телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАРыбалка -30% Всё для хобби -30% Канцтовары -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Микроэкономика, экономика предприятия, предпринимательство

Роздержавлення i приватизацiя

найти похожие
найти еще

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Безплатна приватизація здійснюється з допомогою земельних бонів. Придбання земельних ділянок, розміри або якість землі яких перевищує встановлені норми, здійснюється за окремими умовами на власні кошти громадян. Земельні ділянки для несільськогосподарського виробництва приватизуються за плату, розміри якої встановлюють місцеві органи влади. Надання земель у цьому випадку можливе після погодження з місцевою владою і затвердження інвестиційного проекту, під контролем державних органів згідно з їхньою компетенцією. Земельні ділянки для побутового призначення надаються громадянам у довічне користування (з правом успадкування). Громадянин сплачує при цьому купівельне мито, а також щорічну плату за користування землею. Пріоритетне право на придбання земельних ділянок для сільськогосподарського користування мають селяни, які орендують їх або користуються ними. Роздержавлення і приватизація житла здійснюються за допомогою купонних чеків, що дають право громадянам України на безплатне придбання частки державного, комунального, відомчого житла в межах встановленого середнього розміру загальної площі. Встановлюються також шкала вартості викупу кожного квадратного метра загальної площі житла, яка перевищує середній нормативний показник, і шкала грошової компенсації державою кожного квадратного метра загальної площі, якого не вистачає до середнього рівня. На випадок відмови громадян від приватизації житла передбачається перехід від найму житла до його оренди. Житлові купонні чеки отримають усі громадяни України, Оплата житла, площа якого перевищує середні нормативи, може здійснюватися у розстрочку на умовах, визначених місцевими органами влади. Для соціальне незахище-них громадян з низьким рівнем доходів, які не мають можливості викупити квартиру, місцеві органи влади можуть використати диференційовану систему пільг. На громадян, що проживають у потерпілих від Чорнобильської катастрофи районах, повинні поширюватись пільги про порядок приватизації житла. Громадяни, що мають індивідуальне житло або стоять на черзі на придбання безплатного комунального житла, можуть використати свої житлові купонні чеки на розширення, ремонт, поліпшення благоустрою житла, а також на оплату орендованого житла. Житлові купонні чеки видаються на безстроковий період і можуть одержуватися з виплатою податків на спадщину. ПРАВОВА БАЗА І ПРИНЦИПИ ПРИВАТИЗАЦІЇ Завданням фінансових служб підприємств державної власності є активна участь у підготовці підприємства до приватизації, опрацювання рекомендацій для керівництва і всього трудового колективу з метою вибору оптимальних термінів і шляхів її здійснення, розробка документації, яка передбачена приватизаційним законодавством. Фінансові служби підприємств недержавних форм власності повинні постійно відслідковувати приватизаційні процеси в країні з метою ефективного інвестування власних коштів у приватизацію державних підприємств, оскільки таке інвестування законодавче дозволене за будь-яких форм і методів приватизації. На сьогодні в Україні створені правові засади як самого процесу приватизації майна державних (муніципальних включно) підприємств, який, природно, зачіпає перш за все низку суто фінансових проблем, так і фінансову діяльність приватизованих підприємств.

Доречно нагадати, що в економічно розвинених країнах зараз пріоритетною формою власності є акціонерна власність на основі нової форми колективної власності, де кожний робітник стає співвласником коштів виробництва підприємства і реально бере участь у процесі прийняття управлінських рішень. Така форма власності широко розвивається у багатьох країнах світу як найбільш ефективна. У США вона розглядається як засіб підвищення ефективності виробництва, конкурентоспроможності товарів американських фірм, зниження безробіття і банкрутства. Тут поширена думка, що можна втратити свій бізнес, гроші, але якщо зберегти кадровий потенціал, то можна швидко відновити свою справу. Створення згуртованої команди — найважче завдання з усіх, що стоять перед підприємцем. Навіть досвідченим підприємцям, керівникам підприємств нелегко знаходити і реалізувати принципово нові вирішення проблем і завдань стабілізації роботи підприємства, його приватизації, вибору форм власності, пере-профілювання виробництва, освоєння і випуску конкурентоспроможної продукції, переходу до ринкових відносин, формування ефективного механізму управління з урахуванням вимог сучасного маркетингу. Успіх тут у багатьох випадках залежить від вибору схеми приватизації підприємства. Схема передавання майна державних підприємств, організацій, їхніх структурних підрозділів в оренду трудовим колективам 1 Загальні збори (конференція) Більшістю голосів приймається трудового колективу рішення: а)про оренду майна; б)про створення організації орендарів Оформляється протоколом загальних зборів (конференції) трудового колективу 2. Члени трудового колективу Подають заяву про прийом у члени організації орендарів 3. Загальні збори (збори Затверджують положення організації уповноважених представників) орендарів. Вибирають органи організації орендарів управління організації орендарів 4. Орган приватизації або Розглядає заяву і проект договору і уповноважений орендодавець дає орендареві відповідь про прийняте рішення 5. Рада (правління) організації Направляє на державну реєстрацію: орендарів а) положення про організацію орендарів; б) довідку про попереднє погодження орендодавця на укладання договору оренди; в) заяву на реєстрацію, яка здійснюється в 30-денний термін 6.Орган приватизації і організації Укладає договір оренди майна. орендарів Здійснює передавання і приймання орендованого майна 7.Загальні збори засновників Більшістю голосів: підприємства або господарського а) приймають рішення про створення товариства, що створюється на підприємства; основі орендованого майна б) затверджують статут підприємства або господарського товариства; в) затверджують договір засновників (для господарського товариства). Провадиться державна реєстрація утвореного на орендованому майні підприємства, господарського товариства Схема приватизації майна державного підприємства через продаж акцій відкритого акціонерного товариства 1. Загальні збори (конференція) Більшістю голосів приймають рішення трудового колективу підприємства про приватизацію через реорганізацію державного підприємства в акціонерне товариство 2.

Сума інвестицій розподіляється поетапно, але у межах не більше п'яти років. Слід особливо підкреслити, що діюча в Україні методологія оцінки вартості об'єктів приватизації не передбачає визначення вартості земельної ділянки, на якій розташований об'єкт приватизації, вартості надр та інших складових частин природного середовища. Це є очевидною вадою діючої практики оцінки об'єктів, яка призводить, зокрема, до стримування іноземних інвестицій на приватизацію. Але діючий порядок продажу об'єктів приватизації на конкурсах, аукціонах, продаж акцій відкритих акціонерних товариств через сертифікатні аукціони, на біржах певною мірою сприяє встановленню більш-менш об'єктивних ринкових цін на об'єкти приватизації. Вони виставляються на продаж за стартовою ціною, складеною за балансовою вартістю, а кінцева їхня ціна, ринкова вартість залежить від ринкових механізмів, що вільно спрацьовують. ПРИВАТИЗАЦІЯ.ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА СПОСОБОМ ПРОДАЖУ АКЦІЙ ВІДКРИТИХ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ Створення відкритих акціонерних товариств на базі державних підприємств у процесі їх приватизації, в тому числі шляхом корпоратизації, є важливою передумовою приватизації, яка дає змогу здійснювати приватизацію підприємства в умовах формування ринку їхніх акцій. Цьому процесу сприяє також встановлений порядок управління акціями державних відкритих акціонерних товариств з боку Фонду державного майна України і його регіональних органів. Саме органи приватизації затверджують плани розміщення акцій, включаючи акції відкритих акціонерних товариств, створених у процесі корпоратизації в 1993—1995 рр., приймають рішення щодо їх продажу, створюють комісії з підготовки приватизації цих об'єктів. Фонд державного майна України регламентує порядок продажу акцій державних відкритих акціонерних товариств на ринку цінних паперів. Комісія з підготовки приватизації очолює складання акту оцінки майна підприємства, що приватизується, розробляє проект плану розміщення акцій відкритого акціонерного товариства, враховуючи, зокрема, законодавче закріплену систему фінансових пільг працівникам даного підприємства щодо придбання акцій за номінальною вартістю. Їм надається право першочергового придбання акцій за їхньою номінальною вартістю на суму і за рахунок виданого працівнику приватизаційного майнового сертифіката або за сертифікати, що видаються на суму індексацій грошових заощаджень громадян України в установах Ощадного банку України і колишнього Укрдержстраху (компенсаційні сертифікати); також вони мають право першочергового придбання за рахунок власних коштів акцій за їхньою номінальною вартістю на половину суми виділеного працівнику приватизаційного майнового сертифіката. Ці пільги поширюються і на колишніх працівників підприємства, які вийшли на пенсію, звільнені у зв'язку зі скороченням штатів і не працюють від моменту звільнення на інших підприємствах, осіб, які мають право повернутися на попереднє місце роботи на даному підприємстві, та інвалідів, що звільнені у зв'язку з каліцтвом або професійним захворюванням. З метою залучення до управління приватизованим підприємством найбільш кваліфікованих працівників концентрації в їхніх руках значної кількості акцій законе-^ давство надає право під час приватизації майна відкритих акціонерних товариств після придбання акцій працівниками підприємства на пільгових умовах керівникам об'єктів приватизації, 'їхнім заступникам, керівникам структурних підрозділів, головним спеціалістам додаткового придбання за власні кошти акцій товариства за їхньою номінальною вартістю на загальну суму до 5 відсотків статутного фонду товариства.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Iнструкцiя про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку банкiв України

Рахунок вiдкриваться на балансi Ощадного банку Украни. За дебетом рахункупроводяться номiнальнi суми рестрiв приватизацiйних доручень за житловими чеками, наданi фiлiями Ощадного банку Украни. За кредитом рахункупроводяться номiнальнi суми рестрiв приватизацiйних доручень за житловими чеками, якi пiдлягають вiдсиланню безпосередньо установi банку отримувача коштiв (за мiсцем знаходження вiдповiдних позабюджетних фондiв приватизацi) з промiжним вiдображенням за рахунком N 9770 "Рiзнi цiнностi i розрахунковi документи за придбаними об'ктами приватизацi, вiдiсланi". 9717 А Житловi чеки, акумульованi на рахунках фiнансових посередникiв Призначення рахунку: облiк сум житлових чекiв громадян, якi акумульованi на рахунках фiнансових посередникiв. За дебетом рахункупроводяться суми житлових чекiв, якi надiйшли на рахунки фiнансових посередникiв. За кредитом рахункупроводяться суми житлових чекiв, якi перерахованi за придбанi об'кти приватизацi. 9718 А Житловi чеки, акумульованi для розрахункiв за придбанi об'кти приватизацi Призначення рахунку: облiк сум житлових чекiв, що акумульованi для приватизацi майна державних пiдпримств

скачать реферат Атомная Энергетика Украины. Основные проблемы и перспективы развития

Глава Адмiнiстрацiї Президента України В. ЛИТВИН Особливостi приватизацiї в енергетичнiй галузi Галузева програма ринкових перетворень в електроенергетичному комплексi була остаточно сформована пiсля пiдписання Указу Президента України вiд 04.04.95 №282/95 "Про структурну перебудову в електроенергетичному комплексi України". Для переходу до ринкових вiдносин в електроенергетичному комплексi необхiдно було здiйснити корпоратизацiю (роздержавлення) енергопiдприємств та внесення змiн у їх структуру та форму управлiння. З цiєю метою були лiквiдованi виробничi енергетичнi об`єднання, якi займалися виробництвом електроенергiї, її передачею та розподiлом, електрозбутовою дiяльнiстю i являлися державними (природними) монопольними монстрами. В результатi реструктуризацiї галузi замiсть 8 виробничих об`єднань було створено: 4 енергогенеруючих акцiонерних компанiї, де державний пакет акцiй повинен складати 50% 1 акцiя; 27 енергопостачальних акцiонерних компанiй, у яких державний пакет акцiй повинен складати 25% 1 акцiя; державне пiдприємство "Нацiональна енергетична компанiя "Укренерго", яке має в своєму складi магiстральнi електромережi та здiйснює централiзоване диспетчерське управлiння єдиною енергетичною системою України; 2 гiдрогенеруючих компанiї та нацiональна атомна енергетична компанiя, якi не пiдлягають приватизацiї.

Эко-гель "Organic People" для стирки детского белья, 1,5 литра.
Бережное и безопасное, экологически чистое средство для стирки детского белья. Содержит 99,8% натуральных компонентов и обогащено
612 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Подставка под автомобиль регулируемая "Delta" РПМ-2,0.
Грузоподъемность: 2 тонны. Высота подъема: 345 мм. Высота подхвата: 184 мм. Подставка под машину предназначена для подъема и удержания
645 руб
Раздел: Домкраты, подставки
Письменные принадлежности "Набор первоклассника", 28 предметов.
Набор школьно-письменных принадлежностей для девочки. В наборе: акварель, альбом для рисования, блокнот, доска для лепки, 2 карандаша
551 руб
Раздел: Наборы канцелярские
 Iнструкцiя про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку банкiв України

Одночасно вони проводяться за дебетом рахунку N 9770 "Рiзнi цiнностi i розрахунковi документи за придбаними об'ктами приватизацi, вiдiсланi". 9733 А Розрахунки земельними бонами з позабюджетним Державним фондом приватизацi Автономно Республiки Крим 9734 А Розрахунки земельними бонами з позабюджетним фондом приватизацi адмiнiстративно-територiальних одиниць Призначення рахунку: облiк коштiв, якi надiйшли вiд продажу об'ктiв приватизацi до фондiв приватизацi при розрахунках земельними бонами. За дебетом рахункупроводиться сума номiнально вартостi земельних бон, якi надiйшли на оплату приватизованого майна. За кредитом рахункупроводиться списання земельних бонiв пiсля перевiрки тотожностi залишкiв з даними Фонду державного майна. 9735 А Розрахунки установ Ощадного банку Украни за земельними бонами Призначення рахунку: облiк операцiй iз земельними бонами установ Ощадного банку Украни за придбанi об'кти приватизацi. Рахунок в кiнцi операцiйного дня закриваться. Рахунок вiдкриваться на балансi Ощадного банку Украни

скачать реферат Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

Ці підприємства збільшили об(єми свого виробництва перш за все завдяки іноземним інвестиціям. Але справа не в тому, що ці підприємства великі за розміром, адже створювались вони при СРСР, але нині характер їх діяльності де в чом змінився. Великі магнати харчової промисловості витісняють з українського ринку малі підприємства. Зокрема, у Харківській області відбулась майже повна монополізація пивоварної та кондитерської промисловостей. Такаж ситуація і у Полтавській області на ринку молокопродуктів та у сумській – на ринку кондитерських виробів. Згідно з законодавчими актами України у харчовій промисловості є об'єкти, які не підлягають приватизації. Серед них підприємства спиртової, лікеро-горілчаної, соляної промисловості та деякі інші. Крім того, треба зауважити, що, залишаючись неприватизованими, ці підприємства можуть переходити на оренду і працювати, як орендні підприємства, оскільки засоби виробництва є власністю держави. В цьому випадку оренда виступає не тільки одним з проміжних шляхів до роздержавлення та приватизації, а й важливою організаційною формою господарювання для підприємств тих галузей, які І не підлягають приватизації.

 Iнструкцiя про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку банкiв України

За дебетом рахункуоблiковуться вартiсть компенсацiйних сертифiкатiв, що обмiненi на акцi приватизованих пiдпримств. За кредитом рахункупроводиться списання компенсацiйних сертифiкатiв пiсля перевiрки тотожностi з даними Фонду державного майна. 976 Грошова компенсацiя заощаджень громадян Украни в установах Ощадбанку 9760 А Грошова компенсацiя заощаджень громадян Украни в установах Ощадбанку Призначення рахунку: облiк нараховано суми компенсацi грошових заощаджень за вкладами населення. Рахунок вiдкриваться на балансi установ Ощадного банку Украни. 977 Рiзнi цiнностi i документи з приватизацi в дорозi 9770 А Рiзнi цiнностi i розрахунковi документи за придбаними об'ктами приватизацi, вiдiсланi Призначення рахунку: облiк коштiв, цiнностей i документiв з приватизацi, вiдiсланих безпосередньо банкам-отримувачам коштiв до отримання пiдтвердження вiд них. За дебетом рахункупроводиться сума вартостi коштiв, цiнностей i документiв за придбаними об'ктами приватизацi, якi вiдiсланi за призначенням. За кредитом рахункупроводиться списання коштiв, цiнностей i документiв за придбаними об'ктами приватизацi пiсля отримання пiдтвердження про х одержання. 9771 А Бланки з приватизацi в дорозi Призначення рахунку: облiк бланкiв документiв з приватизацi, що знаходяться в дорозi

скачать реферат Теневая экономика

Активізація цього явища залежить від поганого економічного стану, непрозорого правового поля. До причин цього явища, як зазначає голова державного Комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва (Держпідприємства) О. Кужель, належать, наприклад, низький рівень добробуту населення, у тому числі й чиновників різних рівнів, що зумовлено невисоким рівнем заробітної плати; активне формування прошарку олігархів та заможних громадян, які накопичили капітал на непрозорих процесах приватизації та роздержавлення і примножують його, використовуючи диспропорції у доходах населення; внутрішньопсихологічні фактори, які стали критичними впродовж останніх 10 років і спонукають до дій, що призводять до зловживання. Найбільшу небезпеку становить критичний рівень корупції в органах державної влади й управління. За результатами аналізу чинних нормативних актів та відомчих інструкцій, розглянутих Держкомпідприємництвом, найтиповішими порушеннями є такі: пряме втручання у господарську діяльність підприємців; невідповідність нормативно-правовим актам вищої юридичної сили й відсутність державної реєстрації; непрозорість процедур регулювання підприємницької діяльності, нечіткість і неоднозначність термінології, відсутність часових параметрів для надання державних послуг; продукування різними органами виконавчої влади багатьох актів, які дублюють функції державного регулювання у різноманітних сферах.

скачать реферат Математические модели и методы обоснования управленческих решений и сферы их применения в практике управления

Транспортна продукції та задача. управління матеріальними ресурсами в умовах дефіциту Маркетингові Математично-статистичні методи дослідження. Визначення Метод платіжної матриці оптимальної стратегії фірми Управління Теоретико-ігрові методи. Моделі лінійного організацією в програмування. умовах конкурентної боротьби Висновки. Роздержавлення власності та створення досить великої кількості приватних, колективних, акціонерних, змішаних підприємств як необхідна умова переходу до ринку істотно змінює цілі, організаційну структуру, функції та методи господарської діяльності підприємств. В умовах конкуренції, яка зароджується, вже сьогодні змінюються психологія та ставлення трудових колективів до економіки свого підприємства, починаються заінтересовані пошуки шляхів підвищення ефективності виробництва, впровадження нових технологій і більш конкурентоспроможних виробів, економічних методів використання ресурсів. Причому це стає актуальним як для недержавних, так і для державних підприємств . Надзвичайно широкі можливості в розв’язанні завдань по створенню та реорганізації підприємств, вибору оптимальних управлінських структур, зниженню витрат виробництва, переведенню фінансово-економічної діяльності на вищий ступінь (з використанням персональних ЕОМ, елементів автоматизації та оптимізації цих та інших процесів) мають математичні методи обгрунтування управлінських рішень.

скачать реферат Особливості оподаткування прибутків комерційних банків

Перехід до оподаткування доходу викликаний тим, що внаслідок роздержавлення й приватизації власності, розвитку економічної самостійності і самофінансування суб'єктом управління підприємств (однак поки що не реальним власником) фактично став трудовий колектив. Оскільки нормування заробітної плати з боку держави скасоване, відбувається - розмивання чітких меж між фондом оплати праці й прибутком. Заінтересованість трудових колективів у збільшенні насамперед заробітної плати викликає прагнення до зниження частки прибутку в доході підприємства. Таким чином, у випадку оподаткування прибутку розвиток такої тенденції може призвести до різкого зменшення величини об'єкта оподаткування, а значить, з одного боку, до падіння надходжень до бюджету, а з іншого — до втрати джерела. фінансування інвестицій. Регулювання пропорцій між фондом оплати праці й прибутком — найважливіша сфера економічних відносин. В економіці розвинутих зарубіжних країн оптимальність співвідношення споживання та нагромадження досягається, через боротьбу інтересів найманого робітника і власника.

скачать реферат Інтеграція України у світове господарство

Для ефективної і організаційно оформленої інтеграції України в сучасні світогосподарські зв’язки необхідні певні політико-правові, економічні, соціально-культурні та інфраструктурні передумови (рис. 1). Рис.1. Передумови інтеграції Основні політико-правові передумови інтеграції: -політичне визначення України; -забезпечення територіальної цілісності та створення адекватної системи національної безпеки; -безумовне виконання міжнародних зобов’язень, особливо в сфері прав людини; -пряма участь у регіональних і глобальних політичних процесах; -формування відповідного законодавства і вироблення ефективних механізмів та інструментарію його виконання. Економічні передумови інтеграції формуються завдяки таким чинникам: -економічному та інституаційному забезпеченню суверенитету; -оцінці економічного потенціалу і напрямів структурної перебудови; -розробленню та реалізації обгрунтованої програми переходу до ринкових відносин з пріоритетом роздержавлення й приватизації, соціального захисту населення; -оцінці експортного потенціалу, виробленню експортно-імпортної стратегії та адекватного механізму регулювання зовнішньоекономічної діяльності; -запровадженню національної грошової одиниціз включенням її в систему міжнародних розрахунків; -розв’язанню проблеми зовнішньої заборгованості та розділу активів колишнього СРСР шляхом відповідних переговорних процесів.

Кондитерский шприц с насадками "Mayer & Boch" (18 предметов).
Набор состоит из 18 предметов: мешок кондитерский; 17 насадок; кондитерский мешок - уплотнитель (для прикручивания насадок к мешку).
427 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности
Карандаши цветные "Jumbo", 12 цветов.
Карандаши цветные, трехгранные, заточенные. Длина карандаша: 175 мм Толщина грифеля: 5 мм. Количество цветов: 12.
485 руб
Раздел: 7-12 цветов
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: фиолетовый).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные
скачать реферат Використання трудових ресурсів Західної України

Кількість громадян, яким надано статус безробітних, зросла в 1,6 раза. Серед безробітних, які перебувають на обліку, жінок - 65,8%, молоді віком до 28 років – 31,6%. Рівень зареєстрованого безробіття порівняно з 1 січня 1998р. збільшився на 0,8 процентних пункта і становив на 1 жовтня 2,1% працездатного населення працездатного віку. Найвищим він залишається у Західному регіоні України : Волинська область – 4,6%, Івано-Франківська – 4,4, Житомирська – 3,5, Львівська – 3,5. Ситуація на регіональних ринках праці України не однозначна. Найбільше навантаження на одне вакантне робоче місце спостерігається у ряді західних областей, а найменше – в південних. Наприклад, в Івано-Франківській області на одне робоче місце претендує 84, у волинській – 78, Львівській – 33 громадян. Складні процеси формування ринкової економіки, конверсії, роздержавлення і приватизації негативно вплинули на зайнятість та її структуру в окремих регіонах та по країні в цілому. Перший етап формування ринкових ринкових перетворень (1992-1995 рр.) показав чітко визначені риси щодо специфіки прояву безробіття в різних регіонах України.

скачать реферат Міжнародна економічна система та її головні елементи

Досить суттєво відрізняється вона, наприклад, у країнах Центральної Африки та Південно-Східної Азії. Сучасні товарні форми також диференційовані за рівнем свого розвитку як усередині тієї чи іншої країни, так і в різних країнах (наприклад, дрібнотоварний уклад у Бразилії та в Буркіна-Фасо).Специфіка країн перехідної від централізовано керованої до ринкової економіки полягає у започаткуванні процесу роздержавлення і приватизації, формуванні сучасного багатоукладного господарства.Третій критерій — особливості державного регулювання господарського життя. Специфіка багатоукладності в країнах ринкової економіки, що розвиваються, та в країнах перехідної від централізовано керованої до ринкової економіки відбивається у слабкому ступені суспільної інтеграції. У цих країнах особистість не виділена з колективу (общинне, патріархальне господарство або суцільне одержавлення економіки), свободи особи та інститути демократії нерозвинені. Складності в розвитку цих країн полягають у тому, що за різних рівнів соціально-економічних та техніко-економічних показників механізм саморозвитку або відсутній, або є вкрай неефективним.

скачать реферат Особенности государственной поддержки аграрного сектора в Украине

Земля повинна мати цiнове вираження. Створення селянських (фермерських) господарств може здiйснюватись членами колишнiх колгоспiв і радгоспiв через вилучення ними своїх паїв. На попередньому ж етапi значну частину земель було передано iз колгоспно-радгоспних масивiв селянським (фермерським) господарствам, засновники яких не були членами цих колективiв або одержували дiлянки, що набагато перевищували їх земельну частку у спільних масивах. Щодо працiвникiв соцiальної сфери села, то вони можуть реально одержати землю тільки для особистих пiдсобних господарств. За умов сертифiкації земельних паїв їх можна успадковувати, дарувати, продавати, здавати в оренду без контурного вилучення землi, тобто може бути змiна їхнiх власникiв без будь-яких землемiрних робiт, що дуже важливо для забезпечення цiлiсностi та непорушностi системи землеробства і сiвозмiн господарства. Це подiбно до того, як купiвля-продаж акцiй не призводить до будь-яких фiзичних і матерiальних змiн на пiдприємствi -- акціонерному товариствi. Особливiстю приватизацiї в АПК є участь сiльських господарникiв в акцiонуваннi переробних пiдприємств, яким вони поставляють сировину. Важливим є використання свiтового досвiду.

скачать реферат Приватизація: зміст, цілі, шляхи

Це зміна форм і методів господарювання. Роздержавлення у вузькому значенні передбачає перетворення державної власності в інші її форми, супроводжуване обов’язковою зміною власника: держави на іншого — приватна особа, колектив, сімейне господарство, акціонерне товариство тощо. Приватизацію ж можна розуміти як форму роздержавлення, що передбачає перетворення державної власності в приватну. Власне, суть приватизації визначається самою суттю приватної власності. Насамперед це створення механізму реалізації приватної власності виробника в нових умовах виробництва, перетворення його в повноправного хазяїна, забезпечення йому у всіх сферах господарської діяльності прямої залежності рівня споживання від рівня виробництва. Приватизація в перехідній економіці є переважною формою роздержавлення, з одного боку, і наділення громадян власністю за рахунок перерозподілу суспільного майна, з іншого. Під приватизацією, як правило, розуміють продаж або безоплатну передачу державної власності в руки окремих громадян, трудових колективів або юридичних осіб.

скачать реферат Проблеми та перспективи малого бізнесу

Право власності підтверджується сертифікатом, затвердженим обласною Радою народних депутатів відповідно до Указу Президента України від 10 листопада 1994 року. Одночасно в усіх колективних господарствах проведено паювання майна для працюючих і пенсіонерів, а також ряд господарств визначили частку майна вибулих та померлих колгоспників, спадкоємці яких претендують на відповідний пай. Після видачі сертифікатів розробляються схеми можливих варіантів реструктуризації існуючого господарства та розподілу земель як рекомендації власникам майнових паїв та земельних часток для добровільного вибору форм власності та господарювання, щоб не допустити некерованого роздроблення землі та формальної зміни не так господарських відносин, як вивіски. Формуються різні за величиною та напрямком господарства на приватній основі. Наприклад, в гірській місцевості створюються в основному індивідуальні малі господарства, в передгірській - невеликі, а в низинній - великі господарства. Регіональний підхід дає: - змогу власникам землі та майна існуючого господарства добровільно визначатися в подальшому формуванні нових ефективних господарств на приватній основі та створювати конкурентне середовище; - право здавати свою земельну частку та майновий пай в оренду ефективним господарям; - можливість державним органам здійснювати реальне управління і контроль за процесом роздержавлення та перерозподілом земель.

Набор безопасных ножниц с фигурными лезвиями, 3 шт.
Замечательные безопасные ножницы Crayola предназначены для всех детей старше 3 лет. Малыши обожают вырезать из бумаги фигурки, создавать
307 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки
Игровой набор "Фрукты".
Увлекательный детский набор "Фрукты" подарит ребёнку много часов увлекательной игры! Такие игрушки тренируют у детей мелкую
321 руб
Раздел: Продукты
Щетка-сметка для снега со скребком, автомобильная, 850 мм.
Усиленная рукоятка из алюминиевого сплава с удлиненным мягким держателем. Густая распушенная щетина для бережной очистки снега с
521 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки
скачать реферат Трудовой потенциал Украины

В цьому законі є багато інших вимог, дотримання яких сприятиме поліпшенню використання жіночого трудового потенціалу. Пряме відношення до поліпшення умов зайнятості мають "Основи законодавства України про охорону здоров'я". У статті 28 йдеться про створення сприятливих умов пращ, навчання, побуту та відпочинку, високого рівня працездатності, профілактики травматизму і професійних захворювань, отруєнь та відвернення іншої можливої шкоди для здоров'я. В "Основах законодавства."встановлюються також єдині санітарно- гігієнічні вимоги до організації виробництва та інших процесів, пов'язаних із діяльністю людей, а також якості машин, обладнання, будівель, споживчих товарів та інших об'єктів, які можуть мати шкідливий вплив на здоров'я. В Україні прийняті й інші законодавчі акти, які безпосередньо або опосередковано стосуються умов зайнятості. Однак, коли йде мова про реформування усієї системи зайнятості, то найістотніше значення мають заходи, спрямовані на зміни у відносинах власності, на роздержавлення, конверсію військових об'єктів і т.д. Одним із важливих демосоціальних вимірів є етнічна демохарактеристика.

скачать реферат Формування недержавного сектору економіки на прикл приватизації

За його словами частка власності, яку може викупити керівник підприємства, має бути не менше 25-30% вартості об'єкта і він повинен мати право володіти контрольним пакетом акцій. Ті варіанти приватизації, що існують зараз відсікають директорів від управління акціонерним товариством, утруднюють процес прийняття рішень. Він задає риторичне запитання: навіщо підвищувати рентабельність, якщо директор не бере участі у власності. У літературі часто зустрічається негативне відношення до приватизації. Професор Гош вважає, що "нічійну" власність в процесі приватизації прибирають до рук управлінці. Виручені від приватизації кошти ідуть на фінансування бюджетних витрат, тобто "проїдаються". Гош вважає, що ".роздержавлення потрібно ввести в закономірне русло": воно має здійснюватись гласно; ініціатива повинна йти від трудящих; кошти від приватизації потрібно направляти на розвиток виробництва. Також є сумніви в тому, що приватизація стала справедливим інструментом для виходу економіки з кризи. Адже її результати можуть вплинути на розвиток України лише через декілька років. Зав'ялова Г.В. стверджує, що в результаті приватизації монопольна структура виробництва майже не змінюється, а подрібнення виробництва руйнує сталі технологічні зв'язки.

скачать реферат Аналiз iнвестицiйної дiяльностi в умовах ринкової економiки

Негативнi моменти: а) погана орiєнтованiсть iноземного власника пiдприємства у юридичних, бухгалтерських та iнших “правил гри”, якi сформувались на українському ринку; б) складностi з купiвлею чи орендою виробничих площ i обладнання; в) розрахунки за використання державної власностi, землi, а також з приватизацiєю цих об’єктiв лише у ВКВ; г) необхiднiсть обов’язкового 50% продажу валютної виручки. 3. Ще однiєю формою участi iноземного iнвестора у здiйсненнi господарської дiяльностi є виробнича кооперацiя без створення юридичної особи. Пiд кооперацiєю розумiють договори (контракти) про виробничу кооперацiю, спiльне виробництво та iншi види спiльної iнвестицiйної дiяльностi, якi не пов’язанi зi створенням юридичної особи, якщо такi договори (контракти) передбачають здiйснення iноземних iнвестицiй на територiї України у видах, про якi згадувалось вище. Вiдзначимо, що регулювання таких вiдносин вiднесено до сфери цивiльного законодавства України. Позитивнi моменти: а) спрощений порiвняно iз державною реєстрацiєю юридичної особи порядок оформлення взаємовiдносин мiж сторонами договору при детальнiй регламентацiї його положень; б) уникається необхiднiсть вирiшення питань оренди чи купiвлi виробничих площ i обладнань, оскiльки це майно може бути надане українською стороною у якостi своєї частки у кооперацiї, аналогiчно можуть вирiшуватися питання з найму робочої сили; в) на iноземну iнвестицiю при кооперацiї розповсюжуються пiльговий режим митного оподаткування.

скачать реферат Проблема інвестування єкономіки України за рахунок внутрішніх резервів

Ефективність довгострокового фінансування модернізації існуючих і будівництва нових виробничих і невиробничих об'єктів багато де в чому залежить від пропорцій між державними і приватними інвестиціями. Поки що домінують державні інвестиції і фінансова підтримка держави, позаяк за кількістю господарюючих суб'єктів і обсягом вироблюваної продукції переважають державні підприємства порівняно з фірмами інших форм власності. Цілком природно, що з активізацією розвитку роздержавлення і приватизації власності, акціонування державних підприємств все більшою має ставати частка приватного капіталу в загальному обсязі. Це сприятиме підвищенню рівня ефективності використання як внутрішніх, так і зовнішніх інвестицій. 3. Економічний зміст, мета та завдання інвестиційної діяльності Інвестиційна діяльність являє собою сукупність практичних дій юридичних осіб, держави та громадян щодо реалізації інвестицій. Нинішня правова система України складається з більше ніж 100 законів та інших нормативних актів, що регулюють інвестиційну діяльність. Серед них слід насамперед відзначити Закон України "Про інвестиційну діяльність".

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.