телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАОбразование, учебная литература -30% Канцтовары -30% Бытовая техника -30%

все разделыраздел:Политология, Политистория

Демократія

найти похожие
найти еще

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Враховуючи взаємозв’язок нормативних і емпіричних означень демократії як форми державного правління, можна виділити її слідуючі характерні риси: 1. Юридичне визначення і інституаційне вираження суверінітету, верховної влади народу. Тільки народ, а не монарх, аристократія, бюрократія чи духовенство виступають офіційним джерелом влади. Суверінітет народу виражається в тому, що тільки йому належить засновницька , конституційна влада в державі, що тільки він вибирає своїх представників і може періодично приймати участь в розробці і прийнятті законів за допомогою народних ініціатив і референдумів. 2. Періодична виборність основних органів держави. Демократичною може вважатись лише та держава, громадяни якої здійснюють верховну владу, вибираються, причому вибираються на обмеженний срок. 3. Рівність прав громадян на участь в управлінні державою. Цей принцип потребує як мінімум рівності виборчих прав. 4. Прийняття рішень за більшістю і підкорення меньшості більшості при їх здійсненні. Ці вимоги є мінімальними умовами, які дозволяють говорити про наявність демократії в тій чи іншій країні. Однак реальні політичні системи, засновані на загальних принципах демократії, вельми значно відрізняються одна від одної, наприклад( антична і сучасна демократія, американська і щвейцарська політичні системи і т.д. Названі загальні принципи демократії дають можливість виділити основні критерії, які дозволяють розрізняти і класифікувати багаточисленні теорії і практичні демократичні моделі і, якби вимірювати їх. При оцінці у відповідності з їх першим, найважливішим прин-ципом - суверінітетом народу, - демократія класифікується в залеж-ності від того, як розуміється народ, і як здійснюється суверінітет. Обмеження народу деякими класовими або демографічними рамками дає підставу харектеризувати держави, які піддають політичній дискримінізації деякі групи населення і зокрема, не надаваючи їм виборчих прав, як соціально обмеженні демократії і відрізняти іх від всезагальних демократій - держав з рівними політичними правами для всього дорослого населення. Народ, являючись складною спільністю людей, має певну структуру, складається із конкретних особ. В залежності від того, розглядається він як сукупність самостійних, вільних індивідів, чи як взаємодія різноманітних груп, котрі переслідують в політиці свої особові, специфічні інтереси, або як єдине, гомогенне ціле, суб’єкт, в якому домінують загальні інтереси і воля, концепції і реальні моделі демократії діляться відповідно на індивідуалістичні, плюралістичні (групові) і колективістські. В першому вападку безпосереднім джерелом влади вважається особа, в другому - група, в третьому – весь народ (нація, клас). Суверінітет народу - найвжливіша конституційована ознака демократії, яка служить підставою її оцінки не тільки з точки зору розуміння самого цього суб’єкту, але також за формою здійснення ним влади. В залежності від того, як народ приймає участь в управлінні, хто і як безпосередньо виконує владні функції, демократія ділиться на пряму, плебісцитну і представницьку (колективну). В прямих формах народовладдя громадяни самі безпосередньо приймають участь в підготовці, обговоренні і прийняті рішень. Важливим (другим ) каналом участі громадян у здійсненні влади є плебісцитна демократія.

Обидва різновиди критичної теорії демократії, тобто «партиципаторну» (право співучасті у всьому) і «анархічну», на практику потрібно строго «розводити», тому що їхні представники у своїх оціночних судженнях використовують схожі аргументи. Не говорячи вже про те, що вихідний пункт у них єдиний - індивідуальне самовизначення. Концепція партиципації (співучасті) розглядає самовизначення особистості як право участі в прийнятті рішень через право голосу; у всіх сферах життя потрібно така співучасть. Не існує ніяких приватних або суспільних «просторів», що були б поза політикою. Ціллю тут є всебічна демократизація всіх сфер життя (Вильмар). Аналогом подібної концепції демократії є експансіоністське, тобто розширювальне розуміння політики, що охоплює і приватні, і суспільні сфери життя. Якщо партиципаторна інтепретація демократії має в собі тенденцію до «тотальної політизації», тоді як анархістський варіант, навпаки, рушить до «тотальної приватизації». Ціллю і функцією демократії, із цієї другої точки зору, є скасування будь-якої форми панування. Прихильники ідеалу відсутності всякого панування роблять ставку на вільний від гегемонії і від усякого примуса дискурс, при якому, спираючись на загальні зусилля, формується мінімум проблем і рішень; і при цьому - без всякого утаювання, обману - відкрито демонструються інтереси всіх що беруть участь сторін. Ця модель дискурса, сформульована Хабермасом, виходить з положення, відповідно до якого «практичні питання містять істину», і приходить до вимоги консенсуальних, тобто погоджувальних методів єднання. Там, де в результаті голосування ніхто не залишається в меншості, ніхто і не може почувати себе підлеглим або думати, що його долю визначають інші. На такому утопічному пункті і сходяться партиципаторний і анархістський варіанти критичної теорії демократії. При вимозі співучасті суверенітет народу розглядається як якийсь абсолют; рахується, як і в концепції Руссо, що народ є щось єдине, суб'єкт, обдарований єдиною волею. Вимога відсутності всякої влади (власне, безвладдя) робить автономію індивіда і його саморозкриття абсолютними, а будь-які колективні дії надаються можливими тільки в тих випадках, коли всіх об'єднує одна єдина воля. Аналогічні справи і з соціалістичною теорією демократії - при двоякому її відношенні до самої ідеї демократії. З одного боку, в умовах гаданого безкласового комунізму як би природно припускається, що не буде ніяких форм панування. З іншого боку - висловлюється побоювання, що можна прикрашати «класови зміст буржуазної демократії» (Ленін) і тим самим послабити готовність (робітничого класу) до революції. Відповідно до марксистської доктрини, існуют тільки класові демократії. І коли «ревізіоніст» Бернштейн назвав демократію «вищою школою компромісів», то вплив саме цього, що гасить протистояння, висловлення й ігнорування класової протилежності, що випливає звідси, стали більмом в оці для всіх ортодоксів. Відповідно до думки останніх, за фасадом принципу більшості і формальних рівностей «буржуазна демократія» приховує свій репресивний, класовий характер. Тільки «пролетарська» (або «соціалістична») демократія рішуче переборює рамки псевдодемократиної буржуазної держави. Тільки соціалістична революція створює умови для формування «соціально єдиного народу» як базису дійсної влади народу.

Найкращу відповідь на це запитання дав У.Черчіль, виступаючи в Британськім парламенті 11 листопада 1947р.: “демократія – сама погана форма правління, якщо не враховувати інші ”. Стосовно України, то тут, як і в інших посттоталітарних, посткомуністичних державах, процес утвердження принципів демократії – з урахуванням національних традицій – тривалий і непростий. ЛІТЕРАТУРАГуггенберг Б. Теорія демократії. //Поліс, 1991, №4. Шапиро И. Демократія та громадянське суспільство //Поліс, 1992, №4 Демократичне врядування як чинник зміцнення миру. //Політична думка, 1999, №1-2 Бабкіна О. Політологія. Посібник для студентів вузів. Київ, 1998. Дзюба І. Політологія. Курс лекцій. Київ, 1993. Ковлер А. Демократия и участие в политике, Москва, 1990. Потульницький В. Теорія української політології. Курс лекцій. Київ, 1993.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Зеленая Книга

Все существующие ныне в мире политические системы являются порождением борьбы за власть между орудиями правления будь то мирная или вооруженная борьба классов, кланов, племен, партий или просто отдельных лиц. Победителем в ней всегда выходит орудие правления отдельная личность, группа людей, партия, класс, побежденным же всегда оказывается народ, то есть подлинная демократия. Политическая борьба, в результате которой побеждает, например, кандидат, набравший 51% голосов избирателей, приводит к установлению диктаторского орудия правления, облаченного в фальшивую тогу демократии, поскольку 49% избирателей оказываются под властью орудия правления, за которое они не голосовали, а которое было им навязано, а это и есть диктатура. Политическая борьба такого рода нередко заканчивается победой того орудия правления, которое представляет меньшинство, что происходит в том случае, когда голоса распределяются между группой кандидатов, причем один из них получает голосов больше, чем каждый другой, отдельно взятый. Если же подытожить голоса, поданные за остальных кандидатов, то окажется, что они составляют подавляющее большинство, однако считается, что победил первый кандидат и победил, к тому же, законным демократическим путем! А на деле налицо диктатура в фальшивом обличье демократии

скачать реферат Венгрия

Граничит с Австрией, Словакией, Украиной.Площадь: 93 тыс.км2.Столица: Будапешт.Крупнейшие города: Дебрецен, Мишкольц, Сегед, Печ.Административное деление: 19 комитатов, Будапешт выделен в отдельную административную единицу.Форма правления: республика.Глава государства: президент.Глава правительства: премьер-министр.Законодательная власть: однопалатное Государственное собрание из 386 депутатов, избираемых на 4 года.Ведущие политические партии: Венгерская социалистическая партия, Союз свободных демократов, Венгерский демократический форум, Независимая партия мелких хозяев.Высшая точка: гора Кекеш - 1015 м.Главные реки: Дунай, Тиса, Раба, Кёрёш.Численность: 10,115 млн. человек.Официальные языки: венгерский.Валюта: форинт, евро.ВНП на душу населения: 3 840 $.Экспорт: глинозёмы, машины и оборудование, медикаменты, продовольствие и напитки, автобусы.Импорт: машины и оборудование, автомобили, нефть, уголь, электроэнергия, удобрения, железная руда, корма, хлопок.Основные торговые партнёры: страны СНГ, Германия, Италия, Австрия.

Настольная семейная игра "Crazy Белка".
Хитрая белка забралась в дупло, а задача участников - выманить ее из уютного убежища. Игроки должны по очереди класть желуди в специальные
609 руб
Раздел: Прочие
Пакеты с замком "Zip-Lock", 30х40 см (100 штук).
Размер: 30х40 см. Толщина: 40 мкм. В упаковке: 100 штук. Материал: полиэтилен (ПВД).
324 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Без рук!", 400 мл.
Объем: 400 мл. Материал: фарфор.
358 руб
Раздел: Кружки, посуда
 Зеленая Книга

Это устаревшая теория и изжившая себя практика. Власть должна полностью принадлежать народу. Самые жестокие диктатуры, которые когда-либо знал мир, существовали в условиях парламентских режимов. Партия Партия это современная диктатура, это современное диктаторское орудие правления, поскольку партия это власть части над целым. Это новейшее орудие диктатуры. Поскольку партия это не отдельная личность, то видимость формальной демократии создаётся образованием собраний депутатов, комитетов, а также с помощью пропаганды, проводимой её членами. Партия ни в коей мере не является демократическим орудием, так как она образуется из группы людей, объединенных либо общими интересами, общими воззрениями, общей культурой, общей территорией или общей идеологией. Эти люди создают партию для осуществления своих интересов или навязывания обществу своих взглядов и установления господства в нем своей идеологии. Их цель добиться власти под видом осуществления своей программы. С точки зрения подлинной демократии недопустимо, чтобы одна партия правила всем народом, поскольку народ это множество интересов, взглядов, характеров, территорий и убеждений

скачать реферат Народы Сибири и современная геополитика

Однако реальная природно-социальная целостность Западной Сибири неотрывна от того, что можно представить как бассейн реки Обь. Именно Обь можно выделить как единое основание социоприродного цикла, в рамках которого реализуется хозяйственная и иная деятельность населения Западной Сибири. Как видим, уже само районирование в рамках регионального подхода к устойчивому развитию является именно проблемой, требующей специального обсуждения. Разумеется, нельзя игнорировать и сложившиеся административные формы районирования, следует только иметь в виду, что в рамках административного членения территорий не следует замыкаться.             Почему же концепция устойчивого развития может и непременно должна быть использована в решении задач дальнейшего развития нашего общества? Концепция устойчивого развития является предпочтительной уже потому, что в ней речь идет о смене конкурентного типа поведения на согласительный. Это дает возможность приобрести на Западе мощных союзников в лице подлинно демократических сил, в том числе — левых демократов, «центристов» и разумных представителей «правого центра», которые в состоянии увидеть за корпоративными и иными частными интересами безотлагательную необходимость решения глобальных, общечеловеческих проблем.

 Зеленая Книга

Короче говоря, попытки унифицировать материальную базу общества для решения проблемы управления государством или для того, чтобы разрешить борьбу в пользу одной партии, одного класса, клана, племени, потерпели неудачу, равно как и попытки удовлетворить интересы масс путем избрания их представителей или выяснения их мнения при помощи референдума, и повторение подобных попыток пустая трата человеческого времени и насмешка над народами. Референдум Референдум фальсификация демократии. Те, кто говорит «да», и те, кто говорит «нет», на деле не выражают своей воли, а обречены современной демократией на молчание. Они могут сказать лишь одно слово «да» или «нет». Это наиболее жестокая и беспощадная форма диктаторского режима. Говорящий «нет» должен иметь возможность мотивировать, почему он сказал «нет», а не «да», а говорящий «да» должен иметь возможность объяснить, почему он сказал «да», а не «нет». Каждый должен обосновать свое желание, причину одобрения или неодобрения! Итак, каким же путем должны следовать люди, чтобы навсегда покончить с эпохой тирании и диктатуры? Поскольку наиболее сложным вопросом во всей проблеме демократии является вопрос об орудии правления, что находит выражение в борьбе партий, классов и отдельных личностей, и поскольку такие средства, как выборы и референдум, были придуманы для того, чтобы завуалировать несостоятельность неудачных усилий решить проблему демократии, решение сводится к тому, чтобы создать новое орудие правления, не порождающее конфликтов и не представляющее лишь одну часть общества

скачать реферат Россия

Естественно, крепкие хозяева, желавшие получать хорошее вознаграждение за хороший труд, не могли примириться с насаждаемой уравниловкой и государство, окрестив их "кулаками", безжалостно расправилось с ними. Вновь настало время подавления инициативы. Отсутствие действенных стимулов к труду не могло не отразиться на его качестве. В деревнях процветало пьянство, молодежь стремилась любой ценой покинуть родные места, и никакие насильственные меры (типа лишения крестьян паспортов) не могли радикально улучшить ситуацию. Если внешне колхоз походил на все ту же крестьянскую общину, то внутренние перемены были разительны: традиции, на которых держалась общинная жизнь, вытеснялись коммунистическими догмами, на смену "стихийной" демократии пришло жесткое регламентирование из центра, личная заинтересованность как основа хозяйственной жизни была практически сведена на нет уравниловкой. Ситуация требовала радикальных перемен. Перемены на селе начались в конце 80-х годов вместе с началом горбачевских реформ. Крестьяне получили возможность взять в аренду землю и по существу выйти из колхоза.

скачать реферат Сан Марино –древняя земля свободы

Во вспыхнувшей второй мировой войне республика скурпулёзно соблюдала традиционный нейтралитет, а несчастным итальянским братьям было предоставлено убежище на территории страны, более 100.000 беженцев ( в 8 раз больше тогдашнего населения) нашли здесь приют. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО. Аренго Аренго или ассамблея глав семейства в древности было верховым органом. Впоследствии, в связи с трудностями принятия законов таким многочисленным собранием, его законодательная власть перешла к Большому Генеральному Совету. Однако, аренго сохранило за собой право модифицировать Статуты Республики и ''право петиции''. Это последнее право используется и в наши дни и капитаны – регенты получают многочисленные прошения, предоставляемые гражданами в первое воскресенье после 1-гоапреля и после 1-го октября. Таким образом, в руках народа остается важный инструмент демократии, позволяющий иметь прямые связи с высшими государственными органами. Поданные прошения должны быть рассмотрены в течении 6 месяцев. В начале 1600 года, Совет, несмотря на признание в документах суверенных прерогатив Аренго, практически лишило его полномочий, и около трех веков вече не созывалось. 25 марта 1906 года народное собрание глав семейств (аренго), собравшееся в главном храме Сан Марино, восстановило свои древние права.

скачать реферат Соединенные Штаты Америки

Республиканцы на промежуточных выборах 1946 года добились большинства в обеих палатах конгресса. Победа их на президентских выборах 1948 года казалась предрешенной. Трумэн в этой ситуации должен был разработать политическую стратегию для послевоенной Америки. В области внутренней политики он предложил продолжить реформы «нового курса». Администрация Трумэна осуществила конверсию военной промышленности, то есть перевод ее на производство невоенной продукции. Чтобы избежать социальных потрясений был принят закон, названный Солдатским биллем о правах. В 1946 году был принят закон о занятости, который уполномочил президента добиваться такого уровня политической активности, который соответствовал бы полной занятости населения. В 1948 году Трумэн добился увеличения минимальной заработной платы, расширения системы социального обеспечения и принятия программы строительства дешевых жилищ. В США завершилось становление «государства благоденствия». В области внешней политики был взят курс на сдерживание СССР. Американцы отдали должное Трумэну, избрав его в 1948 году президентом; демократам, кроме того, удалось вернуть себе большинство в обеих палатах конгресса.

скачать реферат Швейцария

Встречается и упрощённая классификация политических систем. Например, системы, ориентированные на традицию или статус-кво. Их главная цель – сохранить и поддержать традиционные структуры, положение, сложившееся в политической и духовной сферах. Это также системы, ориентированные на перемены. Их цель структурные преобразования всех сфер жизнедеятельности общества. Достаточно распространено деление политических систем на тоталитарные, авторитарные и демократические (Швейцария). Швейцарскую Конфедерацию можно отнести к западной политической системе, так как в ней парламентская форма демократии. Западные политологи выделяют три типа политических систем: Политические системы англо-американского типа. Они характеризуются политической культурой, опирающейся на рациональный расчёт, терпимость и толерантность граждан и политической элиты. Системы этого типа стабильны, эффективны, способны к саморегулированию. Здесь оптимально реализуется принцип разделения власти на три ветви: законодательная, исполнительная, судебная и четко определены их функции. Политические системы тоталитарного типа.

Набор "Скорая помощь".
Набор "Скорая помощь" будет прекрасным подарком для любого ребенка, отлично подойдет для сюжетно-ролевых игр. Выполнен в виде
763 руб
Раздел: Наборы доктора
Фоторамка "Poster black" (70х100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70х100 см. Материал: пластик.
460 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Демонстрационные шахматы, магнитные.
Об этих шахматах говорит само их название. Они предназначены для шахматных школ, кружков или секций. Основное преимущество
2295 руб
Раздел: Шахматы
скачать реферат Швеция

Однако, заключение контрактов, ущемляющих политическую демократию, запрещено. Ведущие деятели промышленности, торговли и т.д. привлекаются для работы на высоком уровне, в консультативных комиссиях в канцелярии премьер-министра. Например, они работают в консультативных органах, занимающихся вопросами рынка труда, строительства и т.д. Эти организации или так называемые “группы давления” в Швеции, очевидно, не совсем оправдывают свое название, являясь органической частью демократической системы. Они не только принимают участие в общей дискуссии, они также играют важную роль в общественной жизни на всех уровнях.Местное самоуправлениеДо 1971 года Швеция была разделена на 850 муниципалитетов (komma ), каждый из которых имел свое выборное собрание уполномоченных. Количество коммун сейчас сокращено до 288. В права и обязанности коммун входит строительство различных сооружений и обеспечение широкого круга услуг: жилищное и дорожное строительство, канализация и водоснабжение, начальное образование, социальная помощь, уход за престарелыми, забота о детях и т.д. Коммуны имеют право взимать подоходный налог и получают доход от небольшого налога на недвижимость.

скачать реферат Экономика Китая

В результате, те политических преобразований и сочетания центрального директивного руководства с местной предпринимательской инициативой возникла экономика гибридного типа, которую китайцы именуют социалистической товарной системой, испытывающей воздействие рыночных механизмов. В этот период в основном были устранены разрушительные для национальной экономики последствия периода культурной революции. Однако экономические реформы и ориентация экономики на рыночные методы ведения хозяйства принесли с собой рост инфляции, возрастание коррупции, повысили уровень безработицы и увеличили неравенство в доходах. По некоторым оценкам, в настоящее время в сельской местности до 100 млн. крестьян не имеют работы, а к 2000 г. эта цифра может возрасти до 300 млн. человек, которые наводнят города в поисках работы. Экономические реформы 80- х годов произошли без сопутствующего политического реформирования, однако начали раздаваться призывы к большему развитию демократии. К несчастью. как для народа Китая, так и для его экономики события на Тяньанмыньсхой площади в июне 1989 г. отбросили страну назад в экономическом и социальном отношении.

скачать реферат Дания

Ее представители вошли в сформированное после выборов правительство либерала А.Ф.Расмуссена.Социалистическая народная партия (СНП) создана в феврале 1959 в результате объединения групп, вышедших из Коммунистической партии Дании (основана в 1919) и Социал-демократической партии. СНП близка к социал-демократии, хотя находится слева от СДПД. Она провозгласила переход к социализму путем создания и развития активных демократических органов и народных организаций, требовала «экономической демократии», справедливого распределения доходов, налоговой реформы в пользу менее имущих слоев населения, обобществления средств массовой информации и т.д. Во внешней политике социалисты добивались выхода из НАТО и отказа от вступления в ЕС, нейтралитета страны. На парламентских выборах СНП собирала 6–11% голосов в 1960-х, 4–9% в 1970-х, 11–15% в 1980-х и 7–8% в 1990-х годах. Нередко оказывала поддержку правительственным кабинетам, которые формировала СДПД, официально не входя в их состав. На выборах 2001 социалистов поддержали 6,4% проголосовавших избирателей. Имеет 12 мест в Фолькетинге. Партия Радикальная Венстре («Радикальная левая») – социал-либеральная, откололась от Венстре в 1905, опиралась на мелких землевладельцев, средние слои города, интеллигенцию.

скачать реферат Европа для мусульман - постоялый двор или отчий дом?

Не нужно забывать, что и традиция непринужденных бесед за чашечкой кофе пришла на старый континент с Востока. С предвзятым взглядом трудно справиться с наскока. Во Франции провели опрос общественного мнения, предложив выбрать из длинной вереницы слов три наиболее подходящих для характеристики ислама; этими словами стали: фанатизм, подчинение и отрицание западных ценностей. Сами же мусульмане остановили свой выбор на другой триаде: демократия, справедливость, свобода. Приблизительно так же дела обстоят и в США. Луис Фарахан - лидер радикальной религиозной секты, которая называет себя Нация ислама, в начале 1995 года предпринял поход на Вашингтон. В марше приняло участие около 1,2 миллиона негров. Секта Л.Фарахана закрыта для белых. Ее ударную силу составляет не столько проповеднический талант самого Фарахана, сколько организованные им отряды негритянских атлетов. Некогда полупрезираемые за уголовный след, тянущийся едва ли не за каждым из этих молодых людей, эти грозные формирования стали надежной охраной не только мероприятий, созываемых лидером секты, но и отдельных черных знаменитостей, которым Фарахан одалживает своих молодцов.

скачать реферат Экономическое положение Японии

В 1940году Япония заключила военный союз с гитлеровской Германи-ей и фашисткой Италией, направленный против СССР, а такжепротив США и Англии, в 1941 г. вступила во вторую мировуювойну.После разгрома в 1945 г. милитаристской Японии, ре-шающую роль в котором сыграла Советская Армия, в странебыли проведены некоторые демократические преобразования.Принятая в 1947 г. конституция провозглашает демократи-ческие права и свободы, содержит отказ от войны для японских экспортеров. Од-новременно с 1981 годом, администрация Рейгана начала под-нимать курс доллара и проводить политику высоких процент-ных ставок с целью привлечения иностранных капиталов. Сто-имость доллара повысилась с 1985 по 1985 г. на 75%. Чистотеоретически абстрагируясь от комплекса других факторов,чтобы сохранить прежние конкурентные позиции на внутреннемрынке, американские фирмы должна были снизить издержкипроизводства или цены на выпускаемую продукцию также на75%. Однако сделать это в столь короткие сроки невозможно, поэтому американские компании оказались перед лицомсильнейшего конкурентного давления со стороны иностранныхфирм.

Фоторамка "Asti" (30х40 см).
Рамка для фото формата 30х40 см. Материал: дерево. Материалы, использованные в изготовлении рамок, обеспечивают высокое качество хранения
431 руб
Раздел: Размер 30x40
Свеча "Gardex Family" репеллентная от комаров.
Свеча обеспечивает защиту от комаров на открытом воздухе и в жилых помещениях в течение всего времени горения (до 30 часов) за счет
355 руб
Раздел: Спираль
Рюкзак для дошкольников "Тролли".
Рюкзачок "Тролли" детский, дошкольный, 1 отделение на завязках с верхних клапаном на липучке, 1 внутренний кармашек, узкие
465 руб
Раздел: Без наполнения
скачать реферат Алжир

Берберская культура занимает важное место в жизни современного Алжира. Ведущие представители берберской интеллигенции, как, например, писатель Мулуд Маммери, посвятили себя сохранению устной поэзии Кабилии и созданию письменности для языка тамазирт. Берберское население Кабилии и Ореса сыграло важную роль в войне за независимость. Например, среди основателей ФНО был Хосин Айт Ахмед, позднее создавший оппозиционную политическую партию, известную под названием Фронт социалистических сил. ФСС в ходе парламентских выборов 1991 получил солидную поддержку среди избирателей Кабилии. В апреле 1980 в столице Кабилии Тизи-Узу возникла ассоциация, известная как Культурное движение берберов, которая после ликвидации в 1989 однопартийной системы стала называться Объединением за культуру и демократию (ОКД). Лидер этой организации врач-психиатр Саид Сади являлся последовательным борцом за плюралистическую и светскую форму правления.

скачать реферат Австралия

Ведущей партией в Австралии является Австралийская Лейбористская партия (АПЛ), образованная в 1891 году Основу партии составляют профсоюзы, входящие в нее на правах коллективных членов, молодежные и женские организации, имеется также индивидуальное членство. Политика партии во многом определяется парламентской фракцией. С 1983 года, парламентский лидер в случае победы партии на выборах автоматически становится премьер-министром. Либеральная партия Австралии, основанная в 1944 году, выражает интересы крупной буржуазии, Национальная (Аграрная) партия Австралии, основанная в 1916 году, выражает интересы крупных землевладельцев и скотоводов, образует коалицию с Австралийской Лейбористской партией, в Австралии существует еще множество партий (Партия Австралийских Демократов, Партия Ядерного Разоружения, Партия Сельской Австралии и др.). За небольшие размеры этот материк иногда называют материком-островом. Географические координаты крайних точек материка: Северной – мыс Йорк - 10 ю.ш., 143 в.д. Южной – мыс Вильсон - 39  ю.ш., 146  в.д. Западной – мыс Стип-Пойнт - 26  ю.ш., 113  в.д. Восточной – мыс Байрон - 28  ю.ш., 153  в.д. История создания. Исторический процесс формирования страны и ее современные параметры: сравнительно небольшое население, огромная территория, богатейшие сырьевые ресурсы, высокая доля сырья в экспорте, мощный поток иностранных инвестиций в экономику, а также наличие расовых проблем в обществе — все это позволяет отнести Австралию к типу стран “переселенческого капитализма”.

скачать реферат Комплексная характеристика Словении

В компетенции президента определять даты проведения выборов в Государственное собрание, обнародовать законы, назначать и отзывать дипломатических представителей, осуществлять право помилования, награждать орденами, присваивать почетные звания и т.д. Президент избирается на прямых всеобщих выборах тайным голосованием на пятилетний срок и не может занимать пост более двух сроков подряд. С 22 декабря 2002 президент – Янез Дрновшек, бывший лидер Либеральных демократов Словении. Центральная исполнительная власть принадлежит правительству, состоящему из председателя (премьер-министра) и министров, подотчетных Государственному собранию. Кандидатура премьер-министра предлагается Государственному собранию президентом после консультаций с руководителями парламентских фракций. Обычно на этот пост выдвигается лидер партии или коалиции, победившей на парламентских выборах. Премьер-министр избирается тайным голосованием, большинством голосов всех депутатов. С 2002 премьер-министр Антон Роп, лидер Либеральных демократов Словении.

скачать реферат Республика Казахстан

Решение по вопросу, вынесенному на референдум, считается принятым, если за его положительное решение проголосовало более половины граждан, принявших участие в голосовании. Решение, принятое референдумом, имеет обязательную силу на всей территории Республики Казахстан. Оно не нуждается в подтверждении акта Президента или органа государственной власти республики. Если между конституционными законами, законами, принятыми на референдуме, и существующими законами будут противоречия, то они должны быть приведены в соответствие с решением, принятым на референдуме. Заключение Завершая свою работу, я хотела бы сказать, что референдум является важнейшим институтом прямой демократии, представляет собой непосредственное правотворчество народа. В древнем Риме термин «референдум» соответствовал термину «плебисцит», что означало постановление, принимаемое собраниями плебеев (до 417 года до н.э. по куриям, потом по трибам). Сперва плебисцит не утверждался сенатом, и его соблюдение было обязательным только для плебеев. Превращение плебисцита в постановление, обязательное для всего народа, связывают с законом Валерия и Горация (449 год до н.э.), с законом Публия (339 год до н.э.) или с законом Гортензия (287 год до н.э.). С III века до н.э. понятие «плебисцит» постепенно выходит из употребления и заменяется понятием «закон».

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.