телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАБытовая техника -30% Всё для хобби -30% Товары для детей -30%

все разделыраздел:Психология, Общение, Человекподраздел:Психология, Общение, Человек

Коллектив

найти похожие
найти еще

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
ПЛАН I. Організація колективної роботи. II. Особливості вирішення конфліктів. III. Соціально-психологічна адаптація в колективі.І. Організація колективної роботи. Основа успіху будь-якої сучасної колективної діяльності відносини співпраці і взаємодопомоги в противагу конфлікту і конфронтації. Поведінка, що орієнтується на спільну діяльність, передбачає наявність певних передумов. Як умови формування кооперативної взаємозалежності виділяються: . Свобода і відвертість інформаційного обміну; . Взаємна підтримка дій, переконання в їх виправданості; . Довіра, дружелюбність у відносинах сторін. У свою чергу, взаємній довірі сторін сприяє: наявність нейтральних осіб, полегшуючі взаємні успіхи; можливість отримати попередню інформацію про дії іншого; особисті особливості учасників взаємодії. Психологія групи це сукупність певних соціально-психологічних явищ, виникаючих в процесі її формування і функціонування на основі становлення внутрішніх зв'язків в колективі, форм і способів взаємозадовільнення потреб його членів. Сюди ж відносяться морально-психологічний клімат, способи спілкування, громадська думка і настрій, звичаї і традиції, проблема лідерства, природа внутрішньогрупових конфліктів і т.д. У рамках аналізу змісту відносин між членами робочої групи можна виділити наступні сфери: професійну, ціннісно-світоглядну і сферу міжособистих відносин. Професійна сфера охоплює відносини, що складаються в процесі рішення виробничих задач. Ціннісно-світоглядна сфера пов'язана з взаємовідносинами між особистими і корпоративними цінностями, етичними установками, переважаючими в конкретній соціальній групі. Сфера міжособистих відносин пов'язана з реалізацією потреби в спілкуванні і самоствердженні особистості в рамках колективу, мірою задоволення своєю професійною діяльністю, формальним і неформальним статусом. Проблема професійної зрілості робочої групи Важливою якісною характеристикою робочої групи є її професійна зрілість. Вона характеризується міцними зв'язками між її членами, виникаючими на основі загальних ціннісних орієнтацій, позитивно забарвлених неформальних відносин. Особисті розбіжності швидко усуваються, дисципліна носить свідомий характер, з'являється почуття гордості за свій колектив, складаються стійкі традиції. Співробітники мають можливість розкрити свій творчий потенціал, з ентузіазмом відносяться до рішення поставлених задач. Чинники, що визначають міру зрілості робочої групи, її здатність тпродуктивно функціонувати, можна умовно розділити на наступні: 1) технологічні чинники, включаючи особливості спільного використання знарядь і предметів праці, наприклад, передових технологій, персональних комп'ютерів і 2) економічні чинники, тобто форми оплати праці, особливості форми власності і т.д.; 3) організаційні чинники і, передусім, відносини, що використовуються в системі “керівник - підлеглий"; 4) ціннісно-світоглядна і психологічна сумісність працівників. Будь-яка робоча група це складний соціальний і професійний організм, що володіє здатністю до саморегуляції, наявністю зворотних і горизонтальних зв'язків і т.д. Але разом з тим, йому властивий ряд меж, характерних для організації: . розділення функцій між співробітниками, закріплене в правилах або інструкціях; . посадова ієрархія, порядок підлеглості; . лояльність кожного співробітника по відношенню до своєї команди; . система позитивних і негативних санкцій (звідси особлива роль керівників в робочій групі).

Однак на шляху керівників в роботі по розвитку своєї організації сьогодні встає ряд бар'єрів: 1. Високий рівень напруженості в колективі. Важко розраховувати на ентузіазм і істотну підтримку з боку колективу, охопленого страхами, невдоволенням. Причини цієї напруженості можуть бути самими різними: . недостатній зв'язок оплати праці і трудового внеску працівників . неінформованість людей і, як наслідок, відсутність упевненості в стабільній роботі організації в найближчій перспективі . невпевненість в організації найважливіших соціальних проблем . низький рівень взаєморозуміння між керівництвом і персоналом і інш. 2. Недостатня зацікавленість значної частини працівників в перетвореннях, що проводяться. Часто люди просто не бачать, чим конкретно для них буде вигідна робота в нових умовах. 3. Низький рівень довіри між адміністрацією і рядовими працівниками. 4. Керівники середнього рівня часто практично повністю вимкнені з процесу підготовки організаційних змін і відносяться до них майже з таким же недовір'ям, як і підлеглі. Це часто робить їх потенційними противниками змін, що проводяться. 5. І сама головна проблема, яка чомусь ігнорується практично всіма керівниками, що приступають до масштабних змін в організації, ця відсутність перспективної кадрової політики. Мова йде про формування таких планів в роботі з персоналом, які б пов'язували основні цілі реорганізації з адекватними заходами в області управління персоналом. Чи Бачать керівники ці бар'єри? Не завжди. Але і в тих випадках, коли бачать, часто недооцінюють їх серйозність, діючи за принципом: "Ніколи думати, справу робити треба". Поодинці ж розраховувати на успіх керівнику не доводиться. Йому потрібна команда однодумців. Співпраця купується тільки повагою на іншу валюту її не купиш, скільки не переплачуй. ІІ. Особливості вирішення конфліктів Всім зрозуміло, що конфлікти завжди існували, існують і будуть існувати, вони невід'ємна частина людських взаємовідносин. Можливість виникнення конфліктів існує у всіх сферах. Конфлікти народжуються на грунті щоденних розбіжностей у поглядах, розбіжностей і протиборства різних думок, потреб, спонукань, бажань, стилів життя, надій, інтересів і особистісних особливостей. Вони являють собою ескалацію щоденного суперництва і протистояння в сфері принципових або емоційно обумовлених сутичок, що порушують особистий або міжособистий спокій. Чи існують якісь можливості конструктивного й успішного вирішення конфлікту? Ключ рішення цієї проблеми складається в тому, щоб глянути на конфлікт, як на задачу, що повинна бути вирішена : у першу чергу визначити причину конфлікту, а потім - застосувати відповідному техніку рішення конфліктних проблем. Наприклад, метод творчої візуалізації може бути використаний для аналізу причин конфлікту; метод мозкового штурму може бути корисний при пошуку альтернатив; метод автоматичного запису може бути використаний для з'ясовування власних реакцій на ті або інші можливості; метод уявного уявлення може допомогти запитати самого себе й одержати від внутрішнього голосу рада у відношенні вибору. Нарешті, метод уявного контролю або техніка вольового мислення може бути використана для вироблення достатньої внутрішньої мотивації або контролю з метою реалізації нових рішень.

Мені хотілося б, щоб ви забули про нього. Погодимося, що в минулому трапилося щось недобре, внаслідок чого ми обидва роздратовані. Але тепер давайте разом подумаємо над тим, що ми могли б зробити в майбутньому". Це може бути особливо корисним підходом, якщо вступили в конфлікт з кимсь. З ким ви повинні будете продовжувати спілкування. Добре б, якби кожний з противників міг хоч би частково повідомити іншому наступне: що я хотів би зробити, щоб вирішити конфлікт? яких реакцій я чекаю з боку іншого? на які наслідки я сподіваюся у випадку, якщо буде досягнута угода? Подолання страху в конфліктній ситуації Якщо ви хочете звільнитися від страхів, що стали перешкодою на вашому шляху, застосуйте метод візуалізації, який може допомогти вам в цьому випадку. Нарешті, приділіть приблизно одну хвилину на те, щоб бачити, чути, відчувати цей страх, його джерело на екрані перед вашим внутрішнім поглядом. Варіюючи умови, помітьте, в якій ситуації цей страх зростає. Тепер спитайте себе, що ви можете зробити для того, щоб позбудеться цього страху. Знову ж вдавайтеся до логіки, відповідаючи на це питання. Нехай відповідь якимсь чином сам з'явиться для вас на екрані. Нарешті, закінчіть візуалізацію тим, що ваш страх стає меншим і зникає зовсім. Використайте з цією метою будь-які відповідні образи. Можна представити себе таким, що стріляє в образ свого страху, які при цьому вибухає. Коли до вас прийде відчуття того, що страх невжливий, повільно поверніться в нормальний стан. Подолання конфліктів за допомогою спілкування Будь-яке порушення спілкування може привести до конфлікту. Іноді людина виражається недостатньо визначено і ясно, і тоді слова можуть бути зрозумілі неправильно. Іноді хтось слухає неуважно. І коли людина бачить, що його не слухають, у нього можуть виникнути почуття ворожості або засудження. Часто виникає нерозуміння відносно того, що мається на увазі. Перешкодою можуть стати приховані припущення. А іноді внаслідок нерозуміння, ворожості або образ спілкування взагалі припиняється. Якщо ви використовуєте в конфліктній ситуації ключові елементи спілкування, то зробіть крок до подолання конфліктів. Отже, . приділяйте увагу немовним свідоцтвам того, що слова говорячого розходяться з його думками і почуттями. Виносьте цю суперечність на відкрите обговорення; . стежте за тим, щоб у вас або у іншої людини не було прихованих помилкових припущень або установок. Обговорюйте їх відкрито, так, щоб помилки можна було виправити; . намагайтесь робити спілкування відкритим. Дипломатично говоріть про те, що думаєте або відчуваєте; . спитайте самого себе, відповідає сказане вашим істинним бажанням, потребам або почуттям? Якщо не відповідає, то ваші інтереси можуть залишитися незадоволеними; . не залишайте неясностей. Втлумачуйте те, що ви маєте на увазі. Якщо ви не впевнені, що ваше повідомлення зрозуміле, попросіть конфліктуючу сторону повторити те, що ви сказали, щоб пересвідчитися в точності сприйняття. Якщо ж ви не можете щось зрозуміти з першого разу, не заперечуйте цього. Визнаючи, що ви чогось не зрозуміли, ви бережіть гідність і доводьте самому собі свою чесність і бажання все робити правильно з самого початку; . навчіться слухати іншого.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Курс лекций по историческому материализму

Автор органической теории не останавливается перед этим, вооружает глаз и погружается окончательно в микроскопические детали. Результат везде один и тот же: общество или государство есть организм, не отличающийся в главных основах от животного организма. Обычная критика органической теории выдвигала в качестве главного довода против Спенсера два существенных различия между животным организмом и общественным коллективом. Указанная в столь многих отношениях аналогия между индивидуальным и социальным организмом не может уничтожить двух существенных особенностей, которыми эти организмы друг от друга отличаются. Во-первых, животный организм состоит из нераздельно связанных между собой частей, в то время как социальный коллектив является совокупностью самостоятельных, друг от друга отделимых индивидуумов. Клеточка не может отделиться от другой, с которой она неразрывно связана, она не может покинуть свой аггрегат, тогда как социальная клеточка человек - может удалиться от других себе подобных клеточек, от своих сограждан; он имеет возможность переселиться, может быть изгнан из своей страны в другие отдаленные страны, может, наконец, путем самоубийства даже произвольно уничтожить свою индивидуальность

скачать реферат Иркутский Авиазавод

Не менее торжественно открывался новый Дом культуры. Само здание Дома культуры уникально, недаром оно объявлено памятником архитектуры тех лет. Период становления Иркутского авиационного завода был сложным, коллектив прошел его с радостью побед, с опытом преодоления временных неудач и стало от этого крепче, сильнее, мудрее. Завод стал по-настоящему зрелым самолетостроительным предприятием. Он встал в ряд передовых предприятий края, отрасли и страны, и теперь уже навсегда. Предвоенные годы были важным периодом в истории завода: они завершили становление завода как сильной самостоятельной производственной единицы; установилась четкая схема организации производства и технических служб. В годы войны по инициативе коллектива Иркутского авиационного завода предложили, не снижая план выпуска самолетов, построить танки. С 19 декабря 1941 года объединенное предприятие получило название «Завод №39 им. Сталина». Вот что вспоминают об этом времени ветераны. Алексей Георгиевич Свидерский носит почетное звание «Заслуженный работник завода». Пришел в 1943 году на завод подростком и проработал там 45 лет.

Смываемые фломастеры "Супер чисто" с толстым наконечником, 8 штук.
В картонной коробке 8 разноцветных фломастеров. Они выполнены из качественных экологически чистых материалов. Созданные на основе
393 руб
Раздел: 7-12 цветов
Пломба свинцовая 10 мм, упаковка 1 кг.
Рекомендуется использовать совместно с витой проволокой или шпагатом. Устанавливается с помощью пломбиратора. Применение свинцовых пломб
362 руб
Раздел: Прочее
Карандаши цветные BIC "Kids ECOlutions Evolution", пластиковые, 24 цвета.
Цветные заточенные карандаши «Evolution Kids», специально для маленьких детей. Грифели не ломаются при падении. Удобное, легкое
503 руб
Раздел: 13-24 цвета
 Курс лекций по историческому материализму

В защиту этого положения Спенсер указывает на то влияние, которое оказывают низшие классы организмов, сосуществующие с людьми в общественном коллективе. Как животные, так и растения влияют на склад и деятельность общественных групп в различных и важных случаях. Различные, например, особенности пастушеского типа обусловливаются родом воспитываемых животных. В оседлом обществе растения, служащие пищей, материалом для пряжи, тканей и пр., определяют собою те или иные особенности общественного склада, те или иные формы общественной деятельности. Эти мысли весьма замечательны. Чрезвычайно интересен и несомненно справедлив взгляд на влияние животных и растений, служащих средством к существованию, на так называемую человеческую природу. Идя этим путем, Спенсер мог бы с большим успехом указать на значение орудий производства, как на цементирующее начало всего общественного коллектива. Орудия же производства являются не живыми органами, а искусственными. Но такой оборот небезопасен для органической теории, ибо пришлось бы тогда признать, что общественный коллектив покоится на совершенно другом фундаменте, или, точнее, что он имеет фундамент, которого, как мы увидим в дальнейшем изложении, вообще лишена органическая теория

скачать реферат Проблемы обеспечения продовольствием и перенаселение Земли

На научном небосклоне загорелись такие звёзды как Джордж Уальд, Тайлер Миллер, Гаррет Хардин, Донеллаи Деннис Медоузы, Йорген Рандерси др. Ярчайшим примером научно-просветительской деятельности Римского клуба стал выход в свет в 1992 году книги Д. Медоуз «За пределами роста», ставшей продолжением первой книги – «Пределы роста». В ней коллектив авторов: Донелла и Дениз Медоузы и Йорген Рандерс анализируют общую экологическую ситуацию в мире и доказывают, что при игнорировании естественных законов природы, тревожных сигналов об истощении ресурсов глобальная катастрофа на Земле неизбежна. В то же время, авторы не перестают говорить о том, что переход в стабильную систему ещё возможен, если принять комплекс мер в области защиты окружающей среды, экономики, демографии Миллер в своей книге вывел 5 основных критериев, влияющих на изменения численности народонаселения: коэффициент смертности, коэффициент рождаемости, уровень эмиграции, фертильность и возрастная структура населения. В своей книге Миллер предлагает 3 способа снижения прироста и численности населения в рамках второго пути: регулирование через экономическое развитие, через планирование семьи, через социально-экономические изменения.

 Философия

Знание динамического закона позволяет однозначно предсказывать на основе известного состояния объекта все его будущие состояния. Вероятностно-статистический закон - это закон, управляющий поведением больших совокупностей и в отношении индивидуального объекта позволяющий делать лишь вероятностные (неоднозначные) заключения о его поведении. Обратим внимание: он характеризует поведение не отдельного элемента в этом коллективе, а поведение коллектива в целом. Знание статистической закономерности не позволяет однозначно предсказывать поведение отдельных индивидуальных объектов, входящих в коллектив. В отношении отдельных элементов такие предсказания имеют только вероятностный характер. Хороший тому пример - максвелловский закон распределения молекул по скоростям. Этот закон, как отмечают физики, ничего не говорит определенного о скорости каждой отдельно взятой молекулы в определенное время; он лишь устанавливает долю молекул, которые обладают совершенно определенной скоростью, среди других имеющихся в данном объеме молекул; единственное, что можно сказать о скорости некоторой определенной молекулы, это - указать на вероятность того, что она обладает такой скоростью

скачать реферат Законы XII таблиц

Род первоначально представлял собой сплоченный коллектив, связанный общим происхождением, общей собственностью на землю, а также почитанием предков. Со временем на территории, принадлежащей родам, появились люди, не входящие ни в один из них. Это были освобожденные рабы или их потомки, чужеземцы, ремесленники и торговцы, люди, изгнанные за нарушение родовых обычаев, насильственно переселенные из покоренных городов. Этих пришельцев в Риме называли плебеями. Исконное же население, жившее родами, называлось патрициями. Возвращаясь к вопросу о происхождении римских сословий, можно взять за основу его "комплексную теорию": - патриции действительно были коренным гражданством. Они представляли собой полноправный "римский народ"; - в непосредственной связи с ними были клиенты (от лат. Clie s - послушный), которые получали от них землю, скот, пользовались их защитой на суде и пр. За это они должны были служить в военных отрядах своих покровителей, оказывать им помощь деньгами, выполнять различные работы; - плебеи стояли вне родовой организации патрициев, т.е. не принадлежали к "римскому народу", не имели доступа к общинной земле и были лишены политических прав.

скачать реферат Государственное преступление или вопрос строительства оборонительных рубежей под Казанью 1941 – 1942 гг. (Казанский обвод)

Вся работа, зачастую под ударами вражеской авиации, проводилась населением с большим подъемом. Многие учреждения, работа которых могла быть без ущерба для интересов фронта приостановлена, временно закрывались с оставлением в них только дежурных, а весь коллектив мобилизовывался на строительство укреплений. Другие учреждения, а также предприятия выделяли с этой целью часть своих работников. В конце июля и первой половине августа на строительство городского обвода  выходило свыше 57 тыс. человек. Все необходимое для строительства добывалось на месте. По заданиям партийных органов проводилась мобилизация инструмента, инвентаря, стройматериалов, автогужевого транспорта. Рабочие изготовляли на заводах и в мастерских стальные ежи, броневые башни, железобетонные колпаки, сборные доты». Сравнивая эти факты и факты из истории строительства «Казанского обвода» автор еще раз убедился, что народ в начале войны был менее психологически к ней готов. Правда, автор не хочет всю вину перекладывать на плечи народа, потому что в большинстве своем ошибки повлекшие за собой гибель тысяч людей, совершила политическая система в стране.

скачать реферат Термины по истории за XX век

ДИРЕКТОРИЯ-упр-ие,рук-во,коллектив. орган исполнит. власти. ИНТЕРВЕНЦИЯ-насильственное вмешательство одного или не-их гос-в во внутр. дела др. стран и народов.Может быть НАРОДНЫЕ СОЦ-ТЫ(ЭНЕСЫ)-члены одной из неонароднических партий(Народно-социалистич-ой),кот. образовалась из правого крыла ПСР в 1906 г. КОНЦЕНТРАЦИОННЫЙ ЛАГЕРЬ-место изоляции военнопленных,заключённых. ТЕРРОР-форма пол. запугивания,устрашения с использованием крайне жестоких методов вплоть до физич. уничтожения противника. ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ-передача в частную собственность гос-ой собств-ти,ранее национализированной. РАТИФИКАЦИЯ-утверждение органами верховн. гос. власти международн. договора,заключ-го уполномоченными договаривающихся гос-в. КОНЦЕССИЯ-договор на сдачу иностр. фирмам предприятий или участков земли с правом производств-ой деятельн-ти;само предприятие,организованное на основе такого договора. РЕНТАБЕЛЬНЫЙ-оправдывающий расходы,целесообразный с хоз.точки зрения. АВТОРИТАРНЫЙ-властный,диктаторский,стремящийся утвердить свою власть,авторитет.

скачать реферат Российская социал – демократическая рабочая партия (РСДРП)

В середине 90-х годов небольшие параллельно действовавшие кружки и группы в ряде городов начали объединяться. В Петербурге, Киеве они назывались «союзами борьбы за освобождение рабочего класса», а в Москве - «рабочим союзам». Росло социал-демократическое движение и на окраинах России. В 1896 году в Тифлисе, где уже насчитывалось до 20 кружков, был создан «общий коллектив пропагандистов», который в 1898 году превратился в Тифлисский комитет РСДРП. В сентябре 1897 года в Вильно состоялся съезд представителей групп еврейских социал-демократов Вильно, Минска, Белостока, Варшавы и Витебска. Съезд основал социал-демократическую организацию «Всеобщий еврейский рабочий союз в России и Польше» (БУНД). Центральными органами Бунда были объявлены газета «Арбейтер Штимме», печатавшаяся в России, и теоретический журнал «Идишер Арбейтер», издававшийся за границей. Повсеместный рост социал-демократических кружков, групп и организаций вплотную поставил вопрос о выработке общей программы и тактики революционной борьбы российских марксистов.

Комплект постельного белья 1,5-спальный "Disney" (с наволочкой 50х70 см).
Добро пожаловать в мир популярных персонажей, супергероев и сказочных существ. Постельное белье для мальчиков и девочек украсит интерьер и
2232 руб
Раздел: Детское, подростковое
Шары Ньютона "Эврика", большие.
Движение – это жизнь! Небольшая настольная кинетическая скульптура в собранном виде демонстрирует закон сохранения энергии, открытый
390 руб
Раздел: Антистрессы
Рюкзак школьный, цвет темно-синий (арт. RB-861-2/2).
Рюкзак школьный, два отделения, объемный карман на молнии на передней стенке, боковые карманы из сетки, откидное жесткое дно,
1730 руб
Раздел: Без наполнения
скачать реферат Правовые отношения

Понятие юридического лица имеет значение главным образом в гражданском праве, т.е. имущественных, обязательственных отношениях. Надо иметь в виду, что не всякий коллектив людей является субъектом права, а, следовательно, субъектом правоотношения. Так семья, учебная группа, курс, кафедра, бригада и другие общности не обладают этим качеством, т.к. не характеризуются единством воли и цели, а так же внутренней организованностью. Для того чтобы быть субъектом правоотношений, как физические, так и юридические лица должны обладать особым юридическим свойством, признанным законом. Это свойство – правосубъектность, т.е. способность (возможность) лица быть участником правоотношений. Правосубъектность юридического лица, в отличие правосубъектности физического лица, является специальной и определяется целями и задачами деятельности данной организации, закрепленными в ее уставе. Отсюда объем и содержание правосубъектности у разных организаций не одинаковы. Правосубъектность включает правоспособность, дееспособность и правовой статус.

скачать реферат Порядок и правовые последствия признания субъекта хозяйствования банкротом

Должник обязан в срок, не превышающий десяти дней со дня подачи заявления должника или получения соответствующего извещения, оповестить свой трудовой коллектив (коллектив работников организации) о подаче в хозяйственный суд заявления должника или об извещении его хозяйственным судом о подаче заявления о банкротстве этого должника другими лицами. Статья 8. Обязательность подачи заявления должника в хозяйственный суд Должник обязан подать заявление должника в хозяйственный суд в случаях, когда: удовлетворение требований одного кредитора или нескольких кредиторов приводит к невозможности исполнения денежных обязательств должника в полном объеме перед другими кредиторами либо прекращению деятельности должника - юридического лица; органом (лицами), уполномоченным (уполномоченными) в соответствии с учредительными документами должника - юридического лица на принятие решения о его ликвидации, принято решение о подаче в хозяйственный суд заявления должника; органом, уполномоченным собственником имущества должника - унитарного предприятия, принято решение о подаче в хозяйственный суд заявления должника; выявлено обстоятельство, предусмотренное частью первой статьи 247 настоящего Закона.

скачать реферат Государственное принуждение

Социальное назначение принуждения очень широкое, оно выполняет положительные функции побуждая членов общества к социальным необходимым действиям, мотивируя необходимое поведение субъектов общественной жизни в интересах всего общества. 2. ВИДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИНУЖДЕНИЯ По своему конкретному содержанию государственное принуждение делится на физическое и психическое (психологическое). Оба эти вида принудительного воздействия различны по содержанию, но выражают общую сущность. Тот или иной вид государственного принуждения определяется сферой воздействия на объект. Мерой физического воздействия обращены к физической (личной или материальной) стороне существования субъекта, в то время как психическое государственное принуждение непосредственно обращено на психику человека. Физическое принуждение строго индивидуализировано, а психическое принуждение может быть направлено и на коллектив лиц, хотя и в этом случае оно «рассеивается» по индивидам. Объект психического государственного принуждения имеет сложную структуру: в психике человека взаимодействуют рациональная, эмоциональная и волевая сферы.

скачать реферат Правовые отношения: понятия, признаки, элементы, виды

Правоотношения имеют сложное строение и охватывают: субъекты; объекты; содержание правоотношений. Основаниями возникновения, изменения или прекращения правоотношений являются юридические факты. Субъектами правоотношения считают тех участников, которые являются носителями субъективных прав и юридических обязанностей. Субъекты правоотношения можно разделить на: физических и юридических лиц; государственные и общественные организации; разные общности (трудовой коллектив, нация, народ, население соответствующего региона и др.); гражданское общество. Субъекты правоотношения должны владеть правосубъектностью, т.е. способностью быть носителями прав и обязанностей, осуществлять их от своего имени и нести юридическую ответственность за свои действия. Правоспособность — способность субъекта быть носителем субъективных прав и юридических обязанностей. Дееспособность — способность субъектов своими действиями приобретать и самостоятельно осуществлять субъективные права и выполнять юридические обязанности. Ее разделяют на право- и деликтоспособность. Правоспособность — способность субъекта правоотношения лично своими действиями осуществлять и заключать гражданско-правовые соглашения.

скачать реферат Государство, его основные признаки и формы правления

Понятие государства. Возникновение государства. Как появилось государство? Обратимся к опыту истории. Изучая историю древнего мира, мы узнали, что первобытное общество не имело государственного устройства, политической власти. Это не значит, что члены этого общества не подчинялись правилам и нормам поведения. Без таких правил человеческий коллектив не может существовать: безграничная свобода неизбежно приводит к ущемлению интересов одних со стороны других. Но в первобытном коллективе нормы общежития были просты, основывались на обычаях, а влияние старейшин рода определялось их личным авторитетом. Однако на определённом этапе исторического развития возникают специальные группы людей, которые осуществляют управление обществом. Иначе говоря, власть отделяется от народа. Появляются законы, суда, армия. Почему же происходят эти изменения? Существуют разные объяснения причин возникновения государства. Долгое время господствующим было представление о том, что государственная власть от Бога, а правосудие есть проявление Божьего суда и поэтому оно необходимо, абсолютно и вечно.

Диско-шар, средний.
Диско-светильник среднего размера. Мощность лампы накаливания: 25 Ватт. Цоколь: Е14. Лампа специализированная миниатюрная. Напряжение
1115 руб
Раздел: Необычные светильники
"Счеты" - деревянная игрушка.
Эти забавные и яркие счеты изготовлены из экологически чистого материала древесины. Игра с ними прекрасно развивает мелкую моторику и
342 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Мантоварка алюминиевая, 3 сетки, 6 л.
Мантоварка, алюминиевая, 3-х уровневая. Размеры: длина - 28 см, ширина - 29 см. Мантоварка имеет 3 съемные сетки. Пригодна для
1019 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки
скачать реферат Ответы к экзаменационным билетам по Теории государства и права

Не один государственный орган, должностное лицо, коллектив, организация, человек не освобождается от обязанности подчинятся закону. Законы являются общеобязательными. Верховенство закона - акт исходящий от высшего представительного органа государственной власти и обладающий высшей юридической силой. Взаимная ответственность государства и гражданина. Как граждане несут ответственность перед государством, так и государство должно нести ответственность перед гражданином. Но на практике в отношениях «государство - гражданин» нет равного партнёрства, поэтому нет равной ответственности их друг перед другом. Такой характер взаимоотношений государства и гражданина косвенно закрепляется в конституциях западных стран. В прямой форме устанавливаются обязанности и ответственность граждан перед государством и нет упоминания об обязанностях и ответственности государства перед гражданами. Государство, вступая во взаимоотношения с различными общественными объединениями и со всеми гражданами, обладает большим объёмом прав и обязанностей.

скачать реферат Структура и функции государственного аппарата

Тот или иной государственный орган, выполняя свои функции, тем самым одновременно участвует в выполнении различных функций государства. 4. Для выполнения своих функций государственные органы располагают необходимыми материальными средствами, говоря словами Ф. Энгельса, “вещественными придатками”, 1«Теория государства и права: Учебник для вузов» / Под ред. Проф. В.М. Корельского и проф. В.Д. Перевалова. - Издательство Норма, 2003. – 616 с.к каковым можно отнести разного рода материальные ценности, а также многочисленные и разнообразные организации, предприятия и учреждения, хотя и выполняющие текущую государственную работу, но сами по себе не являющиеся органами государства. 5. Представление о государственном органе было бы неполным без указания на то, что его физическим воплощением являются люди, из которых состоит данный орган, — отдельное лицо или группа, коллектив людей. “Существование государственной власти, - писал К. Маркс, - находит свое выражение именно в ее чиновниках, армии, администрации, судьях. Если отвлечься от этого ее физического воплощения, она представляет собой лишь тень, воображение, простое название”.

скачать реферат Правовое регулирование отношений найма труда в России

Я считаю, что по всем фактам зарегистрированным Рострудинспекцией действительно имеется нарушение ст. 20 Кодекса Законов о труде Российской Федерации, за исключением случая (б) на заводе «Микрон», поскольку в данном случае хоть и имеется факт работы на одном предприятии родственников, но они не связанны друг с другом непосредственной подчинённостью и по этому нарушения нормативного акта, регулирующего совместную службу родственников, я в этом случае не вижу. Используемая литература: 1. Гуленко Е.Н. Ковалёв В.И. Трудовое право: Схемы, комментарии / учебное пособие М. 1999 2. Конституция Российской Федерации 3. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации под ред. Садиков О.Н. М. 1998 4. Кодекс Законов о труде Российской Федерации М. 2000 5. Панина А.Б. Трудовое право: вопросы и ответы М 1998 6. Трудовое право России учебник под ред. Лившиц Р.В. Орловский Ю.П. М. 1998 ----------------------- Трудовое отношение Носит имущественный характер (вознаграждение за труд в форме заработной платы)Носит организационно – трудовой характер (вступление в трудовой коллектив и подчинение внутреннему трудовому распорядку) Носит личный характер (самостоятельный труд)Носит регулятивный характерЯвляется двустороннимЯвляется длящимся

скачать реферат Трудовое право

Трудовой коллектив Трудовой коллектив предприятия независимо от его организационно-правовой формы: решает вопрос о необходимости заключения с администрацией коллективного договора, рассматривает и утверждает его проект; рассматривает и решает вопросы самоуправления трудового коллектива в соответствии с уставом предприятия; определяет перечень и порядок предоставления работникам предприятия социальных льгот из фондов трудового коллектива; определяет и регулирует формы и условия деятельности на предприятии общественных организаций; решает иные вопросы в соответствии с коллективным договором. Трудовой коллектив государственного или муниципального предприятия, а также предприятия, в имуществе которого вклад государства или местного Совета народных депутатов составляет более 50 процентов: рассматривает и утверждает совместно с учредителем изменения и дополнения, вносимые в устав предприятия; определяет совместно с учредителем предприятия условия контракта при найме руководителя; принимает решение о выделении из состава предприятия одного или нескольких структурных подразделений для создания нового предприятия; участвует в решении вопроса об изменении формы собственности предприятия в соответствии и в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и республик в составе Российской Федерации.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.