телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАВидео, аудио и программное обеспечение -30% Всё для хобби -30% Сувениры -30%

все разделыраздел:Законодательство и правоподраздел:Право

Трудовой стаж по законодательству Украины

найти похожие
найти еще

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Особа звернулась з питання призначення їй пенсії 20 грудня 1999 р. У зв’язку з тим, що пільговий стаж складає 8 років 2 місяці 20 днів, тобто не менш половини стажу роботи в особливо важких умовах, ця особа має право на вихід на пенсію із зменшенням віку на 1 рік за кожний повний рік такої роботи. В нашому випадку в 52 роки на пільгових умовах за Списком № 1. Безперервний трудовий стаж і тимчасова непрацездатність. У разі виникнення тимчасової непрацездатності працівника, чинне законодавство України передбачає надання допомоги за рахунок Фонду соціального страхування України . Допомога у разі тимчасової непрацездатності видається: 1. при захворюванні ( травмі), яка пов’язана із втратою працездатності; 2. при санаторно-курортному лікуванні; 3. при карантині; 4. по вагітності і пологах; 5. при хворобі члена сім’ї у випадках необхідності догляду за ним; 6. при переведенні на іншу роботу у зв’язку із захворюванням туберкульозом або професійним захворюванням; 7. при протезуванні з поміщенням у стаціонар; Розмір указаної допомоги залежить згідно п. 30 Положення від безперервного трудового стажу. Допомога по тимчасовій непрацездатності обчислюється виходячи із безперервного трудового стажу працівника і надається в таких розмірах: 1. 100 відсотків середньої заробітної плати працівникам, які мають безперервний трудовий стаж 8 і більше років; 2. 80 відсотків середньої заробітної плати працівникам, які мають безперервний трудовий стаж від 5 до 8 років; 3. 60 відсотків % заробітку мають працівники, у яких безперервний трудовий стаж роботи менше 5 років. Безперервний трудовий стаж при визначенні розміру допомоги обраховується з дня настання непрацездатності у відповідності з Правилами . Згідно вказаних Правил, при призначенні працівникам допомоги по державному соціальному страхуванню, безперервний трудовий стаж визначається по терміну останньої безперервної роботи на певному підприємстві, в установі, організації. У випадках, передбачених Правилами, в безперервний стаж зараховується також час попередньої роботи або іншої діяльності. При переході з однієї роботи на іншу безперервний трудовий стаж зберігається за умови, що перерва в роботи не перевищила одного місяця, якщо інше не встановлено законодавством. При звільненні після 1 вересня 1983 р. за власним бажанням без поважних причин безперервний трудовий стаж зберігається за умови, що перерва в робот і не перевищує трьох тижнів. Причини, які визнаються поважними при звільненні за власним бажанням, визначаються державним комітетом. Безперервний трудовий стаж зберігається, якщо перерва в роботі не перевищила 2 місяці: при поступленні на роботу осіб, які працювала в районах Крайньої Півночі, після звільнення з роботи у зв’язку з закінченням строкового трудового договору, внаслідок ліквідації підприємства. установи. організації, скорочення чисельності або штату працівників; при поступленні на роботу в СРСР після звільнення від роботи в установах, організаціях і на підприємствах СРСР за кордоном або в міжнародних організаціях. Безперервний трудовий стаж зберігається, якщо перерва в роботі не перевищила трьох місяців: при поступленні на роботу осіб, які вивільнилися із апарату управління у відповідності з рішеннями Уряду, а також при вступі на роботу осіб. які звільнилися із Збройних Сил по скороченню; при поступленні на роботу після закінчення тимчасової непрацездатності, яка привела до звільнення у відповідності з чинним законодавством з попередньої роботи, а також при вступі на роботу після звільнення у зв’язку з інвалідністю.

Причому, в випадках, передбачених Законом стаж роботи може бути зарахованим до стажу роботи: в потрійному розмірі - час перебування у фашистських концтаборах, гетто та інших місцях примусового утримання в період війни осіб, у тому числі дітей, насильно вивезених з тимчасово окупованої території; робота в м. Ленінград в період його блокади в роки Великої Вітчизняної війни з 8 вересня 1941 року до 27 січня 1944 року. громадянам, необгрунтовано притягнутим до кримінальної відповідальності, необгрунтовано репресованим і згодом реабілітованим, час тримання під вартою, в також час перебування на примусовому лікуванні. 5. в подвійному розмірі: час перебування в м Ленінград у період його блокади в роки Великої Вітчизняної війни з 8 вересня 1941 року до 27 січня 1944 року; робота і лепрозорних і протичумних закладах, у закладах по лікуванню осіб, заражених вірусом імунодефіциту людини або хворих на СНІД, у патологоанатомічних і реанімаційних відділеннях лікувальних закладів. Згідно Правил до загального трудового стажу, що дає право на отримання допомоги у разі тимчасової непрацездатності зараховується стаж роботи на умовах трудового договору (контракту) на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності або роботи, протягом якої працівник підлягав обов’язковому соціальному страхуванню, незалежно від характеру і тривалості роботи і тривалості перерв. До загального трудового стажу зараховуються також: служба у Збройних Силах, Національній гвардії, Прикордонних військах, СБУ, внутрішніх військ МВС, військах цивільної оборони та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законі України, а також в органах внутрішніх справ; час перебування громадян на альтернативній (невійськовій) службі; час перебування на службі в митних органах; період перепідготовки та навчання нових професій, участі в оплачуваних громадських роботах та період одержання допомоги(у тому числі матеріальної) по безробіттю відповідно до Закону України «Про зайнятість населення»; час догляду одному з батьків за потерпілою дитиною внаслідок Чорнобильської катастрофи до досягнення нею віку 12 років; час відпусток у зв’язку з вагітністю і пологами, частково оплачуваної відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку і відпустки без збереження заробітної плати по догляду за дитиною, тривалість якої визначається медичним висновком, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку; період, протягом якого батьки - вихователі були зайняті у дитячому будинку сімейного типу вихованням дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківських прав; час навчання на курсах і у школах із підготовки кадрів, підвищенню кваліфікації і перекваліфікації, якщо направленню на курси чи у школу безпосередньо передувала робота або служба у Збройних Силах, Національній гвардії, Прикордонних військах, СБУ, внутрішніх військ МВС, військах цивільної оборони та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законі України, а також в органах внутрішніх справ; час роботи або виробничої практики на робочих місцях і посадах, що оплачуються, у період навчання у вищому закладі освіти; час навчання у професійно-технічному закладі освіти; час вимушеного прогулу, спричиненого незаконним звільненням або переведенням на іншу роботу; час вимушеного прогулу особи, взятої під захист; термін перебування під вартою, термін відбування покарання, а також час, протягом якого громадянин не працював у зв’язку з незаконним відстороненням від роботи (посади).

На одному підприємстві; 13. В галузі. Для пересування по службі; На отримання пільг. Демократизація суспільства, перехід до ринкової економіки привели в кінцевому результаті до реформи соціального страхування та пенсійного забезпечення на Україні, В цих умовах найважливішим важелем становиться не безперервний трудовий стаж, а внесок кожного да страхових фондів , як особисто громадян, на протязі їх загальної трудової діяльності, так і роботодавців. Діюча Конституція України, закони та підзаконні нормативні акти свідчать про втілення в життя нового відношення до поняття трудовий стаж. Розглянемо, в чому ж конкретно пов’язане зростання значення загального трудового стажу. Загальний трудовий стаж, що дає право на пенсію. Загальний трудовий стаж - це загальна тривалість як трудової, так і іншої суспільно корисної діяльності особи, з якою законодавство України пов’язує певні правові наслідки в пенсійному забезпеченні. Призначення пенсій на Україні здійснюється відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення» , введеного в діє з 1 січня 1992 р. Згідно цього Закону пенсії можуть бути трудові ( за віком, по інвалідності, в разі втрати годувальника, за вислугу років) та соціальні. Таким чином право на трудову пенсію мають особи, які були зайняті суспільно корисною працею, при дотриманні інших умов її призначення. Значення загального трудового стажу в пенсійному забезпеченні суттєво зросло, особливо при призначенні пенсій по старості. Від трудового стажу залежить не тільки право на пенсію, але і її розмір. Наприклад, за кожний повний рік робот понад 25 років для чоловіків пенсія збільшується на 1 відсоток його заробітку . До загального стажу роботи, що дає право на пенсію, зараховується будь- яка трудова діяльність. В такий стаж входить робота, виконана на підставі трудового договору на підприємствах, в установах, організаціях і кооперативах, незалежно від використовуваних форм власності та господарювання, а також на підставі членства в колгоспах та інших кооперативах, незалежно від характеру й тривалості роботи і тривалості перерв. Тобто зараховується як постійна робота, так і тимчасова ( сезонна, з повним або неповним робочим днем, на час відсутності працівника тощо), а також у окремих осіб по їх обслуговуванню. На рівні з роботою зараховується і діяльність, яка має назву «служба», навчання, час перебування за кордоном. Спеціальний трудовий стаж, що дає право на пенсію. Поряд із загальним трудовим стажем юридичне значення має і стаж роботи в особливих умовах праці або в несприятливих кліматичних умовах, з підвищеною інтенсивністю тощо. Це так званий спеціальний стаж. На відмінність від загального стажу, як підсумкової тривалості будь- якої роботи і іншої суспільно корисної діяльності, спеціальний трудовий стаж - це підсумковий облік виконання тільки певної роботи у відповідних умовах праці. Із врахуванням спеціального трудового стажу призначаються пенсії по старості на пільгових умовах, а також пенсії за вислугу років. Розглянемо, яка робота включається у спеціальний стаж. Підземна робота, робота із особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці - за Списком № 1 .

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Большая Советская Энциклопедия (ОХ)

Отказ в приёме на работу или увольнение с работы женщины по этим мотивам влечёт за собой уголовную ответственность (например, У К РСФСР, ст. 139).   Работающих беременных женщин, кормящих матерей и женщин, имеющих детей в возрасте до 1 года, запрещено увольнять по инициативе администрации (кроме случаев полной ликвидации предприятия, когда увольнение допускается, но с обязательным трудоустройством).   В соответствии с принципами О. м. и д. женщинам (работницам, служащим, членам колхозов) независимо от членства в профсоюзе предоставляются отпуска по беременности и родам с выплатой за этот период пособия по государственному социальному страхованию в размере полного заработка независимо от продолжительности трудового стажа. Законодательством при определённых условиях предусмотрена также выплата пособий на рождение ребёнка, одиноким и многодетным матерям, а с 1 ноября 1974 — пособий на детей малообеспеченным семьям. В 1971 пособия по беременности и родам, многодетным и одиноким матерям и на предметы ухода, кормления и обслуживания детей в детских учреждениях составили 1474 млн. руб. (179 млн. в 1940).   Всем женщинам обеспечена возможность находиться в течение беременности под наблюдением медицинских работников, а роды проводить в стационаре

скачать реферат Пенсионная реформа и пенсионная система

Пенсионный возраст, как и до принятия этого Закона, сохранился и по общему правилу составляет для мужчин - 60 лет, а для женщин - 55 лет. Однако ст. 27 и 28 Закона предусмотрена возможность досрочного назначения трудовой пенсии отдельным категориям граждан и лицам, работающим на определенных видах работ. Для получения пенсии по старости необходимо не менее пяти лет трудового стажа. Законодательство разграничивает понятия трудового и страхового стажа. Трудовой стаж – это суммарная продолжительность периодов работы и иной деятельности, учитываемая при определении права на отдельные виды пенсий по государственному пенсионному обеспечению и которые засчитываются в страховой стаж для получения трудовой пенсии, предусмотренной Федеральным Законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации". Под страховых стажем понимается учитываемая при определении права на трудовую пенсию суммарная продолжительность периодов работы и/или иной деятельности, в течение которых уплачивались страховые взносы в ПФ РФ, а также иные периоды, засчитываемые в страховой стаж.

Набор детской посуды "Принцесса", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Копилка "Капитан Шарки. Capt'n Sharky".
Размер: 13х9х9 см. Материал: металл.
886 руб
Раздел: Копилки
Блинница (блюдо с крышкой) "Золотая Серена", 23,5 см.
Блинница (блюдо с крышкой). Диаметр: 23,5 см. Высота: 10 см. Материал: керамика.
660 руб
Раздел: Блюда
 Путешествие из Дубровлага в Ермак

Написал от его имени жалобу - и недель через шесть пришел ответ из украинской прокуратуры: лишний, сверх приговора год и месяц за колючей проволокой ему милостиво обещали засчитать в... рабочий стаж при выходе на пенсию (в принципе годы работы на лагерных производствах в трудовой стаж не засчитывают). Экие, прости Господи, гуманисты в юридических органах! Сейчас он прощался, и на его остриженном черепе кожа собиралась глубокими складками - как всегда, когда волнуется: - Пане Михайло, на воле про мий рик нэ забувайте, напишить в суд еще... Что ему ответить? Напишу. Но когда-то Михаил Коренблит изображал мне в лицах реакцию начальства на полученную жалобу: "Гражданин Гуцул, вы отсидели 11 с лишним лет и после этого читали "Вывид прав Украины"? И еще смеете нас о чем-то просить? Скажите спасибо, гражданин Гуцул, за гуманизм Советской власти, которая вас мгновенно не расстреляла!" Я чувствовал, что визгливо-шутовские выкрики Коренблита - это адекватное, точное отражение чувств Шариковых, что сидят подотделах по очистке страны от кошек..

скачать реферат Физические лица как субъекты МЧП

В случае когда для назначения пенсии необходим определенный стаж работы, иностранцу на условиях и в порядке, установленных законодательством Украины и международными договорами Украины, может засчитываться стаж работы за границей. Часть 2 ст. 1 Закона «О пенсионном обеспечении» устанавливает, что иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие на территории Украины, имеют право на пенсию наравне с гражданами Украины на условиях, предусмотренных законодательством и межгосударственными соглашениями. На международном уровне данные правоотношения регулируются: Соглашением о гарантиях прав граждан государств-участников Содружества Независимых Государств в области пенсионного обеспечения от 13 марта 1992 года (Москва); Соглашением СНГ о сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной защиты работников-мигрантов от 15.04.1994 г.(Москва); двусторонними соглашениями по вопросам сотрудничества в области пенсионного и социального обеспечения (например, Соглашением между Правительством Украины и Правительством республики Беларусь о гарантиях прав граждан в области пенсионного обеспечения от 14.12.1995 г., Соглашением между Украиной и Королевством Испания о социальном обеспечении граждан от 7.10.1996 г. и др.); соглашениями о взаимном переводе и выплате пенсии: соглашениями об устранении двойного налогообложения (предусматривают налогообложение пенсий только в одном государстве — по месту их начисления).

 2008_45 (593)

Ведь нашими предками были и черкасы (украинские казаки, выходцы с Украины.P В.К.). Обидно только одно, что вековая поговорка «паны дерутся, а у холопов чубы трещат!» верна и в наши дни!». Побеседовав со многими земляками, я пришёл к неутешительному выводу, что за заботой о хлебе насущном, у нас начисто забыли о духовном начале. Нынешней молодёжи мало известно о собственных исторических корнях, о славных делах предков. А ведь с этого начинается не только Родина, но и патриотичное отношение к ней. В.Т. КУЛИНЧЕНКО И ИЗ ПАМЯТИ ВЫШИБЛИ В год смерти Сталина мне исполнилось 17 лет, и колхоз им. С.М. Будённого послал меня на учёбу в одногодичную школу ветеринарных фельдшеров. К тому времени я уже освоил, можно сказать, все «специальности» колхозной работы, а мой трудовой стаж начался в том голодном послевоенном 1947 году. Деревенские дети рано познают труд, сам его характер как бы создан для них. В те годы колхозы обслуживали МТС (машино-тракторные станции), поля пахали их тракторы, они же сеяли и убирали комбайнами хлеб, а вся остальная хозяйственная работа, включая заготовку кормов для колхозного скота, выполнялась частью на лошадях, частью на быках (лошадей не хватало)

скачать реферат Бухгалтерский учет и принятие решений в бюджетных организациях

Объектом налогообложения выступают фактические затраты на оплату труда, которые подлежат обложению налогом с физических лиц, а ставка сбора составляет 4% от объекта налогообложения. Соответственно действующему законодательству часть средств социального страхования может быть использована: на выплату помощи по временной нетрудоспособности; на оплату помощи по беременности и родам; как разовая помощь (по поводу рождения ребенка, смерти и пр.); на организацию санаторно-курортного лечения и отдыха работников, их детей и т. п. Размер помощи по временной нетрудоспособности зависит от общего трудового стажа: до 5 лет — 60% заработка, до 8 лет — 80% заработка, свыше 8 лет — 100% заработка. Кроме того, постановлением Кабинета Министров Украины «Об исчислении размера помощи по временной нетрудоспособности» от 24 апреля 1998 г. № 571, определен круг лиц, что, независимо от размера трудового стажа, помощь устанавливается в объеме 100% заработной платы. К ним относятся: рабочие, временная нетрудоспособность которых наступила вследствие трудовой травмы или которые имеют на содержании 3 и больше детей возрастом до 16 лет (ученики, студенты — до 18 лет); ветераны войны и лица, на которых распространяется действие Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты»; работники, которые отнесенные к I–IV категории лиц, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы; жена (муж) военнослужащего; рабочие из числа бывших детей-сирот.

скачать реферат Структура системы пенсионного обеспечения регионов

Третий уровень — система негосударственного пенсионного обеспечения, базирующаяся на принципах добровольного участия граждан, работодателей и их объединений в формировании пенсионных накоплений в целях получения гражданами пенсионных выплат на условиях и в порядке, предусмотренных законодательством о негосударственном пенсионном обеспечении. Первый и второй уровни системы пенсионного обеспечения в Украине составляют систему общеобязательного государственного пенсионного страхования. Второй и третий уровни системы пенсионного обеспечения в Украине составляют систему накопительного пенсионного обеспечения. Как схематически можно изобразить структуру нашей будущей пенсии? Пенсия будет держаться на трех уровнях: 1. Пенсионный фонд. 2. Накопительный пенсионный фонд 3. Негосударственный пенсионный фонд (банки, страховые компании). В Пенсионном фонде внедряется персонифицированный учет, благодаря которому каждый будет знать, сколько высчитывается взносов из заработной платы. Будущая пенсия будет насчитываться по формуле: П = з/пхК, где К - коэффициент, который отображает трудовой стаж. Чем выше заработная плата и чем больше трудовой стаж, тем выше будет пенсия.

скачать реферат Трудовое законодательство Украины.

Отпуск по уходу за ребенком засчитывается в общий и непрерывный трудовой стаж, а также в стаж работы по специальности (кроме случаев назначения пенсии на льготных условиях). 3.7. Труд молодёжи.      Несовершеннолетние, то есть лица, которые не достигли восемнадцати лет, в трудовых правоотношениях приравниваются в правах к совершеннолетним, а в области охраны труда, рабочего времени, отпуска и некоторых других условиях пользуются льготами, установленными законодательством Украины.      Не допускается прием на работу лиц моложе 15 лет. Для подготовки молодежи к производственному труду допускается прием на работу обучающихся в общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда здоровью и не нарушающего процесса обучения, в свободное от учебы время по достижении ими 14-летнего возраста с согласия родителей, усыновителей или попечителя.    Запрещается применение труда лиц моложе 18 лет на тяжелых работах и на работах с вредными или опасными условиями труда, на подземных работах, а также на работах, выполнение которых может причинить вред их нравственному развитию (в игорном бизнесе, ночных кабаре и клубах, в производстве, перевозке и торговле спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими и токсическими препаратами).      Лица моложе 21 года принимаются на работу лишь после обязательного предварительного медицинского осмотра.

скачать реферат Классификация документов и составление номенклатуры дел на предприятии

Особое значение имеют документы по личному составу, отражающие трудовую деятельность работника и подтверждающие трудовой стаж, необходимый для начисления пенсии. Важнейшая роль этих документов в жизни каждого человека зачастую недооценивается руководителями коммерческих структур, в результате чего кадровая документация либо ведется с грубыми нарушениями соответствующих требований КЗоТ и Инструкции по ведению трудовых книжек, либо не ведется вообще. Руководители предприятий несут персональную ответственность за документальный фонд предприятия и должны быть знакомы с Основами законодательства России об Архивном фонде Российской Федерации и архивах. В соответствии с действующим законодательством по архивному делу органы управления на местах принимают меры по улучшению работы с документацией на предприятиях. Таким образом, знание вопросов современного документирования управленческой деятельности поможет предпринимателю работать без внешних (с государственными органами и партнерами) и внутренними (с подчиненными) конфликтов, сосредоточив внимание на решение задач производственно – хозяйственной деятельности, конкурентной борьбы, получения максимальной прибыли, развития предприятия. 1.Классификация документов и составление номенклатуры дел на предприятии (в организации).

Настольная игра "Времена года".
Времена года - игра-ходилка, которая знакомит малышей с изменениями в природе. Яркие иллюстрации помогут ориентироваться в сезонах
1023 руб
Раздел: Классические игры
Дорожная косметичка, 21x15x12 см, арт. 82630.
Стильная косметичка выполненная из современных полимерных материалов, станет отличным современным подарком и займет достойное место среди
324 руб
Раздел: Дорожные наборы
Набор детской посуды "Домашние животные" (3 предмета).
Набор детской посуды "Домашние животные" в подарочной упаковке. В наборе 3 предмета: - кружка 240 мл; - тарелка 19 см; - миска
310 руб
Раздел: Наборы для кормления
скачать реферат Анализ мотивации и оплаты труда на предприятии

Имущество Комбината составляют основные фонды, оборотные средства и другие ценности, стоимость которых отражается в самостоятельном балансе комбината. Основным обобщающим показателем финансовых результатов хозяйственной деятельности Комбината является прибыль. Комбинат самостоятельно планирует свою деятельность и определяет перспективы развития, исходя из спроса на производимые работы, услуги и из необходимости обеспечения производственного и социального развития, повышения доходов. Основу планов составляют договоры, заключенные с заказчиком и поставщиками материально-технических ресурсов. Комбинат самостоятельно определяет формы, системы и размеры оплаты труда, а также другие виды доходов работников, используя государственные тарифные ставки, оклады в качестве ориентиров оплаты труда в зависимости от профессии, квалификации работников, сложности выполняемых работ. Трудовые доходы каждого работника определяются его личным вкладом с учетом результатов работы Комбината. Минимальный размер оплаты труда работников Комбината не может быть меньше установленного законодательством Украины.

скачать реферат Трудовой стаж

Кроме этого в ряде случаев непрерывный трудовой стаж не прерывается вне зависимости от срока перерыва в работе, например, при увольнении в связи с переводом мужа (жены) на работу в другую местность. Вместе с этим необходимо учитывать, что стаж работы не сохраняется при увольнении работников, совершивших виновные действия, за которые законодательством предусмотрено увольнение с работы (п.п. "а" - "з" пункта 7 Правил исчисления непрерывного трудового стажа рабочих и служащих при назначении пособий по государственному социальному страхованию). Согласно ст. 89 Закона РФ от 20.11.90 340-1 “ О государственных пенсиях в Российской Федерации” В общий трудовой стаж включается любая работа в качестве рабочего, служащего (в том числе работа по найму до установления Советской власти и за границей), члена колхоза или другой кооперативной организации; иная работа, на которой работник, не будучи рабочим или служащим подлежал государственному социальному страхованию; работа (служба) в военизированной охране, в органах специальной связи или горноспасательной части, независимо от ее характера; индивидуальная трудовая деятельность, в том числе в сельском хозяйстве.

скачать реферат Статус депутатов местных Советов и формы их работы

При этом непрерывный трудовой стаж сохраняется при условии поступления на работу или службу в течение одного года после прекращения полномочий, если иное не предусмотрено федеральным законодательством. Депутату, выполнявшему депутатские обязанности на постоянной оплачиваемой основе, а также главе муниципального образования и выборному должностному лицу по окончании их полномочий предоставляется прежняя работа (должность), а при ее отсутствии — другая равноценная работа (должность) по предыдущему месту работы или с его согласия на другом предприятии, в учреждении, организации. Депутат представительного органа местного самоуправления, не работающий на постоянной основе, не может быть освобожден от должности или переведен на нижеоплачиваемую должность на постоянном месте работы без согласия представительного органа местного самоуправления. • Размер денежного вознаграждения депутата, работающего в представительном органе местного самоуправления на постоянной оплачиваемой основе, главы муниципального образования, выборных должностных лиц местного самоуправления определяется представительным органом местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством.

скачать реферат Правовое регулирование договоров в сфере создания и передачи исключительных авторских прав

Поэтому второй стороной по данному договору может быть любой субъект гражданско-правовых отношений в соответствии с законодательством Украины. Авторский договор между работодателем и работником можно заключать в том случае, если создание служебных произведений не предусмотрено ни должностной инструкцией, ни трудовым договором, либо трудовым договором не урегулирован вопрос об имущественных правах на произведение. Исходя из норм Гражданского Кодекса Украины, а именно статей 430, 1112, 1113, взаимоотношения между работодателем и автором относительно произведения, созданного за рамками трудового договора, могут быть урегулированы следующими договорами (авторскими договорами): о создании по заказу объекта авторского права и о передаче исключительных имущественных авторских прав. Первый вид заключается до создания произведения; в нем указываются: — существенные требования работодателя к будущему произведению; — сроки создания; — обязательно, положение о том, что все имущественные права на произведения, созданные по заказу работодателя, переходят работодателю.

скачать реферат Сравнительный анализ конструкции трудового договора Украины, России и стран с развитой рыночной экономикой

Считаем, что кроме установления обязанности работодателя вручить под расписку работнику надлежащим образом заверенную копию приказа (распоряжения) о приеме на работу, необходимо также установить обязанность работодателя еженедельно предоставлять работнику документ, подтверждающий отработанное им время и начисленную (выплаченную) ему за этот период заработную плату. И именно документ, а не какой-то корешок, который не является и не может служить доказательством при возникновении спора. 3.2 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ КОНСТРУКЦИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ УКРАИНЫ Таким образом, по нашему мнению, в действующее законодательство, в частности Кодекс законов о труде Украины, необходимо внести радикальные изменения касающиеся конструкции трудового договора. А именно: 1. В тексте Кодекса, а также в иных Законах и подзаконных актах слова «собственник предприятия, учреждения, организации или уполномоченный им орган» заменить словами «предприятие, учреждение, организация» в соответствующих склонениях. 2. Статью 21 КЗоТ Украины изложить в следующей редакции: «С т а т ь я 21. Трудовой договор. Трудовой договор (контракт, соглашение) есть соглашение между работником и работодателем, по которому работник обязуется выполнять работу по определенной профессии, специальности, квалификации, должности или иную работу с согласованным режимом рабочего времени, а работодатель обязуется выплачивать работнику заработную плату, предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск и, стороны обязуются выполнять иные условия договора, установленные трудовым законодательством, соглашениями, коллективным договором и согласованные (установленные) сторонами.

Тележка багажная ручная ТБР-02.
Грузоподъемность: 30 кг. Предназначена для перевозки грузов. Удобна для любого путешествия. Легко собирается в транспортное положение,
538 руб
Раздел: Хозяйственные тележки
Полотенце махровое "Нордтекс. Aquarelle", серия "Палитра", цвет: аметистовый, 70х130.
Полотенца махровые гладкокрашеные изготовлены из 100% хлопка, плотность 300 г/кв.м. Размер: 70х130 см.
361 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Ранец "Космо", 36х29х18 см.
Ранец продуманный до мелочей, который: - включает множество светоотражающих элементов; - оснащен регулируемыми по высоте лямками и
1848 руб
Раздел: Без наполнения
скачать реферат Служба безопасности Украины

Кадры Службы безопасности составляют: сотрудники-военнослужащие, работники заключившие трудовой договор с ней, а также военнослужащие срочной службы. В органы Службы безопасности принимаются на конкурсной, добровольной и договорной основе граждане Украины, способные по деловым и моральным качествам, образовательному уровню и состоянию здоровья эффективно исполнять служебные обязанности. Критерии профессиональной пригодности, в частности юридической грамотности, определяются квалификационно- нормативными документами, утверждаемыми Председателем Службы безопасности. Условия и порядок исполнения обязанностей сотрудниками-военнослужащими определяются заключенным договором (контрактом). На них, а также на военнослужащих срочной службы распространяется порядок прохождения военной службы в Вооруженных Силах Украины. Военнослужащие принимают Военную присягу на верность народу Украины. Трудовые отношения работников, заключивших трудовой договор со Службой безопасности, регулируются Законодательством Украины о труде. Государство обеспечивает социальную и правовую защиту военнослужащих и работников Службы безопасности. Они пользуются политическими, социально- экономическими и личными правами и свободами, а также льготами в соответствии с Законом Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» и иными законодательными актами.

скачать реферат Билеты по аграрному праву

Выходящему члену должна быть выплачена стоимость его паевого взноса или должно быть выдано имущество, соответствующее его паевому взносу. Трудовые отношения – для осущ-я своей деятельности кооп-вы. в праве нанимать работников. Трудовые отношения работников в кооп. регулир. законодательством о труде РФ, законами и иными нормативными актами субъектов РФ. Время работы в кооп. начисляется в общий непрерывный трудовой стаж. ЛТУ – члены кооператива сами организуют свой труд и от результатов их работы зависит их доход.Вопрос 18. Правовой статус СПК 1. Производственным кооперативом (артелью) признается добровольное объединение граждан на основе членства для совместной производственной или иной хозяйственной деятельности (производство, переработка, сбыт промышленной, сельскохозяйственной и иной продукции, выполнение работ, торговля, бытовое обслуживание, оказание других услуг), основанной на их личном трудовом и ином участии и объединении его членами (участниками) имущественных паевых взносов. Законом и учредительными документами производственного кооператива может быть предусмотрено участие в его деятельности юридических лиц. Производственный кооператив является коммерческой организацией. 2. Члены производственного кооператива несут по обязательствам кооператива субсидиарную ответственность в размерах и в порядке, предусмотренных законом о производственных кооперативах и уставом кооператива. 3. Фирменное наименование кооператива должно содержать его наименование и слова Закон устанавливает обязанность госконтроля и гос. поддержки воспроизводства плодородия земель с/х назначения и их рациональным использованием и обеспечения плодородия земель с/х назначения.ФЗ «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения» 1998г.

скачать реферат Пенсионная система России: современное состояние, правовые проблемы, дальнейшее развитие

Пенсионное законодательство становится всё более громоздким и сложным, особенно в вопросах исчисления трудового стажа и размеров пенсии на основе введённого с 1 февраля 1998 года так называемого индивидуального коэффициента пенсионера, хотя по сути своей должно быть простым и понятным каждому. Многие положения по-прежнему регулируются подзаконными нормативными актами, что усложняет ознакомление с ними широкого круга граждан. Федеральным законом РФ от 21.07.1997г. №113-ФЗ «О порядке исчисления и увеличения государственных пенсий» дана новая редакция статьи 7 Закона «О государственных пенсиях в РФ», регулирующая исчисление и увеличение пенсий в связи с ростом заработной платы в стране, коренным образом изменившая ранее существовавший и, безусловно, несовершенный порядок исчисления размеров пенсии. Этим законом с 01.02.1998г. введён порядок исчисления государственных пенсий путём применения так называемого индивидуального коэффициента пенсионера вместо ранее зафиксированного в статье 7 положения, согласно которому не реже одного раза в три месяца подлежали индексации или компенсации в связи с повышением стоимости жизни.

скачать реферат Пособия по временной нетрудоспособности

Пособие рассчитывается из заработка, включая все виды оплаты, на который начисляются страховые взносы по действующему законодательству. Ежемесячные премии включаются в заработок по времени начисления, а не фактического получения. Вознаграждение за общие результаты работы по итогам за год, единовременное вознаграждение за выслугу лет, доплаты к заработной плате за периоды, превышающие один месяц, учитываются в среднемесячном размере, определяемом путем деления их общей суммы на 12. Из числа месяцев, на которые делится сумма премий, исключаются месяцы временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения 3 лет и другие, когда гражданин полностью не работал. Работникам с повременной оплатой труда пособие исчисляется из месячного оклада, дневной или часовой тарифной ставки с учетом постоянных доплат и надбавок и среднемесячной суммы премий. Среднедневной заработок определяется путем деления указанной суммы заработка на число рабочих дней месяца нетрудоспособности. Затем рассчитывается среднедневное пособие в процентах к среднедневному заработку в зависимости от продолжительности непрерывного трудового стажа и других обстоятельств, влияющих на размер пособия.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.