телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАТовары для дачи, сада и огорода -30% Сувениры -30% Всё для хобби -30%

все разделыраздел:Разное

Макроэкономические аспекты банковской системы

найти похожие
найти еще

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
В результаті можуть збанкрутувати деякі життєздатні , але неліквідні підприємства. Наслідком цього може бути падіння виробництва та попиту, що негативно впливає на добробут і прибутки інших підприємств і домашніх господарств. На практиці надзвичайно важко визначити вірогідність сукупного спливу на економічну активність. В країнах з перехідною економікою рідко зустрічається правильне і доскональне розуміння відповідної балансової звітності. Однак можна припустити, що вірогідність кумулятивного впливу зростає при: (а) збільшення розміру балансу банка чи підприємства, яке не виконує своїх зобов”язань; (в) відсутності альтернативних джерел фінансування підприємства ( ринків цінних паперів або державного фінансування); (с) зростанні об”єму фінансування або неплатежів між підприємствами; (d) відсутності ефективного ринку для активів підприємств, які не виконують свої зобов”язання; (е) невизначеності серед вкладників щодо фінансового становища банків і їх основних клієнтів щодо політики перебудови, яку проводить уряд. Коли ризик кумулятивного впливу на макроекономічному рівні оцінюється як серйозний, то замість того, щоб закривати банки або допускати їхнє банкрутство, їх потрібно оздоровлювати або зливати , принаймні, найбільші з них. Один з аспектів проблеми банківської системи в країнах з перехідною економікою , пов”язаний з перерозподілом засобів, створює менше складнощів, ніж у країнах з розвинутими ринковими відносинами. Враховуючи, що несприятливі активи банків здебільшого складаються з кредитів, які видані державним підприємствам, а також через те, що самі проблемні банки здебільшого належать державі, рекапіталізація є питанням внутрішньодержавного обліку. При закритті банку багато активів і пасивів взаємозараховуються, здійснюючи незначний реальний вплив на чисті активи державного сектора. Необхідність збереження довіри кредиторівБанки не можуть працювати як прибуткові фінансові посередники, якщо вкладники не впевнені в тому, що їхні гроші будуть повернені. Втрата довіри призведе до вилучення депонентами своїх коштів із банків, що збільшить вартість банківського капіталу і загрожуватиме кризою ліквідності. Подібний вплив на ліквідність може грати відносно важливу роль, якщо видатки на перебудову банківської системи, принаймні частково , несуть кредитори приватних банків. Домашні господарства і підприємства мають лише обмежене уявлення про справжній стан балансу банків і тому їм важко оцінити вірогідність невиконання банками своїх зобов“язань. Тому при вигникненні проблем у банківській сфері незахищені вкладники і інвестори намагаються вжити такіф заходи: чим ширше розповсюджуються проблеми, тим тим менш прозорі балансові звіти і політика банків, тим більш зваженими і поміркованими стають вкладники, тим малоймовірнішою є стороння підтримка проблемного банку, тим більш глибокою буде перебудова. В певний момент активізується стадне відчуття і відбувається вилучення коштів з банку. Кризу банківської системи, викликану втратою довіри, важко контролювати, тому що її кумулятивний характер проявляється у підтведженні найгірших сподівань вкладників та інвесторів.

Макроекономічні аспекти системної перебудови банківської системи Системна перебудова і економічна стабільністьСистемна банківська проблема виникає в економіці, коли значній частині банківської системи загрожує банкрутство через нестачу ліквідності або неплатоспроможність. Банківські проблеми можуть мати безліч причин: як правило, це поєднання загальної макроекономічної нестабільності і низької рентабельності виробничого сектора. Відкрита криза навпаки є результатом фактичної або гіпотетичної нестачі ліквідності в банківській системі і призводить до ще більш серйозної макроекономічної нестабільності. Проблеми в банківській системі викликають наслідки, що тягнуть за собою великі макроекономічні витрати, до числа яких входить неефективне розміщення вкладів, висока вартість фінансового перерозподілу, високий рівень процентних ставок і позичкової маржі, втручання у розвиток і роботу міжбанківських та інших фінансових ринків, нечітке або нестабільне здійснення грошово-кредитної політики, посилення практики використання іноземних валют. Врешті решт ці проблеми обумовлюють втрату економічної ефективності, зниження реального економічного росту та добробуту. Наслідки банківської кризи більш драматичні. В ході кризи можуть скоротитися прибутки, зменшитися вартість активів, в результаті цього поступово збільшаться ризики невиплат по всіх позиках, а також виникнуть проблеми платоспроможності більш здорових банків. По мірі того, як деякі слабкі банки будуть ліквідуватися, їхні клієнти зіткнуться з труднощами в отриманні нових кредитів окрім проблеми сплати за старі. Падає як пропозиція, так попит на товари і послуги, що викликає зниження реальних прибутків. Клієнти, які менш постраждали від кризи, зменшать свою залежність від банківського ризику шляхом придбання нерухомості або іноземних активів, піднімаючи тим самим витрати банків на залучення фондів. Враховуючи такі серйозні потенціальні наслідки, проблеми потрібно вирішувати невідкладно шляхом проведення перебудови банківського сектора. В принципі це мікроекономічна задача. Системна перебудова має ряд великих макроекономічних обмежень і зв”зків, включаючи контроль і регулювання довіри кредиторів, визначення потреби у державній допомозі і її обмеження , управління як грошово-кредитною політикою, так і кредитором останньої інстанції, забезпечення загальної послідовності мір по перебудові банківського і виробничого секторів. Однак деякі питання можна вирішити тільки макроекономічними інструментами. Важливо відрізняти макроекономічні наслідки, обумовлені власне основними проблемами банківського сектора, від результатів виконання прийнятої політики перебудови. Зокрема, жодний курс не зможе зберегти минулий рівень національного добробуту і прибутків доти, доки виробничий сектор не стане знову прибутковим. Однак необхідно прийняти рішення про те, активи і доходи, які зменшилися, між різними секторами економіки, а також серед існуючих і майбутніх платників податків. Рішення про те, в якій мірі я на яких умовах державний і приватний сектори матимуть певні збитки у зв”язку з перебудовою банківської системи, можуть вплинути на збереження і характер інвестицій , і відповідно, на економічну активність і стабільність.

Головні характеристики банківської системи в Україні - портфель українських банків - перехід від державних цінних паперів до депозитів в іноземних банках - кредитний структура капіталу - вплив знецінення гривні на банківські депозити - ліквідність 2. Макроекономічні аспекти системної перебудови банків - системна перебудова і економічна стабільність - проблеми банківської системи та її стабільність - необхідність збереження довіри кредиторів - підвищення прибутковості банків: проблема руху капіталів 4. Чому банківський сектор на Україні не зростає? - збір податків та Картотека 2 - прямі позики та позики під урядові гарантії - слабке виконання банківських регулятивних норм - криза довіри – забезпечення виконання зобов”язання – банкрутство – ринок землі – застава - валютні ризики, бартер 5. Послідовність заходів з реформування економічної політики та ілюстративний перелік показників ефективних фінансових систем 6. Література, джерела даних, додаток

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Сборник статей по современному экономическому состоянию России

В этих условиях на фоне недоверия к государству как к партнеру естественным результатом созидательной экономической активности является вывоз капитала из страны, нежелание инвестировать в российскую экономику, продолжающийся спад производства. Незавершенность структурных реформ, недостаточный уровень развития рыночных институтов будут оказывать негативное воздействие на развитие экономики не только в ближайшее время, но и в более отдаленной перспективе. Так, например, несмотря на то, что в 1990-х годах в России была создана новая по сравнению с советским периодом банковская система, она так и не проявила себя в полной мере как финансовый посредник между сбережениями и инвестициями, что было обусловлено не только наличием хронических макроэкономических проблем, но и наличием проблем институциональных. Существенные пробелы имеются в сфере законодательства, особенно в практике его применения. Не получили должного распространения банкротства убыточных предприятий, остаются во многом неурегулированными отношения между хозяйствующими субъектами

скачать реферат Социальная база и социальные факторы экономических преобразований

К важнейшим структурным звеньям сберегательной системы можно отнести действующие и вновь создаваемые страховые фонды с реальной гарантией государства, специальные пенсионные и инвестиционные фонды, а также жилищно-строительные компании и другие структуры, обеспечивающие капитализацию доходов населения. О нормализации кредитных взаимоотношений населения с государством и структурами финансово денежного рынка. Включение населения в систему кредитно-денежных отношений традиционно сводится к одному аспекту - привлечению сбережений населения в качестве банковских ресурсов. Другая сторона развития кредитных отношений - активизация кредитования сектора домашних хозяйств как необходимого условия обеспечения устойчивости банковской системы (ликвидности российских банков) и экономического роста -обычно упускается из виду. Современная денежно-кредитная политика формируется в ограниченном рамками макроэкономического подхода информационном пространстве, которое в условиях повышенной нестабильности экономики не дает адекватного представления о происходящих социально- экономических процессах, тем более в сфере денежных отношений.

Набор мебели для столовой "Коллекция".
Очень красивый и изящный набор мебели и посуды для кукол "Столовая" понравится любому ребенку. В набор входит стол, четыре стула
463 руб
Раздел: Кухни, столовые
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 28 см.
Мягкий волк Забивака — официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года. Представляет собой волка с коричнево-белой шерстью в
1099 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Набор подарочный "Камни для виски в мешочке", 2 штуки, 2,5х2,5 см.
Набор подарочный: камни для виски в холщовом мешочке. Талькомагнезит можно использовать для резьбы, т.к. он мягкий и не крошится, из него
1880 руб
Раздел: Аксессуары для вина
 Катастрофы - путь к осознанию себя (интервью)

ПОВОРОТ КУЛЬТУРЫ - ОТ ПРОПАСТИ ИЛИ В ПРОПАСТЬ? - Тут мы переходим от описания катастрофы к ее причинам? - Конечно, террор - это поверхностная сыпь, которая сигнализирует о болезни крови. О болезни, имеющей массу аспектов, о которых я пишу уже несколько лет. Назрел поворот, изменение характера цивилизации, требующее сдвигов в целом ряде направлений. От человеческой психологии и педагогики до структуры религиозных институтов и банковской системы. О последнем, кстати, много и доказательно пишет Сорос. - Мы можем, конечно, говорить о желательности поворотов, но мы несемся в потоке автомобилей по какой-то многомерной автостраде, которая сама увлекает нас. Каким может быть реальное влияние на систему, внутри которой находишься, и множество аспектов которой тебе неизвестны? - Безусловно, есть масса областей, включая ту же банковскую, в которых я, конечно, не разбираюсь. У меня установка на духовную культуру, и здесь я предчувствую какие-то грядущие перемены, похожие на то, что было в прошлом. Может быть, на этот раз мои предположения, покажутся менее абстрактными и утопичными

скачать реферат Денежная кредитная политика государства

В то же время изменение характера зависимости между скоростью инфляционных процессов и темпами роста денежной массы при условии необратимого снижения инфляции дает возможность, как показывает мировой опыт, более интенсивно насыщать экономику деньгами. С другой стороны, несмотря на рост располагаемых денежных доходов населения и укрепление рубля в реальном выражении, в краткосрочном аспекте не следует рассчитывать на существенное увеличение организованных сбережений населения, особенно на длинные сроки, вследствие недостаточно высокой степени доверия к банковской системе, отсутствия системы гарантирования вкладов, низких процентных ставок по банковским депозитам. Поэтому степень снижения скорости обращения денег в 2002 году может быть несколько меньшей по сравнению с текущим годом. С учетом анализа влияния указанных факторов и тенденций в соответствии с макроэкономическими целями и прогнозами спрос на деньги (по агрегату М2) в 2002 году, по оценке Банка России, возрастет на 24-28%. Банк России будет ориентироваться на расчетные параметры роста денежного агрегата М2, но при этом считает возможным выход за эти границы в силу существенной неопределенности в развитии экономической ситуации.

 Происхождение центральных банков

Менее уязвимым кажется тот аспект международного сотрудничества, который имеет долгую историю практического применения и является продолжением концепции кредитора в последней инстанции в международной сфере. Когда банковская система страны сталкивается с наплывом спроса зарубежных вкладчиков на ее резервы, помощь депозитным банкам со стороны центрального банка этой страны может оказаться недостаточной, если основывается лишь на собственных золотых резервах. Нередко иностранный центральный банк или группа иностранных банков давали средства взаймы центральному банку страны, испытывающей трудности. Хотри с нетерпением ждет, когда эту функцию международного кредитора в последней инстанции возьмет на себя Банк Международных Взаиморасчетов (Bank for International Settlements) [R. G. Hawtrey, "The Art of Central Banking", p. 228]. Последние два аргумента стали в наше время почти что единственными мотивами создания новых центральных банков. Очевидным примером такого рода стали недавние рекомендации Королевской комиссии по вопросам банков и денег в Канаде (Royal Commission on Banking and Currency in Canada) [1933, см

скачать реферат Интеграция банковской системы России в мировое банковское сообщество и проблемы налогообложения деятельности банков

Наряду с этим особого внимания заслуживают процессы, связанные с поиском путей совершенствования Федеральной резервной системы США, банковских систем Великобритании, Японии, трансформацией банковских систем Восточно-европейских стран. Признание последнего означает понимание необходимости изучения современного опыта развития зарубежных банковских систем для того, чтобы, оценив его, использовать в российской практике, а именно: улучшать банковский контроль, сбор и передачу информации, тщательно разрабатывать стратегию решения проблем, рассматривать структурные аспекты трансформации российской банковской системы с макроэкономической точки зрения. К этому следует добавить, что вступление российской экономики на путь рыночных преобразований предопределяет ее развитие в русле общемировых тенденций. Поэтому, формируя стратегию развития современной банковской системы России, необходимо опираться на знания и опыт, накопленные в мире. В современных условиях, когда ситуация на российском и международном финансовых рынках изменяется очень быстро, для решения задач формирования рыночных отношений требуется системное использование теоретического наследия, современных исследований и практических рекомендаций отечественных и зарубежных ученных и специалистов для познания закономерностей развития банковских и экономических систем, обеспечивающих как геополитические интересы страны в целом, так и улучшение жизни отдельно взятого человека.

скачать реферат Основные направления денежно-кредитной политики Центрального Банка РФ

1.Организационно-правовые основы деятельности ЦБ РФ 4 2. Принципы денежно-кредитной политики ЦБ на среднесрочную перспективу .7 3. Основные направления денежно-кредитной политики ЦБ РФ на Заключение . 22 Литература . 24 Приложение 1 .25 Приложение 2 .26 Введение. Эффективное функционирование банковской системы - необходимое условие развития рыночных отношений в России, что объективно определяет ключевую роль Центрального банка в регулировании банковской деятельности. Поиск действенных форм и методов денежно-кредитного регулирования экономики предполагает изучение и обобщение накопленного в этой области опыта. Денежно-кредитная политика является одной из составляющих экономической политики и позволяет сочетать макроэкономическое воздействие с быстрой корректировкой регулирующих мероприятий, оказывая им оперативную и гибкую поддержку. В связи с этим большой интерес вызывают различные аспекты деятельности Центрального банка, являющегося основным проводником официальной денежно-кредитной политики. Центральное место в контрольной работе занимает рассмотрение основных направлений денежно-кредитной политики на 2007год, а также основных рыночных инструментов денежно-кредитного регулирования: изменение официальной учетной ставки, применение минимальных резервных требований, операции на открытом рынке, а также некоторые методы административного воздействия. 1.Организационно-правовые основы деятельности ЦБ РФ.

скачать реферат Анализ хозяйственной деятельности ОАО "Новокузнецкий металлургический комбинат"

Дебиторская задолженность всегда отвлекает средства из оборота, препятствует их эффективному использованию, следствием чего является напряженное финансовое состояние предприятия. Т.е. дебиторская задолженность характеризует отвлечение средств из оборота данного предприятия и использование их дебиторами. Тем самым она отрицательно влияет на финансовое состояние предприятия, поэтому необходимо сокращать сроки ее взыскания. Основными макроэкономическими факторами появления дебиторской являются: определение инфляционного роста цен адекватному увеличению платежных средств; неудовлетворительная работа банковской системы; низкая развитость или неразвитость финансового рынка; игнорирование правовых аспектов обязательств в договорной практике предприятий; не сокращающийся разрыв хозяйственных связей бывшего постсоветского пространства. Вместе с тем, необходимо иметь в виду, что дебиторская задолженность, как реальный актив, играет достаточно важную роль в сфере предпринимательской деятельности. Кредиторская задолженность в определенной мере полезна для предприятия, т.к. позволяет получить во временное пользование денежные средства принадлежащие другим организациям.

скачать реферат Кредитная система РК

Кредитная система расширяет масштабы денежного накопления, позволяет осуществить переход денежных средств из одной отрасли в другую и поэтому способствует росту эффективности производства. Роль и значение кредитной системы характеризуются рядом показателей: общий объем кредитных вложений, доля банковских ссуд в формировании основного и оборотного капитала предприятий и организаций, совокупный платежный оборот и др. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 1. Ильясов К.К. . Финансово-кредитные проблемы развития экономики Казахстана /Под ред.– Алматы: Бiлiм, 1995 – 240 с. 2. Кучукова Н.К. Макроэкономические аспекты реформирования финансово- кредитной системы Республики Казахстан в условиях перехода к рыночной экономике. – Алматы: Гылым, 1994. – 439 с. 3. Райзберг Б.А. Курс экономики: Учебник /Под ред.– ИНФРА-М, 1997. – 720 с. 4. Сейткасимов Г.С. Деньги, кредит, банки: Учебник /Под ред. проф. – Алматы: Экономика, 1996. – 364 с. 5. Чекмаева Е.Н. Межбанковский кредитный рынок и его регулирование /Деньги и кредит. 1994. №5-6. с. 68-71. 6. «Предприниматель и право». №12 (73), май, 1997.----------------------- Лизинговые фирмы Факторинговые фирмы Ломбарды Кредитные товарищества Общества взаимного кредита Страховые общества Инвестиционные компании Пенсионные фонды Финансовые компанииСпециализированные банки: инвестиционные, инновационные, учетные, ипотечные, потребительского кредита, ссудо-сберегательные Почтовые отделения почтово-сберегательные учреждения Почтово-сберегательная система Специализированные кредитно-финансовые институты Национальный эмиссионный банк Региональные эмиссионные банки Эмиссионные банки Неэмиссионные банки ПАРАБАНКОВСКАЯ СИСТЕМА БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА

Набор "Учимся считать. Числовой ряд до 20".
Новый уникальный комплект для быстрого обучения детей счету от института Эриксона - ведущего европейского центра коррекционной
1069 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Магнитофончик "Мульти-пульти".
С магнитофончиком "Мульти-пульти" можно устроить настоящую дискотеку! Слушай 16 песенок ("Весёлая карусель",
340 руб
Раздел: Прочие
Папка для чертежей и рисунков, А2.
Толщина 1,3 мм. Размер - А2 (640x470 мм). 1 отделение. Материал - пластик. 2 ручки. Закрывается на молнию. Цвет в ассортименте, без
537 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
скачать реферат Структура и функции центральных банков. Пример развитых стран

Поиск действенных форм и методов денежно-кредитного регулирования экономики предполагает изучение и обобщение накопленного в этой области опыта стран с рыночной экономикой. Осуществляемая в этих странах денежно-кредитная политика является одной из составляющих экономической политики и позволяет сочетать макроэкономическое воздействие с быстрой корректировкой регулирующих мероприятий, оказывая им оперативнуюРоссииРРоРРРРРвлууалуHHHHHH и гибкую поддержку. В связи с этим большой интерес вызывают различные аспекты деятельности центральных банков, являющихся основными проводниками официальной денежно - кредитной политики. Отсюда вытекает актуальность рассмотрения зарубежных центральных банков в качестве примеров успешного функционирования банковской системы. По сути дела, двухуровневая банковская система начала свое существование в России в 1991 году. Тогда как в зарубежных развитых странах развитие банковских систем насчитывает десятки, а в некоторых и сотни лет. Примеры успешной деятельности очень полезны для рассмотрения в условиях российской действительности.

скачать реферат Ссудные операции коммерческого банка

Стремительное развитие российской банковской системы определило возможность руководителей банков и их работников овладеть методами и приемами работы, в отличие от западных стран, где процесс становления банковской системы происходит в течение нескольких веков. В целом же, проблемы банковской системы России обусловлены двумя причинами: во-первых, на лицо неблагоприятные макроэкономические условия, во-вторых, существуют внутренние причины, связ0анные с особенностями деятельности самих коммерческих банков. Актуальность темы исследования Для отечественной банковской системы характерен рост общего объема предоставленных кредитов. Качество кредитного портфеля не зависит напрямую от спецификации банка на кредитовании (о котором свидетельствует значительная доля кредитов в общей сумме активов), и варьируется для каждого банка. Способом же повышения качества кредитного портфеля является совершенствование управления ссудными операциями. В настоящее время многие коммерческие банки не имеют собственной концепции управления ссудными операциями, для них характерна слабость тех ил иных аспектов управления ссудными операциями, отсутствует система подхода к его осуществлению.

скачать реферат Методы кредитования предприятий в Республике Казахстан

Таким образом, банковский кредит позволит приобрести комбайны на условиях, которые максимально соответствуют финансовым и производственным возможностям предприятия. Суммарный чистый доход от реализации продукции за год жизни проекта составит не менее 276706 тыс. тенге. Максимальная выплата по кредиту не превышают 9000 тыс. тенге в год. Предпринимательский доход составит за год реализации проекта не менее 199601 тыс. тенге. Данное мероприятие по привлечению заемных средств должно положительно повлиять на структуру финансовых ресурсов предприятия. Список использованной литературы Райзберг Б.А. Курс экономики: Учебник /Под ред.– ИНФРА-М, 2001 Общая теория денег и кредита» под ред. Жукова Е.Ф., М., «Банки и биржа», 1999 Ильясов К.К. Финансово-кредитные проблемы развития экономики Казахстана /Под ред.– Алматы: Бiлiм, 2002 Сейткасимов Г.С. Деньги, кредит, банки: Учебник /Под ред. проф. – Алматы: Экономика, 2000 Общая теория денег и кредита: Учебник / Под ред. Е.Ф. Жукова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2004 Чекмаева Е.Н. Межбанковский кредитный рынок и его регулирование /Деньги и кредит. 2003 Кучукова Н.К. Макроэкономические аспекты реформирования финансово-кредитной системы Республики Казахстан в условиях перехода к рыночной экономике. – Алматы: Гылым, 2002 Бекболатулы Ж.К. Коммерческие банки Казахстана: проблемы и приоритеты // Экономика Казахстана, 2000 Калиева Г.Т. Коммерческие банки в Казахстане и проблемы обеспечения их устойчивости: Автореферат. – Алматы: 2000 Банковские системы стран СНГ: разные перспективы, но общие риски // 6 декабря 2004 г.

скачать реферат Развитие банковской системы России в современных условиях

Сохранилась тенденция концентрации активов банковского сектора в крупнейших кредитных организациях. Так, если в начале года 50 крупнейших кредитных организаций контролировали 73,8% активов банковского сектора, то по итогам первого полугодия уже 74,9%. Представляется, что в такой высокой концентрации потенциально заключены высокие системные риски. Суммируя итоги, можно сказать, что российский банковский сектор продолжил в первом полугодии 2006 г. динамичное развитие и по-прежнему обладает неплохим запасом финансовой прочности. Вместе с тем имеются некоторые тенденции, которые при дальнейшем развитии способны угрожать финансовой стабильности. В прогнозе развития ключевой аспект - макроэкономическая и институциональная стабильность. 4 Вывод Оценивая итоги развития банковского сектора России в целом в первом полугодии 2006 г.,можно сделать следующие выводы. Продолжилось динамичное посткризисное развитие банковской системы. Банки продолжали достаточно активно кредитовать народное хозяйство. В отраслевой структуре ссудного портфеля произошли сдвиги в сторону увеличения кредитования сельского хозяйства, строительства, ипотеки.

скачать реферат Центральный банк России: функция денежно-кредитного регулирования

Во всем этом немаловажную роль играют Центральные банки. Эффективное функционирование банковской системы - необходимое условие развития рыночных отношений в России, что объективно определяет ключевую роль центрального банка в регулировании банковской деятельности. Поиск действенных форм и методов денежно-кредитного регулирования экономики предполагает изучение и обобщение накопленного в этой области опыта стран с рыночной экономикой. Осуществляемая в этих странах денежно-кредитная политика является одной из составляющих экономической политики и позволяет сочетать макроэкономическое воздействие с быстрой корректировкой регулирующих мероприятий, оказывая им оперативную и гибкую поддержку. В связи с этим большой интерес вызывают различные аспекты деятельности центральных банков, являющихся основными проводниками официальной денежно-кредитной политики. Подробно рассмотрены роль и операции ЦБ, их функции - эмиссионного центра, валютного центра, банка банков, банкира правительства, центра денежно-кредитного регулирования экономики.

Набор детской посуды "Принцесса", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Настольная игра "Коварный Лис".
В городе был замечен Коварный Лис, который сумел увести пирог прямо у вас из-под носа! Все лисы теперь попали под подозрение, но кто же из
1196 руб
Раздел: Классические игры
Чехол на лобовое стекло всепогодный (арт. TD 0334).
Каждое зимнее утро встречаете со скребком и щеткой, тихо ненавидя вечную ледяную корку и «сугробы» на лобовом стекле?
402 руб
Раздел: Прочее
скачать реферат Финансовая система государства: её структура, функции и современные проблемы

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА Под ред. Л.А. Дробозиной. – М.: Банки и биржи. ЮНИТИ, 1995 г. Дробозина Л.А. «Финансы. Денежное обращение. Кредит»: Учебник для вузов. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997. Мельников В.Д., Ильясов К.К. Финансы. – Алматы, 2002 г. Кучукова Н.К. Макроэкономические аспекты реформирования финансово-кредитной системы Республики Казахстан в условиях перехода к рыночной экономике. – Алматы: Гылым, 2006 Обзор. Банковская система Казахстана Декабрь 2007 «Рейтинговое агентство «KZ-ra i g»» ПРЕСС-РЕЛИЗ о состоянии финансового рынка и финансовых организаций на 1 февраля 2008 года (предварительные данные) Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций Показатели финансового сектора за

скачать реферат Банковская система Республики Казахстан: проблемы и перспективы.

Воздействие Национального банка на деятельность коммерческих банков может осуществляться методами, носящими как сугубо экономический (т.е. косвенный), так и экономико-административный (прямой). Кредитное регулирование включает совокупность методов, выбор которых зависит от объекта и цели регулирования, а также от степени зрелости рыночных отношений. В процессе воздействия на работу коммерческих банков объектом регулирования Национального Банка становятся определенные макроэкономические характеристики использования кредита, позволяющие, с одной стороны, влиять на экономику в целом, а с другой, – обеспечивать ликвидность банковской системы. Помимо разбивки методов банковского регулирования на прямые и косвенные различают также общие и селективные способы осуществления денежно-кредитной политики Национального банка. Общие методы, являясь преимущественно косвенными, касаются кредитного рынка в целом. Селективные направлены на конкретные виды кредита. Их назначение связано с расширением частных задач (скажем, ограничение выдачи некоторым банкам ссуд или выдачи отдельных видов последних).

скачать реферат Финансовый контроль: формы, методы, органы

В частности, в 1990 году были упразднены органы народного контроля; в связи с новой политической властью во главе с Президентом возник президентский контроль. Появились новые органы финансового контроля: Федеральное Казначейство, Министерство Российской Федерации по налогам и сборам, Счётная Палата, Федеральная служба налоговой полиции и другие. Перестроена структура Министерства финансов России, изменились его функции. Возник аудиторский контроль. Новые формы приобрёл общественный финансовый контроль. Разгосударствление банковской системы и появление коммерческих банков и других кредитных организаций вызвали к жизни новые методы финансового контроля, как со стороны коммерческих банков за финансовым состоянием предприятий-клиентов, так и за деятельностью самих коммерческих банков со стороны Центрального банка Российской Федерации (ЦБ РФ), так и за деятельностью самого ЦБ РФ со стороны законодательных органов. В условиях перехода к рынку содержание и методы контроля претерпевают значительные уточнения, вызванные изменением роли государства в экономике, в частности, сужается, центрируется на сфере макроэкономических процессов, включая контроль за стоимостными пропорциями движения ВВП, денежных средств, поступающих в распоряжение государства.

скачать реферат Экономическая реформа в Болгарии и проблемы ее интеграции в мировую экономику

СОДЕРЖАHИЕ: 1. Введение 2. Основные пpоблемы и пpотивоpечия экономических pефоpм в Болгаpии 2.1. Хозяйственная стpатегия 2.2. Макpоэкономическая pестpикция 2.3. Кpедитная система 2.4. Частный сектоp 2.5. Социальный аспект 2.6. Валютная политика 2.7. Банковская система 2.8. Внешняя и внутpенняя задолженность 3. Сpавнительная хаpактеpистика экономических pефоpм Болгаpии и дpугих стpан Центpальной и Восточной Евpопы 4. О внешнеэкономической стpатегии Болгаpии на 1996-1998 гг. 4.1. Hапpавления внешнеэкономической стpатегии 4.2. Исходные пpедпосылки для осуществления внешнеэкономической стpатегии 4.3. Внешняя тоpговля и платежный баланс на пеpиод 1996-1998 гг 4.4. Упpавление внешним долгом 4.5. Возможность замены долга на собственность 4.6. Пpивлечсение внешних pесуpсов 5. Заключение 1. ВВЕДЕHИЕ В pезультате pаспада социалистического лагеpя в Центpальной и Восточной Евpопе выделился pяд стpан, бывших паpтнеpов Советского Союза, для котоpых конец 80-х, начало 90-х годов ознаменовались большими пеpеменами буквально во всех сфеpах жизни.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.