телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАКниги -30% Красота и здоровье -30% Видео, аудио и программное обеспечение -30%

все разделыраздел:Радиоэлектроника

Аналіз перетворень сігналів

найти похожие
найти еще

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Виконання КР складається з окремих завдань 1 Аналіз характеристик первинного сигналу. Знайти середню потужність та кореляційну функцію сигналу b( ). Порівняти значення заданої дисперсії та значення середньої потужності. Побудувати графіки спектральної густини потужності Gb(f) та кореляційної функції Kb((). Визначити інтервал кореляції сигналу та показати його на графіку Kb((). 2 Розрахунки параметрів АЦП. Скласти і описати структурну схему АЦП. Визначити: максимальну частоту сигналу, що передається, частоту дискретизації, інтервал дискретизації, число рівнів квантування, відношення сигнал/шум квантування при вибраному числі рівнів квантування, тривалість двійкового символу. 3 Розрахунок сигнального сузір‘я модульованого сигналу. Навести сигнальне сузір‘я для заданого методу цифрової модуляції, розрахувати координати сигнальних точок, навести маніпуляційний код. Виконати аналіз, щоб встановити зв‘язок між мінімальною відстанню між сигналами d та енергією сигналу на біт Eб (не обов‘язково). 4 Розрахунки частотних та часових характеристик сигналів, що передаються каналом зв‘язку. Для заданого методу цифрової модуляції дати опис перетворень сигналів у модуляторі, каналі зв‘язку та демодуляторі. Розрахувати та побудувати графіки: АЧХ ФНЧ модулятора та демодулятора; часову діаграму імпульсу на виході демодулятора. Розрахувати ширину спектра модульованого сигналу та порівняти її з шириною спектра неперервного сигналу, що передається. 5 Аналіз проходження завади через блоки демодулятора. Виконати аналіз проходження завади через блоки демодулятора: синхронній детектор, ФНЧ та вирішуючий пристрій. Розрахувати ймовірність помилки сигналу та двійкового символу. Висновки. Зробити аналіз курсової роботи в цілому. 2 Аналіз характеристик первинного сигналу Середня потужність сигналу b( ) визначається за заданою спектральною густиною потужності (СГП) Gb(f) Pb = 2 (2.1) Оскільки середнє значення сигналу b( ) дорівнює нулю, то отримане значення середньої потужності повинне співпадати з заданим значенням дисперсії сигналу. Кореляційна функція сигналу визначається за заданою СГП (2.2) Для виконання інтегрування (2.1) і (2.2) можна використати довідкові співвідношення з додатку Б. Після визначення функції Kb(() слід перевірити, чи значення Kb(0) співпадає зі значенням середньої потужності сигналу, що визначене вище. Графіки функцій Gb(f) і Kb(() слід побудувати для невід‘ємних значень аргументів з використанням числових масштабів на осях координат. Інтервал кореляції (к сигналу слід визначити, як протяжність інтервалу (0, (к), поза яким значення функції кореляції чи її обвідної, якщо Kb(() має коливальний характер, не перевищують 0,1(Кb(0). Інтервал кореляції можна визначити будь-яким способом: аналітично, вирішуючи рівняння Kb((к) = 0,1(Kb(0), (2.3) чисельно, підбираючи (к, при якому виконується рівність (2.3), чи графічно з графіка Кb((), проводячи горизонтальну лінію на рівні 0,1(Kb(0) до перетину з графіком. Під час виконання завдання 1 рекомендується використати . 3 Розрахунки параметрів АЦП Структурна схема АЦП докладно описана в . Наведені там схеми АЦП необхідно доповнити вхідним ФНЧ, що в реальних системах електрозв'язку використовується для обмеження спектра первинного сигналу.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Речь патриарха Алексия II к раввинам г Нью-Йорка (США) 13 ноября 1991 года и Ересь жидовствующих

Писании, которое старательно читали и изучали, то они и были названы "караимами" (от "кара", читать св. Писание). Караимы из Палестины распространились и в другие места Азии, а также в Европу. Караимство представляет собою весьма серьезную попытку возмущения против талмуда. Но талмудисты всеми хитростями и варварскими интригами на каждом шагу преследовали, гнали и даже убивали караимов, эти попытки еще можно видеть и теперь. Основное положение Анана было: "ищите усердно в Писании". От этого возвращения к св. Писанию (микра) религиозная система, созданная Ананом, получила название "исповедание писания", т. е. караимство. Ученики Анана называли себя анани-тами и караимами (караимы, бене-микра)". "Талмуд и Евреи", Ипполит Иосифович Лютостанский, т. II, стр. 306-307, С.-Петербург 1904 г. "1850 г., 11 декабря, разрешена караимам продажа горячих напитков и жительство по городам и селениям. Сенат при этом нашел, что между евреями и караимами существует замечательное различие, как в отношении к догматам веры (первые следуют талмуду, а последние Ветхому Завету), так равно в нравственном и гражданском отношениях: караимы стремятся к оседлой жизни и сближению с обычаями местных жителей, занимаются охотно земледелием и известны своим трудолюбием и строгостью правил жизни

скачать реферат Конституцiя Украiни - фундамент подальшоi розбудови правовоi держави

В даній курсовій роботі розглядається зміст та значення сучасної Конституції України, докладно аналізуються I, II та III розділи Конституції, визначаються їх найважливіші ідеї та потенціал у справі розбудови в нашій країні правової держави. При написанні роботи використовувалися підручники і посібники, монографії та наукові публікації в журналах. Застосовані також матеріали з історії української конституційно- правової думки, що дозволяють побачити глибинні історичні корені сучасного Основого Закону, виявити шлях визрівання його передумов, сприймати Українську державу як невід’ємну частку світового співтовариства. Проте сучасна Конституція України це не тільки підсумок процесів державотворення, це й своєрідний дороговказ подальшого вдосконалення нашої держави, наповнення її сформованих інститутів реальним змістом, перетворення їх на реальні чинники правового регулювання суспільних відносин в Україні. Слід зазначити, що прийняття Конституції стало результатом компромісу різноспрямованих політичних сил, тому її можна розглядати як запоруку майбутньої злагоди в нашому супільстві, гарантію його розвитку на засадах забезпечення врівноваженості різних соціальних верств та політичних течій за умови неодмінного визнання непорушності політичного суверенітету нашої держави.

Набор "Леди Баг и Супер Кот" Дизайн 2, 3 предмета (в подарочной упаковке).
Набор из трех предметов (кружка, салатник, тарелка) в подарочной упаковке с изображением героини из мультсериала "Леди Баг и Супер
454 руб
Раздел: Наборы для кормления
Бусы-прорезыватели "Черничный мусс".
Детские бусы-прорезыватели "Черничный мусс" из серии "Мамины помощники" предназначены для малышей, у которых начинают
380 руб
Раздел: Пластмассовые
Бумажные двухслойные салфетки "Ellemoi", 200 штук (спайка 5 пачек).
Мягкие двухслойные бумажные салфетки для рук и лица, изготовленные из натуральных волокон древесной целлюлозы, в тонкой легко упаковке.
397 руб
Раздел: Бумажные салфетки
 Земля в огне

Мечты отважного офицера сбылись. Ему довелось сражаться на земле Украины, возвратиться на дороги, по которым он теперь гнал захватчиков на запад. Его родная бригада стала гвардейской. Но в конце января сорок четвертого в одной из жарких схваток любимец танкистов погиб. Вскоре после этого в бригаде решили усыновить сына А. Ф. Бурды, выполнить заветное желание своего командира: воспитать парнишку и подготовить его как офицера-танкиста. Тогда-то и полетело в донбасский город Ровеньки письмо на имя Анны Ивановны Бурды: "Уважаемая Анна Ивановна! Ваш муж - гвардии подполковник Александр Федорович Бурда долгое время был нашим военачальником. Он водил нас в бой, учил побеждать врага, учил всегда, даже перед лицом смерти, хранить верность воинскому братству. Под Москвой и Орлом, на дуге Курского выступа, под Винницей сражался Александр Федорович. Он для нас был не только замечательным командиром, но и отцом. Мы любили его за смелость и справедливость, за то, что для каждого находил он теплое слово, каждому помогал в бою

скачать реферат Мовний дискурс

Ми визначили, що у системі тексту не існує чітко вираженої ієрархії підсистем. Поряд із цією особливістю, нам вдалось встановити ще й таку характерну рису дискурсу, як просторовість. Стверджуючи це, ми визнаємо той факт, що дискурс не є явищем монументальним. Дискурс схильний як до вертикальних, так й до горизонтальних перетворень, а отже може рухатись у цих двох напрямках, не маючи якихось певних обмежень. Для того, щоб процес дискурсивного аналізу набув більш систематизованого вигляду, дискурс був поділений нами на офіційний та неофіційний. Такий поділ є традиційним, і ми у дослідженні не намагались відійти від нього. Для того, щоб зрозуміти суть офіційного та неофіційного дискурсу, ми виділили ряд характерних ознак, які повною мірою надають нам змогу конкретизувати та диференціювати цих два види дискурсу. Прийнявши до уваги ці характеристики, ми визначили, що основною відмінністю є емоційність неофіційного та логічність офіційного дискурсу. Розгляд офіційного дискурсу ми розпочали із аналізу наукових текстів.

 Анна Герман

А у меня, как видишь, этого свободного времени просто не бывает. Я же цыганка - сегодня здесь, завтра там!.. Он ничего не отвечал, а иногда в ответ грустно улыбался: "Ничего не поделаешь, я люблю тебя именно такую - со всем твоим цыганским кочевьем". Они встречались со Збышеком по субботам - он гнал на машине от Варшавы сотни километров до пункта, где она выступала, а прощались в воскресенье вечером. Чтобы снова встретиться и снова проститься через неделю. Правда, когда Анна выезжала за рубеж, разлуки становились долгими, но она часто звонила ему из Москвы и Берлина, из Парижа (этот разговор она запомнила, пришлось заплатить за него чуть ли не треть заработанных денег) и из Вены... Поездка в Австрию была памятной: она пела на ответственном музыкальном фестивале, пела, как ей самой казалось, хорошо, с подъемом. Зал гремел от аплодисментов. Решение жюри было неожиданным: первое место присудили довольно средней канадской певице, второе - ничем не примечательной певице из Греции. Анна оказалась на третьем! Ее не столько поздравляли, сколько выражали соболезнования

скачать реферат Поэты "серебряного века". Личность и творчество А. А. Ахматовой

ВПЕРВЫЕ женщина обрела поэтический голос такой силы. Женская эмансипация заявила себя и поэтическим равноправием. "Я научила женщин говорить", - заметила Ахматова в одной эпиграмме. Анна Ахматова прожила долгую и счастливую жизнь. Как счастливую? Не кощунственно ли сказать так о женщине, муж которой был расстрелян и чей сын переходил из тюрьмы в ссылку и обратно, которую гнали и травили и на чью голову обрушивались несчастья и беды, которая почти всегда жила в бедности и в бедности умерла, познав, может быть, все лишения, кроме лишения Родины - изгнания. И всё же - счастливую. Она была - поэт: "Я не переставала писать стихи. Для меня в них - связь моя со временем, с новой жизнью моего народа. Когда я писала их, я жила теми ритмами, которые звучали в героической истории моей страны. Я счастлива, что жила в эти годы и видела события, которым не было равных". Для меня нет равных творчеству Ахматовой. Её стихотворения, в которых, по сути, я нашла себя, которые помогли мне научиться видеть прекрасное, распознавать истинную любовь, которые дали мне частичку ЕЁ величия и неповторимости! 6.

скачать реферат Голодомор 32-33 років (голод на Украине в 32-33 гг.)

А життя вимагало розв’язати питання про організацію партійного осередку безпосередньо в колгоспі. У лютому 1931р. ЦК партії прийняв “положення про осередок ВКП(б) у колгоспах”. Відповідно до нього сільські осередки в районах суцільної колективізації обов’язково мали бути перетворені на колгоспні. Найпоширенішими були міжколгоспні організації, які об’днували по 5-6, а іноді більше 10 колгоспів у кількох населених пунктах. З жовтня 1930р. до кінця п’ятирічки на Україні через кожних два дні з’являлася нова машинно-тракторна станція. Наприкінці 1932р. в республіці діяло їх 592 – обслуговували половину колгоспів, переважно великих. Та розгортання мережі – лише частина справи. Активно впливати на організаційно-господарське зміщення колгоспів МТС ще не могли. При аналізі причини дезорганізації колгоспного виробництва не можна відкидати неготовності основної маси колгоспників до колективної праці. Дрібнобуржуазна психологія середнього селянина, який раптово для себе опинився в колгоспі, нерідко виявлялася в низькому рівні дисйипліни, безвідповідальному ставленні до усуспільненого майна й худоби, байдужості до всього, що було за межами власної присадибної ділянки. І всеж безуспішність спроб реалізувати в масовому масштабі заходи щодо організаційно-господарського зміщення колгоспів, які добре себе зарекомендували в передових артілях, пояснювалася, насамперед, не особливостями селянської психології, а руйнівним впливом продрозкладки.

скачать реферат Блок питания для компьютера, мощностью 350Вт, форм-фактор АТХ

Після ремонту проводять повторну перевірку і налагоджування блоку. 1.7.4 Всі перевірки за винятком оговорених, проводити в кліматичних умовах які оговорені в ТЗ. 2. Аналіз ТЗ. Блок живлення(БЖ) для системних модулів IBM PC X /A призначений для перетворення вхідної змінної напруги мережі в вихідні постійні напруги, яки забезпечують роботу всіх інших вузлів і блоків комп’ютеру. БЖ для комп’ютерів будуються за безтрансформаторною схемою під єднання до мережі і являє собою імпульсні БЖ, яки характеризуються великим значенням ККД(більше 70%), незначною вагою та невеликими габаритами. Маючи стільки переваг, імпульсний БЖ є джерелом імпульсних завад і це пред’являє до його схеми великі вимоги до електромагнітної сумісності з рештою схемою комп’ютеру, а також з іншими побутовими електронними приладами. Окрім цього в без трансформаторних ІБЖ немає гальванічної розв’язки частини схеми з мережею, що вимагає спеціальних мір при його ремонті. Велика частина елементів ІБЖ працює зі струмом високої частоти(~60кГц), це приводить до нагрівання елементів, тому є важливим забезпечення теплового режиму РЕЗ.

скачать реферат Анатомия человека

Куприкове сплетення утворене передніми гілками 5 крижового і 1 куприкового нервів, іннервує шкіру в ділянці куприка і навколо відхідника. Аналізатори Сукупність нервових елементів різних рівнів, які забезпечують сприйняття подразнення, перетворення енергії подразнення у енергію збудження, кодування, перенесення закодованої інформації до центральних ділянок нервової системи (зокрема до сенсорних (проекційних) зон кори великих півкуль), її аналіз і формування відчуття – складають аналізатор. Кожний аналізатор складається з периферичного, проміжного і центрального відділів. Обов'язковим елементом периферичного відділу аналізаторів є рецептори, які сприймають і трансформують збудження. Часто рецептори мають допоміжні елементи, які забезпечують досконалість роботи аналізаторів. Рецептори з допоміжними апаратами називають органами чуття. У людини виділяють орган зору (очі), слуху і рівноваги (вухо), орган нюху (нюхова ділянка порожнини носа), орган смаку (смакові сосочки). Багаточисельні рецептори є у шкірі, яку в зв'язку з цим називають органом дотику.

Папка для чертежей "Вишенки", А3.
Папка для чертежей и рисунков, с ручками. Формат: А3. Материал: пластик. Застежка: на молнии.
350 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Горшок эмалированный с крышкой, 1,5 л.
Горшок эмалированный с деколью. Объем: 1.5 л.
423 руб
Раздел: Горшки обычные
Пеногенератор для минимоек, для пистолета 375 серии.
Пеногенератор для мойки высокого давления ЗУБР предназначен для расширения функциональности моек ЗУБР. Регулировка выхода пены. Большой
1855 руб
Раздел: Мойки высокого давления
скачать реферат Аналіз менеджменту ВАТ Сумсільмаш

Наукове значіння роботи заключається в проведенні аналізу обраної проблеми, у зроблених висновках і пропозиціях. Мета роботи – зробити багатофакторний аналіз менеджменту підприємства, а також виявити переваги та недоліки системи управління підприємством, використовуючи математичні, статистичні методи дослідження, а також методи економічного та фінансового аналізу. Об’єктом дослідження виступає менеджмент підприємства ВАТ “Сумсільмаш”. При здійсненні аналізу буде взято до уваги специфіку і спеціалізацію функціонування підприємства, яка буде вивчатися в першому розділі курсової роботи. РОЗДІЛ 1 Загальна характеристика ВАТ "Сумсільмаш" 1. Спеціалізація підприємства Об’єктом дослідження виступає менеджмент сумського підприємства галузі сільськогосподарського машинобудування Відкрите акціонерне товариство “Сумський завод сільськогосподарського машинобудування”, яке створено відповідно до наказу Регіонального відділення фонду державного майна України по Сумській області № 79 від 14 лютого 1995 року шляхом перетворення в товариство державного підприємства "Сумський завод сільськогосподарського машинобудування" згідно з порядком перетворення у процесі приватизації державних підприємств у відкриті акціонерні товариства.

скачать реферат Контрольна по менеджменту

Shura19@ya dex.ru Зміст сторінка Вступ . 3 1. Питання №2. Опишіть історію виникнення менеджменту . 4 2. Питання № 102. Яке рішення вважається законним? Яким чином досягається узгодженість управлінських рішень?. 5 3. Питання №202. Розкрийте суть та наведіть приклади комунікацій, що виникають у процесі здійснення менеджменту на рівні підприємства . 7 4. Питання №302А. Аналізуючи схематичну модель, приведену на рис. сплануйте діяльність підприємства та його функціональних підрозділів, головним видом діяльності якого є торгівля . 11 5. Дослідження трудової діяльності охоронця з допомогою фотографії робочого дня . 11 6. Оцінка та аналіз зовнішнього середовища охоронної фірми. 12 7. Розробити модель організаційної структури підприємства . 13 Література . 14 Вступ Час, у який ми живемо, - епоха змін. Наше суспільство здійснює винятково важку, багато в чому суперечливу, але історично неминучу і необоротну перебудову. У соціально-політичному житті це перехід від тоталітаризму до демократії, в економіці - від адміністративно-командної системи до ринку, у житті окремої людини - перетворення її з “гвинтика” у самостійного суб'єкта господарської діяльності.

скачать реферат Синтез логической функции и анализ комбинационных схем

Мінімізація логічних функцій в різних базисах. Аналіз заданої схеми. Висновок. Література. Вступ Значення імпульсної техніки в радіоелектроніці Імпульсні режими роботи відіграють велику роль в радіоелектроніці. Імпульсний метод роботи дає можливість знайти принципіальне і поруч з цим просте рішення такої важливої задачі, як вимірювання відстанейй за допомогою радіоволн, що викликало розвиток імпульсної радіолокації. Цей же принцип використовується в радіонавігації (в імпульсних системах управління літаками, а також визначення виссоти їхнього польоту). Імульсні методи роботи дають змогу зробити кодирований зв`язок, який відрізняється високою скритністю і захищеністю від завад, а також багатоканальний зв`язок на одній волні. Широко використовуються імпульсні режими у телебаченні, де сигнали зображення і синхронізації являються імпульсними, радіотелеуправлінні повітряними апаратами, в космічній радіоелектронній і електронній апаратурі, в інформаційно-вимірювальній техніці і при різних областях науки і техніки. Важливу виконуючу роль відіграють імпульсні методи роботи у сучасних ЕОМ і різних цифрових автоматах, при автоматичній обробці інформації. В широко розвинених каскадах таких автоматів виконуються різні функціональні перетворення імпульсних сигналів, передаючих інформацію і виконуються потрібні логічні операції над імпульсами за допомогою спеціальних логічних схем і пристроїв селекції імпульсів.

скачать реферат Коллективная форма организации труда

Колективний договор та контракт як особлива форма трудового договору 68ВИСНОВКИ 91 ВСТУП За умов формування првової держави і ринкової економіки виникає реальна необхідність і в критичному аналізі чинного законодавства. Зміст багатьох норм, правових інститутів дуже застарів і неповною мірою відбиває потреби правого регулювання нових суспільних відносин демократичної держави. Право не може бути відірвано від реальних умов існування суспільства. Воно не може бути вище тих можливостей, які закладені в економіці, в нових формах господарювання. Однак право також не повинно відставати і в забезпеченні правовим регулюванням існуючих і виникаючих суспільних відносин у сфері праці, тим більш за умов різних форм власності. Особливе місце в ринкових перетвореннях належить суб’єктам підприємницької діяльності, в тому числі й акціонерним товариствам. З масовою приватизацією державних підприємств шляхом акціонування та корпоратизації в Україні відбувається становлення у великих розмірах обігу акцій примусове формування ринку цінних паперів.

скачать реферат Державній бюджет України

Зміст Вступ. 3 1. Державний бюджет України як головний фінансовий план країни 3 2. Доходи державного бюджету України. 4 1. Класифікація доходів державного бюджету України. 4 2. Джерела формування доходів державного бюджету України. 5 3. Аналіз структури доходів державного бюджету України у 2003 році. 6 4. Динаміка структури доходів Державного бюджету України за 2001-2003 роки. 7 5. Вдосконалення діючої системи доходів Державного бюджету України. 9 Висновки. 10 Вступ. Адміністративно-командні методи управління економікою СРСР призвели до нерівномірного економічного розвитку регіонів країни, створення неефективного народногосподарського комплексу в тому числі і на Україні. З проголошенням в 1991 році Україною державної незалежності починається новий етап формування власної національної політики і розвитку суспільно-економічних відносин. Але перша спроба початку економічних перетворень в Україні сталася ще до 1991 року, а саме 3 серпня 1990 року, коли Верховною Радою УРСР був прийнятий Закон УРСР "Про економічну самостійність Української Радянської Соціалістичної Республіки".

Настольная игра "Маленький балансир".
Классическая настольная игра – балансир. Смешные, зеленые лягушата прыгают в пруду, нужно помочь им забраться на кувшинки. Настольная игра
1699 руб
Раздел: Игры на ловкость
Сейф-книга Alparaisa СС0072/1 "Вокруг света", 17х11х5 см.
Размеры: 17х11х5 см. Бокс-сейф в виде книги для хранения мелких ценных вещей. Встроенный замок, запирающийся на ключ. Аксессуары: ключ - 2 штуки.
572 руб
Раздел: Копилки
Магнитный конструктор 3D из 20 деталей.
Магнитный конструктор из 20 квадратов и треугольников различных ярких цветов порадует Вашего ребенка. Изготовлен из высококачественного
997 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы
скачать реферат Фінансові методи збільшення капіталу

Вона визначається співвідношенням величини заборгованості і ліквідних засобів, тобто засобів, що можуть бути використані для погашення боргів (готівкові гроші, депозити, цінні папери, елементи оборотних коштів що реалізуються і ін.). По суті, ліквідність господарюючого суб'єкта означає ліквідність його балансу. Ліквідність Балансу висловлюється в ступені покритті зобов'язань господарюючого суб'єкта його активами, термін перетворення яких в гроші відповідає терміну погашення зобов'язань. Ліквідність означає безумовну платоспроможність господарюючого суб'єкта і припускає постійну рівність між активами і зобов'язаннями продавця як по загальній сумі, так і по термінам настання. Аналіз ліквідності балансу полягає в порівнянні засобів по активу, що були згруповані по ступеню їхньої ліквідності і розташованих в порядку зменшення ліквідності, зі зобов'язаннями продавця по пасиву, об'єднаними по термінам їхнього погашення і в порядку зростання термінів. Ступінь перетворення поточних активів на готівку неоднаковий. Тому у вітчизняній та світовій практиці обчислюють три відносні показники ліквідності.

скачать реферат Фінансовий аналіз діяльності підприємства

А оскільки даний коефіцієнт має вирішальне значення для банків, так як характеризує ступінь надійності підприємства при поверненні кредитів, тенденція до збільшення свідчить на користь підприємству. Тобто показники абсолютної і швидкої ліквідності набагато нижчі нормативних значень. Це визнано перевищенням темпів росту поточної заборгованості темпів росту ліквідних коштів підприємства. Високим лишається тільки показник загальної ліквідності, є досить високим і відповідав нормативному значенню (навіть перевищував його). Тобто на початок звітного періоду на кожну гривню короткострокових зобов’язань припадало 5,33 гривні поточних активів; на кінець періоду – 3,01 гривні. Але він також мають тенденцію до зменшення. На жаль, високі показники загальної ліквідності свідчать не про стабільний фінансовий стан підприємства і про ефективність його діяльності, а про наявність у підприємства понаднормативних виробничих запасів, що не є позитивною рисою при аналізі фінансового стану підприємства. Збільшення чистого оборотного капіталу свідчить про нераціональне використання ресурсів підприємства. Аналіз ліквідності активів підприємства допомагає визначити можливість покриття зобов’язань активами, строк перетворення яких у грошові кошти відповідає строку погашення зобов’язань.

скачать реферат Історія єкономічної теорії

Об’єкт трансформації — централізовано-планові національні економіки, що перетворюються на ринкові, — виник лише на початку 90-х років. Однак це не заперечує багатостороннього зв’язку минулого, теперішнього і майбутнього часів. По-перше, історія економічної думки має справу з масивом питань, що стосуються передумов економічної трансформації (зокрема, дискусії про реформованість чи нереформованість соціалістичної економіки, причини її краху, роль економічної науки в обгрунтуванні господарських реформ). Аналіз таких питань наводить багатьох вчених на думку про безальтернативність переходу від централізовано керованої, планової економіки до ринкової, що його здійснюють понад 30 країн світу. По-друге, історія економічної думки вивчає концепції економічної трансформації та теорії, з позицій яких трактується суть та хід системних перетворень ринкового типу (змішаної економіки, монетаризму, соціального ринкового господарства та ін.). Ретроспективний погляд на ці концепції і особливо на їх нормативну складову у контексті конкретного соціально-економічного розвитку дає змогу глибше зрозуміти сутність та ймовірні наслідки їх застосування у процесі системної трансформації.

скачать реферат Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

Як екологічно небезпечний чинник відходи є одним з найбільш значних факторів забруднення довкілля. Їх розміщення потребує вилучення значних площ землі, а транспортування та зберігання - великих витрат підприємств. Найбільш токсичні відходи потребують спеціальних заходів щодо їх знешкодження та захоронення. Тому зменшення обсягів відходів,насамперед токсичних, полегшить їх знешкодження та зменшить шкідливий вплив на довкілля.2.зведення до мінімуму обсягів відходів внаслідок техніко-технологічної реконструкції виробництв, більш повного та комплексного використання сировини;зниження токсичності залишкових відходів та їх негативного впливу на довкілля шляхом перетворення, знищення або надійної ізоляції;еколого-технологічного обгрунтування методів та шляхів найефективнішого знешкодження небезпечних відходів;реабілітація, зокрема рекультивація, зайнятих та забруднених відходами територій.створеннія екологічно безпечних, ресурсозберігаючих, маловідходних та безвідходних виробництв і територіально-виробничих комплексів; 3 Організаційний аспект :розроблення концептуальних і програмно-цільових засад проблеми відходів;створення науково-методичного забезпечення еколого-економічних оцінок вторинного ресурсокористування, механізму економічного стимулювання та нормативної бази;розроблення інформаційно-аналітичного апарату підтримки ресурсних та екологічних завдань;створення комплексу адміністративних, правових, організаційних та екологічних заходів щодо стимулювання утилізації та знешкодження відходів.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.