телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАРазное -30% Книги -30% Товары для дачи, сада и огорода -30%

все разделыраздел:Радиоэлектроника

Розробка управляючого і операційног вузлів ЕОМ

найти похожие
найти еще

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Логічні схеми утворення керуючих функціональних сигналів для кожної команди збуджують формувачі функціональних сигналів для виконання потрібних в даному такті мікрооперацій. Недоліком розглянутих схем є одинакове число тактів для всіх команд.Це потребує вирівнювання числа тактів виконання команд по найбільш “довгій” команді, що призведе до затрати часу. Автомат Мілі, побудований на мікропрограмі, має число станів, як правило, менше, ніж число станів еквівалентного йому автомата Мура. З цієї точки зору використання автомата Мілі є кращим. Але використання автомата Мілі в якості керуючого автомата не завжди можливо. Це пояснюється тим,що керуючий автомат працює в контурі з операційним блоком. В автомата Мілі перехід в новий стан здійснюється одночасно з формуванням вихідного сигнала. Тому, якщо операційний блок виробляє освідомлюючі сигнали зразу ж при виникненні керуючих сигналів, а керуючий автомат є автоматом Мілі, можлива наступна недопустима ситуація: автомат Мілі ще не змінив стан, а на його входи прийшли нові значення освідомлюючих сигналів, які потребують виконання іншого переходу. Для виключення можливих збоїв в роботі керуючих автоматів ставляться спеціальні схеми затримки або,що є таким самим, один з двох автоматів (керуючий або операційний) виконують в вигляді автомата Мура, який видає вихідний сигнал після зміни стану (перехода). 2.6 Системи логічних елементів (Каган стр. 73) Основні параметри систем логічних елементів: Питома напруга і сигнали. Системи елементів характеризуються кількістю напруги, що використовуються, і її номінального значення. Для логічних елементів вказується полярність і рівень вхідного тавихідного сигналу. Коефіцієнт з’єднання по входу. Визначає максимально можливе число входів логічних елементів. Збільшення числа входів пов’язане з ускладення схеми елементів і призводить до погіршення інших параметрів. Коефіцієнт розгалуження по виходу. Показує, на скільки логічних входів може бути одночасно навантажений вихід даного логічного елементу. Завадостійкість. Завадою називають небажану електричну дію (пульсація напруги живлення, дія паразитних ємностей) на логічний елемент, яка може призвести до спотворення даних. Завадостійкість – це здатність елемента правильно функціонувати при наявності завад; визначається максимально допустимою напругою завади, при якому не настає збій у його роботі. Швидкодія. Характеризується середнім часом затримки розповсюдження сигналу: , де з1 і з2 – затримка вихідного сигналу відносно фронтуі спаду вхідного. 2.7 Двійково-десятковий перетворювач (Чу стр. 75 - 80) Алгоритм двійково-десяткового перетворювача базується на способі ручного перетворення. Він перетворює 10-бітні цілі двійкові числа в десяткові, причому кожен десятковий розряд кодується десятковим числом. Використовуються такі регістри: A(4 – 1) регістр розряду 100 B(4 – 1) регістр розряду 101 C(4 – 1) регістр розряду 102 D(0 – 3) лічильник Q(1 – 12) регістр вихідного числа (0 – 2) регістр управління K(0 – 4) = декодер Оператор cor: X ( cor X(4 – 1), IF (X = 5, 6, 7, 8, 9) HE (X ( X add 3). Перетворення відбувається в касрегістрі C – B – A. На першому кроці касрегістр встановлюється в 0. Потім вміст касрегістру C – B – A – Q зсуваєтсья на один біт вліво, і тоді в регістр A попадає старший біт числа, що перетворюється.

Підпослідовніст DS ES , зображена в виді блок-схеми на малюнку 6.21, в свою чергу починається з звернення до підпослідовності SUM – DIF; останні здійснює віднімання дільника, який знаходиться в масиві регістрів R, з старшої частини діленого, який знаходиться в масиві регістрів A. Різниця залишається в масиві регістрів A.Потім виконується перевірка, яка дозволяє встановити, чи не містить регістр OV позики. Якщо регістр OV містить 0, значить місце переповнення при діленні немає, і ділене відновлюється шляхом звернення до підпослідовності SUM – DIF, здійснюється додавання дільника з масива регістрів R і різниці масива регістрів A. В цей момент виконання підпослідовності DS ES закінчується скидуванням регістра DS ES в 0. Після повернення з підпослідовності DS ES до підпослідовності ділення виконується перевірка регістра DV на рівність 1. Випадок рівності DV одиниці вказує на переповнення при діленні, що викликає припинення операції ділення. Якщо ж в індикаторі переповнення DV міститься нуль, ділення продовжується. Так як успішний вихід перевірки умови переповнення при діленні означає, що вміст масива регістрів A менше дільника, який знаходиться в масиві регістрів R, ділене в масиві регістрів A множиться на 10 шляхом зсуву на одну десяткову цифру вліво. Як видно з малюнка 6.20, в алгоритмі є два цикла – внутрішній і зовнішній. Внутрішній цикл починаєтсья з встановлення лічильника DVC в 0. Потім починається внутрішній цикл додавання-віднімання. В внутрішньому циклі виконується звертання до підпослідовності SUM –DIF, яка здійснює додавання або віднімання, а також перевірки виникнення позики при відніманні.Якщо позики немає, лічильник DVC збільшується на 1, і керування передається до початку внутрішнього циклу. Цикл віднімання повторюється до тих пір, поки не виникне позика, на чому виконання циклу закінчується. Наявність позики означає, що вміст лічильника DVC є цифра частки; значення вмісту DVC пересилається в субрегістр Q(,8). Лічильник WC збільшується на 1, після чого його нове значення порівнюється з константою 8. Якщо вміст WC дорівнює 8, касрегістр A зсувається вліво на одну десяткову цифру, і управління передається до початку зовнішнього циклу. Зовнішній цикл повторяється до тих пір, поки лічильник WC на стане рівним 8. В цей момент визначаються знаки частки і залишку, які поміщаються в регістри SA і SQ відповідно. На цьому виконання операції ділення закінчується. 2.9 КМОНЗ багатьох серій цифрових мікросхем на польових транисторах найбільше використання одержали серії мікросхем КМОП. Скорочено КМОП – це початкові букви чотирьох слів з повного визначення: комплементарні польові транзистори з структурою металл – окисел – напівпровідник. Слово комплементарний переводиться як взаємно доповнюючий. Так називаються пару транзисторів, які подібні по абсолютним значенням параметрів, але з напівпровідниковими структурами, взаємно відображені як би в вигляді негатива і позитива. В біполярній схемотехніці – це транзистори -p- і p- -p, в польовій p-канальні і -канальні. Тут p – перша буква від слова posi ive, – ega ive. Цікаво, що на перших етапах розвитку біполярних цифрових мікросхем пророкували широке розповсюдження комплементарних біполярних логічних елементів на -p- і p- -p транзисторах.

Елементарна функціональна операція (або деяка їхня комбінація), яка виконується за один тактовий інтервал і приводиться в дію одним керуючим сигналом , називається мікрооперацією. В деякі такти можуть поступати декілька керуючих сигналів, викликаючи паралельне під час виконання відповідних мікрооперацій. Така сукупність мікрооперацій називається мікрокомандою. Частково, мікрокоманда може додаватися з одної мікрооперації. Керуючий блок (або керуючий автомат) виробляє розподілену під час послідовності керуючих сигналів породжуючих в операційному блоці потрібну послідовність мікрооперацій. Послідовність керуючих сигналів визначається керуючим командним кодом, який поступає в керуючий блок ззовні, і сигналами , залежним від операндів і проміжкових результатів перетворень. Операційний блок задається його структурою, тобто складом вузлів і зв’язками між ними, і виконуваним операційним блоком набором мікрооперацій. Послідовність мікрокоманд, що забезпечує виконання даної операції, називається мікропрограмою даної операції. Функціонування обчислювального пристрою може бути описано сукупністю реалізуючих в ньому мікропрограм. В деяких випадках це зручно, хоча це і не єдиний можливий спосіб описування цифрових пристроїв. 2.3 Кодування десяткових чисел (Каган ст. 50-51) Таблиця 1.1 Двійково-десяткові коди Десятк Код Код з Код 2 Десятк Код Код з Код 2 ові 8421 надлишком з 5 ові 8421 надлишком з 5 цифри 3 цифри 3 0 0000 0011 11 5 0101 1000 01 000 010 1 0001 0100 00 6 0110 1001 01 011 100 2 0010 0101 00 7 0111 1010 10 101 001 3 0011 0110 00 8 1000 1011 10 110 010 4 0100 0111 01 9 1001 1100 10 001 100 Код 8421. Найбільше поширення в обчислювальній техніці знайшов код 8421, в якому кожна цифра десяткового числа замінюється відповідним чотирьохрозрядним двійковим числом. Цей код зручний для виконання машиною(а не вручну) перетворення з десяткової системи в двійкову і навпаки. Цей код аддитивний, тобто сума представлення двох цифр є кодом їх суми.Але використання цього коду пов’язане з труднощами пошуку переносу в наступний десятковий розряд і важкістю переходу до зворотнього і доповнюючого коду для десяткових чисел, що полегшує виконання алгебраїчної дії.Це пояснюється тим, що код 8421 не є самодоповнюючим, тобто інверсія його двійкових цифр не дає коду доповнення десяткової цифри до 9. Код з надлишком 3 зручний при виконанні арифметичних операцій над десятковими цифрами, так як він є самодоповнюючим. Крім того, легко визначається перенос, так як сума двох доданків, кожне з яких береться з надлишком 3, вийде з надлишком 6, що виключає лишні кодові комбінації.Для отримання правильного коду суми з отриманого результату відкидається 3. В деяких випадках для використання суттєво, що код 0 містить 1 і тому легко відрізнити наявність коду 0 від попадання коду цифри. Код з надлишком 3 не дуже зручний для перетворення чисел з одної системи числення в іншу. Код 2 з 5. Десяткові цифри зображаються п’ятьма розрядами, з яких містять дві 1. Ця надмірність використовується для контролю правильної передачі цифри. В виразі кожної цифри присутні дві 1. Будь-яка помилка в одному розряді перетворює 0 в 1 або 1 в 0, в результаті вийде більше або менше двох 1, що вкаже на помилку.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Націократія

Помиляться той, хто гада, що ц риси комунзму про]являються лише тимчасово, поки вн остаточно не перемг, що пзнше вн створить свою власну еру культури, свободи й поступу. Бо його спрощуюча, нвелююча вс внутршн цнност, природа (таким  зрештою цлий марксизм!)  незмн]ною. Трактуючи людину за препарат для ножа сво далектики, вихолощуючи в нй ус духов первн, вн неминуче му]сить випускати  зо свого операцйного столу у свт од]нобоким примтивом, варваром. А примтив нколи не здбний творити будуюч вартост. В кращому випадку, вн х спожива; в гршому руйну створене ншими. Сучасна прак]тика московського комунзму да багато цьому прикладв. Комунзм це не середник розвитку й удосконалення життя; це урона самоцль, що й життя ма пдпорядкуватися без решти. ¶ горе тому, хто зважиться думати, вдчувати, ба]жати, а тим бльше длати вступереч тй самоцл! Той у пазурах комунстично диктатури буде знищений фзично. Коли ж  вряту себе, то лише за цну вдречення себе, перетво]рення в механзованого робота комунстично системи, без власно душ, вол, розуму та прагнень

скачать реферат Організація праці

В залежності від категорії персоналу, праця котрого враховується при визначенні трудомісткості, розрізняють технологічні, комплексну, виробничу і повну заводську трудомісткість. Технологічна трудомісткість визначається по кожній виробничій операції, деталі, вузлу і виробу по нормам часу робітників відрядників основного виробництва. Комплексна трудомісткість розраховується як сума технологічної трудомісткості і затрат праці робітників-відрядників допоміжного виробництва і всіх робітників-погодонників основних і допоміжних цехів, які визначаються прямо або не прямо пропорційно технологічній трудомісткості кожного виду продукції. Виробнича трудомісткість включає комплексну трудомісткість з додаванням затрат праці, пов’язаних з обслуговуванням процесу виробництва і створенням необхідних умов для його нормального функціонування. Ці затрати праці визначаються на кожну одиницю продукції за принципом пропорційного розподілу з врахуванням комплексної трудомісткості і об’ємів виробництва на одиницю продукції. По підприємству, цехам, ділянкам і бригадам розраховують, планують, аналізують зниження трудомісткості Тр в результаті впровадження відповідних оргтехміроприємств: а) зниження норми часу Тр=(Нб-Нплп)QКд, де Нб і Нпл – норми часу до і після впровадження міроприємства, нормо- год; Q – об’єм виробництва продукції, шт.; Кд – коефіцієнт терміну дії міроприємства; б) збільшення норм обслуговування Тр=(1/Ноб-1/Нопл)ФплКд, де Ноб і Нопл – норми часу до і після впровадження міроприємства; Фпл – плановий фонд робочого часу, год.; в) зменшення нормативної чисельності робітників Тр=(Чб-Чпл)ФплКд, де Чб і Чпл – нормативна чисельність робітників до і після впровадження міроприємств.

Портфель "Megapolis", синий.
Легкая папка-портфолио изготовлена из жесткого пластика, рассчитана на длительный срок службы. Папка служит для перевозки документов и
512 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Ночник с датчиком движения "Ночной снайпер".
Маленький ночник с датчиком движения "Ночной снайпер" надежно крепится на крышку унитаза и срабатывает только при вашем
648 руб
Раздел: Ночники
Рюкзак школьный "Ever After High. Dragon Game".
Рюкзак школьный - легкий и яркий рюкзак для ученицы начальной школы. Прочная каркасная конструкция хорошо сохраняет форму, устойчиво стоит
2451 руб
Раздел: Без наполнения
 Партизанская война на Украине. Дневники командиров партизанских отрядов и соединений. 1941–1944

Федоров может обругать ни за что. Хотя бы взять последнее совещание, где мне приходилось отчитываться за операцию. Эта операция в мест[ечке] Владимирец была проведена исключительно хорошо с боевой точки зрения. Ну что же! Все свели на нет. Адъютант и ординарец тов. Федорова брали вещи где попало для Ульяны Петровны, а также адъютант тов. Дружинина также ездил специально с тем, чтобы достать что-нибудь для комиссара. Короче говоря, в этом случае можно применить такую пословицу: «В чужом глазу видят соломинку, а в своем не замечают и бревна». Ведь факт, что на глазах целые чемоданы с вещами [тащили], но почему-то никто этого не видит. Правда, факты мародерства были, но не в такой степени, как это возвели. Всю операцию свели к тому, что бойцы занимались мародерством, ограбили все местечко и т.Pд. Все местечко не могли ограбить, но среди сволочей несколько невинных попало людей. Конечно, плохо, что немного попало невинных людей под эту шумиху, это невыгодно для нас. С этого необходимо сделать вывод. 24 июня 1943Pг

скачать реферат Розробка алгоритму операційного автомату, синтез керуючого автомату з жорсткою логікою типу Мілі

ЗмістВСТУП 1. РОЗРОБКА АЛГОРИТМУ ТА ОПЕРАЦІЙНОГО АВТОМАТУ 1.1 Опис операції множення 1.1.1 Основні методи множення 1.1.2 Множення чисел з фіксованою комою 1.1.3 Прискорені методи виконання операції множення 1.2 Розробка операційного автомату 1.2.1 Формалізований опис операційного автомату 1.2.2 Структурна схема операційного автомату 1.3 Розробка машинного алгоритму 1.3.1 Побудова граф-схеми алгоритму 1.3.2 Приклад реалізації алгоритму 2. СИНТЕЗ КЕРУЮЧОГО АВТОМАТУ 2.1 Основи теорії керуючих автоматів 2.2 Опис керуючого автомату Мілі 2.3 Кодування граф-схеми автомату 2.4 Побудова таблиці переходів 2.5 Синтез керуючого автомату 3. МЕТОДИКА КОНТРОЛЮ 3.1 Теоретичні відомості 3.2 Приклад контролю виконання операції множення за допомогою 11 -коду ВИСНОВКИ ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ ВСТУП В основу проектування операційних пристроїв різного призначення покладено принцип функціонального мікропрограмування і концепцію операційних і керуючих автоматів. При цьому мікропрограмування - це спосіб опису функцій операційних пристроїв безвідносно до технічних засобів, які використовуються для їх реалізації.

 Золоті Ворота

PСАМОДОСТАТН¶ РЕГ¶ОНИ УДР, як формуватимуть на свох теренах вльн центри суспльно творчост. PГНОСТИЧН¶ ЦЕНТРИ. Вльн науков асоцац, академ з всеосяжним спектром теоретичних та практичних дослджень, мистецьк академ, школи, студ, унверситетськ мстечка, гмназ, коледж, курси з суверенною методикою та сучасною нформацйно-виробничою базою для експериментв  реалзац нових вдкриттв. PОЗДОРОВЧО-МЕДИЧН¶ ЦЕНТРИ. PС¶ЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬК¶ ЦЕНТРИ, створен для реалзац стратег дружби Людини з Природою, вирощення необхдного запасу продуктв харчування та виробництва предметв ужитку з застосуванням гармонйних безвдхдних технологй. PЕКОНОМ¶ЧН¶ ЦЕНТРИ комерцйн банки, розробка перспектив гармонйного господарювання, торгвля з ншими кранами та обднаннями. PТЕХНОЛОГ¶ЧН¶ ЦЕНТРИ лаборатор та пдпримства, альтернативна енергетика, пошук нових технологй. Оцнюючи Чорнобильську трагедю як свдчення всеохопно катастрофи людського пзнання  суспльно стратег, УДР вважа методи оволодння силами природних стихй не лише справою технологчного умння, а насамперед любов. 7.PСТРАТЕГ¶Я УКРА·НСЬКО· ДУХОВНО· РЕСПУБЛ¶КИ УДР вважа, що настала пора для ршучого воскресння духовного життя Народв Земл

скачать реферат Структура й функції інтегрованої банківської інформаційної системи

У разі виявлення помилки в оплачених документах їх виправляють так: усі документи у файлі оперативної інформації переводяться до стану несплачених, поновлюється вхідне сальдо з урахуванням заново відкритих рахунків, виправляються помилки (сторнопроведення) і здійснюється процедура «Оплата». Закриття операційного дня полягає у виконанні певних інформаційно-нагромаджувальних робіт і створенні в пам'яті ЕОМ та на дисках копій файлів. Ці роботи виконуються згідно зі списком, заданим у спеціальному файлі. Запуск пункту «Закриття ОБД» супроводжується послідовним виконанням таких дій: перевірки наявності балансу; нагромадження денних оборотів за балансовими рахунками в БД; нагромадження інформації за касовими проведеннями дня, включення виписок за особовими рахунками в архів, нагромадження плати за розрахунково-касове обслуговування, формування звітного файла Z і т. ін. Після виконання цих програм на монітор видається повідомлення про ситуацію на кінець робочого дня в інформаційній системі банку. Робоче місце адміністратора БД забезпечує виконання важливих функцій у системі, а саме поточної роботи з документами, ведення фонду нормативно-довідкової інформації, установлення й конфігурування робочих місць користувачів, виконання «відкатів» у системі, переведення файлів операційного дня в «архівні».

скачать реферат Психологічні проблеми професійного становлення старшокласників

Кабінет використається для групової й індивідуальної роботи з учнями і їхній родителями методичної роботи із учителями, проведення занять по профориентационнім курсам; «Людина - праця - професія», «Самовизначення» й ін. До роботи з учнями залучаються класні керівники, учителі, майстри виробничого навчання, батьки учнів, працівники центра зайнятості. У заключній главі проекту мною пропонується методична розробка - адаптація програмного комплексу «Комплексна технологія тестування, із застосуванням спектральної моделі, інтелекту для потреб профорієнтації підлітків. Суть адаптації методики зводиться до уніфікації технології й переносу технологічно тривалого за часом операційного циклу - уведення даних і заповнення анкет з електронної форми на паперовий носій. Далі, для забезпечення процесу типирования й профорієнтації дані переносяться в ПО ПК, де обробляються й заносяться в інформаційний банк або роздруковуються для потреб утворення. Комплексність технології тестування полягає у використанні в процесі випробування декількох варіантів методик з їхньою ефективною взаємодією в процесі формування результату дослідження й видачі рекомендацій.

скачать реферат Інтелектуальна власність у господарський діяльності

Перші п'ять наведених ознак визначення об'єкта бухгалтерського обліку та фінансової звітності є обов'язковими. Решта ознак визначення застосовуються лише за умови можливості імовірного одержання економічних вигод, коли є можливість здійснити розрахунок розміру майбутніх економічних вигод у грошовому вимірі, та коли є можливість достовірно підтвердити визначення вартості нематеріального активу в грошовій одиниці. Наведені вимоги до решти ознак визначення об'єкта бухгалтерського обліку є розрахунковими при розробці бізнес-планів (бізнес-проектів), у яких використовуються нематеріальні активи. Указані ознаки також поширюються на придбані нематеріальні активи за ліцензійним договором на передачу прав використання предмета ліцензії. Щодо ознаки «термін використання», то такий термін може бути і меншим одного року, але не меншим одного операційного циклу, що є проміжком часу між придбанням запасів для здійснення діяльності та отриманням коштів від реалізації виробленої з них продукції або товарів і послуг. Нематеріальний актив, отриманий внаслідок розробки, слід відображати в балансі за умов, що підприємство має: — намір, технічну можливість та ресурси для доведення нематеріального активу до стану, в якому він придатний для реалізації або використання; — можливість отримання майбутніх економічних вигод від реалізації або використання нематеріального активу; — інформацію для достовірного визначення витрат, пов'язаних з розробкою нематеріального активу.

скачать реферат Моделі управління запасами в прийнятті управлінського рішення

Реферат: Моделі управління запасами в прийнятті управлінського рішення Вступ Ефективне управління запасами дозволяє знизити тривалість виробничого і всього операційного циклу, зменшити поточні витрати на їхнє збереження, визволити з поточного господарського обороту частину фінансових засобів, реінвестуючи їх в інші активи. Забезпечення цієї ефективності досягається за рахунок розробки і реалізації фінансової політики керування запасами. Запаси товарно-матеріальних цінностей, що включаються до складу оборотних активів, можуть створюватися на підприємстві з різними цілями: забезпечення поточної виробничої діяльності (поточні запаси сировини і матеріалів); забезпечення поточної збутової діяльності (поточні запаси готової продукції); нагромадження сезонних запасів, що забезпечують господарський процес у майбутньому періоді (сезонні запаси сировини, матеріалів і готової продукції) і т.п. Рис. 8.1- Основні етапи формування політики управління запасами на підприємстві Основна модель управління запасами Проблеми управління запасами виникають при забезпеченні сировиною та матеріалами зовнішніми постачальниками і при створенні запасів готової продукції, що поставляється замовникам.

Пакеты фасовочные "Paclan", 26x35 см, 1000 штук.
Производятся из пищевого полиэтилена и безвредны для человека. Сохраняют свежесть продуктов. Пакеты выпускаются разного размера, что
305 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Декоративная наклейка-ростомер "Ракета", арт. EZG-1001.
Размер: 40x75 см.
366 руб
Раздел: Ростомеры
Набор для составления букета из мягких игрушек "LOVE", 3 зайки.
Яркий и нестандартный подарок - букет из мягких игрушек вызовет восторг у всех, независимо от возраста и положения. К тому же, этот букет
496 руб
Раздел: Дизайнерские игрушки
скачать реферат Определение и управление валютными рисками предприятием внешнеэкономической деятельности на примере ООО "Корпорация "Агросинтез" (Визначення та керування валютними ризиками підприємством ЗЕД на прикладі ТОВ “Корпорація “Агросинтез”)

Більш висока вартість купівлі одиниці валюти платежу (наприклад, одного долара) буде компенсуватися меншим числом одиниць (тобто доларів), що відповідають вартості товарів чи послуг по угоді, вираженій у валюті ціни. Трансляційний (бухгалтерський) ризик пов'язаний з переоцінкою активів і пасивів і прибутку закордонних філій у національну валюту, а також може виникати при експорті чи імпорті інвестицій. Він впливає на показники балансу, що відбивають звіт про одержання прибутку і збитки після перерахунків сум інвестицій у національну грошову одиницю. Врахувати трансляційний ризик можна під час складання бухгалтерської і фінансової звітності. На відміну від операційного, трансляційний ризик не пов'язаний із грошовими потоками чи ж розмірами виплачуваних сум. Ризик збитків чи зменшення прибутку виникає при складанні консолідаційних звітів міжнаціональних корпорацій і їх іноземних дочірніх компаній чи філій. При складанні консолідаційного звіту про активи, пасиви і розмір прибутку відповідні показники дочірніх компаній, розраховані в окремих національних валютах, перетворюються у ведучу валюту консолідаційного балансу по місцеві розташування материнської компанії.

скачать реферат Товарознавчі аспекти ринку виноградних вин в Україні

Результати господарської діяльності ТзОВ “Гал-Леобуд” показано в табл.3.8. Ефективність господарювання підприємсва, тобто ефективність використання матеріальних, фінансових і трудових ресурсів фірми, характеризує такий показник як рівень рентабельності. Аналізуючи дані табл.3.8 можна зробити висновок, що ТзОВ “ Гал-Леобуд” є прибутковим підприємством, оскільки внаслідок своєї діяльності отримує прибуток, який має тенденцію до зростання. За два останні роки прибутки підприємсва зросли в 2 рази. Зростання операційного прибутку досягнуто внаслідок нарощування обсягів діяльності та стримування росту купівельних цін і витрат обігу. Економія витрат, підтримання їх розміру на такому рівні, що дозволяє встановити конкурентоспроможні ціни на товар – основний шлях до росту прибутку, доходу та товарообороту. Збільшення гуртово-роздрібного товарообороту (майже на 60%) досягнуто внаслідок Таблиця 3.8 Основні показники діяльності ТзОВ “ Гал – Леобуд” за 1999-2000 роки № Відношення п/п Показники Одиниці 1999 рік 2000 рік 2000р. до виміру 1999р. в % 1 2 3 4 5 6 1. Гуртовий млн.грн. 5,5 8,6 156 товарооборот 2. Роздрібний млн.грн. 165 товарооборот 4,4 7,3 3.

скачать реферат Поняття та сутність менеджменту

З цієї точки зору контроль має консцентруватися: . на відхиленнях, що трапляються найчастіше . на відхиленнях, що завдають найбільшої шкоди . на факторах, які піддаються впливу менеджера 8. особлива увага виняткам !!!! 9. численність критеріїв – має подвійний позитивний результат (або ефект): . вони важкі для маніпулювання . вони руйнують прагнення виглядати краще 10. система контролю має бути такою, що підтримує корегуючі дії. Система контролю повинна не лише сигналізувати про відхилення, але і вказувати, які саме корегуючі дії можуть бути запроваджені для виправлення ситуації. Це досягається, напр., шляхом встановлення стандарта типу “якщо , тоді ” Дисфункціональний ефект системи контролю проявляється: 1) намагання виглядати краще за критерієм, що контролюється 2) маніпулювання данними контролю. Тема 8 :ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІНСЬКОГО КОНТРОЛЮ. 1. Фінансовий контроль. 2. Інструменти операційного контролю. 3. Контроль поведінки робітників.1. Складовими фінансового контролю як цілісної системи виступають: 1. фінансовий аналіз: а) аналіз фінансової звітності: . баланс . звіт про прибутки та збитки . звіт про рух готівки б) аналіз стандартних фінансових коефіцієнтів . коефіцієнти ліквідності . коефіцієнти фінансового важеля . коефіцієнти прибутковості . операційні коефіцієнти в)аналіз беззбитковості 2.

скачать реферат Аналіз фінансового стану УМГ Прикарпаттрансгаз

Основним і постійним джерелом збільшення власних оборотних коштів є прибуток. Слід розрізняти поняття "оборотні кошти" і "власні оборотні кошти". Оборотні кошти - це кошти, які здійснюють оборот (гроші —> кошти —> гроші) протягом року чи одного виробничого циклу. Вони складаються в двох частин: а) постійного оборотного капіталу. Це та частина поточних активів, необхідність у якій відносно постійна протягом усього операційного циклу. b) змінного оборотного капіталу (синонім — варіююча (змінна) частина поточних активів). Необхідність у цій частині виникає лише в пікові моменти виробничого циклу. Оборотні кошти характеризують активи підприємства (II і ІІІ розділи активу балансу). Власні оборотні кошти - це джерела коштів, а саме - частина власного капіталу підприємства, що розглядається як джерело покриття поточних активів. Величина власних оборотних коштів дорівнює перевищенню поточних активів над поточними зобов'язаннями. Інколи складається і зворотна ситуація, коли поточні зобов'язання перевищують поточні активи.

скачать реферат Система національних розрахунків

АРМ клієнта забезпечує автоматичне ведення поточного стану власного рахунку в банку, ураховуючи проведені початкові та зворотні платежі. Електронні документи, що подаються клієнтом у банк, мають відповідати формату платіжних документів системи електронних платежів Національного банку України із зазначенням електронних цифрових підписів відповідальних осіб платника, яким згідно з установчими документами надано право підпису. Банківська частина системи «клієнт—банк» забезпечує перевірку електронних підписів на кожному електронному розрахунковому документі клієнта та у платіжному файлі в цілому. Системою «клієнт—банк» здійснюється звіряння (квитовка) файлів початкових і зворотних платежів між банком і АРМ клієнта, підготовка виписки щодо платіжних операцій клієнта в банку протягом операційного дня та звіряння виписки наприкінці дня з інформацією, яка надійшла на АРМ клієнта. Розрахунки із застосуванням платіжних доручень Платіжне доручення (далі — доручення) — це письмово оформлене доручення клієнта банкові, що його обслуговує, на переказування визначеної суми коштів зі свого рахунка.

Именная кружка с надписью "Любимая бабушка".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Ящик с крышкой Darel Box на колесах, 61x40x31 см.
Универсальные и герметичные боксы идеально подходят для хранения меха, одежды и домашнего текстиля. Герметичность конструкции обеспечивает
652 руб
Раздел: Более 10 литров
Обложки для переплета, тиснение под кожу, А4, картон 230г/м2, черные, 100 шт..
Обложки для переплета из плотного картона. Актуальны для создания деловых брошюр. Имеют поверхность с текстурой, имитирующей натуральную
402 руб
Раздел: Прочее
скачать реферат Формы и системы оплаты труда

В рядку 080 "Затрати на збут" відображені загальногосподарські виграти, які виникли протягом звітного періоду в процесі операційної діяльності підприємства, пов'язаної з реалізацією (збутом) товарів (витрати на пакувальні матеріали, ремонт тари, оплату праці та комісійні винагороди торговим агентам і працівникам підрозділів, які забезпечують збут, витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом, витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, пов'язаних із збутом товарів (амортизація, ремонт, опалення, освітлення тощо), витрати на транспортування товарів відповідно до умов договору поставки товару, витрати на гарантійний ремонт і обслуговування, інші витрати, пов'язані із збутом). "Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток або збиток" (рядок 100) визначені як алгебраїчна сума показників' валового прибутку (рядок 050), іншого операційного доходу (рядок 060), адміністративних витрат (рядок 070), витрат на збут (рядок 080) та інших операційних витрат (рядок 090) (30000,0 100,0 - 300,0 - 500,0 = 29300,0 тис. грн.). Рядок 120 "Інші фінансові доходи" містить суму отриманих відсотків за облігаціями.

скачать реферат Чорна металургія України

Феросплави електротермічним способом виплавляють на спеціалізованих заводах. Дешева енергія і наявність металів є основним фактором розміщення таких заводів. Виробництво електросталей є досить енергомістким і використовує металобрухт, тому воно зорієнтовано на райони з достатньою кількістю дешевої електроенергії і металевого брухту. Таким чином зараз в Україні сформувалися 3 основних металургійних райони: Придніпров’я, Донецьк і Приазов’я. У Придніпровському районі чорна металургія стала профільною комплексоутворюючою галуззю, на основі якої сформувалися великі промислові центри і вузли з металургійними підприємствами, які виробляють близько 50% виробництва чорних металів і мають виразну спеціалізацію і стійкі звязки між собою та споживачами металу. Тут розташовано 14 металургійних заводів з 32 в Україні: . до Дніпровського металургійного вузла належать металургійні заводи Дніпропетровська (чотири), Дніпродзержинська і Новомосковська, які виробляють чавун, сталь, прокат, колеса для залізничного транспорту, бляху, мостові конструкції, сплави, а також іншу продукцію; . до Запорізького металургійного вузла належать металургійний заводи повного циклу “Запоріжсталь”, електросталеплавильний завод “Дніпросталь” і феросплавний завод. “Запоріжсталь” випускає чушковий чавун, тонко гаряче- і холоднокатану листову сталь, стальні відливки, трансформаторну сталь, білу бляху, холоднокатаний сталевий лист для автомобільної промисловості тощо. “Дніпросталь” випускає сталі для машинобудівної промисловості; . до Криворізького металургійного вузла належать найбільші в Україні кар’єри, шахти, пять гірничозбагачувальних комбінатів, металургійний завод, трубопрокатний і феросплавний заводи Нікополя та його марганцева промисловість; . до Кременчуцького вузла чорної металургії, що формується, належить Дніпровський гірничозбагачувальний комбінат, який працює для потреб металургії Придніпров’я і Донбасу.

скачать реферат Родові травми

До рідкого виду травм належить центральний розрив промежини. Він характеризується тим, що ушкоджується центр промежини при збереженні цілості задньої спайки. Плід' народжується не через статеву щілину, а через отвір, який утворився в центрі промежини. Уже згадувалось, що розриви м'яких частин родових шляхів, в тому числі й промежини, становлять небезпеку щодо проникнення інфекції. Крім того, навіть незначні розриви промежини в дальшому сприяють опущенню і випадінню статевих органів. При розриві третього ступеня виникає недержання газів і калу. Всякий розрив промежини повинен бути зашитий. Зашивання розривів промежини Накладання швів на промежину проводиться безпосередньо після народження посліду. Чим триваліший строк від моменту розриву до накладання швів, тим більша небезпека інфікування рани. До народження посліду зашивати її не рекомендується, бо невідомо, як пройде післяродовий період (не виключається необхідність введення руки в матку). Зашивання промежини проводять при додержанні всіх правил асептики; підготовку операційного поля і рук оператора здійснюють за правилами, прийнятими для акушерських операцій.

скачать реферат Система розрахунків на чистій основі

Розрахунки у кліринговій палаті ведуться протягом операційного періоду, після закінчення якого до визначеного моменту Т усі банки, які мають дебіторську заборгованість за багатосторонніми розрахунками, покривають свої зобов'язання, переказуючи відповідні суми на рахунок клірингової палати. Вона, у свою чергу, спрямовує отримані грошові кошти до банків, які мають чисту кредитну заборгованість за багатосторонніми розрахунками. Очевидно, що наприкінці зазначених розрахунків сума зобов'язань усіх банків має дорівнювати нулю. Незважаючи на те, що остаточні розрахунки переносяться на кінець клірингового циклу, розглянутий механізм взаєморозрахунків набув доволі значного поширення під час обробки масових платежів на невеликі суми, бо саме в такому разі він дає змогу значно скоротити потребу банків-учасників у ліквідних коштах, зменшивши водночас кількість розрахункових операцій, виконуваних у самих банках (загальна кількість операцій не зменшується, відбувається лише їх перерозподіл, причому основна частина виконується в кліринговій палаті, яка бере за це відповідну плату).

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.