телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАИгры. Игрушки -30% Товары для животных -30% Сувениры -30%

все разделыраздел:Законодательство и правоподраздел:Право

Потерпевший в криминальном праве Украины

найти похожие
найти еще

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Тому важливе значення має питання про те, за наявності яких даних особа підлягає визнанню потерпілою. У законі зазначено, що слідчий виносить постанову про визнання особи потерпілою, встановивши, що “злочином заподіяно моральну, фізичну або матеріальну шкоду” (ст. 49 КПК). Але як же слід розуміти цю вимогу закону? Чи означає це, що умовою визнання особи потерпілою є наявність даних, які б дали підстави слідчому визнати безперечно встановленим як сам факт злочину, так і заподіяну ним шкоду? Таке розуміння закону, на думку М.І. Гошовського, не є правильним. Визнання доведення самого факту злочину в багатьох випадках невіддільне від визнання того, що даний злочин заподіяно конкретною особою. Наприклад, у справах про злочини на автотранспорті вирішення питання про те, чи є наїзд на потерпілого результатом злочину, часто органічно пов’язане з вирішенням питання про винність водія автомашини і знаходиться в прямій залежності від нього. Аналогічне положення нерідко має місце у справах про зґвалтування, заподіяння тілесних ушкоджень, шахрайство та деяких інших. Отже, якби визнання потерпілим обумовлювалося доведеністю факту злочину, яким заподіяно шкоду, то воно в наведених випадках було б невіддільним від визнання обґрунтованості обвинувачення тієї чи іншої особи в цьому злочині. А це означає, що визнання потерпілим могло б мати місце лише наприкінці слідства або, принаймні, не раніше притягнення особи як обвинуваченої. Тим часом вирішення питання про визнання особи потерпілою не слід залишати на кінець розслідування справи, бо це обмежує права потерпілого і може негативно позначитися на результатах слідства. І правильно наголошує В.В. Леоненко на тому, що мають бути передбачені додаткові процесуальні гарантії своєчасності визнання особи потерпілою. Потерпілою в матеріальному розумінні є особа, якій злочином заподіяно шкоду, що встановлена відповідно до дійсності. Це безперечно. Причому питання про заподіяння шкоди тій чи іншій особі, оскільки воно невіддільне від питання про винність певної особи в цьому злочині, може бути вирішено позитивно лише вироком суду. Висновки слідчого з цього питання, як і про винність обвинуваченого, мають імовірнісний характер, проте вони повинні ґрунтуватися на сукупності доказів, достатніх для того, аби винести конкретне рішення. Потерпілим у процесуальному розумінні є особа, котра займає правове становище потерпілої у процесі за відповідним рішенням слідчого чи суду, винесеним завдяки наявності даних, які вказують на заподіяння шкоди тим злочином, що розслідується, або справа щодо якого розглядається в суді. 2. Представники потерпілого у кримінальному процесі Чинному праву відоме представництво в адміністративних, цивільних, трудових, сімейних та інших справах, що розглядаються судами. Інститут представництва притаманний і кримінально-процесуальному праву. Існує два види представництва законних інтересів – за законом і за угодою. Представництво за законом здійснюється законним представником потерпілого, коли той є неповнолітнім або особою, котра має фізичні чи психічні вади і не може самостійно захистити свої права й законні інтереси.

Якщо питання про визнання моральної шкоди як юридичного факту, що породжує відношення відповідальності, заперечень не викликає, то питання про можливість її компенсації потерпілому у грошовій формі за рахунок заподіювача шкоди давно в літературі є дискусійним. Автори, які вважають неможливим відшкодування моральної шкоди, завданої злочином потерпілому, в тому числі через пред’явлення цивільного позову в кримінальній справі, найчастіше висувають з цього аргумент, що немайнова (моральна) шкода не піддається точній грошовій оцінці. Однак, як слушно з цього приводу зауважила Р.Радєва, за такого підходу до даної проблеми немайнова шкода взагалі не відшкодовується, а тому образа потерпілого, його бажання справедливості залишаються незадоволеними. Якщо розглядати майнове відшкодування немайнової моральної шкоди як бажання викликати в потерпілого позитивні емоції, спричинені фактом вчинення злочину, то ця думка виглядає обґрунтованою і відповідає вимогам справедливості. Моральна шкода справді не піддається точній грошовій оцінці. Але на думку М.С. Малеїна, з якою важко не погодитись, це не може бути перешкодою для позитивного вирішення проблеми. По-перше, мова йде не про еквівалентне відшкодування, а про компенсацію, що загладжує моральні переживання потерпілого, полегшує його становище. По-друге, правопорушення і міра відповідальності за нього аж ніяк не завжди точно співвідносяться. Так, розміри грошових штрафів, передбачені цивільним, адміністративним законодавством, міри кримінального покарання не еквівалентні заподіяній майновій шкоді або тяжкості злочину. Відповідність правопорушення і міри відповідальності за нього є відносною, тому недосягнення точності між заподіяною моральною шкодою та її грошовою компенсацією не є винятком і перешкодою для юридичного визнання моральної шкоди. Чинне законодавство України також передбачає компенсацію моральної шкоди. Стаття 440-1 Цивільного кодексу України, якою кодекс доповнений Законом України від 6 травня 1993р., передбачає, що моральна (немайнова) шкода, заподіяна громадянинові чи організації діяннями іншої особи, яка порушила їхні законні права, відшкодовується особою, яка заподіяла шкоду, якщо вона не доведе, що моральну шкоду заподіяно не з її вини. Моральна шкода відшкодовується в грошовій або іншій матеріальній формі за рішенням суду незалежно від відшкодування майнової шкоди. Крім того, відшкодування моральної шкоди прямо передбачено ст. 12 Закону України “Про охорону праці”, ст. 24 Закону України “Про захист прав споживачів”, ст. 44 Закону України “Про авторське право і суміжні права”, ст. 3 Закону України “Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду” та іншими законодавчими актами. Як бачимо, в Україні законодавець рішуче висловився за відшкодування моральної (немайнової) шкоди, що стало важливим засобом захисту особистих немайнових прав громадян, а також підприємств, установ і організацій. Сам факт захисту законом гідності особи через компенсацію моральної шкоди грошовим еквівалентом позитивно впливає на психічний стан потерпілого, вселяє віру в справедливість.

Водночас кримінально-процесуальне законодавство передбачає застосування до потерпілого приводу в разі його неявки в судове засідання. У п. 11 постанови Пленуму Верховного Суду України № 8 від 22 грудня 1978р. “Про деякі питання, що виникли в практиці застосування судами України норм кримінально-процесуального законодавства, яким передбачені права потерпілих від злочинів” зазначено, що коли потерпілий за викликом не з’явиться в судове засідання, судові належить з’ясувати причини цього. В разі неможливості з’ясувати всі обставини та захистити всі обставини та захистити права й законні інтереси потерпілого за його відсутності, слід повторити виклик і вжити заходів до забезпечення його участі в розгляді справи. Звертається увага судів, що ст. 290 КПК, даючи вичерпний перелік наслідків неявки потерпілого в судове засідання, передбачає й можливість застосування до потерпілого, який не з’явився за викликом до суду без поважних причин, приводу відповідно до ст. 72 КПК. За злісне ухилення від явки до суду потерпілий несе відповідальність за ч. 1 ст. 185-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а за завідомо неправдиве показання – за ст. 178 КК України. З’явившись до суду потерпілий повинен відмітитись у судового засідання і має право бути присутнім у залі судового засідання впродовж усього судового розгляду. На відміну від свідків, він не видаляється з залу судового засідання. У судовому засідання, як і під час попереднього розслідування, потерпілий може користуватися рідною мовою і послугами перекладача. Він має право знати склад суду і заявляти відводи (суддям, прокуророві, секретареві, експертові, спеціалістові й перекладачеві). Потерпілому слід обґрунтувати відводи і заявляти їх до початку судового слідства. Як і під час попереднього слідства, в судовому розгляді потерпілий може заявляти різноманітні клопотання, а також має право висловити свою думку щодо клопотань, заявлених іншими учасниками процесу. Слід зазначити, що в грудні 1993р. було прийнято Закон України “Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві”, який спрямований на охорону забезпечення прав, здоров’я і життя потерпілих від злочинів. Однією з вимог щодо забезпечення їхньої безпеки є те, що потерпілий може клопотати про проведення закритого судового засідання. Після виконання передбачених законом дій у підготовчій частині судового засідання суд переходить до судового слідства. Потерпілому законодавством надано можливість брати активну участь у цій частині. Так, після допиту підсудних про визнання чи невизнання ними своєї вини суд повинен вислухати з-поміж інших осіб також і думку потерпілого про послідовність допиту підсудних, потерпілих, свідків і експертів. Конституція України передбачає як основні засади правосуддя рівність усіх учасників процесу перед законом і судом, змагальність сторін і свободу в наданні ними судові своїх доказів і в доведенні перед судом їхньої переконливості. Кримінально-процесуальний кодекс України закріпив дуже важливе положення, згідно з яким потерпілий і його представник у судовому розгляді користуються рівними правами з обвинуваченим, підсудним, захисником, цивільним позивачем та їхніми представниками щодо подання доказів, участі в дослідженні доказів та заявленні клопотань (ст.261 КПК). Під час судового розгляду, як і на попередньому слідстві, потерпілий має право подавати докази.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Путешествие из Дубровлага в Ермак

Написал от его имени жалобу - и недель через шесть пришел ответ из украинской прокуратуры: лишний, сверх приговора год и месяц за колючей проволокой ему милостиво обещали засчитать в... рабочий стаж при выходе на пенсию (в принципе годы работы на лагерных производствах в трудовой стаж не засчитывают). Экие, прости Господи, гуманисты в юридических органах! Сейчас он прощался, и на его остриженном черепе кожа собиралась глубокими складками - как всегда, когда волнуется: - Пане Михайло, на воле про мий рик нэ забувайте, напишить в суд еще... Что ему ответить? Напишу. Но когда-то Михаил Коренблит изображал мне в лицах реакцию начальства на полученную жалобу: "Гражданин Гуцул, вы отсидели 11 с лишним лет и после этого читали "Вывид прав Украины"? И еще смеете нас о чем-то просить? Скажите спасибо, гражданин Гуцул, за гуманизм Советской власти, которая вас мгновенно не расстреляла!" Я чувствовал, что визгливо-шутовские выкрики Коренблита - это адекватное, точное отражение чувств Шариковых, что сидят подотделах по очистке страны от кошек..

скачать реферат Контрольные вопросы для сдачи Государственного экзамена по криминальному праву

смотреть на рефераты похожие на "Контрольные вопросы для сдачи Государственного экзамена по криминальному праву" Контрольные вопросы для сдачи Государственного экзамена по криминальному праву 1. Действие криминального закона во времени. Ст. 6 Преступность и наказуемость деяния определяются законом, кот действовал во время совершения этого деяния. Закон, кот отменяет наказуемость деяния или смягчает наказание, имеет обратную силу, т. е. распространяется с момента вступления в действие также на деяния, совершенные до его издания. Закон, кот устанавливает наказуемость деяния или усиливает наказание, обратной силы не имеет. 2. Принудительные меры воспитательного характера. Ст. 11 К лицам, кот совершили прест. в возрасте до 18 лет или общ опасное деяние до наступления возраста, с кот наступает крим ответственность, суд может применить такие принудительные меры воспитательного характера: обязательство публично или в др. форме попросить прощения у потерпевшего; предупреждение; передача несовершеннолетнего под надзор родителям или лицам, кот их заменяют, или под надзор педагогическому или трудовому коллективу по его согласию, а также отдельным гражданам по их просьбе; возлагание на несовершеннолетнего, кот достиг 15 лет и имеет имущ. или заработок, обязанности возместить причиненный ущерб; направление несовершеннолетнего в спец учебно-воспитательное учреждение для детей и подростков до его исправления, но на срок не более 3-х лет.

Матрас-кокон "Зевушка".
«Зевушка» - это удобная постель для деток в возрасте до 6 месяцев, в которой они быстрее засыпают, лучше спят и проще адаптируются к
5200 руб
Раздел: Матрацы до 120 см
Настольная игра "Битва полов", артикул 7747.
Предлагаем вам принять участие в извечном противостоянии мужчин и женщин. В настоящей битве сойдутся мужское мышление и женская логика,
568 руб
Раздел: Игры для взрослых (18+)
Рамочка на 12 фотографий "Первый год" (белая).
Рамочка с отпечатком - это особый подход к созданию очаровательного подарка на память для этого особого периода жизни, с картинкой и
2503 руб
Раздел: Мультирамки
 Энциклопедический словарь (Н-О)

В розыскном процессе О., как во время предварительного производства, так и при рассмотрении дела судом, возлагается на суд. Наконец, в современном следственно состязательном процессе О. возбуждается или частным лицом, или органом правительства; в период предварительного следствия доказательства, подтверждающие обвинение, собираются следователем; а представитель обвинительной власти только наблюдает за его действиями и делает ему необходимые указания; в период предания суду и судебного разбирательства О. поддерживается представителем обвинительной власти. Новейшими процессуальными кодексами Западной Европы (напр. в Австрии) введены институт субсидиарного О.: потерпевшему предоставляется право участия в О. наряду с государственным обвинителем, и сверх того право возбуждать и поддерживать обвинено в тех случаях, когда государственный обвинитель не возбуждает преследования или отказывается от О. См. Le Sellyer, «Action publique et privee»; Mangin, «Action publique»; Jauka, «Slaatliches Klagmonopol». А. С. Л. Обвинительный акт Обвинительный акт (indictment, Anklageschrift, acie d'accusation) письменное изложение предъявляемого суду обвинения, по которому подсудимый предается уголовному суду

скачать реферат Система маркетинговой информации и реклама

Национальный технический Университет Украины (КПИ) Факультет Права Контрольная работа по предмету «Маркетинг» Система маркетинговой информации, ее содержание. Реклама, суть, виды, функции, цели, место в маркетинговой деятельности, бюджет, способы. Выполнила: студентка IV курса гр. ЗСП-51 Нагрузова Т.В. Проверил: профессор кафедры хозяйственного и криминального права Гончар А.Ф. Киев, 1999. I. Система маркетинговой информации, ее суть. В современной концепции маркетинга изучению рынков придается особое значение. Эти исследования служат основой разрабатываемой предприятием стратегии и тактики выступления на рынках, проведения целенаправленной товарной политики. Цель любого рыночного исследования состоит в оценке существующей ситуации (конъюнктуры) и разработка прогноза развития рынка. Программа такого комплексного изучения зависит от особенности товаров, характера деятельности предприятия, масштаба производства экспортных товаров и ряда других факторов. Исследование рынка - не самоцель, а источник информации для принятия эффективного управленческого решения. Это решение может относиться к любому аспекту внешнеторговой и маркетинговой деятельности, поэтому нерационально ограничивать расходы на такие исследования по причине «экономии средств»: потери, вызванные неверным решением, бывают обычно в 10 - 100 раз большими.

 Энциклопедический словарь (Х-Я)

В Норвегии по уставу 1887 г. потерпевшему предоставлено право заменять прокурора в случае его отказа от обвинения по всем делам, возникающим не иначе, как по жалобе потерпевшего. В Венгрии. по уставу 1896 г. потерпевшему предоставлено право требовать дополнения дела; по делам о Ч. преступлениях потерпевший пользуется правами вспомогательного обвинителя, если по делу, ради публичного интереса, выступил прокурор, и может заменить прокурора в случае отказа его от обвинения. В России по действующему уставу уголовного судопроизводства потерпевшему предоставлено право обличения обвиняемого на суде по всем уголовным делам только в мировых и судебно-административных установлениях, где прокуратура участия в обличении обвиняемых не принимает. В общих судебных установлениях в порядке Ч. обвинения, без участия прокуратуры, производятся лишь дела о Ч. преступлениях; по делам об уголовно-частных преступлениях потерпевшему предоставлено исключительное право возбуждения преследования. По всем остальным делам потерпевший пользуется лишь преимущественным правом возбуждения преследования; ему предоставляются некоторые права при производстве предварительного следствия, и в случае прекращения следствия окружным судом он может обжаловать это определение в судебную палату

скачать реферат Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений против государственной и общественной собственности

Это прежде всего кражи, грабежи, разбои, мошенничество, вымогательство в разных  формах и часть присвоений имущества. Глава II Особенной части Криминального кодекса Украины содержит 11 статей, где изложены составы преступлений и предусмотрена ответственность за разные формы хищения  государственного и общественного имущества. При этом термин хищение употребляется как родовое понятие. Хищение - это умышленное противоправное обращение виновным лицом определенным способом коллективного или государственного имущества в свою пользу или в пользу другого лица из корыстных побуждений. Существенными признаками таких преступлений являются следующие два. Во-первых - это посягательство на чужое имущество. Причем никакой его конкретизации Криминальный кодекс не предусматривает. В гражданском праве под имуществом подразумеваются: вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права; информация; результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них (интеллектуальная собственность).

скачать реферат Возмещение внедоговорного вреда

Это относится ко всем видам ухода - постоянному, постороннему, бытовому, а также специальному медицинскому. Аналогично решен вопрос о компенсациях за посторонний уход и в Правилах Кыргызской республики. Правила Украины предусмотрели более высокий размер компенсации расходов по уходу за потерпевшим, нежели в Российской Федерации. Этот размер не может быть меньше трех минимальных заработных плат - на специальный медицинский уход; двух - на обычный уход и одной минимальной заработной платы на бытовой уход. Правила Казахстана возмещения расходов на бытовой уход вообще не предусматривают, не регулируют они и размер возмещения расходов по уходу, хотя и признают, что дополнительные расходы на уход за пострадавшим работником возмещаются независимо от того, кем этот уход осуществляется. Повышение сумм возмещения вреда в связи с ростом стоимости жизни Правила Российской Федерации и Кыргызской республики предусматривают, что суммы возмещения вреда подлежат индексации в связи с повышением стоимости жизни. При повышении минимального размера оплаты труда в централизованном порядке все суммы возмещения заработка увеличиваются пропорционально повышению минимального размера оплаты труда.

скачать реферат Показания потерпевшего как доказательство по уголовному делу

Таким образом, формирование, закрепление и оценка показаний потерпевшего являются важнейшими составляющими доказывания, что и определяет актуальность темы исследования. Нужно отметить, что только в 1993 году в России вообще введена статистика о потерпевших от преступлений3. Однако она закрыта для общественности: сборники криминальной статистики не включают сведений о потерпевших. Отсутствие информации о потерпевших – это отражение общей проблемы: российское правосудие слабо защищает права жертв преступлений. В свете вышеизложенного и сформулирована цель настоящей дипломной работы – комплексное исследование показаний потерпевшего как доказательства в рамках уголовного дела. Для достижения цели работы необходимо решить следующие задачи: определить каков правовой статус потерпевшего, его права и обязанности; выяснить психологические особенности формирования показаний потерпевшего; определить процессуальный порядок получения и закрепления показаний потерпевшего как доказательства по уголовному делу; на основании обобщения данных первых 3х параграфов выстроить схему оценки показаний потерпевшего в системе доказательств по уголовному делу; провести обобщение полученной информации и определить проблемные аспекты получения и закрепления показаний потерпевшего.

скачать реферат Референдум и его социальная функция

Эта статья отсылает к административному и криминальному законодательству, нормы которого определяют конкретные меры покарания за совершенные правонарушения. Статья 186-4 Кодекса Украины про административные правонарушения предусматривает, что публичные призывы или агитация за бойкотирование референдума, препятствие членам инициативной группы в собирании подписей граждан с требованием провести референдум, а также любая агитация в день проведения референдума; выдача членом участковой комиссии по референдуму бюллетеня для голосования за другое лицо; вмешательство в работу комиссии по референдуму, которое препятствует им исполнению своих обязанностей, связанных с подсчётом голосов или определением результатов референдума, - тянут за собой административную ответственность в виде наложения штрафа. Статья 129-1 Криминального Кодекса Украины предусматривает, препятствование путём насилия, обмана, угроз, подкупа или иным путём свободному осуществлению гражданином права принимать участие в референдуме, вести агитацию в день проведения референдума – карается лишением свободы на срок до пяти лет или исправительными работами на срок до двух лет, или штрафом до десяти официально установленных минимальных размеров заработной платы.

Доска магнитно-маркерная "Premium", 450x600 мм.
Доска магнитно-маркерная "Premium". Увеличенная толщина магнитно-маркерной поверхности, ДВП основа. Полочка для аксессуаров и
940 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Набор новогодний. Карандаши цветные "DUO" + раскраска с заданиями "Занимашка" в подарок.
В наборе: двусторонние цветные карандаши DUO 24 цвета, развивающая раскраска с заданиями "Занимашка". Двусторонние цветные
339 руб
Раздел: 13-24 цвета
Тележка на стол, красная.
Тележка на стол для мелких канцелярных принадлежностей. Цвет - красный.
442 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
скачать реферат Субъекты криминально-процессуальной деятельности

Видимо, по аналогии, отмечают С. П. Щерба, А. Я. Майков и Т. И. Стесно-ва, переводчик при участии в допросе, очной ставке, обыске и иных следственных действиях имеет право делать замечания и заявления, подлежащие занесению в протокол. Следователь, орган дознания, прокурор и суд обязан принять заявление и рассмотреть его в установленном порядке в течение трех» а ври необходимости проверки — не позже как в течение десяти суток. О принятом по результатам проверки решении (отказов возбуждении дела или о возбуждении дела) соответствующие лица обязаны сообщить заявителю. Заявитель, не согласный с отказом в возбуждения дела, может обжаловать такое решение надзирающему 'прокурору в течение семи дней с момента получения копии постановления. Оставление прокурором жалобы без удовлетворения дает заявителю право обжаловать решение прокурора непосредственно в суд (ст. 99 УПК Украины; ст. 113 УПК России). Литература: 1. Тертышник «Криминальный процесс Украины» 2. Михеенко «Криминальный процесс Украины» 3. «Науково-практичний коментар КПК» 4. Кодекс КПК 5. Божьев «Уголовно-процессуальные отношения»

скачать реферат Понятие государственного бюджета (Доклад)

Оплата налога производится за период до следующего технического осмотра. Список использованной литературы: Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 1997 год». Закон "О бюджетной системе Украины" Конституция Украины Закон Украины «О налоге на добавленную стоимость» от 3 апреля 1997 г. Закон «Об акцизном сборе» Декрет Кабинета Министров Украины № 14-92 от 26.12.92. «О налоге на добавленную стоимость» Закон Украины «О плате за землю» Закон Украины «О налоге с владельцев транспортных средств и др. самоходных машин и механизмов» Бекерская Д.А. Финансовое право Украины, Одесса, 94г. Советское финансовое право (учебник), М., 1987 г.

скачать реферат Шпаргалки по гражданскому праву

Так, один из родителей, супруг либо другой член семьи потерпевшего имеет это право только в том случае, если он занят уходом за детьми, внуками, братьями и сестрами, которые при жизни потерпевшего находились на его иждивении. Причем иждивенчество детей предполагается и не требует доказательств. Что касается внуков, братьев, сестер, то в случае спора истец должен представить доказательства их нахождения на иждивении, 2. Новым является также правило о том, что один из родителей, супруг либо другой член семьи потерпевшего сохраняет право на возмещение вреда и после достижения 14 лет детьми, внуками, братьями, сестрами (за которыми он осуществляет уход), если заключением ВТЭК установлено, что подопечные лица остаются нуждающимися в постороннем уходе по состоянию здоровья. Право на возмещение вреда родителей, супруга либо другого члена семьи действует в течение всего периода нуждаемости подопечных в постороннем уходе, но при условии осуществления такого ухода. 3. Если один из родителей, супруг либо другой член семьи в период осуществления ухода стал нетрудоспособным (признан инвалидом I, II или III группы) и на этом основании прекратил уход, то право на возмещение вреда не прекращается.

скачать реферат Понятие и виды обязательств, возникающих вследствие причинения вреда

При этом сослалась на то, что согласно ст. 1092 ГК РФ суд при наличии уважительных причин, с учетом возможностей причинителя вреда, по требованию заявителя вправе присудить платежи единовременно за прошлые 3 года. Такое толкование закона ошибочно, поскольку ст. 1092 ГК предусматривает возмещение вреда на будущее время единовременно, но не более чем за 3 года. В соответствии с п. 1 ст. 1088 ГК РФ в случае смерти потерпевшего (кормильца) право на возмещение вреда имеют нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего или имевшие ко дню его смерти право на получение от него содержания. Таким образом, условием, при котором может быть признано право на получение возмещения вреда в случае смерти кормильца, является иждивенчество детей, которое предполагается и не требует доказательств. Следовательно, несовершеннолетняя дочь умершей приобретает право на возмещение вреда со дня смерти матери (кормильца). Взыскивая денежную сумму в счет возмещения вреда со дня вынесения решения, суд нарушил право несовершеннолетней Т. на полное возмещение вреда, предусмотренное законодательством, что является основанием к отмене состоявшихся судебных постановлений.

скачать реферат Предмет, метод и система гражданского процессуального права /Украина/

Функционирование Конституционного Суда Украины изучается в науке конституционного права Украины. Арбитражные суды Украины рассматривают и разрешают экономические споры между организациями или с участием граждан-предпринимателей и руководствуются Конституцией Украины и Арбитражным процессуальным кодексом. Арбитражный процесс в современных условиях выделился в самостоятельную учебную дисциплину (см. Арбитражный процесс. Учебник. М., 1995). Судебная власть в судах общей юрисдикции осуществляется посредством гражданского и уголовного судопроизводства. В порядке гражданского судопроизводства в Украины ежегодно рассматривается и разрешается около 1 млн. 800 тыс. гражданских дел, среди которых дела о защите и охране закрепленных в Конституции Украины и других законах прав и свобод граждан и организаций - политических, трудовых, гражданских, семейных, жилищных, земельных и иных прав. Гражданское процессуальное право - это отрасль права, включающая в себя совокупность норм, регулирующих общественные отношения, возникающие между участниками процесса и судом общей юрисдикции при осуществлении правосудия по гражданским делам.

Комплект "Mobile" Раптор, прибор на батарейках и сменный картридж, 240 часов.
Революция на рынке средств защиты от насекомых! Новый портативный прибор, работающий от батареек и не зависящий от электросети. Компактный
502 руб
Раздел: Фумигаторы
Доска магнитно-маркерная "ECO", деревянная рамка, 40х60 см.
Поверхность доски предназначена для письма и рисования маркерами и закрепления информации магнитами. Универсальное интерьерное решение для
953 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Настольная игра "Каркассон. Королевский подарок".
Размеренная жизнь феодальных владений в окрестностях Каркассона привлекает множество людей со всех уголков Франции. В городах ведётся
1990 руб
Раздел: Классические игры
скачать реферат Как организовываются выборы Президента Украины (2004)

Доклад по теме: «Как организовываются выборы Президента Украины» Предмет: «Основы конституционного права Украины» Выполнил: студент гр. РЭ – 01 – 1, Бузмаков А. Л. г. Днепропетровск 2004 План доклада 1. Этапы избирательного процесса 2. Типы выборов 3. Финансирование выборов Президента Украины 4. Официальные наблюдатели от иностранных государств, международных организаций 5. Избирательные округа 6. Избирательные участки 7. Избирательные комиссии 8. Порядок составления общих списков избирателей 9. Как может принять участие в выборах Президента Украины избиратель, который накануне дня выборов изменил место жительства? 10. Принятие участия в выборах Президента Украины лицами, которые находятся на лечении в стационарных лечебных учреждениях 11. Голосование гражданами Украины, которые находятся за пределами Украины 12. Форма и содержание избирательного биллютеня 13. Порядок изготовления избирательных бюллетеней 14. Помещение для голосования 15. Подготовка к голосованию в день выборов (день повторного голосования) 16. Организация и порядок голосования 17. Установление результатов выборов Президента Украины 18. Порядок подсчета голосов на избирательном участке 19.

скачать реферат Экзаменационные билеты по криминальному процессу /Украина/

Потерпевший - это физ лицо, кот преступлением непосредственно причинен моральный, физический или материальный ущерб и кот признано потерпевшим постановлением следователя, судьи или решением суда. Только после признания потерпевшим лицо становится участником процесса. Потерпевший имеет право: давать показания по делу, представлять доказательства, заявлять ходатайства; ознакомиться с материалами дела после окончания предварительного следствия; в делах частного обвинения принимать участие в судебном рассмотрении и поддерживать там лично или через представителя обвинения, а во всех делах публичного обвинения - принимать участие в судебных дебатах, если в деле не выступает прокурор или общественный обвинитель; заявлять отводы; подавать жалобы на действия следователя, прокурора и судьи, на приговор или решения суда и постановления судьи. Потерпевший обязан: являться по вызову лица, кот проводит расследование, судьи и суда, давать правдивые показания; подчиняться распоряжению председательствующего и придерживаться порядка во время судебного заседания. 2. Дать оценку процессуальным документам и раскрыть требования, которые к ним предъявляются.

скачать реферат История развития прокуратуры Украины

Прокуратура была и есть одним из традиционных для отечественной правовой системы институтов, которая в этот сложный период реформирования общественного отношения должна не только не терять свои позиции, а наоборот - укрепляться и усовершенствоваться как многофункциональная государственная структура. Прокуратура Украины как самостоятельный государственно-правовой институт всей своей деятельностью оказывает содействие реализации главной идеи новой Конституции Украины: государство существует для людей, с достоинством и полной отдачей выполняет свое назначение относительно защиты и укрепление нашей государственности и законности. Именно поэтому на органы прокуратуры, каждого прокурорского работника ждет большая и напряженная работа на благо нашего общества и народа Украины.ЛИТЕРАТУРА: . КОНСТИТУЦИя (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) УКРАИНЫ. . Закон Украины «О прокуратуре» от 5 ноября 1991 г. . Закон Украины «Про державну службу» от 16.12.1993г. № 3723-XII. 1. И.Я. Тодоров;Э.А. Чередниченко «Основы государства и права”. г. Донецк, 1997 г. 2. Скакун О. Ф., Подберезский М. К. «Теория государства и права». г. Харьков, 1996 г. 3. В.В. Копейчиков. “Основи конституційного права України”. К.:Юрінком Інтер, 1997 р. 4. М.Ф. Орзик. Конституционное право Украины (учебно-методическое пособие); г. Одесса, 1998г. 5. А.Э. Жалинский “Профессиональная деятельность юриста” , Издательство БЕК, 1997г. 6. Юридический энциклопедический словарь –М.; «Луч» – 1984г. 7. Юридичний словник.-К.: УРЭ.-1983. 8. Официальный veb-сайт Генеральной прокуратуры Украины. >

скачать реферат Виды и характеристика соучастников преступления в уголовном праве

Исходя из законодательного определения выделяют объективные и субъективные признаки соучастия в преступлении. С объективной стороны соучастие характеризуется следующими признаками: 1) участием в совершении преступления двух или более лиц,т.е. множественностью субъектов; 2) совместностью их действий либо бездействий. 2.2 Субъективная сторона соучастия заключается в умышленном характере совместной деятельности лиц (субъектов),участвующих в совершении умышленного преступления. Речь идет не только о совместности действий,но и о совместности умысла всех участников. Каждый из них сознает,что совместно (сообща) с другими соучастниками совершает общественно опасное деяние и желает либо сознательно допускает совершение преступления в целом. 3. ВИДЫ СОУЧАСТНИКОВ ПО УГОЛОВНОМУ ПРАВУ Соучастниками называются лица, объединившиеся между собой для умышленного совместного совершения умышленного преступления. При совершении преступления роли, исполняемые соучастниками,могут быть как однородными, так и разнородными. Уголовное право Украины - ст.19 УК - различает следующие виды соучастников: - исполнитель (ч.3 ст.19 УК Украины); - организатор (ч.4 ст.19 УК Украины); - подстрекатель ( ч.5 ст.19 УК Украины); - пособник ( ч.6 ст.19 УК Украины); В основу деления соучастников на виды положена объективная роль, выполняемая каждым из них в совместно совершаемом преступлении. 4. ХАРАКТЕРИСТИКА СОУЧАСТНИКОВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПО УГОЛОВНОМУ ПРАВУ 4.1 Под исполнителем уголовный закон ( ст.19 УК Украины) понимает лицо, непосредственно совершающее преступление, т.е. выполняющее действия (бездействия), входящие в объективную сторону состава преступления.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.