телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАВсё для хобби -30% Книги -30% Красота и здоровье -30%

все разделыраздел:Законодательство и правоподраздел:Право

Мажоритарні виборчі системи

найти похожие
найти еще

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка Інститут міжнародних відносин Курсова з конституційного права на тему “Мажоритарні виборчі системи” Виконала студентка 2 МП 2 групи Грищенко Тетяна Сергіївна Науковий керівник Мухомодєєв А.Г. Київ 2000 р. План 1. Вступ 2. Типологізація виборчих систем 3. Поняття мажоритарної виборчої системи та історія її розвитку 4. Уніномінальні мажоритарні виборчі системи : 1. Система відносної більшості 2. Система абсолютної більшості 3. Система альтернативного голосування 4. Система кваліфікованої більшості та система єдиного одночасного голосу 5. Поліномінальні мажоритарні системи : 1. Система єдиного голосу, що не передається 2. Система відносної більшості з кумулятивним голосуванням 3. Система єдиного голосу, що передається 6. Позитивні і негативні риси мажоритарних виборчих систем 7. Висновки ЛітератураВступ Термін “виборча система” використовується в широкому та вузькому сенсі. В широкому сенсі виборча система - впорядковані суспільні відносини, пов’язані з виборами органів публічної влади, що складають порядок виборів. В своїй основі ця система регулюється як конституційним правом, так і деякими конституційними нормами – корпоративними нормами громадських об’єднань, що беруть участь у виборах (статути та інші документи політичних партій), звичаями та традиціями, нормами політичної моралі, етики. У вузькому сенсі виборча система – спосіб розподілення депутатських мандатів між кандидатами в залежності від результатів голосування виборців чи інших уповноважених осіб. В порівняльному конституційному праві дається таке тлумачення поняття виборчої системи : це встановлені Конституцією чи законом правила і принципи визначення механізму та результатів голосування. Виборча система є надзвичайно важливою складовою політичної системи суспільства в цілому. Особливості виборчої системи здатні потягнути за собою широкі наслідки – від розколу партії до розпаду країни. Досвід використання різних типів виборчих систем показує, що результати виборів залежать не лише від народного волевиявлення, але і від виборчих правил. Чи йдеться про єдине “місце” президента чи про багато місць в загальнодержавних та місцевих представницьких органах, правила розподілу місць, які застосовуються в різних країнах чи навіть різних частинах однієї країни – різні. Ключовими є питання про підрахунок голосів та розподіл місць деякі виборчі системи створюють переваги для однієї чи двох найбільших партій, так що треті партії втрачають місця та з часом втрачають політичне значення. Але інші виборчі системи дають малим партіям право на парламентське представництво у відповідності з долею отриманих ними голосів. В результаті місця опиняються розподіленими між такою кількістю партій, що уряд може мати лише коаліційний характер (так відбувається, наприклад, у Ісландії). Спосіб визначення переможців та розподілу місць дійсно важливий. Різні країни застосовують різні способи. Звичайно, постає питання : чому б не визначити найкращу виборчу систему і не застосовувати лише її? На жаль, досконалої системи не існує. Встановлення тієї чи іншої виборчої системи є результатом суб’єктивного вибору, який нерідко визначається співвідношенням політичних сил в законодавчому органі.

Більш того, одержавши суттєву перевагу у меншості виборчих округів і програвши з незначним розривом у решті, можна програти вибори, зібравши більше голосів взагалі по країні, ніж партія – переможець. Класичними ілюстраціями цього вважаються результати виборів до британського парламенту в 1951 та 1974 роках. У 1951 р. консерватори одержали на 26 мандатів більше, ніж лейбористи, і сформували уряд, хоча голосів вони зібрали на 224 тисячі менше. А на виборах 1974 р. лейбористи отримали на 4 мандати більше, ніж консерватори, і сформували уряд, хоч голосів зібрали на 270 тисяч менше. Це відбувається завдяки тому, що для розподілу парламентських мандатів має значення лише факт отримання кандидатом відносної більшості голосів. Голоси ж, віддані іншим кандидатам, до уваги не приймаються і в цьому сенсі пропадають. Пояснимо числовим прикладом : розглянемо умовну ситуацію, яка може скластися в трьох виборчих округах при виборах до парламенту. В кожному з округів нехай буде по 20 тисяч виборців. Політичні 1 округ 2 округ 3 округ Кількість Кількість партії отриманих зібраних мандатів голосів А 14 2 1 17 1 В 2 13 10 25 2 С 4 5 9 18 0 Всього 20 20 20 60 3 Виборців В округах балотуються кандидати, що представляють три політичні партії – А, В, С. В результаті виборів в першому окрузі переміг кандидат партії А, в другому та третьому – партії В, кандидат партії С – в жодному. Після розподілу мандатів ситуація така : партія А, зібравши в трьох округах 17 тис. голосів, проводить до парламенту одного кандидата. Партія С, зібравши відповідно 18 тис. голосів (тобто на 1 тис. більше, ніж кандидат партії А), не отримує жодного депутатського мандату. Партія В, зібравши 25 тис. голосів, отримує 2 мандати. Таким чином, недоліком мажоритарної системи є те, що партія, яка отримала на виборах менше голосів, ніж її суперники, може опинитися представленою у парламенті більшістю депутатських місць, а дві партії, які набрали однакову чи близьку кількість голосів, проводять в органи влади неоднакове число кандидатів. Більш того, не виключена ситуація, за якою партія, що набрала більше голосів, ніж її суперник, не отримує взагалі жодного мандату. Значна частина виборців (інколи до 50%) залишається не представленою в органах влади., мажоритарна система відносної більшості не дає можливості врахувати інтереси всіх виборців округу, бо кандидат може бути обраним абсолютною меншістю голосів, хоча і відносною їх більшістю на момент голосування. Легітимність обраного складу парламенту підривається також і тим, що при балотуванні у виборчому окрузі трьох та більше кандидатів часто- густо переможець одержує суттєво менше голосів “за”, ніж “проти”. Таким чином, відбувається певне викривлення волі виборців, бо перемагають в основному кандидати, що набрали 35-45 % голосів, інші кандидати “ділять” 55- 65 % залишившихся відсотків та – програють. Високий рівень залежності результатів виборів від нарізки виборчих округів приводить до порушень принципу рівності виборців і відвертих зловживань. Зацікавлені сили можуть маніпулювати волею виборців. Наприклад, як показує досвід, сільське населення голосує більш менш традиційно у порівнянні з міським. Це враховується при формуванні виборчих округів і виділяється як можна більше виборчих округів з переважанням сільського населення. Є ще інший шлях : у виборчий округ виділяється район, в якому партія – суперник користується найбільшою підтримкою.

Ця система застосовується зовсім зрідка у практиці виборів. Основна причина цього полягає в її нерезультативності. До 1993 р. вона діяла в Італії при виборах Сенату, також застосовується в Чилі. В цій країні Палата депутатів обирається по двомандатних виборчих округах. Партія, яка зібрала 2/3 від загального числа дійсних голосів, отримує обидва мандати від округу. До уніномінальних мажоритарних систем ще інколи відносять такий досить специфічний різновид виборчої системи, як систему “подвійного одночасного голосу” (double-simul a eous vo e). Ця система застосовується на президентських виборах за одномандатними округами в Уругваї та Гондурасі. Поєднуючи в собі принципи проведення первинних виборів американського зразка (primaries), з одного боку, та всезагальних виборів – з іншого, дана система застосовується в ситуаціях, коли від партій виставляється по декілька кандидатів. Переможцем стає той кандидат від партії, що випередила інших, який набрав більше голосів ніж інші кандидати від цієї партії. В Уругваї подібна система встановилася саме тому, що політичні партії країни, по суті, являють собою рихлі коаліції лідерів та політичних течій (частково вони нагадують партії США). В Гондурасі система подвійного одночасного голосу була прийнята в 1986 р. для подолання глибоких розбіжностей, які виникли в двох основних партіях республіки, коли діючий президент, що не мав згідно з конституцією права балотуватися на новий строк, зробив спробу добитися висунення своїх союзників кандидатами від обох основних партій. Поліномінальні мажоритарні системи Перейдемо до розгляду поліномінальних мажоритарних систем. У літературі окремими авторами ці системи розглядаються як напівпропорційні. Такі автори виходять не з способів проведення голосування і визначення переможців, а з того, що за відповідністю поданих за ту чи іншу партію голосів, одержаних цією партією мандатів, ці системи займають проміжне місце між уніномінальними і суто пропорційними системами. Запровадження поліномінальних систем мажоритарних систем було спрямовано на пом’якшення такої вади мажоритаризму, як непропорційне представництво. Вибори за цими системами проводяться в один тур у невеликих багатомандатних округах (3-5 мандатів) виборчих округах. Голосування здійснюється за певних кандидатів. Виділяють 3 різновиди поліномінальних мажоритарних системи : 1) система єдиного голосу, що не передається; 2) система відносної більшості з кумулятивним голосуванням; 3) система єдиного голосу, що передається. На виборах за системою єдиного голосу, що не передається, виборець має, як правило, тільки один голос, а переможцями визнаються кандидати, які набрали відносну більшість голосів. Система застосовувалася в 1885- 1945 роках у Великобританії (двомандатні округи), при виборах Народної Ради у Швейцарії (до 1919 р.). За цією системою проводяться вибори нижньої палати парламенту Японії (впродовж XX століття), а також органів місцевого управління у Великобританії. Систему, яка застосовувалася у період з 1867 р. по 1885 р. на парламентських виборах у деяких округах Великобританії інколи називають системою обмеженого голосу : за цією системою кожен виборець в умовах багатомандатного округу має голосів на одиницю менше від кількості мандатів, що приходяться на даний округ.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Макуха або штрихи до політичного портрета "Блоку Юлії Тимошенко"

А що коться сьогодн? 3. Грке сучасне Постйн кризи та гризня за владу стали головними ознаками дяльност Юл Тимошенко на чол уряду та блоку  мен. Так реч не додають Укран авторитету  не приносять корист народу - вони шкдлив за свою суттю. Дал тривати подбне неподобство не може. 4. Необхдн змни виборчо системи Для того, аби кардинально полпшити ситуацю в держав, слд радикально змнити спосб формування Верховно Ради Украни. Вже, мабуть, н в кого не виклика сумнву потреба повернення до змшано, пропорцйно-мажоритарно системи виборв. За принципом 50 на 50. Пропорцйна система дасть можливсть розвиватися партям - основ громадянського суспльства, а мажоритарна - забезпечить можливсть проходження у парламент незалежних, але достойних представникв народу, це по-перше. ¶ по-друге: факт наявност мажоритарних депутатв, серед яких просто не може бути випадкових, стане тим фактором, який безумовно вплине на яксний рвень кандидатв у парламентських списках партй. ¶ по-трет: наявнсть мажоритарних депутатв покнчить з клановим подлом укранського парламенту та забезпечить його продуктивну роботу, бо бльшсть гарантовано буде створена,  то не з якихось явно нестабльних 227 голосв, а не менше, як з 300

скачать реферат Выборы в европарламент

Усі депутати Європарламенту мають імунітет. Позбавлення імунітету може бути тільки в результаті виконання строгих процедурних правил. Кожне звертання компетентного органу держави-члена до голови Європарламенту з приводу позбавлення депутата імунітету доводиться до зведення пленарного засідання Європарламенту і передається в його відповідний комітет. У своєму висновку комітет пропонує прийняти або відхилити звертання про позбавлення імунітету. Цей висновок виноситься на найближче пленарне засідання як перший пункт порядку денного. Після розгляду питання Європарламент проводить тільки одне голосування, що остаточно вирішує справу. 2.3 Особливості виборів до Європарламенту в країнах-учасницях ЄС Як вже зазначалося вище, розробити єдиний порядок проведення виборів у всіх державах-членах поки не вдалося. Кожна держава-учасниця Європейського Союзу самостійно визначає порядок виборів до Європарламенту. Більшість підходів щодо виборів до ЄП у країнах ЄС схожі, але деякі відмінності все ж таки існують. В більшості країн діє та чи інша модифікація пропорційної виборчої системи, винятком є тільки Великобританія, де діє мажоритарна виборча система.

Набор детской посуды "Домашние животные" (3 предмета).
Набор детской посуды "Домашние животные" в подарочной упаковке. В наборе 3 предмета: - кружка 240 мл; - тарелка 19 см; - миска
310 руб
Раздел: Наборы для кормления
Тележка багажная ручная ТБР-02.
Грузоподъемность: 30 кг. Предназначена для перевозки грузов. Удобна для любого путешествия. Легко собирается в транспортное положение,
538 руб
Раздел: Хозяйственные тележки
Полотенце махровое "Нордтекс. Aquarelle", серия "Палитра", цвет: аметистовый, 70х130.
Полотенца махровые гладкокрашеные изготовлены из 100% хлопка, плотность 300 г/кв.м. Размер: 70х130 см.
361 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
 Число и культура

Там и там примерно одинаковы демографическая и социальная карты, до самого последнего времени красноярские электоральные показатели почти всегда совпадали с общероссийской статистической нормой (4). Вдобавок выборы в краевое законодательное собрание проводятся по той же смешанной мажоритарно-пропорциональной системе, как и в Государственную Думу, принят аналогичный 5%-й барьер. На состоявшихся в 1997 г. региональных выборах из множества избирательных объединений этот барьер преодолели также четыре: блок "коммунисты и аграрии" собрал 24% голосов, движение "Честь и Родина. Александр Лебедь" 14%, возглавляемый заместителем губернатора "Союз дела и порядка" 13%, "Яблоко" 7% [30]. Заслуживает внимания не только типологическая идентичность состава ведущих объединений общероссийским: 1) коммунисты, 2) националисты (в нише ЛДПР здесь расположилось патриотическое движение генерала Лебедя), 3) партия власти (вместо общероссийского НДР, возглавлявшегося "заместителем Ельцина", премьером Черномырдиным, перед нами партия местных начальников во главе с заместителем губернатора), 4) то же самое "Яблоко"

скачать реферат Виборчі системи України

За кількісною ознакою участі виборців вибори бувають: загальними, основними, коли в них за законом мають право брати участь всі виборці держави; частковими (додатковими), коли поповнюється склад Верховної Ради України, місцевих рад в разі дострокового вибуття деяких депутатів, або визнання виборів недійсними. З огляду на правові наслідки вибори поділяють на: дійсні — це вибори, проведеш у порядку, визначеному Конституцією України і відповідному виборчому законі; недійсні — вибори, в ході яких мали місце порушення виборчого законодавства, які вплинули на підсумки виборів. За порядком визначення результатів виборів розрізняють такі виборчі системи: мажоритарна; пропорційна; змішана. Мажоритарна виборча система Мажоритарна система є найстарішою серед виборчих систем. Назва її походить від французького «majori e», що означає ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – К.: Велес, 2006. Закон України «Про вибори народних депутатів» від 25 березня 20004 року зі змінами та доповненнями. Закон України «Про вибори Президента України» від 5 березня 1999 року зі змінами та доповненнями. Виборче право України. Навчальний посібник / За ред. В.Ф. Погорілка, М.І. Ставнійчук. – К.: Парламентське вид-во, 2003.

 Большая Советская Энциклопедия (ГР)

На парламентских выборах 11 мая 1958, проводившихся по т. н. усиленной мажоритарной избирательной системе, по спискам Единой демократической левой партии (ЭДА, основана в июне 1951) было избрано 79 депутатов (против 18 в прежнем составе парламента). Важное значение для демократического движения Г. имел 8-й съезд КПГ (1961), который проанализировал 20-летний опыт КПГ, принял новую программу и нацелил коммунистов на борьбу за демократический путь развития Г. и выход страны из НАТО. 29 октября 1961 ЭРЭ провела в условиях массового террора и фальсификаций парламентские выборы, вошедшие в историю Г. под названием «избирательный переворот», и обеспечила себе большинство мандатов. 18 июля 1962 правительство Караманлиса приняло закон «Об урегулировании вопросов, касающихся безопасности страны», фактически оставлявший в силе «чрезвычайные меры» периода гражданской войны 1946—1949. Дальнейшему закабалению экономики иностранными (американские и западногерманскими) монополиями способствовало присоединение Г. (1 ноября 1962) на правах «ассоциированного члена» к «Общему рынку»

скачать реферат Вибори та їх роль у політичному житті України

Саме за допомогою виборів відбувається процес селекції політичних лідерів - громадя­ни наділяють владними повноваженнями тих осіб, яким вони довіряють визначати основні напрямки зовнішньої і внутрішньої політики держави, вважають гідними здійсню­вати керівні функції. Також вибори відіграють важливу роль у формуванні партійної системи держави. Партійна система України на початку 90 років 20 століття була не стільки багатопартійна, скільки дрібнопартійна. Цьому сприяла в певній мірі чинна раніше виборча система. Спочатку в незалежній Україні, як і в багатьох колишніх соціалістичних країнах та більшості республік колишнього СРСР, зберігалася тради­ційна мажоритарна виборча система. Вона не сприяла становленню впливових політичних партій, підвищенню їх ролі в суспільстві, політичній структурованості парламенту, у складі якого були представники десятків політичних партій. У них не було потреби об'єднуватися в парламент­ську більшість з метою формування уряду, оскільки останній утворювався на позапартійній і позапарламентській основі.

скачать реферат Выборы как форма непосредственной демократии

Вибори, що проводяться у одномандатних виборчих округах у разі втрати депутатського мандата або дострокового припинення повноважень депутата чи сільського, селищного, міського голови на підставах і в порядку, передбачених Конституцією України і законами України. 5) вибори, що проводяться в разі утворення нової адміністративно- територіальної одиниці. За кількісною ознакою участі виборців вибори бувають: 1) загальними, основними, коли в них за законом мають право брати участь всі виборці держави; 2) частковими (додатковими), коли поповнюється склад Верховної Ради України, місцевих рад в разі дострокового вибуття деяких депутатів, або визнання виборів недійсними. З огляду на правові наслідки вибори поділяють на: 1) дійсні — це вибори, проведені у порядку, визначеному Конституцією України і відповідному виборчому законі; 2) недійсні — вибори, в ході яких мали місце порушення виборчого законодавства, які вплинули на підсумки виборів. За порядком визначення результатів виборів розрізняють такі виборчі системи: 1) мажоритарна; 2) пропорційна; 3) змішана. Мажоритарна система є найстарішою серед виборчих систем.

скачать реферат Виборчий процес та ЗМІ у системі демократії

Це була «відбіркова» мажоритарна система — один кандидат на один округ, з примусовим голосуванням, результати якого за офіційними даними завжди були однакові: 99,9% виборців брали участь у виборах та 99,9% підтримували єдиних безальтернативних кандидатів. У 1997 році в Україні був прийнятий новий закон «Про вибори народних депутатів України», який відобразив компроміс між політичними партіями і фінансовими та регіональними кланами і передбачав заміну мажоритарної системи абсолютної більшості на змішану систему, коли половина депутатів обирається за пропорційною системою закритих загальнонаціональних партійних списків (з 4% бар'єром), а половина — в одномандатних виборчих округах за системою відносної більшості. Ця реформа мала частковий характер, бо не передбачала повної заміни виборчої системи та не була послідовною, бо депутати місцевих Рад і далі обиралися за іншим законом і іншою системою (в 1997 році на виборах місцевих Рад запроваджена однотурова система відносної більшості). Змішана виборча система повністю не розв'язала проблем демократичності виборів та формування стійкого уряду в Україні. Проте вона була знову покладена в основу Закону про вибори народних депутатів 2001 p., який відрізнявся від попереднього докладнішою регламентацією виборчих процедур, націленою на уникнення зловживань під час виборчої кампанії.

скачать реферат Выборы в органы политической власти

Минимальный – по существу оказывается неэффективным. В ряде стран с целью соединить положительные стороны различных систем и свести к минимуму их недостатки создаются избирательные системы смешанного типа. В которых тем или иным образом сочетаются элементы мажоритарной и пропорциональной систем. Практическая реализация смешанной избирательной системы в процессе голосования состоит в том, что каждый избиратель получает два бюллетеня. Соответственно у него два голоса: одним он голосует за конкретного кандидата, баллотирующегося по данному избирательному округу, другим - за политическую партию, объединение. Литература 1. Бебик В.М. Базові засади політології: історія, теорія, методологія, практика. – К., 2000. 2. Кіс І.Т. Виборчі системи та їх політичні наслідки // Нова політика. – 1996. № 2,3. 3. Нікорич А.В. Політологія. - Харків, 2001. 4. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія. - К., 2001. 5. Политология / Под ред. М.А. Василика. – М. 2001. 6. Рябов С. Політичні вибори. – К., 1998.

Ранец "Космо", 36х29х18 см.
Ранец продуманный до мелочей, который: - включает множество светоотражающих элементов; - оснащен регулируемыми по высоте лямками и
1848 руб
Раздел: Без наполнения
Настольная игра "Колонизаторы", 4-е русское издание.
Желанию осваивать новые земли всегда сопутствует отвага – этих двух элементов у колонизаторов огромного острова Катан в избытке. На новых
1990 руб
Раздел: Классические игры
Микрофон "Пой со мной! Танцевальные хиты".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 танцевальных хитов, включая «Если нравится тебе, то делай
314 руб
Раздел: Микрофоны
скачать реферат Местное самоуправление в зарубежных странах

Кандидаты в муниципальные органы могут баллотироваться по партийным спискам, опираясь на поддержку определенной политической партии, или выступать как независимые кандидаты. Выборы осуществляются как по одномандатным округам, так и по многомандатным округам. Для определения результатов голосования используются как пропорциональная, так и мажоритарная избирательные системы. Мажоритарная система может предполагать и проведение выборов в два тура. На выборах в муниципальные органы запрещено введение императивного мандата. Депутаты муниципальных органов не связаны никакими наказами избирателей и не обязаны отчитываться перед избравшими их гражданами. Муниципальные советы избираются в назначенные сроки. В США, например, органы местного самоуправления в зависимости от уровня избираются на 2-4 года, В Великобритании – на 4 года, причем состав муниципалитетов может обновляться по частям или переизбираться полностью. Численный состав органов местного самоуправления также различен, как правило, от нескольких депутатов до нескольких десятков. В муниципальные советы столиц государств, как правило, избирается более ста советников.

скачать реферат Конституционное право (Шпаргалка)

Введение той либо иной избирательной системы всегда является результатом соотношения политических сил в обществе. Те избирательные системы, которые в основу определения результатов голосования кладут принцип большинства, называются мажоритарными. Согласно правилам мажоритарной избирательной системы, избранным по избирательному округу считается тот кандидат или список кандидатов, который получил установленное большинство голосов. Различают два основных вида мажоритарной системы: абсолютного большинства и относительного большинства. В соответствии с мажоритарной системой абсолютного боль- шинства для избрания лица требуется абсолютное большинство поданных по округу голосов (50 % 1). Среди недостатков мажоритарной системы абсолютного большинства можно указать: 1) голоса, поданные за кандидатов, потерпевших поражение, пропадают; 2) она выгодна лишь крупным партиям; 3) она нерезультативна: в случае, если ни один кандидат не получит абсолютного большинства голосов или несколько кандидатов наберут их одинаковое количество, вопрос о получении мандата определенным депутатом не определен.Достоинство мажоритарной системы абсолютного большинства в том, что она позволяет создать стабильное правительство.

скачать реферат Избирательные системы

Разработка любых избирательных законов, на мой взгляд, должна начинаться прежде всего с определения вида избирательной системы, наиболее оптимальной для страны при существующем характере соотношения политических сил, сложившегося типа партийной системы, развитости демократических институтов и т. д. А от этого будет зависеть порядок выдвижения кандидатов, проведения избирательной кампании, голосования и т. Наиболее распространенными из применяемых в мировой практике избирательных систем являются мажоритарная и пропорциональная избирательные системы. Мажоритарная избирательная система Сущность мажоритарной избирательной системы заключается в том, что победившим на выборах считается кандидат, набравший определенное большинство голосов избирателей. Законодательство конкретного государства определяет, в зависимости от вида выборов (президентские, парламентские или местные), какое именно большинство голосов необходимо набрать - относительное или абсолютное. В соответствии с этим различают мажоритарную систему относительного большинства и мажоритарную систему абсолютного большинства. Мажоритарные избирательные системы действуют преимущественно в одномандатных (униноминальных) избирательных округах, но возможно их применение и в много мандатных (полиномиальных), тогда голосование идет по партийным спискам в целом.

скачать реферат Политология

Мажоритарная избирательная система Существует два основных типа избирательных систем: мажоритарная (альтернативная) и пропорциональная (представительная). При мажоритарной системе для избрания кандидат или партия должны получить большинство голосов избирателей округа или всей страны, собравшие же меньшинство голосов никаких мандатов не получают. В зависимости от того, какое большинство требуется, мажоритарные избирательные системы делятся на системы абсолютного большинства, которые чаще используются на президентских выборах и при которых победитель должен получить больше половины голосов (минимум 50 % плюс один голос), и системы относительного большинства (США, Великобритания, Канада, Франция, Япония и др.), где для победы достаточно хотя бы на немного опередить других претендентов. При применении принципа абсолютного большинства в случае, если ни один кандидат не получил свыше половины голосов, проводится второй тур выборов, на котором представлены лишь два кандидата, получивших наибольшее число голосов (иногда во второй тур допускаются все кандидаты, набравшие в первом туре голосов больше установленного минимума).

скачать реферат Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

Парламент, депутати якого не зв'язані партійною дисципліною, є поєднанням різноспрямованих групових i персональних інтересів i відстоює не стільки загальнонаціональні, скільки групові інтереси. Він є некерованим i фактично неструктурованим. У ньому важко сформувати постійну більшість, тому рішення приймаються ситуативною більшістю. Керівництво фракцій стає заручником членів фракцій, оскільки ті можуть вільно їx залишати, ставлячи під загрозу саме існування фракції. Організація державної влади в Україні, особливо законодавчої гілки, потребує серйозного вдосконалення. Важливим кроком у цьому напрямі було б формування Кабінету Міністрів на основі парламентської більшості, що надавало б сенсу її створенню. Необхідність створення більшості й забезпечення стабільності уряду, у свою чергу, вимагатиме посилення партійно-політичної структурованості парламенту, а у зв'язку з цим – змін у виборчому законодавстві, найімовірнішим варіантом яких є перехід до суто пропорційної виборчої системи. Можна буде очікувати змін у бік парламентарної форми правління. Однак самі по собі такі зміни не гарантуватимуть підвищення ефективності державної влади.

Фоторамка (коллаж) на 5 фото (16x16/10x15/18x13 см), 48x3x34 см.
Фоторамка на 5 фото. Размер: 48x3x34 см. Размер фото: 16x16/10x15/18x13 см. Материал: пластик.
458 руб
Раздел: Мультирамки
Шарики для бассейна, 50 штук.
Набор разноцветных шариков для наполнения детского бассейна. Диаметр шара 7 см. Материал: безопасный, экологически чистый пластик.
360 руб
Раздел: Шары для бассейна
Карандаши акварельные "Jumbo", 12 цветов, с точилкой.
Акварельные цветные карандаши с утолщенным корпусом 10 мм, с толщиной грифеля 5 мм. Длина карандаша: 17 cм. Пригодны для детей младшего
376 руб
Раздел: Акварельные
скачать реферат Какая избирательная система нужна России

Каждый избиратель имеет два голоса. Один голос он подает за конкретного кандидата в одномандатном округе, а второй - за ту или иную партию (избирательное, объединение, избирательный блок). Каждое избирательное объединение выдвигает свой список кандидатов, который публикуется до выборов и регистрируется в Центральной избирательной комиссии. В первом случае избранным считается кандидат, получивший больше голосов по сравнению с любым другим кандидатом по округу. Это избрание - персональное. При голосовании за список того или иного избирательного объединения каждое из них получит число мест в пропорции к собранным голосам, а кандидаты получат депутатские мандаты, как правило, в порядке очередности в списке. При прочих равных условиях мажоритарная избирательная система относительного большинства эффективна при двухпартийной системе (например, в Великобритании, США). Пропорциональная система обеспечивает представительство разных партий, социальных слоев в условиях сложившейся, стабильной многопартийности. Она укрепляет "многополюсность" политической системы.

скачать реферат Правящие политические элиты российских республик в современном пространстве власти (на примере Башкортостана и Татарстана)

Как известно, «разные избирательные системы по-разному влияют на процессы формирования партий. Пропорциональная модель выборов по партийным спискам способствует созданию и развитию политических партий, выборы по одномандатным мажоритарным округам тормозят этот процесс».6 При этом в российских республиках (в Башкортостане и Татарстане во всяком случае), где правящая элита не признает никакой оппозиции, никаких парламентских фракций на партийной основе и выступает категорически против избрания хотя бы части депутатов по партийным спискам, мажоритарная избирательная система, при полном контроле над территориями и низкой гражданской активности населения, является весьма эффективным способом удаления «с поля политической борьбы» оппонентов из числа «политизирующей интеллигенции», объединяющейся обычно по партийным пристрастиям. Логическим следствием такой вот «жесткой» рекрутации состава парламентских собраний исполнительной властью в РТ и РБ является «номенклатурное» в основном происхождение властвующих политических элит.

скачать реферат Демократические выборы

Другими словами, пропорциональная система представительства склонна предоставлять сравнительно мелкими партиями место в законодательном собрании. Перспектива завоевания своей доли участия во власти, хотя и малой, поощряет партии меньшинств и способствует сохранению многопартийной системы. В Америке же, если кандидат не завоевывает большинство, то он не получает ничего. Американская система выборщиков построена так, что кандидат получает или все, или ничего. В каждом штате, если один кандидат получает 50% 1 голос избирателей, он получает все 100% голосов выборщиков. Господство мажоритарной системы предполагает, что для получения голосов выборщиков третьи партии должны завоевывать не просто определенное количество голосов по всей стране, а географически концентрированную в каком-либо округе поддержку большинства избирателей. А это означает, что если третья партия и одержит победу в том или ином округе или даже штате, она все же остается местным явлением. В ряде стран существует смешанная, мажоритарно-пропорциональная система.

скачать реферат Загальна характеристика конституції України

У суспільстві почала складатися реальна багатопартійність, демократична виборча система, місцеве самоврядування тощо. Українська держава поступово входить у світове співтовариство як повноправний і рівноправний суб’єкт. Поряд із змінами в організації держави й суспільства і завдяки їм, відбуваються зміни у правовій системі в цілому. Важливим етапом в українському державотворенні, у розвитку українського суспільства і держави стало прийняття 28 червня 1996р нової Конституції України. Прийняття Основного Закону нашої держави — це визначна подія в її історії, у житті її народу. Прийнята Верховною Радою України Конституція є історичною віхою в утвердженні державної суверенності України. Якою мірою і яку роль вона відіграє в процесі державотворення української нації покаже майбутнє. Разом з тим сьогодення вимагає глибокого її осмислення з тим, щоб позитив Основного Закону оптимально використовувався і спрямовувався у прогресивне русло процесів державотворення. Тим більше, що Конституція у деяких її положеннях неоднозначне сприймається різними політичними силами та верствами суспільства. Говорячи про це ми не можемо забувати, що якою б не була Конституція, вона не може передбачити всіх проблем, які поставить перед нею життя у перехідний період.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.