телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАТовары для дачи, сада и огорода -30% Товары для детей -30% Видео, аудио и программное обеспечение -30%

все разделыраздел:Политология, Политистория

Деньги и их функции

найти похожие
найти еще

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЧЕРКАСЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФАКУЛЬТЕТ ПЕРЕПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ К О Н Т Р О Л Ь Н А Р О Б О Т А По дисципліні « ПОЛІТЕКОНОМІЯ »Слухач: Сидоркевич Дмитро Іванович Спеціальність, група: ЗФ – 02Керівник: доцент Кобко В.І. Результат, дата: Реєстраційний номер, дата: м. Черкаси 2001 р. П Л А Н I. Гроши та їх функція. Закон грошового обігу. 1. Сутність грошей і грошових систем ; 2. Функції грошей ; 3. Еволюція грошей у ХХ столітті ; 4. Закон обігу грошей ; II. Традиційні та сучасні форми безробіття. Способи регулювання зайнятості. 1. Зайнятість та її основні форми ; 2. Сутність і причини безробіття ; 3. Соціальний захист населення та регулювання зайнятості. I Сутність грошей і грошових систем та їх еволюція 1. Грошова форма вартості й сутність грошей. Засоб вираження вартості всіх інших товарів за розвинутого виробництва є гроші або грошова форма вартості. Попередніми, менш розвинутими, були проста, розгорнута і загальна форми вартості. Проста форма вартості. Обмін продуктами, як уже зазнав лося, виник ще у первісному суспільстві. Він мав епізодичний характер. Наприклад, одна община могла обмінювати надлишок дичини на надлишок риби, що утворився в іншої общини. Такий обмін можна виразити формулою: 1 туша тварини — 200 одиниць риби. Ця форма вартості була не лише найпростішою, що виражала відносини між двома товаровиробниками, а й випадковою, оскільки такий обмін не мав регулярного характеру. Випадковим було й те, які продукти і в якій пропорції обмінювалися. Розгорнута форма вартості. З розвитком виробництва відбувалося поглиблення суспільного поділу праці, що супроводжувалося зростанням її продуктивності та появою додаткового продукту. Першим великим поділом праці, як уже зазначалося, було виділення скотарських і землеробських племен, тому надлишки тварин і продукти тваринництва (м'ясо, вовна тощо) вже не випадково, а регулярно починають обмінюватися на надлишки продукції землеробства. За цих умов тварини, систематично обмінюючись на інші товари, набувають переважно відносної форми вартості (тобто виражають свою вартість у споживчій вартості іншого товару), а інші товари (хліб, овочі тощо) стають еквівалентами. Внаслідок регулярного обміру мінові пропорції набували стійкішого характеру, наближалися до витрат праці. Але оскільки товар безпосередньо обмінювався на інший, а обмін між общинами (тобто колективний обмін) з розпадом первісного ладу поступився місцем індивідуальному обміну, останній наштовхнувся на певні обмеження. Так, власник шкури тварини міг придбати зерно лише в тому випадку, якщо ця шкура була потрібна власнику зерна. Тому обмін одного товару на інший нерідко ставав неможливий, вартість кожного товару не набувала кінцевого, загальноприйнятого вираження. Для цього необхідний був товар, яйй би мав споживчу вартість для всіх членів суспільства. Загальна форма вартості. Розвиток виробництва, поглиблення суспільного поділу праці, розширення кола обмінюваних продуктів зумовили стихійне виокремлення того товару, на який обмінювалися всі інші товари. Гроші — специфічний товар, який виконує роль загального еквівалента (всезагальної обмінюваності), завдяки чому у ньому виражається вартість усіх інших товарів і встановлюються економічні відносини між суб'єктами господарської діяльності.

У деяких країнах Заходу наявний обіг становить лише 5—10% грошово-безготівкового обігу, в той час як в Україні в 1998 р. — до 50%. Сучасна банкнота - це своєрідний "гібрид" кредитних і паперових грошей. Щоб виконувати роль загального еквівалента, кредитні гроші набувають об'єктивної сучасної значущості за допомогою примусового курсу держави, забезпечуються державним кредитом. Кредитний характер грошей також спирається на довір'я органу, що випускає гроші (термін "кредит" у перекладі з латинської означає "довір'я"). Роль держави у виникненні та еволюції грошей значна. Держава, по-перше, організовувала чеканення монет на державних монетних дворах; по-друге, встановлювала масштаби цін; по-третє, впроваджувала паперові гроші з примусовим курсом; по-четверте, здійснювала девальвацію, ревальвацію; по- п'яте, накопичувала валютні цінності для забезпечення стабільності грошей. 4. Закони обігу грошей. Кількість грошей, необхідних для обігу, тобто форми фошей, підпорядковуються своїм особливим законам. З урахуванням перших двох функцій грошей такий закон виражається формулою, в якій кількість грошей залежить від суми цін товарів (що, у свою чергу, визначається кількістю товарів і рівнем цін на кожний із них) і швидкості обігу одноіменної грошової одиниці: Ц К = – О де К — кількість грошей, необхідних для товарного обігу в певному році; Ц — сума цін товарів, що реалізуються у певному році; О — середнє число оборотів за рік грошової одиниці. Це загальний закон кількості грошей в обігу. З розвитком функції грошей як засобу платежу ця формула набуває складнішого вигляду: СЦ-К П-ВВ К = Шо де СЦ — сума товарних цін; К — сума цін товарів, проданих у кредит; П– сума платежів за борговими зобов'язаннями; ВВ — сума взаємопогашуваних безготівкових платежів, Шо — середня кількість оборотів грошової одиниці (як засобу обігу та платежу). Основними елементами закону грошового обігу є товарна маса, що перебуває в обігу, рівень цін товарів і швидкість обігу фошей. Причому не рівень цін товарів залежить від кількості грошей в обігу, а навпаки, кількість грошей, які перебувають в обігу, залежить від рівня цін. Крім того, не швидкість обігу грошей залежить від їх кількості, а кількість грошей залежить від швидкості обігу. Збільшення швидкості обігу грошової одиниці рівноцінне зменшенню грошової маси. Коли функціонували повноцінні гроші, в обігу перебувала лише необхідна кількість грошових одиниць, Роль регулятора цієї кількості стихійно виконувала функція грошей як засобу нагромадження. Коли, наприклад, потреба у грошах зменшувалася, частина їх "випадала" з обігу, перетворюючись на скарб. Якщо, навпаки, потреба обігу в грошах зростала, то додаткова кількість їх надходила в обіг із скарбу. Функція засобу нагромадження скарбів відігравала роль привідних і відвідних каналів грошового обігу. Тому у ньому не могло бути надлишку грошей. Однак в обігу, крім повноцінних грошей, із XVII ст. перебувають паперово- кредитні гроші, підпорядковані закону обігу паперових грошей. Сутність цього специфічного закону полягає в тому, що кількість грошей у сфері обігу повинна дорівнювати кількості золотих грошей, потрібних для нормального функціонування товарообороту.

Але його недостатньо, бо в умовах гуманістичного суспільства звільненим працівникам надавалася б можливість працевлаштування в інших сферах та галузях, для зайнятих — скорочувався б робочий день, не було б подвійної зайнятості (на двох і більше роботах), надурочних робіт та ін. Тому таке пояснення доповнюється характеристикою з боку суспільної форми — умовами конкурентної боротьби, особливостями капіталістичного нагромадження, за якого безробіття необхідне, оскільки, наприклад, в період піднесення виникає додатковий попит на робочу силу, а резервом для задоволення цього попиту стає масове безробіття. Воно є також важливим фактором тиску на зниження заробітної плати працюючих. Проте закон капіталістичного нагромадження не слід називати всезагальним, оскільки він діє не в усіх суспільно-економічних формаціях і навіть не впродовж усього періоду існування капіталізму. Водночас безробіття зумовлене не лише однією (хоч і головною) причиною, а комплексом причин: структурними змінами в економіці, нерівномірністю розвитку продуктивних сил у народному господарстві, в окремих регіонах, постійним прогресом техніки, особливо його революційною формою — науково-технічною революцією, пошуком працівниками нових робочих місць, де вища заробітна плата, змістовніша робота, диспропорційністю розвитку економіки, обмеженістю попиту на товари ї послуги тощо. Розрізняють: 1) поточне, 2) аграрне і 3) застійне перенаселення. Поточне перенаселення породжують структурні, технологічні зміни в економіці, кризи над- і недовиробництва та ін. До цієї категорії безробітних належать особи, які мають необхідну загальноосвітню і професійну підготовку, фізично й психологічно здорові. Безпосередньою причиною 'їх безробіття є перевищення пропозицією робочої сили її попиту внаслідок нерівномірного і диспропорційного розвитку продуктивних сил у різних сферах, галузях і районах народного господарства. Найчастіше поточне перенаселення — це коротко- і середньотермінове безробіття. Аграрне перенаселення зумовлене відсутністю достатньої кількості робочих місць у містах, що змушує сільських працівників залишатися в селі та підробляти у містах, оскільки доходів від праці на селі недостатньо для нормального існування. Застійне перенаселення характеризується нерегулярністю зайнятості окремих категорій населення (сезонні роботи, надомна праця). Нижчим прошарком цієї категорії безробітних є паупери (непрацездатні и ті, хто тривалий час не може знайти роботу). Відповідно до похідних причин (щодо основної) виділяють безробіття технологічне (витіснення працівників внаслідок впровадження нової, переважно автоматизованої техніки); фрикційне (пов'язане з плинністю робочої сили, зумовленої її професіональними, віковими та регіональними переміщеннями); структурне (зумовлене структурними змінами, що спричиняють невідповідність структури робочих місць і професійну невідповідність); циклічне (зумовлене економічними циклами і насамперед кризами); конверсійне (зумовлене закінченням військових дій, значним скороченням виробництва військової продукції); регіональне. У розвинутих країнах світу майже 50% приросту безробітних зумовлено структурною формою безробіття. Залежно від віку розрізняють: молодіжне безробіття, безробіття серед людей старшого віку та ін.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Второе предупреждение. Неполадки в русском доме

Но за 15 лет мы убедились и обязаны принимать как эмпирический факт, что рыночные механизмы в наших условиях не могут взять на себя финансирование науки, образования и геологоразведки. Это вытекает не из теории, а из практики. В докладе сказано: «Межсекторальный перелив капитала из банковского в промышленный сектор неэффективен и не работает… Это и есть задача номер один». Но какими средствами располагают банки и каковы потребности в инвестициях? Эти величины несоизмеримы. И почему же банки не делают крупных инвестиций в промышленность РФ? Вкладывать деньги в промышленность РФ невыгодно. Здесь велики издержки производства. Более того, говоря, что вкладывать деньги в РФ вредно. 17 апреля Г.Греф объяснял, что надо делать с деньгами: «Первая функция [стабилизационного фонда] очень малопонятна — это функция стерилизации избыточных денег». Да, функция малопонятная — для здравого смысла, а не для утопии. Стерилизовать деньги — как бродячих собак! Реформа такова, что в РФ «деньги не плодоносны». Греф объясняет, что деньги «должны изыматься из экономики и не тратиться внутри страны», и продолжает: «Все профессиональные экономисты утверждают в один голос — стабилизационный фонд нужно инвестировать вне пределов страны для того, чтобы сохранить макроэкономическую стабильность внутри страны

скачать реферат Деньги и их роль в экономике

Происходит, по существенному, разделению функций меры стоимости и средства обращения. Так, в РФ цены на товар и услуги исчисляются в двойном измерении: американских долларах и рублях (по текущему курсу рубля к доллару). Оплата же производится в рублях. Значение функции средства обращения трудно переоценить, т.к. она позволяет уйти от громоздкой бартерной формы торговли. Замена бартера денежным обменом отделяет акт продажи от акта покупки товаров. Получив за свой товар, продавец может покупать все, что ему вздумается. Использование денег приводит к снижению издержек обращения за счет уменьшения усилий и времени на совершенствование купли-продажи. Снижая издержки обращения, деньги стимулировали развитие торговли, что способствовало расширению специализации производства. Специализация, в свою очередь, привела к росту производительности труда, за чем следует повышение благосостояния общества. При выполнении деньгами функций средства обращения продажа своего товара предшествует покупке чужого. Если же деньги выполняют функцию средства платежа, покупка чужого товара в кредит предшествует продажа собственного товара. В качестве средства платежа деньги являются завершающим звеном в процессе обмена.

Пепельница S.Quire круглая, сталь, покрытие черная краска, 90 мм.
Металлическая круглая пепельница S.QUIRE станет хорошим подарком курящим людям. Глубокий контейнер для пепла снабжен съемной крышкой,
317 руб
Раздел: Пепельницы
Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (Тролли).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения
Мольберт "Ника растущий", со счетами (оранжевый).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1866 руб
Раздел: Буквы на магнитах
 Денежное обращение в эпоху перемен

Понятно, что эти интересы имеют противоречия. В банивках средства ограничены и определяются числом живущих людей. В то же время в общественных банках может происходить достаточно быстрый рост средств как за счет завещаний, так и налогов. Этот рост всегда опережает рост первых средств. И когда это было осознано, стала проблема, что делать. Как найти и поддерживать компромисс между интересами живущих и их потомков. Было множество дебатов. Вопрос оказался невероятно сложным. PИ как же его решили? PНеобычайно, но просто. Ты помнишь, я тебе говорил, что общественные банки родились из государственных банков. А именно государственные банки раньше и были эмиссионными, они впрыскивали в общество деньги. Теперь функция эмиссии денег перешла в банки индивидуальных вкладчиков, а общественные банки получили прямо обратную функцию, функцию ремиссии денег. PА что это такое? PРемиссия означает уничтожение, ликвидацию денег. Чтобы не было слишком большого скопления денег в общественных банках, принято оригинальное, но простое решение

скачать реферат Финансы, денежное обращение и кредит

Денежная масса и скорость обращения денег Закон денежного обращения устанавливает количество денег, нужное для выполнения ими функций средства обращения и средства платежа. Количество денег, потребное для выполнения деньгами функции средства обращения при металлическом обращении, определяется по формуле: Количество денег, необходимое для сумма товарных цен выполнения ими функции средства = ----------------------------------- --------------- обращения скорость обращения денег S iЦi KDo = Vд С появлением кредитных денег закон, определяющий количество денег в обращении приобретает следующий вид: Сумма цен реализуемых товаров и - услуг При металлическом обращении количество денег в обороте и устойчивость денежного обращения обеспечивались стихийно через функцию денег как средства накопления и образования сокровищ. В условиях бумажно- денежного обращения роль регулятора денежного обращения принадлежит государству. Денежная масса - это совокупность покупательных, платежных и накопленных средств, обслуживающая экономические связи и принадлежащая физическим и юридическим лицам, а также государству.

 Основы экономики

Поэтому ему пришлось совершить ряд сделок. У Камерона была медная проволока, он обменял ее на сукно, затем сукно на слоновую кость. Только после этого он получил лодку. Если продавец получает за свой товар деньги, однако сразу же не расходует их на покупку нужных ему вещей, то процесс обращения прерывается. Тогда золотые монеты начинают выполнять функцию средства образования сокровищ: они накапливаются в качестве воплощения богатства вообще. Функцию сокровища могут выполнять слитки и изделия из золота. При продаже товаров в кредит (в долг с отсрочкой платежа) деньги выполняют функцию платежного средства. Ими расплачиваются за ранее приобретенный товар, когда наступает срок погашения задолженности. Долговые обязательства порождают новую форму денег кредитную. Производитель, продавший товар в долг, получает от покупателя вексель (долговое обязательство). Последний можно использовать вместо денег, чтобы расплатиться за вещь, купленную у третьего лица. Однако векселя используются ограниченно, поскольку они даются под залог имущества собственника

скачать реферат Возикновение денег

Деньги служат средством сбережения. Поскольку деньги наиболее ликвидное имущество, они являются наиболее удобной формой хранения богатства. Владение деньгами за редким исключением не приносит денежного дохода, который извлекается при хранении богатства, например, в форме недвижимого имущества (собственности) или ценных бумаг (акций, облигаций и т.д.). Однако деньги имеют то преимущество, что они могут быть безотлагательно использованы фирмой или домашним хозяйством для любого финансового обязательства. 5. Мировые деньги. Функция "мировые деньги" - это деньги в системе международных экономических отношений. Они функционируют как всеобщее платежное средство, всеобщее покупательное средство и всеобщая материализация общественного богатства. Мировые деньги в качестве международного средства выступают при расчетах по международным балансам: если платежи данной страны за определенный период превышает ее денежные поступления от других стран, то деньги представляют собой средство платежа. Заключение. Итак, за время своего существования до 1917 года денежная система в России претерпевала множество изменений.

скачать реферат Шпоры по Основам Экономической Теории

Полная развернутая стоимость: 1овца = 20 кг зерна, 5 кг соли, 3 топора. Эквиваленты различны, что затрудняет обмен. Всеобщая форма стоимости: здесь в качестве эквивалента выступает определенный товар. 20 кг зерна, 3 топора, 5 корзин= 4 шкуры. Денежная форма стоимости: здесь все товары измеряются денежным эквивалентным (золотом). 20 кг зерна = 3 гр. золота или 20 гр. серебра. В результате процесса обмена в роли денег стали выступать благородные металлы (золото, серебро) в силу из физ-хим св-в: антикоррозионны, портативны, транспортабельны, содержат большое кол-во труда. Деньги – это особый товар, играющий роль всеобщего эквивалента. Ф-ии: 1. мера стоимости (т.к. затрачен абстрактный чел труд). Сначала функц-ли в форме слитков, затем в форме монет. После открытия китайцами бумажных денег, они стали проникать и в Европу. Бумажные деньги функц- ли в течение длит времени, как знаки золота и серебра. Каждой бумажной единице соотв. опр. кол-во (весовое) золота и серебра. Т.е. каждая страна вводила свой масштаб цен – фиксированный вес золота и серебра денежной единице.

скачать реферат Деньги и денежные системы. Денежный рынок

Это налоги, социальные выплаты, проценты за кредит. Деньги легко принимаются в качестве средства платежа. Это удобное, на мой взгляд, социальное изобретение, позволяющее платить владельцам ресурсов и производителям “товаром” (деньгами), который может быть использован для покупки любого из всего набора товаров и услуг, имеющихся на рынке. 3. Средство обращения. Деньги выступают как средство обращения обслуживания товарооборота. Во-первых, прежде всего деньги являются сегодня средством обращения, деньги можно использовать при покупке и продаже товаров и услуг. Как средство обмена деньги позволяют обществу избежать неудобств бартерного обмена. И, представляя удобный способ обмена товарами, деньги позволяют обществу воспользоваться плодами географической специализации и разделения труда между людьми. 4. Средство накопления (сбережения). Деньги служат средством сбережения. Поскольку деньги наиболее ликвидное имущество, они являются наиболее удобной формой хранения богатства. Владение деньгами за редким исключением не приносит денежного дохода, который извлекается при хранении богатства, например, в форме недвижимого имущества (собственности) или ценных бумаг (акций, облигаций и т. д.). Однако деньги имеют то преимущество, что они могут быть безотлагательно использованы фирмой или домашним хозяйством для любого финансового обязательства. 5. Мировые деньги. Функция “ мировые деньги “ - это деньги в системе международных экономических отношений. Стоимость денег. Оценивая стоимость денег, невольно возникает вопрос: “Что придает 20- долларовой банкноте или 100-долларовому чековому счету именно эту стоимость?” Более или менее полный ответ на этот вопрос включает три момента. 1. Приемлемость. Наличные и чековые вклады являются деньгами по той простой причине, что люди принимают их в качестве денег.

скачать реферат Сущность, функции и роль денег

Говоря о границах отклонения цены от стоимости следует иметь ввиду помимо общих отклонений отклонения в стоимости отдельных товаров.Отклонение цены от стоимости дает возможность перераспределить часть НД между отдельными отраслями хозяйства. Те отрасли, товары которых продаются по ценам выше стоимости используют часть вновь созданной стоимости в других отраслях хозяйства. Когда цены ниже стоимости, часть стоимости ,созданная в данной отрасли, переходит в другую отрасль. Деньги - функция меры стоимости - используются для составления планов в стоимостном выражении как в целом по народному хозяйству, так и по каждой отрасли, предприятию. Во всех случаях, где учитываются затраты труда, сопоставляющая затраты труда, планируются затраты труда, деньги выполняют функцию меры стоимости. Особенность денег функции меры стоимости заключается в том, что деньги используются идеально. Для учета затрат труда, контроля и планирования, нет необходимости иметь реальные деньги, денежные знаки или денежные средства на счетах в банках.

Конструктор "Краски дня. Утро", 105 деталей.
Дети дошкольного возраста, особенно мальчишки, обожают складывать из деревянного конструктора целые города, в которых есть и дома, и
554 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Глобус Звездного неба диаметром 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
1007 руб
Раздел: Глобусы
Набор детской складной мебели "Веселая азбука".
Детский комплект складной мебели подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких
1629 руб
Раздел: Наборы детской мебели
скачать реферат Денежное обращение и кредит

МОРДОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.П. ОГАРЕВА экономический факультет кафедра экономической теорииКУРСОВАЯ РАБОТАДеньги и проблемы обеспечения устойчивости денежного обращения Выполнил: студент 104 группы Учкин Е. М. Специальность: 0611 «Менеджмент» Обозначение курсовой работы: КР-2069965-ЭТ-21-00 Научный руководитель: К.Э.Н. ДОЦЕНТ Голубенко А.А. САРАНСК 2000 РЕФЕРАТ Курсовая работа содержит 25 страниц, 4 таблиц, 12 источников. Перечень ключевых слов: деньги, функции денег, денежная масса, денежное обращение, скорость обращения денег, показатели скорости обращения денег, денежные агрегаты, законы денежного обращения, эластичность денежного обращения, денежная политика, проблемы денежного обращения. Объект исследования: деньги и проблемы обеспечения устойчивости денежного обращения. Цель работы: раскрыть сущность и функции денег, изучить законы денежного обращения, проанализировать проблемы денежной политики России. Методы исследования: метод статистического анализа, экономико-математическое моделирование, метод моделирования социально-экономических процессов.

скачать реферат Червонец

При этом золото стало выполнять присущее деньгам функции не только в сфере частнохозяйственного и кооперативного оборота, а так же в эко­номическом обороте между обобществленными и не обобществ­ленными секторами. Все шире стало использование и «золотого исчисления» в качестве товарной единицы хозяйственного учета, межхозяйст­венных расчетов, оплаты труда, а также для планирования гос­бюджета и при его исполнении. В этих условиях для проведения политики стабилизации ва­люты необходимо было как развитие товарооборота, так и накопле­ние золота государством. 2. Подготовка денежной реформы Решение стабилизации рубля в условиях обнищания страны в результате империалистической и гражданской войны, военной интервенции, и в связи с проводимой капиталистическими стра­нами в течении первых лет НЭПа политики экономической и фи­нансовой блокады Советского государства представляло гранди­озные трудности. Вместе с тем, опасно было так же и отклады­вать на ряд лет проведение денежной реформы, так как функ­ционально падающий совзнак создавал угрозу подрыва экономи­ческого и политического союза рабочего класса и крестьянства, то есть в условиях мирного времени, стремясь освободится от тяжести эмиссионного налога, предложило реализовать сельско­хозяйственные продукты либо в порядке прямого обмена их на промышленные товары, либо на полноценную золотую валюту.

скачать реферат Учет денежных средств предприятия

Сущность денег проявляется в единстве трех свойств: - всеобщей непосредственной обмениваемости; - кристаллизации меновой стоимости; - материализации всеобщего рабочего времени. Следовательно, деньги, возникшие из разрешений противоречий товара (потребительской стоимости и стоимости), являются не техническим средством обращения, а отражают глубокие общественные отношения./19/ Функциям денег присуща стабильность, они мало подвержены изменениям, в то время как, например, роль денег в различных условиях может меняться. Особенности функций состоят в том, что они в большинстве случаев осуществляются лишь деньгами. Деньги выступают в качестве: меры стоимости; средства обращения; средства платежа; средства накопления. Помимо перечисленных функций, нередко признается выполнение деньгами функции мировых денег (международного платежного средства), в которой они используются для денежных операций между странами. Выполнение такой функции при существовании золотых денег или свободно конвертируемой валюты не вызывало сомнений./22/ Выполнение деньгами функции меры стоимости заключается в оценке стоимости товаров путем установления цен.

скачать реферат Бюджет Кировской области

Напротив, как средство платежа деньги выражают связь между продавцом и покупателем, которая уже сложилась, прежде чем наступила очередь за функционированием денег. Функции денег как средства платежа соответствует определенная их форма – кредитные деньги; первичный их вид – вексель, более развитый – банкнота, которые возникают на основе обращения долговых обязательств. Денежный платеж при выполнении деньгами функции средства платежа осуществляется лишь при погашении обязательств, следовательно, деньги не опосредуют акт купли-продажи, а лишь завершают его, погашая обязательства. Разрыв данного процесса содержит вторую возможность кризиса и возможность неплатежа. 5. Функция мировых денег – обычно выделяется, когда деньги используются как средство межгосударственных расчетов. Международные займы, внешнеторговые связи, оказание финансовых услуг зарубежному партнеру вызвали появление мировых денег. Они способны функционировать как всеобщее покупательное средство, всеобщее платежное средство и материализация общественного богатства.

скачать реферат Деньги как средство обращения

Деньги уникальны по своей простоте, как средство платежа за товары и услуги: они обладают самой высокой ликвидностью среди всех финансовых средств. Деньги – это также средство обмена; люди принимают деньги в обмен на товары и услуги, которые они предоставляют в ожидании, что смогут затем обменять деньги на те товары и услуги, которые они хотят приобрести. В своей работе я рассмотрю именно эту функцию денег, так как считаю ее одной из важнейших, обеспечивающих движение товаров и услуг в обществе. Знание законов денежного обращения весьма важно для регулирования инфляции и, следовательно, стабильного экономического роста. Безусловно, данное направление можно считать особенно актуальным для современной России. В своей работе я рассмотрю процесс выполнения деньгами функции средства обращения, остановившись подробнее на денежных теориях и методах регулирования денежного обращения. Разделение обмена на продажу и покупку. Про­ис­хо­ж­де­ние де­нег свя­за­но с 7 - 8 тыс. до н. э., ко­гда у пер­во­быт­ных пле­мен поя­ви­лись из­лиш­ки ка­ких-то про­дук­тов, ко­то­рые мож­но бы­ло об­ме­нять на дру­гие нуж­ные про­дук­ты.

Набор мебели для кухни "Коллекция".
Прекрасный набор кухонной мебели: стильный шкаф с необходимой техникой, раковиной, барной стойкой и холодильник. В набор так же входит
963 руб
Раздел: Кухни, столовые
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 40 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
1499 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Набор карандашей цветных "Сафари", 36 цветов.
Цветные карандаши "Сафари" непременно, понравятся вашему юному художнику. Набор включает в себя 36 ярких насыщенных цветных
317 руб
Раздел: Более 24 цветов
скачать реферат Деньги: происхождение, сущность и функции

Деньги выполняют следующие пять функций: мера стоимости, средство обмена и обращения, средство накопления и сбережения, средство платежа и мировые деньги. Деньги, как мера стоимости. Данная функция денег называется также «средство измерения» или «единица счета». Деньги выступают в качестве счетной единицы, при помощи которой измеряют и соизмеряют стоимость всех благ. Эту функцию деньги выполняют при помощи масштаба цен – денежной единицы национальной валюты, используемой для измерения и сравнения стоимости товаров и услуг. Выполнение деньгами функции меры стоимости заключается в оценке стоимости товаров путём установления цен. Цена формируется на рынке, и при равенстве спроса и предложения на товары она зависит от стоимости товара и стоимости денег. При золотом стандарте цены зависели от стоимости товара, поскольку стоимость денег-золота была относительно постоянной. При бумажно-денежной и банкнотной системах цены на товары выражаются в знаках стоимости, не обладающих собственной стоимостью, поэтому они не могут точно отражать ценность товаров.

скачать реферат Роль денег в общественном воспроизводстве

М0 М1-деньги в узком смысле М2 М3-деньги в широком смысле Спрос на деньги зависит от тех функций, которые выполняют деньги. Функции денег как средство обращения формирует: спрос на деньги для сделок (операционный спрос, трансакциональный). Функция денег как средство сбережения формирует: спрос на деньги как средство накопления богатства (спекулятивный спрос, спрос на деньги как активы). Общий спрос на деньги зависит от уровня объёма ВНП и ставки процента. Современные теории спроса на деньги анализируют предпочтения отдельных экономических агентов в отношении поддержания определенного уровня реальных денежных запасов. Важнейшую роль в развитии современных теорий спроса на деньги сыграли монетаристская (классическая) и кейнсианская теории. Обе эти теории основываются на количественной теории денег (увеличение государством предложения денег приводит к росту общего уровня цен). Что касается монетаристской теории, то в ней спрос на деньги, выводится из трансакционального спроса уравнением обмене Фишера:MV=PQ.Предполагается, что скорость обращения денег величина неизменная, тогда спрос на деньги определяется величиной ВНП в экономике.

скачать реферат Финансы и кредит

Функция денег как средства платежа Товары не всегда могут продаваться за наличные деньги, т. к. в момент появления на рынке продавца у покупателя может не быть денег. Это может быть связано с различной продолжительностью процесса производства и обращения различных товаров. Поэтому возникает необходимость купли-продажи товаров в кредит, т. е. с отсрочкой уплаты денег. Деньги функционируют как средство платежа также при возврате денежных ссуд, внесении арендной платы, уплате налогов, выплате заработной платы и т. п. В связи с выполнением деньгами функции средства платежа существует возможность невыполнения участниками своих долговых обязательств и возникновения кризиса неплатежей. Функция денег как средства накопления Эту функцию деньги выполняют, когда выходят из сферы товарно-денежного обращения, т. е. когда за продажей одного товара не следует покупка другого товара. Без накопления невозможно воспроизводство. Денежные накопления осуществляют все экономические субъекты. Для того, чтобы обезопасить себя от обесценивания денег, накопление производится в форме размещения денег в банке под процент или в форме золота, покупаемого на деньги (тезаврация золота), или путем вложения денег в ценные бумаги.

скачать реферат Виды и функции денег

В экономической литературе нет единой точки зрения по вопросу выполнения современными деньгами функции меры стоимости. Некоторые экономисты считают, что неполноценные деньги являются представителями золота и замещают его во всех функциях, в том числе и в функции меры стоимости. При этом определенное влияние на уровень цен оказывает изменение цены золота на мировых рынках. Иная точка зрения связана с тем, что современное соотношение цен различных товаров основывается в значительной мере на традициях, сложившихся еще при использовании полноценных денег. Однако следует иметь в виду, что изменения цен происходят не только в связи с изменением масштаба цен, инфляционными процессами, но также в связи с изменениями стоимости товаров. В западной экономической литературе чаще всего функция денег как меры стоимости отождествляется с масштабом цен. При этом деньги рассматриваются как единица счета. По сути функция денег как меры стоимости сводится к функции средства учета. Так, по мнению некоторых экономистов, деньги в этой функции позволяют сравнить цену реализации товара с ценой, по которой он приобретался, и установить, получит ли фирма прибыль яри продаже данной продукции.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.