ресурсы Фонда государствам - членам принадлежащих гарантиях, с тем, чтобы они могли исправить нарушение равновесия их платёжных балансов, не прибегая к мерам, и наносящим ущерб процветанию на национальном и международном уровнях.

скачать реферат Истории религий и кризис цивилизации

Надежды, возлагавшиеся на МВФ и МБРР в деле возрождения экономики стран, пострадавших от войны, не оправдались. Сегодня формально МВФ является специализированным учреждением ООН. На самом деле в соглашении о предоставлении МВФ статуса специализированного института ООН, подписанном в 1947 году, говорится, что ООН не имеет права давать МВФ рекомендации в отношении его политики. С конца 70-х годов по рекомендации президента США Рональда Рейгана МВФ стал субсидировать страны «третьего мира» по схеме, обрекающей эти страны на положение вечного должника. Эта схема предложена американским экономистом Мильтоном Фридманом. В результате такого рода «помощи» долг стран «третьего мира» за период с 1982 по 1992 гг. Вырос с 800 млрд. долларов до 1,3 млрд. долларов. Для осуществления господства МВФ его эксперты разработали метод быстрой либерализация экономики, получивший название «шоковая терапия». В основу этого метода положен «монетаризм» - экономическая школа, приверженцы которой утверждают, что все хозяйственные процесс в конечном итоге зависят только от количества денег, находящихся в обращении.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.