телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАБытовая техника -30% Видео, аудио и программное обеспечение -30% Книги -30%

все разделыраздел:Педагогика

План-конспект урока Розмітка тонкого листового металу

найти похожие
найти еще

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Міністерство освіти України Криворізький державний педагогічний університет Індустріаліно-педагогічний факультет План - коспект уроку з теми: Розмітка тонкого листового металу Розробив: ст.гр.ТПІА-00-1 Кривов Д.Л. Перевірила: Гура Л.В. Кривий Ріг 2004Урок№ 1 клас 5-а дата: 25.02.2004 Тема: ромітка тонкого листового металу.Мета: Дидактична: дати основні поняття про розмітку та види інструментів для розмітки. Виховна: виховати у дітей працелюбність та уважність. Розвиваюча: розвинути у дітей просторове уявлення.Міжпредметні зв’зки: з геометрією, кресленням, малюванням, фізикою.Наочність: плакати.Об’кт праці: розгортка коробки.Тип уроку: комбінованийХід уроку:І. Організаційний момент: Я запрою учнів до класу, відмічаю відсутніх і перевіряю підготовку класу до заняття: щоденники, зошити, олівець, ручку, спнцодяг.ІІ. Повторення раніше вивченого матеріалу: Повторення раніше вивченого матеріалу розпочинаю з роздачі дидатичних карток для проведення фронтального опитування учнів. Роздаю 50-70% карток учням, з іншими працюю в усній формі. Для цього виношу на опитування такі питання: Чому метал нагрівають перед прокаткою? Які види тонкого листового метулу ви знаєте? Який листовий метал називають жестю? Де використовують тонкий листовий метал?ІІІ. Мотивації і актуалізації Від того, наскільки точно буде виконана розмітка, залежить якість деталі і кількість видходів.ІV. Викладання нового матеріалу.Переходжу безпосередньо до викладання нового матеріалу. Розміткою називається нанесення на обробляєму деталь або заготовку так званих розміточних рисок, які і визначають контури деталі, або місця, яке потрібно обробити. Основне призначення розмітки заключається в указанні границь, до яких потрібно обробляти заготовку. Інстументи для зозмітки: слюсарна лінійка, чертилка, циркулі зі знімними ніжками, транспортир і т.д. Основною відмінністю від розмітки по дереву є те, що малюнок, нанесений на сталь олівцем не залишається, а тому використовується чертилка. Правильне тримання чертилки:IV. Закріплення вивченого матеріалу: Для закріплення вивченого матеріалу ставлю такі питання: Що називається розміткою? Які інструменти для розмітки ви знаєте? Чим відрізняється розмітка по металу від розмітки по дереву?V. Практична робота: а) Вступний інструктаж: У вступному інструктажі нагадую дітям про типи ліній і првила їх застосування.б) Поточний інструктаж: Під час роботи обходжу робочі місця, звертаю увагу на робочу позу, правильним застосуванням інструменту і т.д. Якщо більшість учнів допускає помилки у виконанні роботи, зупиняю робочий процес і проводжу ще один інструктаж.в) Зеключний інструктаж: Проводжу ануліз виконаної роботи, висталляю оцінки.VI. домашнє завдання. Виконати розгортку з картону.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Хореография в спорте: учебник для студентов

Описание движений Далее описание элементов производится аналогичным способом. ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА ХОРЕОГРАФИИ (указать год обучения) Задачи: I. Образовательная. а)PМетодика обучения у опоры (указать перечень элементов) и на середине (указать перечень элементов). б)PСовершенствование хореографических прыжков (указать по группам малая, средняя, большая). II. Воспитательная. Воспитание трудолюбия, дисциплины, чувства коллективизма. III. Оздоровительная. а)PСовершенствование осанки. б)PПрофилактика плоскостопия. Далее описание элементов производится аналогичным способом. УРОК ХОРЕОГРАФИИ В МНОГОЛЕТНЕЙ ПОДГОТОВКЕ СПОРТСМЕНОВ В пособии уделяется большое внимание методике обучения элементам хореографии в группах начальной подготовки, поскольку выпускники вузов физической культуры будущие тренеры и начинают работу именно в этих группах. МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТАМ ХОРЕОГРАФИИ В ГРУППЕ НП-1 (НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ) Задачи хореографической подготовки: 1)PФормирование правильной осанки. 2)PОбучение позициям ног и рук. 3)PОбучение элементам партерной хореографии. 4)PРазвитие двигательных навыков и координации движений. 5)PОбучение технике выполнения элементов у опоры по точкам, в медленном темпе. 6)PОбучение поворотам. 7)PОбучение хореографическим прыжкам

скачать реферат Молодіжна субкультура

Драгоманова) включити у плани-конспекти уроків демонстрацію кращих зразків естрадної музики. Реалізація поставлених завдань уроку стосовно естрадної музики відбуватиметься за допомогою методів та прийомів, що вже використовуються вчителями на уроках музики – словесних (розповідь, пояснення, бесіда, тощо); наочних та наочно-слухових (ілюстрування, демонстрування твору, тощо); стимулюючо-виховних та методів аналітичних дій (наприклад, порівняння, співставлення). Висновки У цій роботі ми намагались розібратися в тому, чому цінності молодіжної субкультури мають такий сильний вплив на підлітків. В процесі дослідження різних явищ субкультури стало зрозумілим, що цей вплив являється наслідком посиленого насадження цієї культури з тим, щоб догодити людям, які мають з цього комерційну вигоду. У складній економічній, соціальній, та культурній ситуації сьогодення дітей потрібно виховувати на кращих зразках національної та світової культури, щоб зробити їх високодуховними громадянами своєї країни. Сучасний педагог, навіть якщо від є справжнім професіоналом, не може чинити опір засобам масової інформації. І тому педагогу потрібно гарно розбиратись в субкультурі, щоб зрозуміти підлітка, зменшити негативний вплив деяких проявів субкультури та направити культурний розвиток підлітка у потрібне русло.

Письменные принадлежности "Набор первоклассника", 28 предметов.
Набор школьно-письменных принадлежностей для девочки. В наборе: акварель, альбом для рисования, блокнот, доска для лепки, 2 карандаша
551 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Кондитерский шприц с насадками "Mayer & Boch" (18 предметов).
Набор состоит из 18 предметов: мешок кондитерский; 17 насадок; кондитерский мешок - уплотнитель (для прикручивания насадок к мешку).
427 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности
Карандаши цветные "Jumbo", 12 цветов.
Карандаши цветные, трехгранные, заточенные. Длина карандаша: 175 мм Толщина грифеля: 5 мм. Количество цветов: 12.
485 руб
Раздел: 7-12 цветов
 Педагогическая психология: конспект лекций

Объектами рефлексии чаще всего становятся мотивы собственной педагогической деятельности, эмоциональные состояния в процессе урока, а также результаты педагогической деятельности при осознании учителем ее сильных и слабых сторон и причин собственных успехов и неудач. Для совершенствования педагогического мастерства необходимо анализировать один и тот же урок в разных временных планах. По времени различают три стадии психологического анализа урока: 1) предваряющую (во время подготовки учителя к уроку); 2) текущую (непосредственно во время урока); 3) ретроспективную (разбор прошедшего урока). Предваряющий психологический анализ осуществляется на этапе подготовки к уроку. В это время у учителя первоначально возникает «образ-замысел» будущего урока, а затем начинается всесторонний тщательный анализ всех его компонентов: учебного материала, выдвигаемых целей и задач, избираемых методов, приемов и способов обучения, условий, в которых планируется провести урок. Именно в процессе предваряющего анализа учитель готовит план-конспект урока

скачать реферат План-конспект урока Математическое моделирование при решении экологических задач

План-конспект урока «Математическое моделирование при решении экологических задач». Цели: знакомство учащихся с методом математического моделирования, демонстрация применения метода математического моделирования для решения экологических задач, установление и констатация связи наук математика- экология, повышение уровня экологической грамотности учащихся, воспитание умения здраво и логично мыслить, принимать обдуманные, рациональные решения, воспитание ответственности за последствия реализации принятых решений. План 1)Сообщение о важности заботы о сохранении всего живого на Земле. 2)Постановка целей урока. 3)Выделение этапов метода математического моделирования. 4)Применение метода математического моделирования для решения экологических задач: а) объяснение первой задачи; б) совместное решение второй задачи; в) самостоятельное решение третьей задачи. 5)Подведение итогов. Оформление доски перед уроком (на закрывающейся доске) ( Требуется: Мат. моделирование предполагает: 1) определить, как должно измениться 1) Выделение экологического происходящего про- число лис и число кроликов к концу цесса. первого промежутка времени, чтобы 2) Описание главных факторов, влияющих на в заданный момент их стало опреде- этот процесс. ленное число; 3) Выделение числовых характеристик процесса. 2) подсказать, сколько будет лис и кро- а) временной промежуток ликов через определенное время. б)начальные условия в)параметры изменения 4) Постановка и решение задачи.

 Теория и методика воспитания: конспект лекций

При наличии же достаточного опыта учителю будет достаточно пересмотреть конспекты уроков, применяемые в предыдущие годы работы, и внести в них изменения, которые могут быть вызваны частичным изменением программы или концепции обучения, корректировкой учебных часов, отведенных на изучение данной темы, уровнем подготовленности данного классного коллектива. Данный план урока называется примерным, так как в процессе работы с классом могут появиться обстоятельства, влияющие на распределение времени на каждый определенный этап, изменение преподносимого в процессе урока учебного материала, уменьшение количества заданий, выполняемых на протяжении урока. Также возможна ситуация, когда класс успевает выполнить все приготовленные учителем задания, и при этом остается лишнее время. В подобную ситуацию обычно попадают молодые, неопытные учителя. Для избежания подобного необходимо всегда иметь резервный материал, которым можно заполнить оставшееся время. ЛЕКЦИЯ P10. Организация личностноориентированного воспитания 1.PВоспитательный процесс в малокомплектной школе Процесс воспитания в его идеальном варианте это социально-педагогическая система, обладающая свойствами целостного объекта, т.Pе. целостная система, целостный процесс

скачать реферат Женские характеры в башкирском историческом романе

Ведь все они умели смириться с жизнью и в то же время оставаться борцами - борцами за жизнь, за доброту и духовность, не забывая о человечности и нравственности. Приложение. План- конспект урока на тему: « Презентация романа Н.Мусина «Там лежат останки батыра». Цель: Раскрыть идею и тематику романа. Развивать у учащихся устную речь. Воспитывать чувство гордости за историческое прошлое родного народа. Оборудование: портрет писателя, рисунки учащихся относительно сюжета произведения, видеомагнитофон. Ход урока.    Звучит башкирская народная песня «Урал». Учитель: Здравствуйте, ребята. Сегодня мы с вами продолжим изучение романа « Там лежат останки батыра» Нугумана Мусина. В прослушанной нами песне говорится о батырах, которые боролись и погибли за свободу земли своих предков. Да, в трудные времена башкирский народ всегда защищал и отстаивал родной край, Урал, поля и реки. За свободу, национальную дружбу «поднимался» народ под предводительством батыров, не боящихся ничего, готовых умереть за свой народ. Они все остались в памяти, о них помнят и гордятся ими. В честь их подвигов посвящено много песен, а известные писатели про них пишут исторические романы.

скачать реферат Ответственность администрации, рабочих и служащих за противопожарную безопасность

План-конспект урока Тема: Ответственность администрации, рабочих и служащих за противопожарную безопасность Тема раздела: Безопасность труда и производственная санитария в школьных учебных мастерских Тип занятия: лекция Группа: 161 Дата проведения: 23 ноября 2009 г. Цель урока: изучить ответственность всех лиц за противопожарную безопасность, кратко рассмотреть Федеральный закон 69-ФЗ 50 процентов - в соответствующие фонды пожарной безопасности. Статья 39. Административная ответственность предприятий -Основания и порядок привлечения предприятий к административной ответственности за правонарушения в области пожарной безопасности устанавливаются законодательством Российской Федерации. -Изготовители (исполнители, продавцы) за уклонение от исполнения или несвоевременное исполнение предписаний должностных лиц Государственной противопожарной службы по обеспечению пожарной безопасности товаров (работ, услуг) несут административную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей. 5. Закрепление изученного материала (3-4 мин.): Учитель дает задание ученикам самостоятельно прочитать ответственность лиц за противопожарную безопасность. 6. Подведение итога урока (1-2мин.): Учитель подводит итоги о том, как прошел урок.

скачать реферат План-конспект зачетных уроков

федеральное агентство по образованию Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева Хозрасчетное отделение при факультете иностранных языков план-конспект педагогической практики в СОШ № 39 Выполнила: студентка 3 курса гр. Никитинской Л.В. Семенова Е.П. Руководитель практики: Ефимова А.Л. Чебоксары, 2006 г. 1. Пояснительная записка Место прохождения практики: средняя общеобразовательная школа № 39. Директор школы: Михайлов Вениамин Васильевич. Руководитель практики: Ефимова Алена Львовна. Класс: 10 «А». Период прохождения практики: с «3» по «22» апреля 2006 года. За данное время посещено 3 урока в 10 «Б» и 3 урока в 10 «А» классе, проведено 6 уроков в 10 «А» классе. 2. План-конспект уроков 1 урок Тема урока: «Heal hcare». Цель урока: формирование лексических навыков, сопутствующая задача: формирование произносительных навыков. Методическая основа: учебник .

скачать реферат Внешняя политика России накануне I мировой войны

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ И МЕНЕДЖМЕНТА ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА Группа 3.4 (11 «Г») Тема: Внешняя политика России накануне I мировой войны 10.12.2009 Студент практикант V курса группы 582 Саитов Ильдар Гербертович Учитель истории школы: Смурякова Е. Е. Групповой руководитель: Магсумов Т.А. Оценка за урок Набережные Челны, 2009 г. Литература, использованная по теме: 1. Левандовский А. А. Россия в XX веке: Учеб. для 10 – 11 кл. общеобразоват. учреждений / А. А. Левандовский, Ю. А. Щетинов. – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2002. – 368 с., 16 л. ил., карт. 2. Левандовский А. А. ПОУРОЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ К УЧЕБНИКУ классная доска, мел, указка. Вид доски на уроке 10 декабря 2009 Тема Дом. Задание План политическая карта Европы таблица геополитических интересов стран участников конфликта Основные понятия: Тройственный Союз, Антанта, концессии, аннексия. Основные даты: 1904 – Франция и Англия подписали соглашение о разделе сфер влияния в Северной Африке. 1907 – Соглашение Англии и России, регулировавшее отношения по Ирану, Афганистану и Тибету, оформление Антанты. 1908 – аннексия Австро-Венгрией Боснии и Герцеговины. 1912 – союз Болгарии, Сербии и Греции против Турции. I Балканская война. 1913 – II Балканская война.

Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: фиолетовый).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные
Набор безопасных ножниц с фигурными лезвиями, 3 шт.
Замечательные безопасные ножницы Crayola предназначены для всех детей старше 3 лет. Малыши обожают вырезать из бумаги фигурки, создавать
307 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки
Игровой набор "Фрукты".
Увлекательный детский набор "Фрукты" подарит ребёнку много часов увлекательной игры! Такие игрушки тренируют у детей мелкую
321 руб
Раздел: Продукты
скачать реферат Оценочная семантика языковых единиц как отражение ментальности личности (на материале романа Ф.М. Достоевского "Идиот")

Цели и задачи данной работы предопределили ее структуру. Исследование включает в себя введение, две главы: теоретическую и практическую, - заключение, список использованных источников и блок карточек в количестве 430 единиц, а также приложение в виде словника и методическое приложение в виде плана-конспекта урока. Материалом исследования послужил роман Ф.М. Достоевского «Идиот». 1. Теоретические основы изучения оценочной семантики языковых единиц 1.1 Понятие «коннотативная лексика» в лексической системе языка Для выражения оценочной семантики система языка располагает разнообразными языковыми средствами. Одними из них являются слова-коннотативы, а также языковые единицы, в семантике которых актуализируются коннотативные семы. Коннотативные компоненты имеют субъективный характер, в них отражается эмоциональное, оценочное отношение людей к тем явлениям, которые обозначены словом. Такие слова выполняют в языке и речи особую экспрессивную функцию. В целом коннотативные слова составляют около 10% общелитературного словарного фонда , они малочастотны и относятся к периферийным отделам лексической системы.

скачать реферат Изучение методики преподавания технического творчества

Сегодня перед школой поставлены задачи формирования нового человека, повышения его творческой активности. Главное сейчас - вооружая знаниями, воспитать интеллектуально развитую личность, стремящуюся к познанию. На основе этого тема курсовой работы сформулирована следующим образом: «Анализ методики преподавания раздела «Технология»: «Техническое творчество». Объект исследования процесс технологического образования при изучении раздела «Техническое творчество». Предмет исследования методика изучения раздела «Техническое творчество». Цель работы: изучить методику преподавания Технологии на примере раздела «Техническое творчество». В соответствии с поставленной целью в ходе работы будут решаться следующие задачи работы: Изучить сущность и структуру технологического образования школьников. Изучить основные направления модернизации технологического образования. Проанализировать раздел: «Техническое творчество» и разработать план- конспекты уроков этого раздела. Разработать перспективно-тематический план раздела: «Техническое творчество». Методическая разработка урока по разделу «Техническое творчество». Глава 1. Сущность технологического образования школьников 1.1 Этапы становления технологического образования в России 1.1.1 Начало введения обучения труду в истории общеобразовательной школы Ручной труд изучается в общеобразовательных школах начиная с 60-х годов XIX века.

скачать реферат Методика выполнения творческих проектов по технологии для восьмых классов

Оглавление Введение Глава 1. Проектные творческие технологии обучения Метод проектов Современные творческие методы проектирования Применение метода проектов Глава 2. Планирование проведения уроков и оценивание результатов Разработка примерных планов-конспектов уроков по темам: выполнения проектов и выбор темы; защита творческих проектов Примерные рекомендации по оценке проектов учащихся при проведении экзаменов по технологии в форме защиты проектов 2.3. Рекомендации по выполнению творческого проекта по теме: «Вязание варежек» Заключение Библиографический список Приложения Введение Метод проектов не является новым направлением в технологии. В современной школьной практике используются различные педагогические технологии, обеспечивающие активизацию творческих способностей учащихся. В образовательной области «Технология» наиболее продуктивными являются проектные творческие технологии обучения. В процессе проектной деятельности учащиеся развивают свой творческий потенциал и усваивают основополагающие закономерности построения современных технологий.

скачать реферат Методика преподавания темы "Глобальная сеть Интернет" в 11 классах экономического профиля

Министерство образования и науки АРК Республиканское высшее учебное заведение Крымский инженерно- педагогический университет Кафедра информационно – компьютерных технологий Курсовая работа по учебной дисциплине: «Школьный курс информатики и методика преподавания информатики» на тему: Методика преподавания темы «Глобальная сеть Интернет» в 11 классах экономического профиля» Выполнила: Студентка 4 курса группы И-06 Специальности «Информатика» Козина А.А. Научный руководитель: Сейдаметова С.М. Симферополь 2009 Оглавление Введение Глава 1 Школьный курс информатики 1.1 Общие сведения о школьном курсе информатики 1.2 Цели и задачи школьного курса информатики 1.3 Методика преподавания школьного курса информатики Глава 2 Разработка содержания, форм и средств методики преподавания темы «Глобальная сеть Интернет» в 11 классах экономического профиля 2.1 Методика преподавания темы «Глобальная сеть Интернет» в 11 классах экономического профиля 2.1.1 План конспект урока – лекции 2.1.2 План-конспект урока - комбинированного урока 2.1.3 План конспект урока - практического занятия Заключение Список использованной литературы Введение Школа как один из важнейших социальных институтов должна оказывать помощь учащимся в адаптации к новым экономическим отношениям за счет создания условий для личностного роста и повышения уровня информированности обучающихся в различных областях жизни.

скачать реферат Методика проведення уроку комбінованого типу з інформатики на тему "Інформаційна модель. Етапи розв’язування задачі на комп’ютері"

Поширений план конспект уроку комбінованого типу з інформатики Тема: «Інформаційна модель. Етапи розв г) повідомлення оцінок та їх мотивація. Домашнє завдання (до 3 хв.). Теоретичне завдання по підручнику. На наступний урок потрібно вивчити тему п. 9.1, 9.2. Прибирання робочих місць.

Щетка-сметка для снега со скребком, автомобильная, 850 мм.
Усиленная рукоятка из алюминиевого сплава с удлиненным мягким держателем. Густая распушенная щетина для бережной очистки снега с
521 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки
Этажерка для обуви разборная, 4 полки, 660x280x700 мм.
Модель предназначена для хранения обуви в прихожей. Она придется особенно кстати, если у вас малогабаритная квартира: она займет минимум
1102 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Стрейч-пленка для ручной упаковки, вес 1 кг, 17 мкм, 45 см x 140 метров.
Прозрачная стрейч-пленка для ручной упаковки применяется в быту, на производстве, в офисе, магазине. Изготовлена из прочного полиэтилена,
351 руб
Раздел: Плёнка пищевая
скачать реферат Обучение дошкольников рисованию с натуры

В плане-конспекте урока мы делаем примерно следующую запись: План урока 1. Организационная часть – 2-3 мин. 2. Сообщение новых знаний – 8-10 мин. 3. Практическая работа учащихся – 25-30 мин. 4. Сообщение задания на дом – 3-5 мин. 5. Завершение урока – 2-3 мин. Затем излагается ход урока, где учитель, дает необходимые формулировки отдельных терминов и понятий, раскрывает последовательность изложений учебного материала, приемы использования наглядных пособий. Особенно внимательным надо быть при изложений методических приемов построения изображения. То, что для преподавателя является элементарным, для учащихся часто оказывается необыкновенно сложным. Поэтому в конспекте урока надо как можно подробнее излагать методику работы с классом. Если учитель желает использовать высказывания выдающихся деятелей искусства, то в конспекте их надо заключить в кавычки и дать указание, из какой книги взята цитата, указать место и год издания, издательство, страницу. Давая задание на дом, показать на классной доске, как надо вести работу, напомнить, как средствами тона выявлять объем формы. После урока учащиеся приводят класс в порядок. 2. Общие сведения о перспективе Перспектива (фр. perspec ive от лат.  Perspicio - ясно вижу) - 1.

скачать реферат Освоение и осмысление профессионально-педагогической деятельности на уровне системы преподавания и воспитания

Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский государственный профессионально-педагогический университет» Машиностроительный институт Кафедра материаловедения, технологии контроля в машиностроении и методика профессионального обучения Отчет по второй педагогической практике Выполнил: Ст. гр. КМ-501 И.А. Лапина Руководитель педагогической практики от кафедры КМ М.А. Черепанов Екатеринбург 2008 СОДЕРЖАНИЕВведение 1. Общая характеристика УГК им. И.И. Ползунова Верхнепышминский филиал 2. Анализ системы преподавания предмета 3. Система уроков теоретического обучения 4. Анализ системы преподавания производственного обучения 5. План-конспект урока производственного обучения 6. Анализ воспитательной работы 7. Внеклассное мероприятие 8. Психолого-педагогическая характеристика группы 9. Анализ конфликтной педагогической ситуации 10. Профориентационное занятие Заключение Список использованных источников Приложение 1 ВВЕДЕНИЕ Педагогическая практика проходила с 12 января по 22 февраля в ГОУ СПО УГК им. И. Цель практики – освоение и осмысление профессионально-педагогической деятельности на уровне системы преподавания и воспитания.

скачать реферат Педагогические основы обработки материалов на уроках технологии

Желательно составлять планы-конспекты уроков в соответствии с определенными требованиями. Контроль знаний учащихся неразрывно связан с формой организации занятий и методами проведения учебного процесса. Контрольно-проверочные уроки имеют целью получение данных об уровне технологической подготовки учащихся, степени прочности усвоения ими технических знаний, умений, навыков. Эти уроки обычно проводятся в конце каждого раздела в различной форме (карточки-задания, контрольные вопросы-тесты, мини-защита). Качественно организованный, систематический контроль теоретических знаний и практических умений учащихся способствует повышению уровня обучения и воспитания, дисциплинирует. Защита творческого проекта реально отражает степень усвоения учебного материала и показывает все этапы разработки и выполнения творческой работы.1.2. Технология выполнения ручных и машинных швов, деталей и швейных узлов изделий Меняется мода, создаются новые ткани, швейное оборудование, и поэтому технология изготовления одежды также претерпевает изменения, становится более современной.

скачать реферат Преподавание оригами

Но и здесь была использована методика преподавания. Первая группа всегда получала обычные листы со схемами выполненная в чертёжном виде (один из предлагаемых чертежей вы можете видеть в приложении курсовой работы., см. прил. Стр. 49). Второй же группе предлагались листы, на которых были вклеены непосредственно пошаговые схемы из отдельных листов (пример: см. прил. Стр. 50). Пытаясь давать простенькие домашние задания для детей, я столкнулся с такой проблемой, как не пониманием и не умением чтения некоторыми учениками схем по изготовлению оригами. Причём изучение условных обозначений было пройдено на первых уроках и листочки с условными обозначениями имелись у каждого ученика. Проблема была в том, что некоторые ребята привыкли, чтоб им не только показывают как делать, но и, порой, помигали в изготовлении. Однако с использованием данной методики во второй группе было 100% выполнение домашних заданий. Ребята признались, что сами выполняли задания, и на практических уроках они доказали это. Подводя итоги можно сказать, что данная методика: упрощает изготовления изделий; позволяет понять последовательность выполнения работы; способствует пониманию процесса изготовления даже тем людям, которые ни разу не встречались с искусством оригами. 2.6 План конспект уроков оригами Урок №1 Структура урока Урок №1 Класс – 3 Тема урока – знакомство с оригами Объект труда – изготовление стаканчика Оборудование – бумага, ножницы, линейка и карандаш Цель – формирование личности учащегося Задачи – воспитательная и развивающая Принцип – наглядности Методы – словесные, наглядные, практические Форма обучения – фронтальная Время – 50 минут План конспект урока I.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.