телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАТовары для детей -30% Всё для дома -30% Одежда и обувь -30%

все разделыраздел:Педагогика

Тифлопсихология

найти похожие
найти еще

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Той факт, що в сліпих збіднено уявлення з предметного світу, негативно позначається на можливостях організації творчих ігор. Для них виявляються доступними лише дуже прості за змістом ігри. У молодшому дошкільному віці сліпі діти повинні оволодіти знаннями про своє тіло, про предмети домашнього вжитку, про речі, якими вони користуються в житті, навчитися орієнтуватися в приміщенні, де вони живуть, використовуючи дотик і слух, нюх і смак. Цей мінімальний запас знань та уявлень слугує основою для розвитку в сліпих дітей активності й самостійності. Проте сліпі діти молодшого дошкільного віку ще не в змозі самостійно організовувати і своє життя, і свої ігри. Дітей доводиться спонукати до рухливості, до пізнавальної активності, до дослідження іграшок. Головним рушійним елементом є вихователь, котрий організує все життя і діяльність групи дітей. Індивідуальне звернення вихователя до дитини є основою роботи з дітьми. Перші кроки в навчанні сліпого творчій грі скеровані на ознайомлення з іграшками та навчання ними користуватися чи гратися. В такому віці діти віддають перевагу звучащим іграшкам, вони більше, аніж інші, приваблюють і затримують увагу. Діти стараються взяти до рук звучащу іграшку, намагаються трясти її, підносячи до обличчя, до вуха, губів. Навіть граючи з незвучащою іграшкою, вони б’ють нею по столу, трусять, сильно розмахуючи рукою, намагаючись спричинити звук, тобто роблять багато неадекватних рухів наприклад, рухають ляльку і стукають нею по столу). Не звукові, а найголовніше, незнайомі чи складні для впізнання іграшки викликають в сліпих дітей неадекватні дії. Неадекватність дій з іграшкою сліпої дитини цього віку є наслідком органічного ураження ЦНС, зниження його інтелекту. Незнайомі предмети поки ще не викликають у сліпих дітей справжнього інтересу; в них ще не сформовано пізнавальну потребу, орієнтировку на нові предмети в новому просторі. Лише в окремих дітей спостерігаються обмацані дії. Вони виділяють характерні для певної конкретної іграшки розпізнавальні ознаки лише в практичній дії. Відсутність орієнтованої діяльності з новими іграшками обумовлено виникаючим у дітей страхом невідомого простору й нових речей, поганим знанням оточуючих умов. Подалання відчуття страху веде до з’явлення інтересу до зовнішнього світу, створює сприятливі умови для навчання діям з іграшками. Ознайомлення дітей з іграшками, виховання до них інтересу та навчання викаристанно їх у сюжетних іграх призводить до того, що значна частина сліпих дітей призводить до того, що значна частина сліпих дітей молодшого дошкільного віку починає вибірково користуватися простими звуковими іграшками (зайці, що пищать, брязкальце тощо) і адекватно їх застосовувати. Оволодіння складними звуковими іграшками потребує більш тривалого спеціального навчання. Для того, аби в сліпих дітей виникла справжня ігрова творча діяльність, вони повинні, оцінити запропоновані для гри іграшки, об’єднати їх в спільному сюжеті, визначити їхню придатність для здійснення ігрових дій. Вперше це відбувається при виборі іграшок. В таких випадках сліпі діти не можуть розгорнути сюжету гри, вони просто маніпулюють іграшками. Знайомство та обігравання іграшок дозволяють усунути ці труднощі.

Розвиток ігри сліпих дітей молодшого дошкільного віку. Розвиток ігрової діяльності сліпих дітей знаходиться у тісному й безпосередньому зв’язку з їхнім психічним розвитком, із формуванням вміння маніпулювати з предметами та використовувати їх відповідно до призначення. Перші специфічні дії з предметами в дитини, яка нормально бачить, виникають у віці немовляти. Для такого розвитку характерні: фіксованість дій з певними предметами, перенесення дій на інші предмети й, нарешті, відтворення дій без спеціального навчання чи демонстрації, на основі самостійного сприйняття дитиною дій дорослих. У процесі засвоєння в перед дошкільному віці предметних дій в дітей відбувається відокремлення дії від предмету. Це дозволяє дитині ввійти до творчої гри, що вимагає вміння заміщати предмети та дії з ними словами, у тих випадках, коли нема іграшок чи предметів. Саме з цим періодом пов’язано також використання одних предметів для заміни інших, потрібних для гри. Таким чином, творча ролева гра в дитини, що нормально бачить, виникає на основі оволодіння нею предметними діями. Діти стають здатними відміжовувути дії від самого предмету. Звичайно, для виникнення ігри лише цього факту недостатньо. Важливою її складовою частиною слугує сюжет, який багато в чому залежить від рівня знань навколишнього соціального життя дитини. Саме запровадження предметної дії до сюжету гри робить його ігровим. Ігрова діяльність сліпих дітей молодшого дошкільного віку дуже багатогранна; її виникнення й розвиток залежать від багатьох умов. Серед них – оволодіння моторикою власного тіла, розуміння функціональних дій з предметами й вміння практично їх виконувати. Так само, як і зрячі діти, незрячі для розгортання ігрової діяльності мають одержати досить широкі знання про життя оточуючих людей. Велике значення в цьому набувають комунікації сліпих дітей, що здійснюються найчастіше, через слово. Вербальні зв’язки становлять важливий канал одержання інформації й збагачення сюжету творчих ігор сліпих. Труднощі сліпих дітей при оволодінні мовою молодшому дошкільному пов’язані з тим, що сліпі діти не володіють достатнім запасом конкретних уявлень. Наслідком цього є не точне розуміння значення зверненої до них мови. Проте, як ми зазначили раніше у цей період незрячі продовжують активно накопичувати запас слів, набувають нові і удосконалюють ті, що є практичні знання граматичної будови мови і таким чином оволодівають знаннями про життя оточуючих їх людей. Тепер не тільки комунікативна функція мови є засобом компенсації сліпоти, але й зміст мови, що засвоюється незрячими під час активної предметної ігрової. За допомогою мови дитина одержує нову інформацію. Мова стає, таким чином, важливим засобом компенсації сліпоти. Л.С. Виготський писав: “Головною відмінною рисою психічного розвитку нестандартної дитини є дивергенція, неспівпадання, розходження обох планів (біологічного та культурного)розвитку, злиття яких характерне для розвитку нормальної стандартної дитини.” В основі цієї дивергенції лежить закон про первісні та вторинні дефекти. Чим ближче і до головного, первинного дефекту знаходиться залежна функція, тим значніше й складніше ураження вторинних функцій, що страждають.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Словарь практического психолога

Воплощение этих принципов в реальную практику исследований способствовало развитию отечественной психологии социальной. Большую роль в этом сыграли успехи, достигнутые в области психологии общей, что позволило отечественной психологии социальной опереться на фундамент таких принципов, как принцип единства сознания и деятельности и пр. ПСИХОЛОГИЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ отрасль психологии, изучающая людей, для коих характерно отклонение от нормального психического развития, связанное с врожденными или приобретенными дефектами формирования и функционирования системы нервной. Изучает различные варианты патологии психического развития, проблемы аномального развития психики. Отдельное внимание уделяет изучению особенностей умственно отсталых детей, имеющих поражения коры мозга головного, и детей с нарушением деятельности анализаторов, недоразвитием речи при сохранном слухе. В ней выделяются: 1) тифлопсихология психология слепых; 2) сурдопсихология психология глухих; 3) олигофренопсихология психология умственно отсталых: детей с временными задержками психического развития, с нарушениями речи; 4) патопсихология психология распада деятельности психической и болезненных свойств личности, и пр

скачать реферат Профориентация детей-инвалидов по зрению

Мы же в основу своего исследования положили гипотезу, согласно которой инвалиды I группы могут признаваться трудоспособными в ограниченных сферах, а инвалиды II группы—трудоспособными в щадящих условиях труда. То есть, мы сделали предположение о возможности увеличения степени трудоспособности инвалидов по зрению по отношению к принятым нормам. Поэтому, в соответствии с поставленной целью, выделенным предметом исследования и выдвинутой гипотезой, мы можем сформулировать следующие задачи настоящего исследования: . Выявить психические особенности детей с отклонениями зрительного восприятия; . Изучить процесс развития основных психических функций у таких детей; . Выяснить какие существуют пути для доразвития этих функций и какой результат можно получить при своевременном и правильном вмешательстве в процесс формирования психики слепого ребёнка; . Исследовать отечественный и зарубежный опыт профессиональной ориентации и проф. подготовки слепых людей; И другие. Теоретической базой нашего исследования стала разработанная тифлопсихологией и тифлопедагогикой теория компенсации дефекта.

Стержень для роллеров, синие чернила, F.
Стержень для роллера Parker с чернилами синего цвета, толщина линии — 0,5 мм, длина стержня — 112 мм, длина шарика — 0,8 мм. Цвет чернил:
343 руб
Раздел: Стержни для ручек
Маркер выделитель текста Edding "E-345/6S", 6 цветов 1-5 мм.
Для выделения слов или текста в книгах, брошюрах, письмах и т.п. Практически для любой бумаги для копирования и факсов. Высокая
361 руб
Раздел: Текстовыделители
Кружка-хамелеон "Чеширский кот".
Вам нравятся необычные вещи? Любите удивляться и удивлять всех вокруг? Кружка-хамелеон "Чеширский кот" будет поднимать
304 руб
Раздел: Кружки
 Большая Советская Энциклопедия (СС)

С психологией управления тесно связана интенсивно развивающаяся социальная психология (Г. М. Андреева, А. А. Бодалев, Я. Л. Коломинский, Е. С. Кузьмин, В. Б. Ольшанский,. Б. Д. Парыгин, А. В. Петровский, К. К. Платонов, Л. И. Уманский, Ю. А. Шерковин, Е. В. Шорохова и др.). В ряде психологических и медицинских центров разрабатываются проблемы патопсихологии и нейропсихологии (Б. В. Зейгарник,. А. Р. Лурия, Ю. Ф. Поляков, Е. Д. Хомская, Л. С. Цветкова и др.), психотерапии (М. М. Кабанов, Б. Д. Карвасарский, И. М. Тонконогий и др.), специальной психологии, разрабатывающей вопросы временных задержек психического развития, олигофренопсихологии, тифлопсихологии, сурдопсихологии (Р. М. Боскис, Т. А. Власова, Ю. А. Кулагин, В. И. Лубовский, Ф. Ф. Рау, И. М. Соловьев, Ж. И. Шиф и др.). В рамках общей психологии ведутся исследования ощущений и восприятий (А. Н. Леонтьев, В. В. Григолава, Запорожец, В. П. Зинченко, Е. Н. Соколов, М. С. Шехтер и др.), памяти (Смирнов, Г. К. Середа и др.), мышления и речи (А. А. Брудный, А. В. Брушлинский, Л. М. Веккер, Н. И. Жинкин, А. А. Леонтьев, А. М. Матюшкин, Натадзе, Я. А. Пономарев, В. Н. Пушкин, А. Н. Соколов, О. А. Тихомиров и др.) и других психических процессов

скачать реферат Особенности операциональной стороны мыслительной деятельности у детей с нарушением зрения

На рубеже XIX – XX веков возникло новое научное направление, получившее название психоанализа. Оно утвердило понимание психологии как науки не только о сознании, но и о бессознательном. Венский психиатр и психолог З. Фрейд предложил свою концепцию: 1. Психическое существует, как сознательное, предсознательное и бессознательное. Психическое организовано в личностную структуру – «ид» . 2. Существует психическая энергия, которая реализуется в личной структуре. История мировой психологии насыщена различными концепциями, так же сыгравшими существенную роль в ее становлении и развитии. Мировая психология в целом интенсивно развивалась в различных направлениях. Параллельно с психологией развивалась, как наука тифлопсихология, которая изучала особенности людей с нарушением зрения. Одной из проблем, волнующих психологов, стало изучение мышления слепых и слабовидящих. В связи с этим возникают различные теории. Теории мышления в буржуазной тифлопсихологии. Мышление является высшей формой отражения действительности и одновременно разрешения проблемных ситуаций, поэтому от уровня его развития существенно зависит приспособление к жизни, социальная адаптация человека.

 Коррекционная психология. Шпаргалка

Коррекционная работа с детьми в условиях социальной депривации должна активизировать психические процессы, улучшить восприятие доступного окружающего мира, а также развить мыслительно-логические операции. Основными задачами коррекционной работы являются формирование словесно-логического мышления человека в условиях ограниченности общения, совершенствование наглядных форм мышления, понимания причинно-следственных связей действий и поступков. Кроме того, в этот блок включаются коррекция речевого развития, формирование звукопроизношения, лексико-грамматических категорий, обогащение словарного запаса и развитие основных функций речи и др. С целью реализации коррекционно-педагоги-ческой системы в условиях социальной депри-вации необходимо выбирать методики, способствующие интеллектуально-эмоциональному развитию человека, повышению уровня доверия между педагогом и человеком. Выбранные психолого-педагогические методики должны повышать интеллектуальный, эмоциональный уровни развития человека в условиях социальной депривации. 19 ТИФЛОПСИХОЛОГИЯ Тифлопсихология занимается изучением закономерностей развития психики человека при частичном или полном нарушении зрения, в переводе с греческого языка typhlos – «слепой»

скачать реферат Проблемы развития детского мышления в условиях зрительной патологии (ранний и младший дошкольный возраст)

Для этого необходимо создание наглядно-действенных методик, которые позволили бы детям с нарушениями зрения комплексно овладеть способами и приемами восприятия объектов, адекватными познавательным задачам и актуализации познавательного опыта с целью эффективного использования сложившихся приемов и способов перцептивных действий при решении новых задач. Список литературы   Венгер Л.А. Восприятие и обучение. М.: Просвещение, 1969. Возрастная и педогогическая психология //Под. ред. Петровского. М.: Просвещение, 1973. Ермаков В.П., Якунин Г.А. Развитие,обучение и воспитание детей с нарушениями зрения. М.:Просвещение, 1990. Занков Л.В. О предмете и методах дидактических исследований. М.: Изд-во АПН РСФСР, 1962. Запорожец А.В., Венгер Л.А., Зинченко В.П., Рузская А.Г. Восприятие и действие. М.: Просвещение,1967. Земцова М.И. Обучение и воспитание дошкольников с нарушениями зрения. М.: Просвещение, 1978. Литвак А.Г. Тифлопсихология. М.: Просвещение, 1985. Поддьяков Н.Н. Мышление дошкольника. М.: Просвещение, 1977. Солнцева Л.И. Развитие компенсаторных процессов у слепых детей дошкольного возраста. М.:Педагогика, 1980. Сташевский С.В. Использование наглядно-действенной методики для развития зрительного восприятия детей с нарушением зрения //Дефектология. 1990. №1. С.16-21.

скачать реферат Проект документального фильма о слепых детях

Поставленная цель и задачи для её достижения определили структуру курсовой работы. Она состоит из введения, двух глав, заключения, приложения и списка изученной литературы. В первой главе мы рассмотрим и проанализируем исторический аспект рассматриваемой нами проблемы. А также современное ее состояние. Во второй главе мы дадим краткую характеристику всем просмотренным нами фильмам, и подробно проанализируем некоторые из них. Третья глава посвящена написанию заявки на фильм, непосредственно, его съемке и монтажу. Заключение представляет собой итог проведённой работы. В списке литературы представлены учебники, пособия, сайты, статьи и рецензии, понадобившиеся для исследования. В приложении будет представлен диск с нашим документальным фильмом. Глава 1. Социальная адаптация слепых людей как общественная проблема §1. Отношение общества к слепым людям: история вопроса Проблеме адаптации слепых людей было посвящено немало научных трудов. Таких как: «Осязание в процессе познания» А.В.Ярмоленко , «Теория ощущений» Л.Н. Ананьева , «Практикум по тифлопсихологии» В.М. Сорокина , «Пути компенсации слепоты» М.И. Земцовой . Среди этих трудов нельзя не упомянуть работу А.Г. Литвака «Психология слепых и слабовидящих» , которая внесла большой вклад в развитие концепции проблемы адаптации незрячих людей.

скачать реферат Коррекция дезадаптивного поведения подростков с интеллектуальной недостаточностью

Все это вызывает интерес к проблеме гендерной политики на современном этапе. Гендерные различия в современном социуме, изучаются не как продукт и результат деятельности отдельного индивидуума по половому различию, а как процесс идентификация личности. Исследование гендерных различий охватывает различные периоды исторического развития всех цивилизаций мира. На протяжении многих лет проблемы половой дифференциации рассматриваются с точки зрения отдельного пола и его влияние на развитие способностей (математических, творческих, гуманитарных и др.). Поэтому выше сказанное актуализирует выбранную нами проблему и особенно в области специальной психологии с детьми нарушениями зрения, так как данная проблема незначительна, исследована в тифлопсихологии. У девочек и мальчиков в современное время формируется особый «кризисный» менталитет в понимании своей социальной роли. Средства массовой информации способствуют созданию и превосходства стереотипа силы, власти (денег, социального положения) не зависимо от принадлежности к полу.

скачать реферат Методики специальной психологии и педагогики

Самостоятельность любой науки определяется, прежде всего, наличием особого, собственного предмета исследования, наличием такого предмета, который специально не исследуется никакой другой научной дисциплиной. Цель данной контрольной работы - рассмотреть предметное содержание специальной педагогики и специальной психологии. 1. Специальная психологияСпециальная психология - отрасль психологии, изучающая людей, для которых характерно отклонение от нормального психического развития, связанное с врожденными или приобретенными дефектами формирования и функционирования нервной системы. Изучает различные варианты патологии психического развития, проблемы аномального развития психики. Отдельное внимание уделяет изучению особенностей умственно отсталых детей, имеющих поражения коры головного мозга, и детей с нарушением деятельности анализаторов, недоразвитием речи при сохранном слухе. Разделы социальной психологии: тифлопсихология - психология слепых; сурдопсихология - психология глухих; олигофренопсихология - психология умственно отсталых; патопсихология - психология распада деятельности психической и болезненных свойств личности, и пр. логопсихология - психология лиц с речевыми расстройствами.

Насос ножной Phantom.
Количество цилиндров: 2. Суммарный рабочий объем цилиндров: 0,55 литра. Длина шланга: 0,55 м.
698 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные
Подставка для ванны "Мишка", антискользящая, цвет: белый.
Подставка для ног предназначена для того, чтобы помочь малышу самостоятельно садиться на унитаз или пользоваться умывальником. Небольшой
353 руб
Раздел: Подставки под ноги
Логическая игра Bondibon "Замок загадок".
Построить красивый рыцарский замок – это мечта любого мальчишки! А если постройка замка – это не только интересная игра, но и
1585 руб
Раздел: Игры логические
скачать реферат Проблемы коммуникативной сферы у дошкольников с нарушениями зрения

Введение Глава 1. Теоретическое обоснование проблемы коммуникативной сферы у дошкольников с нарушением зрения. 1.1 Характеристика коммуникативной сферы 1.2 Становление коммуникативной сферы у дошкольников 1.3 Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями зрения 1.4 Особенности становления коммуникативной сферы у дошкольников с нарушениями зрения Глава 2. Экспериментальные исследования коммуникативной деятельности у детей с нарушениями зрения 2.1 Описание методов и организации исследования 2.2 Обсуждение результатов констатирующего эксперимента 2.3 Разработка рекомендаций по коммуникативной сфере детей с нарушением зрения Заключение Библиографический список ВведениеВ старшем дошкольном возрасте закладываются основные черты личности и характера, формы поведения в различных социальных ситуациях, способность соотносить собственные желания и потребности с желаниями и потребностями других людей. Этот период также чрезвычайно важен и для осуществления целенаправленной коррекционной работы с детьми, которые нуждаются в дополнительной помощи специалистов, в частности - тифлопсихологов и тифлопедагогов.

скачать реферат Психическое развитие слепого ребенка

Основной проблемой современной тифлопсихологии является выявление потенциальных возможностей развивающегося человека, путей преодоления им отклонений в формировании психических процессов и черт личности, возникающих в результате глубокого нарушения зрения. Особенностью позиции современных тифлопсихологов является понимание психического развития детей с нарушением зрения не как развития аномального организма (человек минус зрение), а как развитие активной личности, восполняющей непосредственные дефекты сенсорики разносторонней познавательной деятельностью. Своеобразие компенсаторного развития детей с глубокими нарушениями зрения выражается в образовании новых связей в ансамбле психических процессов и качеств, обеспечивающих компенсацию слепоты и слабовидения . ДЕТИ С ДЕФЕКТАМИ ЗРЕНИЯ Причины дефектов зрения Причины слепоты могут быть врожденными: токсоплазмоз в период эмбрионального развития, другие инфекционные заболевания матери в период беременности, нарушение у нее обменных процессов, воспалительные заболевания.

скачать реферат Специальная психология как отрасль психологической науки

Также исследуются психические особенности восприятия, памяти и мышления в условиях дефицита информации, связанного с отсутствием зрения или его слабостью. Использование результатов тифлопсихологии позволяет на научной основе строить процесс обучения, воспитания и деятельности трудовой слепых и слабовидящих. При таких нарушениях страдает не только ориентировка в пространстве, но, в силу замедленности и неполноты формирования сенсорного опыта, нарушается развитие мышления наглядно-образного. Основной задачей тифлопсихологии является компенсация отсутствующего зрения за счет интенсификации работы других анализаторов (слуха, осязания), а также формирование чувства препятствия. Для построения адекватных образов предметов могут подключаться процессы воображения; при этом формирование памяти логической обычно опережает развитие памяти образной. Особая часть тифлопсихологии - изучение психологии слепоглухонемых - людей с полной ранней потерей зрения и слуха, в обучении и развитии которых отечественная тифлопсихология и сурдопсихология добились заметных успехов (И. А. Соколянский, О. И. Скороходова, А. И. Мещеряков). 2. Современные представления о нормальном и отклоняющемся развитии Определение «степени нормальности» человека - сложная и ответственная междисциплинарная проблема.

скачать реферат Диагностика развития восприятия у детей старшего дошкольного

Оно заключается в восстановлении или замещении нарушенных или утраченных функций организма независимо от того, где находится повреждение. Чем тяжелее дефект, тем большее количество систем организма включается в процесс компенсации. То есть, от тяжести дефекта зависит степень сложности механизмов компенсаторных явлений. «Материальным субстратом компенсации является ЦНС, а формирование её механизмов подчинено законам ВНД». Современная теория компенсации рассматривает эти явления в свете рефлекторной теории И.П. Павлова. Эта теория базируется на трёх основных принципах: причинности (детерминизма), единства анализа и синтеза и структурности, является естественнонаучной основой тифлопсихологии. Для объяснения компенсации дефектов нужно помнить, что организм человека является единой системой. Поэтому выпадение или нарушение функций того или иного анализатора приводит к тому, что « в нервной системе проторяются новые, обходные пути, формируются новые условно-рефлекторные связи, восстанавливающие нарушившееся равновесие во взаимоотношениях организма и среды».

скачать реферат Зрительная образная память у дошкольников с нарушениями зрения

Основной задачей изучения детей с отклонениями в развитии является определение специфических закономерностей их развития. 2.2 Особенности развития зрительной образной памяти у детей дошкольников при нарушенном зрении Рассмотрим особенности зрительной образной памяти лиц с нарушениями зрения. Долгое время тифлопсихологи считали, что память у слепых развивается интенсивнее, чем у зрячих. Это объяснялось дополнительным высвобождением «специфической энергии» зрительного анализатора и результатом мнемических упражнений. Они же относили память слепых к словесно-логическому типу. Современные исследования показали, что при дефектах зрения развитие памяти протекает по общим закономерностям. При этом исследователи констатируют затруднённость и специфические особенности протекания психического процесса (М.И. Земцова, А.И. Зотов, А.Г. Литвак, Л.И. Солнцева). Что же касается преобладающего вида и типа памяти, то на сегодняшний день доказано, что не столько анатомо-физиологические особенности, сколько характер деятельности и содержание запоминаемого материала определяют их. Исследования М. И. Земцовой, А. Г. Литвака, Л.И. Солнцевой и др. свидетельствуют, что развитие зрительной образной памяти зависит от опыта (двигательного, эмоционального), полученного на предшествующих ступенях онтогенеза.

Средство для прочистки канализационных труб "Потхан", 600 грамм.
Кондиционированное высокоэффективное средство для удаление засоров и неприятных запахов в канализационных трубах. Гранулированное. Вес: 600 грамм.
609 руб
Раздел: Для сантехники
Рюкзак для старших классов "Регги", 41x32x14 см.
Рюкзак для старших классов, студентов, молодежи. 1 основное отделение, 1 дополнительный карман. Материал: водоотталкивающая ткань. Широкие
621 руб
Раздел: Без наполнения
Тетрадь общая с магнитной закладкой "ONE COLOR. Черный", А4, 120 листов, клетка.
Формат - А4. Внутренний блок - офсет, клетка. Обложка - ламинированный картон. Скрепление - книжный переплет. Отделка -
527 руб
Раздел: Прочие
скачать реферат Предмет и задачи психологии

Возрастная психология, изучающая онтогенез различных психических процессов и психологических качеств личности развивающегося человека, разветвляется на детскую психологию, психологию подростка, психологию юности, психологию взрослого человека, геронтопсихологию. Возрастная психология исследует возрастные особенности психических процессов, возрастные возможности усвоения знаний, факторы развития личности и т.д. Одна из центральных проблем возрастной психологии – проблема обучения и умственного развития и их взаимозависимость широко обсуждается психологами, которые заняты отыскиванием надежных критериев умственного развития и определением условий, при которых достигается эффективное умственное развитие в процессе обучения. Психология аномального развития или специальная психология, разветвляется на патопсихологию, исследующую отклонения в процессе развития психики, распад психики при различных формах мозговой патологии: олигофренопсихологию - науку о патологии психического развития, связанную с врожденными дефектами мозга; сурдопсихологию – психологию формирования ребенка при серьезных дефектах слуха, вплоть до полной глухоты; тифлопсихологию – психологию развития слабовидящих и незрячих.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.