телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАОдежда и обувь -30% Бытовая техника -30% Разное -30%

все разделыраздел:Законодательство и правоподраздел:Право

Римское право

найти похожие
найти еще

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Така віра була б противна історії, була б противна і тому духу вільного дослідження, яким були сповнені самі творці римського права – римські юристи. Гаслом сучасної юриспруденції є знаменитий вислів Ієрінга: ”durch das romische Rech , aber uber dasselbe hi aus" "через римське право, але уперед, далі його". Засвоївши те, що було створено предками, нащадки повинні працювати далі самі, бо правові проблеми не такі, щоб вони могли бути вирішені раз і назавжди. Нові умови постійно ставлять на чергу нові задачі, і юриспруденція повинна постійно залишатися на своєму посту. Її вищим покликанням, її боргом перед народом є освітлення умов, що змінюються в історії і виникаючих в зв'язку з ними проблем. Бути попереду народу, освітлювати йому шлях, направляти його правосвідомість до блага і правди в людських відносинах - такий істиний обов'язок юриспруденції і її окремих представників. Розвиток держави, суспільства знаходиться в прямій залежності від розвитку права. Ось саме чому у праці буде розглядатися розвиток держави та суспільства саме через призму розвитку права та еволюції правових відносин. Зміни у суспільному житті Риму напередодні встановленя Республіки Встановленню Республіки передував Царський період розвитку Риму. При встановленні основних рис суспільного устрою царського періоду велике значення мають різні пережитки давніх установ, які залишалися в римському ладі і в наступному епосі. Сам інститут царської влади продовжував існувати в особі одного з вищих жреців, що носив назву rex sacrorum. Рід і сім’я Царська епоха була перехідною від первісного громадського ладу до класового суспільства. Основною суспільною одиницею був батьківський екзогамний рід. Пережитки родових відносин зберігалися і в історичну епоху. Члени роду були пов'язані взаємним правом успадкування. Вони мали загальні релігійні свята, а також загальне кладовище. У ранню епоху рід мав загальні земельні володіння. Родичі повинні були взаємно захищати один одного. Риси родового ладу зберігалися в римських іменах. Імена римлян складалися з двох, а в подальший час часто з трьох, іноді навіть більше частин. Перша частина - це особисте ім'я (рrае ome ), друга - родове ім'я ( ome ); згодом третя частина, що з'явилася, прізвисько (cog ome ), означала гілку роду, або відносилася тільки до даної особи. Наприклад: Публій (особисте ім'я) Корнелій (родове ім'я) Сципіон (прізвисько, що відноситься до гілки роду) Африканський (почесне індивідуальне прізвисько) Старший (на відміну від іншого. Молодшого). У царську і ранню республіканську епоху було тільки особисте ім'я і родове . Окремі сім'ї могли приймати в рід чужаків, і ці останні ставали членами роду. Старшини родів (pri cipes), мабуть, обиралися. Роди розділялися на сім'ї. Після розкладу первісно-общинного ладу відомі елементи родової організації збереглися. Хоч зв'язки між родичами значно слабшали і багато які інститути родового ладу зникли, все ж його межі залишалися у вигляді пережитків. Роди перетворилися в замкнені корпорації. По мірі ослаблення родових зв'язків посилювалася і римська сім'я (familia), протягом сторіч залишалася основною господарською і суспільною одиницею.

У ранню епоху військова організація співпадала з політичною. Згодом це положення зберігалося як пережиток. Збори по центуріях скликалися за межею міста, на Марсовому полі. Громадяни збиралися на світанку; спочатку всі вони були озброєні. Голосування відбувалося по центуріям, причому кожна центурія мала один голос. Рішення центуріальних коміцій було законом (lex), який входив в силу лише після формального схвалення його сенатом (auc o-ri as pa rum). Після видання закону Гортензія законодавча діяльність відходить поступово до трибутних коміцій, і тільки питання війни і миру розглядалися завжди центуріатними коміціями. Вирішальне значення в цих коміціях по сервіанському устрою мали громадяни, що володіли високим майновим цензом . З середини V ст. набули значення збори по трибам – трибутні коміції (comi ia ribu a). Спочатку в них брали участь тільки плебеї, що збиралися по трибам для вибору плебейських магістратів. Згодом нарівні з плебейськими зборами (co cilia plebis) скликалися по трибам збори всіх громадян. У давнину трибутні коміції обирали лише нижчих магістратів, але потім їх роль в законодавчій діяльності Республіки збільшилась. Після ряду законів, останній з яких був проведений Гортензієм в 287 р., було встановлено, що рішення плебса по трибам мають силу закону, тобто прирівнюються до постанов центуріатних коміцій. Трибутні коміції збиралися в різних місцях: на Форумі, на Капітолії, іноді за містом. У кінці Республіки для виборів магістратів вони проводилися на Марсовому полі. Скликали і головували на них курульні магістрати (консул, диктатор, претор, курульний еділ) або ж плебейські магістрати (народний трибун, плебейський еділ). У першому випадку збори називалися comi ia ribu a, у другому co cilia plebis. Голосування проходило по трибам. До уваги приймався голос окремої триби. Якщо за пропозицію висловлювалася більшість триб, воно ставало законом. Спочатку рішення називалося plebisci um, згодом – lex plebeive sci um або просто lex . На народних зборах відбувалися вибори магістратів і вирішувалися лише найважливіші питання. Порядок проведення засідань виключав можливість всебічного обговорення питань. Сфера компетенції різних видів народних зборів не була точно розмежована. Завдяки цьому безпосередній вплив народу на політичне життя був обмежений. Римські громадяни по суті були позбавлені політичної ініціативи, бо на народних зборах вирішували тільки ті питання, які підіймали магістрати, які збирали збори. Питання поточного політичного життя вирішувалися магістратами і сенатом. Магістратури ділилися на ординарні (звичайні) і екстраординарні (надзвичайні). Магістрат, як показує саме слово (magis er – начальник), стоїть над народом, разом з народом він є носієм державної «величі». Образа його прирівнюється до образи величі римського народу. Під час перебування на своїй посаді магістрат не може бути притягнутий до відповідальності і не може бути зміщений. “Виконання обов'язків магістрату не служба, а ho or – честь, пошана ”. Всі магістратури були неоплачуваними, виборними, терміновими (крім цензора всі ординарні магістрати обиралися на один рік), крім диктатури всі були колегіальними.

У часи війни з самнитами і з Пірром в Римі ходять срібні драхми з Кампанії і Великої Греції. Після перемоги над Пірром, в 268 р., римляни перейшли до карбування срібної монети, Було встановлене відношення срібла до бронзи, як 1:120 ”. Одиницею грошової римської системи був встановлений денарій, відповідний аттичній драхмі і рівний 10 бронзовим ассам. Дрібною срібною монетою був сестерцій, рівний 1/4 денарія. У порівнянні з грецькими містами Рим пізно переходить до карбування монети, а це свідчить про те, що в Римі, незважаючи на розвиток торгівлі і велике поширення лихварських операцій, переважали ще натурально-господарські відносини. Рабовласництво широко впроваджувалося в господарство. Число рабів не було ще значним, але війни збільшували їх притік, і встановлений в 357 р. податок на відпуск рабів на волю вказує на розвиток торгівлі рабами. Основою господарства було землеробство. Для IV ст. характерна наявність державної громадської власності і розвиток приватної власності. «Громадська власність як державна власність, ager publicus відділена тут від приватної власності. Власність окремої людини сама безпосередньо не є тут громадською власністю.» (Маркс, Форми, попередні капіталістичному виробництву, «Пролетарська революція» № 3, 1939, стор. 153). Значення римського аграрного законодавства як раннього, так і більш пізнього полягає передусім в забезпеченні більшого числа громадян спадковою землею. Розвиток рабовласництва і лихварства веде до концентрації земельної власності і до спроб фактичного розширення її за рахунок державного земельного фонду (ager publicus). Але керівники плебса виступають проти цих спроб, захищаючи інтереси селянства. Завоювання, що супроводилося конфіскацією земель підкореного населення, лише сповільнювало цей процес, але не могло його зупинити, оскільки кращі землі захоплювалися представниками нобілітета, серед яких нерідко зустрічалися навіть ті, хто виступав на стороні плебеїв. Можна указати на Ліцинія, осудженого за те, що він порушив ухвалений з його ж ініціативи закон про земельний максимум. Розвиток рабовласництва і мінового господарства веде до посилення лихварського капіталу. Плебеям вдалося добитися скасування боргового рабства, але закони, що неодноразово повторяються проти лихварства не могли припинити посилення його гніту. Боротьба патриціїв і плебеїв привела до рівняння в політичних правах нижчого стану. Виграла від цього передусім верхівка плебса, яка об'єдналася з патріціанськими родами, що збереглися. Плебейська маса добилася визнання прав особистості, але економічне становище її не поліпшилося. Виходу з цього плебеї шукали в завоюванні. У деяких випадках плебс був настроєний більш агресивно, ніж сенаторський стан. Населення Рима і завойованих ним областей ділилося на декілька груп, які розрізнялися по мірі правоздатності. Повною правоздатністю володіли римські громадяни (cives). “Повна правоздатність характеризувалася наступними рисами: a) jus co ubii - право браку, тобто квиритський шлюб, що супроводжувався певними юридичними наслідками (батьківська влада, право дітей на спадщину батька сім”ї і т.д.); б) jus commercii - повна майнова правоздатність з правом звертатися до римського суду для захисту своїх матеріальних інтересів; в) jus suffragii - право голосу, тобто право участі в народних зборах; г) jus ho orum - право висувати свою кандидатуру на магістратури ”.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Большой энциклопедический словарь (Часть 2, ЛЕОНТЬЕВ - ЯЯТИ)

В 1962-68 премьер-министр ПОМПИЙ Африканский (Карфагенский) (ум. ок. 250) - воин, христианский мученик, пострадавший в гонение императора Деция. Память в Православной и в Католической церкви 10 апреля. ПОМПИЙ (Клеомен) Критский (ум. 250) - христианский мученик, пострадавший в гонение императора Деция. Память в Православной церкви 23 декабря (5 января). ПОМПОНАЦЦИ (Pomponazzi) Пьетро (1462-1525) - итальянский философ, ведущий представитель аристотелизма эпохи Возрождения. В духе учения о двойственной истине отвергал возможность рационального доказательства бессмертия души как истины религиозного откровения; нравственная добродетель - сама по себе естественная награда человека. Оказал влияние на европейское свободомыслие 16-17 вв. Сочинение "О бессмертии души" вызвало бурные нападки со стороны ортодоксального томизма. ПОМПОНИЙ ЛЕТ - см. Лет Помпоний. ПОМПОНИЙ (Pomponius) Секст - римский юрист 2 в. н. э. Труды по гражданскому праву. Автор вошедшего в Дигесты краткого руководства по истории римского права. ПОМЯЛОВСКИЙ Николай Герасимович (1835-63) - русский писатель

скачать реферат Возбуждение гражданского дела

Это положение, сформулированное еще в римском праве, известно как презумпция отцовства. Отцовство мужа матери ребенка подтверждается фактом регистрации брака. Поэтому женщина, состоящая в браке, при регистрации ребенка не должна представлять какие-либо доказательства происхождения ребенка от мужа. Для этого ей достаточно предъявить свидетельство о браке. Отцом ребенка признается муж матери, если не доказано иное. Это означает, что запись об отце ребенка, если она не соответствует действительности, может быть оспорена в судебном порядке. В соответствии с СК РФ презумпция отцовства действует не только во время брака, но также и в течение определенного периода времени после его прекращения или признания недействительным. Этот период равен сроку, в течение которого может протекать беременность. Ранее действовавший срок в 10 месяцев заменен на срок в 300 дней. Это изменение уточняет возможные сроки вынашивания ребенка в соответствии с данными медицины и приводит содержание данной нормы в соответствие с общепринятыми международными правовыми нормами.

Ящик хозяйственный, 30 литров.
Материал: пластик. Размер: 470х370х245 мм. Объем: 30 л. Цвет товара в ассортименте, без возможности выбора.
544 руб
Раздел: Более 10 литров
Паркинг 4-уровневый с дорогой и автомобилями, красный.
В набор входит: лифт с подъемным механизмом, светофор, дорожные знаки, заправка, машинки. Размер паркинга в собранном виде: 84,5х84,5х61
2167 руб
Раздел: Многоуровневые парковки
Карандаши цветные, 24 цвета.
Цветные карандаши в картонной коробке. Прочный грифель. Яркие цвета. Мягкое письмо и ровное закрашивание. Материал корпуса: дерево. Форма
324 руб
Раздел: 13-24 цвета
 Большой энциклопедический словарь (Часть 2, ЛЕОНТЬЕВ - ЯЯТИ)

Наибольшее значение имела рецепция римского права. РЕЦЕССИВНОСТЬ (от лат. recessus - отступление) - форма взаимоотношений двух аллельных генов, при которой один из них - рецессивный - оказывает менее сильное влияние на соответствующий признак особи, чем другой доминантный. РЕЦИДИВ (от лат. recidivus - возвращающийся) -1) в медицине - возврат клинических проявлений болезни после ремиссии.2) Возврат, повторение какого-либо явления после кажущегося его исчезновения. РЕЦИДИВИСТ - лицо, совершившее преступление повторно и имеющее судимость. Рецидивисты несут более строгую уголовную ответственность. Российское уголовное право предусматривает специальный порядок ответственности особо опасных рецидивистов (признать лицо таковым вправе только суд). РЕЦИПИЕНТ (от лат. recipiens - род. п. recipientis - получающий, принимающий), человек или животное, которому пересаживают какой-либо орган, ткань или клетки др. организма с лечебной целью (переливание крови, пересадка сердца и др.), для экспериментальных исследований функций органов и клеток, иногда в косметических целях

скачать реферат Ответственность в гражданском праве

Непреодолимая сила как граница ответственности без вины – это квалифицированный случай (casus major), правонарушение, которое, в отличие от «обыкновенного случая» (casus mi or) имеет своей субъективной стороной не «относительное», а «абсолютное отсутствие вины правонарушителя, отсутствие ее даже с точки зрения высокого критерия неосторожности, обусловленного действием 1Бартошек М. Римское право (понятия, термины, определения. М., 1989.448 С. 2Смирнов В.Т., Собчак А.А. Общее учение о деликтных обязательствах в советском гражданском праве. Л., 1983. 151 С. 3Комаров А.С. Ответственность в коммерческом обороте. М., 1991. 208 С. объективного обстоятельства, которое в силу присущего ему внешнего характера по отношению к деятельности правонарушителя и свойства непредотвратимости исключает противоправность его действий. Тот факт, что непреодолимая сила, по общему правилу, исключает ответственность, свидетельствует о том, что гражданским правом РФ ответственность без вины допускается только до непреодолимой силы, только «за casus mi or».

 Философия (Учебник)

Данная форма собственности рассматривается как крайне неэффективная, ибо ведет к поощрению менее трудолюбивых (когда за разный труд люди получают равную долю общественного продукта). Другим существенным недостатком общественной собственности признается возможность появления на ее основе крайне унитарного и авторитарного типа государственности, когда граждане будут находиться в полной зависимости от власти. Третьим аргументом Аристотеля в этом споре является демографический фактор: при общественной собственности на землю и уравнительном распределении материальных благ, с одной стороны, и фиксированном числе жителей в государстве Платона - с другой, может возникнуть ситуация, когда избыточное население, появляющееся в условиях неконтролируемого деторождения, окажется перед угрозой голодной смерти и выступит против существующего строя. В связи с этим Аристотель подвергает критическому анализу как теорию Платона, так и некоторые другие, в том числе компромиссные варианты решения проблемы собственности и власти. Власть и право в философских теориях средних веков Синтез римского права и учения христианской церкви в период средневековья не разрешил этой дилеммы, а, скорее, даже усилил ее

скачать реферат Виндикация

Приобретение добросовестным приобретателем права собственности на вещь, в отношении которой виндикационный иск собственника не подлежит удовлетворению, на основе приобретательной давности , думаю,не соответствует не только целям защиты интересов оборота, но и -идее самой приобретательной давности.Значение давности в праве вообще и ,в частности ,приобретательной давности, сводится к определенному компромиссу между интересом управомоченного лица и интересами третьих лиц и общества в целом. Изначально, со времени римского права, приобретательная давность считалась способом приобретения права собственности на вещь,уже имеющую собственника.(на «ничейные» вещи право собственности возникало сразу с момента завладения ими)48 Приобретательная давность вводилась в целях устранения неопределенности в праве и обеспечении интересов лиц ,длительное время добросовестно владевших вещью.С одной стороны известно,что вещь имеет собственника,но не ясно,кто он.С другой - эта вещь находится в фактическом добросовестном владении у несобственника,не имеющего прав на нее.В то же время длительное неосущуствление собственником своих прав давало основания предположить,что он потерял интерес к вещи,тогода как она представляла определенную ценность для ее фактического владельца.Т.о.в этой ситуации сталкивались интересы собственника и фактического владельца.

скачать реферат Имущественные правоотношения Франции по кодексу Наполеона

Балтийский русский институт Характеристика имущественных правоотношений по гражданскому кодексу Франции 1804 года Студент Преподаватель Рига,2000 ВВЕДЕНИЕ Гражданский кодекс Франции 1804 года был введен в действие Наполеоном Бонапартом и действует по сей день. Важнейшим принципом Кодекса Наполеона является принцип равенства всех людей перед законом. Кодекс послужил образцом для законодателей многих стран. Состоял кодекс из трех частей - лица, вещи, обязательства. Структура кодекса заимствована из римского права (Институции Гая). На основе римского права, приспособленного к обстоятельствам, были написаны вещное и обязательственное право. Семейное и наследственное право основывалось на старом французском обычном праве. Последнее официальное издание Кодекса состоялось в 1816 году. ДВИЖИМЫЕ И НЕДВИЖИМЫЕ ВЕЩИ. Кодекс Наполеона делит вещи на движимые и недвижимые. Недвижимыми вещами считаются вещи, недвижимые по своей природе или по своему назначению, или вследствие предмета, принадлежность которого они составляют. Так недвижимыми вещами по своей природе являются: земельные участки и строения, ветряные и водяные мельницы, утвержденные на столбах и являющиеся частью строения, не собранный урожай и не снятые с деревьев плоды, растущие деревья.

скачать реферат История государства и права зарубежных стран

Добросовестный владелец не знает и не должен знать о том, что он не имеет права владеть данной вещью. В римском праве предусматривалось, что добросовестный владелец может приобрести право собственности по давности и устанавливались сроки добросовестного владения. Так, Законы XII Таблиц (Таблица VI-2) устанавливают срок владения движимой вещью в один год. По истечении этого срока фактический добросовестный владелец становится собственником. Но право собственности не приобретается на краденые вещи, независимо от срока давности. Основным средством защиты права собственности в Риме являлся виндикационный иск (rei vi dica io). Сторонами являлись: истец – собственник, и ответчик – фактический обладатель вещью. Виндикационный иск предполагал доказательство истцом своего права собственности. Существовал ещё способ защиты тогда, когда вещь остаётся во владении собственника, но кто-то незаконно стесняет осуществление этого права . Он называется ac io ega oria – « иск, отрицающий право ответчика на совершение таких действий».

скачать реферат Некоторые особенности регулирования обязательственных отношений по статутному праву Великого княжества Литовского

Интересно, что аналогично данная ситуация регулировалась в римском праве. В Дигестах, например, нет упоминаний о том, что обязательства должны были быть выполнены только должником. Обязательство могло быть выполнено любым лицом / 5, кн. 3, титул 5, фр-т 38 /. Кроме этого, и платить нужно было кредитору либо тому, кому он укажет, либо опекуну, поверенному, наследнику / 5, кн. 46, т. 3, фр-т. 49 /. В этом смысле законодатель ВкЛ подвергает меньшей конкретизации круг лиц, которые могут выступать в качестве “заступца”. Возможно также имелись в виду опекуны, родители и др. В то же время выделялись долевые и солидарные обязательства. Если каждый должник должен был выполнить все действие, составляющее содержание обязательства, или каждый кредитор имел право требовать от должника выполнения всего действия, то такие обязательства являлись солидарными ( сам этот термина начал употребляться значительно позже ) / 6, р. VII, ст. 251 /. Солидарность основывалась на сделке (договоре, завещании) или на постановлении закона. Что же касается долевых обязательств, то в этом случае должник обязан был выполнить только часть договоренности и верник (кредитор) имел право от каждого должника требовать только выполнения части условного действия. Статут 1588 г. прямо предписывал, что по обязательствам, возникшим на основе одного “листа”, каждый из участников выполнял свою часть обязательства и отвечал перед верником за ее выполнение /6, р. VII, ст. 25 /. Также в феодальном законодательстве предусматривался неравный объем правомочий субъектов обязательственных правоотношений.

Беспылевой цветной мел, 100 шт.
Цветные мелки для рисования по школьным доскам, асфальту, бумаге и другим поверхностям. Удобны в использовании, не пылят, яркие и
424 руб
Раздел: Мел
Набор стаканов "Loraine", 6 предметов, 260 мл.
В наборе: 6 стаканов. Материал: стекло. Цвет: прозрачный. Рисунок: золотой орнамент. Объем: 260 мл. Информация об объеме изделия,
321 руб
Раздел: Наборы посуды
Подушка "Нордтекс. Цветочный заяц", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки
скачать реферат Фашизм

В первых трёх пунктах программы содержались требования отмены Версальского договора и полного “самоопределения” для всех немцев под которым подразумевалось создание “Великой Германии” за счёт земель принадлежавших другим странам - так называемых “потерянных земель”. Подчёркивалась необходимость расширения германской территории, наряду с этим выдвигались требования полной конфискации военных прибылей (пункт 12), проведения аграрной реформы (пункт 7), огосударствлевания трестов (пункт 13),участия в прибылях крупных предприятий (пункт14). Ряд пунктов касался вопросов образования этики и морали. 19 пункт требовал “замены римского права немецким народным правом”. ”Партия, - говорилось в 24 пункте, - ведет борьбу против еврейско-материалистического дух внутри нас и вне нас и убеждения, что длительное оздоровление нашего народа может последовать только изнутри, наше общее благо выше личной выгоды”. Подчёркивалось превосходство “германской расы, как “носительницы высоких моральных чувств“.23 Между тем, Гитлер добился избрания в руководящий комитет партии, где возглавил отдел вербовки новых членов.

скачать реферат Кодекс Наполеона 1804 года. Римское право древнейшего периода

Римское право древнейшего периода (YI в. до н.э. – сер. III в. до н.э.) 1-4 стр. Гражданский кодекс Франции 1804 г. (общая характеристика) .4-10 стр. 3. Список литературы .11 стр. Римское право древнейшего периода (YI в. до н.э. – сер. III в. до н.э.) В истории римского государства различают три основных периода. Первый – древнейший царский – от основания Рима его первым царем Ромулом до изгнания последнего царя Тарквиния по прозвищу Гордый в 509 г. до н.э.; второй период – республиканский – охватывает примерно пятивековую историю (509-27 гг. до н.э.). И третий – имперский – распадается на два подпериода: период принципата, когда принцепс (первый в списке сенаторов) становится самой первой величиной в государстве и совмещает властные функции многих высших должностей республики – главного жреца (понтифик), главнокомандующего армией, трибуна и др., и период домината ( от domi us – господин), который знаменует дальнейшую эволюцию властной и территориальной структуры империи. Принципат датируется 27 г. до н.э. и 284 г. н.э., доминат охватывает период с 284 по 476 г. Римское право по классовому содержанию было рабовладельческим.

скачать реферат Законы XII таблиц

Таким образом, Законы XII таблиц рисуют сложный состав римской общины начала Республики, разные формы собственности, которые в ней существовали. 2. Основополагающие характеристики римского права по Законам XII таблиц. 2.1 Пправо собственности Важной чертой римского права собственности было под подразделение вещей на два типа – res ma cipi и res ec ma cipi. К первому типу относилась земля (поначалу около Рима, а затем вся земля в Италии вообще), рабочий скот, рабы, здания и сооружения, т.е. объекты традиционно общинной собственности. Ко второму типу относились все прочие вещи, обладание которыми могло быть индивидуализировано. Для отчуждения вещей первой категории-продажи, мены, дарения и пр. - требовалось соблюдение формальностей, носивших название манципации. Слово это произошло от "ma us" - рука и заключает в себе образное представление о переходе собственности при наложении руки на приобретенную вещь. Наложив руку, следовало еще сказать: "я утверждаю, что эта вещь принадлежит мне по праву квиритов." (то есть потомков обожествленного Ромула-Квирина).

скачать реферат Право собственности и другие вещные права

Такого рода вопросы были легко разрешимы в то время, когда земля находилась в общественной собственности (племени, рода, общины). Но с возникновением права частной земельной собственности собственник земельного участка не обязан был помогать соседу, не имевшему на своей земле воды, пастбища и т.п. Земельные участки, отрезанные от публичной дороги землями других собственников или лишенные воды и других естественных благ, нельзя было использовать без предоставления собственнику этого земельного участка права пользоваться в соответствующем отношении чужой землей. С ростом городов и увеличением плотности городской застройки собственники городских земельных участков стали нуждаться в правовом средстве, с помощью которого можно было бы предупредить полное затемнение одного земельного участка постройкой на соседнем участке и т.д. Подобного рода потребности в римском праве удовлетворялись двумя путями. Можно было договориться с соседом о том, чтобы он принял на себя определенное обязательство впользу данного собственника земли: например, чтобы он обязался давать собственнику данного участка выход через свою землю на общественный проезд, или чтобы он обязался давать ему ежедневно десять ведер воды и т.п. Однако, этот путь был не вполне надежным, потому что такое обязательство имело личный характер: например, стоило собственнику земли, принявшему на себя подобного рода обязательство, продать свой участок, и пользование этой землей со стороны соседа могло продолжаться только при условии согласия нового собственника.

скачать реферат Освобождение от ответственности во внешнеэкономическом договоре (форс-мажор)

В-третьих, неосуществимость должна наступить без вины стороны, претендующей на освобождение от обязательства. В-четвертых, эта сторона не должна принимать на себя более обременительное обязательство, чем это вытекает из закона. (1, с.63) Основная идея, на которой построена договорная ответственность во французском праве, как и в праве других стран, относящихся к континентальной системе, заключается в том, что обязательство, имеющее своим содержанием то, что невозможно исполнить, является юридически ничтожным. Так же это было сформулировано и в римском праве: невозможное не может быть обязательством (impossibilium ulla es obliga io). Обстоятельство, выступающее в качестве основания освобождения должника от ответственности за нарушение договора, в теории и на практике принято называть «форс-мажором». Следует отметить, что под этим термином во французском праве понимается не только «непреодолимая сила», но и «случай», поскольку с точки зрения Закона (ст.1148 ГК) между этими двумя понятиями стоит знак равенства, и большинство французских авторов считают их синонимами, которые обозначают всякое обстоятельство, постороннее должнику и создавшее препятствия к исполнению обязательства. (1, с.67) Право ФРГ также устанавливает принцип: невозможность исполнения, существовавшая в момент заключения договора, делает договор ничтожным.

Фиксатор головы ребенка для автокресла "Совы".
Клювонос надежно поддерживает голову ребенка во время сна в автокресле и не сползает со лба ребенка на лицо и шею, так как система
730 руб
Раздел: Удерживающие устройства
Карандаши цветные "Artberry", 24 цвета.
Шестигранные цветные карандаши с толщиной грифеля 3 мм, толщина самого карандаша 7 мм. Увеличенное количество цветовых пигментов для еще
321 руб
Раздел: 13-24 цвета
Комплект пеленок для девочки Idea Kids однотонный из бязи (3 штуки, 120х75 см).
Пеленки - это самые первые вещи, в которые Вам предстоит одеть Вашего малыша. Комплект пеленок станет верным помощником в первые месяцы
357 руб
Раздел: Пелёнки
скачать реферат Регламентация договора в Российском гражданском праве

Фактически та же идея нашла отражение в ст. 702 нового Кодекса. Обязанность подрядчика «выполнить определенную работу и сдать ее результат» означает, что риск, связанный с недостижением результата, лежит на подрядчике. Здесь, как и ранее, действует принцип: «нет результата, нет и оплаты». Однако, если согласиться с включением трудовых договоров в число гражданских, нет никакой необходимости в том, чтобы превратить его непременно в разновидность договора подряда. Имеется в виду существование теперь наряду с подрядом такого же самостоятельного договора - возмездного оказания услуг. Разграничение договоров подряда и возмездного оказания услуг берет начало в римском праве. Имеется в виду признание в качестве самостоятельной разновидности найма, в частности loca io-co duc io operis (найма работ, ставшего подрядом) и loca io-co duc io operarum (найма услуг). Среди ряда особенностей первого договора можно указать на то, что цель, на которую он направлен, составляет экономический результат (opus). Этого признака был лишен договор услуг.

скачать реферат Прекращение деятельности юридических лиц

Судьба имущества и обязательств (если такие были) корпорации римским правом отрегулированы не были. Римское право не создало подробной и разработанной теории юридического лица. Не давала единого понимания этой категории и правовая практика, основанная на римской юридической культуре. Многие характеристики этой важной для развития хозяйственной активности и общественных связей индивидов правовой, категории были в римской догматике двойственны. Так, позднее было признано, что не противоречит праву и его коренным основаниям наличие всего лишь 2-х субъектов для объявление корпорации существующей и способной к правовым действиям. Увлечение абстрактностью понимания свойств юридического лица привело к тому, что, например, римский юрист Флорентине (II в.н.э.) рассматривал наследственную массу как обладающую самостоятельным юридическим качеством и как подобие юридического лица. Помимо вышеотмеченных особенностей догматического понимания в римском праве этой категории, специфика содержания юридического лица состояла в том, что в римском праве это не был отдельный субъект юридических действий, а в большей степени только совокупность прав большего или меньшего объема, смотря по виду и по обстоятельствам. §2. Современные теории природы юридического лица.

скачать реферат Право собственности как проявление отношений собственности. Частная и общественная собственность

Отношения собственности имеют две стороны: внешнюю и внутреннюю. Внешним выражением, оболочкой отношений собственности выступают традиции и обычаи, мораль, принуждение (насилие), право. Именно юридический (правовой) аспект отношений собственности позволяет всесторонне их выразить, обеспечить наиболее эффективное и динамичное их развитие. Юридическая оболочка позволяет зафиксировать права собственности, законодательно их регулировать, учитывать происходящие изменения (возникновение, отчуждение, прекращение и восстановление прав собственности). Содержание отношений собственности составляют экономические отношения между людьми по производству, распределению (перераспределению), обмену и потреблению продуктов. Обратимся к экономической стороне вопроса - центральной, самой существенной в отношениях собственности. До сих пор среди ученых-экономистов и правоведов нет единства в трактовке отношений собственности. Не занимая предвзятой позиции в отношении тех или иных взглядов, попробуем разобраться в существе вопроса исторически - со времен Древнего Рима (римского права), первой наиболее отчетливо сложившейся экономической системы.

скачать реферат Римское частное право классического периода

В чем же было их отличие? Приведем определение, которое дает нам римский юрист Ульпиан "Публичное право есть то, которое относится к положению римского государства; частное – которое к пользе отдельных лиц". То есть под публичным правом понимаются те нормы, которые охраняют интересы государства и определяют правовое положение государства и его органов. Сюда относятся: строение государственных органов, компетенция государственных учреждений и должностных лиц, акты, выражающие властвование государства (взимание налогов и т.д.) и другое. Под частным же правом понимаются нормы, защищающие интересы отдельного лица в его взаимоотношениях с другими людьми. Сюда относятся: семейное, наследственное, обязательственное право и др. В настоящее время под частным правом понимают а) гражданское право и б) торговое право. Следует учитывать, что в Древнем Риме не существовало современного понятия "гражданское право". Попробуем разобраться, что из римского права можно отнести к гражданскому праву в современном понятии. Если идти непосредственно от слова "гражданский", то ему в латинском языке соответствует слово civilis. Но ius civilis в римском праве имеет различное значение.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.