телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАКниги -30% Электроника, оргтехника -30% Канцтовары -30%

все разделыраздел:Законодательство и правоподраздел:Право

Уголовное право: необходимая оборона и крайняя необходимость

найти похожие
найти еще

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Также Петренко может нести ответственность по ст. 222 УК Украины за ношение холодного оружия, т.к. складной нож носимый им имеет колюще-режущий характер и умышлено использовался Петренко (т.к. спустившись в овраг Петренко сразу его раскрыл) для поражения живой цели. Также действия Петренко можно классифицировать по ст. 104 УК Украины – нанесение тяжких телесных повреждений при превышении мер необходимой обороны. Литература 1. Кримінальний кодекс України 2. М. Й. Коржанський Уголовне право України; Київ 1996 3. Науково-практичний коментар Кримінальногокодексу України; ЮРінком; 1997 4. Практика судів України в кримінальних справах – Київ; 1993 5. Постанови Пленуму Верховного суду України в кримінальних та цівільних справах – Київ; 1995 6. Alexa der Smi h 1994 – 1997. Legisla io Sources for Wi dows; Ukrai ia law da a base. www.chako a.kiev.ua 7. www.rada.kiev.ua – сервер Верховной Ради Украины

Відповідальность за шкоду, заподіяну в стані уявної оборони, вірішується так: 1. Відповідальність не настає, якщо захисник сумлинно помилялся, тобто при таких обставинах він не міг усвідомлювати своєй помилки. 2. Відповідальність настає на загальних підставах, якщо захисник міг з оценки обставин події усвидомити свою помилку, якби він був трпохи обачнішим і уважнішим. 3. Відповідальність настає за перевищення меж необхідної оборони, якщо заподіяна шкода була б такою и при наявності нападу. Не є злочином застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів, незалежно від наслідків, якщо воно здійснено для захисту від нападу озброєної особи чи нападу групи осіб, відвернення протиправного насильницького проникнення у житло чи інше приміщення або якщо особа, яка здійснює захист, не могла внаслідок переляку або сильного душевного хвилювання, спричиненого суспільно небезпечними діями, оцінити відповідність захисту характерові посягання. Перевищення меж необхідної оборони, тобто завдання тому, хто посягає, шкоди, яка явно не відповідає небезпечності посягання чи обстановці захисту, тягне за собою відповідальність лише у випадках, спеціально передбачених кримінальним законом. Дії потерпілого та інших осіб безпосередньо після вчинення посягання, спрямовані на затримання особи, яка вчинила напад, і доставлення її відповідним органам влади як правомірні прирівнюються до необхідної оборони, якщо вони були необхідні для затримання і відповідали небезпечності посягання і обстановці затримання злочинця. Крайня необхідність Не є злочином дія, яка хоч і підпадає під ознаки діяння, передбаченого кримінальним законом, але вчинена в стані крайньої необхідності, тобто для усунення небезпеки, що загрожує інтересам держави, громадським інтересам, особі чи правам цієї людини або інших громадян, якщо цю небезпеку за даних обставин не можна було усунути іншими засобами і якщо заподіяна шкода є менш значною, ніж відвернута шкода (Ст 16 КК). Заподіяння шкоди в стані крайньої необхідності не є суспільно небезпечним і не має складу злочину, оскільки таки дії спрямовани на захист більш цінних благ та інтересів особи, чи держави. Крайня необхідність – це це випадок зіткнення двох інтересів, яки в рівною мірою охороняються законом, і в якому заради збереження більш важливого інтересу, заподіються шкода меншому інтересові. Крайня необхідність – суб’єктивне право кожної людини. Для деяких осіб вона є також і юридичним обов’язком (пожежники, лікарі, працівники МВС). Ці особи не мають права ухилятись від своїх обов’язків посилаючись на стан крайної необхидності. Крайня необхідність та Необхідна оборона мают багато загального: 1. заподіяна шкода і в тому і другому разі є правомірною; 2. там і там захищаються особисти та громадськи інтереси; 3. кожен з ціх інстітутов є суб’єктивним правом кожної людини. Відмінність необхідної оборони від крайньої необхідності полягає в таких ознаках: 1. Небезпеку, що вимагає потребу захисту в стані необхідної оборони створюють суспільно не безпечні дії фізичної особи, а небезпеку крайньої необхідності – дії людей, сіл природи, тварин, фізіологічні процеси і т. ін. 2. В стані необхідної оборони шкода спричиняється нападаючому, а в стані крайньої необхідності – непричетним до події третім особам. 3. Заподіяння шкоди третім особам в стані крайньої необхидності правомірне лише в тому випадку, якщо це був єдиний засіб відвернення небезпеки.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Ответственность в системе права

Так, определение понятий "необходимая оборона", "крайняя необходимость", "умысел", "неосторожность" имелись до недавнего времени только в уголовном праве (сейчас с принятием КоАП имеются и в административном праве). Указанные правовые понятия восприняты гражданским и иными отраслями права и, конечно, решая вопросы об ответственности, следует исходить из определений, данных в УК и КоАП. К таким межотраслевым понятиям следует отнести и понятие ущерба или вреда, даваемые в гражанском праве. Наличие в сфере ответственности единых межотраслевых, а также общеправовых понятий (например, противоправное деяние, вредные последствия, вина, смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства и т.д.) обусловливает в межотраслевом комплексном институте принудительной юридической ответственности существование функциональных связей управления. По существу, единые понятия - это дефинитивные нормы принудительной юридической ответственности, которые, как и дефинитивные нормы, вообще opedohq{b`~r то или иное понимание терминов, заключенных в других нормах, обеспечивают их единообразное понимание и применение, в конечном счете способствуют единству и согласованности норм системы права155

скачать реферат Правонарушение

Однако не всякое причинение вреда другому лицу является правонарушением. Законодательством допускаются ситуации, в которых подобные действия признаются правомерными. Это, например, причинение вреда в состоянии необходимой обороны, крайней необходимости, с согласия потерпевшего, при выполнении профессиональных обязанностей, в случаях производственного риска, задержания лица, совершившего преступление, выполнения законного приказания руководителя по работе, службе. Таким образом, необходимым признаком правонарушения является противоправность. Деяние, которое не нарушает каких-либо норм права, может быть аморальным, нарушением норм общественных организаций, но не правонарушением. Если любое правонарушение является противоправным деянием, то не любое противоправное действие непременно является правонарушением. Например, уголовное законодательство освобождает от ответственности лиц, которые совершили преступные деяния под физическим принуждением. Для признания противоправного деяния правонарушением необходимо, чтобы оно было совершено виновно. Винапонимается как психическое отношение правонарушителя к совершенному деянию и выражается, прежде всего, в том, что он осознает общественно-опасный характер своего деяния либо не осознает, хотя мог и должен был осознавать.

Магнитная доска для фото, с маркером, 30x48 см.
Классический вариант магнитной доски найдет свое место в любом доме. Подойдет для игр и обучения, для крепления заметок и для надписей.
447 руб
Раздел: Прочие
Мультиплеер "Антошка".
Супермодный плеер для малышей "Антошка" в оригинальном дизайне! В нем собрано 15 популярных песенок и 5 любимых сказок. Бонус!
344 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Ниблер силиконовый "Зайчик", голубой.
Каждая мама знает, насколько важный этап в жизни младенца представляет собой прикорм. Но как же проблематично скормить хотя бы ложечку
373 руб
Раздел: Ниблеры
 История военных судов России

Это позволяет сделать вывод, что под преступлением прежде всего понималось нарушение закона. В Артикуле подробно были определены понятия обстоятельств, исключающих уголовную ответственность: необходимая оборона, крайняя необходимость, исполнение приказа, отданного по службе; невменяемость и несовершеннолетие. К обстоятельствам, отягчающим наказание, были отнесены: повторность преступления, совершение преступления в военное время или на виду приятеля, состояние опьянения. Обстоятельствами, смягчающими наказание, признавались: совершение деяния помимо своей воли, по неосторожности, незнание закона. Составы конкретных преступлений с точки зрения законодательной техники были описаны более точно и ясно. 4. Впервые в истории русского права в Артикуле воинском подробно регламентированы воинские преступления, т. е. деяния против установленного порядка несения воинской службы. К воинским были отнесены: преступления, совершенные в военное время или на поле боя «изменнические преступления» (переход на сторону врага, сдача крепости и т. п.); уклонения от военной службы; преступления против порядка подчиненности и соблюдения воинской чести; преступления против сбережения военного имущества; воинские должностные преступления; преступления против несения караульной службы

скачать реферат Уголовное право

Подобно тому, как солнечный свет состоит из световых волн различной длины, что определяет различные цвета светового спектра, право, в том числе и уголовное, регулирует совокупность различных по социальной значимости и оттенкам содержания общественных связей. Отношения, регулируемые уголовно-правовыми нормами, органично распадаются на две неоднозначные в социально-ценностном восприятии группы: на отношения необходимые, позитивные, а потому и социально полезные и отношения отклоняющиеся, негативные и в силу этого социально вредные. Если первая группа отношений (в которых заинтересовано все общество или подавляющее большинство его представителей) необходимо охраняется (защищается), наряду с уголовным правом, всей совокупностью нравственных, социальных и правовых регуляторов, то вторая группа (интерес криминально настроенных людей) обусловливает необходимость властного (принудительного) вмешательства государства путем применения уголовно-правового воздействия. Указанные группы в результате их юридического оформления приобретают статус правоотношений, в том числе и уголовных. Итак, раскрывая суть предмета уголовно-правового регулирования, можно выделить две основные и потому универсальные поведенческие сферы человеческого бытия, в которых активно функционируют нормы уголовного права: а) сфера правомерного поведения граждан по причинению вреда при наличии обстоятельств, исключающих преступность деяния (необходимая оборона, крайняя необходимость, задержание преступника, обоснованный риск и т. д.); б) преступное поведение, сопряженное с совершением общественно опасного посягательства.

 Дорожно-транспортные происшествия

Лицо, возместившее вред, имеет право предъявить обратное требование к лицу, в интересах которого оно действовало и т. д. Следовательно, всякое причинение вреда здоровью или жизни граждан является противоправным действием, если только оно не было совершено в пределах необходимой обороны, крайней необходимости. Но одного факта причинения вреда еще недостаточно для наступления имущественной и моральной ответственности причинителя перед потерпевшим. Вторым условием является наличие у потерпевшего имущественного и морального вреда, т. е. при отсутствии материального и морального вреда у потерпевшего вопрос об имущественной и моральной ответственности причинителя вреда перед потерпевшим ставиться не может. Так, если вред причинен здоровью неработающего пенсионера и для его лечения не потребовались дополнительные расходы, то и имущественная ответственность причинившего вред не наступает. Так, по одному из дел суд отказал потерпевшему в возмещении имущественного вреда за период его пребывания на действительной военной службе в Вооруженных Силах страны (травма была причинена во время увольнения), поскольку до демобилизации он находился на полном государственном содержании, обеспечивался как военнослужащий всеми видами довольствия и, следовательно, не понес материального ущерба

скачать реферат Основы права

В более общем виде преступления можно разделить на три вида: 1) против интересов государства, 2) против интересов общества и 3) против интересов отдельных граждан. По степени общественной опасности выделяются: а) особо тяжкие преступления; б) тяжкие преступления; в) менее тяжкие преступления; г) преступления, не представляющие большой общественной опасности. 3. В соответствии с Конституцией Украины (ст. 55) каждый человек имеет право любыми, не запрещенными законом средствами защищать свои права и свободы от нарушений и противоправных посягательств. Эти положения Конституции детализируются Уголовным кодексом Украины. В некоторых случаях граждане совершают поступки, которые по своим внешним признакам совпадают с преступными деяниями, однако не являются общественно опасными и уголовно противоправными. Это связано с наличием правомерных обстоятельств, исключающих преступность деяния (т.е. его общественную опасность и противоправность). К таким обстоятельствам относятся: необходимая оборона, крайняя необходимость, задержание лица, совершившего преступление и т.п. Каждое лицо имеет право на необходимую оборону, т.е. на защиту, как своих прав, так и интересов других лиц, общества и государства от преступного посягательства.

скачать реферат Организация частной детективной и охранной деятельности

Процесс дифференциации понятий уголовного права является объективной предпосылкой использования многословных терминов, стремящихся к предельно точному, однозначному обозначению понятия. Поэтому в УК РСФСР широко представлены составные термины, которые образуются по следующим моделям: прилагательное существительное: необходимая оборона, крайняя необходимость, материальный ущерб; им. падеж сущ. существительное в косвенном падеже: организатор совершения преступления, мера наказания, передача на поруки, изоляция от общества; наречие прилагательное существительное: особо опасный рецидивист, заведомо ложный донос, 4) причастие существительное: проникающее ранение, позорящие сведения; 5) прилагательное существительное (прилагательное существительное в косвенном падеже): принудительные меры воспитательного характера, 6) существительное причастный оборот: действия, грубо нарушающие общественный порядок, обстоятельства, смягчающие ответственность. Спецификой оформления терминов Уголовного кодекса является: употребление в составе термина сравнительной степени прилагательного без сравнения с другим предметом: менее тяжкие телесные повреждения; использование причастия настоящего времени в значении прошедшего: лицо, ранее судимое, 3) замена страдательного причастия сужденным действительным: лицом, ранее СУДИВШИМСЯ ,что придает фразе разговорную окраску. 2.9 Оценочная лексика в составе терминов Термины уголовного закона, образованные по 1, 3, 4, 6 моделям, как правило, прямо связаны с выражением оценки: активное участие в групповых действиях, вредные последствия, дурное обращение с военнопленными, мягкое наказание, особо крупные размеры, особо опасный рецидивист, хулиганские последствия и др.

скачать реферат Понятие и сущность необходимой обороны

Пределы необходимости.Данный признак необходимой обороны состоит в том, чтобызащита не превышала пределов необходимости обороны, т.е. не находилась в явном несоответствии с характером и опасностью посягательства. Этот признак можно назвать соразмерностью посягательства и защиты.Советское уголовное законодательство до принятия Основ уголовного законодательства 1958 г. непосредственно не давало критерия для установления пределов необходимой обороны. Поэтому установление этого критерия являлась задачей судебной - следственной практики и теории уголовного права.Для правомерности крайней необходимости советское уголовное законодательство (ст.9 Основных начал 1924 г., ст.13 УК РСФСР 1926 г., ст.14 Основ уголовного законодательства 1958 г.,ст.14 УК 1960 г., ст.39 УК 1996 г.) выдвигает положение, чтобы "причиненный при этом вред являлся менее значительным по сравнению с предупрежденным вредом". Для правомерности акта необходимой обороны закон считал это излишним. Вред преступнику может быть и более значительным по сравнению с тем вредом наступление которого было предотвращено актом необходимой обороны.

скачать реферат Необходимая оборона и крайняя необходимость как обстоятельства, исключающие преступность деяний

Если же хотя бы одно из них будет нарушено, то лицо подлежит уголовной ответственности, но обстоятельства совершения деяния учитываются как смягчающие. В зависимости от отраслевой регламентации указанные поступки могут быть подразделены на две группы: предусмотренные уголовным законом (необходимая оборона, крайняя необходимость, задержание преступника, физическое либо психическое принуждения, обоснованный риск и исполнение приказа или распоряжения) и предусмотренные иным законодательством (различные виды осуществления права, выполнения правовых обязанностей и исполнения служебного долга). Одним из сущностных критериев классификации рассматриваемых обстоятельств является правовая (юридическая) форма правомерных поступков, исключающих преступность деяния. По этому критерию можно выделить три группы деяний: 1. Осуществленные лицом своего юридического права; 2. Выполнение лицом своих правовых обязанностей; 3. Исполнение лицом своего служебного долга. По первому критерию можно отметить такие виды осуществления права как необходимая оборона, крайняя необходимость, задержание исполнение приказа или распоряжения.

Мягкий пол универсальный, зеленый, 33x33 см (9 деталей).
Данный вид напольного покрытия прекрасно совмещается с ковриками-пазлами "Морские животные", "Листья" и
729 руб
Раздел: Прочие
Набор из 2 тарелок "Avent", от 6 месяцев.
Набор тарелок "Avent" состоит из большой и маленькой глубоких тарелок. Тарелки "Avent" украшены веселыми и красочными
873 руб
Раздел: Тарелки
Настольная игра "Соображарий. Два".
«Соображарий. Два» — продолжение настольного суперхита, который стал неотъемлемой частью вечеринок и семейных посиделок. Игроков
490 руб
Раздел: Игры со словами
скачать реферат Уголовно-правовое значение эмоций, эмоциональных состояний. Квалификация аффектированных преступлений

Для любого из этих обстоятельств характерны свои условия правомерности. Если эти условия будут соблюдены, то лицо освобождается от уголовной ответственности. Если же хотя бы одно из них будет нарушено, то лицо подлежит уголовной ответственности, но обстоятельства совершения деяния учитываются как смягчающие. В зависимости от отраслевой регламентации указанные поступки могут быть подразделены на две группы: предусмотренные уголовным законом (необходимая оборона, крайняя необходимость), задержание преступника, физическое либо психическое принуждения, обоснованный риск и исполнение приказа или распоряжения) и предусмотренные иным законодательством (различные виды осуществления права, выполнения правовых обязанностей и исполнения служебного долга). Одним из условий правомерности необходимой обороны, относящимся к посягательству, является его наличность, что означает, что посягательство уже началось и еще не окончилось. В данном случае имело место посягательство со стороны подростков. Они напали на Уварова с требованием отдать деньги. Моментом окончания состояния необходимой обороны является момент фактического окончания посягательства, что имеет место либо при прекращении посягательства безотносительно к причинам прекращения (нападающий сам прекратил посягательство, был остановлен обороняющимся или другими лицами и проч.), либо при достижении цели посягательства.

скачать реферат Правонарушения и юридическая ответственность

Однако не всякое причинение вреда другому лицу является правонарушением. Законодательством допускаются ситуации, в которых подобные действия признаются правомерными. Это, например, причинение вреда в состоянии необходимой обороны, крайней необходимости, с согласия потерпевшего, при выполнении профессиональных обязанностей, в случаях производственного риска, задержания лица, совершившего преступление, выполнения законного приказания руководителя по работе, службе. Таким образом, необходимым признаком правонарушения является противоправность. Деяние, которое не нарушает каких-либо норм права, может быть аморальным, нарушением норм общественных организаций, но не правонарушением. Конституция РФ закрепляет принцип, который гласит, что никто не может нести ответственность за деяние, не признававшееся правонарушением в момент его совершения. Если любое правонарушение является противоправным деянием, то не любое противоправное действие непременно является правонарушением. Например, уголовное законодательство освобождает от ответственности лиц, которые совершили преступные деяния под физическим принуждением.

скачать реферат Уголовное право общая часть

ОУПО – возникают между государством и лицом, совершим деяние, содержащее все признаки состава преступления. Указанные субъекты обладают совокупностью прав и обязанностей. Г. выступает обладателем права возложить на виновного ответственность за совершенное преступление и применить наказание, установленное законом, а преступник -–носитель обязанности претерпеть неблагоприятные последствия нарушения УП нормы. В тоже время, лицо, совершившее преступление имеет право на объективную оценку его действий и справедливое наказание. Корреспондирующая обязанность Г. – привлекать к уголовной ответственности и назначать наказание, в строгом соответствии с требованиями закона. РУПО – уголовно-правовые нормы наделяющие граждан правом на причинение вреда при наличии определенных обстоятельств: состояния необходимой обороны, крайней необходимости и т.д. Поощряя граждан на охрану своих прав и свобод, уголовный закон, с одной стороны стимулирует их праводозволенную активность, с другой – формирует дополнительные сдерживающие мотивы у лиц, желающих совершить преступление.

скачать реферат Обстоятельсва, исключающие преступность деяния, в уголовном законодательстве государств СНГ

В числе таких обстоятельств узбекским законодателем названы: малозначительность деяния; необходимая оборона; крайняя необходимость; причинение вреда при задержании лица, совершившего общественно опасное деяние; исполнение приказа или иной обязанности; оправданный профессиональный или хозяйственный риск (ст.36-41 УК) (2). Узбекский - пожалуй, единственный из известных уголовных кодексов государств СНГ, в котором содержится общее нормативное определение обстоятельств, исключающих преступность деяния, которое ранее встречалось лишь в теоретических публикациях. Попутно упомянем и ст.37 УК Украины, которая закрепляет конструкцию мнимой обороны, положения о которой до этого были известны лишь научной доктрине (3). Увеличение числа обстоятельств, исключающих преступность деяния, дало ряду авторов основания именовать их совокупность системой. Так, И.М. Тяжкова отмечает, что "в систему таких обстоятельств действующий УК России включил шесть обстоятельств, исключающих преступность деяния" (4). А.И. Бойко, высказывая сожаления о том, что законодатель не включил в законодательный и правоприменительный оборот случаи причинения вреда с согласия (по просьбе) потерпевшего, во время исполнения закона или профессиональных функций либо реализации своего права, утверждает, что "более разветвленная система исключительных норм" лучше и надежнее обеспечивает права и законные интересы личности, чем упования на возможность правоохранительных поправок (5).

скачать реферат Обоснованный риск

Риск признается обоснованным, если указанная цель не могла быть достигнута не связанным с риском действием (бездействием) и лицо, допустившее риск, предприняло достаточные меры для предотвращения вреда охраняемым уголовным законом интересам. Риск не признается обоснованным, если он заведомо был сопряжен с угрозой для жизни многих людей, с угрозой экологической катастрофы или общественного бедствия». Правовую природу обоснованного риска следует рассматривать через правовую природу обстоятельств, исключающих преступные деяния. Ранее данные обстоятельства назывались обстоятельствами, исключающими общественную опасность и противоправность,что мало меняло их сущность, так как они также исключали признаки преступления. В настоящее время к обстоятельствам, исключающим преступные деяния (ситуациям, связанным с беспоследственным причинением вреда право охраняемым интересам), или ситуациям «правомерного причинения вреда» относятся: необходимая оборона; Крайняя необходимость; причинение вреда лицу, совершившему преступление, при задержании; обоснованный риск; исполнение приказа или распоряжения и физическое или психическое принуждение.

Набор шкатулок для рукоделия, 3 штуки, 34x24x18 см, арт. 80832.
Набор включает в себя три шкатулки для рукоделия. Такие шкатулки послужат оригинальным, а главное, практичным подарком, в котором
2715 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Игра настольная "Осторожно, мухи!".
У вас есть уникальный шанс стать повелителем мух! Не бойтесь! Это всего лишь анонс новой игры - "Осторожно, мухи!" Суть ее
1182 руб
Раздел: Игры на ловкость
Игра-баланс "Ежик".
Игра-баланс "Ёжик" подарит ребёнку много часов увлекательной игры! Играть в такую игру не только весело, но и очень полезно.
345 руб
Раздел: Игры на ловкость
скачать реферат Теория государства и права

Если деяние, внешне подпадающее под признаки преступления, совершено при наличии таких обстоятельств, как необходимая оборона, крайняя необходимость, причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, физическое или психическое принуждение, обоснованный риск, исполнение приказа, то преступность деяния исключается. Моментом наступления уголовной ответственности является вступление обвинительного приговора в законную силу. Уголовно-процессуальным законодательством регулируется порядок привлечения лица к уголовной ответственности. Рассмотрим пример: Статья 105. Убийство Гипотеза - Основанием уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного настоящим Кодексом. (Статья 8 УК РФ. Основание уголовной ответственности) Диспозиция - Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку. (Статья 105 УК РФ. Убийство) Санкция - наказывается лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. (Статья 105 УК РФ. Убийство) СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ Масюкевич О.П. Теория государства и права: Учебное пособие.-3-е изд.-М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2007.-320с. Теория государства и права.

скачать реферат Институт необходимой обороны

Таким образом, «под необходимой обороной по российскому уголовному законодательству понимается правомерная защита личности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых законом интересов общества или государства от общественно опасного посягательства путем причинения вреда лицу, его совершающему»3. Для определения признаков необходимой обороны В.В. Орехов приводит систему разграничения таких уголовно - правовых институтов как необходимая оборона, крайняя необходимость и задержание лица, совершившего преступление:4 1) Основанием правомерного причинения вреда является: а) при необходимой обороне – общественно опасное нападение, б) при крайней необходимости – наличие реальной опасности любого происхождения, в) при задержании преступника – совершение задерживаемым в прошлом преступления.

скачать реферат Принципы юридической ответственности за правонарушения

Противоправность правонарушения выражается в том, что гражданин, иное лицо нарушает какую-либо действующую норму права, действует вопреки ее предписаниям и тем самым противопоставляет свою собственную волю воле государства, вступает с ним в конфликт. Особенность конфликта граждан, либо иных лиц с государством, который проявляется в форме правонарушений, состоит в том, что субъекты действуют противоправно, вопреки нормам права, запрещающим соответствующее поведение или обязывающим к активным действиям. Поскольку каждая норма права закрепляет не только обязанности, но и права, то всякое нарушение нормы права представляет собой посягательства на права других лиц и, следовательно, является социально-вредным, опасным. Однако не всякое причинение вреда другому лицу является правонарушением. Законодательством допускаются ситуации, в которых подобные действия признаются правомерными. Это, например, причинение вреда в состоянии необходимой обороны, крайней необходимости, с согласия потерпевшего, при выполнении профессиональных обязанностей, в случаях производственного риска, задержания лица, совершившего преступление, выполнения законного приказания руководителя по работе, службе.

скачать реферат Виды решений суда по уголовным делам

Суд постановляет оправдательный приговор ввиду отсутствия в деянии состава преступления (п. 2 ч. 3 ст. 309 УПК), когда действия подсудимого согласно уголовному закону: а) не являются преступлением, либо б) лишь формально содержат признаки преступления, но в силу малозначительности не представляют общественной опасности, либо в) не являются преступными в силу прямого указания закона (например, совершены в состоянии необходимой обороны, крайней необходимости, в том числе при задержании преступника и т.д.). По этому же основанию суд выносит оправдательный приговор и в случае, когда преступность и наказуемость действия, совершенного подсудимым, устранены законом, вступившим в силу после совершения лицом данного деяния (ст. 10 УК). Суд оправдывает подсудимого ввиду того, что не доказано его участие в совершении преступления, если само преступление установлено, но исследованные судом доказательства не подтверждают или исключают его совершение подсудимым (п. 3 ч. 3 ст. 309 УПК). Суд руководствуется этим основанием, оправдывая подсудимого в случаях, когда имеющиеся доказательства недостаточны для достоверного вывода о виновности подсудимого и объективно исключается возможность собирания в подтверждение обвинения иных доказательств как в суде, так и в ходе дополнительного расследования.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.