телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАРыбалка -30% Товары для дачи, сада и огорода -30% Электроника, оргтехника -30%

все разделыраздел:Законодательство и правоподраздел:Право

Діяльність римських магімтратів

найти похожие
найти еще

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
З цього моменту юриспруденція стала загальнодоступної, але в той же час вона зберегла правлячий напрямок, іншими словами юристами були вихідці з привілейованого класу. У республіканський період діяльність юристів мала практичний характер і виражалася в редагуванні формальних актів (cavere), у керівництві веденням судових справ (agere), у дачі рад (respo dere). По уривках творів, що дійшли до нас, республіканських юристів і посиланням на них пізніших юристів варто визнати, що вже тоді юридична техніка досягла досить високого рівня. Діяльність старих республіканських юристів виражалася, насамперед, у тлумаченні права. I a i civi ale os ra au iure, Так і в нашій державі (правосуддя) id es lege, co s i ui ur, au чи будується на підставі права, es proprium ius civile, quod тобто писаного закону, чи діє si e scrip o i sola prude ium власне цивільне право, що erpre a io e co sis i установлюється без запису, одним (d.1.2.2.12. Pompo ius). тлумаченням знавців права. У цих словах, сказаних римським юристом Помпонієм, підкреслена творча роль римського тлумачення законів і його значення як джерела римського права. Так, шляхом тлумачення 12 таблиць були вироблені інститути емансипації дітей від батьківської влади, спадкування за законом і багато чого іншого. Цим же шляхом розвивалася велика частина інститутів цивільного права. Древнє тлумачення III-II ст. до н.е. трималося суто на словесній формі, у якій наділялися закони чи угоди. Цицерон цей стан і метод малює наступними словами – ve eres verba e ueru – древні трималися за слова, підкреслюючи цим весь консерватизм старих методів тлумачення права. Поряд із практичним характером діяльності старих республіканських юристів їхня літературна діяльність виражалася в коментарях до законів 12 таблиць. З цього приводу можна відзначити коментар Элія Пета Ката, що складався з трьох частин: пояснення тексту, тлумачення юристів і позовних формул. Більш пізні твори Марка Порція Катона – батько і син, дають у своїх коментарях узагальнення практики і ряд юридичних правил. Пізніше з'явилися систематичні коментарі по окремих системах преторського і цивільного права. Першим укладачем першого докладного викладу цивільного права був Квінт Люцій Сцевола, що викладав у юридичній школі. Його робота була викладена в 18 книгах. З інших республіканських юристів слід зазначити марка Манілія, Марка Юнія Брута і Публія Муція Сцеволу, про яких пізніші юристи говорили, що вони заснували римське цивільне право. Видатним юристом був також Цицерон. Особливого розквіту римська юриспруденція досягла в період принципату (I-III ст. н.е.), що визнається як класичний. Саме в цю епоху право приватної власності, досягло свого найвищого розвитку, що обумовлювалося широким розвитком діяльності юристів. Мета, що стояла перед юристами класичної епохи, відрізнялася великою складністю. Класові протиріччя в цей період усе більше поглиблювалися і загострювалися, повстання рабів прийняли такі форми і розміри, що весь рабовласницький лад виявився в небезпеці, і були потрібні надзвичайні заходи для забезпечення панування верхівки рабовласницького класу.

Але поряд з неординарним прийняттям рішень по окремих питаннях стали спостерігатися зловживання своєю владою претором. Претор міг відмовити в позові, навіть якщо він оголошений в едикті, а також видати протягом року едикт, який би суперечив положенням едикту, виданого при вступі на посаду. Зловживання претора чи проконсула провінції могли бути припинені тільки утручанням вищого чи рівного йому за рангом магістрату, яке б паралізувало несправедливе рішення – i ercessio. Зрозуміло, можливість такого втручання була слабким нормативним бар'єром проти сваволі претора. У 67 р.до н.е. з ініціативи плебейського трибуна Г.Корнелія був прийнятий закон, що наказував преторам відправляти правосуддя тільки на основі edic um perpe uum:” u prae ores ex edic is suis diceba ”,-що поклало кінець порочній практиці змін оголошеної програми процесуального захисту. Викорінювання edic a repe i a в області правосуддя не торкнулася права претора приймати неординарні рішення по окремих випадках. Lex Cor elia перетворив едикт у систему норм, що регулюють поводження самого судового магістрату, що відтепер зобов'язувався адекватно реагувати на потреби громадян у процесуальному захисті. Сваволя претора у встановленні особливого режиму в окремих випадках обмежувався перспективою випробувати на собі самому по виходу з посади дію виняткової норми. Можливо, як реакція на помітну дезорганізацію преторського правосуддя в роки диктатури Суллы, претором Гнеем Октавієм був виданий особливий преторський едикт. Цей едикт поширював дію decre um у відношенні самого магістрату, що установив ius ovum, у такий спосіб підкоряючи на майбутнє автора нововведення як би його власної юрисдикції. Значення цього едикту збереглося і після прийняття lex Cor elia, що не обмежував право претора видавати decre a. Стабільність едикту як форми позитивного права установилася вже до I ст. н.е. Кожен новий претор при вступі на посаду відтворював у своєму едикті більшість положень едикту попередника, що передавалися щорічно, складаючи основу постійного тексту едикту – edic um rala icum. Відправленням правосуддя в провінції займалися екс-магістрати, в інших громадах Італії судові магістрати. Для цієї мети періодично влаштовували у великих містах спеціальні збори – co ve us, куди можна було викликати жителів віддалених місць. Застосування процедури per formulas до спорів римських громадян між собою і з перегрінами зажадало від прокунсулів видання власницьких едиктів по моделі преторів Рима. Поступово первісна розмаїтість едиктів в окремих провінціях перемінилася уніфікацією, якій багато в чому сприяв провінційний едикт, прийнятий Цицероном. Взаємне зближення провінційних едиктів і їхня неминуча залежність від постійно прогресуючих едиктів римських преторів підготували становлення уніфікованого edic um provi ciale. Сприяло цьому процесу і розподіл провінцій, що відбувся в епоху Принципату, на сенатські й імперські, оскільки pri ceps не протиставлявся populus. Imperium префекта , призначеного принцепсом, був еквівалентний владі проконсула, уповноваженого сенатом. Папіруси, що дійшли до наших днів, III століття засвідчили, що praefec us Aegup i видавав провінційний едикт.

Якщо в епоху принципату юристи були потрібні імператору в якості одного з каналів для проведення і підтримки імператорської політики, то при домінаті ця їхня роль виявилася вже закінченою. Імператорська влада стала абсолютною, і воля імператора виявилася єдиним джерелом права. Ius respo de i більше не дається, юристи працюють головним чином як чиновники імператорської канцелярії. Однак висновки класичних юристів зберегли значення джерел римського права: у 426 році був виданий закон «про цитування юристів», що визнавав обов'язкове значення за творами Папініана, Павла, Ульпіана, Гая, Модестіана і тих юристів, твори яких приводяться цими авторами. При розходженні думок цих юристів, пропонувалося дотримуватися думки, за яке висловлювалася більшість юристів, а при рівності голосів віддавалася перевага думці Папініана. З юристів епохи доміната скільки-небудь видатним юристом можна визнати Гермогеніана, що працював приблизно в IV ст. н.е. Його твір «iuris epi ome», у якому положення з праць авторів колишніх часів переробляються і скорочено викладаються в порядку преторського едикту, носить конспективний- компілятивний характер Дуже цікаві і більш пізні пам'ятники науково-літературних добутків римських юристів. Серед них варто відзначити: рукопис Fragme a Va ica a, знайдена в 1821 р. у Ватиканській бібліотеці. Вона являє собою збірник ius і leges і містить сім глав: про купівлю-продаж, доданому, опіці, даруванні і прокураторах. Ius представлено у витягах із творів Папініана, Ульпіана і Павла. Leges – майже винятково з конституції 318 року, а також три просторікуватих закони Константіана й один Валентіана I від 372 р. Про походження збірника нічого не відомо, але очевидно праця складена до 438 р., тому що Кодекс Феодосія в ньому не згадується. Робота невідомого автора VII-XI ст. «Colla io legum Mosaicarum e Roma arum» містить зіставлення законів Мойсея і римського права в 16 главах, що відносяться переважно до карного права. Збірник Co sul a io ve eris cuiusdam iurisco sul i містить думки і ради невідомого юриста головним чином в області договірного права. Leges saeculares – сірійсько-римський законник, що користався великим впливом на Сході і не був витиснутий законодавством Юстиніана. Книга викладає римське право дуже неповно, часто не розуміючи і спотворюючи зміст, шляхом доповнення, очевидно з місцевого права. У підставу покладені виречення класичних юристів, але, у результаті посиленої і часто незрозумілій переробці, вони майже невпізнанні. Робота була написана спочатку грецькою, потім перекладена на сірійську мову, і цей переклад піддався переробці на арабській і вірменській мовах. Розроблені римськими юристами формули і визначення досягли рівня мистецтва. Чіткість, лаконізм, афористичність правових понять уражали сучасників. Римські юристи, безсумнівно, внесли величезний вклад у розвиток сучасної юриспруденції. Список використаної літератури: И.Б. Новицкий «Римское право», Москва 1993г. «Римское частное право» под редакцией И.Б. Новицкого и И.С.Перетерского, Москва 1999г. Д.В. Дождев «Римское частное право», Москва 1996 г. М.Нисенбаум «Via la i a ad ius», Москва 1996 г. З.М. Черниловский «Всеобщая история государства и права», Москва 1995 г.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Таємниця янтарної кімнати

Ангелна Павлвна навть зрадла будь-яка дяльнсть вдвертала  вд похмурих  плутаних думок, давала заспоконня. Протягом трьох тижнв збирала вона по музеях  сховищах картини, гравюри, лубки, скульптури. Нарешт виставка була готова. Вранц всмнадцятого вересня 1941 року в Музе укранського мистецтва на вулиц Крова збралися екскурсоводи, щоб вивчити експозицю виставки  пдготуватися до пояснень. А вдень, коли виглядали з примщення, перейти через головну магстраль Кива Хрещатик було неможливо: частини Червоно Арм почали вимушений вдступ. Тльки через клька годин Руденко змогла дстатися додому, на Михайлвський завулок. У рзних кнцях мста майже одночасно виникли пожеж. Недалеко вд музев росйського  захдного мистецтв вибухали склади снарядв. Руденко не спала всю нч. Вона хвилювалася за себе  за т скарби, як ще лишалися в музеях. ·й ставало страшно при думц, що картини, графка, скульптура  зразки прикладного мистецтва можуть загинути. Ледве почало розвиднятися, вона поспшила до музею, гнана страхом,P чи не загорлися од снарядв виставочн примщення  сховища фондв? Ось  музей

скачать реферат Римська держава Ё цивЁльне право (шпаргалка)

Класична юриспруденція (І—III ст.ст.) розвивалася досить бурхливо. В основу й покладено дві юридичні школи — прокуліанців і сабиніанців. До основних напрямів діяльності класичної юриспруденції можна віднести: а) твори, присвячені розробці цивільного права; б) коментарі до преторського права; в) збірники творів юристів, що об'єднували цивільне і преторське право; г) підручники з права — інституції, а також збірники правил, міркувань; д) збірники казусів «Питання» і «Відповіді». Науково-практичних творів римських юристів до нас дійшло надзвичайно мало. До них належать імператорські конституції. Імператорські конституції. Від часів абсолютної монархії (домінату) правотворча діяльність повністю зосередилась в руках імператора як єдиного і необмеженого законодавця. Ще за часів принципату приймалися конституції чотирьох видів: едикти, декрети, рескрипти, мандати. Едикти відрізнялися від преторських. Останні являли собою програму діяльності магістратів, тоді як імператорський едикт містив постанови обов'язкові для всього населення Римської імперії.

Бумага акварельная в листах А3, 200 листов.
Нарезанные листы бумаги для акварели. Формат: А3. Количество листов: 200. Плотность: 180 г/м2. Размеры: 297х420 мм. Отсутствует красочная
1719 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Каталка "Утёнок" с ручкой.
Каталка имеет звук трещотки. Длина ручки: 50 см.
551 руб
Раздел: На палочке
Переносная люлька-кокон Фея, цвет: красная, арт: ФЕЯ_0005605-2.
Переносная люлька-кокон — это комфортная переноска для малыша. Модель с жестким дном и съемным капюшоном защитит ребенка от холода и
910 руб
Раздел: Переноски
 Життя для України (збірка)

Ярослав Стецько вже був членом Крайової Eкзекутиви ОУН, ідеологічним референтом і редактором підпільних націоналістичних видань. За революційну діяльність зазнав репресій з боку польських окупантів, які в 1934 р. засудили його до 5 років ув'язнення. Звільнений у 1937 р. за загальною амністією. У січні 1938 р. засновник УВО та ОУН полковник Євген Коновалець доручив Я. Стецькові підготувати черговий Збір ОУН і у 1939 р. він бере участь у Римському конгресі ОУН. У лютому 1940 р. Ярослав Стецько був співініціатором створення Революційного Проводу ОУН, а на II Великому зборі ОУН у квітні того ж року в Кракові його обрано заступником Провідника ОУН Степана Бандери. З вибухом німецько-російської війни Ярослав Стецько, пробившись із групою однодумців одразу за фронтовою лінією до Львова, скликає Національні збори, які 30 червня 1941 р. проголосили Акт відновлення Української Держави й обрали Ярослава Стецька прем'єром Українського Державного Правління. За відмову на ультимативну вимогу Гітлера відкликати Акт відновлення Української Держави Стецька заарештували і запроторили до концтабору Заксенхаузен, де він до вересня 1944 р. перебував у бункері смерті

скачать реферат Шпаргалки для экзамена по Философии(НТУУ"КПИ", Украина)

Практичний розум – це воля, що спрямована не на пізнання, а на діяльність, яка керує людськими вчинками і поведінкою. Вчення Фоми Аквінського про людину ґрунтується на уявленні про єдність душі і тіла в кожній особі. Душа нематеріальна і не субстанціальна, вона отримує свою завершеність тільки через зв'язки з тілом. Особистість для Фоми Аквінського є найблагороднішою в усій розумній природі. За Фомою розум вищий від волі, але любов до Бога набагато важливіша за пізнання його.34.Розвиток філософської думки в Україні. Загальна характеристика.35.києво-Могилянська аадемія і її вплив на розвиток філософської думки українського та інших словянських народів. Визначну роль у духовному відродженні українського народу відіграла Кисво- Могилянська академія, що була заснована в 1632 р. Довгий час Академія була осередком професійної діяльності в галузі науки і філософії не тільки в Україні, вона задовольняла освітні потреби Росії, Білорусії. Особливе значення мало вивчення мов, що відкривало доступ до ознайомлення мовою оригіналу праць грецьких, римських авторів. Найпопулярнішим предметом серед студентів була риторика, яка формувала високу культуру логічного мислення.

 Тайная история Украины-Руси

Среди украинских ученых, не очень довольных возвращением Грушевского, были видные историки Агатангел Крымский и Сергей Ефремов. В сообщении агента ГПУ, следящего за академиком, сразу появилась красноречивая фраза о «подшефным»: «Начал вести борьбу с группой Крымского и Ефремова…» Скучно перечислять перипетии этой последней научной «битвы». Они ничтожны - бесконечные жалобы академика большевистскому правительству в Харьков, споры о том, кто больше получает денег, завистливая возня, как и с каким пафосом следует отпраздновать 40-летие научной деятельности бывшего председателя Центральной рады. В один из осенних дней 1926 года Сергей Ефремов, окончательно добитый счастьем общения с «великим человеком», не удержался и записал в дневнике: «Кубло галдя якесь завелося. Клоака смердюча, що отруює круг себе повітря. І цей чоловік запахущий заявив на своєму ювілеї, що не вважае свою діяльність закінченою. Він сподівається ще вирнути наповерх за нових обставин». Но вскоре эта мелкая мышиная возня потеряет всякий смысл

скачать реферат Совість Риму - соціо-культурна роль стоїцизму

Можливо найяскравішим представником ось такої “філософії життя” в останній час існування Республіки був Марк Порцій Катон, якого з повною впевненістю можна назвати римським моралістом. У час грецького нашестя у літературі, філософії, релігії, науці та мистецтві старомодні римляни, прихильники mos maiorim (традицій предків), відчувають незадоволення та страх. Вони шукають якоїсь опори і врешті решт знаходять її в особі Катона, який виявився щирим захисником старих традицій. Катон, пройшовши усі етапи cursus ho ore отримав спочатку посаду трибуна, а потім цензора; він був прекрасним воєноначальником і безстрашним воїном, прославився своїм ораторським мистецтвом. “Він був добрим мужем, хорошим батьком сімейства і чудовим господарем,” – каже Плутарх у біографії Катона. Але як не цінував Катон державну діяльність, все ж виконання обов’язку громадянина, як він його розумів, тобто чудового господаря та глави сім’ї, ставив вище за все. Він казав, що надає перевагу ролі прекрасного чоловіка, аніж знаменитого сенатора. Спосіб життя Катона був дуже простий. Ніяких витрат на розкіш. Він не купував дорогих рабів.

скачать реферат Юридична деонтологія

Самою типовою функцією юрисконсультів було "respo de e" — висловлювання думок стосовно запитів приватних осіб або їх посередників. Авторитет римських юристів, набутий у судових засіданнях, був настільки значним, що їх думки впливали на волю суддів навіть без їх особистої участі у судовому розгляді справи. У ( зв'язку з тим, що за консультаціями в основному зверталися оратори-адвокати, Ци- церон порівнював роль юрисконсульта у суді з роллю латинського флейтиста, який супроводжував виступ актора на сцені. суспільних відносин вимагає від їх учасників узгодження своїх цілей, бажань, потреб та інтересів. Юридична діяльність, характеризуючись своїми специфічними рисами, не являється виключенням із загального правила. Як і інші види соціальної діяльності, вона впорядковується за допомогою цілої системи засобів, серед яких правові займають вагоме місце. Однак, в деонтологічному аспекті привертають до себе увагу засоби неюридичного походження, за допомогою яких здійснюється регулятивний вплив. В чому ж полягає сутність соціального регулювання, які види його бувають та як воно трансформується в сферу юридичної діяльнбсті? Треба зазначити, що виходячи із системного характеру соціальної організації (суспільство як система), її багатоплановості, необхідності розвитку і функціонування, соціальне регулювання як невід'ємний фактор і умова співіснування різнородних суб'єктів, умова здійснення будь-яких видів соціальної діяльності існувало на протязі всього періоду суспільства.

скачать реферат Антична культура: Давній Рим

Тепер визнано, що антична традиція містить поряд із вигадками і  спомин про реальні історичні події та особи. Наприклад, достовірні у своїй основі відомості про етнічний склад населення на території майбутнього Рима, зв’язок цього населення зі Східним Середземномор’ям ( греки, фінікійці, етруски ), приблизний час виникнення Рима, зв’язок перших римських поселенців з Альбою Лонгою, злиття латинської і сабінської общин у Римі, загальні уявлення про діяльність перших римських царів, про етруське правління в Римі наприкінці царського періоду тощо. На протязі 3 століття до нашої ери Рим утверджується як головна сила, що підпорядкувала собі весь Апеннінський півострів, включаючи і Етрурію, яка на той час вже вичерпала свій історичний потенціал, та більшість полісів Південної Італії. До кінця 3 століття до нашої ери Рим стає великою середземноморською державою. Підкоривши в останній чверті 3 та в першій половині 2 століття до нашої ери Карфаген, Рим став керівною силою в Центральному та Західному Середземномор’ї. В 2 та 1 століттях до нашої ери Рим підкоряє собі багаті землі елліністичної Греції, Єгипту і Малої Азії. Рим зростав, будуючи легендарні дороги і починаючи торгівлю з сусідніми країнами.

скачать реферат Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр

“Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї” Система навчання Південної Кореї             З 1981 року для всіх випускників шкіл, які вступають в коледжі й університети проводиться державний екзамен. Результати цього письмового тесту єдиного зразка та оцінки з атестату складаються, щоб визначити підготовку абітурієнта до вступу в той чи інший навчальний заклад. Система забороняє коледжам й університетам проводити власні вступні іспити.             Управління освітою в Кореї здійснюється на трьох рівнях адміністративної влади: Міністерством освіти, відділами освіти в провінціях і повітах.             Міністерство розробляє й виконує заходи, що стосуються освіти й науки, затверджує та дає дозвіл на видання навчальних посібників, направляє й координує діяльність органів планування й здійснення політики державної освіти, а також контролює й підтримує діяльність місцевих відділів освіти й університетів.             У відповідності з законом про освіту всі 626 вищих навчальних закладів - державних і приватних - контролюються Міністерством освіти. 80% вузів Кореї - приватні.             Усі вузи мають велику ступінь самостійності у складанні курсу навчання, але їхні програми обов Спеціаліст, Магістр — забезпечують вищі заклади освіти третього і четвертого рівнів акридитації.

Наклейка "Дерево", 190x180 см.
Интерьерная наклейка обязательно станет украшением вашей квартиры. Придайте яркий и оригинальный вид комнате вашего ребенка с новым
324 руб
Раздел: Интерьерные наклейки
Пазл Maxi "В аэропорту", 40 элементов.
Пазлы от Castorland — это не только интересное, но и очень полезное для развития логики и мышления занятие. Пазл изготовлен из
331 руб
Раздел: Пазлы (Maxi)
Дополнение "Геометрика Extra" к настольной игре "Геометрика", новая версия.
Набор дополнительных карт к базовому комплекту «Геометрики». С ним любимая игра станет интереснее, разнообразнее и сложнее. В «Геометрике
392 руб
Раздел: Математика, цифры, счет
скачать реферат Аналіз вокальних методик другої половини ХХ століття: на прикаді методичного досвіду І. Прянішникова, В. Луканіна, В. Самарцева

Дослідники вважають Ф. Шаляпіна співаком М. Мусоргського та М. Римського-Корсакова, а Л. Собінова співаком П. Чайковського. Співаком М. Глінки – найбільшого композитора, у творчості якого були закладені зерна того, що згодом розвивали інші композитори був О. Петров. Він, у свою чергу, мав всі ті якості, які передбачали творчість І. Стравінського та Ф. Шаляпіна. Можна сказати, що майстерність гри і співу, показана вперше на російській оперній сцені О. Петровим, а потім у творчості Ф. Шаляпіна, А. Нежданової, Л. Собінова та багатьох інших російських співаків, які представляли російську вокальну сценічну культуру. І із цього погляду, не заперечуючи значення попередників О. Петрова, можна робити висновок, що О. Петров, є основоположником російської вокальної школи. О. Петров, так само як і дружина його Г. Воробйова-Петрова, увійшов у плеяду чудових російських співаків, які з'явилися вірними помічниками композиторів-реформаторів, втілюючи їхні задуми у хвилюючих образах героїв опер. Появі О. Петрова на російській оперній сцені передувала діяльність багато чудових співачок і співаків.

скачать реферат Історія світової банківської системи

У давньому Єгипті банківська справа знаходилася у веденні держави. За достовірними даними, староєгипетські банки окрім фіскальної функції здійснювали наступні операції: покупку, продаж і розмін монет; видачу позик; іпотечні і ломбардні операції; облік зобов'язань до настання терміну; прийом вкладів. У папірусах міститься інформація про діяльність єгипетських банкірів як радники по управлінню клієнтськими маєтками і перекладам. До античного Риму банківська справа була «завезена» з Греції. Як і в Афінах, римські банкіри також мали свої заклади на форумі. У Англії, що стала в XVII ст. самою передовою індустріальною країною, першими банкірами були, як правило, золотих справ майстра. Незабаром після того, як в торгівельних операціях почали використовувати золото, стало очевидним, що як покупцям, так і торговцям незручно і небезпечно кожного разу при висновку операцій перевозити, зважувати і перевіряти на чистоту золото. Тому укорінялося правило: віддавати золото на зберігання золотих справ майстрам, які мали підвали або спеціальні комори і могли за плату надати їх.

скачать реферат Основи інтелектуальної власності

ББК 67.9 (4УКР)304 Д96 УДК 347.78 (477) Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, лист № 1/11 - 2300 від 09.06.2003 р. Рецензенти: В.В. Колосков, к.ю.н., професор кафедри Національної академії прикордонних військ України ім. Богдана Хмельницького; P.O. Стефанчук, к.ю.н., доцент, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін Хмельницького інституту регіонального управління і права. Драпак Г., Скиба М. Д96Основи інтелектуальної власності: Навчальний посібник. - Хмельницький: ТУП, 2003. - 135 с. ISB 966-7789-43-8 В посібнику розглядаються основні поняття інтелектуальної власності, умови надання правової охорони об'єктам авторського права, суміжних прав і прав промислової власності, механізм передачі прав іншій особі та здійснення правового захисту на ці об'єкти. Наводиться тлумачний словник основних термінів з інтелектуальної власності. Призначено для студентів та магістрантів вузів, а також може бути корисно аспірантам, науковим працівникам, інженерам та усім, хто цікавиться питаннями правового захисту об'єктів інтелектуальної власності. ББК 67.9 (4УКР)304 ISB 966-7789-43-8© Драпак Г., Скиба М., 2003 © ТУП, оригінал-макет, 2003 Присвячується 40-річчю з дня заснування Технологічного Університету Поділля ПЕРЕДМОВА Напевне нікого не треба особливо переконувати, що інтелектуальна діяльність притаманна виключно людині.

скачать реферат Тевтонський Орден

У цей важкий для нього годину Ордену пощастило-у 1226 році він отримав запрошення від мазовецького князя Конрада осісти на 20 років в Хелмінской землі (у Польщі) для заспокоєння і християнізації пруссів. Так як все більш посилювався натиск турків створював украй несприятливі умови діяльності лицарів на сході, великий магістр ордена Герман фон Зальц (1210-1239) переніс центр ваги діяльності ордена на захід. Тевтони обзавелися великими землями в Німеччині і Сілезії і за пропозицією угорського короля відкрили своє відділення на угорському кордоні, в Семиградді. Однак угорський король вчасно зрозумів, яка небезпека загрожувала йому від безпосереднього сусідства німців, і в 1224 позбавив тевтонів Семиграддя їх привілеїв. У 1226 за договором великого магістра ордену Германа фон Зальца з польським удільним князем Конрадои Мазовецьким орден отримав Кемліньску землю і, перенісши свою діяльність у Східну Європу, почав підкорення пруссів. Захопивши прусські землі, Орден цілеспрямовано відвоював у Конрада важливі для себе польські території (Помор'я) і направив військовий удар проти Великого князівства Литовського.

скачать реферат Боротьба патриціїв і плебеїв

Завдяки завоюванням та асиміляції вона згодом почала домінувати над усім Середземномор'ям. Піку своєї могутності Стародавній Рим досяг у ІІ ст., коли під його контролем опинилися території від сучасної Шотландії на півночі до Ефіопії на півдні та від Вірменії на сході до Португалії на заході. Боротьба патриціїв і плебеїв – це напружений період, адже проводились реформи, боротьба за політичні права плебеїв, перша кодифікація римського законодавства. У підсумку боротьби патриціїв з плебеями, плебеї отримали доступ до магістратур і в сенат, добилися політичної і громадянської рівності (недоторканість, легалізація шлюбів), вирішення аграрного питання і пом'якшення боргового права. Із кінця V ст. до н.е. починає бурхливо розвиватися приватна земельна власність як на землях плебеїв, так і патриціїв та складаються умови для її концентрації. Відміна боргової кабали сприяла зростанню ролі рабів-іноземців і посилила агресивність римського суспільства, яке все більше потребувало додаткової робочої сили. З іншого боку, задоволення основних потреб плебеїв сприяло консолідації римського суспільства. Станова боротьба, яка роздирала Римську державу зсередини, затихає і перед лицем зовнішніх ворогів на початку III ст. до н.е. Рим став сильним і монолітним, що не могло не сприяти його військовим успіхам.

Готовальня "Stop System", 3 предмета.
Готовальня из 3 предметов: 1 циркуль, 1 универсальный держатель, 1 пенал с грифелями. Цвет может отличаться от представленного на фото!
340 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Пазл "Киты", 66 деталей.
Пазл собирается на основании в рамке — детали не растеряются и ограниченное пространство подскажет ребёнку правильный размер картины. На
548 руб
Раздел: Пазлы (54-99 элементов)
Дождевик Bambola, ПВХ.
Прозрачный, прочный дождевик для прогулочной коляски, подходит и для колясок с ручкой сзади (крепление задней стороны - на
408 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
скачать реферат Удосконалення форм і методів підготовки кваліфікованих працівників в умовах становлення ринкової економіки

Вищі навчальні заклади можуть створювати різні типи навчальних комплексів, об'єднань. Основною діяльністю вищих навчальних закладів є: • підготовка спеціалістів різних рівнів кваліфікації; науково-дослідницька робота; підготовка наукових, науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації (кандидатів, докторів наук); • атестація наукових, науково-педагогічних кадрів; • підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів; • культурно-освітня, видавнича, фінансово-економічна, господарська, науково-виробнича, комерційна робота; • здійснення зовнішніх зв'язків. Вищі навчальні заклади здійснюють свою діяльність за державними замовленнями та договорами. Це основна форма регулювання відносин між навчальними закладами та підприємствами, установами, організаціями, громадянами тощо. Випускникам вищих навчальних закладів присвоюється кваліфікація спеціаліста з вищою освітою певного професіонального спрямування або спеціальності, яка відповідно до обсягу державної освіти визначається такими рівнями: • молодший спеціаліст — забезпечують технікуми, училища, інші навчальні заклади еквівалентного рівня; • бакалавр - забезпечують коледжі, інститути, консерваторії, інші навчальні заклади еквівалентного рівня; • спеціаліст і магістр — забезпечують інститути, академії, університети, інші навчальні заклади еквівалентного рівня, що мають відповідний сертифікат.

скачать реферат Діяльність психолога освітньої організації з розвитку особистості дитини

МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Криворізький інститут імені Петра Калнишевського ДИПЛОМНА РОБОТА на тему: «Діяльність психолога освітньої організації з розвитку особистості дитини» Робота на здобуття кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю «Психологія» ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 Розвиток особистості дитини в освітній організації, як проблема діяльності практичного психолога 1.1 Сутність поняття особистості 1.2 Основні ознаки особистості дитини в віці 14-15 років 1.3 Чинники формування розвитку особистості дитини в освітній організації РОЗДІЛ 2 Робота психолога з діагностування розвитку особистості дитини в освітній організації 2.1 Методики діагностування особистості (самооцінки, тривоги, агресії) дитини віком 14-15 років, їх застосування в діяльності практичного психолога 2.2 Підготовча робота психолога з вивчення розвитку особистості дитини віком 14-15 в освітній організації 2.3 Вивчення особливостей розвитку особистості дитини віком 14-15 в освітній організації 2.4 Аналіз та узагальнення результатів діагностування РОЗДІЛ 3 Основні напрямки, форми і методи роботи психолога з розвитку особистості дитини в освітній організації 3.1 Шляхи розвитку особистості дитини в 14-15років в освітній організації 3.2 Робота практичного психолога з керівником освітньої організації, з метою вдосконалення роботи педагогів з розвитку особистості дитини 3.3 Напрямки роботи практичного психолога з членами колективу освітньої організації Висновок Додатки Список використаної літератури ВСТУП Демократизація освіти України загострила питання розвитку активності, моральності, спроможності її громадян.

скачать реферат Гіпотеза про виникнення магії як ілюзорної форми практики

У складних, високорозвинених релігійних системах, як християнство, буддизм, іслам, магічні обряди й зараз відіграють більшу роль. Деякі інтелігентні люди, і в минулому, і в наші дні, що звільнилися від впливу релігії, не віруючі ні в бога, ні в загробне життя, проте нерідко зберігають якоюсь мірою віру в магію: у прикмети, у пристріт, у гадання. У багатьох випадках магічні дії виконуються за традицією, несвідомо, машинально, іноді вони виконуються як би в жарт, зі сміхом, іноді «про всякий випадок». Звідки ж узялася магія, і в чому полягають причини такої незвичайної її життєздатності? Коріння магії Вся практична діяльність людини може бути розділена на два види: на діяльність, результати якої залежать, насамперед, від самої людини, - вільну практичну діяльність - і на діяльність, результат якої опосередкований не піддається контролю людини грою випадків, - невільну, залежну практичну діяльність. Усвідомлення залежності результату людських дій від сил інших, чим природні здатності людини, прийшло в ході практичних спроб будь-що-будь забезпечити досягнення бажаних результатів.

скачать реферат Підвищення ефективності інноваційної діяльності в умовах ВАТ "Дніпропетровський лакофарбовий завод"

Міністерство освіти і науки України НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ Факультет менеджмента Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА дипломної роботи магістра спеціальності 8.050102 Економічна кібернетика на тему: «Підвищення ефективності інноваційної діяльності в умовах ВАТ «Дніпропетровський лакофарбовий завод» Виконавець: Мітейко С. Г. Керівники Прізвище, ініціали Оцінка Підпис роботи Кочура Є. В. розділів: фінансовий Кочура Є.В. спеціальний Кочура Є. В інформаційний Нецветаев В. А. охорона праці Кочура Є. В Рецензент Нормоконтроль Кочура Є. В Дніпропетровськ 2009 РЕФЕРАТ Пояснювальна записка: 140 сторінок, 20 рисунків, 31 таблиця, 40 джерел. Об'єкт дослідження – інноваційна діяльність підприємства . Мета дипломної роботи – оцінка й оптимізація інноваційних проектів, що приведе до підвищення ефективності роботи ВАТ «Дніпропетровський лакофарбовий завод». Методи дослідження. Проведені в дипломній роботі дослідження базуються на наукових розробках вітчизняних і зарубіжних вчених з питань удосконалювання організації інноваційної діяльності, оцінки ефективності інноваційних проектів, а також на законах і нормативних актах, що регламентують інноваційну діяльність в Україні.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.