телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАОбразование, учебная литература -30% Разное -30% Канцтовары -30%

все разделыраздел:Законодательство и правоподраздел:Право

Президент Украины и его статус

найти похожие
найти еще

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Конституція України передбачає систему гарантій, мета яких- виключити можливість узурпації всієї повноти влади Президентом, перетворення його в авторитарного правителя. До них можна віднести: 1) обмеження терміну повноважень Президента п'ятирічним строком (ч. 1 ст. 103); 2) його обрання шляхом загальних прямих виборів (ч. 1 ст. 103); 3) заборона мати Президенту інший представницький мандат, обіймати посаду в органах державної влади або в об'єднаннях громадян (ч. 4 ст. 103); 4) заборона займати пост Президента однією й тією ж самою особою більше ніж два строки підряд (ч. З ст. 103); 5) можливість усунення Президента з поста в порядку імпічменту в разі вчинення ним державної зради або іншого злочину (ст. 111); 6) можливість визнання Конституційним Судом України актів Президента неконституційними, в силу чого вони втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом відповідного рішення. Президент України на час виконання повноважень користується правом недоторканності (ст. 105 Конституції України). Це означає, що до усунення Президента з поста проти нього не можна порушити кримінальну справу, арештувати тощо. За посягання на честь і гідність Президента України винні особи притягаються до відповідальності на підставі закону. Звання Президента України охороняється законом і зберігається за ним довічно, якщо тільки Президент України не був усунутий з поста в порядку імпічменту. Порядок обрання Президента України та строк його повноважень Порядок обрання Президента України визначається Конституцією України (ст. 103) та Законом України «Про вибори Президента України» від 5 березня 1999 р. Президент України обирається безпосередньо виборцями. Такий спосіб обрання Президента, як правило, використовується в державах з президентськими та квазіпрезидентськими формами правління, де реалізується модель «жорсткого» розподілу влад. Згідно з Конституцією України вибори Президента здійснюються на основі загальних принципів виборчого права України - вільних виборів, загального, рівного та прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Конституція України встановлює додаткові, порівняно з виборами народних депутатів чи місцевими виборами, обмеження щодо пасивного виборчого права громадян при виборах Президента: - по-перше, підвищується віковий ценз (з 18 при місцевих виборах та 21 року при виборах народних депутатів України до 35 років при виборах Президента). Це обумовлено тим, що діяльність глави держави потребує значного життєвого та політичного досвіду, належного освітнього рівня, здатності до вирішення складних політичних, правових, економічних та соціальних проблем, а це, у свою чергу, досягається з відповідним віком; - по-друге, при виборах Президента встановлюється ценз осілості - десять останніх перед днем виборів років проживання в Україні. Це обмеження обумовлене тим, що глава держави має бути досить добре обізнаний з різними аспектами суспільного життя країни, його мають добре знати виборці; - по-третє, встановлюється заборона одній і тій самій особі обиратися Президентом більше ніж два строки підряд. Обрання на третій чи четвертий строк також можливе, але лише після перерви. Порядок і строки призначення виборів. Вибори Президента можуть бути черговими, позачерговими (достроковими) і повторними.

Рішення щодо конституційності актів Президента приймає Конституційний Суд України. У разі визнання Конституційним Судом акту Президента неконституційним, він втрачає чинність з дня ухвалення Конституційним Судом відповідного рішення. Адміністрація Президента України З метою забезпечення здійснення повноважень глави держави Президент утворює постійно діючий орган -Адміністрацію Президента України. Адміністрація не являє собою органу державної влади, до її функцій входить створення необхідних умов, без яких неможливі здійснення повноважень глави держави, його зв'язок з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування. Загальне керівництво Адміністрацією здійснює Глава Адміністрації, який призначається на посаду і звільняється з посади Президентом України. До складу Адміністрації входять: Глава Адміністрації Президента України, Перший помічник Президента України, Перший заступник та заступники Глави Адміністрації Президента України, помічники Президента України, радники Президента України, наукові консультанти, консультанти та референти Президента України, Постійний представник Президента України у Верховній Раді України, Постійний представник Президента України в Конституційному Суді України; управління, служби, відділи та інші структурні підрозділи. Згідно з Положенням основними завданнями Адміністрації є організаційне, правове, консультативне, інформаційне, експертно-аналітичне та інше забезпечення діяльності Президента України щодо: реалізації його повноважень як гаранта державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина; представлення України в міжнародних відносинах, здійснення керівництва її зовнішньополітичною діяльністю, ведення переговорів та укладання міжнародних договорів України, визнання іноземних держав, призначення та звільнення глав дипломатичних представництв України; здійснення ним керівництва в сферах національної безпеки і оборони; визначення стратегії економічного розвитку держави; вирішення питань, пов'язаних з утворенням, реорганізацією і ліквідацією центральних органів виконавчої влади, забезпечення їх узгодженого функціонування і взаємодії; розв'язання кадрових питань, які належать до його повноважень; вирішення питань, пов'язаних з нагородженням державними нагородами, в тому числі і відзнаками Президента України, присвоєнням вищих військових та інших вищих спеціальних звань і класних чинів, прийняттям до громадянства та припиненням громадянства України, наданням притулку в Україні, здійсненням помилування; здійснення ним й інших повноважень, визначених Конституцією України. Таким чином за Конституцією, Президент України є главою держави і виступає від її імені. Так, Президент є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина. Аналіз конституційних повноважень Президента України, їх співвідношення з повноваженнями Верховної Ради, Кабінету Міністрів, інших державних органів свідчить, що Україну не можна віднести ні до парламентського, ні до президентського типу республік.

Не входячи безпосередньо до виконавчої гілки влади Президент, водночас, наділяється Конституцією України досить широкими повноваженнями по відношенню до Кабінету Міністрів та інших органів виконавчої влади, які характеризують його «особливі зв'язки» з виконавчою владою, «верховне» положення Президента по відношенню до органів виконавчої влади. Так, Президент: - призначає за згодою Верховної Ради України Прем'єр-міністра України; припиняє повноваження Прем'єр-міністра України та приймає рішення про його відставку; - приймає відставку Кабінету Міністрів України; - призначає за поданням Прем'єр-міністра України членів Кабінету Міністрів України, керівників інших центральних органів виконавчої влади, а також голів місцевих державних адміністрацій та припиняє їхні повноваження на цих посадах; - утворює, реорганізовує та ліквідовує за поданням Прем'єр-міністра України міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, діючи в межах коштів, передбачених на утримання органів виконавчої влади; - за поданням Кабінету Міністрів призначає на посаду і звільняє з посади голів місцевих державних адміністрацій; -скасовує акти Кабінету Міністрів України та акти Ради міністрів Автономної Республіки Крим. 4. Повноваження Президента в сфері судової влади. Згідно з принципом розподілу влад та незалежності судів Президент не може втручатися в діяльність судових органів, проте він активно взаємодіє з цими органами, здійснюючи при цьому певні установчі функції. Це знаходить свій вияв в його повноваженнях, пов'язаних з формуванням органів судової влади, зокрема Президент: -призначає третину складу Конституційного Суду України; - утворює суди у визначеному законом порядку; -здійснює перше призначення на посаду професійного судді строком на п'ять років. Крім установчих повноважень у сфері судової влади Президент виконує окремі квазісудові функції— здійснює помилування. 5. Повноваження Президента в сфері національної безпеки, оборони та військової політики. Безпека країни являє собою стан захищеності життєво важливих інтересів громадян, суспільства та його інститутів від зовнішніх та внутрішніх загроз. Відповідно, до основних об'єктів безпеки в літературі відносять: права і свободи людини і громадянина; матеріальні та духовні цінності суспільства; конституційний лад; суверенітет та територіальна цілісність держави; довкілля тощо. Основним суб'єктом забезпечення безпеки є держава, яка здійснює відповідні функції через діяльність органів державної влади. Як глава держави Президент здійснює в цій сфері повноваження: -є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України; - призначає на посади та звільняє з посад вище командування Збройних Сил України, інших військових формувань; -здійснює керівництво у сферах національної безпеки та оборони держави; - очолює Раду національної безпеки і оборони України, яка згідно зі ст. 107 Конституції України є координаційним органом з питань національної безпеки і оборони при Президентові України; - вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни та приймає рішення про використання Збройних Сил України в разі збройної агресії проти України; - приймає відповідно до закону рішення про загальну або часткову мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях у разі загрози нападу, небезпеки державній незалежності України; - приймає в разі необхідності рішення про введення в Україні або в окремих її місцевостях надзвичайного стану, а також оголошує в разі необхідності окремі місцевості України зонами надзвичайної екологічної ситуації - з подальшим затвердженням цих рішень Верховною Радою України. 6. Повноваження Президента з формування органів та призначення посадових осіб.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Иностранное конституционное право

Широкие полномочия Президента характеризуют его статус как главы исполнительной власти и как главы государства. Президент избирается сроком на 5 лет и может быть избран повторно только один раз. Президент, как уже отмечалось, обладает значительными средствами воздействия на парламент, осуществляя право вето. Президент обладает правом законодательной инициативы, а также направлять послания Сейму или Сенату, которые не подлежат обсуждению. Ему принадлежит право принятия решения о проведении референдума с согласия Сената. В установленных законом случаях Президент может распустить парламент после выяснения мнения Маршала Сейма и Маршала Сената. Такими основаниями являются: непринятие Сеймом закона о бюджете в течение трех месяцев со дня представления его проекта в парламент; выражение недоверия Правительству в предусмотренных конституционным законом случаях (ст.P62, 66), а также неизбрания Совета министров Сеймом в порядке ст.P60 Малой конституции. Президент практически не подконтролен в своей деятельности парламенту

скачать реферат Эколого-экономический механизм развития туристическо-рекреационной индустрии в Приморских регионах Украины

В сфере туризма и рекреации это должно означать создание благоприятных условий для иностранных и внутренних инвесторов. В настоящее время инвестиционный климат в Украине большинством заинтересованных лиц оценивается как неблагоприятный. Для изменения его статуса на благоприятный необходимы изменения со стороны государственных органов. Основными изменениями должны стать твердые гарантии сохранности инвестиций. Так, наиболее распространенным является мнение о том, что инвесторам не нужны даже специальные льготы, но необходима твердая уверенность в том, что их деньги останутся их деньгами. В этом отношении Украина пока еще не может заявлять о своих твердых гарантиях. Однако в отношении льгот для иностранных инвесторов недавно были сделаны существенные изменения. Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в целях стимулирования инвестиционной деятельности», принятый парламентом 15 июля появился как альтернативный двум законопроектам Президента, аналогичным его же Указам. Вот как выглядит мнение Андрея Серветника, старшего специалиста налогово-юридического отдела ООО «Артур Андерсен». - Вполне логичным выглядит изменение Закона о налогообложении прибыли предприятий (п. 7.8.5. ст.7, пп.13.2 и п.п.13.7 ст.13 данного Закона), вследствие чего: .

Трос буксировочный "Stels", 10 тонн, 2 крюка (сумка на молнии).
Тросы буксировочные изготовлены из морозоустойчивого авиационного капрона. Не подвержены воздействию окружающей среды (резкому изменению
388 руб
Раздел: Буксировочные тросы
Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: голубой).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы
Сковорода чугунная с деревянной ручкой 2505/27, 27 см.
Диаметр: 27 см. Чугунная сковорода с деревянной ручкой. Обладает высокой теплопроводностью, несравнимой износостойкостью, устойчивостью к
755 руб
Раздел: Сковороды чугунные
 За державу обидно . Вопросы и ответы про СССР

То есть это внешний управляющий, который призван совершить ряд совершенно деструктивных действий. После чего он не сможет более проживать на Украине. Потому что будет приговорен военным трибуналом к повешению за преступления против независимого национального государства. Мало того что он грубо нарушил все возможные законы страны (вопреки решению референдума о внеблоковом статусе Украины, на котором основана весьма хиленькая украинская государственность), подав заявку о вступлении в НАТО, он на этом не остановился и реабилитировал нацистских преступников, таких как Шухевич. Затем Ющенко подписал указ о сносе всех советских памятников и объявил войну русскому языку и Русской православной церкви на территории Украины. То есть, по сути дела, Ющенко создал все предпосылки для начала гражданской войны на Украине. Я думаю, что она теперь абсолютно неизбежна. Президент Украины прекрасно понимает, что вся его деятельность направлена исключительно на подрыв и разрушение хрупкой украинской государственности, а также на создание раскола в украинском обществе (который вот-вот перейдет в вооруженный конфликт)

скачать реферат Государственная служба в Украине

Право на государственную службу имеют граждане Украины (ст. 4 Закона Украины «О государственной службе»). В соответствии с ч. 2 ст. 38 Конституции все граждане Украины, пользуются равным правом доступа к государственной службе. Работа государственных служащих оплачивается за счет средств государственного бюджета. Ч. 1 ст. 9 Закона Украины «О государственной службе» определяет сферу государственной службы: правовой статус Президента Украины, Председателя Верховного Совета Украины и его заместителей, председателей постоянных комиссий Верховного Совета Украины и их заместителей, народных депутатов Украины, Премьер-министра Украины, Председателя и членов Конституционного Суда Украины, Председателя и судей Верховного Суда Украины, Председателя и арбитров Высшего арбитражного суда Украины, Генерального прокурора Украины и его заместителей регулируется Конституцией и специальными законами Украины. Таким образом, политические должности в государственных органах не входят в государственную службу, к которой относятся административные и патронатные должности.

 Газета Завтра 758 (22/2008)

А если учесть еще и целый ряд откровенно антироссийских действий со стороны президента Украины: от конфликтов вокруг Черноморского флота и вступления в НАТО до запретов на использование русского языка и приглашения Патриарха Константинопольского Варфоломея с целью легитимации непризнанных в православном мире "киевского патриархата" и Украинской автокефальной церкви, - политически вполне объяснимое блокирование Партии Регионов с Виктором Ющенко не только резко снизит популярность "регионалов" на Востоке и Юге Украины, но и может поставить под вопрос отношение к ним со стороны Кремля. Слабостью работы регионалов немедленно воспользовались другие пророссийские политики: постепенно набирает силу Союз левых сил. Партия эта создана бывшим членом руководства Социалистической партии Василием Волгой. В своей программе партия записала одной из задач придание русскому языку статуса второго государственного и двойное гражданство с Россией. Волга активно работает на территории, подконтрольной регионалам. Так, в Крыму его партия уже перевалила за отметку в 4% по росту популярности

скачать реферат Конституционное право Украины

Проживание в гостинице вместе с депутатом, который не имеет служебной жилплощади в Киеве, в период работы сессии оплачивается за счет сметы расходов Верховной Рады Украины (ст.38 Закона). Гарантии по обеспечению деятельности народного депутата Украины ст.35 Закона закрепляет, что депутат может иметь до 10 помощников-консультантов, правовой статус которых определяется положением «О референте-консультанте народного депутата Украины» от 21.12.90 г. Депутат также может иметь помощников-консультантов, которые работают на общественных началах (ст. 35 Закона). Иные гарантии: к ним можно отнести право народного депутата Украины на бесплатный проезд (ст.39), право народного депутата Украины на первоочередное поселение в гостинице (ст.37), компенсация расходов, связанных с депутатской деятельностью (ст.40). 29. Законодательство о государственной исполнительной власти30. Президент Украины как глава государства, его основные полномочия см раздел 5 Конституции Термин «президент» происходит от латинского «ргаеаsedae», что означает «тот, кто сидит впереди».

скачать реферат Разделение властей по Конституции Украины. Система сдержек и противовесов

Реализация единства государственной власти предусматривает разные варианты. Так, Верховная Рада Украины как единый законодательный орган должна своей законотворческой работой на практике строить единую систему национального права, а исполнительная власть осуществляет свои полномочия путем применения соответствующих норм права, как правило, централизованно, всеми органами системы исполнительной власти. Особое место в системе органов государственной власти занимает Президент Украины, который не принадлежит непосредственно ни к одной из ветвей власти. Тем не менее его статус, как главы государства, наделяет его полномочиями, в соответствии с которыми он является гарантом государственного суверенитета, территориальной целостности Украины, соблюдения Конституции, прав и свобод человека и гражданина. Поскольку эти полномочия более или менее присущи всем органам государственной власти, Президент, осуществляя объединяющую функцию, оказывает непосредственное влияние на их деятельность в процессе осуществления государственной власти.

скачать реферат Должностное лицо

Ранги, соответствующие должностям первой категории - присваиваются Президентом Украины. Ранги, соответствующие должностям второй категории - присваиваются Кабинетом Министров Украины. Ранги, соответствующие должностям с третьей по седьмую категории - присваиваются руководителем. Правовой статус госслужащих, должностных лиц Госслужащий имеет право: беспрепятственно знакомиться с материалами, касающимися его государственной службы; на продвижение по службе с учетом квалификации и способностей; участие в конкурсах на замещение должностей более высокой категории; требовать служебного расследования с целью снятия безосновательных, по мнению служащего, обвинений или подозрений; на здоровые, безопасные и надлежащие для высокопроизводительной работы условия труда; на социальную и правовую защиту в соответствии с его статусом; защищать свои законные права и интересы в вышестоящих государственных органах и в судебном порядке. В соответствии с правами, госслужащий имеет обязанности: соблюдение Конституции Украины и других актов законодательства Украины; обеспечение эффективной работы и выполнения задач государственных органов в соответствии с их компетенцией; недопущение нарушений прав и свобод человека и гражданина; непосредственное выполнение возложенных на них служебных обязанностей; своевременное и точное выполнение решений государственных органов или должностных лиц, распоряжений и указаний своих руководителей; сохранение государственной тайны, информации о гражданах, которая стала им известна при выполнении обязанностей государственной службы, а также другой информации, которая согласно законодательству не подлежит разглашению; постоянное совершенствование организации своей работы и повышения профессиональной квалификации; добросовестное исполнение своих служебных обязанностей, инициативы и творчества в работе.

скачать реферат Транспортное право

Этим же Законом определяется состав и земли каждого из видов транспорта. Главным органом в системе центральных органов исполнительной власти, который обеспечивает реализацию государственной политики в области транспорта, в сфере использования воздушного пространства Украины и навигационно-гидрографичного обеспечения мореплавания является Министерство транспорта Украины (Минтранс Украины). Минтранс Украины является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины. Правовой статус Минтранса Украины и его основные задачи определяются Положением о Министерстве транспорта Украины, утвержденным Указом Президента Украины от 11 мая 2000 года 678/2000 с изменениями и дополнениями, внесенными Указами Президента Украины от 26 ноября 2001 г. № 1144/2001, от 27 марта 2002 г. № 304/2002. В пределах своих полномочий Минтранс Украины организовывает исполнение актов законодательства Украины и осуществляет контроль за их реализацией. Минтранс Украины в пределах своих полномочий, на основании и во исполнение актов законодательства издает приказы, организует и контролирует их исполнение.

Магический шар 8.
Во все времена люди желали знать ответы на интересующие их вопросы, для этого они прибегали к помощи всевозможных гадалок, шаманов, и
585 руб
Раздел: Прочее
Сковорода чугунная с деревянной ручкой 2505/25, 25 см.
Диаметр: 25 см. Чугунная сковорода с деревянной ручкой. Обладает высокой теплопроводностью, несравнимой износостойкостью, устойчивостью к
648 руб
Раздел: Сковороды чугунные
Альбом для пастели "Pastel", А2, 20 листов.
Формат: А2. Количество листов: 20. Плотность бумаги: 300 г/м2. Блок: синий. Твердая подложка.
429 руб
Раздел: 14-24 листа
скачать реферат Финансовый контроль в Украине

Контрольные функции Президента Украины в сфере финансовой деятельности выплывают из его статуса как главы государства и главы исполнительной власти в Украине. Президент Украины непосредственно осуществляет свои контрольные функции, например, когда он подписывает законы Украины о регуляции финансовой деятельности. В то же время необходимо отметить, что президентская ветка государственного контроля за финансами в Украине еще окончательно не сформировалась. Органы государственного финансового контроля в Украине Система органов государственного финансового контроля в Украине находится на стадии формирования. Хотя основные ее элементы уже сложились и действуют, совершенствуя свою внутреннюю структуру и уточняя свое место в общегосударственной системе контроля вообще. Как и в других государствах, финансовый контроль в Украине осуществляется органами законодательной власти, органами исполнительной власти, специальными органами государственного финансового контроля, а также негосударственными специализированными организациями.

скачать реферат НАТО И ГЕОПОЛИТИКА УКРАИНЫ

Цели сотрудничества: повышение уровня гарантий политической независимости, территориальной целостности и нерушимости границ Украины; ускорение интеграции Украины в европейские и евроатлантические структуры; расширение и укрепление позиций Украины в механизмах, созданных под эгидой НАТО. Направления сотрудничества: Кризисный консультативный механизм разрабатывается совместно с НАТО на случай угрозы территориальной целостности, суверенитету или безопасности Украины. Его основные параметры должны предусматривать: проведение консультаций по инициативе Украины или НАТО (срок созыва 12 часов); налаживание прямой телефонной связи между президентом Украины и генеральным секретарем НАТО; предоставление контактному посольству государства-члена НАТО в Киеве статуса уполномоченного по рассмотрению кризисных ситуаций. Региональное сотрудничество Украина осуществляет шаги, направленные на начало регионального сотрудничества в таких форматах: Украина-НАТО-государства, приглашенные вступить в НАТО (Польша, Чешская Республика, Венгрия); Украина-НАТО-другие государства ЦВЕ - потенциальные кандидаты на вступление в НАТО (Румыния, Словения, Болгария, государства Балтии); НАТО-ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова).

скачать реферат Учение Монтескье о государстве и праве

В части 2 статьи 6 в первичном виде закрепленные основы системы "сдержек и противовесов". Упомянутые органы осуществляют свои полномочия в установленных Конституцией границах и соответственно законам Украины. Реализация единства государственной власти предусматривает разные варианты. Так, Верховная Рада Украины как единый законодательный орган должна своей законотворческой работой на практике строить единую систему национального права, а исполнительная власть осуществляет свои полномочия путем применения соответствующих норм права, как правило, централизованно, всеми органами системы исполнительной власти. Особое место в системе органов государственной власти занимает Президент Украины, который не принадлежит непосредственно ни к одной из ветвей власти. Тем не менее его статус, как главы государства, наделяет его полномочиями, в соответствии с которыми он является гарантом государственного суверенитета, территориальной целостности Украины, соблюдения Конституции, прав и свобод человека и гражданина. Поскольку эти полномочия более или менее присущи всем органам государственной власти, Президент, осуществляя объединяющую функцию, оказывает непосредственное влияние на их деятельность в процессе осуществления государственной власти.

скачать реферат Исполнительная власть и ее функции

Государственного секретаря назначает на должность и отстраняет от должности Президент Украины по представлению премьер-министра. Введение должности государственного секретаря объясняется необходимостью освобождения министров от рутинной организационной работы ради большего сосредоточения на разработке государственной политики. Местные органы государственной исполнительной власти в Украине Органами государственной исполнительной власти в областях, районах Автономной Республики Крым, городах Киев и Севастополь являются соответственно областные, районные, Киевская и Севастопольская городские государственные администрации. Правовой статус и объем полномочий областных, Киевской и Севастопольской городских и районных администраций определяется Конституцией Украины (раздел VI) и Законом Украины «О местных государственных администрациях», принятом 9 апреля 1999 г1. Местные государственные администрации - это государственные органы исполнительной власти в областях, районах, районах Автономной Республики Крым, городах Киеве и Севастополе, которые наделены правом представлять интересы государства и принимать от его имени распоряжения, которые действуют на территории соответствующей административно- территориальной единицы2.

скачать реферат Механизм, аппарат и принципы правового государства

Курсовая работа на тему: Механизм, аппарат и принципы правового государства План Введение 1 Понятие механизма государства, его структура, принципы организации и деятельности 2 Государственный аппарат 3 Орган государства: понятие и признаки 4 Классификация государственных органов Украины 4.1 Президент Украины: статус и полномочия 4.2 Статус и компетенция Верховной Рады Украины - единственного органа законодательной власти в Украине 4.3 Характеристика органов исполнительной власти в Украине 4.4 Правосудие в Украине Заключение Список использованной литературы Введение Актуальность курсовой работы связана в первую очередь с тем, что современный государственный аппарат в Украине проходит стадию развития, т.к. Украина еще молодое независимое государство, которое приобрело свою независимость в результате распада СССР в 1991 году. В это время очень важно осознание обществом места и роли всех органов государственного аппарата в управлении государством, конкретизации и разделения их полномочий. А с выдвижением общегосударственной цели — создания правового государства, этот вопрос и его проблематика привлекает пристальное внимание отечественных теоретиков права.

Бутылочка для кормления "Avent" Natural (260 мл).
Уникальная эргономичная форма позволяет комфортно держать бутылочку в любом положении. Инновационный двойной клапан эффективно снижает
481 руб
Раздел: Бутылочки
Ранец ортопедический "Kitty", цвет розовый.
Ранец с ортопедической спинкой. Компактная обтекаемая форма. Крышка из износостойкой искусственной кожи! Широкие удобные лямки
3295 руб
Раздел: Без наполнения
Подставка для бумажных полотенец "Mayer & Boch", 32 см.
Высота: 32 см. Материал: дерево (бамбук).
387 руб
Раздел: Крючки, держатели для полотенец, доски для записок
скачать реферат Аграрное право

Источники аграрного права делятся, прежде всего, на унифицированные (регулирующие  аграрного правоотношения не зависимо от статуса субъектов) и дифференцированные (с учетом различий прав статуса субъектов аграрных правоотношений). Аграрного право составляют законы, нормативные акты и внутрихозяйственные нормативные акты. Прав регулирование наиболее существенных общественных аграрных отношений нормами законов (а не подзаконных актов) являются принципом, требованием и признаком гарантии, что данная прав норма отображает интересы и волю народа при помощи законодательного акта, принятого наивысшим органом государственной власти. Содержащиеся с законах прав нормы по своему назначению характеризуются как такие, кот имеют общий (унифицированный) и специальный (дифференцированный) характер. Подзаконные нормативно-правовые акты имеют существенное значение в регулировании общественных отношений в аграрном секторе народного хозяйства. Этими источниками являются указы Президента Украины, постановления и распоряжения КМ, приказы, инструкции, кот принимаются Министерством сельского хозяйства и продовольствия, Минздравом, другими ведомствами по вопросам  аграрного предпринимательства.

скачать реферат Контрольные вопросы по аграрному праву Украины

Источники агр права делятся, прежде всего, на унифицированные (регулирующие агр правоотношения не зависимо от статуса субъектов) и дифференцированные (с учетом различий прав статуса субъектов агр правоотношений). Агр право составляют законы, нормативные акты и внутрихозяйственные нормативные акты. 7. Законы как источники аграрного права. Прав регулирование наиболее существенных общественных агр отношений нормами законов (а не подзаконных актов) явл принципом, требованием и признаком гарантии, что данная прав норма отображает интересы и волю народа при помощи зак акта, принятого наивысшим органом гос власти. Содержащиеся с законах прав нормы по своему назначению характеризуются как такие, кот имеют общий (унифицированный) и специальный (дифференцированный) характер. 8. Подзаконные акты как источники аграрного права. Подзаконные норм-прав акты имеют существенное значение в регулировании общественных отношений в агр секторе народного хозяйства. Этими источниками явл указы Президента Украины, постановления и распоряжения КМ, приказы, инструкции, кот принимаются Министерством с/х и продовольствия, Минздравом, другими ведомствами по вопросам агр предпринимательства. 9. Внутрихозяйственные локальные акты как источники аграрного права.

скачать реферат Бюджетный процесс в Украине

Проект закона "О Государственном бюджете Украины" представляет на заседании Верховного Совета Президент Украины. С докладом о проекте закона выступает Министр финансов Украины или лицо, выполняющее его обязанности. По Государственному бюджету Верховный Совет утверждает: - предельный размер дефицита Государственного бюджета Украины и источники его покрытия; - суммы доходов Государственного бюджета Украины в соответствии с бюджетной классификацией; - суммы расходов Государственного бюджета относительно каждого распорядителя кредитов в соответствии с бюджетной классификацией, суммы дотаций, субвенций и размеры отчислений от регулирующих доходов в бюджеты Автономной Республики Крым, областей, городов Киева и Севастополя; - размер оборотной кассовой наличности Государственного бюджета Украины. Доходы и расходы целевых общегосударственных фондов, включенных в состав Государственного бюджета Украины, утверждаются по каждому фонду отдельно. Текущие расходы целевых общегосударственных фондов утверждаются Верховным Советом Украины в пределах доходов этих фондов. Запрещается использовать средства Пенсионного фонда Украины на другие цели, кроме предусмотренных Положением об этом фонде.

скачать реферат Референдум и его социальная функция

В случае если на всеукраинский референдум выносится вопрос о досрочном прекращении полномочий Президента Украины, решение принимается большинством не менее чем две трети от общего количества народных депутатов Украины (статья 21 Закона Украины о всеукраинском и местном референдумах). В решении о назначении референдума определяется дата проведения референдума, отмечается название проекта закона, решение, содержание вопроса, который выносится на референдум. Дата проведения всеукраинского референдума назначается не раньше чем за три и не позднее чем за четыре месяца, а местного референдума - не раньше чем за месяц и не позднее чем за два месяца со дня принятия решения о проведении референдума. Сообщение о назначении референдума и содержание проекта закона, решения, другого вопроса, который выносится на референдум, объявляется соответственно в республиканских и местных средствах массовой информации в 10-дневной срок после принятия решения о его назначении (статья 22 Закона Украины о всеукраинском и местном референдумах).

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.