телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАКниги -30% Всё для дома -30% Все для ремонта, строительства. Инструменты -30%

все разделыраздел:Политология, Политистория

Власть

найти похожие
найти еще

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
У якості суб'єкта і об'єкта можуть виступати як окремі люди, так групи, прошарки населення чи ведуча політична партія й опозиція. Релятивістські концепції влади включають серію методів шляхів впливу на суспільство з метою досягнення стабільності У тому числі стимулювання активності трудової діяльності, до тримання норм громадської поведінки тощо. Біхевіористські концепції влади (від англ. - behaviour - поведінка), як і релятивістські, виходить із її трактовки як відносин між людьми, при яких одні володарюють, командують, панують, а інші підкоряються та виконують рішення перших. Але при цьому особливість біхевіористського підходу полягає в зосередженні уваги на особливостях людей, мотивах їхньої поведінки в боротьбі за владу. Початкові імпульси до володарювання, за думкою представників даної школи, закладені в природі окремих особистостей, у їх прямуванні до влади й здатності володарювати. Важливу роль відіграють блага та привілеї, котрі у всі часи одержують люди, які мають владу. З отриманням влади пов'язано, як правило, отримання багатства, престижу, безпеки та ін. Для багатьох людей боротьба за владу є способом самоствердження. Крім того, для багатьох влада над іншими людьми є формою насолоди. В прагненні до володарювання існують ще й інші мотиви. Представники біхевіористської школи виходять з того, що в умовах ринкової економіки влада також стає товаром. На цей товар, як і на будь-який інший, існує попит і пропозиція. Виникає своєрідний "ринок влади" зі своїми менеджерами, які готують кандидатів на владу і забезпечують їх перемогу на виборах. Тому боротьба за владу — постійне явище. Політична влада народжується, як правило, у протиборстві політичних сил і окремих особистостей. У цьому й полягають основні положення в розумінні влади в біхевіористських концепціях. Системні концепції. В них розглядають владу як системотворчі відносини в політичній організації суспільства. Всі інші елементи системи пов'язані з нею безпосередньо чи опосередковано. Призначення політичної влади - регулювати відносини між людьми і суспільством в цілому, включаючи державно-політичні інститути, вирішувати суперечності, що постійно виникають між необхідністю порядку в суспільстві і різноманітністю інтересів його членів. Завдання політичної влади будувати свої відносини з усіма елементами політичної системи суспільства таким чином, щоб це сприяло збалансованому стану даної системи. Іншими словами, політична влада повинна прямувати до досягнення в суспільстві в першу чергу стабільності, як політичної, так і економічної. Найважливішою соціальною причиною підкорення одних людей іншими є нерівномірний розподіл ресурсів влади. Під ресурсами влади прийнято розуміти всі ті засоби, використання яких забезпечує вплив на об'єкт влади у відповідності з цілями суб'єкта. Ресурси можуть використовуватись для заохочення, покарання чи переконання. Для виділення різних видів влади широко розповсюджена класифікація її ресурсів у відповідності з найважливішими сферами життєдіяльності: економічні, соціальні, культурно- інформаційні, силові. Економічні ресурси - це матеріальні цінності, необхідні для суспільного та особистого виробництва і споживання: гроші як їх загальний еквівалент; техніка; родючі землі; корисні копалини тощо.

РЕФЕРАТ На тему: Влада Студента психолого-педагогічного факультету ПДПІ Гр. – ПП 41 Гоч В. П. Полтава - 2001 Проблема влади взагалі і політичної влади зокрема із давніх часів хвилює людство. В одному із діалогів Платона говориться: "Немає людської душі, яка вистоїть спокусу владою." Декого влада зачаровує, несвідомо вабить і притягує як магніт. Влада не тільки здавна страшила і захоплювала людей, вона завжди була однією із центральних категорій політичної науки. Багато мислителів, вчених вважають, що влада - незмінний супутник політики і є її головною проблемою. Поняття влада широко використовується як у політичному, так і буденному вжитку. М. Вебер справедливо нагадує, що в залежності від ситуації говорять про владу батька над дітьми, про владу грошового мішка, про владу юридичну, духовну, економічну тощо. При всій різнорідності і неоднозначності цих понять можна, однак, відмітити одну об'єднуючу їх характеристику: всі вони відображають відносини, в яких воля і дії одних панує над волею і діями інших. Але в першу чергу під владою розуміють вищу державну владу. Так, наприклад, англійською мовою he роwег - це не тільки влада, але й держава з усією її міццю; в латинській мові po es as - сила, міць, панування; німецькою dіе Gewal : - це не тільки влада, але й міць, а також насильство. Нарешті, в нашій рідній мові влада найчастіше виявляється синонімом начальства і означає владні органи держави. У політичній і у буденній мові слово влада не має якогось одного стійкого значення. Для одних теоретиків влада - це особливий вплив одних людей на інших, для других - здатність досягнення певних цілей, для третіх - можливість використання тих чи інших засобів, для четвертих - особливі стосунки між підлеглим і керівником. У своєму загальному значенні, поняття "влада" означає право і можливість одних керувати, розпоряджатися і управляти іншими; здатність і можливість одних здійснювати свою волю по відношенню до інших, робити визначальний вплив на їх поведінку і діяльність, використовуючи при цьому авторитет, право, насильство та інші засоби. Політологію ж цікавить політична влада. До поняття "політична влада", звичайно, можна застосувати загальне визначення влади як такої. Політична влада, як і будь-яка інша, означає здатність і право одних здійснювати свою волю по відношенню до інших, веліти і управляти іншими. Але разом вона має, на відміну від інших форм влади, свою специфіку верховенство, обов'язковість її рішень для всього суспільства І для всіх інших видів влади; загальність, тобто публічність; легальність у використанні сили та інших засобів володарювання в межах країни; моноцентричність, тобто існування загальнодержавного прийняття рішень; широкий спектр використовуваних засобів для завоювання, утримання і реалізації влади. Таким чином, політична влада характеризується здатністю і можливістю для тих, хто нею володіє, проводити свою волю в керівництві і управлінні всім суспільством (державою), справляти визначальний вплив на поведінку народних мас за допомогою засобів, що знаходяться в розпорядженні держави, мобілізовувати на досягнення поставлених цілей і програм великі маси людей, регулювати відносини між окремими групами людей.

По суті справи, ці принципи легітимності виправдовують таке становище в суспільстві, коли певна частина людей (панівна еліта) керує, а більшість населення змушена підкоритися. Звідси у пануючих і виникає потреба знайти необхідні виправдовування такому стану, який був би прийнятий тими, хто не знаходиться при владі. Діючі принципи легітимності забезпечують відносний ступінь довіри між політичною владою і масами. Пануючі в цьому випадку виходять з того, що вони панують на законній підставі, а підвладні розглядають їх претензію на владу як легітимну. Таким чином, політична влада може бути чи легітимною чи нелегітимною. Якщо політична влада, політичне панування визнається правомірним з боку суспільства, а маси виявляють прихильність політичній системі, то така влада може вважатись легітимною. Якщо ж вона втрачає довіру мас, то перестає бути легітимною. Причому, між легітимністю пануючих верхів і застосуванням насильства існує зворотній зв'язок, тобто мова йде про те, що чим надійніше в свідомості мас укорінились принципи легітимності, тим менш необхідним стає застосування насильства. І навпаки, коли пануючі кола втрачають легітим-ність, вони починають удаватися до систематичного вживання насильства. Природньо, що владоможці систематично займаються діяльністю, спрямованою на зберігання і зміцнення віри мас в існуючий політичний устрій навіть тоді, коли ця віра достатньо глибока, але ж її все одно необхідно постійно підтримувати чи не дозволяти їй згаснути. У всі часи панівні кола прагнули домагатися легітимності і рішуче вели боротьбу з тими, хто ставив їх легітимність під сумнів. Важливим теоретичним аспектом політології є типологія основ легітимності. Основи типології розробив М. Вебер. У залежності від мотивів підкорення він виділив три головних типи легітимності влади:> традиційний - базується на вірі в священний характер звичаїв, традицій, норм, які на протязі століть регулювали життя і поведінку людей. Влада тут освячена авторитетом існуючих патріархальних устоїв і релігійних звичаїв. Освячені звичаєм норми є основою таких сталих у суспільстві відносин, які постають як відносини керування і слухняності. Вони фактично вказують, хто володіє правом на владу, а хто зобов'язаний підкорятися цій владі. Причому, традиційні норми розглядаються суспільством як дещо непорушне, а відхід від них, їх порушення приводить до певних санкцій. Характерною особливістю традиційного типу політичної влади є відсутність динамізму. Протягом тривалого періоду політична влада, політична система функціонує без істотних змін. Це пояснюється тим, що традиції панують над людьми, а тому відносини панування і підкорення перманентне відтворюються з покоління в покоління. Глибокий консерватизм пронизує всю систему влади, і традиція стає основою обґрунтування, політичної влади панівною елітою. Традиційні норми як для пануючих, так і підвладних набувають зобов'язуючого характеру. Традиції повинні суворо дотримуватись пануючими колами, інакше вони ризикують втратити свою легітимність в очах широких мас. У якості прикладів традиційного типу влади можна привести суспільства давніх східних імперій (Єгипет, Персія, Китай), середньовічної Європи. Із сучасних суспільств до цього типу певною мірою можна віднести Саудівську Аравію, Бахрейн, Кувейт, Оман.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Курс лекций по историческому материализму

Тем не менее Спенсер не солидарен с знаменитым английским материалистом. В чем же сущность их разногласия? Характеристика, которая дается Гоббсом своему учению, заключает в себе ответ на этот вопрос. "Искусством, - рассуждает Гоббс, - сотворен тот великий Левиафан, которого называют обществом, народом (Commonwealth), государством, а по-латыни civitas, и который есть не что иное, как искусственный человек, хотя и превышающий по своим размерам и силе естественного человека, для охранения и защиты которого он придуман. Верховная власть есть его искусственная душа, придающая жизнь и движение всему телу. Судьи и другие чины судебного ведомства суть его искусственные сочленения; награды и наказания, понуждающие к действию и к выполнению своей обязанности каждое сочленение и каждый член, связанный с седалищем верховной власти, - суть нервы, исполняющие ту же самую роль в естественном человеческом теле". Сравнение общества с организмом утверждается, таким образом, с полной сознательной точностью. Органическая теория общества, казалось бы, налицо, но Спенсер принимает учение Гоббса лишь наполовину и, с своей точки зрения, он совершенно прав. "Понятие Гоббса, - рассуждает Спенсер дальше, - только с одной стороны подходит ближе к действительно рациональному представлению"

скачать реферат Архитектура Древнего Рима

Тип базилики (от греч. «базилике» — «царский дом») — прямоугольного вытянутого здания для общественных собраний и советов — возник уже в Греции в III в. до н. э. Здание разделялось продольными рядами опор(колонн, столбов) на несколько проходов — нефов. Средний неф был обычно выше и шире боковых и освещался через окна над боковыми частями. Чаще всего он завершался выступом — апсидой. Впоследствии архитектурная форма базилики использовалась как образец для строительства христианских храмов. На родине Септимия Севера, в Лептис Магне (Северная Африка), была построена базилика, которая отличалась от всех прежних особым замыслом и роскошью отделки. На узких сторонах, восточной и западной, у неё были две полукруглые ниши — апсиды. Образуюшие их резные пилоны (столбы) посвящались Дионису и Гераклу и были украшены сценами их подвигов. К концу III века в Риме наступила временная ремиссия. Императорская власть отчасти окрепла, обстановка немного наладилась. Со всех сторон столицу империи теснили варвары, и наиболее важными архитектурными сооружениями стали крепкие оборонительные стены, среди которых особое место занимала стена Аврелиана.

Магнитный держатель для ножей, 40 см.
Магнитный настенный держатель для ножей и других металлических кухонных инструментов. В комплекте шурупы для крепежа. Длина: 40 см.
335 руб
Раздел: Подставки для ножей
Похвальный лист, с пометкой "Министерство образования и науки Российской Федерации", 200 штук.
Формат: А4. Ориентация: горизонтальная. Бумага: мелованная матовая, плотностью 140 г/м2. В упаковке: 200 штук.
1024 руб
Раздел: Похвальные листы
Сменный фильтр "Барьер-6" (2 штуки).
Сменная кассета Барьер-6 «для жесткой воды» благодаря повышенному содержанию ионообменной смолы более эффективно снижает
461 руб
Раздел: Фильтры для воды
 Зеленая Книга

Все существующие ныне в мире политические системы являются порождением борьбы за власть между орудиями правления будь то мирная или вооруженная борьба классов, кланов, племен, партий или просто отдельных лиц. Победителем в ней всегда выходит орудие правления отдельная личность, группа людей, партия, класс, побежденным же всегда оказывается народ, то есть подлинная демократия. Политическая борьба, в результате которой побеждает, например, кандидат, набравший 51% голосов избирателей, приводит к установлению диктаторского орудия правления, облаченного в фальшивую тогу демократии, поскольку 49% избирателей оказываются под властью орудия правления, за которое они не голосовали, а которое было им навязано, а это и есть диктатура. Политическая борьба такого рода нередко заканчивается победой того орудия правления, которое представляет меньшинство, что происходит в том случае, когда голоса распределяются между группой кандидатов, причем один из них получает голосов больше, чем каждый другой, отдельно взятый. Если же подытожить голоса, поданные за остальных кандидатов, то окажется, что они составляют подавляющее большинство, однако считается, что победил первый кандидат и победил, к тому же, законным демократическим путем! А на деле налицо диктатура в фальшивом обличье демократии

скачать реферат Средства достижения выразительности в интерьере

Удивительная ассоциативная определен­ность некоторых геометрических фигур и объемов казалась в древности мистической, наделенной таинствен­ным смыслом, что и послужило для использования их в качестве символических формальных знаков. Круг, сфера символизировали единство, беспрерывность движения, вселенную, мир, солнце, жизнь. Квадрат (напри­мер, в основе пирамиды) символизировал покой, вечность, силу, власть. А. Палладио в своем трактате писал, что древние считались с тем, что подобает каждому богу не только при выборе места, но и при выборе формы: так Солнцу и Луне, поскольку они постоянно вращаются, они делали храмы круглой формы или приближенной к круглой, тоже для Весты, которая называется богиней земли, «стихия же эта, как известно, круглая.» Абст­рактная символика простых «вечных форм» достаточно распространена в архитектуре.! В современной архитектуре к ней добавилось символическое изображение органичных форм природного мира. В сложных террасах амфитеатра зала филармонии Г. Шарун отражает идею ландшафта: долина, окруженная склонами виноградни­ков, из глубины которой поднимается звук. Или плавно искривленные формы жилого дома П.

 Зеленая Книга

Это устаревшая теория и изжившая себя практика. Власть должна полностью принадлежать народу. Самые жестокие диктатуры, которые когда-либо знал мир, существовали в условиях парламентских режимов. Партия Партия это современная диктатура, это современное диктаторское орудие правления, поскольку партия это власть части над целым. Это новейшее орудие диктатуры. Поскольку партия это не отдельная личность, то видимость формальной демократии создаётся образованием собраний депутатов, комитетов, а также с помощью пропаганды, проводимой её членами. Партия ни в коей мере не является демократическим орудием, так как она образуется из группы людей, объединенных либо общими интересами, общими воззрениями, общей культурой, общей территорией или общей идеологией. Эти люди создают партию для осуществления своих интересов или навязывания обществу своих взглядов и установления господства в нем своей идеологии. Их цель добиться власти под видом осуществления своей программы. С точки зрения подлинной демократии недопустимо, чтобы одна партия правила всем народом, поскольку народ это множество интересов, взглядов, характеров, территорий и убеждений

скачать реферат Каменное зодчество Литвы XIII – XVIII веков

Формирование государства проходило очень динамично, при этом именно славянские земли становились опорой литовского великого князя в его борьбе с непокорными племенными княжениями литовцев. Способы присоединения новых земель были различными. В советское время историки писали, что западнорусские земли попали под власть Литвы насильственным путем. Однако нельзя сводить все к примитивному завоеванию. Многие русские земли добровольно вошли в состав Великого княжества Литовского (между князьями заключался «ряд», своего рода соглашение). Наряду с этим некоторые территории (например, Смоленск) на протяжении многих лет приходилось покорять силой оружия. При этом власть на местах практически не менялась: новых порядков старались никому не навязывать. Славянские земли Великого княжества обладали более высоким уровнем развития общества, и прежде всего культуры, чем земли самих литовцев, что благотворно влияло на верхушку литовского общества. В первой половине XIV века при великих князьях Витянисе (1295-1316) и Гедиминасе (1316-1341) Великое княжество вобрало в себя значительные территории на востоке (Полоцк, Минск, Орша, Брест, Пинск, Туров).

скачать реферат Семь чудес света

Очевидно, римский историк не совсем точен. Дело в том, что Артемиссия умерла через два года после Мавсола. Последние месяцы ее царствования прошли в непрерывных войнах, где она показала себя отличной военачальницей и, несмотря на сложность положения маленькой Карии, окруженной врагами, смогла сохранить царство мужа. В то же время известно, что Александр Македонский спустя двадцать лет после смерти Мавсола, ознаменовавшихся в Карии отчаянной борьбой за власть, смутой и дворцовыми переворотами, осматривал мавзолей готовым и полностью украшенным. Вернее предположить, что мавзолей начали строить еще при жизни Мавсола и Артемиссия лишь завершила его. Ведь сооружение такого масштаба должно было занять несколько лет. В отличие от храма Артемиды Эфесской и других подобных зданий Малой Азии Галикарнасский мавзолей, сохраняя во многом греческие традиции и строительные приемы, несет в себе явное влияние восточной архитектуры - прототипов ему в греческой архитектуре нет, зато последователей у мавзолея оказалось множество: подобного рода сооружения впоследствии возводились в разных районах Ближнего Востока.

скачать реферат Архитектура Киевской Руси

Естественно, что в большинстве городов центральной и северо-восточной Руси, таких, как Владимир, Суздаль, Ярославль, Ростов, замерло крупное строительство. Однако Великий Новгород и Псков, сильные независимые города, продолжали строить, в том числе и каменные церкви, понимая, что богатый соборный храм -зримое свидетельство могущества города. Правда, после появления на Руси татар полностью прекратилось сооружение крупных городских и монастырских соборов, появился обычай строить совсем небольшие храмы. Были церкви монастырские, сооружённые по инициативе -новгородских архиепископов, и уличанские, строителями которых выступали жители того или иного прихода, причём львиную долю расходов несли богатые «гости» - купцы. Поскольку монастырская община состояла обычно из десяти-двадцати монахов», необходимости в монументальном монастырском храме и не было. Кроме того, в этих городах княжеская власть утратила свой авторитет и уступило место республике, в которой огромным влиянием пользовались архиепископы. Церковь же предпочитала иметь много, пусть и небольших, церковных зданий. Первым каменным храмом после нашествия татар, построенным в 1292 г., была монастырская церковь Николая Чудотворца Липенского мужского монастыря.

скачать реферат Проблема ансамбля в архитектуре XVII века (барокко)

Заключение В XVII веке Рим был столицей мира в области искусства, привлекал художников всей Европы, и стиль барокко скоро распространился за пределы вечного города. В каждой стране барокко подпитывалось местными традициями. В одних странах оно становилось более экстравагантным, как, например, в Испании и Латинской Америке, где развился стиль архитектурного украшательства, названный чурригереско. В других странах барокко приглушалось в угоду более консервативным вкусам. Во Франции барокко ярче всего выразило себя на службе монархии, а не церкви. Людовик XIV понимал важность искусства как средства прославления королевской власти. Его советником в этой области был Шарль Лебрен, который руководил художниками и декораторами, работавшими во дворце Людовика в Версале. Версаль в его грандиозным сочетанием пышной архитектуры, скульптуры, живописи, декоративного и ландшафтного искусства явил собой один из впечатляющих примеров слияния искусств. Стиль барокко способствовал созданию театральных эффектов, достигавшихся освещением, ложной перспективой и эффектными сценическими декорациями. Однако барокко мало отвечало сдержанному британскому вкусу.

Караоке песенки В. Шаинского.
Какая игрушка превратит любой день в праздник? Конечно, удивительный микрофон-караоке! Подпевая любимым мультяшкам, малыши смогут
301 руб
Раздел: Микрофоны
Дуст от муравьев "Чистый дом", 350 грамм.
Препарат для эффективного уничтожения всех типов муравьев в домах, на садовых участках, на террасах. Без запаха! Способ применения: дуст
347 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых
Покрывало "Нордтекс. Цветочный ковер", 150х200 см.
Airsoft - это нежнейшие на ощупь покрывала с двусторонним длинным ворсом. Новая конструкция полотна содержит еще больше воздуха, который
900 руб
Раздел: Покрывала и пледы
скачать реферат Достижения Советской науки

Среди них наиболее заметной является фигура М. И. Покровского, историка и политического деятеля. Он один из первых применил теорию К. Маркса для исторического исследования, основателем целой исторической школы. В целом интеллигенция, со временем примирилась со сложившейся ситуацией и вынуждена была вступить во взаимодействие с новой властью. В СССР разворачиваются масштабные исследовательские программы, создаются новые научно-исследовательские институты: в 1934 г. С. И. Вавилов основал Физический институт АН, тогда же создан Институт органической химии, в Москве П. Л. Капица создает Институт физических проблем, в 1937 г. создан Институт геофизики. Продолжают работу физиолог И. П. Павлов, селекционер И. В. Мичурин. Результатом работы советских ученых были многочисленные открытия. Возрождается историческая наука. В 30-е г. работают выдающиеся советские историки: академик Б. Д. Греков – автор трудов по истории средневековой России («Киевская Русь», «Крестьяне на Руси с древнейших времен до XVIII в.» и др.); академик Е. В. Тарле – знаток новой истории стран Европы и прежде всего Наполеоновской Франции («Рабочий класс во Франции в эпоху революции», «Наполеон» и др.). В то же время тоталитаризм создавал серьезные препятствия для нормального развития научного знания.

скачать реферат Мендель Грегор Иоганн

Информация об этих наследственных свойствах передается через гены (термин, введенный Менделем, от которого произошел термин "генетика"). Уже в 1866 году вышла книга Менделя "Versuche uber Pfla ze hybride " ("Эксперименты с растительными гибридами"). Однако современники не оценили революционность открытий скромного священника из Брюнна. Научные изыскания Менделя не отвлекали его от повседневных обязанностей. В 1868 году он стал аббатом, наставником целого монастыря. В этой должности он отлично отстаивал интересы церкви в целом и монастыря Брюнна, в частности. Ему хорошо удавалось избегать конфликтов с властями и уходить от избыточного налогообложения. Его очень любили прихожане и ученики, молодые монахи. 6 января 1884 года отца Грегора (Иоганна Менделя) не стало. Он похоронен в родном Брюнне. Слава как ученого пришла к Менделю уже после смерти, когда подобные его экспериментам опыты в 1900 году были независимо проведены тремя европейскими ботаниками, которые пришли к аналогичным с Менделем результатам. Грегор Мендель- учитель или монах? Судьба Менделя после Богословского института уже устроена. Рукоположенный в священники двадцатисемилетний каноник получил превосходный приход в Старом Брюнне.

скачать реферат Теории зарождения жизни на Земле

Не что не могло устоять против их огромной силы. Уран возненавидел своих детей великанов и заключил их в недра Земли, из-за чего она ужасно страдала. Она вызвала своих детей – титанов и стала уговаривать их восстать против своего отца, но они побоялись поднять на него руку. Только младший из них, коварный Крон (Первоначально был богом земледелия и жатвы, потом трансформировался в повелителя времени), хитростью низверг своего отца и отнял у него власть. Ночь родила в отместку Крону множество ужасных существ: Танату – смерть, Эриду – раздор, Апату – обман, Кера – уничтожение, Гипноса – сон с мрачными тяжёлыми видениями, не знающими пощады Немесиду – отмщение за преступление, и множество других. Крон боялся, что против него восстанут его дети и проглатывал всех их, рождённых от своей жены Реи. Уже пятерых проглотил он: Гестию, Деметру, Геру, Аида и Посейдона. Рея не хотела потерять шестого ребёнка и по совету своих родителей, Урана и Геи. Ушла на остров Крит, где и родила сына Зевса. Она спрятала Зевса в пещере, а Крону дала длинный камень, завёрнутый в пелёнки.

скачать реферат Вооруженные силы Республики Узбекистан

По словам министра обороны Гуломова, причиной всех бед в узбекской армии являются "вопиющая неисполнительность и безответственность со стороны командиров и начальников всех уровней". На совещании Совета национальной безопасности, прошедшем в августе, военными экспертами было отмечено, что в этом году в армии заметно возросло количество правонарушений - 30 против 12-ти за аналогичный период прошлого года. Наиболее частыми являются правонарушения, совершаемые "на почве злоупотребления властью" и связанные с хищениями. Эксперты подтверждают, что в войсках не прекращаются факты хищения военного и государственного имущества, о чем свидетельствуют материалы военной прокуратуры. Так, в одной из частей центрального военного округа были выявлены факты хищения химических веществ, обмундирования и бытовых принадлежностей на сумму свыше 7-ми миллионов узбекских сумов (около 7 тысяч долларов США). За последние 20 месяцев удалось возместить ущерб в размере 23-х миллионов сумов (порядка 23 тысяч долларов), нанесенный государству финансовым мошенничеством в армии.

скачать реферат Русская армия от Петра 1 до Александра 2

И правитель мог захватить власть, понравившись гвардии. Поэтому, учитывая опыт предков, мы должны следить за развитием нашей страны и армии, потому что одно без другого невозможно представить. И при наблюдении за нынешними военными реформами мы должны использовать знания полученные от предков, а для этого проанализировать военные реформы прошлых лет. Строго говоря, как таковых военных реформ в Росси было только две. Первая военная реформа в России XVI-XVIII века была связана с кардинальным изменением архаично-изоляционисткой политики средневековой Руси, на стратегический курс державности, силы и мощи империи, в основе которого лежали действительно реформаторские преобразования Петра Первого, продолженные его последователями. В целом реформа характеризовалась прогрессивными и последовательными преобразованиями в военной сфере, которые были вызваны потребностями текущей политики наращиванием военного потенциала и незначительными качественными изменениями в технической оснащении войск. Реформы этого периода буквально вдохнули в сознание народа и армии мощный импульс, основанный на великодержавной идее, национальном достоинстве и одновременно в насаждении рационализма-пользы для Отечества.

Кастрюля из нержавеющей стали 5508-2, 2,1 л, 18 см.
Объем: 2,1 л. Диаметр: 18 см. Глубина: 10,5 см. Толщина стали: 0,3 мм. Кастрюля из высококачественной нержавеющей стали. Специальная
422 руб
Раздел: До 3 литров
Антискользящий резиновый коврик для ванны "Roxy-kids", 35x76 см, салатовый.
Резиновый коврик с отверстиями ROXY-KIDS создан специально для детей и призван обеспечить комфортное и безопасное купание в ванне. Мягкие
529 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Фотобумага для струйной печати, A4, 170 г/м2, 50 листов.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность: 170 гр/м2. Глянцевая. Односторонняя. В комплекте: 50 листов.
329 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
скачать реферат Внешняя разведка США /CIA/

В своем обращении к конгрессу 12 марта 1947 г. президент Трумэн заявил, что действия коммунистов угрожают безопасности США. Основываясь на проекте генерала Донована, Трумэн рекомендовал учредить Центральное разведывательное управление (ЦРУ) . Это был открыто функционирующий орган исполнительной власти, хотя на нем лежало также много обязанностей секретного характера. В августе 1961 г. было учреждено Разведывательное управление министерства обороны (РУМО) . Первым его руководителем был назначен генерал-лейтенант Джозеф Кэррол. Главной задачей этой организации являлось обеспечение максимальной координации и эффективности разведывательной работы, выполняемой армией, авиацией и военно-морским флотом. Глава 3 Структура разведывательного сообщества США В настоящее время согласно официальным данным в структуру разведывательного сообщества США входят следующие организации: I. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) II. Разведывательные организации министерства обороны США III. Разведывательные организации, входящие в гражданские ведомства США IY.

скачать реферат КРАТКИЙ ОЧЕРК ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СССР (1917-1971 Г.) (ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ОТНОШЕНИЙ СССР - ЗАПАД)

Знание истории страны нужно и народу: без ее понимания невозможна объективная оценка действий руководства, оценка людей, находящихся у власти или рвущихся к ней. Уже видно, что без политически грамотного народовластия все пойдет прахом. Иногда (часто) указывают на следующую причину происшедшего:«70 лет руководства страной коммунистов и сформированной ими командно-административной системы». Однако этот штамп, хорошо работающий на митингах отчаявшихся людей, не несет конструктивного начала для понимания механизма общественной и экономической жизни, для формирования мер по реконструкции страны. Нужен объективный анализ предыдущей истории страны и ее итога - нынешнего положения, чего очень боятся ее враги, являющиеся авторами приведенного штампа. Описать бурную историю семидесятилетней жизни страны - многотрудная задача, тем более для свидетелей и участников этой жизни. Большое видится на расстоянии. В этих условиях нужна методология, разработанная на идеях системного анализа. В ее основе должен лежать принцип Аристотеля (4 в. до н.э.) успешности любого действия: «Чтобы действие было успешным, необходимы два условия: 1.

скачать реферат Стратегия войны Наполеона и тактика обороны русских войск

Тема: “Стратегия войны Наполеона и тактика обороны русских войск.” В Европе с конца 18 века шла череда непрерывных войн. Они начались тогда, когда коалиция европейских держав во главе с Англией выступила против республиканской Франции. В кровопролитной борьбе Франция отстояла свое право на выбор формы государственного устройства. Ветхие феодально-аристократические режимы континентальной Европы терпели поражения от французской армии, рожденной в революции и закаленной в борьбе против захватчиков. К своему несчастью, эта армия не заметила той границы, перейдя которую, она, подавив свободу собственного народа, превратилась в орудие закабаления соседних стран. Во Франции к власти пришел генерал Наполеон Бонапарт, провозгласивший себя императором. Теперь Франция, по существу, вела войны за мировое господство. Пожар европейских войн захватывал все новые и новые страны. В борьбу постепенно вовлекалась Россия. В 1805 г. она вступила в военный союз с Англией и Австрией против Франции. В конце того же года русские и австрийские войска потерпели тяжелое поражение от наполеоновской армии в сражениии под Аустерлицем.

скачать реферат Безопасность жизнедеятельности

Общий надзор за исполнением законов о труде и охране труда в Российской Федерации осуществляет прокуратура. Указом Президента РФ 850 от 4 мая 1994 года государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства РФ о труде и охране труда возложен на Федеральную инспекцию труда при Министерстве труда РФ. В настоящее время Федеральная инспекция труда действует в соответствии с "Положением о Федеральной инспекции труда", утвержденным постановлением Правительства РФ 78 от 28 января 2000 года. В соответствии с данным "Положением", государственные правовые инспекторы труда и государственные инспекторы по охране труда имеют право: беспрепятственно посещать любые предприятия, проводить расследования несчастных случаев на предприятиях; получать информацию, приостанавливать работу; выдавать должностным лицам предприятий обязательные для исполнения предписания и налагать штрафы на должностных лиц, виновных в нарушении законодательных и иных нормативных актов по охране труда. Постановлением Министерства труда РФ 58 от 30 октября 1995 года утверждено "Примерное положение о подразделении по охране труда органа исполнительной власти по труду субъекта РФ".

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.