телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАИгры. Игрушки -30% Бытовая техника -30% Товары для спорта, туризма и активного отдыха -30%

все разделыраздел:Разное

Материальна основа документа

найти похожие
найти еще

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Були створені грамплатівка, магнітні стрічки, фото та кіноплівки, магнітні і оптичні диски - матеріальні носії такої інформації, котра не може бути зафіксована на папері. В ролі матеріальної основи полімерних документів використовують багатошарові полімерні системи. Ці документи іноді називають плівковими або пластинковими. Найчастіше матеріальною основою плівкових матеріалів є фотографічний матеріал - світлочутливий, призначений для отримання на ньому фотографічного зображення. Фотоматеріали поділяються на чорно-білі та кольорові, негативні та позитивні. Чорно-білі - це фотографічний матеріал, на якому в результаті експонування і хіміко-фотографічної обробки утворюється зображення, що складається з металічного срібла. На кольорових фотоматеріалах утворюється зображення, що складається з барвників. Фотоматеріали поділяються на кіноплівку, фотоплівку та фонограмну кіноплівку. Кіноплівка - фотографічний матеріал на гнучкій основі, призначений для отримання кінозображення, запису та відтворення звуку. Фотоплівка - фотографічний матеріал на гнучкій основі, призначений для різних видів зйомки та друкування. Фонограмна кіноплівка - призначена для запису негативів фотографічних фонограм перемінної ширини. До полімерно-пластикових документів відносяться: кінодокументи (кіно-, діа-, відеофільми), фотодокументи (діапозитив, мікрофільм, мікрокарта, мікрофіша), фонодокументи (магнітні фонограми для запису зображення та звуку), документи для використання в ЕОМ (перфострічки). Групу полімерно-пластикових документів складають: гнучкий магнітний диск, магнітна карта, гнучка та жорстка грамплатівка, оптичний диск - як жорсткий, так і м’який. Існують стандарти на матеріальну основу документа призвані гарантувати механічну міцність (здатність МОД протистояти розрусі документа під дією механічного навантаження - розрив, злам), біостійкість (здатність МОД протистояти дії біологічного фактора - грибок, плісень), зносостійкість (здатність МОД протистояти стиранню) та довговічність документа (здатність МОД тривалий час зберігати експлуатаційні властивості). Друга атрибутивна складова документа - його речовинна (субстанціональна) форма, матеріальна основа носія інформації, особливості якої складають другу групу відносно самостійних основ ділення документа на види та підвиди по матеріалу носія інформації, по матеріальній конструкції та ін. По матеріалу носія інформації виділяють класи документів на штучній та природній основі. Основними різновидами сучасних документів на природній основі є паперові та полімерні (полімерно - плівкові і полімерно - платівкові) документи. Паперовий документ, виготовлений на папері, або інших матеріалах, по своїм властивостям схожих з папером (папірус, пергамент або синтетичні замінники паперу). До класу паперових документів відносять книги, газети, журнали, ноти, карти, патенти, нормативні документи та інші види видавництв, а також перфокарти, паперові перфострічки, фотокартка і т. п. Плівковий документ, створений на плівковій основі (кіно-, діафільм, мікрофіша, магнітна фонограма, документ з записом інформації для ЕОМ).

Встановлені вимоги до заголовків, формул, таблиць, графічних матеріалів, посилань, алфавітних покажчиків, приміток, умовних позначень та ін. Даються типові фрагменти тексту, наприклад: «Стандарт повністю відповідає міжнародному стандарту ISO (IEC).», «Затверджений та введений у дію наказом Держстандарту України.» та ін. Оформлення стандартів основане на застосуванні єдиних форм для обкладинки і сторінок стандартів усіх категорій , а також на використання єдиних елементів, що вносяться в ці форми: позначення стандарту, порядковий реєстраційний номер (чотири знаки), а через дефіс - дві останні цифри року затвердження (ДСТУ 2732-94). Встановлені правила нумерації сторінок, використання форматів паперу при друкуванні стандартів і т. п. Все це знижує затрати на підготовку та видавництво стандартів, надає їм необхідну юридичну силу, полегшує їх пошук. Зміст стандартів докладно деталізовано з указівкою, в ряді випадків, найменування включених розділів та підрозділів, що полегшує користування ним. Технічні умови (ТУ) - нормативний документ, розроблений для встановлення вимог, що регулюють відносини між постачальником (розробником, винахідником) та споживачем (замовником) продукції на яку відсутні державні або галузеві стандарти (або в разу необхідності конкретизувати вимоги даних документів). Технічні умови бувають двох видів: 1) ТУ, що являються невід’ємною частиною комплексу нормативних документів на продукцію (товари, послуги); 2) ТУ, що являються самостійним документом. ТУ складається з вступної частини (області застосування) та розділів, що розташовані в наступній послідовності: технічні умови, вимоги безпеки та охорони навколишнього середовища, правила приймання, методи контролю, транспортування та зберігання, вказівки по експлуатації, гарантії виготовлювача. До основних реквізитів ТУ відносять: позначення ТУ, індекс документа, скорочена назва держави, код підприємства (організації) - власника оригіналу ТУ (вісім знаків), порядкового реєстраційного номеру (три знаки і дві останні цифри року затвердження). Та, крім того, приводиться назва ТУ та вихідні дані. Характеристика полімерних матеріалів одного з найпоширеніших матеріальних носіїв інформації. Розвиток науки та техніки призвело до різкого збільшення об’ємів наукової, технічної, економічної та інших видів інформації. Носії на основі полімерних матеріалів, таких, як мікрографічні документи в компактній формі на фото-, кіно-, магнітній стрічці, оптичних та відео дисках, дозволяють передавити інформацію у часі та просторі якнайбільшими об’ємами. Спрощені умови зберігання інформації порівняно з паперовими документами, для яких потрібно обов’язково дотримуватися технічних вимог: умов підтримання оптимального рівня вологості у приміщенні, температури, кислотності, боротьби з мікроорганізмами та ін., а також проблеми, що до дотримання захисту друкованої продукції від пожеж, поводей та інших бідувань. До цього слід додати дефіцит паперу при умовах потреби охорони навколишнього середовища, зокрема лісопосадок. Особливою перевагою штучних носіїв інформації є здібність нести звукову мову, музику, рухове та об’ємне зображення, що неможливо на паперовій основі.

Аудіо-компакт-диск - це диск з постійною звуковою інформацією, що записана в двоїстому коді. Призначений для відтворення інформації на програвачах компакт дисків. Якість відтворення (перешкодозахищеність), компактність, зручність відтворення та зберігання являються основними достоїнствами КД. CD-ROM - найбільш популярний вид оптичних дисків для використання в ПК. Диск з постійною пам’яттю та високою інформаційною ємністю, що призначена для зберігання та зчитування значних об’ємів інформації. Відео-компакт-дикс представляє собою диск з синтетичного матеріалу, на поверхні якого розташовані спіральні чи концентричні доріжки з записом відеофільмів, естрадних програм, графічного зображення та ін. На DVD- диску також записується текстова, відео та звукова інформація, а також комп’ютерні дані. Розпізнають диски з можливістю багатократного та однократного запису. Володіють високою інформаційною ємністю, малими розмірами, надійністю та довговічністю. Об’єктами зберігання на ОД можуть бути енциклопедії, науково-технічні, галузеві довідники та словники, нормативно-довідкові бази даних, аудіовізуальні учбові посібники, набори навчальних та ігрових програм. Оптичні інформаційні системи - вершина сучасних досягнень в області графіки запису та пошуку інформації. До недоліків лиш можна віднести досить високу вартість обладнання. Голограма - документ, що містить зображення, запис та відтворення якого проводиться оптичним способом за допомогою лазерного променя без використання лінз. Голограма створюється за допомогою голографії - метода точного запису, відтворення та перетворення хвильових полів. Він оснований на інтерференції хвиль - явища, що спостерігається при складенні поперечних хвиль (світових, звукових та ін.) або при посиленні хвиль в одних точках документа та послабленні в інших в залежності від різності фаз інтерферуючих хвиль. На фотопластинку одночасно з «сигнальною» хвилею, розсіяний об’єктом, направляють «опорну» хвилю від того ж джерела світла. Виникаюча при інтерференції цих хвиль картина, що містить інформацію об об’єкті, фіксується на світлочуттєвої поверхні (голограмі). При одержанні голограми або її дільниць опорної хвилі можна побачити об’ємне зображення об’єкта. Запис та відтворення зображення провадиться за допомогою лазера. Якість зображення залежить від монохроматичності випромінювання лазера та роздільної здатності фотоматеріалів, що використовуються при одержанні голограм. Якщо спектр випромінювання широкий - інтерференційна картина буде нечіткою та розмитою. Тому при виготовленні голограми застосовують лазери з дуже вузькою спектральної лінією випромінювання. Голограма може бути плоскою та об’ємною. Чим більше об’єм, тим краще реалізуються всі її якості. Голограму можна використовувати для найрізноманітніших цілей. Вже отримані експериментальні результати для голографічної мініатюризації документів з кратністю зменшення 200(. Перспективи розвитку матеріальної основи документа з врахуванням забезпечення довготривалого збереження інформаційних повідомлень. З наведених вище характеристик кожного нового штучного носія інформації, можна зробити висновок, що перспективними в майбутньому будуть оптичні диски із записом найрізноманітніших видів інформації, що дозволять створювати нові і нові бази даних інформації для: = швидкого доступу до них (як до вітчизняних, так і до зарубіжних баз даних); = автоматизацію та обробку даних; = швидкого та зручного пошуку потрібного документа; = полегшення відтворення та передачі інформації у часі та просторі; = прискорить донесення нової інформації до реципієнта; = тривалого та надійного зберігання документів.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Советско-Польские войны

На волне критического осуждения советской внешней политики ныне появились суждения относительно сопоставления советской и германской оккупационной политики. Так, С. З. Случ полагает, что "масштабы жертв, человеческих страданий и лишений, а также материального ущерба, нанесенного советской оккупацией Восточной Польше, предстоит еще оценить на основе документов, но очевидно, что они были вполне сопоставимы, а возможно даже и превосходили то, что обрушилось в тот же период на население оккупированной немцами территории Польши"874 . Любопытно, что в одной фразе констатируется неизученность этой проблемы и уверенность в том, что действия Совесткого Союза были "хуже" действий Германии. Что ж, попробуем оценить эту "очевидность". Как известно, территория Второй Речи Посполитой была в октябре 1939 г. разделена между СССР, Германией, Литвой и Словакией. Основная территория, населенная поляками, оказалась под властью Германии, которая аннексировала западные польские воеводства (около 95 тыс. кв. км), а на остальной территории создала польское генерал-губернаторство (около 97 тыс. кв. км)875

скачать реферат Экспертиза научной и практической ценности документов

Но независимо от того, является ли архив ведомственным или принадлежит негосударственной организации, все они без исключения подчиняются требованиям законодательства по архивам и делопроизводству нашей страны. Экспертиза ценности документов проводится на основе принципов историзма, комплексности и всесторонности. Принцип историзма – требует подходить к изучению документов с учетом конкретной исторической обстановки, т.е. с учетом особенностей времени и места создания документа. Принцип всесторонности и комплексности изучения документов – документы должны изучаться и оцениваться в комплексе, где одни документы дополняют другие. Подвергая документы экспертизе, в организации руководствуются определенными критериями для установления их ценности. Основными критериями, определяющими ценность документов, являются: роль и место организации в системе государственного (негосударственного) управления и (или) функционирования конкретной отрасли (системы, объединения), значимость выполняемых ею функций; время и место образования документов; юридическая достоверность документов (наличие подписей, дат,печатей, резолюций и помет); особенности материальной основы документов и их физическогосостояния; подлинность, копийность документов.

Экспресс-скульптор "Эврика", большой.
Настоящее искусство в Ваших руках! Экспресс-скульптор - это не только стимулятор творческих способностей, но и точечный
943 руб
Раздел: Антистрессы
Коврик для ванной "Kamalak Tekstil", 60x100 см (коричневый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
562 руб
Раздел: Коврики
Развивающая настольная игра "Хронолёт", новая версия.
Выполняя разные интересные и забавные дела, игроки будут перемещаться по игровому полю-циферблату. Задача игроков — выполнить как можно
1024 руб
Раздел: Классические игры
 Как это было: Объединение Германии

двусторонних отношений на стабильной и долгосрочной основе и установления прочного доверия между обоими государствами и их народами, будучи убежденными, что демократические и экономические свободы являются основой долговременного экономического и социального прогресса, признавая, что стабильные взаимовыгодные связи в этих областях служат материальной основой построения отношений подлинного партнерства и конструктивного сотрудничества между ними, будучи убежденными, что процесс экономических реформ, опирающийся на силы рынка, укрепляет эффективность экономики, в большей степени может учитывать потребности и чаяния человека, улучшает условия тесного сотрудничества, способствует большей открытости системы мировой торговли, опираясь на достигнутый уровень экономического взаимодействия между обеими странами, отмечая важность выполнения в полном объеме Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 1 августа 1975 года и итоговых документов последующих встреч представителей государств-участников

скачать реферат Основы делопроизводства

К критериям содержания (основного критерия) относятся: значимость событий, отраженных в документе; значение содержащейся в документе информации, ее повторения в других документах, целевое значение; вид и разновидность документа. К критериям внешних особенностей документа относятся: юридическая достоверность документа (наличие подписей, дат, печатей); наличие резолюций; особенности передачи дел; особенности материальной основы документа; особенности физического состояния документа. Критерий юридической силы документа взаимосвязан с критерием подлинности, так как юридическую силу имеют только правильно оформленные документы. В некоторых случаях юридической силой обладают вторые и последующие экземпляры документа (акты, договоры), копии документов об образовании, актов гражданского состояния и выписки из документов, но при условии правильного оформления состава удостоверения. Критерий физического состояния документа применяется в случаях наличия поврежденных документов, поэтому является вспомогательным. Например, документы обгорели, повреждены и т.п. Если документы представляют особую ценность по другим критериям, их передают на реставрацию, если же нет - уничтожают.

 Научно-техническая разведка от Ленина до Горбачева

Лаваль, авиадиспетчер генерального секретариата гражданской авиации (ГСГА) в отставке, завербованный в 1966 году на материальной основе В. Сафроновым, сотрудником советского торгпредства в Париже. Информация, поступавшая в Москву от группы Фабиева. имела исключительно важный характер. Так, с помощью М.Лефевра ГРУ удалось получить отчеты НИОБР, програмное обеспечение для пусковых установок и компьютеров, контролировавших запуск ракет «земля—земля», патент на электронное отключение посадочных полос. От Д. Ферреро, работавшего до поглощения управления вооружений и авиации фирмы «ФИАТ» госкомпанией «Аэра Италиа» секретарем руководителя этого управления, были получены совершенно секретные документы, касающиеся: автоматической системы НАТО для наземного управления системами ПВО; консультативной промышленной группы НАТО (организации, занимающейся стандартизацией промышленного оборудования для армий стран НАТО); программы совместных исследований в области вооружений, организации снабжения вооруженных сил НАТО: европейской научно-исследовательской организации по ракетам; сведений об американском многоцелевом истребителе F-104 «Стафигхтер» (более четверти века состоял на вооружении стран НАТО), в числе которых отчет о летных испытаниях, сопоставительный доклад ВВС США о летных испытаниях американского истребителя Т-33 и итальянского истребителя G-91 «ФИАТ»; отчетов о различных совещаниях и исследованиях ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития) и т. д

скачать реферат Организация налогового учета

В бухгалтерском учете отражаются все важнейшие стороны деятельности предприятий, количество материальных и денежных средств, определяются объем и себестоимость заготовления материалов, производства продукции, реализации, выявляются результаты хозяйственной деятельности. Особенности бухгалтерского учета состоят в следующем: 1) используются все три измерителя ( натуральные, трудовые, стоимостные ); 2) учет строго документирован; 3) в строго определенном порядке на основе документов производится систематическая запись совершенных хозяйственных операций по учетным позициям (счетам бухгалтерского учета); 4) для проверки данных учета денежных средств, товарно-материальных ценностей и других записей периодически проводятся инвентаризации; 5) учет является сплошным по охвату операций предприятия и непрерывным во времени. Ни одна хозяйственная операция не может быть пропущена в бухгалтерском учете, каждая из них регистрируется. При помощи статистического учета отражаются и изучаются массовые общественные явления, в том числе и такие экономические процессы, как производство, обмен и распределение общественного продукта.

скачать реферат Анализ финансового состояния предприятия

Результаты анализа - "материальная основа" управленческих решений, принятие которых основывается также на интеллекте, логике, опыте, личных симпатиях и антипатиях лица, принимающего эти решения. Все это лишний раз свидетельствует о том, что финансовый анализ в современных условиях становится элементом управления, инструментом оценки надежности потенциального партнера. Необходимость сочетания формализованных и неформализованных процедур в процессе принятия управленческих решений накладывает отпечаток, как на порядок подготовки документов, так и на последовательность процедур анализа финансового состояния. Именно такое понимание логики финансового анализа является наиболее соответствующим логике функционирования предприятия в условиях рыночной экономики. Финансовый анализ является частью общего, полного анализа хозяйственной деятельности; если он основан на данных только бухгалтерской отчетности - внешний анализ; внутрихозяйственный анализ может быть дополнен и другими аспектами: анализом эффективности авансирования капитала, анализом взаимосвязи издержек, оборота и прибыли и т.п. Финансовый анализ деятельности предприятия включает: - анализ финансового состояния; - анализ финансовой устойчивости; - анализ финансовых коэффициентов: - анализ ликвидности баланса; - анализ финансовых результатов, коэффициентов рентабельности и деловой активности. 1.2 Виды финансового анализа.

скачать реферат Бухгалтерский учет на предприятии ТОО "СКМК"

Работнику, направленному в командировку выдается командировочное удостоверение, бухгалтерия производит расчет командировочных, которые выдаются из кассы. В установленные сроки подотчетные лица должны представить авансовые отчеты о фактически израсходованных суммах, с приложенными оправдательными документами. Авансовый отчет сдается в бухгалтерию со всеми первичными документами - счетами-фактурами, чеками и др. документами. Бухгалтер проверяет авансовые отчеты и определяет израсходованные суммы, подлежащие утверждению руководителем предприятия. В конце месяца распечатывается «Оборотно-сальдовая ведомость по счету 1250». В данной ведомости указываются имена тех, кто брал денежные средства в подотчет, сальдо на начало периода, обороты за период, сальдо на конец периода. Затем составляется «Журнал-ордер № 7 и Ведомость по счету 1250 «Задолженность работников и других лиц». Здесь указываются счета, с которыми корреспондирует в течение периода счет 1250 и выводится остаток по этому счету. 4. Учет запасов По функциональной роли и назначению в процессе производства все запасы подразделяются на два вида: 1. основные - это материалы, которые вещественно входят в изготавливаемую продукцию, образуя ее материальную основу; 2. вспомогательные - это материалы, которые входят в состав вырабатываемой продукции, но в отличие от основных материалов, не создают вещественной основы производимой продукции.

скачать реферат Бухгалтерский финансовый учет материалов

Цель настоящей работы – изложить теоретические аспекты и методологию бухгалтерского финансового учета материалов, а также осветить методы налогового учета, его взаимосвязь и различие с бухгалтерским учетом по рассматриваемому вопросу. Для достижения поставленной цели требуется решение следующих задач: изучение информации по теме работы, полученной из учебной литературы, нормативных документов, публикаций в периодических изданиях по исследуемому вопросу; группировка и систематизация информации; полное, комплексное обобщение информации. 1 Теоретические аспекты учета материалов 1.1 Понятие и классификация материалов. Материалы – это вид запасов, которые по своему экономическому содержанию являются предметами труда . К ним относятся объекты, составляющие материальную основу продукции (работ, услуг). В процессе производства материалы используются различно. Одни из них полностью потребляются в производственном процессе (сырье и материалы), другие изменяют только свою форму и размер (смазочные материалы, краски), третьи - входят в изделия без каких-либо внешних изменений (запасные части).

Качели подвесные детские.
Изготовлены из полипропилена. Для детей старше 3 лет, весом до 25 кг. Перед использованием необходимо убедиться в надежном закреплении
452 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Табурет "Плетенка" складной (большой).
Табурет, сделанный из пластмассы высокого качества. Ширина: 310 мм. Длина: 270 мм. Высота: 445 мм. Размеры сидения: длина - 230 мм, ширина
450 руб
Раздел: Стульчики
Шкатулка-фолиант "Книга Соломона", 21x13x5 см.
Шкатулка-фолиант выполнена в виде старой книги. Обложка шкатулки выполнена из кожзаменителя. Такая шкатулка послужит оригинальным, а
677 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
скачать реферат Принципы формирования архивных коллекций

Однако во второй четверти XIX в. департаментские архивы министерств стали объединяться в общеминистерские. Большинство документов ликвидированных учреждений использовались в работе Сената и коллегий мало, но стали все чаще использоваться учеными для написания исторических трудов. В связи с этим правительство издало Указ о создании исторических архивов. Первым из них стал Московский архив коллегии иностранных дел, хранивший документы бывшего Посольского приказа и документы по истории царской семьи. На основе документов бывшего Разрядного приказа был создан Разрядно-Сенатский архив, хранивший документы по внутренней истории России. В начале 70-х годов XVIII в. были созданы Петербургский и Московский архивы старых дел, сосредоточившие дела ликвидированных в 60 — 70-е годы центральных и местных учреждений. В январе 1786 г. был создан Поместно-Вотчинный архив, хранивший документы о помещичьем землевладении. 1. Понятие об архивном фонде, виды архивных фондовАрхивный фонд Российской Федерации - исторически сложившаяся и постоянно пополняющаяся совокупность архивных документов, отражающих материальную и духовную жизнь, имеющих историческое, научное, социальное, экономическое, политическое и культурное значение, являющихся неотъемлемой частью историко-культурного наследия народов Российской Федерации, относящихся к информационным ресурсам и подлежащих постоянному хранению.1 В состав Архивного фонда РФ входят находящиеся на территории Российской Федерации архивные документы – независимо от источника их образования, вида носителя, места хранения и формы собственности.

скачать реферат Этапы составления графика документооборота и графика учетных работ на предприятии

Так, требования цехов служат основанием для отпуска материалов со склада в производство, платежные требования поставщиков — для перечисления денежных средств с расчетного счета организации в уплату за поступившие сырье, материалы и т. д. На основании документов ведется постоянное наблюдение за движением материальных и денежных средств, состоянием расчетов. Подписывая документ, руководящий работник контролирует законность и целесообразность операции, оформляемой документом. Это возлагает на каждого подписавшего документ персональную ответственность за совершаемые им действия. Бухгалтерские документы имеют большое значение в обеспечении сохранности собственности, для контроля за действиями материально ответственных лиц, вскрытия случаев хищений и злоупотреблений. Отражение в учете хозяйственных операций на основе документов позволяет на любой момент получить сведения о наличии тех или иных материалов и денежных ценностей у каждого материально ответственного лица. Сопоставление документальных (учетных) данных с фактическими позволяет выявлять недостачи или излишки. Документы используются и для анализа финансово-хозяйственной деятельности любого юридического лица: изучаются факторы, способствующие выполнению показателей деятельности или ставшие причиной их невыполнения.

скачать реферат Особенности трудового договора педагогических работников с учителями общеобразовательных школ

Исходя из цели исследования, поставлены следующие задачи: – исследовать понятия, используемые законодателем в области регулирования норм о трудовых отношениях с педагогическими работниками общеобразовательных школ; – выработать практические предложения по совершенствованию правового регулирования норм трудового договора; – предложить пути решения проблемных вопросов, возникающих в теории и практике. Материальную основу любого общества составляет трудовая деятельность людей. Труд является независимым от любых общественных форм условием существования человека, и составляет его вечную естественную необходимость. Назначение права также состоит в том, чтобы путем регламентации меры труда и меры вознаграждения за труд обеспечить справедливое распределение между членами общества, как самого труда, так и его результатов. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям тарифно-квалификационной характеристики по должности и полученной специальности, подтвержденную документами государственного образца об уровне образования и (или) квалификации.

скачать реферат Документы как источники доказательств

Однако прежде чем приступить к рассмотрению сущности документов- доказательств, следует кратко остановиться на понятии доказательств в общетеоретическом плане. Статья 69 УПК определяет доказательства как «любые фактические данные, на основе которых в определенном законом порядке органы дознания, следователь и суд устанавливают наличие или отсутствие общественно опасного деяния и иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела». В ч. 2 этой статьи перечислены источники этих данных: показания свидетеля; показания потерпевшего; заключение эксперта; вещественные доказательства; протоколы следственных и судебных действий и иные документы. Данное в законе определение доказательств в литературе толкуется по- разному. Во-первых, нет единого мнения о самом понятии «фактические данные». Одни процессуалисты подразумевают под ними только факты объективной действительности, другие - сведения о фактах и факты, третьи - только сведения о фактах. Представляется, что последняя точка зрения наиболее верно характеризует сущность доказательств. Поскольку преступление — событие прошлого, субъект доказывания может воспринимать лишь сведения о нем, содержащиеся в показаниях, заключениях экспертов, материальных предметах, документах и т. д. Факты не могут быть доказательствами и по тем соображениям, что, существуя объективно, независимо от человека, они не могут быть оценены с точки зрения их доброкачественности и достоверности.

скачать реферат Бухгалтерский учет и аудит

На исследуемом предприятии ООО Электромонтаж бухгалтерский учет осуществляется посредством программы 1С Проф. Версия 6.0. Данная программа обеспечивает выполнение полного объема бухгалтерского учета и отчетности. Производится формирование финансовых результатов предприятия, анализ счетов (80, 81, 88) и составление отчетности. Анализ счетов, баланс, отчет о прибылях и убытках за 1998г. приведены в приложении. Основные недостатки используемого продукта приведены в Заключении данной работы. Также на предприятии используется правовая база Консультант плюс «Российское законодательство». Эта программа содержит полный спектр законодательных актов Российского государства. В ней удобно выполненна поддержки документов, система гиперссылок. Основным недостатком данной системя является отсутствие связи с бухгалтерскими программами. В следствии этого возникает необходимость увязывания законодательных актов и бухгалтерского учета непосредственно главному бухгалтеру, что порой вызывает затруднения. Глава 3. АУДИТ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДПРИЯТИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБЫЛИ 3.1 Методика аудита финансовых результатов предприятия Становление рыночных отношений сопровождается повышением роли прибыли как материальной основы движения экономических интересов предприятии и государства.

Кресло детское мягкое "Мяу-Мяу".
Кресло-игрушка "Мяу-Мяу" (Кошечка) - яркое и оригинальное кресло для детской комнаты, выполненное с использованием вышивальной
1442 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Сумка для обуви "Феи и невиданный зверь".
Пошита из водонепроницаемого износостойкого полиэстра. Подходит для частой стирки, не выцветает. Размер: 31х44 см.
309 руб
Раздел: Сумки для обуви
Цветные акварельные карандаши "Lyra Osiris Aquarell", 24 цвета.
Цветные акварельные карандаши, треугольные с кистью, диаметр грифеля 3,3 мм.
753 руб
Раздел: 13-24 цвета
скачать реферат Казанский Кремль: от прошлого к будущему

Оживает легенда. Седой кремль, сердце столицы Татарстана, пережив многие века, вступает в свою вторую молодость: начата его радикальная реконструкция. - Начало этому положил Президент РТ: по его инициативе Кабинет Министров республики в августе 1994 года принял постановление об основных направлениях научной концепции по реставрации Кремля, - рассказывает директор музея-заповедника “Казанский Кремль” Ильдус Вахитов. Благодаря этому документу и родилась новая организация, которая повела весь комплекс работ на территории Кремля. Весомым подспорьем послужили указы Президента Татарстана, а следом - Президента России, сразу придавшие программе реконструкции государственную значимость и подкрепившие ее материальную основу. В прошлом году из федеральной казны поступило 9 миллиардов 295 миллионов старых рублей. Кремль – особое, а для татарского народа – святое место, - считает заместитель директора заповедника, доктор архитектуры Нияз Халитов. – Со дня своего основания он стал центром государственной власти. Холм выбран неслучайно, а путем вычислений, манипуляций, “согласований” с неземными силами В первую очередь при выборе места наши предки исходили из геополитического стратегического положения.

скачать реферат Бухгалтерский учёт на предприятии

Оформляется он заявлением на аккредитив. Аккредитив открывается банком-эмитентом (банком плательщика) на основании договора, в котором предусмотрена такая форма расчета. Как правило, в договоре определяются условия аккредитива, а также вид аккредитива – отзывной, безотзывный, переводный и т.д. Для расчетов с поставщиками по выставленным аккредитивам используется счет 55 «Специальные счета в банках», субсчет 55/1 «Аккредитивы». Этот субсчет открывается по поручению организации за счет ее средств или кредитов банка путем депонирования указанной суммы на специальном счете. Депонирование средств гарантирует поставщику ценностей своевременный платеж за отгруженные товарно-материальные ценности и оказанные услуги. Средства с аккредитива перечисляются на расчетный счет поставщика на основе документов, подтверждающих отгрузку ценностей. 4.5.3 Расчет расчетными чеками Для ускорения и удобства расчетов покупателя ТМЦ с поставщиком могут быть использованы так называемые лимитированные чековые книжки. Денежные средства перечисляются на указанные чековые книжки либо с расчетного счета предприятия, либо за счет кредитов банка. Чековые книжки называются лимитированными, так как с помощью чеков из указанной книжки можно рассчитаться в пределах сумм, перечисленных на данную книжку, т.е. своего рода установлен лимит.

скачать реферат Делопроизводство в бухгалтерии

Документация в учете имеет первостепенное значение в управлении предприятиями, т.к. с ее помощью: контролируется наличие, движение и сохранность товар­но-материальных и денежных средств; контролируется количество и качество труда работников и расчетов за труд; обеспечивается повседневное руководство работой пред­приятия; обеспечивается внутренний и внешний (вышестоящей организацией, налоговой инспекцией, банками, независимыми ау­диторами) контроль за работой предприятия; устанавливается вина (она является доказательством для судебных органов) или невиновность лиц при судебных разби­рательствах; контролируются расчеты с другими предприятиями (учреждениями). На основе документов производится предварительный, те­кущий и последующий контроль за сохранностью средств пред­приятия и экономической необходимостью каждой хозяйствен­ной операции. Предварительный контроль - это контроль за целесооб­разностью совершения хозяйственной операции, когда руково­дящий персонал подписывает документы, содержащие распоря­жение на выполнение хозяйственной операции.

скачать реферат Правила составления документов

Крайне трудно поддаются сложные документы и организации: поскольку их содержание касается ряда вопросов, трудно решить, к какому делу должен быть отнесен документ. Содержание сложных документов, как правило, не раскрывается ни в названии, ни при их описании на обложке дел. При описании дел, состоящих из сложных документов (приказов, протоколов и др.), обычно ограничиваются указанием вида документов, автора, даты, отказываясь от характеристики их содержания. Поэтому желательно, чтобы большинство документов составлялись в виде простых. Простые документы устраняют неудобства при их оформлении, исполнении, контроле исполнения, кодификации. По приемам записи документы могут быть подразделены на созданные естественным языком (с помощью простой записи), стенографические, шифрованные (криптографические). Простая запись может быть полной и сокращенной. По форме документы различаются на документы определенной формы, формуляр и реквизиты которых установлены, и произвольной формы. По виду материального носителя документы могут быть разделены на созданные на бумажной основе и на специальных носителях информации (пленке, металле, стекле, дискетах и др.). От материального носителя зависит долговечность и стоимость документа, По срокам хранения разделяют документы постоянного и временного хранения (до 10 лет и свыше 10 лет).

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.