телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАРазное -30% Товары для детей -30% Книги -30%

все разделыраздел:Законодательство и правоподраздел:Право

Государственное строительство и самоуправление Украины

найти похожие
найти еще

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Верховна Рада України здійснює інші повноваження, які відповідно до Конституції України віднесені до її відання. Народний депутат України має право на сесії Верховної Ради України звернутися із запитом до органів Верховної Ради України, до Кабінету Міністрів України, до керівників інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також до керівників підприємств, установ і організацій, розташованих на території України, незалежно від їх підпорядкування і форм власності. Керівники органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій зобов'язані повідомити народного депутата України про результати розгляду його запиту. Верховна Рада України за пропозицією не менш як однієї третини народних депутатів України від її конституційного складу може розглянути питання про відповідальність Кабінету Міністрів України та прийняти резолюцію недовіри Кабінетові Міністрів України більшістю від конституційного складу Верховної Ради України. Питання про відповідальність Кабінету Міністрів України не може розглядатися Верховною Радою України більше одного разу протягом однієї чергової сесії, а також протягом року після схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України. Верховна Рада України обирає зі свого складу Голову Верховної Ради України, Першого заступника і заступника Голови Верховної Ради України та відкликає їх. Голова Верховної Ради України: 1) веде засідання Верховної Ради України; 2) організовує підготовку питань до розгляду на засіданнях Верховної Ради України; 3) підписує акти, прийняті Верховною Радою України; 4) представляє Верховну Раду України у зносинах з іншими органами державної влади України та органами влади інших держав; 5) організовує роботу апарату Верховної Ради України. Голова Верховної Ради України здійснює повноваження, передбачені цією Конституцією, у порядку, встановленому законом про регламент Верховної Ради України. Верховна Рада України затверджує перелік комітетів Верховної Ради України, обирає голів цих комітетів. Комітети Верховної Ради України здійснюють законопроектну роботу, готують і попередньо розглядають питання, віднесені до повноважень Верховної Ради України. Верховна Рада України у межах своїх повноважень може створювати тимчасові спеціальні комісії для підготовки і попереднього розгляду питань. Верховна Рада України для проведення розслідування з питань, що становлять суспільний інтерес, створює тимчасові слідчі комісії, якщо за це проголосувала не менш як одна третина від конституційного складу Верховної Ради України. Висновки і пропозиції тимчасових слідчих комісій не є вирішальними для слідства і суду. Організація і порядок діяльності комітетів Верховної Ради України, її тимчасових спеціальних і тимчасових слідчих комісій встановлюються законом. Повноваження Верховної Ради України припиняються у день відкриття першого засідання Верховної Ради України нового скликання. Президент України може достроково припинити повноваження Верховної Ради України, якщо протягом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися.

Глава Адміністрації у межах своїх повноважень видає розпорядження з питань діяльності Адміністрації. Перший помічник Президента України: здійснює безпосереднє керівництво Групою помічників, радників, наукових консультантів, консультантів та референтів, Канцелярією Президента України, Прес-службою Президента України, Службою Протоколу Президента України, координує їх взаємодію з іншими підрозділами Адміністрації Президента України; організаційно забезпечує діяльність Президента України; організовує розробку та узгодження поточних і перспективних планів роботи, підготовку офіційних зустрічей, візитів, бесід, переговорів, робочих поїздок Президента України, його зустрічей з громадянами, представниками політичних партій та інших громадських об'єднань; забезпечує підготовку і виконання доручень Президента України з питань, що належать до його повноважень, здійснює при цьому координацію роботи структурних підрозділів та окремих працівників Адміністрації, контроль за виконанням доручень Президента України; очолює за дорученням Президента України робочі групи, комісії та організаційні комітети, що створюються для підготовки заходів за участю Президента України, а також підготовки аналітичних матеріалів; забезпечує підготовку для Президента України аналітичних, інформаційних, довідкових та інших матеріалів; вносить Президентові України пропозиції, погоджені з Главою Адміністрації, щодо призначення на посади та звільнення з посад помічників, радників, наукових консультантів, консультантів та референтів Президента України, керівників відповідних структурних підрозділів Адміністрації; подає Главі Адміністрації пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад працівників відповідних структурних підрозділів Адміністрації; виконує за дорученням Президента України інші функції. Перший заступник та заступники Глави Адміністрації: заміщають Главу Адміністрації на час його тимчасової відсутності; відповідно до розподілу обов'язків здійснюють безпосереднє керівництво структурними підрозділами Адміністрації; погоджують пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад Главою Адміністрації працівників відповідних структурних підрозділів Адміністрації; виконують за дорученням Президента України та Глави Адміністрації інші функції. Постійні представники Президента України згідно з відповідними положеннями: представляють інтереси Президента України у Верховній Раді України та у Конституційному Суді України; взаємодіють при вирішенні питань, що належать до їх повноважень, з відповідними структурними підрозділами Адміністрації; подають Главі Адміністрації пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад працівників апаратів, що забезпечують їх діяльність. Керівники структурних підрозділів Адміністрації: здійснюють оперативне керівництво відповідними підрозділами; подають на затвердження Главі Адміністрації структуру і штатний розпис відповідних підрозділів; подають Главі Адміністрації пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад працівників відповідних підрозділів; виконують інші функції відповідно до покладених на них повноважень.

Высший орган государственной законодательной власти на Украине Єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент - Верховна Рада України. Конституційний склад Верховної Ради України - чотириста п'ятдесят народних депутатів України, які обираються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на чотири роки. Народним депутатом України може бути громадянин України, який на день виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п'яти років. Не може бути обраним до Верховної Ради України громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку. Повноваження народних депутатів України визначаються Конституцією та законами України. Чергові вибори до Верховної Ради України відбуваються в останню неділю березня четвертого року повноважень Верховної Ради України. Позачергові вибори до Верховної Ради України призначаються Президентом України і проводяться в період шістдесяти днів з дня опублікування рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України. Порядок проведення виборів народних депутатів України встановлюється законом. Народні депутати України здійснюють свої повноваження на постійній основі. Народні депутати України не можуть мати іншого представницького мандата чи бути на державній службі. Вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності встановлюються законом. Народним депутатам України гарантується депутатська недоторканність. Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп. Народні депутати України не можуть бути без згоди Верховної Ради України притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані. Повноваження народних депутатів України припиняються одночасно з припиненням повноважень Верховної Ради України. Повноваження народного депутата України припиняються достроково у разі: 1) складення повноважень за його особистою заявою; 2) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього; 3) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім; 4) припинення його громадянства або виїзду на постійне проживання за межі України; 5) смерті. Рішення про дострокове припинення повноважень народного депутата України приймається більшістю від конституційного складу Верховної Ради України. У разі невиконання вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності повноваження народного депутата України припиняються достроково на підставі закону за рішенням суду. Верховна Рада України працює сесійно. Верховна Рада України є повноважною за умови обрання не менш як двох третин від її конституційного складу. Верховна Рада України збирається на першу сесію не пізніше ніж на тридцятий день після офіційного оголошення результатів виборів. Перше засідання Верховної Ради України відкриває найстарший за віком народний депутат України. Порядок роботи Верховної Ради України встановлюється Конституцією України та законом про регламент Верховної Ради України. Чергові сесії Верховної Ради України починаються першого вівторка лютого і першого вівторка вересня кожного року.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 'Златой' век Екатерины II

А на самом деле превеликим плутом и лицемером была сама Екатерина, организовавшая заговор против своего мужа, обласкавшая его убийц, изображавшая из себя ревностную православную, а митрополита, по ее собственному признанию, всегда уважаемого народом, именующая "Андреем Вралем", "Птичкой", "Плутом и великим лицемером". Митрополит Арсений, по приказу Великой лицемерки, болтавшей в своих письмах к Вольтеру и Дидро о своей "любви к свободе" и раздавшей в крепостную кабалу миллионы свободных крестьян на Украине и в России, был заключен в сырую камеру под водяными воротами, шириной в 3 аршина. В этом каменном гробе, заживо погребенный Митрополит Арсений просидел 7 лет вплоть до смерти в 1772 году. Вольтеру же Екатерина хвасталась, что Митрополит Арсений был осужден духовным начальством, но она, де, смягчила вынесенный ему суровый приговор. II "Императрица Екатерина II, прославившаяся внешними законами и внешним государственным строительством, по отношению к церкви православной, и особенно монастырям, была великой разорительницей и гонительницей, - пишет Епископ Серафим в книге "Одигитрия русского Зарубежья". - В этом отношении она продолжала такую же политику Петра I, только в значительно большей степени

скачать реферат Некоторые аспекты административно-территориальной реформы в Украине

ВВЕДЕНИЕ Административно-территориальная реформа в Украине отнесена к главным задачам трансформации системы государственного управления. На необходимости ее осуществления делают акцент в своих выступлениях Президент Украины В. Ющенко, премьер-министр Украины Ю. Тимошенко, Вице-премьер-министр Украины Р. Бессмертный, другие представители украинского политикума. В частности, данный вопрос был одним из ключевых для обсуждения на Всеукраинском съезде советов, самом крупном за годы независимости собрании самоуправляемого актива государства, который прошел 25-26 апреля 2005 г. Сегодня основные положения предлагаемой административно-территориальной реформы (АТР) вынесены на обсуждение как специалистов, таки всего украинского общества. В этом контексте научное обоснование принципов АТР имеет важное прикладное значение. Нынешний этап государственного строительства в Украине требует создания системы управления региональным и местным развитием, которая могла бы наиболее эффективно реализовать имеющийся в стране экономический потенциал для повышения уровня жизни граждан, обеспечить динамичное развитие как страны в целом, так и каждой территории в частности.

Пазл "Киты", 66 деталей.
Пазл собирается на основании в рамке — детали не растеряются и ограниченное пространство подскажет ребёнку правильный размер картины. На
548 руб
Раздел: Пазлы (54-99 элементов)
Дождевик Bambola, ПВХ.
Прозрачный, прочный дождевик для прогулочной коляски, подходит и для колясок с ручкой сзади (крепление задней стороны - на
408 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Карандаши цветные "Jumbo", двухсторонние, 24 цвета.
Карандаши для рисования, треугольной формы. В наборе: 12 разноцветных, двусторонних карандашей (24 цвета). Мягкие, но при этом очень
608 руб
Раздел: 13-24 цвета
 Теория пролетарской диктатуры

Но возражения против власти Советов, против того, чтобы профессиональные союзы стали "казенными" учреждениями и т. д., имеют и другую сторону. Ни Каутский, ни меньшевики не хотят, чтобы массовые организации управляли государством и принимали активное участие в государственном строительстве. Таким образом, они стоят, что бы они ни заявляли, за комбинацию "говорильни" плюс оторванная от масс бюрократия. Дальше этого старого хлама их горизонт не распространяется. Таким образом, советская форма государства есть самоуправление масс, где любая организация трудящихся является составной частью всего аппарата. От центральных коллегий власти тянутся организационные нити к местным организациям по самым разнообразным направлениям, от них -- к самим массам в их непосредственной конкретности. Эта связь, эти организационные нити никогда не обрываются. Они -- "нормальное явление" советской жизни. Это -то основное, что отличает Советскую республику от всех решительно форм государственного бытия. Связь между политикой и экономикой, между "управлением над людьми" и "управлением над вещами" выражается не только в максимально тесной кооперации между экономическими и политическими организациями масс, но и в том, что даже выборы в Советы производятся не по чисто искусственным территориальным округам, а по данным производственным единицам: фабрикам, заводам, рудникам, селам, на местах работы и борьбы

скачать реферат Нетрадиционные источники в Крыму

Использование ветровой энергии не территории Крымского региона предусматривается по двум основным направлениям: - строительство ветроэнергетических установок и их комплексов - ветроэлектрических станций (ВЭС) мощностью 100 кВт и выше и работа в параллельном режиме с общей энергосистемой; - строительство ветроустановок небольшой мощности от 4 кВт и выше для питания относительно небольших отдельных объектов (ферм, арендных хозяйств, жилых и общественных зданий и пр.) и работа их в автономном режиме. Работы по первому направлению выполняются в настоящее время предприятием ГАЕК Крымэнерго и Государственным Комитетом по водному хозяйству Автономной Республики Крым согласно «Программе развития ветроэнергетики и строительства ветростанции в Крыму до 2010 г.», которая вошла составной частью в Комплексную программу строительства ветроэлектростанции Украины во исполнение Постановления Кабинета Министров Украины от 1506.44 г № 415 «О строительстве ветровых электростанций и Указа Президента Украины от 2.03.96 г. № 159,96 «О строительстве ветровых электростанций».

 История русского народа в XX веке (Том 1, главы 1-38)

Большое место в деятельности Шарапова занимали борьба с чужеродным засилием и противостояние откровенно антирусским силам. 26 января 1901 года товарищ министра внутренних дел сенатор П. Дурново утвердил устав патриотической организации "Русское собрание", поставившей своей целью "содействовать выяснению, укреплению в общественном сознании и проведению в жизнь исконных творческих начал и бытовых особенностей Русского народа". В процессе деятельности "Русского собрания" кристаллизуются и приобретают завершенную форму основополагающие принципы русской патриотической мысли, давшие толчок развитию всего русского общественного движения и ставшие основой программы многих патриотических организаций. Принципы эти были таковы: - Православная Церковь должна сохранить в России господствующее положение. Ей должна принадлежать свобода самоуправления и жизни. Голос ее должен быть выслушиваем законодательной властью в важнейших государственных вопросах; - в основании церковного и государственного строительства должно быть положено устройство прихода как правоспособной и дееспособной церковно-гражданской общины; - Царское Самодержавие, будучи главным залогом исполнения Россией ее всемирно-исторического призвания, в то же время является залогом внешнего государственного могущества и внутреннего государственного единства России

скачать реферат Аппарат государственной власти и его структура

Механизм государства, как система органов и учреждений, посредством которых обеспечивается выполнение внешних и внутренних функций государства, представляет собой живой, постоянно развивающийся организм. Эволюция его в конкретных исторических условиях обусловлена многими факторами, в том числе формой правления государства, социально-экономическими и политическими условиями, национальными особенностями, традициями управления и т.д. Устройство механизма государства и создание правовой базы его функционирования является одной из главных задач любой конституции. Весь огромный разветвленный горизонтально и вертикально механизм властвования должен работать согласованно, разделяя сферы регулирования, охватывая все стороны жизни общества. Этот вопрос особенно актуален для России в настоящее время, когда идет интенсивное государственное строительство, многое возникает вновь или кардинально обновляется. Здесь для нас может быть очень полезен мировой опыт старых демократий, нестареющие труды великих мыслителей и теоретиков. Многие декларированные в конституции СССР положения наполняются реальным содержанием: разделение властей, местное самоуправление, права человека и т.д. Непосредственно организация и деятельность государственного аппарата осуществляется на основе ряда принципов, под которыми понимаются руководящие идеи, начала, лежащие в основе его создания и функционирования, и проявляющиеся как в деятельности государственного аппарата в целом, так и в его отдельных частях, структурно обособленных единицах.

скачать реферат Структура и функции государственного аппарата

Весь огромный разветвленный горизонтально и вертикально механизм властвования должен работать согласованно, разделяя сферы регулирования, охватывая все стороны жизни общества. Этот вопрос особенно актуален для России в настоящее время, когда идет интенсивное государственное строительство, многое возникает вновь или кардинально обновляется. Здесь для нас может быть очень полезен мировой опыт старых демократий, нестареющие труды великих мыслителей и теоретиков. Многие декларированные в конституции СССР положения наполняются реальным содержанием: разделение властей, местное самоуправление, права человека, гражданское общество, правовое государство, социальное государство и т.д. Так, разделение властей между государственными органами происходит вследствие разнообразия стоящих перед государством социально-политических, экономических и прочих задач, решаемых в рамках единой государственной власти. При этом за каждым органом закрепляются определенный круг задач государственной власти, соответствующих его компетенции. Одностороннее ослабление законодательной, исполнительно-распорядительной или правоохранительной деятельности с неизбежностью ведет к невыполнению всего комплекса задач государства.

скачать реферат Конституционный процесс в Украине. Конституция Украины 1996 года

Декларация о праве на развитие, Концепция о правах ребенка и другие. Это позволило наполнить Конституцию новым демократическим содержанием, значительно расширить систему прав и свобод человека и гражданина в Украине, приблизить государство к мировым стандартам в отношении их защиты. В соответствии с Основным Законом Украина является унитарным, соборным государством. Государство является национальным по своему происхождению, поскольку его образование произошло на основе осуществления украинской нацией, всем украинским народом права на самоопределение. Основным вопросом любой конституции является вопрос власти. Основной Закон Украины гласит, что единственным источником власти в Украине является ее народ. Это свидетельствует о демократическом характере государства, народ которого может свободно высказывать свое отношение к власти на выборах и референдумах. Единственным законодательным органом власти в Украине является Верховная Рада. Кроме законодательных, она обладает рядом полномочий в сфере государственного строительства и назначения на руководящие должности в государстве.

скачать реферат Лесопромышленный комплекс Украины

С этой целью строительство предприятий предельно ограничить в густонаселенных районах страны, в местах отдыха и оздоровления. Большую роль в охране окружающей среды играют технологии безотходного производства. В настоящее время используется лишь 2/3 биомассы вырубленной древесины. Лесосечные отходы (пеньки, кора, ветки) сейчас почти не используются. Они составляют резерв сырья, но на данном этапе только засоряют ландшафты, тогда как из них можно изготовлять удобрение, химические препараты. 8. Проблемы развития комплекса в условиях новых экономических отношений Пользование древесными ресурсами в Украине в целом имеет тенденцию к уменьшению общих объемов (в 1950 г. – 16.6 млн.м.куб., в 1965 г. – 14.3 млн.м.куб., в 1996 г. – 11.4 млн.м.куб., в 1997 г. – 10.4 млн.м.куб.). Более ј площади лесов передано в долгосрочное пользование агропромышленному комплексу, где из-за низкого уровня технологии лесохозяйственных работ продуктивность древостоев в 2 раза ниже, чем у лесов государственного подчинения. В Украине не получили развития плантационное лесовыращивание и целевое пользование лесом для плитного целлюлозно-бумажного производства. За 1991-1998 гг. из-за кризиса в экономике и спада объемов производства в отраслях не удалось выполнить задачи Государственной программы развития лесохозяйственного и лесопромышленного комплексов на период до 2015 года в отношении строительства новых предприятий целлюлозно-бумажного и плитного производства.

Набор ручек гелевых с блестками "Debut", 24 цвета.
Набор ручек гелевых с блестками. В наборе: 24 цвета. Характеристики: - пулевидный пишущий узел 0,8 мм; - корпус пластиковый цветной; -
423 руб
Раздел: Цветные
Глобус Зоогеографический, диаметр 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50 млн. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Цвет дуги может отличаться от представленного на фото.
552 руб
Раздел: Глобусы
Фоторамка на 4 фотографии С34-016 "Alparaisa", 44x32,5 см (белый).
Размеры рамки: 44x32,5х1,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 1 штука, - 10х10 см, 2 штуки, - 13х18 см, 1 штука. Фоторамка-коллаж для 4-х
388 руб
Раздел: Мультирамки
скачать реферат Эволюция партийно-политической системы Российской Федерации

Серьезными конкурентами в борьбе за электорат этим правоцентристским блокам стали новые социал-либеральные и неоконсервативные организации. Созданные в преддверии избирательных кампаний 1993,1995 гг., эти, сначала предвыборные блоки, а затем зарегистрированные в Минюсте общественно-политические движения и партии («Яблоко», «Конгресс русских общин», Партия самоуправления трудящихся, ПРЕС, «Вперед, Россия!»), стали претендовать на новый политический центр. Как и среди прежней демократической оппозиции, среди них были «государственники» — КРО (Ю. Скоков, С. Глазьев, К. Затулин, С. Бурков, Д. Рогозин), ПРЕС (С. Шахрай), — делающие ставку на проведение протекционистской экономической политики, укрепление российской государственности, развитие федеративных начал в государственном строительстве. В целом же, все партии и движения, объединенные единым стремлением осуществить социальную корректировку официального курса реформ, предлагали различные способы для проведения в жизнь этой установки (от всемерного развития коллективной формы собственности — ПСТ — до ужесточения государственного контроля над экономикой — КРО).

скачать реферат Идеология власти средневекового Востока - общее и особенное

Являясь, как и европейский город, многофункциональным образованием, восточный город отличался гипертрофированностью одной из его функций — военно-административной. Городские торговые и ремесленные касты пользовались в средневековом восточном городе некоторым самоуправлением. Однако государство осуществляло контроль над рядом сторон их деятельности путем всевозможных регламентаций и монополий, нередко утверждало или назначало глав этих корпораций. Безраздельная власть феодалов в городе препятствовала консолидации сословия горожан. Лишенный самоуправления, особого политического статуса, собственных финансов и военной основы, город в политико-правовом отношении был продолжением сельской округи и не противостоял деревне. Статус горожанина и крестьянина не различался кардинально, так как оба были бесправны перед властью деспота. Все это ослабляло или парализовывало антифеодальные потенции восточных городов, исключало возможность превращения их в центры антифеодальной оппозиции. Это был одной из причин того, что восточный город не смог повести за собой деревню, и прежде всего втянуть ее в сферу господствовавших в городе товарно-денежных отношений (как это имело место в Европе).ЗаключениеКажется, что идеология правителей средневекового Востока была во многом неразрывно связана с самим явлением восточного экономического и государственного строительства, отлившемся в такие богатые для исследования по своему предмету феномены как восточный деспотизм, восточный феодализм и «азиатский способ производства».

скачать реферат Курс лекций по истории Отечества - основа для докладов и выступлений

Осенью 1918 года удельный вес "старослужащих" среди руководящего состава аппарата достигал в Наркомате путей сообщения - 88,1%, в Наркомате финансов - 97,5%, в Наркомате госконтроля - 80 % 5 ( ) Процесс государственного строительства значительно осложнялся и кризисом в самом большевистском руководстве в ----------------------------------- ------------------------ 5 0 4Дробижев В.З. Главный штаб социалистической промышленнос 4ти. -М.: 1966. С.221. 0 5 4См.: Проблемы государственного строительства в первые 0 4го 4ды Советской власти. - Л.:1973. - С.54. связи с ультиматумом Викжеля 5( ) 0 . Угрожая всеобщей забастовкой железнодорожников, Викжель потребовал создания однородного социалистического правительства из представителей всех партий, меньшевиков и эсеров.Решительно выступив против привлечения к власти меньшевиков и эсеров, большевики вступили в блок с левоэсеровской партией. 9 декабря 1917 года с ней было заключено официальное соглашение, согласно которому семь представителей левых эсеров вошли в состав СНК, возглавив наркоматы земледелия, юстиции, почт и телеграфа, местного самоуправления, государственного имущества.Вскоре после создания коалиционного правительства большевиков и левых эсеров оппозиция перестала открыто противопоставлять себя большевистскому руководству.

скачать реферат Мир и Россия: Основные тенденции истории

Азербайджан, Армению, Грузию), Украина, подписав Союзный договор, образовали СССР. В 1922-24 гг. продолжалась разработка основ государственного устройства СССР, которые после многочисленных дискуссий были зафиксированы в Конституции СССР, принятой 31 января 1924 г. Оценивая процесс нормирования СССР, нельзя сказать, что было найдено лучшее из всех возможных решений. Далеко не все вопросы национально- государственного строительства удалось решить так, чтобы удовлетворить всех. Немало поспешного, недостаточно взвешенного проявилось и в вопросах о формах государственного устройства тех или иных народов, в решении территориальных вопросов. В результате СССР стал больше походить на унитарное государство, нежели на союз суверенных республик, как задумывалось первоначально. Наряду с решением внутренних задач партийно-государственное руководство пыталось развивать отношения и с внешним миром. В течение 20-х гг. Советский Союз сумел, в основном, преодолеть дипломатическую изоляцию, добился дипломатического признания со стороны большинства развитых индустриальных государств.

скачать реферат Особое государство или провинция империи: проблема государственно-правового статуса Финляндии

Известны слова одного из идеологов контрреформ М.Каткова, который считал, что «даже злейшему врагу не придумать для России худшей доли, чем распространение примера Финляндии, ибо политическому чувству русского народа не может быть ничего противнее федерализма. Одна мысль об этом вызывает боль».24 Следует заметить, что термин «федерализм» мы используем в расширительном смысле этого слова, понимая под ним не форму государственного устройства, а «принцип государственного строительства, в соответствии с которым отдельные части государства в отношении к государству в целом имеют более или менее значительное самоуправление».25 С этой точки зрения элементы федерализма могут быть и в империи (так называемый «имперский федерализм»). При этом Великое княжество Финляндское имело в составе империи больше прав и полномочий, чем любой известный субъект Российской Федерации. Формирование теории особого государства. Несмотря на то, что государственно-правовой статус княжества не был документально оформлен, а у финляндской автономии отсутствовали юридические гарантии, население и правящая элита княжества были довольны де-факто гарантированной русскими царями автономией.26 Добавим к этому фактор территориального расширения Финляндии.

Подушка для младенца "Selby".
Известно, что необходимое количество здорового сна является условием гармоничного физического и эмоционального развития. Когда малыш спит,
814 руб
Раздел: Подушки для детей
Комплект детского постельного белья "Хоккей".
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое
Фоторамка "Poster yellow" (70х100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70х100 см. Материал: пластик.
484 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
скачать реферат Зачем создавать нацию и что создает нацию

Перестать видеть себя осколком Советского Союза - важнейшая и труднейшая задача для России. Речь не о том, чтобы отряхнуть "советский прах", а о том, чтобы перестать жить в прошлом. Во-вторых, "вожди" либеральной революции мыслили абстрактно-экономическими категориями, совершенно не понимали значения политических и национальных вопросов для судеб страны и оставили вопросы национально-государственного строительства на волю стихии. Некоторые из российских политиков считают, что создание национальных автономий было ошибкой большевиков при формировании государственного единства России и требуют их ликвидации. Оба утверждения - глубокие заблуждения. Лозунг автономии, так называемого гомруля (Home Rule) - самоуправления, возник в Британии еще в XIX веке в отношении Ирландии и с тех пор шествует по всем полиэтническим государствам. И дело не в автономиях, а в их возможной культурной изоляции от остального государства. Следовательно, задача заключается не в ликвидации автономий, а в культурной экспансии, которая должна обеспечить преимущество общероссийской идентичности над этнической в глазах всех жителей всех автономий независимо от их этнического происхождения.

скачать реферат Шпоры по Праву

Даже после проведения приватизации ее удельный вес будет достаточно значительным. К государственной собственности в Украине принадлежат общегосударственная (республиканская) собственность и собственность административно-территориальных единиц (коммунальная собственность). Субъектом права общегосударственной собственности является государство в лице Верховной Рады Украины. Субъектами права коммунальной собственности являются административно-территориальные единицы в лице территориальных общин сел, поселков и городов, а также объекты их совместной собственности, пребывающей в управлении районных и областных Советов. Управление государственным имуществом от имени народа; осуществляют, соответственно, Верховная Рада Украины и местные органы самоуправления, а также органы исполнительной власти. Согласно действующему законодательству полномочия по управлению государственным имуществом, находящимся в общегосударственной собственности, возложены на правительство — Кабинет Министров Украины. Кабинет Министров Украины возложил осуществление функции по управлению обозначенным имуществом на министерства и другие подведомственные Кабинету Министров Украины органы государственной исполнительной власти.

скачать реферат Развитие предпринимательства и рыночной инфраструктуры Украины

Такого явления не наблюдалось ни в одной стране, осуществляющей реформы и это свидетельствует об неудовлетворительной среде не только для расширения сектора малого бизнеса, но и для предприятий, существующих сегодня. Анализ распределения малых предприятий по отраслям народного хозяйства свидетельствует об уменьшении удельного веса МП почти во всех областях экономики, за исключением торговли, общественного питания и материально-технического снабжения (Диаграмма 4.1). Малые компании концентрируются в областях, где быстро скупается капитал и не нужно больших материальных затрат и инвестиций для ведения бизнеса. Много МП синхронно занимается несколькими видами деятельности. Наметилась четкая тенденция сокращения малых предприятий в промышленности и строительстве. В Украине наблюдается очень неравномерное распределение малых предприятий по областям (Таблица 4.1). Он обусловлен различными территориальными условиями: экономическим потенциалом, ресурсным обеспечением, специализацией регионов, уровнем инвестиционной активности, состоянием рыночной инфраструктуры, отношениями между государственными органами и предпринимательскими структурами.

скачать реферат Инвестиционные потребности транспортной структуры Украины

Их прогнозируемый объем будет ежегодно расти на 4-5%. При этом ускоренными темпами будут рости международные перевозки. Но для этого потребуется увеличение объемов инвестиций. Так, по информационным данным Укрморречфлота, на строительство украинскими судостроительными заводами судов для ВАТТ "Украинское Дунайское пароходство" необходимо инвестировать 65,0 млн долл. США; для создания глубоководного судового хода "Дунай-Черное море" в Новостамбульском устье р. Дунай необходимые инвестиции в сумме 24,9 млн долл. Следует отметить, что, в соответствии с данными Государственного комитета статистики Украины, за период с 1991 по 2000 г. капитальные вложения в речной транспорт составляли лишь 123 млн грн., или 22,36 млн долл. В отличие от водного транспорта, объемы перевозок на железных дорогах не имеют тесной взаимосвязи с объемом инвестиций. Расчеты показали, что коэффициент корреляции здесь равняется 0,77. Одним из ключевых факторов, влияющих на объем перевозок железнодорожным транспортом, является стабильность работы предприятий, поставляющих товары.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.