телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАТовары для детей -30% Все для ремонта, строительства. Инструменты -30% Товары для животных -30%

все разделыраздел:Законодательство и правоподраздел:Право

Основы права

найти похожие
найти еще

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Принцип рівного виборчого права означає, що кожен виборець в Україні має, на виборах Президента України і на виборах народних депутатів України один голос. Під час виборів депутатів і голів місцевих Рад виборець має один голос по виборам депутатів відповідних місцевих рад і один голос на виборах голови відповідного ради. Усі виборці беруть участь у виборах на рівних підставах, тобто голос кожного виборця дорівнює голосу будь-якого іншого виборця і жоден виборець не має ніяких переваг перед іншими виборцями. Наявність у кожного виборця тільки одного голосу забезпечується тим, що виборець не може бути включений більш ніж в один список виборців; він голосує особисто і для одержання виборчого бюлетеня потрібно пред'явлення документа, що засвідчує особистість виборця, а в списку виборців робиться оцінка про видачу виборчого бюлетеня. Участь у виборах на рівних підставах забезпечується тим, що виборчі округи по кожним виборам утворяться з приблизно рівним числом виборців. Таким чином, голос виборця в одному виборчому окрузі дорівнює голосу виборця в будь-якому іншому виборчому окрузі. Принцип прямого виборчого права виражається в тім, що Президент, народні депутати й голови місцевих рад обираються громадянами безпосередньо, а не нижчестоящими представницькими чи органами спеціальними вибірниками, тобто виборець самостійно виражає свою волю, особисто подає свій голос за той, кому він довіряє представництво своїх інтересів. Принцип таємного голосування полягає в тому, що контроль за волевиявленням голосуючих не допускається. Таємне голосування забезпечується поруч гарантій: виборець особисто заповнює виборчий бюлетень, залишаючи в ньому прізвище того кандидата, за який він голосує Заповнений бюлетень виборець особисто опускає у виборчу урну, не проставляючи своє прізвище В приміщенні для виборів приділяються спеціальні чи кімнати обладнаються окремі кабіни для заповнення виборчих бюлетенів, у яких забороняється присутність кого-небудь, крім голосуючого, причому виборчі урни встановлюються таким чином, щоб голосуючі при підході до них обов'язково проходили через кабіни для таємного голосування. Вибори народних депутатів України проводяться в останню неділю березня четвертого року повноважень Верховної Ради України. (Чергові вибори у Верховну Раду України будуть проведені в березні 1998 р.). Позачергові вибори у Верховну Раду України призначаються Президентом України і проводяться в період шістдесятьох днів із дня опублікування рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України. Проведення виборів народних депутатів України організують виборчі комісії: Центральна виборча комісія з виборів народних депутатів України; окружні виборчі комісії; дільничні виборчі комісії. Вибори проводяться по 450 одномандатних виборчих округах на основі абсолютної більшості, тобто від кожного виборчого округу обирається тільки один депутат і тільки в тому випадку, якщо він одержить абсолютну більшість голосів виборців, що прийняли участь у голосуванні. Для проведення голосування й підрахунку голосів виборчі округи поділяються на виборчі дільниці з числом від 20 до 3000 виборців. По кожній виборчій дільниці складаються списки виборців, у які включаються всі громадяни України, що досягли до дня чи виборів у день виборів 18 років, що проживають на момент складання списку на території даної виборчої дільниці і маючи право брати участь у голосуванні, Виборець може бути включений у список виборців лише на одній виборчій дільниці Право висування кандидатів у депутати належить громадянам України, що має право голосу.

Законодавство про вибори в Україні ЗАКОН УКРАЇНИ Про вибори народних депутатів України (Відомості Верховної Заради (ВВР), 1997, 43, ст. 16у Рішенні Конституційного Суду України 3-рп/98 (v003p710-98) від 25.03.98) (Із змінами, внесеними згідно із Законом 1668-III (1668-14) від 20.04.2000, ВВР, 2000, 30, ст.234) 3. Директор підприємства “Оболонь” підписав наказ про прийняття на роботу Квіткаєва І. слюсарем, з випробувальним строком 3 місяці. Чи передбачено законодавством України встановлення строку випробування при прийомі на роботу? Якщо так, то поясніть порядок прийняття на роботу працівників з випробувальним терміном. Кодекс законів про працю України Глава III ТРУДОВИЙ ДОГОВІР Стаття 26. Випробування при прийнятті на роботу. При укладенні трудового договору може бути обумовлене угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається. Умова про випробування повинна бути застережена в наказі (розпорядженні) про прийняття на роботу. В період випробування на працівників поширюється законодавство про працю. Випробування не встановлюється при прийнятті на роботу: осіб, які не досягли вісімнадцяти років; молодих робітників після закінчення професійних навчально-виховних закладів; молодих спеціалістів після закінчення вищих навчальних закладів; осіб, звільнених у запас з військової чи альтернативної (невійськової) служби; інвалідів, направлених на роботу відповідно до рекомендації медико-соціальної експертизи. Випробування не встановлюється також при прийнятті на роботу в іншу місцевість і при переведенні на роботу на інше підприємство, в установу, організацію, а також в інших випадках, якщо це передбачено законодавством. (Стаття 26 із змінами, внесеними згідно із Законами № 871-12 від 20.03.91, № 6/95-ВР від 19.01.95) Стаття 27. Строк випробування при прийнятті на роботу. Строк випробування при прийнятті на роботу, якщо інше не встановлено законодавством України, не може перевищувати трьох місяців, а в окремих випадках, за погодженням з відповідним комітетом профспілки, - шести місяців. Строк випробування при прийнятті на роботу робітників не може перевищувати одного місяця. Якщо працівник в період випробування був відсутній на роботі у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю або з інших поважних причин, строк випробування може бути продовжено на відповідну кількість днів, протягом яких він був відсутній. (Стаття 27 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР № 5938-11 від 27.05.88; Законами № 871-12 від 20.03.91, № 263/95-ВР від 05.07.95) Стаття 28. Результати випробування при прийнятті на роботу. Коли строк випробування закінчився, а працівник продовжує працювати, то він вважається таким, що витримав випробування, і наступне розірвання трудового договору допускається лише на загальних підставах. Якщо протягом строку випробування встановлено невідповідність працівника роботі, на яку його прийнято, власник або уповноважений ним орган протягом цього строку вправі розірвати трудовий договір. Розірвання трудового договору з цих підстав може бути оскаржене працівником в порядку, встановленому для розгляду трудових спорів у питаннях звільнення. (Стаття 28 із змінами, внесеними згідно із Законом № 871-12 від 20.03.91)

Виборча система - це сукупність упорядкованих суспільних відносин, зв'язаних із виборами органів держави і місцевого самоврядування. У своїй основі ця система регулюється нормами конституційного права, але не зводиться лише до конституційних правовідносин. Вона регулюється і не правовими нормами - корпоративними, моральними й ін. Поняття «виборча система» уживається також і в іншім значенні як спосіб розподілу депутатських мандатів між кандидатами в залежності від результатів голосування. Основними виборчими системами в цьому змісті є мажоритарна, пропорційна і змішана. Мажоритарна виборча система (від французького majore - більшість) передбачає голосування за персонального кандидата. Перемагає той, хто одержить більш 50% голосів виборців (мажоритарна система абсолютної більшості), чи той, хто набере голосів більше, ніж кожний з його конкурентів окремо (мажоритарна система відносної більшості). Пропорційна (від лат. prorpor io - співвідношення, визначена частина) виборча система передбачає вибори депутатів по партійних списках у багатомандатних округах. Виборці голосують за список тієї чи іншої партії. Але для проходження партії у парламент установлюється процентний бар'єр голосів виборців – 3-5%. Змішана система передбачає сполучення мажоритарної й пропорційної систем. В Україні змішана система виборів. Вона передбачена Законом «Про вибори народних депутатів України» від 24 вересня 1997 р. з наступними змінами й доповненнями. Депутати обираються громадянами України на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування по змішаній (мажоритарно-пропорційної) системі. Виборчий процес здійснюється на засадах вільного, рівного висування кандидатів у депутати, гласності й відкритості, рівних можливостей для всіх кандидатів. Участь громадян України у виборах є добровільним. Вважається, що виборці, що не прийняли участь у голосуванні, підтримують волевиявлення виборців, що прийняли участь у голосуванні. Усього обирається 450 депутатів. З них 225 по одномандатних округах і 225 по списках кандидатів у депутати від політичних партій, виборчих блоків партій по багатомандатному виборчому окрузі на основі пропорційного представництва. Одномандатні округи утворяться Центральною виборчою комісією з приблизно рівним числом виборців у кожнім виборчому окрузі. Територією багатомандатного виборчого округу є територія України, а його центром - місто Київ. Виборцями цього округу є всі громадяни України, що мають виборче право. Виборче право - це система правових норм, що регулюють суспільні відносини, зв'язані з виборами органів державної влади і місцевого самоврядування. Виборче право - один з інститутів конституційного права. Джерелами виборчого права України, що закріплюють порядок організації й проведення виборів в Україні є Конституція, Закон України «Про вибори народних депутатів України», Закон України «Про вибори Президента України», Закон України «Про вибори депутатів і голів сільських, селищних, районних, міських, районних у містах, обласних Рад». Поняття «виборче право» також може використовуватися в іншім значенні (у суб'єктивному змісті) як суб'єктивне право громадянина обирати (активне виборче право) і бути обраним (пасивне виборче право) у державні органи й органи місцевого самоврядування.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Как это делается - Финансовые, социальные и информационные технологии

Деятельность ЧИФов имеет не столько экономическое, сколько социальное значение. Поэтому основу решения возникающих проблем следует искать в других областях экономической теории. 3. Чековые фонды и представительная демократия Нерешаемость проблем деятельности ЧИФов в рамках модели акционерной демократии свидетельствует, что чековые фонды являются не столько экономическими, сколько социальными институтами. Поэтому управление ими и регулирование их деятельности должно осуществляться на основе правил и механизмов, действующих в этой сфере общественной жизни. Речь идет о модели представительной демократии, которая характерна для принятия решений по самым важным общественным проблемам. Ее основными элементами, интересующими нас, являются всеобщие выборы, лоббизм, регламентация процедуры принятия решений и разного рода этические институты. а) Всеобщие выборы Ключевым элементом модели пpедставительной демокpатии является пеpиодическое всеобщее голосование. Функция этого голосования двояка - во-пеpвых, вообще участвуя в выбоpах, гpаждане подтвеpждают свою пpивеpженность этой модели упpавления госудаpством; во-втоpых, люди избиpают своих пpедставителей, котоpые пpинимают pешения по конкpетным вопpосам общественной жизни

скачать реферат Административное пресечение как мера административно-правового принуждения

Правовое принуждение осуществляется посредством юрисдикционных, правоприменительных актов. «Сами по себе юридические нормы предусматривают лишь возможность принуждения. Реально же властно-принудительные свойства правового регулирования концентрируются в актах применения права»5. Принуждение применяется на основе права. Юридические нормы регулируют, какие меры, при каких условиях, при каком порядке, кем могут применяться. Законодательством определяются основания для применения органами власти мер принуждения, закрепляются признаки (составы нарушений), при наличии которых применяются принудительные средства. В нормативном порядке устанавливается, какие принудительные меры и в каком размере могут применяться при наличии законных оснований. Большое значение имеет четкая регламентация порядка применения принудительных средств, определение круга субъектов принуждения и их компетенции. Процедура осуществления принудительного воздействия устанавливается правом и создает необходимые гарантии для охраны прав и интересов граждан и организаций. Существует государственная монополия на правовое принуждение.

Говорящий планшетик "Сказочка".
Говорящий планшетик "Сказочка" воспроизводит 30 песенок, сказок и стихов. Если нажать на кнопку, то ребенок услышит любимых
467 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Настольная игра "Каркуша. Маленький Сад".
Пришла пора собирать урожай! Так же думает чёрная ворона, прилетевшая в сад, чтобы полакомиться спелой вишней, наливными яблоками, сочной
490 руб
Раздел: Классические игры
Настольная игра "Халли Галли" (Halli Galli).
Что нужно, чтобы приготовить самый лучший фруктовый салат? Конечно же, настольная игра Халли Галли (Halli Galli)! Итак, у вас есть колода
1220 руб
Раздел: Внимание, память, логика
 Учебник по теории государства и права

ТОЛКОВАНИЕ ПРАВА Толкование права - деятельность субъектов применения права по установлению точного содержания (смысла) юридической нормы в соответствии с выраженной в ней волей правотворческого органа. Толкование права состоит, прежде всего, в уяснении через текст нормативного акта смысла применяемой юридической нормы. Уяснение i/ смысла юридической номы осуществляется с помощью выработанных ,л^' юридической наукой и практикой способов толкования. . (4t К основным из них относятся: грамматическое толкование нормы, нацеленное на установление точного смысла отдельных терминов и предложений на основе правил грамматики, орфографии, пунктуации; логическое толкование нормы, состоящее в установлении содержания и объема зафиксированных в норме понятий, их соотношения между собой с помощью правил формальной логики; систематическое толкование нормы, определяющее место данной нормы в институте и отрасли права, ее структурно-смысловые связи с другими нормами данной отрасли и других отраслей права; историческое (целевое) толкование нормы, состоящее в уточнении смысла нормы, исходя из конкретно-исторических условий принятия содержащего норму законодательного акта, поставленных при этом целей правового регулирования

скачать реферат Механизм применения антимонопольных законов

Статут также позволяет штату взыскивать убытки только от лица пострадавших потребителей, а не от лица пострадавших фирм. б. Правило косвенного покупателя В деле Ha over Shoe, I c. v. U i ed Shoe Machi ery Corp., 1968, Верховный суд постановил, что истец в деле о монополизации может просить суд выплатить ему всю монопольную наценку, т.е. разницу между конкурентной и незаконной ценой, как возмещение ущерба, даже если истец передал часть своего ущерба покупателям, подняв цены. В деле Illi ois Brick Co. v Illi ois (1977), Верховный суд сделал очень важный вывод из вышеуказанного правила. Косвенный покупатель, то есть тот, кто купил у лица, непосредственно купившего у ответчика, не может подавать иск о причиненном ему ущербе. Низшие суды подтвердили это правило, дополнив его еще одним положением. Теперь оно относится не только к косвенному покупателю, но и к косвенному продавцу. 1) Основа правила Illi ois brick. У этого правила есть два сильных довода, хотя второй слабее первого. (а)Сложность вычисления убытков. Когда цена продукта поднимается, спрос падает.

 Уголовный процесс (под ред. проф. Алексеева)

Действуя во всех стадиях процесса, указанный принцип обеспечивает законность и обоснованность всех следственных и судебных актов, служит установлению истины по делу. Его требования лежат в основе правил о соединении и выделении уголовных дел (ст. 26 УПК), в основаниях привлечения лица в качестве обвиняемого (ст. 143 УПК), составления и утверждения обвинительного заключения (ст. 201, 213, 214 УПК), постановления вердикта и приговора (ст. 309, 443 УПК) и др. Особое значение в выполнении требования ст. 20 УПК имеет судебное разбирательство, где испытывает себя на прочность доказательственное здание, построенное обвинителем, где суд может основывать свои вердикт и приговор исключительно на тех доказательствах, которые непосредственно рассмотрены в судебном заседании (ч. 2 ст. 301, ч. 7 ст. 451 УПК). Принцип всесторонности, полноты и объективности обеспечивается рядом процессуальных гарантий, в том числе правилами об отводе заинтересованных в исходе дела лиц (ст. 59-67, 439, 441 УПК) и нормами закона, предусматривающими случаи, когда нарушение ст. 20 УПК влечет за собой признание вынесенных решений незаконными (ст. 343, 465 УПК). 17

скачать реферат Права молодежи в РБ

Подростки должны знать те права (и обязанности), которые закреплены в действующих правовых актах за ними. В связи с этим в нашей республике уделяется пристальное внимание вопросам правового образования и воспитания молодежи и всего населения страны. Для этого выделяются необходимые кадровые, материальные и финансовые ресурсы, созданы и совершенствуется нормативно-правовая и законодательная база. С 1 сентября 1999 г. в соответствии с приказом Министерства образования РБ от 06.07.1999 № 436 во всех ВУЗах республики в качестве одной из 12 обязательных дисциплин введен курс «Основы права». Целями своей работы я ставлю, во-первых, выяснение отношения нашего государства к правам молодежи и выяснению общих начал государственной молодежной политики РБ( закон РБ от 24 апреля 1992г.), определение основных прав, предоставляемых молодежи в нашей стране, во-вторых, выяснение возможностей молодежи создания молодежных объединений и групп, защищающих их права, отношение правительства РБ к этим организациям, в-третьих, попытаться определить реальную силу существующих законов, то есть выполнение их в реальной жизни.

скачать реферат Конституционное право Казахстана (шпаргалка)

ПРИНЦИПЫ: 1 общие 1)равноправие 2)не дискриминация 3) неотчуждаемости 4)единство прав и обязанностей 2.Специфические 1)единое гражданство 2)равного гражданства 3)невозможность лишения гражданств 4) невыдача 5)защита и покровительство 6)право крови 7)право почвы 8)Территориальности 28. Порядок приобретения гражданства. 1Филиация (по рождению)Приобретается на основе права крови, почвы.2.Натурализация – принятие в гражданство данного гос-ва иностранца по его заявлению. Условия вступления:1)обязательное: отсутсутсв гр-ва др гос-ва 2)факультативное: 5лет прожив-я.не распр-ся: вступление в брак,оралманы,репотрианты,наличие заслуг перед Каз-м, Близкие росдств,несовершеннолетние,недееспособные. Восстановление в гражд-ве происходит на общих основаниях. При переходе территории: 3Оптация – добровольный выбор гражданства 4,Трансферт: приобретение гражданства без права выбора. 29. Основания откланения ходатайства о приёме в гражданство. 1)совершение преступления проитив чел-ва,выст-е против суверенитета и независимости РК. 2) призыв к нарушению единства и целостности территории РК. 3) противоправная деятельность, наносящая ущерб гос безопасности, здоровью. 4)Разжигание межгосударственной, межнациональной и религиозной вражды, противодействие функционированию гос языка. 6)признание судом особоопасным рецидивистом 7)гражданство др гос-ва. 30.Порядок прекращения гражданства.

скачать реферат Толкование правовых норм

Нормы права ,наконец , созданы для определенного функционирования , для регулирования общественных отношений. Знания о том , как действуют нормы права , как они применяются , как понимаются субъектами права также могут помочь в познании их смысла .Отсюда необходимость функционального толкования . Знания о формах проявления норм права используются интерпретатором на основе правил и законов логики. В процессе толкования интерпретатор оперирует материалом нормы права с помощью логических приемов , которые не охватываются ни одним из указанных способов . Поэтому совокупность таких приемов именуется логическим способом . Другие авторы , основываясь на том , что в процессе любого толкования используются все законы и приемы логики не рассматривают логическое толкование как самостоятельный прием . Нелогичных толкований нет и быть не может . С.С. Алексеев как самостоятельный прием выдвинул специально-юридическое толкование . Другие авторы выделяют также телеологическое (целевое ) толкование . Таким образом, в юридической науке и практике различают следующие приемы толкования : грамматический , систематический , логический , историко-политический , специально-юридический , телеологический и функциональный .

скачать реферат Актуальные проблемы конституционно-правового развития в России

Конституционно-правовой основой права граждан на доступ к информации являются положения Конституции о верховенстве прав и свобод человека и гражданина, о праве свободно искать, получать, производить и распространять информацию, на участие в управлении делами государства и др. Статьи Основного закона закрепили возможность для гражданина требовать обеспечения права доступа к официальной информации, а само право рассматривать как непременное условие непосредственного участия в управлении и в процессе принятия решений. Как известно, политическая борьба за это право разгорелись в основном в конце 80-х - начале 90-х годов под флагом борьбы за гласность. Однако, несмотря на достаточно благоприятные условия для восприятия новых идей, не удалось создать ни закона о доступе граждан к информации, ни закона о гласности, ни закрепить в различных законах значимые элементы и механизмы, обеспечивающие право доступа к информации. Общество было на определенный момент успокоено самим фактом обсуждения этого вопроса, реальное же его решение было отложено или подменено (не умаляя того, что было создано в этот период - приняты Законы РФ «О средствах массовой информации» от 27 декабря 1991 г. и «О государственной тайне» от 21 июля 1993 г., Федеральный закон «Об информации, информатизации и защите информации» от 20 февраля 1995 г.

Музыкальная игрушка "Осьминог".
Веселый "Осьминог" станет настоящим музыкальным центром для вашего малыша, в нем так много звуков! Ребенок будет с восторгом
335 руб
Раздел: Животные
Брелок оленёнок "Rike. Принцезин Лиллифи. Prinzessin Lillifee".
Брелок олененок Rike с карабином. Отличное украшение для сумки и рюкзака.
886 руб
Раздел: Детские брелоки
Набор насадок для кондитерского мешка BE-0389/4 "Webber", 4 штуки.
Размеры: Ø3,5х2,5х4 см. Набор кондитерских насадок открывает невообразимое число возможностей сделать десерт роскошным и неповторимым
307 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности
скачать реферат Европейский суд – гарант защиты прав человека

В смысле некоторых из них просто трудно разобраться. Они представляют собой лишь сгусток эмоций. Другие составлены до обращения к конкретным российским инстанциям. Третьи не имеют непосредственного отношения к сфере регулирования Конвенции и.т.д. ». Но, исходя, из того, что кто-то пытается, и некоторые выигрывают дела в Европейском Суде, в него можно обращаться. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 1. Комментарий к Конституции Российской Федерации. Москва. Г.И. Иванец. И.В. Калинский. В.И. Червонюк. 2001г. 2. Хартия Европейского Союза об основных правах. Комментарий. Москва. Юриспруденция.2001г. 3. Конвенция о защите прав человека и основных свобод. Текст приведен по: Право Европейского Союза: Документы и комментарии. С.Ю. Кашкин. Москва. Терра.1999г. 4. Правоохранительные органы Российской Федерации. В.М. Фокин. Москва. 1999г. 5. Правоохранительные Органы: Федеральный закон «об органах Федеральной службы безопасности в Российской Федерации» 6. О гражданстве Европейского Союза. П.А.Калинеченко. Москва.2000г. 7. Европейская конвенция о защите прав человека и Европейская социальная хартия. Право и практика. Доннна Гомьен, Девид Харрис, Лео Зваак. - ----------------------- См.: Кашкин С.Ю. Основы права Европейского Союза М. 1997г. Фокин В.М. Правоохранительные органы Р.Ф. Федеральный закон «об органах федеральной службы безопасности Р.Ф. от25.07.95. Комментарий к Конституции Р.Ф. М.2001г. с.69. Т.В.К. «Московия» «Русский Дом»

скачать реферат Проблема праворозуміння (Проблема правопонимания)

Велике значення у визначенні поняття права мають також політичні, ідеологічні причини. Але сучасний рівень методології наукового пізнання, розвинутість права в сучасному суспільстві, накопичена правознавством система теоретичних знань свідчить про те, що теорія права вже стоїть на порозі дійсного усвідомлення сутності права і подолання невизначеності у цьому питанні. Деякі вчені вважають, що ця задача буде розв’язана вже наступним поколінням. Заключення Проблема праворозуміння заключається в тому, що досі не виробилося єдине поняття права. Право ніколи не мало єдиного визначення. Різні мислителі висловлювали самі різноманітні думки, відповідаючи на питання “що таке право?” Вчення мислителів мали вплив на формування сучасних правових концепцій. В залежності від того, що розглядається в якості джерела правоутворення, - держава чи природа людини, розрізняють природно-правову і позитивістську теорії права, а від того, що береться за основу права – норма, правосвідомість чи правовідносини – сформувались нормативістська, психологічна і соціологічна теорії права.

скачать реферат Правовое государство

Нравственную основу правового государства образуют общечеловеческие принципы гуманизма и справедливости, равенства и свободы личности. Конкретно это выражается в демократических методах государственного управления, справедливости и правосудия, в приоритете прав и свобод личности во взаимоотношениях с государством, защите прав меньшинства, терпимости к различным религиозным мировоззрениям. Правовое государство - это суверенное государство, которое концентрирует в себе суверенитет народа, наций и народностей, населяющих страну. Осуществляя верховенство, всеобщность, полноту и исключительность власти, такое государство обеспечивает свободу общественных отношений, основанных на началах справедливости, для всех без исключения граждан. Принуждение в правовом государстве осуществляется на основе права, ограниченно правом и исключает произвол и беззаконие. государство применяет силу в правовых рамках и только в тех случаях, когда нарушается его суверенитет, интересы его граждан. Оно ограничивает свободу отдельного человека, если его поведение угрожает свободе других людей. Развертывание всего комплекса институтов государства в демократическом обществе устраняет доминирование политической власти, устраняет или резко ограничивает проявления ее отрицательных сторон.

скачать реферат Институции Гая как источник римского права

Заключение Итак, можно сделать вывод, что институции Гая являются ценнейшим источником римского права. Этот человек провел колоссальную работу по упорядочиванию римского законодательства. В отличие от большинства современных ему юристов, обращавших основное внимание на разбор реальных или гипотетических правовых казусов, Гай стремился вывести фундаментальные принципы, лежащие в основе права, и, уже исходя из них, давать трактовку отдельных вопросов; также уделял особое внимание истории права и особенностям его применения в провинциях. Его институции – элементарное, сжатое, безупречно точное изложение римского права. Эта работа подчиняется сформулированному юристом принципу: «Om e ius quo u imur vel ad perso as per i e vel ad res vel ad ac io es», что обозначает: «Все право, которым мы пользуемся, относится или к лицам, или к вещам, или к искам». По этой книге изучали право в юридических учебных заведениях Рима, Константинополя, Бейрута. Выработанный Гаем метод изложения материала также лег в основу многих современных пособий по римскому праву (в том числе знаменитым учебником И.Б Новицкого и И.С. Перетерского). Гай вошел в историю как знаменитый юрист и правовед, имя которого навсегда останется в истории на одной ступени с самыми видными общественными деятелями не только Древнего Рима, но и всего мира в целом, а его институции будут изучаться еще не одним поколением юристов и историков.

скачать реферат Право

Государство, воздерживаясь от вмешательства в эти отношения, призвано ограждать их не только от своего, но и от чьего бы то ни было вмешательства. Таким образом, в гражданском обществе на основе прав человека создаются условия для самоопределения, самореализации личности, обеспечения ее автономии и независимости от любого незаконного вмешательства, т.е. для реализации частных интересов. Права гражданина охватывают сферу отношений индивида с государством (сферу публичных интересов), в которой он рассчитывает не только на ограждение своих прав от незаконного вмешательства, но и на активное содействие государства в их реализации. Статус гражданина вытекает из его особой правовой связи с государством - института гражданства (ст.6 Конституции РФ). Все статьи гл.2 «Права и свободы человека и гражданина» последовательно проводят различение прав и свобод по указанному принципу. Это находит выражение в формулировках статей. Там, где речь идет о правах человека, Конституция использует формулировки: «каждый имеет право», «каждый может», «каждому гарантируется» и т.д. Использование таких формулировок подчеркивает признание указанных прав и свобод за любым человеком, находящемся на территории России, независимо от того, является ли он гражданином РФ, иностранцем или лицом без гражданства. Наряду с этим в ст.31-33 сформулированы права, принадлежащие только гражданам РФ.

Фляга "S.Quire 1406YX-3", 0,18 л, сталь (цвет: серебристый с рисунком).
Очень строгий, классический, элегантный подарок для мужчины. Металлическая фляга "S.Quire", выполнена из нержавеющей стали,
773 руб
Раздел: Фляжки сувенирные
Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (розовый, цветной горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения
Наклейка зеркальная "Птицы", 30x40 см.
Стильные оригинальные зеркальные наклейки прекрасно дополнят интерьер вашего дома, наполнив его светом и радостью. Декорирование интерьера
351 руб
Раздел: Интерьерные наклейки
скачать реферат Теория государства и права (Шпаргалка)

Правовое государство есть форма осуществления народовластия, политическая организация граждан, функционирующая на основе права, инструмент защиты и обеспечения прав, свобод и обязанностей каждой личности. Формирование правового государства – гарантия поступательного развития и углубления демократии, которая может существовать только при господстве закона, что связывает воедино все меры в области развития и применения права, придает им общую направленность. Правовое государство – не только одна из высших социальных ценностей, призванных утвердить гуманистические начала в его взаимоотношениях с личностью, но и практический инструмент обеспечения и защиты жизни, здоровья, чести, свободы, достоинства личности, средство борьбы с бюрократией, местничеством и ведомственностью, форма осуществления самоуправления и народовластия. Принципы правового государства: - господство закона во всех сферах жизни - связанность законом государства и его органов - незыблемость свободы личности, ее правовая защищенность - взаимная ответственность государства и личности - наличие эффективных форм контроля за реализацией законов - разделение властей, наличие системы сдержек и противовесов - верховенство и прямое действие конституционного закона - правовая организация системы органов государственной власти - единство прав и обязанностей гражданина - наличие развитого гражданского общества - соответствие внутреннего законодательства принципам и нормам международного права.34. Материальное и процессуальное позитивное право.

скачать реферат Юридическая ответственность

В этом случае юридическая ответственность осуществляет правовосстановительную (компенсационную) функцию. Наиболее ярко она проявляется в гражданском праве, предполагающем такие, например, санкции, как возмещение убытков. Кончено, возмещение ущерба возможно далеко не во всех случаях (нельзя воскресить убитого и т.д.). Однако, там, где это достижимо, компенсационная функция юридической ответственности – одна из важнейших. Таким образом, юридическая ответственность связана в основном с охранительной деятельностью государства, с охранительной функцией права. Но она выполняет и свойственную праву в целом организующую (регулятивную) функцию. Уже сам факт осуществления и неотвратимости наказания обеспечивает организующие начала в деятельности общества. Исторически юридическая ответственность возникла как средство защиты частной собственности. Зародышем последней явилось владение, а основой права как специфического регулятора общественных отношений классового общества – защита публичной властью владения, постепенно превращающегося в частную собственность.

скачать реферат Основные концепции правопонимания

История цивилизации знает десятки, сотни правовых теорий. Глубокие умы человечества в течение веков бились над разгадкой феномена права, раскрытием его сущности. Правовые теории прошлого являлись завоеванием человеческой культуры, стремлением научной мысли проникнуть в самую сердцевину человеческих отношений. К сожалению, долгие годы мы относились к этому наследию высокомерно. Право, как и государство является продуктом общественного развития. Юридически оно оформляется в государственно- организованном обществе, как основной нормативный регулятор общественных отношений. Учение о праве демонстрируют огромное разнообразии подходов, оценок, результатов. И все же можно констатировать, что все представления о праве опираются на общую основу: право для людей всегда выступало как определенный порядок в обществе. Но за этой общей основой начинались различия. Многообразие учений о праве касалось и содержания права, и его формы. Когда речь идет о содержании права как определенного порядка в обществе, подразумевается, чьи интересы в обществе отражает и закрепляет этот порядок, какие группы общества за этим стоят, в пользу кого и против кого направлен этот порядок.

скачать реферат Ответы к экзаменационным билетам по Теории государства и права

Правовой нигилизм представляет собой непризнание права как социальной ценности и проявляется в негативно- отрицательном отношении к праву, законам, правопорядку, в неверии в необходимость права, его возможности, общественную полезность. формы правового нигилизма: а) умышленное нарушение законов и иных нормативно- правовых актов; б) массовое несоблюдение и неисполнение юридических предписаний; в) издание противоречивых правовых актов; г) подмена законности целесообразностью; д) конфронтация представительных и исполнительных структур; е) нарушение прав человека; Правовой нигилизм - это патология правового сознания, обусловленная определенным состоянием общества. Поэтому пути борьбы с ним должны быть разнообразны. 63. ПРОБЕЛЫ В ПРАВЕ. АНАЛОГИЯ ПРАВА И АНАЛОГИЯ ЗАКОНА Аналогия права - это принятие решения по конкретному делу на основе общих принципов и смысла права. Аналогия права применяется тогда, когда при наличии пробела невозможно подобрать сходную, аналогичную норму права. Пробел в праве - отсутствие правовой нормы при разрешении конкретных жизненных случаев, которые охватываются правовым регулированием и должны быть разрешены на основе права.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.