телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАВидео, аудио и программное обеспечение -30% Красота и здоровье -30% Все для ремонта, строительства. Инструменты -30%

все разделыраздел:Радиоэлектроника

Синтез логической функции и анализ комбинационных схем

найти похожие
найти еще

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАїНИ СУМСЬКИЙ ТЕХНІКУМ ХАРЧОВОї ПРОМИСЛОВОСТІ П О Я С Н Ю В А Л Ь Н А З А П И С К А ДО КУРСОВОї РОБОТИ НА ТЕМУ: «Синтез логічної функції та аналіз комбінаційних схем» по курсу “Прикладна теорія цифрових автоматів” Керівник роботи: Оксана ВалеріївнаКущенко Роботу виконав студент групи е-03: Андрій Сергійович .Зігуля 2000 РОЗГЛЯНУТО НА ЗАСІДАННІ ЦИКЛОВОї КОМІСІї ЕЛЕКТРОННО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНОї ТЕХНІКИ “ ” 2000р. ПРОТОКОЛ № . голова комісії О.І.Перелука Сумський технікум харчової промисловості Спеціальності 5.091504 “Обслуговування комп`ютерних та інтелектуальних систем і мереж” Курс Група Семестр . З А В Д А Н Н Я НА КУРСОВУ РОБОТУ 1.Тема роботи:2.Термін здачі студентом закінченої роботи: 3.Вихідні дані до роботи:Зміст пояснювальної записки (перелік питаннь, що підлягають розробці):4.Перелік графічного матеріалу (з точним вказанням обов`язкових креслень): Дата видачі: 2000р. Дата закінчення: 2000р. Студент: . Консультант: . Викладач-керівник: . Зміст Сторінка Вступ. Переведення чисел в різні системи числення. Побудова таблиці становищ та аналітичного виразу логічної функції. Мінімізація логічних функцій в різних базисах. Аналіз заданої схеми. Висновок. Література. Вступ Значення імпульсної техніки в радіоелектроніці Імпульсні режими роботи відіграють велику роль в радіоелектроніці. Імпульсний метод роботи дає можливість знайти принципіальне і поруч з цим просте рішення такої важливої задачі, як вимірювання відстанейй за допомогою радіоволн, що викликало розвиток імпульсної радіолокації. Цей же принцип використовується в радіонавігації (в імпульсних системах управління літаками, а також визначення виссоти їхнього польоту). Імульсні методи роботи дають змогу зробити кодирований зв`язок, який відрізняється високою скритністю і захищеністю від завад, а також багатоканальний зв`язок на одній волні. Широко використовуються імпульсні режими у телебаченні, де сигнали зображення і синхронізації являються імпульсними, радіотелеуправлінні повітряними апаратами, в космічній радіоелектронній і електронній апаратурі, в інформаційно-вимірювальній техніці і при різних областях науки і техніки. Важливу виконуючу роль відіграють імпульсні методи роботи у сучасних ЕОМ і різних цифрових автоматах, при автоматичній обробці інформації. В широко розвинених каскадах таких автоматів виконуються різні функціональні перетворення імпульсних сигналів, передаючих інформацію і виконуються потрібні логічні операції над імпульсами за допомогою спеціальних логічних схем і пристроїв селекції імпульсів. Таким шляхом виконується виділення імпульсних сигналів , несучих інформацію, аналіз і впізнавання потрібного змісту інформації і форматування сигналів для регістрації обработаної інформації або для управління роботою пристроїв, реалізуючих прийняту інформацію. Розвиток автоматичних методів обробки інформації тісно пов`язаний з розвитком швидкодіючих ЕОМ і цифрових автоматів на основі широкого використання напівпровідникових пристроїв і високо надійних мікро- електронних схем, також працюючих в імпульсному режимі. 1. Переведення чисел в різні системи счислення Існують два способи перекладу чисел з однієї позиційної системи числення з основою h в іншу з основою h .

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Экскурсоведение. Учебник

Общие, формально-логические методы, которые служат основой для многих наук,P анализ и синтез, индукция и дедукция, обобщение и абстрагирование, аналогии и др. Общим методом является формальная логика метод, используемый для отыскания новых результатов, перехода от известного к неизвестному. Общие методы, их элементы используются при проведении экскурсий. На действии методов анализа и синтеза построен экскурсионный анализ. Не менее активно в экскурсионной методике используется метод аналогии. Применяя аналогию в показе и рассказе, экскурсовод обращает внимание группы на сходство и различие памятников, на единство времени разных действий и места, где расположены объекты. Аналогия в экскурсиях не сводится к демонстрациям внешне схожих объектов. Это могут быть объекты, разные по форме и строению, но аналогичные по выполняемым функциям. В. Конкретно-исторический метод восхождение от абстрактного к конкретному. Данный метод предполагает движение мысли к более полному, всестороннему и целостному воспроизведению предмета в сознании человека

скачать реферат ПТЦА - Прикладная теория цифровых автоматов

Графическое изображение комбинационной схемы, при котором показаны связи между различными элементами, а сами элементы представлены условными обозначениями, называется функциональной схемой. В ходе разработки комбинационных схем приходится решать задачи анализа и синтеза. Задача анализа состоит в определении статических и динамических свойств комбинационной схемы. В статике определяются булевы функции, реализуемые комбинационной схемой по известной ей структуре. В динамике рассматривается способность надёжного функционирования схемы в переходных процессах при смене значений переменных на входах схемы, т.е. определяется наличие на выходах схемы возможных нежелательных импульсных сигналов, которые не следуют непосредственно из выражений для булевых функций, реализуемых схемой. Задача синтеза заключается в построении из заданного набора логических элементов комбинационной схемы, реализующей заданную систему булевых функций. Решение задачи синтеза не является однозначным, можно предложить различные варианты комбинационных схем, реализующих одну и ту же систему булевых функций, но отличающихся по тем или иным параметрам.

Набор кукол "Шарлотта Земляничка" (с одеждой).
Игровой набор "Шарлотта Земляничка" состоит из четырех мини-кукол высотой 8 см и массы полезных аксессуаров. Благодаря
1599 руб
Раздел: Шарлотта Земляничка
Именная ложка с надписью "София".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу - именная ложка. Ложка изготовлена из нержавеющей стали, а ее
388 руб
Раздел: Прочее
Сушилка для белья напольная складная, 180x55x96 см, голубая.
Сушилка для белья напольная складная. Размеры: 180x55x96 см. Цвет каркаса: бело-голубой.
936 руб
Раздел: Сушилки напольные
 Шпаргалка по педагогике (для педагогов)

Сторонники материального образования разделяют точку зрения Я.А. Коменского, согласно которой основная цель школы состоит в передаче учащимся как можно большего объема знаний из различных областей науки. Выпускник, прошедший хорошую школу, должен стать энциклопедически образованным. Приверженцами материального образования были многие известные педагоги XIX в. Энциклопедическая модель была принята в большинстве престижных учебных заведений Европы, в частности в российских классических гимназиях. Наряду с несомненными преимуществами материальное образование имеет и недостатки. Это слабая связь между курсами, переполненными учебным материалом, не всегда нужным для развития учащихся. В этих условиях учитель вынужден торопливо, нередко поверхностно преподавать предмет, программы обучения могут составляться только по линейной схеме. В противоположность представителям энциклопедизма сторонники дидактического формализма (Локк, Песталоцци, Кант, Гербарт) ставили целью не столько овладение учениками фактическими знаниями, сколько развитие их ума, их способностей к анализу, синтезу, логическому мышлению, а лучшим средством для этого считали изучение греческого и латинского языков, математики, при этом недооценивая значение гуманитарных наук для формирования всесторонне развитой личности. К.Д

скачать реферат Моделирование сигнатурного анализатора

Производить логическое моделирование цифровых схем с помощью ЭВМ. Цель логического моделирования состоит в том, чтобы выполнить функцию проектируемой схемы без её физической реализации. Проверка на правильность моделирования может быть различной в зависимости от уровня представления цифровой схемы в ЭВМ. Если, например, осуществляется проверка только значений логической функции на выходе схемы, то достаточно представить схему на уровне логических элементов. Для того чтобы проверить состояния сигналов в схеме, необходимо точно описать задержки срабатывания всех элементов в условиях синхронизации. 2. Моделирование неисправностей. Задача обнаружения неисправностей в цифровых схемах состоит в том, чтобы определить, обладает ли цифровая схема требуемым поведением. Для решения этой задачи необходимо, прежде всего, установить модель цифровой схемы как объекта контроля, затем метод обнаружения неисправностей и, наконец, модель неисправностей. С точки зрения особенностей поведения цифровых схем их можно разделить на комбинационные и последовательностные. В отношении обнаружения неисправностей комбинационные схемы являются сравнительно простой моделью.

 Социальная философия

Подытоживая, можно сказать: если раньше негласно человечество реализовывало лозунг "Экономика - все, экологией можно принебречь!, то сегодня оно вынуждено совершить поворот почти на 180°: "Экология - прежде всего, экономика - по возможности!". ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 1. Как решался в истории социальной философии вопрос о "клеточке" социума? 2. В чем принципиальное отличие материальных общественных отношений от духовных? 3. Каковы характерные черты социальной системы? 4. Каковы основные функции социальной системы? 76 4 ГЛАВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ БЫТИЕ ОБЩЕСТВА В предыдущей главе социум был представлен как сверхсложная и в структурном, и в функциональном отношении система общественных отношений. Тем самым была предопределена задача последующих глав - более или менее подробно высветить место И функциональную роль каждого из основных компонентов этой системы в жизни общества и индивида. Но здесь встает вопрос, связанный с логической последовательностью анализа, а следовательно, и с логикой последующего изложения: с какого структурного элемента социума логичней начинать анализ? Помочь нам в этом отношении должно понятие "системообразующий компонент системы", о котором вкратце уже шла речь. 1

скачать реферат Цифровая обработка сигналов

Из множества различных видов неисправностей выделяется класс логических неисправностей, которые изменяют логические функции элементов цифровой схемы. Для их описания в большинстве случаев используются следующие математические модели. Константные неисправности: константный нуль и константная единица, что означает наличие постоянного уровня логического нуля или логической единицы на входах и выходе неисправного логического элемента. Неисправности типа “короткое замыкание” (мостиковые неисправности) появляются при коротком замыкании входов и выходов логических элементов и подразделяются на два вида: неисправности, вызванные коротким замыканием входов логического элемента, и неисправности типа обратной связи. Инверсные неисправности описывают физические дефекты цифровых схем, приводящие к появлению фиктивного инвертора по входу или выходу логического элемента, входящего в данную схему. Неисправности типа “перепутывание” заключаются в перепутывании связей цифровой схемы и вызываются ошибками, возникающими при проектировании и производстве цифровых схем, которые изменяют функции, выполняемые схемой.

скачать реферат Моделирование сигнатурного анализатора

Из множества различных видов неисправностей выделяется класс логических неисправностей, которые изменяют логические функции элементов цифровой схемы. Для их описания в большинстве случаев используются следующие математические модели. 1. Константные неисправности: константный нуль и константная единица, что означает наличие постоянного уровня логического нуля или логической единицы на входах и выходе неисправного логического элемента. 2. Неисправности типа “короткое замыкание” (мостиковые неисправности) появляются при коротком замыкании входов и выходов логических элементов и подразделяются на два вида: неисправности, вызванные коротким замыканием входов логического элемента, и неисправности типа обратной связи. 3. Инверсные неисправности описывают физические дефекты цифровых схем, приводящие к появлению фиктивного инвертора по входу или выходу логического элемента, входящего в данную схему. 4. Неисправности типа “перепутывание” заключаются в перепутывании связей цифровой схемы и вызываются ошибками, возникающими при проектировании и производстве цифровых схем, которые изменяют функции, выполняемые схемой.

скачать реферат Синтез управляющего автомата модели LEGO транспортной тележки и моделирование ее движения

По изменению этих сигналов возможно судить о текущем положении тележки относительно белой полосы трассы. Сигналы X вырабатываются управляющим автоматом в зависимости от поведения во времени сигналов Y так, что бы обеспечить совпадение траекторий движения тележки и трассы.4 Решение о подачи питания на задний привод тележки и, расположенный на ней, управляющий автомат принимает внешний оператор. Поэтому, исходным состоянием тележки является активность двигателя привода. В этом случае задача управляющего автомата состоит только в обеспечении движения тележки вдоль трассы. 5 Допущения, делаемые при рассмотрении управляемой тележки в динамике:тягловое усилие пропорциональна линейной скорости движения тележки; сила трения в момент, когда (переднее колесо проскальзывает), постоянна и пропорциональна массе тележки; сила трения в момент, когда (тележку заносит), также постоянна и пропорциональна массе тележки; масса тележки относительно центра масс связаны зависимостью: , как если бы вся масса тележки была сосредоточена в стержне (рисунок 1.1). Основное задание 1 Сформировать модель управляющего автомата в форме таблицы переходов и выходов автомата Милли, предварительно составив список его возможных состояний и перекодировав входной алфавит автомата во множество многозначной логики (Y - четырёхзначное); 2 Минимизировать, в случае возможности, таблицу переходов и выходов автомата Милли; 3 Составить алгебрологические выражения функции переходов и функции выходов минимизированного автомата, используя только двоичное представление входных и выходных сигналов; 4 Минимизировать полученные функции; 5 По минимизированным логическим функциям зарисовать цифровую схему управляющего автомата (стандарт условного графического изображения логических элементов — Российский).

скачать реферат Математичекие основы теории систем: анализ сигнального графа и синтез комбинационных схем

Синтез комбинационных схем. 162.1 Определение поставленной задачи 162.2 Составление логических функций 19 2.2.1 Дизъюнктивная совершенная нормальная форма 19 2.2.2 Конъюнктивная совершенная нормальная форма 202.3 Минимизация булевых функций 20 2.3.1 Пример минимизации методом неопределенных коэффициентов 21 2.3.2 Пример минимизации методом Квайна-Мак-Класки. 22 2.3.3 Пример минимизации картами Карно 252.4 Совместная минимизация всех функций 262.5 Запись МДНФ в заданном базисе 273. СИНТЕЗ АВТОМАТА С ПАМЯТЬЮ 293.1 Анализ технического задания 293.2 Формальное описание абстрактного автомата 293.3 Кодирование входных и выходных символов состояний 313.4 Обобщенная функциональная схема структурного автомата 323.5 Каноническая система логических уравнений 333.6 Минимизация логических функций 353.7 Построение комбинационной схемы автомата с памятью 35ЗАКЛЮЧЕНИЕ 36Приложение 1. 37Приложение 2 38Задание 1. Анализ сигнальных графов. 1 Выбор варианта задания Из букв, образующих фамилию, имя и отчество получим три множества А, В и С символов русского алфавита.

Подарочная расчёска для волос "Лиза".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Набор маркеров для досок "Kores", 3 мм, 6 штук.
Набор маркеров для досок. Круглый наконечник. Пластиковый корпус. Стираются с таких гладких поверхностей, как пластик, стекло и эмаль,
390 руб
Раздел: Для досок
Набор капиллярных ручек "Triplus 334", 42 цвета.
Количество цветов: 42 ярких цвета. Эргономичная форма для удобного и легкого письма. Пишущий узел завальцован в металл. Защита от
2653 руб
Раздел: Капиллярные
скачать реферат Конспект лекций по дискретной математике

Естественно ,что используемая система элементов должна обладать свойством функциональной полноты ,то есть быть достаточной для построения на ее основе комбинационной схемы ,реализующую любую наперед заданную булеву функцию. Такими функционально полными системами логических элементов являются: 1.(И,ИЛИ,НЕ( 2.(И,НЕ( 3.(ИЛИ,НЕ( 4.(И-НЕ( 5.(ИЛИ-НЕ( 6.(И,М2( 3) Как правило при решении задачи синтеза стараются добиться экстремального значения одного из параметров схемы :минимум цены или максимум быстродействия (минимум задержки).В тех случаях ,когда критерием эффективности схемы является минимум цены по Квайну над минимальными формами проводят дополнительные преобразования ,путем решения задач факторизации и возможно декомпозиции булевой функции. Как правило минимальная форма не дает абсолютного минимума стоимости ,чего можно добиться решением задач факторизации и декомпозиции. Если критерием эффективности схемы является минимальная задержка ,то следует иметь в виду ,что факторное преобразование и декомпозиция булевой функции в общем случае уменьшает цену схемы и увеличивает ее задержку.

скачать реферат Лабораторный практикум

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 1 СИНТЕЗ КОМБИНАЦИОННЫХ СХЕМ 1 Цель работы Настоящая лабораторная работа знакомит студентов с основными логическими функциями и реализующими их элементами широко распространенной I55 серии интегральных микросхем, развивает навык в составлении уравнений, описывающих структуру логических устройств, их минимизации и реализации с учетом имеющегося набора логических элементов. 2 Краткая теория вопроса 2.1 Минимизация булевых функций Для получения минимальной дизъюнктивной нормальной формы булевой функции воспользуемся методом карт Карно. Карты Карно позволяют достаточно быстро и эффективно минимизировать функции от малого числа (четыре - шесть) аргументов. При этом весьма просто минимизируются неполностью определённые функции. Такой класс функций наиболее часто встречается в проектировании простых узлов ЭВМ, в частности, узлов, синтезируемых на основе конечных автоматов. Чтобы быстрее нанести булеву функцию, заданную таблично или алгебраически (СДНФ), рекомендуется следующий практический прием. Основой будем считать карту Карно для четырех аргументов; из двух таких карт формируется карта для пяти аргументов, из четырех таких карт - карта Карно для шести аргументов.

скачать реферат Построение кодопреобразователя

Таким образом, задача синтеза состоит в определении по таблицам функций выхода и функций возбуждения триггеров заданного типа в блоке памяти, минимизации их для выбранной элементной базы и схемной реализации в функционально полном базисе элементов. Выбор триггера Комбинационная схема с обратными связями, имеющая два устойчивых состояния и предназначенная для хранения одного бита информации, называется элементарным автоматом или триггером. Для синтеза цифровых автоматов триггеры рассматриваются как элементы систем, и важным является изучение его поведения в системе, а не внутренняя структура или принципиальная схема. В этом состоит системотехнический подход к изучению триггеров различных типов. Триггер типа RS. Название триггера происходит от английских слов se и rese , он имеет два входа - S для установки триггера в единицу и R для установки его в ноль. Как правило, он имеет два выхода: прямой и инверсный. Если для перевода триггера из одного состояния в другое на установочные входы необходимо подавать не логические единица, а нули, то такой триггер называется триггером с инверсным управлением. Рис. 2. Триггеры типа RS с прямым (а) и инверсным (б) управлениемТриггер типа JK.

скачать реферат Методы формализованного представления систем в исследованиях

Они переводят реальную систему и отношения в ней на язык одной из алгебр логики (двузначной, многозначной), основанных на применении алгебраических методов для выражения законов формальной логики (рис.5). Рисунок 5 - Логические отображенияНаибольшее применение получила бинарная алгебра логики Буля (булева алгебра). Алгебра логики оперирует понятиями: высказывание, предикат, логические операции (логические функции, кванторы). В ней доказываются теоремы, приобретающие затем силу логических законов, применяя которые, можно преобразовать систему из одного описания в другое с целью ее совершенствования: можно, например, получить более простую структуру (схему), содержащую меньшее число состояний, элементов, но осуществляющую требуемые функции. Логические методы представления систем относятся к детерминированным. На базе математической логики созданы и развиваются теории логического анализа и синтеза, теория автоматов. На основе логических представлений первоначально начинали развиваться некоторые разделы теории формальных языков. В силу ограниченности смысловыражающих возможностей бинарной алгебры логики в последнее время имеются попытки создания многозначных алгебр логики с соответствующими логическими базисами и теоремами.

скачать реферат Минимизация функций алгебры логики

По количеству входов и выходов делятся на: 1) 1 1 – 1 вход и 1 выход 2) 1 – входов и 1 выход 3) 1 – 1 вход и выходов 4) m – входов и m выходов Любая ЭВМ состоит из комбинации схем 1-го и 2-го порядков. Определение: логический оператор схемы – это элементарная логическая функция, с помощью которой описывается работа схемы в целом. Анализ схемы производят в два этапа: 1) Из вспомогательной схемы удаляются все вспомогательные элементы, не влияющие на логику работы системы. 2) Через логические операторы выражают все элементы схемы, получая логическое уравнение, являющееся моделью функции, выполняемой схемой, затем ее упрощают и переходят к схематическому изображению. Примеры: Простейшие логические схемы: После упрощения получим:Синтез электронных схем (1.8.3) Задачу синтеза электронных схем можно сформулировать следующим образом: при заданных входных переменных и известной выходной функции, спроектировать логическое устройство, которое реализует эту функцию. При этом могут быть наложены дополнительные ограничения либо в виде системы логических элементов, либо по количеству логических операторов и.т.д. Обычно, решая задачи анализа и синтеза, используют полные базисы функций.

Звуковой плакат "Таблица умножения".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
576 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Табурет "Престиж" с ободом.
Табурет на 4-х опорах с ободом, диаметр трубы 20 мм. Прочный каркас. Защитные вставки на ножках. Удобное хранение. Мягкое сиденье.
599 руб
Раздел: Стулья
Карточки Первого Года "Достижения" (16 карточек).
Карточки Первого Года жизни ребенка "Достижения" – совершенно новый способ наблюдать, как растет и меняется малыш от месяца к
352 руб
Раздел: Прочее
скачать реферат Структурная схема ЭВМ

Например, программируемая логическая матрица (ПЛМ), которая в зависимости от прожженной в ней программы может выполнять функции сумматора, дешифратора, ПЗУ.5. СУММАТОР Сумматор может быть построен как комбинационная схема - последовательный сумматор и как последовательностная схема - накапливающий сумматор. Сумматор осуществляет cуммирование цифр разрядов слагаемых и цифр переноса по правилам сложения по модулю 2. Работа сумматора строго регламентирована в соответствии с таблицей: ai bi Pi Si Pi 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 6. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ СУММАТОР Последовательный сумматор осуществляет суммирование слагаемых и цифр переноса поразрядно, начиная с младшего разряда. Основой его схемы является одноразрядный сумматор. Суммирование производится в одноразрядном сумматоре SM. Цифры i-того разряда слагаемого и цифра переноса из младшего разряда передаются на вход сумматора одновременно с приходом тактового импульса. Регистры 1 и 2 используются для приема и хранения цифр i-того разряда слагаемых. В D - триггере хранится цифра переноса из младшего разряда. Регистр 3 принимает и хранит цифру i-того суммы.

скачать реферат Моделирование, как необходимый научный метод познания и его связь с детерминированными и стохастическими методами ИЗУЧЕНИЯ ЛЮБОГО явления или процесса

В основе стохастической теории случайных процессов могут быть положены два различных подхода. Первый из них основан на использовании теории многомерных функций распределения случайных величин и второй — на основе корреляционной теории случайных процессов. З А К Л Ю Ч Е Н И Е Постоянное расширение масштабов исследований в науке позволит обеспечить глубокие качественные изменения в двух взаимодействующих сферах материального мира, природы и общества, имеющие тождественные и различные черты. Природа — объективная реальность, существующая в виде неорганического мира. Общество — это высшая форма развития материального мира, закономерно выделившаяся из природы. Развитие науки возможно лишь при условии, что она постоянно будет учитывать запросы производства в двух взаимодействующих сферах материального мира . Научная и практическая деятельность исследователя, тесно связанная с научно производственной активностью с применением теоретических знаний и логических средств: анализ и синтез, обобщение и абстрагирование, индукция и дедукция, аналогия, моделирование, прогнозирование и другие научные подходы.

скачать реферат Моделирование как научный метод познания

В основе стохастической теории случайных процессов могут быть положены два различных подхода. Первый из них основан на использовании теории многомерных функций распределения случайных величин и второй — на основе корреляционной теории случайных процессов. З А К Л Ю Ч Е Н И Е Постоянное расширение масштабов исследований в науке позволит обеспечить глубокие качественные изменения в двух взаимодействующих сферах материального мира, природы и общества, имеющие тождественные и различные черты. Природа — объективная реальность, существующая в виде неорганического мира. Общество — это высшая форма развития материального мира, закономерно выделившаяся из природы. Развитие науки возможно лишь при условии, что она постоянно будет учитывать запросы производства в двух взаимодействующих сферах материального мира . Научная и практическая деятельность исследователя, тесно связанная с научно производственной активностью с применением теоретических знаний и логических средств: анализ и синтез, обобщение и абстрагирование, индукция и дедукция, аналогия, моделирование, прогнозирование и другие научные подходы.

скачать реферат Алгебра Дж. Буля и ее применение в теории и практике информатики

Под предикатом здесь и далее понимается функция у = f(xi, ., x ), аргументы (xi, ., x ) которой принадлежат данному множеству М, а значение (у) может являться либо истиной, либо ложью. Иными словами, предикат представляет собой переменное (зависящее от параметров (Xi, ., Х } высказывание. Оно описывает некоторое свойство, которым может обладать или не обладать набор элементов (Xi, ., X ) множества М. Число п элементов этого набора может быть любым. При л = 2 возникает особо распространенный тип предиката, который носит наименование бинарного отношения или просто отношения. Наиболее употребительными видами отношений являются отношения равенства (=) и неравенства (   (x V y V z). На практике построение комбинационных схем усложняется, поскольку сигналы при прохождении через вентили ослабляются, искажают свою первоначальную форму, запаздывают. Поэтому необходимо наряду с логическими элементами включать в схему различного рода согласующие элементы (усилители, формирователи сигналов и др.). Задача этих элементов—сделать схему работоспособной и надежной.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.