телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАТовары для спорта, туризма и активного отдыха -30% Разное -30% Всё для хобби -30%

все разделыраздел:Искусство, Культура, Литератураподраздел:Культурология

Белорусский народный календарь (Народны каляндар беларусаў)

найти похожие
найти еще

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Хрысцiянскi каляндар адлюстрованы на многiх гравюрах скарынаўскiх выданняў. Новы этап у гiсторыi беларускага народнага календара звязаны з падзвiжнiцкай дзейнасцю фалькларыстаў i этнографаў А. Багдановiча, I. Бермана, Е. Раманава, Я. Чачата, Ф.Карскага, М. Нiкiфароўскага i iнш. Яны сабралi багаты матэрыял, якi адлюстроўвае шматграннае духоўнае жыцце беларускага народа ў прыказках, прыкметах, песнях, абрадах, паданнях, гульнях, святах. Да рэвалюцыi Беларускiя календары з рознымi патрэбнымi звесткамi друкавалiся ў Варшаве, Кракаве, Маскве, Петраградзе, Бярэсцi, Вiльнi, Гомелi, Гродне, Магiлеве, Менску, Полацку i iнш. Аднак сталую традыцыю iх выпуска па сутнасцi сфармiравалi выдаўцы “Нашай нiвы”. Першы выйшаў на 1910 год у друкарнi Марцiна Кухты ў Вiльнi. Аўтары iкнулiся, каб гэтыя невялiкiя кнiжачкi сталiся карыснымi i неабходнымi асноўнаму чытачу – селянiну. Каляндар падаваўся па месяцах у трох разделах: праваслаўным, рымска-каталiцкiм, грэка-каталiцкiм (унiяцкiм) i адпаведна на трох мовах – царкоўнаславянскай, польскай i беларускай. Ва ўнiяцкай частцы назвы свят i прысвяткаў траплялiся прастамоўныя, у канцы змяшчалi некаторыя прыказкi: Вялiкдзень (Пасха); Ражаство св. Iвана Хрысцiцеля (Рождество Iоанна Предтечи), i iнш. Хаця i каротка, але быў прадстаўлены яўрэйскi каляндар, што сведчыла аб дэмакратычнасцi i верацярпiмасцi ўкладальнiкаў. У календары змешчаны розныя цiкавыя i карысныя матэрыялы – змены фаз Месяца, надвор’е, даты кiрмашоў на Беларусi i iнш. Акрамя таго, друкавалiся творы пiсьменнiкаў, фальклорныя матэрыялы, асвятлялiся палiтычныя i эканамiчныя пытаннi. Прыблiзна па такому прынцыпу створаны наступныя выданнi: “Беларускi календар на 1917 год”, “Беларускi гаспадарчы календар на 1926 год”, “Беларускi гаспадарчы календар на 1930 год” i iнш. На станаўленне і развіццё беларускай традыцыйнай абраднасці на працягу апошняга тысячагоддзя аказалі значны ўплыў розныя рэлігійныя веравучэнні, якія, умацоўваючы свае пазіцыі ў нашым краі, нярэдка імкнуліся абвергнуць спрадвечныя мясцовыя абрады, звычаі, вераванні і г. д., падмяняючы іх аналагічнымі новаўвядзеннямі ці падробкамі, якія грунтаваліся на ўласнай светапогляднай аснове. Але, як сведчыць гістарычная рэальнасць, народныя традыцыі нельга наўмысна ні выжыць, ні падмяніць, ні забараніць, акрамя тых выпадкаў, калі яны свядома губляюцца і адыходзяць у нябыт у этнічнай памяці, як аджыўшае і непатрэбнае звяно ў культурным укладзе жыцця. Яскравым сведчаннем таму ўпартая барацьба хрысціянства з язычніцтвам, што вялася на працягу цэлага тысяча-годдзя, але, відавочна, вынікі яе малазначныя, бо яна не змагла канчаткова зламаць рэлігійныя светапоглядныя пастулаты нашых далёкіх продкаў-язычнікаў, якія так і захаваліся ў свядомасці людзей да нашых часоў. У сённяшнім выглядзе і язычвіцтва, і хрысціянства хутчэй утвараюць цэласную аснову культурнага здабытку нацыі. Хрьісціянства, павёўшы ўпартую барацьбу за знішчэнне язычвіцтва, выкарыстоўвала самыя розвыя метады для дасягнення сваёй мэты, ад забарон да актыўнай ідэалагічнай хрысціянізацыі народных мас. Ужо з самага пачатку ўвядзення вовай рэлігіі хрысціянскія прапаведвікі аб'явілі язычвіцтва паганскай верай, людзей, якія ўпарта адстойвалі і абаранялі веру ў сваіх дахрысціянскіх Багоў, называлі пагавцамі, нават Багоў язычнікаў перайменавалі ў ідалаў.

Зразумела, што хрысціянства, як рэлігія больш позняга перыяду, увасобіла лепшыя традыцыі язычніцтва і стваралася на іх. Да дзен паслявясенняга раўнадзенства ў хрысціянстве прымеркаваны дні смерці і уваскрэсення Ісуса Хрыста. Згодна хрысціянскай міфалогіі, у пятніцу іудзеі асудзілі Сына Божага на смерць праз распяцце яго на крыжы. У суботу прыхільнікі Ісуса Хрыста выпрасілі ў іудзейскага цара дазвол на пахаванне і перанеслі яго цела ў пячору, заваліўшы ўваход вялізным каменем. А ў нядзелю, калі Маці Божая з сваімі сяброўкамі прыйшла, каб апрануць свайго сына-нябожчыка ў пас- мяротнае адзенне і зрабіць адпаведнае ўбранне яго пасмяротнага ложа, Анёл у белым адзенні абвясціў ёй і жанчынам, што Ісус Хрыстос уваскрэс. Менавіта таму, як толькі пачынаецца нядзеля (апоўначы з суботы на нядзелю) у царквах і касцёлах робіцца тройчы абыход вакол храма, пасля чаго свяшчэннікі ўрачыста абвяшчаюць: “Хрыстос уваскрэс!” Са словамі “Хрыстос уваскрэс!” на працягу нядзелі і наступных двух дзён, сустракаючыся са сваімі знаёмымі, роднымі, сябрамі, вітаюцца ўсе хрысціяне, на што адказваюць “Ва ісціну ўваскрэс!” і цалуюцца. У народным жыцці гэта свята мае свае адметныя адценні і каларыт. Напярэдадні да чацвярга, які вазываюць “чысты чацвер”, старанна прыбіралі ў хаце, мылі падлогу, вокны, бялілі ці аб-клейвалі шпалерамі хату, мыліся ў лазні. А ў суботу зранку завешвалі на вокны новыя фіранкі, на абразы — набожнікі, замешвалі ў дзяжы цеста на пірагі і з абеда распальвалі ў печы. Кожная гаспадынька рыхтавала святочныя стравы: смажыла мяса, каўбасу, варыла цыбульнае шалyпінне і фарбавала ў яго адвары велікодныя яйкі. “Свята Вялічка — з красным яічкам”, — гавораць у народзе. Яйка з'яўляецца вельмі важным атрыбутам велікодных дзён. Яно сімвалізавала сабой, з аднаго боку, сусветную прастору, нашу галактыку, а з другога — кругаварот і бясконцасць жыцця, пачатак усякага адраджэння да жыцця. Як і ў большасці іншых славянскіх народаў, нашы продкі афарбоўвалі велікодныя яйкі ў зялёны, блакітны, чырвоны, жоўты колер, рабілі яйкі-пісанкі, расчэрчаныя або расфарбаваныя рознымі сімвалічнымі ўзорамі і колерамі. Такому яйку надавалася магічная сіла: з ім выганялі першы раз на пашу жывёлу, каб засцерагчы яе ад злых чараў ведзьмакоў, закопвалі ў першую баразну ці на ўскрайку нівы, каб тая добра радзіла, і г. д. Са спрадвечных часоў у нашым народзе шырока вядома традыцыя адорваць адзін аднаго на Вялікдзень святочнымі яйкамі. 3 прыняццем хрысціянства гэта традыцыя была пераасэнсавана пад новую рэлігію. Паводле праваслаўных біблейскіх паданняў Святая Марыя Магдаліна, даведаўшыся аб пакаранні смерцю Ісуса Хрыста, прынесла ў падарунак рымскаму імператару Ціберыю чырвонае яйка, як знак нявіннасці Сына Божага і сімвалічнае сведчанне таго, што з гэтага часу ўвесь сусвет нясе на сабе адбітак яго нявінна пралітай крыві. Магчыма, што гэта падзея і стала прычынай таго, што, адпаведна хрысціянскай традыцыі, у наш час велікодныя яйкі фарбуюць пераважна ў чырвоны колер. Вечарам з кожнай сям'і звычайна гаспадар ці старэйшыя людзі ішлі ў храм “на ўсенашную”. 3 сабою бралі па кавалачку кожнай стравы: мяса, сала, пірог, яйкі, соль і інш.

Змяёныша сцераглі, што раньшэ адбіралі хлеб. Былі раньшэ такія бабкі ці дзяды, каторыя зналі. Дык рядам будзе жыта: наша будзе пустое, а тоя — не падняць. Вот хадзілі сцераглі ету змяю”. Шматлікія паданні беларускай зямлі звязаны таксама з кветкай папараць, якая нібыта зацвітае на Купалле ў поўнач. Той, хто яе мог адшукаць і сарваць, станавіўся самым багатым чалавекам і валодаў незвычайнымі здольнасцямі, напрыклад разумеў мову траў, дрэў, вады, звяроў, хатняй жывёлы і інш. Як зазначае няўрымслівы і паслядоўны даследчык купальскай традыцыйнай абраднасці А. С. Ліс, легенда пра палараць-кветку ў беларусаў “паэтычна ўвасобіла мары старажытнага чалавека аб пазнанні зямных таямніц, жаданне стаць празорлівым і шчаслівым”. 3 нецярпеннем чакалі купальскай ночы шукальнікі схаваных у зямлі скарбаў. Верылі, што над кожным з іх апоўначы гарыць чароўны агеньчык. Прыкметы і гаданні ў купальскую ноч і напярэдадні яе характарызаваліся аграрна- і любоўна-магічнымі матывамі. Напрыклад, пераскоквалі праз агонь на конях, каб зберагчы іх ад чараў злых Духаў і хвароб; вечарам і ноччу збіралі лекавыя травы, што называюць у народзе “святаянскімі зёлкамі”, якія выкарыстоўваюцца пры лячэнні розных хвароб і правядзенні ачышчальных рытуалаў; у сям'і, дзе быў хворы, утырквалі на стыку бярвенняў хаты кветкі купалкі: калі на наступны дзень кветкі бачылі звялымі, лічылі, што вельмі хутка ён пойдзе на той свет; закідвалі на стрэхі хат, дзе жыла дашлюбная моладзь, вянкі з купальскіх кветак, каб хлопец або дзяўчына на працягу года “былі ў пары”; і інш. У песеннай лірыцы Купалля, акрамя песень строга рытуалізаваных, што спяваліся ля вогнішча, у час апускання на ваду вянкоў або пры сустрэчы ўсходу сонца, вылучаюцца тэксты баладнага, велічальнага, жартоўнага, гульнёвага зместу, якім адпавядаюць характэрная мелодыка, вобразнасць і паэтыка. КАЛЯДЫ З даўніх часоў Сонцу як адзінай крыніцы цяпла і жыцця на Зямлі розныя народы надавалі пэўнае значэнне: па сонцу звяралі час, да яго поўнага кругавароту вакол Зямлі прымяркоувалі гадавыя календары, а ў нашых продкаў- язычнікаў сонейка ўвогуле ўстаноўвалася, як адно з галоўных бостваў. У язычніцкай рэлігіі вярхоўным Богам лічыўся Сварог – Бог неба, а яго дзеці, што былі стаўленнікамі паміж людзьмі і Богам-бацькам, называліся сварожычы: Сонца альбо Даждзьбог, а таксама Хорс — сонечны агонь і Пярун — малавкавы агонь. Беларусі па афіцыйным календары ў залежнасці ад веравызнання Каляды святкуюцца ў розныя даты: у католікаў з 24 снежня па 6 студзеня і ў праваслаўных вернікаў з 6 па 21 студзеня. Але ж язычніцкія Каляды не мелі дачынення ні да католікаў, ні да праваслаўных. Падобнае разыходжанве ў датах святкавання звязана з гісторыяй рэлігіі ў нашым краі. Хрысціянства на працягу апошняга тысячагоддзя, вельмі актыўна выцясняючы язычніцкія традыцыі са свядомасці беларусаў, дабілася забароны іх на дзяржаўным узроўні. У такім выпадку Каляды як свята прадаўжалі функцыяніраваць у простанародным асяродку, і паступова, з узмацненнем пазіцый хрысціянства, дата іх святкавання прымяркоўвалася народам да календароў гэтых хрысціянскіх канфесій, у якіх на дні зімовага сонцастаяння прыпадае нараджэнне Ісуса Хрыста.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Большой энциклопедический словарь (Часть 2, ЛЕОНТЬЕВ - ЯЯТИ)

Один из родоначальников русского реалистического пейзажа, передал поэтическую красоту и значительность обыденных городских и сельских мотивов ("Грачи прилетели", 1871). САВРАСОВ Алексей Кондратьевич САВРОМАТЫ - кочевые скотоводческие племена, родственные скифам, в степях Поволжья и Приуралья (7-4 вв. до н. э. ). В общественной жизни значительную роль играли женщины (вожди, жрицы). Объединение савроматов и других племен стало называться сарматами. САВЧЕНКО Аркадий Маркович (р. 1936) - белорусский певец (баритон), народный артист СССР (1985). С 1960 солист Белорусского театра оперы и балета. САВЧЕНКО Иван Григорьевич (1862-1932) - российский патолог, иммунолог и микробиолог. Труды по инфекционной патологии, онкологии, исследованию иммунитета и фагоцитоза. В опытах на себе (1893, совместно с Д. К. Заболотным), показал, что введение ослабленной холерной вакцины через рот предохраняет от заболевания холерой. Для получения противоскарлатиновой сыворотки в 1905 предложил метод иммунизации лошадей. САВЧЕНКО Игорь Андреевич (1906-50) - российский кинорежиссер, заслуженный деятель искусств России (1944)

скачать реферат Формування національної свідомості засобами народної педагогіки

Вона досліджує можливості й ефективні шляхи реалізації прогресивних педагогічних ідей народу в сучасній науково-педагогічній практиці, способи встановлення контактів народної педагогічної мудрості з педагогічною наукою, аналізує педагогічне значення явищ народного життя і визначає їх відповідність сучасним завданням виховання. Етнопедагогіка – це історично складена система народних знань і умінь у справі навчання і виховання підростаючого поколінь, яка є невід'ємною частиною національної духовності. Це усний багатотомний підручник виховання, що зберігається з найдавніших часів у пам'яті народу. Етнопедагогічні знання знайшли свій вияв у народних виховних традиціях, фольклорних творах, звичаях і обрядах, ритуалах і святах, якими супроводжуються події в житті дітей і молоді, їхніх іграх, досвіді національного виховання. Справді невичерпною скарбницею навчально-виховних засобів є народна педагогіка. Головними з них є: рідна мова, усна народна творчість (фольклор), національна міфологія і символіка, народне мистецтво, національні традиції, звичаї і обряди, народні ігри та іграшки, родовід, рідна історія, краєзнавство, природа рідного краю, народний календар, народні прикмети, вірування, релігійні і виховні традиції, родинно-побутова культура.

Мешок для обуви "Wild", 1 отделение.
Удобный мешок для обуви увеличенных размеров с дополнительным карманом на молнии и сеточкой. Размер: 410х490 мм. Материал: полиэстер.
458 руб
Раздел: Сумки для обуви
Сумка для прогулочной коляски Altabebe, арт. AL1004.
Функциональная и простая. Нет необходимости долго искать мелкие предметы в вашей сумке - теперь вы можете легко найти их, воспользовавшись
1040 руб
Раздел: Сумки и органайзеры
Лоток для кухни раздвижной, 30(50,5)х42,5x6,5 см.
Для хранения столовых приборов. Беречь от огня (t -40+100 C). Срок годности не ограничен. Размер: 30(50,5)х42,5x6,5 см
561 руб
Раздел: Лотки для столовых приборов
 Повседневная жизнь русского Севера

Приметы, рожденные многовековым опытом общения с природой, всегда определены и лишены какого-либо мистицизма. Например, если прилетели ласточки, надо не мешкая сеять горох. Неясны, расплывчаты границы между четырьмя временами года у нас на Севере. Но нигде нет и такого контраста, такой разницы между зимой и летом, как у нас. Весна занимала в году место между первой капелью и первым громом. 17 марта - Герасим-грачевник. 30 марта - Алексей - с гор вода. 4 апреля - Василий-солнечник. - --------------------------------------* Даты приводятся по новому стилю. Подробности о народном календаре см. в кн.: Полуянов Ив. Месяцеслов. Архангельск, 1979. 9 апреля - Матрена-настовица. 14 апреля - Марья - зажги снега, заиграй овражки. 28 апреля - Мартын-лисогон. 29 апреля - Ирина - урви берега. В крестьянском труде после Масленицы нет перерывов. Одно вытекает из другого, только успевай поворачиваться. (Может, поэтому и говорят.круглый год.) И все же весной приходят к людям свои особые радости. В поле, в лесу, на гумне, в доме, в хлеву - везде ежедневно появляется что-нибудь новое, присущее одной лишь весне и забытое за год

скачать реферат Использование народной педагогики в системе музыкального воспитания дошкольников

Педагоги организуют праздники, в которых на Руси традиционно принимали участие дети. Для весеннего праздника закликания весны они вместе с детьми делают маленьких жаворонков, куликов, грачиков. Таким образом решается задача и нравственного воспитания, так как в этой деятельности находит воплощение чувство любви каждого ребенка к природе, собственное представление о красоте, с ней будет связано и духовное возвышение личности будущего гражданина. Восьмое направление - использование средств народной педагогики в различных режимных моментах дня и нерегламентированной деятельности. Педагог дошкольного учреждения имеет возможность познакомить детей с важнейшими датами народного календаря. Народное понимание года как круга жизни отражено в былинах, сказках, пословицах, загадках. Знакомство с датами народного календаря дополняется, по возможности, различными сведениями из русской истории, фольклорным материалом. Педагог детского сада имеет значительно большую возможность для воспитания детей в духе родной культуры, чем, например, преподаватель школы. Именно он проживает с ребенком все события текущего дня, и фольклор может стать не просто предметом изучения, а частью детской жизни, делая ее богаче, интереснее, красочнее и одухотвореннее.

 Чужую ниву жала (Буймир - 1)

Вон и ряска плавает к дождю. Увидев толпу, со всей улицы стекались сюда люди, перед невзгодами лихолетья забывали соседские распри, робко приближались, прислушивались к речам. Дед Ивко - народный календарь, от зоркого ока его ничто не скроется. - На Юрия было пасмурно, должны быть дожди... Иван Чумак объявил тут приятную новость, что он с Остапом Герасимовичем и с другими прихожанами вчера ходили к батюшке, имели разговор с отцом Онуфрием, просили освятить хлеба. Завтра после богослужения пойдут на поля, - порадовал он соседей. Все с вниманием прислушивались к его словам. С важными людьми знается Иван Чумак, приятельствует, тоже печется об общественном благе. И уж деда Ивка теперь мало кто слушал, когда он объявил, что пересохли бочаги. Прозрачная, легонькая тучка, как дымок, как клубочек, реяла на востоке. Все взгляды с надеждой тянулись к ней, следили, как разматывалось белое полотнище, отделялось, плыло над полями, лесами, протянулось над рекой. Туманилось небо, затягивалось новыми пепельными тучками, что уже застлали окоем, бросили тень на долину, разбухали, разрастались, нависали над землей, тяжелые, отрадные..

скачать реферат Туристический потенциал г. Несвиж

Создано и функционирует экскурсионное бюро с коллективом квалифицированных экскурсоводов. В городе находится автостанция, функционирует сеть продовольственных, промтоварных, книжных и сувенирных магазинов различных форм собственности. Работает завод медицинских препаратов, швейная фабрика, ОАО «Несвижский городской молочный завод», завод по изготовлению пива и безалкогольных напитков. Культурной жизнью горожан занимается Районный центр культуры и досуга. При центре работает народный театр имени Уршули Радзивилл, в репертуаре которого представляются пьесы белорусских писателей-классиков; народный коллектив ВИА «Несвиж», вокальные группы «Млечный путь», «Лира» и другие. Функционирует кинотеатр «Салют» . В целом же Несвиж – один из самых красивых уголков Беларуси, богатый историей, легендами. Его архитектурные памятники являются не только белорусской, но и общеевропейской ценностью. Как туристический центр Беларуси, город стал развиваться относительно недавно. Пока Несвиж не может порадовать туристов хорошо развитой инфраструктурой.

скачать реферат Славянский месяцеслов и народные приметы

Всвязи с этим сформировался народный календарь в котором практически не было дней безымянных, неотмеченных. Каждый день был особый, имел свое предназначение. Все это обуславливалось условиями климата, астрологическими явлениями. “Месяцеслов” в том виде в котором мы имеем возможность его видеть сейчас. Был составлен в середине прошлого века В. И. Далем и вошел в сборник “Пословицы русского народа”. Морозы зимой бывают Введенские, Никольские, Рождественские, Васильевские, Крещенский, Афанасьевские, Сретенские, Власьевские, Благовещенские. По народному поверью мало снежна зима сулит засушливое лето, а чем больше зимой снега тем дождливей лето. Если снег ложиться ровно, то весной сеяли гуще, если же ложится грядами, надувается, то сеяли реже. Лучше всяких синоптиков месяцеслов помогал людям предсказывать погоду на завтра. Туманный круг вокруг солнца – к снегу, красноватые кольца вокруг луны к морозу, небо затянутое тучами – к потеплению, лес трещит жди мороза, а если шуршит – к оттепели, много сосулек зимой – к урожаю овощей.

скачать реферат Звичаї та обряди на Україні

Недаремно синонімом до слова «рік» і нині вважаємо термін «літо». За фенологічними ознаками сформувалася більшість сучасних назв місяців: березень, квітень, травень, червень тощо. На обидві системи обліку часу — елітарну і народну, що взаємодіяли і взаємодоповнювали одна одну, істотно вплинула християнізація наших предків- язичників. З прийняттям християнства на Русі складається новий календар, упроваджуються нові святкові дати. Частково вони співпадали зі старими язичницькими святами, частково витісняли їх. Відходили в небуття колишні служителі язичницьких храмів і культів, проти яких, у першу чергу, була спрямована боротьба християнської церкви. Забувалися назви божеств, на честь яких влаштовували свята наші предки. Та залишалася народна обрядова основа, яка впродовж наступних століть взаємодіяла з християнською обрядовістю. Так складався сучасний народний календар з християнськими датами і обрядами, доповненими прадавніми обрядовими елементами. Таке поєднання називають двоєвір'ям, але у світоглядній системі це вищий ступінь людського розвитку. Поєднання різновидових обрядових компонентів увійшло у плоть і кров українців.

скачать реферат Языческая мифология

Народная праздничная- обрядность сохранила многие элементы язычества, несмотря на гонения со стороны церкви. Народный календарь очень чутко отражал жизнь природы. В первой половине марта, как только под лучами весеннего солнца начинал таять снег и появлялись первые проталины восточные славяне закликали весну. Нашим предкам казалось, что весна может пройти мимо их селений, если ее не пригласить, не зазвать. Весной же отмечались и комоедицы — праздник пробуждения медведя, знаменовавший пробуждение природы. Всю весну люди пели песни в честь Лады, Лели, Ярилы. Во второй половине марта, в период прилета, аистов, птиц, приносящих, по поверьям славян, счастье и достаток, женщины пекли печенье в виде этих птиц или их ног. Исследователи восточнославянского язычества говорят о двух периодах русалий (празднеств, посвященных русалкам, равно связанных как с культом плодородия, так и с почитанием духов умерших): летнем и зимнем. У всех славян летние русалии были связаны с заклинаниями плодородия полей. Материалы по этнографии болгар дают нам наиболее полные и интересные сведения о русалиях. Русальную неделю болгары празднуют, начиная с Троицы.

Папка-сумка "Тролли", А4.
Папка текстильная формованная из вспененного полимера. Формат: А4. Лицевая сторона с выдавленными элементами 3D.
481 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Фигурка декоративная "Колокольчик", 6x10 см.
Осторожно, хрупкое изделие! Материал: металл, австрийские кристаллы. Размер: 6x10 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
358 руб
Раздел: Миниатюры
Батут.
Каркас: сталь. Полотно: дюралевая нейлоновая сетка. Окантовка: прочный защитный материал. Количество ножек: 6 шт. Допустимая нагрузка:
3350 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
скачать реферат Воспитательная проблематика фольклора

В традиционных обрядах и обычаях чувашей, связанных с сенокосной порой, сохранился обряд ут?зи. Первый выход на сенокос напоминал большой праздник: все выходили в лучших нарядах. Скошенное и высушенное сено складывали в большие кучи по числу жителей деревни и бросали жребий, каждому доставалась своя доля. Распределенное сено складывали в большие копна (капан). Обычно сено оставляли на лугах до зимы. Завершение уборки хлебов отмечалось молением духу-хранителю овина (ав?н п?тти). Перед началом потребления хлеба нового урожая устраивали цикл осенних благодарственных молений – с?ра чуклени, - жертвоприношение в честь нового хлеба, ав?н п?тти – овинная каша, и ав?н с?ри – овинное пиво. На ав?н п?тти закалывали петуха, варили кашу, приносили в жертву хлеб нового урожая, последний необмолоченный хлеб. На праздник приглашали родственников, друзей, знакомых. Осенние поминки – автан с?ри (петушиное пиво) – имели более торжественный характер, чем летние. На них закалывались домашние птицы, обязательно петух. К рассвету устраивались проводы «покойного» с песнями и плясками, все заканчивалось очистительным обрядом и мытьем в бане. Таким образом, весь октябрь и ноябрь проходили благодарственные моления и обряды, получившие название в народном календаре: юпа уй?х? – месяц поминовения усопших; чук уй?х? – месяц жертвоприношений, где поминальной обрядности отводилось главное место.

скачать реферат Семейные праздники

Мир доброты, красоты, гармонии открывается перед человеком через праздники. Духовная жизнь русского народа богата христианскими праздниками. до сих пор в обрядах сохранились элементы язычества, хотя уже более 1000лет христианство существует на Руси. Основная часть праздников была связана с земледелием. Включая знания о природе, о закономерностях человеческой жизни, о смене труда и отдыха составляется календарь. Принятие христианства повело за собой овладение церковным календарём и почитанием святых, которым отводились определённые дни в году. На Руси произошло необычное явление - слияние язычества с христианством на народной основе. Народное православие не есть механическое соединение двух мировоззрений, а тесное слияние двух начал. Совмещение народного аграрного календаря с церковным привело к существованию праздников “в числе” и “скользящих”. Сроки праздников зависели от празднования Пасхи или были в определённое число Масленица, Вознесение, крещение, Рождество Христово, Благовещение и другие. “Неизвестно каков будет человек через 1000 лет, но если отнять у современного человека этот нажитой и доставшийся ему в наследство скарб праздников, обрядов-тогда он всё забудет, и всему разучится, и должен будет всё начинать сначала” В.О.Ключевский 3 Все праздники проходят через семейный коллектив, входят в каждый дом.

скачать реферат Структура органов социальной защиты

Месяцеслов создавался для того, чтобы помогать крестьянину в его нелегкой жизни при начале и окончании работ в поле и на огороде, и был связан с явлениями природы и всевозможными приметами (по научным подсчетам, примет в народном календаре около 1000). Недаром в народе утверждалось: «Приметами домок держится», а Александр Сергеевич Пушкин писал в своем стихотворении «Приметы»: Старайся наблюдать различные приметы. Пастух и земледелец в младенческие леты, Взглянув на небеса, на западную тень, Умеют уж предречь и ветр, и ясный день, И майские дожди, младых полей отраду, И мразов ранних хлад, опасный винограду. Михаил Васильевич Ломоносов в 1759 году указывал, что земледелец, «которому во время сеяния и жатвы — вёдро, во время ращения — дождь, благорастворенный теплотою, надобны», обращал внимание прежде всего на предсказания погоды. Народный календарь (иногда его называют «народными святцами») связан с церковным православным календарем, в нем называются особо почитаемые в народе святые, святители, мученики, апостолы, пророки и т.д., которые, по убеждениям крестьян, помогали им в различных нуждах.

скачать реферат Характеристика газетно-журнального концерна И. Д. Сытина

Снижение цены, в свою очередь, означало переход к принципиально иному рынку - массовому. Постепенно Сытин преобразовывает свою компанию в другое, паевое «Товарищество печатания, издательства и книжной торговли». В качестве пайщиков в товарищество привлекались предприниматели из других отраслей, как смежных (бумагоделательная промышленность, поставщики сырья и расходных материалов), так и достаточно далёких -- из текстильной и суконной промышленности. Это очень показательная деталь, особенно если учесть, что печатное дело в России традиционно испытывало трудности с дополнительным финансированием. Сытин смог убедить потенциальных партнеров в перспективности печатного дела. Самым массовым из народных изданий были календари - они заменяли крестьянам все прочие справочные издания. Для выпуска отрывных календарей Сытиным была приобретена первая в России двухкрасочная ротационная машина. Народные календари - общедоступные домашние энциклопедии, из которых русский человек мог узнать всё необходимое - принесли Сытину как всероссийскую славу, так и сверхприбыли.

скачать реферат Народный календарь

В народном календаре это самый страшный день. В этот день все живущее и растущее на земле находится во власти злопамятного святого Касьяна, и власть эта причиняет всем беду. Вот почему високосный год считается тяжелым: "Касьян на что ни взглянет – все вянет". Хуже того, на людей и скотину насылает мор. МАРТ НЕ ВЕСНА, А ПРЕДВЕСЕНЬЕ (ЗИМОБОР, СВИСТУН, ПРОТАЛЬНИК, СУХИЙ, ПРОЛЕТЬЕ) У древних славян год начинался с первого весеннего месяца – марта, потому что именно с этой поры пробуждается природа. Начинать новолетие мартом народ продолжал и после введения христианства на Руси, а вместе с ним и византийского календаря, по которому годичный круг начинался в сентябре (январский год в России введен Петром Первым). Если в мартовские метели снег ложится на полях неровно, волнисто, буграми, то хорошо уродятся овощи и яровые хлеба. Частые туманы в марте предвещают дождливое лето. Сухой март – плодородие, дождливый – неурожай. Март сухой да мокрый май – будет каша и каравай. 1 марта. “Вздел Ярило зиму на вилы” – говорили о погоде этого дня. 6 марта. Тимофей-весновей (преподобный). По Тимофею весна. 9 марта. День обретения главы Иоанна Предтечи.

Кружка-хамелеон "Разогрей Звезду".
Оригинальная кружка, которая меняет изображение при наливании в неё горячих напитков.
442 руб
Раздел: Кружки
Пенка для купания малышей "Arau Baby", 400 мл.
Нежная пенка для тела с устойчивой обильной пеной отлично очищает, при этом не раздражает нежную детскую кожу. Содержит натуральные масла
417 руб
Раздел: Гели, мыло
Набор мягкой мебели для гостиной "Коллекция".
Набор мягкой мебели для гостиной "Коллекция" станет украшением любой кукольной комнатки. Кресла и диван выглядят как красивая
662 руб
Раздел: Гостинные
скачать реферат Деятельность Н.И. Толстого в области славистики

То есть связан с изучением функции народной этимологии в структуре текста. Третий аспект рассмотрения предполагает выход за пределы вербальных текстов и обращение к ритуально-магическим формам поведения, к обрядовым текстам, мифологии и верованиям, необязательно имеющим языковое выражение или устойчивую текстовую форму. Роль народной этимологии в текстах этого типа может быть различной: от мотивирующей совершаемые действия до генерирующей, то есть порождающей обрядовые действия. Примером ритуальных действий, мотивированных народной этимологией могут служить следующие примеры: на Ивана Купала солнце купается (Полесск.), если кто-то до Благовещения повесит на дворе белье, то в селе вешальники будут (черниг.), кто на Палея работает, у того хлеб спалит, Федор Студит землю студит, на Студита стужа, сечень сечет зиму пополам, в апреле земля преет, со дня Руфа земля рухнет, на Карпа карпы ловятся, на Тихона солнце тише и птицы стихают, Борис и Глеб – поспел хлеб. Созвучные компоненты обеих частей такого текста принимают на себя семантическую и символическую интерпретацию этой связи, ее мотивировку. Заключение В ходе работы над данным рефератом было произведено описание основных этапов жизни и творчества Н.И. Толстого, и сделан анализ работы Н.И. Толстого «Язык и народная культура: очерк по славянской мифологии и этнолингвистике». Н.И. Толстой не стремился к созданию и формулированию строго определенной научной теории, но это компенсировалось необычайно широким кругом его интересов - славянские мифы, ритуалы, народный календарь, демонология, поверья, стереотипы обыденного и ритуального поведения, обрядовая лексика и фразеология, ритуальные тексты, символика, фольклор, система метафор и прочие формы традиционной духовной культуры славян.

скачать реферат Запорожская Сечь (середина XVII–конец XVIII вв.)

В результате побед под Желтыми Водами, Корсунем и Пилявцами Левобережная и Правобережная Украина была освобождена от польско-шляхетских войск. Открылась перспектива освобождения западноукраинских земель, и крестьянско-казацкая армия во главе с Б. Хмельницким двинулась в поход на запад. Тем временем в городах и селах Западной Волыни и Восточной Галичины, а также в белорусских землях вспыхнули народные восстания. В Прикарпатье действовал повстанческий отряд Семена Высочана. 26 сентября 1648 г. крестьянско-казацкая армия подошла к стенам Львова и овладела Высоким замком. Затем ее полки вступили на территорию Польши и начали осаду гарнизона крепости Замостье, где собралось множество шляхты из ближайших окрестностей. Однако осенняя распутица и эпидемия чумы помешали дальнейшим боевым действиям. Новоизбранный польский король Ян II Казимир предложил Б. Хмельницкому заключить перемирие. Оставив на Волыни и Подолии казацкие гарнизоны, гетман отвел главные силы в Поднепровье. В декабре 1648 г. Б. Хмельницкий прибыл в Киев, где его у легендарных Золотых ворот торжественно встречало и приветствовало население города.

скачать реферат Історія України

Пресу, що продовжувала видаватися українською мовою, не дозволяли передплачувати. Чорносотенці виявляли непокірних передплатників, доносили на них адміністрації, яка звільняла їх з роботи, а іноді й кидала до в'язниці. Не дозволялося вшановувати пам'ять Тараса Шевченка, організовувати присвячені йому вечори. Було заборонено збирання коштів на спорудження пам'ятника Кобзареві. У січні 1910 р. тимчасовий комітет у справах друку переглянув брошуру «Народний календар», де було вміщено портрети Тараса Шевченка, гетьманів Петра Конашевича–Сагайдачного, Богдана Хмельницького та інших, малюнок пам'ятника Шевченку та карту України, і знайшов, що вони є антиурядовими за змістом, бо несуть «.ідеї так званого «українського сепаратизму». Тоді ж члени цього комітету виступили проти назв «Україна», «український народ» як «зовсім чужих» народу. Уряд посилив боротьбу проти національних культурно–освітніх організацій, що виникли під час революції. За наказом царя закривались «Просвіти», українські клуби, наукові товариства тощо. Було, зокрема, закрито київську, одеську, ніжинську, чернігівську, полтавську та інші осередки «Просвіти».

скачать реферат Народніцкія і сацыал-дэмакратычныя арганізацыі на Беларусі

Памяркоўныя народнікі хацелі перайсці да сацыялізму шляхам паступовага рэфармавання існуючага ладу Расіі. У 70-я — пачатку 80-х гадоў найболып папулярным было рэвалюцый-нае народніцтва, якое выпрацавала тры праграмы дзеянняў: прапа-гандысцкую. (П.Л.Лаўроў), бунтарскую (М.А.Бакунін) і змоўніцкую (П.М.Ткачоў). Народніцкі рух на Беларусі быў ідэйна і арганізацыйна звязаны з агульнарасійскім. Сярод вядомых расійскіх народнікаў 70-х гадоў былі ўраджэнцы Беларусі М.Судзілоўскі, С.Кавалік, І.Грынявіцкі, Р.Ісаеў, К.Брэшка-Брэшкоўская, А.Бонч-Асмалоўскі. У другой палове 70 — пачатку 80-х гадоў у Мінску, Магілёве, Гродне, Віцебску, Пінску, Оршы, Слуцку і іншых гарадах Беларусі дзейнічалі народніцкія гурткі. Іх наведвалі ў першую чаргу навучэнцы, якія пад выглядам самаадукацыі вывучалі забароненую літаратуру. Меліся спробы весці агітацыю сярод сялян. Магчымасці гэтых гурткоў былі велыді абмежаваныя. Удзельнікі іх не бачылі асаблівасцей гістарычнага, сацыяльна-эканамічнага і нацыянальнага развіцця краю, іх дзейнасць цалкам залежала ад тых працэсаў, што адбываліся ў народніцкіх арганізацыях цэнтра Расіі. Калі летам 1879 г. пецярбургская арганізацыя // Беларускі гістарычны часопіс №3, 1997.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.