телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАТовары для детей -30% Рыбалка -30% Товары для спорта, туризма и активного отдыха -30%

все разделыраздел:Педагогика

Особливості контролю знань з математики

найти похожие
найти еще

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка Курсова робота на тему: “Особливості контролю знань з математики із застосуванням ЕОМ” студентки 43 групи фізико-математичного факультету Куліш О.І. науковий керівник: Спірін Олег Михайлович 2000 р. Серед основних ознак знань велике значення має уміння самостійно мислити, “бачити” задачу і знаходити підхід до її розв’язку, спроможність орієнтуватися в новій ситуації. Оцінюючи уміння, ми оцінюємо мислення, пам'ять, увагу і спроможність до самостійного мислення. З усього різноманіття умінь виділимо такі, що найбільш перевіряються при розв’язуванні завдань: 1. Уміння оперувати поняттями. Відомо, що не можна привести жодного судження не оперуючи поняттями. Поняття – загальна і необхідна форма всякого логічного мислення. Володіння поняттям пов’язано з аналізом, синтезом, порівнянням, зіставленням, абстрагуванням, узагальненням і, отже, із усіма розумовими процесами. Оцінюючи уміння, ми судимо про розвиток мислення, пам’яті, уваги. 2. Уміння застосовувати теорію до розв’язування практичних і навчальних задач. Відомо, що практика – це матеріальна, цілеспрямована діяльність людей, освоєння і перетворення об’єктивної дійсності, загальна основа розвитку людського суспільства і пізнання. Являючись критерієм істини, практика відповідає на запитання: є знання або їх немає. 3. Уміння самостійно мислити. Воно полягає в умінні виділити головне, порівняти це головне з даною ситуацією і знайти розв’язок. 4. Знання мови математичних наук або уміння записати символами математичні поняття і факти. Оцінювання цих умінь здійснюється по кількісній ознаці – числу допущених помилок, числу правильних відповідей, часу виконання завдання, а також по якісному – спеціально підібраних завданнях оптимальної складності. На основі критеріїв, що визначають об’єктивний контроль, встановлено, що основною дидактичною вимогою ефективного використання ЕОМ для перевірки знань з урахуванням обсягу, повноти, узагальненості, цілеспрямованості і дієвості є оптимальний рівень складності завдань і вправ, запропонованих до контролю. У запропонованій методиці використовується п'ять рівнів складності задач. Перший і другий рівні – початкові; вони відповідають першому (“фактичному”) рівню знань, що полягає в накопиченні “фонду знань”, який складається в основному з фактів. При розв’язуванні учні обмежуються приведенням одиничних фактів, дають заучені характеристики термінів і явищ. Третій рівень – операційний; він полягає в умінні здійснювати найпростіші логічні операції по готовому зразку і характеризується утворенням частносистемних асоціацій і наявністю зв’язку між знаннями, засвоєними в межах однієї глави або одного розділу. Четвертий рівень – аналітико-синтетичний; досягнувши його, учні виявляють уміння узагальнювати, диференціювати стійкі знання, зв’язувати раніше вивчене з новими знаннями, виділяти головні ідеї, основні положення теми, розділу, розкривати різноманітні зв’язки і проводити аналогії. П'ятий рівень – творчий; він потребує переносу знань у нові ситуації, створення нестандартних алгоритмів пізнавальних і практичних дій. Можна сказати, що оволодіння знаннями на першому – другому рівнях пов’язано з формальною логікою, а на третьому – п’ятому – із діалектичною.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Системная технология

Другими словами, оценка присутствует в любом виде деятельности: в экологической экспертизе, в деятельности преподавателя при контроле знаний учащихся, в деятельности аттестационных комиссий, в геологоразведочной деятельности и т.д. Особенностью оценки, в отличие от других видов экспертиз, напр., в отличие от экологического аудита, является то, что оценка должна завершиться количественным утверждением, т.е. утверждением «в виде числа» и это число должно быть «привязано» к определенной дате. Это утверждения типа: знания Нурахова Н.Н. по математике на 25.12.99 года оцениваются на высший балл пять по пятибалльной системе. Или: Нурахову Н.Н. 25.12.99 года за показанные знания по математике поставлена высшая оценка «пять» по пятибалльной системе. Оценкой, следовательно, может называться собственно процесс оценочной деятельности, а также и заключение, принятое экспертом, как результат оценочного процесса. Оценка, как процесс, который приводит к альтернативному утверждению, присутствует, как составная часть, во всех компонентах любой деятельности

скачать реферат Методика проведения контроля знаний по курсу "Основы экономики"(Контроль знань з курсу "Основи економЁки")

Зараз робиться спроба запровадити у старших класах середньої загальноосвітньої школи курс "Основи економічних знань", для того, щоб сформувати у підростаючого покоління глибоке розуміння суті економічних процесів, які відбуваються в суспільстві. Тому що настане час, коли саме життя, ринковий відбір залишить серед підприємців не просто винахідливих та впевнених у собі новачків, а тих, хто володіє теоретичними та практичними знаннями. Систематичний контроль знань і умінь учнів – одна з основних умов підвищення якості навчання. Учитель математики у своїй роботі повинен використовувати не тільки загальноприйняті форми контролю (самостійна і контрольна роботи, усне опитування біля дошки і т.д.), але і систематично винаходити, упроваджувати свої засоби. Уміле володіння вчителем різними формами контролю знань і умінь сприяє підвищенню зацікавленості учнів у вивченні предмета, попереджає відставання, забезпечує активну роботу кожного учня. Контроль для учнів повинен бути навчальним. В результаті проведення нетрадиційних форм контролю знань і умінь розкриваються індивідуальні особливості дітей, підвищується рівень підготовки до уроку, що дозволяє вчасно усувати недоліки і пробіли в знаннях учнів.Список використаної літератури1. Аксьонова О.В. Методика викладання економіки: Навч. посібник - К.: КНЕУ,1998 2. Бондарчук О.І. Бондарчук Л.І. Основи педагогіки та психології. Курс лекцій. - К.: МАУП, 1999 3. Державна національна програма "Освіта" (Україна XXI століття) 4. Лозниця В.С. Психологія і педагогіка. - К., 1999 5. Охитина Л.Т. Психологические основы урока. В помощь учителю. - М.: Просвещение, 1977 6. Подласый И.П. Педагогика: Новый курс: Учебник для студ. высш. учеб. заведений: В 2 кн. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001 7.

Экспресс-скульптор "Эврика", большой.
Настоящее искусство в Ваших руках! Экспресс-скульптор - это не только стимулятор творческих способностей, но и точечный
943 руб
Раздел: Антистрессы
Коврик для ванной "Kamalak Tekstil", 60x100 см (коричневый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
562 руб
Раздел: Коврики
Развивающая настольная игра "Хронолёт", новая версия.
Выполняя разные интересные и забавные дела, игроки будут перемещаться по игровому полю-циферблату. Задача игроков — выполнить как можно
1024 руб
Раздел: Классические игры
 Классная Америка

Наверное, это связано с тем, что если требовать от учителя преподавания программного материала, то логично проверять и усвоение этого материала учениками. Если на это пойти, то успеваемость по основным предметам будет не выше 10 процентов. Единственной формой контроля знаний учеников является сдача государственного экзамена, причем не в конце учебного года, а почему-то в апреле месяце. Причем до 2001 года эти экзамены проводились только по математике, английскому языку и гуманитарным предметам. По таким предметам, как химия, физика, и биология, эти тесты не предусматривались вообще. Единственным критерием знаний учеников по этим предметам служила учительская оценка. По математике тест проводился, но задание представляло собой такой примитив, что с контрольной для девятого класса легко справится любой двоечник-семиклассник российской школы. Удивительно, что при этом около 30 процентов учащихся дистрикта умудрялись завалить этот тест. Мне достаточно трудно оценить сложность тестов по английскому языку. Во всяком случае, ваш покорный слуга на первом году работы в школе со своим отнюдь не блестящим английским легко справился с большинством из предлагаемых вопросов теста для 9-го класса

скачать реферат Разработка системы рейтинг-контроля уровня усвоения знаний студентов

Перестроенные на указанных принципах отдельные курсы по физике, химии, биологии, математике, русскому языку и ряду других дисциплин позволили сократить объем подлежащего усвоению содержания в два-три раза (см. работы Н.Ф. Талызиной, 3.А. Решетовой, И.А. Володарской, 0.Я.Кабановой, И.П. Калошиной, И.И. Ильясова, А.И. Подольского, Н.Н. Нечаева и др.). 1.2 КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ Методы обучения в их традиционных вариантах иногда подразделяют на методы преподавания (лекция, рассказ, показ-демонстрация, объяснение, беседа и др.), методы учения (слушание, осмысление, упражнение, изучение учебников и первоисточников, моделирование, в том числе практические работы, учебное исследование и др.) и методы контроля (опрос, контрольная, коллоквиум, зачет, экзамен, защита проекта и др.) (Низамов Р.А. - 1975; Харламов И.Ф. - 1990 и др.) По источникам и способам передачи информации выделяют словесные, наглядные и практические методы. В зависимости от характера дидактических задач выделяют методы приобретения знаний, методы формирования умений и навыков, методы формирования творческой деятельности и методы контроля знаний, умений и навыков (Педагогика - 1988).

 Бизнес-планирование: Шпаргалка

Project Expert позволяет проанализировать альтернативные варианты развития проекта и выбрать оптимальный путь развития предприятия, определить потребность предприятия в денежных средствах, подобрать оптимальную схему финансирования и условия кредитования, оценить запас прочности бизнеса, эффективность вложений для всех участников проекта, выбрать варианты производства, закупок и сбыта, а также вести контроль за реализацией проектов. Система позволяет моделировать деятельность различных по величине предприятий от небольшой частной фирмы до холдинговых структур. С ее помощью можно создавать проекты любой сложности от расчета окупаемости нового оборудования до оценки эффективности диверсификации деятельности предприятия. Project Expert не требует ни глубокого знания математики, ни умения программировать необходимо только хорошо знать описываемый бизнес. Работа с системой на разных стадиях разработки и реализации инвестиционного проекта может быть описана в виде следующих основных шагов: Pпостроение модели компании и ее экономического окружения в рамках проекта ее развития; Pопределение потребности в финансировании проекта во времени; Pразработка стратегии финансирования; Pанализ прогнозируемых финансовых результатов; Pбизнес-планирование и создание бизнес-плана документа, содержащего текстовую часть, необходимые итоговые таблицы, графики и диаграммы; Pанализ данных о текущем состоянии проекта в процессе его реализации. 27.PОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛИ {БЮДЖЕТОВ) БИЗНЕС-ПЛАНА

скачать реферат Контроль знаний и умений учащихся по математике в школе

Все это в совокупности создает благоприятные условия для развития познавательных способностей учащихся и активизации их самостоятельной работы на уроках математики. Хорошо поставленный контроль позволяет учителю не только правильно оценить уровень усвоения учащимися изучаемого материала, но и увидеть свои собственные удачи и промахи. Наша задача проверить не только знания, но и элементы практического усвоения, ощущения учащимися нового материала. Поэтому нами введены новые элементы контроля: 1. Типы контроля (знания и умения) 2. Виды контроля (предварительный, текущий, итоговый) 3. Зачетная система контроля (работа с экспертами) 4. Новое планирование темы Проблема контроля за учебной деятельностью учащихся не нова, и педагогический опыт накопленный в этой области богат и разносторонен. В этой работе систематизированы накопленные сведения по проблеме контроля знаний учащихся. Эта система сведений применена при изучении темы “ Тела вращения”. Цель исследования: разработать и экспериментально проверить систему контроля знаний, умений, навыков учащихся. Объект исследования: процесс обучения в общеобразовательной школе.

скачать реферат Тестирование как метод педагогического контроля

В сравнении с традиционным опросом или экзаменом сетевое тестирование экономит время, активизирует процесс изучения материала. Также к достоинствам можно отнести простоту входа-выхода в систему; удобный интерфейс; минимальность информации, необходимой для регистрации студента (Ф.И.О., группа, № зачетной книжки, пароль); возможность автоматической (ручной) проверки правильности данных студентами ответов преподавателем в любое время; сохранность данных в системе (в течении любого необходимого периода времени); индивидуальность тестирования (студент вводит свой пароль, без которого никто другой войти и выполнить тестирование за него не сможет) /9/. Положительной стороной данного опыта является то, что студенты находятся в одинаковых условиях, исключаются жалобы на необъективность экзаменатора. Приведем другой пример использования компьютеров при тестировании. Коллективом математиков МГУ была разработана компьютерная система контроля знаний, блок схема которой рассмотрена на рисунке 1. Рассмотрим каждый блок в отдельности. Банк вопросов. Хранилище всех вопросов и заданий, предлагаемых студентам при проверке знаний.

скачать реферат Тестовый контроль знаний

Под объективным контролем подразумевают контроль, который обладает необходимой точностью, воспроизводимостью результатов. Инструментом, который позволяет объективно оценивать качество усвоения, является критериально-ориентировочный тест, сочетающий в себе контрольное задание и эталон, по которому можно судить по качеству усвоения. Однако, как свидетельствует реальная практика, не всегда удается достичь достаточной степени объективности и оперативности контроля в обучении. В следствии этого часто снижается представление об учебной деятельности учащихся. Для оперативного контроля знаний и умений по математике учеников средней школы традиционно используются дидактические материалы - специально подобранные и систематизированные упражнения. Планируемые результаты обучения по математике, заданные в программе в виде конкретных требований к знаниям и умениям учащихся позволяет использовать такую форму контроля, как тесты. Тест тем принципиально отличается от привычного контроля знаний, что к нему (заданию) заранее приготовить эталон, с которым сравнивают ответ студента.

скачать реферат Курс методики физики

Технічні засоби контролю знань. Використання комп'ютерів в учбовому процесі: можливості і перспективи. Програмований контроль як складова частина програмуючого навчання. Машинний і безмашинний програмований контроль знань. Переваги і недоліки. Типи темпераменту. Можливості педагогічного впливу на прояв окремих негативних /заперечливих/ рис темпераменту. Позитивні і негативні риси характеру. Можливості педагогічного впливу на характер. Здібності і задатки. Якісна і кількісна характеристики здібностей. Поняття про інтелект. Тестування на ЕО - коефіцієнт інтелекту. Види діяльності. Вміння і навик, як рівні засвоєння діяльності. Пікові особливості уваги. Виховання уваги в учбовому процесі. Види пам'яті. Індивідуальні і вікові відміни пам'яті. Загальні питання Методика викладання фізики як педагогічна наука, її предмет і методи дослідження. Аналіз можливих систем побудови шкільного курсу фізики Мета та завдання навчання фізики Зміст і структура курсу фізики середньої загальноосвітньої школи Планування роботи вчителя.

Качели подвесные детские.
Изготовлены из полипропилена. Для детей старше 3 лет, весом до 25 кг. Перед использованием необходимо убедиться в надежном закреплении
452 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Табурет "Плетенка" складной (большой).
Табурет, сделанный из пластмассы высокого качества. Ширина: 310 мм. Длина: 270 мм. Высота: 445 мм. Размеры сидения: длина - 230 мм, ширина
450 руб
Раздел: Стульчики
Шкатулка-фолиант "Книга Соломона", 21x13x5 см.
Шкатулка-фолиант выполнена в виде старой книги. Обложка шкатулки выполнена из кожзаменителя. Такая шкатулка послужит оригинальным, а
677 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
скачать реферат Мониторинг качества математического образования в естественно-техническом лицее

Выбор оптимальной формы - одна из самых сложных задач, которую ежедневно приходится решать учителю. На уроках учитель проводит контроль знаний, получаемых учениками в данный момент времени. И очень важно, чтобы этот контроль осуществлялся на каждом уроке, а не только по окончании изучения какого-то блока материала. Своевременность контроля позволит учителю, увидев затруднения в усвоении материала, провести корректировку своих действий или действий учеников. В результате не только у учеников, но и у учителя складывается ситуация успеха. В систему преподавания математики в лицее вошло использование нестандартных форм урока, в ходе которых обращается особое внимание на контроль качества знаний учащихся. Проверка знаний учащихся – одно из наиболее трудоемких и рутинных дел учителя. Проблема разработки содержания, средств и методов контроля качества обучения, особенно его нетрадиционных форм, весьма актуальна. Так, совершенно отсутствует методика контроля знаний, умений и навыков учащихся на внеклассных занятиях, что обусловливает фактическую незавершенность учебного процесса.

скачать реферат Педагогические тесты. Термины и определения

Кроме того, вопрос сам может породить новые вопросы, и в связи с этим возникает возможность неверного истолкования первоначальной формулировки задания тестирующимся. Предлагаемая основа открывает возможности эффективной компьютеризации контроля знаний. Для успешной деятельности на втором этапе от разработчиков потребуется, дополнительно, некоторая подготовка в области математики: применения статистических методов, обработки и интерпретации данных. Теперь приведем определение второму основному понятию теории тестов – тестовому заданию. Тестовое задание – это составная единица теста, отвечающая требованиям технологичности, чистоты формы и предметного содержания и, кроме того, статистическим требованиям: 1) известной трудности; 2) дифференцирующей способностью (достаточной вариации тестовых баллов); 3) положительной корреляции баллов задания с баллами по всему тесту; 4) кумулятивным эффектом. Из перечисленных требований вытекает обязательность эмпирической проверки заданий на выборочной совокупности испытуемых и применения статистических методов обработки данных.

скачать реферат Зачет как одна из форм контроля знаний учащихся по алгебре в 8 классе

Тематический контроль знания учащихся по математике является одним из основных условий повышения качества обучения. Умелое владение учителем различными формами контроля знаний способствует повышению заинтересованности учащихся в изучении предмета математики, предупреждает отставание, обеспечивает активность учащихся на занятиях. С целью тематического контроля за уровнем обучения в ходе учебного процесса учителю целесообразно выбрать такую систему контроля, как зачет. От стандартных форм контроля зачетная система отличается по характеру проведения. Зачет – это специальный этап контроля, целью которого является проверка достижения учащимися уровня обязательной подготовки. Однако задачу такого урока не следует ограничивать только осуществлением функций контроля, урок должен и обучать учащихся – совершенствовать их знания, умения и навыки. Проверке подвергается основное из пройденного по части темы, по учебной теме в целом. При этом контроль не должен быть односторонним – проверять следует как сами знания, так и умения их применять.

скачать реферат Современные методы контроля и оценки знаний школьников

Деякі вчителі намагалися вивільнити час. Який нераціонально використовувався на уроці для перевірки домашніх завдань і довготривалого опитування учнів. Проте однобоке застосування поурочного бала, нехтування іншими методами перевірки знань створили загрозу виникнення певної недооцінки грунтовної перевірки знань учнів. За ініціативою к. п. н. С.Ф.Сухорського, в 70-х роках в Україні була проведена значна робота по впровадженню у шкільну практику тематичної системи контролю і оцінки успішності учнів. Нагромаджено певний позитивний досвід здійснення тематичного контролю за успішністю учнів, раціоналізації методів перевірки, ширшого застосування усної і письмової перевірки, методів графічної і тестової перевірки. Керуючись методичними листами Міністерства освіти України про тематичний облік знань, вчителі предметники розробили дидактичні матеріали для контролю знань учнів з навчальних тем, використовуючи при цьому специфіку свого предмету, вікові особливості учнів та інші фактори. На кінець 70-х років, з метою знайти більш раціональний варіант облікового документу ніж шкільний класний журнал, студентський та викладацький склад Львівського державного університету під керівництвом к. п. н. С.Ф.Сухорського працювали над створенням “Облікової книжки учня”.

скачать реферат Информатика и информационные технологии в системе повышения квалификации преподавателей и тренеров в области физкультуры

Учебно-методическая работа предусматривает изучение компьютерных технологий в педагогической деятельности преподавателей естественно-научных дисциплин, компьютерный мониторинг по физике, программы автоматизированного контроля знаний по курсам "Информатика", "Математика", "Физика". Индивидуальный подход в физическом воспитании и его реализация на основе компьютерных технологий включают практические задачи и программы, которые в дальнейшем могут быть использованы слушателями в их профессиональной деятельности. Технология создания тренерской документации основана на программах обработки текстовой документации, создании итогового документа, содержащего данные, подготовленные в разных программных средствах, с использованием технологии внедрения и связывания объектов. Математико-статистическая обработки результатов спортивных измерений использует пакеты прикладных программ. Компьютерные коммуникации включают изучение основных понятий компьютерных сетей и принципов их работы, средства обслуживания, всемирные компьютерные сети, протоколы передачи, сервисные службы сети.

Кресло детское мягкое "Мяу-Мяу".
Кресло-игрушка "Мяу-Мяу" (Кошечка) - яркое и оригинальное кресло для детской комнаты, выполненное с использованием вышивальной
1442 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Сумка для обуви "Феи и невиданный зверь".
Пошита из водонепроницаемого износостойкого полиэстра. Подходит для частой стирки, не выцветает. Размер: 31х44 см.
309 руб
Раздел: Сумки для обуви
Цветные акварельные карандаши "Lyra Osiris Aquarell", 24 цвета.
Цветные акварельные карандаши, треугольные с кистью, диаметр грифеля 3,3 мм.
753 руб
Раздел: 13-24 цвета
скачать реферат Управління людськими ресурсами

Від працівників же, і в першу чергу менеджерів, все це вимагає високого професіоналізму, культури спілкування, відчуття колективізму, турботи про інтереси всього підприємства. Підвищення вимог до працівника одночасно означає і зростання його ролі у виробництві, і ускладнення функцій управління персоналом. Другим чинником підвищення ролі персоналу в сучасному суспільстві є зміна можливостей контролю за співробітниками і підвищення значущості самоконтролю і самодисципліни. Контроль — одна з найважливіших функцій управління персоналом. Як вже наголошувалося, тейлорістська модель управління передбачала жорсткий авторитарний контроль керівника за підлеглими і строгість покарань. Сучасні техніка, технологія і методи господарювання ослабляють можливості і необхідність такого контролю, особливо контролю безпосередньо в трудовому процесі. Це викликано ускладненням праці (наприклад, роботу налагоджує практично неможливо контролювати безпосередньо), підвищенням ролі знань і навиків в трудовому процесі. Особливо важко здійснювати поточний контроль за представниками нестандартизованої праці, пов'язаної з творчістю, новаціями. Тут вимагається, перш за все, самоконтроль, необхідною передумовою якого є висока свідомість і відповідальність, самодисципліна, а також контроль по кінцевих результатах.

скачать реферат Самоанализ деятельности учителя как основа управления процессом обучения математике

Для достижения поставленных целей в изучении математики необходимо учитывать специфичность урока математики при его построении. Общая структура урока характеризуется следующими этапами: постановка цели урока; проверка домашнего задания; повторение пройденного; объяснение нового материала; применения знаний и умений; закрепление изученного; обобщение и систематизация новых знаний; контроль знаний и умений учащихся; постановка домашнего задания. В зависимости от типа урока математики один или несколько этапов урока являются определяющими. Выделим несколько типов современных уроков математики и для каждого определим ведущий его этап: урок ознакомления с новым материалом (этап объяснения нового материала); урок закрепления изученного (этап закрепления изученного); урок применения знаний и умений (этап применения знаний и умений); урок обобщения и систематизации знаний и умений (этап обобщения и систематизации знаний и умений); комбинированный урок; урок-зачет (этап применения, контроля знаний и умений) и т. д. Каждому типу урока соответствует свое строение, свои цели, методы и формы.

скачать реферат Шляхи вдосконалення проблеми оцінювання в навчальному процесі початкової школи

Так, усвідомлена саморегуляція є, по-суті, процесом постійного оцінювання умов, власних можливостей, поточних і кінцевих результатів діяльності, значення самих цілей, своїх індивідуальних особливостей. Істотне місце посідає оцінна робота в педагогічній діяльності вчителя. Він перевіряє результати навчання учнів, систематичність виконання ними поставлених завдань, контролює хід навчально-виховного процесу, відображає і фіксує результати діяльності дітей у відповідних звітних документах. Контроль знань школярів - важлива її необхідна складова навчально-виховного процесу. Від його правильного здійснення великою мірою залежить успішність учнів. Перевірка і оцінка засвоєння школярами матеріалу виконують навчальні і виховні функції. З їх допомогою виявляється рівень знань, якими оволоділи діти, досягнення і недоліки у їх підготовці, ефективність роботи вчителя, визначається готовність учнів до дальшого навчання. Від того, як здійснюється перевірка і оцінка знань школярів, залежить навчальна дисципліна, ставлення учнів до класних і домашніх завдань, формування інтересу до предмета, а також виховання таких важливих якостей особистості, як самостійність, ініціатива, працьовитість та ін.

скачать реферат Автоматизированное рабочее место специалиста по кадрам

Образование персонала АРМК должно быть высшее профессиональное для кадровика, для остальных пользователей - ниже среднего специального, при условии знания ПК на уровне пользователя, т.е. они должны уметь работать с соответствующими программными пакетами, а также они должны легко адаптироваться к новым программным продуктам (т.е. иметь способность к переобучению). Контроль знаний и навыков должен производиться при приеме на работу, а также в ходе работы по распоряжению директора, либо по другим причинам. 4.1.8. Требуемый режим работы персонала. Требуемый режим работы персонала – полный рабочий день с 900 до 1800. Основной перерыв должен составлять 1 час. Дополнительные перерывы для отдыха должны предоставляться в зависимости от степени утомления. 4.1.9. Требования к надежности системы. Необходимо, чтобы система обладала устойчивостью к отказам оборудования и электропитания. Для надежной работы системы необходимы высоконадежные технические средства. Также необходимо автоматическое резервирование важнейших блоков. Для описания составляющих надежности могут применяться следующие показатели: V коэффициент готовности Кг = Т/(Т Тв), где Тв – среднее время восстановления, Т – среднее время безотказной работы.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.