телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАОдежда и обувь -30% Электроника, оргтехника -30% Всё для хобби -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Микроэкономика, экономика предприятия, предпринимательство

Контрольна

найти похожие
найти еще

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Додаткові галузі створюються для раціональнішого використання робочої сили, засобів праці та відходів виробництва основних галузей. Підсобні галузі призначені для обслуговування основних і додаткових галузей, а також для переробки продукції, яка швидко псується і погано транспортується. У сільському господарстві склались такі основні форми спеціалізації: зональна (територіальна] — виробництво в регіоні тих видів продукції, для яких є найсприятливіші природні та економічні умови; господарська — спеціалізація агропромислових і сільськогосподарських підприємств на виробництві певного виду продукції; внутрішньогосподарська — відокремлення підрозділів підприємств з виробництва чітко визначених видів продукції (або робіт); технологічна (стадійна) — перетворення окремих стадій (часткових процесів) єдиного виробничого процесу будь-якого кінцевого продукту на самостійні виробництва; внутрішньогалузева — господарства або їхні підрозділи займаються виробництвом різних продуктів, що є продукцією однієї галузі. Спеціалізація сприяє розвитку масового виробництва. На спеціалізованих підприємствах є можливість організувати поточне виробництво, застосувати продуктивніше устаткування і краще його використовувати, механізувати і автоматизувати виробничі процеси. Це забезпечує значне зростання продуктивності праці та зниження витрат підприємств.2.(40) Формування та розподіл прибутку виробничого підрозділу підприємства. Одним з важливих показників, що характеризує кінцеві результати діяльності підприємств, є прибуток. Прибуток — це грошове вираження різниці між вартістю реалізованої продукції та витратами на її виробництво В умовах ринкової економіки значення прибутку істотно зростає. По-перше, раніше прибуток розглядався як грошове вираження додаткового продукту. Це означало, що він не міг бути використаний для задоволення особистих потреб людини. Сьогодні прибуток уже не вважають тільки додатковим продуктом. Частина прибутку може становити винагороду такого специфічного чинника, як підприємництво (так званий нормальний прибуток). Крім того, працівники підприємства також можуть брати участь у розподілі прибутку, який далі використовується для задоволення особистих потреб. Отже, не весь прибуток є додатковим продуктом. По-друге, деякі економісти визначали прибуток як частину чистого доходу. Іншу частину чистого доходу відносили до податку з обороту, який був одним з головних складових доходу державного бюджету. Сьогодні податок з обороту не застосовується, і тому прибуток уже не є частиною чистого доходу. В умовах ринкової економіки прибуток є узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності підприємств, метою їхньої діяльності. Прибуток підприємств формується за рахунок таких джерел: 1) продаж (реалізація) продукції 2) продаж іншого майна 3) позареалізаційні операції. 1) Прибуток від продажу продукції є основним складником загального прибутку. Це прибуток від операційної діяльності, яка відображає місію і профіль підприємства. Він обчислюється як різниця між виручкою та її повною собівартістю (без урахування ПДВ і акцизного збору).

До молодших робітників відносяться лінійний працівник, токар, швачка, майстер, завідувач лабораторією і т.п. Робота робітників нижчої ланки є найрізноманітнішою, характеризується частими переходами від одного виду діяльності до іншого. Ступінь відповідальності працівників нижчої ланки не дуже висока, іноді в роботі присутня значна доля фізичної праці. 2. Робітники середньої ланки. Вони контролюють роботу працівників нижчої ланки і передають оброблену інформацію для працівників та керівників вищої ланки. До даної ланки відносяться: завідувачі відділом, виконроби, декан і т.д. На працівників середньої ланки лягає істотно велика частка відповідальності. 3. Робітники вищої ланки. Сама нечисленна категорія. Вони відповідають за розробку й реалізацію стратегії організації, за прийняття особливо важливих для неї рішень. До працівників (керівників) вищої ланки відносяться: президент компанії, міністр, ректор і т.д. Робота керівника вищої ланки є дуже відповідальною, тому що фронт роботи великий, а темп діяльності напружений. Їхня робота, в основному, полягає в розумовій діяльності. Вони постійно повинні приймати управлінські рішення. Поділ праці, як уже зазначалось, є важливим чинником подолання суперечності між безмежними потребами й обмеженістю ресурсів. Однак цей чинник діє у певних межах і тому не стосується всіх економічних ресурсів, зокрема, тих, які обмежені природою і не відновлюються після виробничого споживання. Інакше кажучи, поділ праці не може відновити запаси нафти, газу, вугілля, залізної руди та інших природних ресурсів. Проте поділ праці може успішно долати обмеження виробничих можливостей. І це досягається завдяки тому, що поділ праці є важливим чинником підвищення продуктивності праці. Історія свідчить, що людство саме тому приділяло увагу поділу праці, що він зумовлював значне зростання її продуктивності. Економічною формою поділу праці є спеціалізація. Спеціалізація — це поділ старих і формування нових галузей суспільного виробництва, а також поділ праці всередині галузі. Найважливішими чинниками виробництва є розвиток ринкових відносин, зростання масштабів виробництва, науково-технічний прогрес. Найголовнішою ознакою спеціалізації є виробництво певного продукту або частини його. Спеціалізація веде до того, що виробник, як правило, виробляє продукцію не для себе, а для інших членів суспільства, часто його продукція не є предметом особистого чи виробничого споживання. Отже, спеціалізація обумовлює об'єктиві у необхідність товарного обміну між членами суспільства. Наявність такого обміну внаслідок спеціалізації веде до удосконалення виробництва. Уже давно відомо, що відсутність спеціалізації, так звана самозабезпеченість у господарстві, породжує неефективність виробництва. Як зауважують американські економісти Стенлі Брю і Кемпбел Макконел в своїй «Економікс», «людина, яка береться за все, може бути досить яскравою особистістю, але вже продуктивністю праці вона явно не відзначається». Які переваги забезпечує спеціалізація виробництв? V По-перше, вона значно збільшує продуктивність праці. Це пов'язано з тим, що спеціалізація створює умови для організації безперервного (поточного) процесу виробництва, застосування найдосконаліших засобів праці, впровадження механізації та автоматизації виробництва, досягнення повного і ефективного використання технологічного устаткування, удосконалення структури підприємств, підвищення кооперації праці.

Оплата праці (заробітна плата) – це винагорода в грошовій або натуральній формі, яка повинна бути виплачена роботодавцем найманому працівникові за виконану ним роботу. Розмір цієї винагороди визначено трудовим договором між працівником і власником або уповноваженою ним особою. Однак витрати підприємства, пов’язані з використанням найманої робочої сили, не обмежуються тільки виплатою заробітної плати працівникам, що перебувають у трудових відносинах з підприємством і включені до його облікового складу. З одного боку, підприємство для виконання певних робіт за потребою може залучати фізичних осіб (що не перебувають у трудових відносинах з підприємством і, відповідно, не включені до його облікового складу) й оплачувати їхню працю за договорами цивільно-правового характеру. З іншого боку, крім власне заробітної плати, працівникам можуть виплачувати різні види надбавок і доплат, премій, компенсацій тощо. Крім того, деякі види компенсаційних виплат, що фінансує держава або відповідні фонди, виплачують громадянам через підприємства, на яких вони працюють. У свою чергу, підприємство зобов’язане утримувати із заробітної плати працівників прибутковий податок і збори (внески) на пенсійне та всі види соціального страхування, а також деякі інші суми, встановлені законодавством або угодою між працівником і роботодавцем. Отже, між підприємством і його працівниками постійно здійснюються розрахунки, більшість з яких пов’язані з оплатою праці. Як і будь-які інші господарські операції, ці розрахунки повинні бути відображені в бухгалтерському обліку. Система оцінки заслуг – передбачає оцінювання зусиль і поведінки працівника за низкою чинників. Для кожного чинника визначається система балів, а для розрахунків оцінки встановлюються відповідні норми. Періодично розраховується показник ефективності діяльності працівника. Підсумкові результати показують відповідний рівень додаткової зарплати. Система стимулювання конкретних обсягів продукції найуспішніше можна застосувати в тих структурах, які мають завершений виробничий цикл. Такі структури мають власний бюджет, що є пропорційним обсягу продажу продукції. Персонал відчуває прямий зв’язок між ефективністю праці та успіхом підприємства, тобто його процвітанням та прибутковістю. Система розподілу прибутку, зумовленого зростанням продуктивності праці, проектують у такий спосіб, щоб зменшити питомі витрати через заохочування до більш високої результативності праці без підвищення постійних витрат. Ця система базується на визначенні “загального коефіцієнта”, який обчислюється як співвідношення сукупних витрат та обсягу продукції. Це співвідношення береться за базовий коефіцієнт. Використовуючи цей коефіцієнт і враховуючи обсяг продукції знаходять припустимим витрати на робочу силу. Потім ці витрати порівнюють з фактичною зарплатою. Система преміальних виплат базується на тому, що розмір премії узгоджується з конкретними досягненнями підприємства, тобто внеском кожного працівника в загальну справу. Така система поширена в Японії. Окрім щомісячних премій працівник отримує двічі на рік (може і більше) так званий бонус. Система колективного стимулювання використовується тоді, коли заохочення працівників через їхню участь у прибуток є можливим тільки на груповій основі.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Тайны мятеж-войны - Россия на рубеже столетий

Даже фиктивное наступление с направления Петсамо, захваченного русскими 15 октября, заставило бы немцев поспешить с отходом, поскольку они были бы вынуждены опасаться, что их коммуникации, проходящие через Ивало, могут оказаться перерезанными. Когда я предложил контрольной комиссии, чтобы какая-нибудь небольшая часть русской дивизии, стоящая на новой границе в 70 километрах от Ивало, захватила бы перекресток дорог, ведущий в Инари, то получил ответ: предложение слишком запоздало (действительно, об этом следовало подумать в марте, или даже еще раньше, в 1941 году, - С.А.). Однако потом, когда мы 4 ноября овладели населенным пунктом Ивало, оттеснив немцев в направлении Инари, русские не стали медлить с переходом границы и продвижением в направлении Ивало. После этого русские, держа палец на спусковом крючке, большими группировками севернее Бивало, в Кусам и Суомуссалми взяли контроль над обстановкой на всей территории Северной Финляндии. Установленный в соглашении о перемирии срок демобилизации армии заканчивался 5 декабря, и этого придерживались жестко, хотя мы и просили о продлении

скачать реферат Оборудование летательных аппаратов

ЦЕЛЬ РАБОТЫ Целью работы является изучение студентами авиагоризонта АГБ-3 и исследованию его основных эксплуатационных характери- стик. 2. ЗАДАНИЕ НА ПОДГОТОВКУ К РАБОТЕ (Время на подготовку к работе - 2 часа) Изучить назначение, принцип действия, устройство, основные технические данные АГБ-3. Подготовиться к ответу на контрольные вопросы. 3. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 1. Лабораторный стенд 2. Авиагоризонт АГБ-3 3. Контрольно-проверочная аппаратура ПА-АГД-1 4. Поворотная установка ЦГВ 5. Секундомер 4. ЗАДАНИЕ НА ПОДГОТОВКУ К РАБОТЕ 1. Получить допуск к работе 2. Изучить правила работы на установке ПА-АГД-1(см. при- ложение к данной работе) 3. выполнить проверку АГБ-3 согласно методике, изложенной в п. 8 настоящего описания 4. Оформить отчет о проделанной работе 5. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТУ Отчет должен содержать: титульный лист, результаты про- верки АГБ-3 по каждому пункту задания, заключение о годности авиогоризонта к эксплуатации, краткие ответы на контрольные во- просы. 6. КОНТОРЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 1. Свойства 3-ч степенного гироскопа 2. Что такое ¦нутация¦? 3. Как ориентирована по отношению к плоскости горизонта главная ось гироскопа в гироскопе измерителе крена и тонгажа? 4. Определение крена и тонгажа 5.

Ранец "Generic. Wild Horse".
Размер: 37х27х21 см. Раскладной школьный ранец обязательно привлечет внимание вашего ребенка. Ранец выполнен из современного легкого и
2567 руб
Раздел: Без наполнения
Качели детские подвесные "Классик С".
Подвесные качели "Классик С" - это веселый домашний аттракцион для самых маленьких детей. Качели подвешиваются с помощью прочных
450 руб
Раздел: Качели
Стержень для роллеров, синие чернила, F.
Стержень для роллера Parker с чернилами синего цвета, толщина линии — 0,5 мм, длина стержня — 112 мм, длина шарика — 0,8 мм. Цвет чернил:
343 руб
Раздел: Стержни для ручек
 Лунная Троя

Все это считается достаточным для похорон давней мечты о существовании лунных аборигенов. Жизнь не могла там возникнуть, значит Луна необитаема - таков стандартный набор аргументов. Однако Луна уже была обитаемой в 1969-72 гг., когда на ее поверхности работали астронавты. Не исключено, что у них были предшественники, прибывшие со звезд и интересовавшиеся нашей уникальной планетой. За время существования Земли порядка полутора сотен звезд случайно пролетали через Солнечную систему, и тогда межзвездные перелеты были ненамного сложнее межпланетных. А Луна занимает стратегически важное положение в околоземном пространстве, она могла рассматриваться как удобная база и "трамплин" в дальний космос не только стратегами НАСА... Поэтому Луну можно рассматривать как гигантскую контрольно-следовую полосу на подступах к нашей планете. Осмотр ее с целью поиска чужих следов необходим не только ради науки, но хотя бы для обеспечения национальной безопасности (вспомним фильм "День независимости"). Тем не менее, научный и военный истэблишмент отказывается обсуждать даже постановку такой задачи! Планетологи (они же астрономы, геологи, геофизики и геохимики) привыкли иметь дело лишь с "мертвой" природой, поиск же следов разумных существ выходит за рамки их интересов и методов

скачать реферат Общие виды работ, выполняемых на воздушных судах

Перед вылетом бортинженер (бортмеханик, пилот) обязан проверить количество заправленного топ­лива. Требование на фактически заправленное в ВС ко­личество топлива выписывает бортинженер (борт­механик, пилот), инженер смены (авиатехник). Ко­пию требования на ГСМ с указанием номера конт­рольного талона прикладывают к заданию на по- лет. Требование на топливо, необходимое для ТО, выписывает начальник (инженер) смены. После заправки топливом авиатехник, ответствен­ный за выпуск ВС в полет, записывает в бортовом журнале и карте-наряде данные о фактическом ос­татке топлива после полета, количестве заправлен­ного топлива и о его суммарном количестве в ба­ках. Если после этого производилась дозаправка, то записывается количество дозаправленного топли­ва и суммарное количество после дозаправки. 1.8. В случаях, когда на заправку поданы ГСМ, несоответствующие данному типу ВС, при провер­ке выявлена их некондиционность, неправильно оформлен контрольный талон или средства заправ­ки не удовлетворяют предъявляемым к ним тре­бованиям, заправка воздушного судна запрещается.

 Алфавитно-предметный указатель к систематическому каталогу

МЕТОДЫ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ АЛФАВИТНО-ПРЕДМЕТНОГО УКАЗАТЕЛЯ 3.1. Методы составления указателя 3.2. Методика и технология составления и оформления предметных рубрик 3.3. Формирование, оформление и размещение указателя 3.4. Ведение и редактирование указателя 4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ АЛФАВИТНО-ПРЕДМЕТНОГО УКАЗАТЕЛЯ 4.1. Картотека географических обозначений 4.2. Систематическая контрольная картотека 5. АЛФАВИТНО-ПРЕДМЕТНЫИ УКАЗАТЕЛЬ В СИСТЕМЕ КАТАЛОГОВ И КАРТОТЕК БИБЛИОТЕКИ ПРИЛОЖЕНИЯ Приложение 1. Примерная инструкция по расстановке карточек в алфавитно-предметный указатель Приложение 2. Тексты плакатов Приложение 3. Как пользоваться алфавитно-предметным указателем к систематическому каталогу Приложение 4. Список зарубежных стран с указанием административно-территориальных делений 1-го порядка Список основной литературы Алфавитный указатель категорий, отдельных предметов и понятий Предметный указатель ________________________________________________________________ ПРЕДИСЛОВИЕ Систематический каталог - основной каталог, раскрывающий содержание библиотечных фондов

скачать реферат Строение и эволюция звезд и планет

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации Тюменская Государственная Сельскохозяйственная Академия Кафедра философии Контрольная работа по дисциплине  0:Дет.лит.,1981г. Эврика-89 ,М:Мол.гвардия,1991 г. Поиски жизни в Солнечной системе: Пер.с англ. М.:Мир,1988 г.

скачать реферат Важнейшие достижения в освоении космоса

Бортовая энергосистема ДОС снабжает научную аппаратуру и оборудование бортовых обеспечивающих систем электроэнергией от аккумуляторов, систематически заряжаемых с помощью солнечных батарей. Состав газовой среды в жилых и рабочих помещениях ДОС не отличается от земного. Это позволяет использовать обычное оборудование для научных исследований, облегчает сравнение результатов экспериментов, проводимых на орбите, с контрольными на Земле, а также уменьшает опасность возникновения пожаров. Здесь прошли всестороннюю проверку и включены в штатный состав система обеспечения жизнедеятельности экипажа, получающая кислород методом электролиза воды, а также безрасходная система ориентации и стабилизации с использованием силовых гироскопов (гиродинов). Одним из важнейших достоинств конструктивно-компоновочной схемы станции “Мир” является заложенная при проектировании высокая ремонтопригодность. Благодаря удачно подобранной стратегии регламентно-профилактических работ удалось значительно увеличить ресурс ее активного существования. Важный результат программы - создание системы транспортно-технического обеспечения (ТТО) космических объектов (КО) на орбите.

скачать реферат Поиск и исследование внеземных форм жизни. Планетарный карантин, необходимый при этом

Гипотетическим инопланетянам предложили пищу, представленную особыми специями. В сосуд с пробой грунта ввели питательный раствор с меченными атомами углерода. Если марсианские бактерии действительно усваивают углерод подобно земным, его радиоактивный изотоп должен встретиться в выделяемых ими газах. Первые вести с Марса и обрадовали, и огорчили. Счетчик прибора АБЛ щелкал там значительно чаще, чем в земной лаборатории, где в контрольном эксперименте “работали” реальные микроорганизмы. По словам руководителя научной биологической программы доктора Клейна, полученную информацию можно будет толковать как наличие жизни. На пятые сутки радиоактивность начала снижаться, возможно, закончилась пища. Если же это была химическая реакция, то затухание процесса могло бы означать лишь постепенное расходование вступившего в нее вещества грунта. Новая реакция питательного раствора не должна была в таком случае вызвать заметного увеличения радиоактивности. Однако после добавления жидкости показания счетчика возрастали так, как если бы оголодавшие бактерии вновь воспрянули духом.

скачать реферат Влияние циано- и тетразольных производных цитозина и тимина на резистентность эритроцитов

Обращает на себя внимание идентичный характер и незначительные пределы сдвигов показателей у контрольных и подопытных особей. О физико-химическом состоянии эритроцитов, подвергшихся воздействию гемолитика, до и на фоне введения животным цитозина позволяют судить кислотные эритрограммы (рис. 2.1, 2.2). Первоначальное распределение по степеням стойкости к гемолитику эритроцитов интактных крыс отражает исходная эритрограмма. Согласно графику, процесс разрушения эритроцитов начинается через 1,5 минуты после добавления к их взвеси гемолитика, наибольшей интенсивности достигает к 3,5 минутам и заканчивается через 7,5 минут. Как известно, состав эритроцитарной популяции неоднороден. В соответствии с хронологическим возрастом эритроцитов положение начальной части кривой определяется содержанием в периферической крови старых малостойких клеточных форм, средней части – основной массы среднеустойчивых клеток, и ее конечной части – наличием устойчивых молодых форменных элементов . Рис. 2.1. Кислотные эритрограммы крови крыс на фоне пятикратного введения цитозина в разовой дозе 1 мг/100 г массы1-5 – последовательность введения исходная гистограмма через 2,5 часа через 24 часа Рис. 2.2 Кислотные эритрограммы крови крыс в отставленные сроки наблюдения после пятикратного введения цитозина1-4 – на 3, 5, 7 и 14 сутки соответственно исходная гистограмма опытная кривая Рис. 2.3 Кинетика гемолиза крови крыс на фоне пятикратного введения цитозина в разовой дозе 1 мг/100 г массы1-5 – последовательность введения исходная гистограмма через 2,5 часа через 24 часа Рис. 2.4. Кинетика гемолиза эритроцитов крыс на фоне пятикратного введения цитозина в разовой дозе 1 мг/100 г массы1-4 – на 3, 5, 7 и 14 сутки соответственно исходная гистограмма после окончания введений веществ Анализ эритрограмм на фоне пятикратного введения животным цитозина не выявил заметного перераспределения эритроцитов по степени их устойчивости к дезинтегрирующему агенту.

Маркер выделитель текста Edding "E-345/6S", 6 цветов 1-5 мм.
Для выделения слов или текста в книгах, брошюрах, письмах и т.п. Практически для любой бумаги для копирования и факсов. Высокая
361 руб
Раздел: Текстовыделители
Кружка-хамелеон "Чеширский кот".
Вам нравятся необычные вещи? Любите удивляться и удивлять всех вокруг? Кружка-хамелеон "Чеширский кот" будет поднимать
304 руб
Раздел: Кружки
Насос ножной Phantom.
Количество цилиндров: 2. Суммарный рабочий объем цилиндров: 0,55 литра. Длина шланга: 0,55 м.
698 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные
скачать реферат Влияние мяты на рост и развитие перца сладкого

У перцев потемнели верхние листья и стала укрепляться верхушка. Мята контрольная тоже начала пускать длинные побеги. Но пока я их не удаляла (они ещё маленькие). период с10.07 по 19.07.02 Все растения вынесла на балкон. Перец начал цвести, но раньше – перец опытный. Так же на перце продолжает образовываться много бутонов. У мяты произошёл заметный скачок роста, стали укрепляться побеги. Перец растёт менее активно, так как много сил тратит на цветение. Период с 19.07.02 по 04.08.02 Делала перцам «Ванну». То есть в течение дальнейшего развития растений я ставила растения под небольшой душ, а так же часто их опрыскивала. В почву стала добавлять удобрения для укрепления плодов. У перцев начинают завязываться плоды, а у мяты – появляться бутоны. У мяты начали сильно разрастаться корни, поэтому он начал немного мешать расти перцу опытному. Из-за этого грунт стал быстрее сохнуть. Перец начал покрываться паутинкой. период с 04.08.02 по 12.08.02 Опрыскивала перцы первый раз препаратом «фитоверм» У перцев стали образовываться первые плоды.

скачать реферат Биохимический контроль в спорте

Контрольное биохимическое тестирование проводится утром натощак после относительного отдыха в течение суток. При этом должны соблюдаться примерно одинаковые условия внешней среды, которые влияют на результаты тестирования. Изменение биохимических показателей под воздействием физических нагрузок зависит от степени тренированности, объема выполненных нагрузок, их интенсивности и анаэробной или аэробной направленности, а также от пола и возраста обследуемых. После стандартной физической нагрузки значительные биохимические сдвиги обнаруживаются у менее тренированных людей, а после максимальных — у высокотренированных. При этом после выполнения специфических для спортсменов нагрузок в условиях соревнования или в виде прикидок в тренированном организме возможны значительные биохимические изменения, которые не характерны для нетренированных людей. 2. Объекты исследования и основные биохимические показатели Объектами биохимического исследования являются выдыхаемый воздух и биологические жидкости — кровь, моча, слюна, пот, а также мышечная ткань.

скачать реферат Физиология растений

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН КАФЕДРА БИОЛОГИИ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА «Физиология растений» Выполнила ст-ка гр.ЗБХ-41 КОТ Т.Р. номер з/к 0009322 Проверил доцент Пономарева Т.М. г.Павлодар, 2003г. План Теория дыхания Палладина. Перекисная теория Баха. Место физиологии растений в биологии. Схема связи физиологии растений с другими биологическими науками. Пути влияния недостатков воды на рост побегов. Теория дыхания В. И. Палладина. На основании многочисленных опытов В. И. Палладии еще в 1916 г. дал следующую схему процесса дыхания. По Палладину, окисление сахара при дыхании идет не за счет непосредственного окисления его кислородом воздуха, а через цепь сложных превращений. Под влиянием окислительно-восстановительных ферментов особые вещества, которые Палладии назвал дыхательными пигментами, связывают водород воды, а кислород воды производит окисление сахара. Этот первый этап дыхания Палладии изобразил следующей схемой: С6Н12О6 12R 6И2О = 12RH2 6СО2 Символом R Палладии обозначил дыхательный пигмент, который является акцептором водорода.

скачать реферат Борьба за существование

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН КАФЕДРА БИОЛОГИИ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА Предмет: «Эволюционное учение» Тема: «Борьба за существование» Выполнила ст-ка гр.ЗБХ-41 КОТ Т.Р. номер з/к 0009322 Проверил пр-ль Койсомасова Ж.К. г.Павлодар, 2003г. План. Смысл понятия «Борьба за существование» по Ч.Дарвину. Борьба за существование а) формы б) значение Ч.Дарвин – «Какая форма борьбы за существование наиболее жестока». Положения раздела «Борьба за существование» Ч.Дарвина, утратившие свое значение в настоящее время. Искусственный отбор, т. е. сохранение особей с, полезными признаками для размножения и устранение всех остальных проводит человек, ставящий перед собой определенные задачи. Признаки, накапливаемые при искусственном отборе, полезны для человека, но не для животных. Дарвин высказал предположение, что в природе сходным путем накапливаются признаки, полезные только для организмов и вида в целом, в результате чего образуются виды и разновидности. В этом случае требовалось установить наличие неопределенной индивидуальной изменчивости у диких животных и растений. Кроме того, необходимо было доказать существование в природе какого-то направляющего фактора, действующего аналогично воле человека в процессе искусственного отбора.

скачать реферат Функции ГЛИИ

Воронежский институт экономики и социального управления Контрольная работа. Тема: Функции ГЛИИ Дисциплина: Физиология ЦНС. Выполнила: Захарова Дарья Заочного отделения II курс Специальность: Психология. Проверил: Даниленко В. И. ВОРОНЕЖ 2004 г. Содержание работы. Введение. 1.Физиология глии. 2.О передаче метаболических сигналов в системе нейрон – нейроглия. 3.Возможная роль глиальных клеток в обеспечении нейронов АТФ. Заключение. Литература. Введение. Клетки глии впервые были описаны в 1846 г. Р. Вирховым, который и дал им это название, подразумевая под ним вещест­во, склеивающее нервную ткань. Он отметил многие свойства глиальной ткани, которые позднее легли в основу ряда гипотез. Вирхов писал: К —60 мМ/АХ—10-5 г/мл). Было установлено (табл. I), что при концентрации К 5 мМ ско­рость поглощения кислорода клетками глии в присутствии АХ воз­растает на 18%. При более высокой концентрации К (40 мМ) эф­фект АХ усиливается и достигает 26%, а при концентрации К 60 мМ стимулирующий эффект АХ на дыхание элиминируется, а по сравне­нию с контролем даже проявляется тенденция к торможению.

Подставка для ванны "Мишка", антискользящая, цвет: белый.
Подставка для ног предназначена для того, чтобы помочь малышу самостоятельно садиться на унитаз или пользоваться умывальником. Небольшой
353 руб
Раздел: Подставки под ноги
Логическая игра Bondibon "Замок загадок".
Построить красивый рыцарский замок – это мечта любого мальчишки! А если постройка замка – это не только интересная игра, но и
1585 руб
Раздел: Игры логические
Средство для прочистки канализационных труб "Потхан", 600 грамм.
Кондиционированное высокоэффективное средство для удаление засоров и неприятных запахов в канализационных трубах. Гранулированное. Вес: 600 грамм.
609 руб
Раздел: Для сантехники
скачать реферат Топографические и тактические условные знаки

Они применяются для ускорения нанесения обстановки на карту и разработки боевых документов. Нужно придерживаться еще одного правила, позволяющего сократить надпись наименований батальонов и дивизионов, входящих в состав какой-либо части. Рис. 2 (практическая часть) № Графическое изображение Содержание условного знака   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   1. Пункт управления полка на месте. Надпись КП обозначает - командный пункт, ТПУ - тыловой пункт управления. Надпись внутри флажка -номер полка. 2. Пункт управления батальона. Надпись 1/10 мсп означает 1 батальон 10 мотострелкового полка. 3. То же в движении. 4. 1- Командно-наблюдательный пункт командира роты на месте. 2- БМП командира роты (соответственно обозначается БТР, танк командира роты. Ставится такт. знак данного типа техники и две черточки. У командира взвода одна черточка. 5. Наблюдательный пункт 10 мотострелкового полка. Если внутри знака буква, то это означатет что НП специализированный (А-артилерийский, И-инженерный, Х-химический, В-воздушного наблюдения, Т- технический). В артиллерии, спец.войсках знак черный. 6. Пост регулирования движения (Р-регулировщик, КПП-контрольно-пропускной пункт, КТП-контрольно-технический пункт. 7. Узел связи. 1- полевой подвижный. 2- стационарный. 8. Радиоприемник. 305- марка приемника. 9. Радиостанция. 1-подвижная, 2- носимая. 3- танковая. 10. Подвижная радиорелейная станция. 11. Радиолокационная станция разведки. 1- воздушных целей. 2-наземных целей. 12. Радиосеть носимых станций. 13. Радионаправление подвижных станций.

скачать реферат Организация и несение караульной службы

В караулы по охране штабов и пунктов управления от объединения и выше, а также по охране учреждений кроме перечисленных лиц назначаются караульные контрольно-пропускных постов, а в караул при гауптвахте — выводные и конвойные. Для непосредственной охраны и обороны объектов из состав караула выставляются часовые. Часовым называется вооруженный караульный, выполняющий боевую задачу по охране и обороне порученного ему поста. Постом называется все порученное для охраны и обороны часовому, а также место или участок местности, на котором он выполняет свои обязанности. К постам относятся и охраняемые караулом с помощью технических средств охраны объекты и участки местности, где эти средства установлены. Охрану объектов часовые осуществляют способом патрулирования между внешним и внутренним ограждениями вокруг объекта или вдоль ограждения с внутренней стороны, если объект имеет одно ограждение, а также наблюдением с вышек. Отдельные объекты могут охраняться неподвижными часовыми. Начальники гарнизонов, командиры соединений и воинских частей, начальники военных объектов, а также все их прямые начальники обязаны постоянно добиваться сокращения численности личного состава, необходимого для охраны и обороны объектов.

скачать реферат Марш в особых условиях

Огневые средства, назначенные для отражения воздушного противника, находятся в готовности к ведению огня. Экипажи машин (водители) проводят контрольный осмотр вооружения и техники, выполняют осмотр вооружения и техники, выполняют техническое обслуживание и совместно с назначенным в помощь личным составом устраняют выявленные неисправности. При вынужденных остановках на маршруте движения и устранении неисправности на БМП (БТР), танке поворот башни в сторону проезжей части категорически запрещается. Походное охранение Охранение в батальоне осуществляется сторожевыми постами в составе отделения (танка), выставляемыми при необходимости на угрожаемых направлениях, на скрытых подступах – секретами, а в границах района расположения –непосредственным охранением – парными патрулями и постоянным дежурством наблюдателей. Кроме того, в батальоне назначается дежурное подразделение, обычно в составе взвода, для решения внезапно возникающих задач. В роте организуется непосредственное охранение, осуществляемое патрульным и постоянным дежурством наблюдателей на КНП роты.

скачать реферат ГО Правила поведения и действия населения в очагах поражения

Карантин вводится при бесспорном установлении факта применения противником бактериологического оружия, и главными образом в тех случаях, когда примененные возбудители болезней относятся к особо опасным (чума, холера и др.). Карантинный режим предусматривает полную изоляцию очага поражения от окружающего населения, он имеет целью недопущение распространения инфекционных заболеваний. На внешних границах зоны карантина устанавливается вооруженная охрана, организуются комендантская служба и патрулирование, регулируется движение . В населенных пунктах и на объектах, где установлен карантин, организуется местная (внутренняя) комендантская служба, осуществляется охрана инфекционных изоляторов и больниц, контрольно-передаточных пунктов и др. Из районов, в которых объявлен карантин, выход людей, вывод животных и вывоз имущества запрещаются. Въезд на зараженную территорию разрешается начальниками гражданской оборони лишь специальным формированиям и видам транспорта. Транзитный проезд транспорта через очаги поражения запрещается (исключением может быть только железнодорожный транспорт) . Объекты народного хозяйства, оказавшиеся в зоне карантина и продолжающие свою производственную деятельность, переходят на особый режим работы со строгим выполнением противоэпиде-мических требований.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.