телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАРыбалка -30% Всё для дома -30% Товары для дачи, сада и огорода -30%

все разделыраздел:Искусство, Культура, Литератураподраздел:Культурология

Образ белорусской хаты в белорусской культуре

найти похожие
найти еще

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Дыпломная праца прысвечана даследванню аднаго з найбольш змястоўных вобразаў беларускай традыцыйнай культуры – вобразу дома. Дадзены вобраз разглядаецца як аб’ект матэрыяльнай і духоўнай культуры. У працы ён разглядаецца як сімвал роднасці, на якім будуюцца творы беларускіх мастакоў, пісьменнікаў, мысліцелей. ЗМЕСТ УВОДЗІНЫ. 3 ІІ. ХАТА Ў СІСТЭМЕ ТРАДЫЦЫЙНЫХ КАШТОЎНАСЦЯЎ 7 2.1. КАСМАЛОГІЯ. 7 2.2. ХАТА Ў ФІЛАСОФІІ ПРАШЧУРАЎ. 10 2.3. ХАТА Ў ВУСНАЙ НАРОДНАЙ ТВОРЧАЦІ. 16 ІІІ. ВОБРАЗ ДОМУ Ў БЕЛАРУСКАЙ КРЭАТЫЎНАЙ КУЛЬТУРЫ 21 3.1. ПРА СКАРЫНУ І АЛІЗАРОЎСКАГА. 21 3.2. ВОБРАЗ ДОМУ Ў БEЛАРУСКІМ ВЫЯЎЛЕНЧЫМ МАСТАЦТВЕ 19 СТАГОДДЗЯ. 27 3.3. ДОМ-ХАТА Ў ТВОРАХ В. БЯЛЫНІЦКАГА-БІРУЛІ 32 IV. СІМВОЛІКА НАЦЫЯНАЛЬНАЙ КУЛЬТУРНАЙ ПРАСТОРЫ XX СТАГОДДЗЯ. 37 4.1. РОЛЯ ХАТЫ Ў ПАЭТЫЧНЫХ ТВОРАХ КУПАЛЫ 37 4.2. СІМВАЛІЧНАСЦЬ ДОМА-ХАТЫ Ў ДРАМЕ КУПАЛЫ “РАСКІДАНАЕ ГНЯЗДО” 43 4.3. “.ЯК Я Ў ХАТУ ЎВАЙДУ, МЯНЕ ШТОСЬЦІ ГНЯЦЕ” 49 ЗАКЛЮЧЭННЕ 51 СПІС ВЫКАРЫСТАНАЙ ЛІТАРАТУРЫ 56 УВОДЗІНЫ. Дом, хата, сядзіба. Гэта грунт існавання, жыцця ўвогулле. Жыллё. З ім звязаны лёс чалавека і ад яго залежыць. Вусная народная творчасць шмат месца адводзіць хатняй тэматыцы. Вывучаючы яе, мы знаходзім той магічны сэнс, які народ надаваў свайму жыллю. Шмат народных абрадаў падкрэсліваюць гэта, а загадкі, прымаўкі, прыказкі падцвярждаюць. Вобраз дому, хаты безумоўная адзінка беларускага мастацтва: літаратуры, жывапісу, тэатра. Гэта як твар нашай Радзімы – Беларусі. Творцы ўключаюць у свае працы гэты вобраз, каб быць бліжэй да народу. Вобраз хаты выступае ў мастакоў як сімвал адзінства з прыродай, як яе частка, на якую нават крытыкі не заўсёды звяртаюць увагу. Гэта уласціва творчасці Вітольда Бялыніцкага-Бірулі, мастака, чые творы зрабіліся набыткам культуры Беларусі і Расіі. У яго пейзажных творах вобраз хаты, млына вельмі арганічны з прыродай роднага краю. У літаратуры хата – гэта сцэна, дзе разгортваюцца падзеі. У творчасці пісьменнікаў канца 19 – пачатку 20 стагоддзяў яна мае шматбаковую сімвалічную накіраванасць. Гэта быў цяжкі час у нашай гісторыі, які знайшоў свой адбітак у творчасці пісьменнікаў. Хата – гэта любоў селяніна, які глыбока прывязаны да свайго кута. Гэта як жывое для яго, гэта тое, што складае яго жыццё, што яднае з навакольным асяроддзем. І ў той жа час вобраз дому можа быць як сімвал пратэсту. На думку прыходзяць параўнанні: Беларусь – хата – Радзіма. А дзе была гэта Беларусь? Яна доўгі час блукала, шукала сваё месца: сваю зямлю, свой дах – неба, свайго гаспадара – беларуса. А той гаспадар разам з ёй не мог знайсці прытулка, не мог зразумець, дзе яго Радзіма – яго дом. Праз складаныя лёсы простых беларускіх сямей мы бачым складаны лёс Беларусі. Дадзеная праца мае на мэце намаляваць агульную карціну семантычнай дынамікі вобразу хаты ў беларускай культуры, ад хаты-жылля ў архаічнай свядомасці прашчураў да ідэі дзяржавы-дома. Сярод асноўных задач працы трэба вылучыць наступныя: 1. Раскрыццё семантыкі традыцыйнай хаты-жылля ў філасофіі прашчураў, якая выявілася ў вуснай народнай творчасці. 2. Адлюстраванне працэсу фалькларызацыі культуры. 3. Увасабленне ідэі Радзімы ў вобразе хаты ў беларускім выяўленчым мастацтве 19 стагоддзя. 4. Раскрыццё шматбаковага характара вобразу дома-хаты ў творчасці Янкі Купалы. ІІ. ХАТА Ў СІСТЭМЕ ТРАДЫЦЫЙНЫХ КАШТОЎНАСЦЯЎ 2.1. КАСМАЛОГІЯ. У архаічнай свядомасці кожнае жытло надавала прасторавы сэнс, аддзяляла чалавека ад космаса.

Дом, дзверы, печ, гаршчок – гэта фундамент кожнай хаты. Гэта тыя рэчы, без якіх хата ўжо не хата. Ці яшчэ загадкі такога кшталту: Стаіць турыца, у турыцы лісіца, у лісіцы лаханька, у лаханьке чорны жук плыве. Альбо: Стаіць разрубіха, у разрубіхі разваліха, у разваліхі гогаль, у гогаля тыкаль. (Хата, дзверы, печ, качарга). На прыкладзе гэтых загадак можна ўбачыць, што хата-дом у народзе выклікае падабенства да нейкага “рубішча”, “разрубіхі” і “турыцы”. Самі словы гавораць аб нечым агромістым і значным. А таксама паслядоўнасць хатніх рэчаў, якія ідуць па чарзе, залежна ад сваёй каштоўнасці. Заўсёды лічылася, што печ у хаце – гэта другая маці. Яна корміць, грэе, стварае цяплыню, дае прытулак і сон. І ў загадках печ з’яўляецца першым арыентырам хаты. Таму, натуральна, шмат загадак вуснай народнай творчасці прысвечана печы. У загадках печ часта называюць як “маці таўстуха”, “маці галадуха”. І разам з печчу ў загадках у адзін рад ставяць агонь і дым, дзе агню надаюць ролю “дачкі краснухі” ці “дачкі залатухі”; а дым – “сын разбой”, “сын перапёл”: Маці таўсцюха, дачка залатуха, а сын перабор выскачыў ва двор. Вельмі дакладныя параўнанні. Загадку такой пабудовы цікава як загадваць, так і адгадваць. Элементам хатняга быту нададзены тыя ролі, якія так ці інакш датычаць кожнага. Хата – гэта збудаванне, дзе па ўсіх правілах павінна жыць сям’я. І сама канструкцыя, структура хаты атаясамліваецца з так званай сям’ёй. Калі браць за прыклад тую ж самую загадку, то ў ёй нічога не гаворыцца пра бацьку-гаспадара і ўладара. І відавочна, што дом, хата і ёсць той самы бацька – галава сям’і і гэта само сабой зразумела. Дом-бацька галоўны і ўсё астатняе – печ, агонь, дым ідзе ад яго і належыць яму. Калі пайсці глыбей, то нават магчыма правесці паралель ад гэтага тыпу загадак да патрыярхальнага ўкладу жыцця беларусаў. У хатніх загадках не мала месца адводзіцца дзверам і вокнам – гэта як ротавая адтуліна і вочы хаты: Хто ні йдзе, дык вядзе, а на кут ці разачку не завядзе. А ў наступнай загадцы нават сама пабудова прымушае задумацца: ці не пра вочы тут кажацца? Побач стаяць, на вуліцу глядзяць, а сябе ніколі не бачаць. Усе асноўныя рэчы хатняга інтэр’еру ўвасобіліся ў вуснай народнай творчасці. Тут прысутнічае гумар, без чаго немагчыма ў быце. Прыказкі, прымаўкі, загадкі прымушаюць па-іншаму глядзець на тыя рэчы, што навокал нас, палягчаюць паўсядзённасць. ІІІ. ВОБРАЗ ДОМУ Ў БЕЛАРУСКАЙ КРЭАТЫЎНАЙ КУЛЬТУРЫ 3.1. ПРА СКАРЫНУ І АЛІЗАРОЎСКАГА. Дзейнасць і подзвіг Скарыны ўпісваюцца ў агульнаеўрапейскую культурную гісторыю. Але Скарына беларус і яго спадчына дае нам мажлівасць зіркнуць на сябе як бы з вышыні часу, убачыць сябе побач з іншымі народамі, –пераканацца, што наша гісторыя не горшая за іншыя, што яна такая ж багатая падзеямі і імёнамі, як і ў іншых народаў, што ў нас былі свае геніі, якія пакінулі след не толькі ў гісторыі і культуры свайго краю, а сталі як бы здабыткамі ўсяго чалавецтва, бо заслугі іх выходзяць далёка за нацыянальныя рамкі. Скарына імкнуўся несці культуру да беларусаў. Ён быў першы, хто даў філасофскую інтэрпрэтацыю Бібліі. У яго творчасці такая рыса гуманізму, як любоў да роднай зямлі і суайчыннікаў, выявілася асабліва яскрава.

Нават Ілля Рэпін у перапісцы з беларускім мастаком кажа: “Я заўжды з новым вялікім задавальненнем гляджу на ваш узгорак з хатамі, занесенымі снегам; люблю гэтыя беражкі, што белымі краямі адлюстроўваюцца ў горнай рэчцы”. І сапраўды, вельмі дакладны радкі І. Рэпіна: “Я так прывык асвяжацца душой перад вашымі жывымі павевамі праўды, прастаты і свабоды” . Вось на гарызонце відаць хаткі, а да іх “шырокім пэндзлем прыкладзена дарога, што бяжыць па беларускіх узгорках да цудоўнага куточка – Вёска” . Калі сцежка, то заўсёды дакладная – вядзе да хаты – хатак, царквы, млыну. На сваіх палотнах мастак стварыў светлы, чысты, нібы жамчужны, каларыт, часам ахінуты тонкім вэлюмам серабрыстых беларускіх туманаў. Праз свае работы ён імкнуўся адлюстраваць саму душу беларускага народа, такую чыстую, непасрэдную, поўную блакітнай надзеі, часам туманную, але заўсёды лагодную і цёплую. Прыгажуня-прырода. У карціне “Блакітная капліца” яна спіць пад мяккай коўдрай белага снегу. Як ложак захінае тонкая зімовая смуга, каб ніхто не змог патрывожыць салодкага сну. Усё наваколле прасякнута цішынёю, і нават ветрык прынік за ўзгоркам, каб не перашкаджаць чароўнаму спатканню яе, прыроды, з Мастаком. І зноў вясновыя хаткі – шэранькія, бервяныя, утульныя. Белыя дахі дамоў удалечыні, блакітная капліца – вось што стварае інтэр’ер зімовага дня, дакладней перадае настрой твора. Яны таксама адпачываюць пад коўдрай снегу, як і сама прырода. У карціне “Быстрая рэчка” прырода ўзбуджана, быццам неўзабаве ўстрапянулася і рашуча рыхтуецца да вялікай змены. І зноў невялікія хаткі з’яўляюцца часткай прыроднага інтэр’еру. Будыніны не кідаюцца ў вочы як нешта недарэчнае ў пейзажы. Яны надаюць твору цэласнасць і абуджаюцца разам з прыродай. Лірычнасць краявідаў Бялыніцкага-Бірулі адносіць гледача ў свае далячыні, яна дапамагае кожнаму чалавеку прычыніцца да гэтай мастаковай любові, на нейкі няўлоўны момант растварыцца ў гэтым вонкава някідкім цудзе, што завецца Бацькаўшчына. Лёс заносіць мастака далёка ад родных мясцінаў, але тое, што ён спасціг яшчэ ў дзяцінстве, засталося з ім назаўжды. Бялыніцкі-Біруля літаральна “сфармуляваў” беларускі пейзаж, нібыта перастварыў яго менавіта ў нейкім нацыянальным асвятленні. Мы самі і нашы нашчадкі, мабыць, доўга будуць сустракаць у старых кнігах мясціны, дзе апісваюцца як нешта натуральнае і ўвогуле звычайнае малюнкі беларускай прыроды, якой мы ўжо не ведалі: “Памятаю Быстрэю вельмі прыгожай. Наш бераг быў вельмі круты, з пясчанымі плывунамі, зараслямі ажын, малін, шыпшыны, а процілеглы – адхоны. Дом стаяў вялізны, аднапавярховы, перад ім раслі векавыя ліпы. Супраць дома – сад, каменныя слупы брамы. На слупках заўсёды жылі буслы. Вакол дома – сажалкі, у якіх вадзілася шмат рыбы і ракаў.” . Гэта фрагмент з запісак жывапісца. Чытаеш і перад вачыма ўстае “Быстрая рэчка”. У малюнках роднай прыроды мастак шукаў не толькі выразныя знакі багацця і шматстайнасці свету, але і глыбокі сэнс зямнога існавання. Менавіта прысутнасць касмічных стыхій заўсёды адчуваецца ў карцінах Бялыніцкага-Бірулі. Сёння можна сказаць і гэтак: адчуваецца прысутнасць Бога, Першатворцы ўсяго на свеце. Бо што лепш за ўсё даказвае існаванне вышэйшага сэнсу ў свеце, як не сам неаглядны, эпічна ўсёахопны, шматстайны вобраз Сусвету?! Творчасць мастака, на карцінах якога мы знаходзім водбліск ранішняга святла, зары чалавецтва, і ёсць галоўны паэтычны аргумент на карысць змястоўнасці чалавечага быцця.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Правда о штрафбатах

Возвращаясь ко времени написания нами боевых характеристик на штрафников, скажу, что эти документы после подписи командиров рот сдавались в штаб батальона. Там уже составляли списки подлежащих освобождению. Путь этих бумаг лежал дальше через штаб армии в армейский или фронтовой трибунал, а оттуда в штаб фронта. Приказы о восстановлении в офицерском звании подписывались лично командующим фронтом. Отдельно составлялись в штабе батальона наградные листы. Пока этот бюрократический процесс шел (едва ли его можно было ускорить!), батальон снова передислоцировался в село Майское Буда-Кошелевского района, из которого он уходил в тыл врага. Население встречало нас очень тепло. Главным угощением в белорусских хатах была бульба (картошка) с разного рода соленьями и самогон из той же бульбы. С радостью встречали местные девчата вернувшихся здоровыми штрафников и офицеров. Ведь наши бойцы-переменники, как официально они у нас назывались, были хоть и временно разжалованными, но все-таки офицерами, грамотными и с достаточно высоким уровнем культуры

скачать реферат Ефросинья Полоцкая и Кирилла Туровский - выдающиеся деятели белорусской культуры

В религиозной антропологии Кирилла этого периода решающим критерием в оценке всех аспектов человеческой жизнедеятельности служил критерий сотериологический. Подлинный смысл и значение имеет только то, что способствует достижению спасения — единственной существенной цели человеческого бытия. Поэтому Кирилл отдавал решительное предпочтение как возможном для человека духовном состоянии, при котором достигается гармония между мышлением и верой и которое неразрывно связано с духовно-нравственным опытом личности. Существуют обоснованные мнения на тот счет, что Кирилл Туровский вполне мог быть автором «Слова о полку Игореве». Ответ на этот вопрос, по видимому, впереди. На вопрос, касающийся Кирилла Туровского, время уже давно дало ответ: эта личность стояла у истоков белорусской письменности и культуры наряду с Ефросиньей Полоцкой. Первым свидетельством признательности потомков Кириллу Туровскому стал памятник святителю Кириллу в древнем Турове. Таким образом, образованнейший человек своей эпохи, прошедший путь от монаха до епископа, великий мыслитель и философ, просветитель Кирилл Туровский, наряду с Ефросиньей Полоцкой явился основоположником белорусской письменности и культуры.

Шарики, 100 шт.
Наборы выдувных шариков для сухих бассейнов. Шарики имеют диаметр 6 см, в один набор пакуются шарики четырех красочных цветов. Технология
733 руб
Раздел: Шары для бассейна
Дождевик для велосипеда Bambola.
Дождевик надежно защитит от непогоды вашего малыша. Прост и удобен в использовании. Крой создан с учетом форм большинства современных
313 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Микрофон "Караоке с мультяшками".
Караоке с мультяшками - это микрофон, который позволит исполнять песни из любимых мультфильмов. Какая игрушка превратит любой день в
330 руб
Раздел: Микрофоны
 Берлинская тетрадь

На рассвете двадцать второго апреля наша группа собралась у телефона "ВЧ". Мы только что приехали из района боев. Уже завязывались первые схватки в> северовосточных пригородах Берлина. Шел бой за автостраду. Ее широкий бетонный пояс охватывал весь район Большого Берлина. Гитлеровцы отчаянно цеплялись за автостраду: она открывала широкие подступы к городу. Положение на фронтах в эти дни складывалось таким образом. 1-й Белорусский шел к Берлину с востока, одновременно начали наступление войска 1-го Украинского, прорвав вражескую оборону по нижнему течению реки Нейсе между Мускау и Губеном. Танки маршала Конева неудержимо рвались дальше на запад. Двадцать первого апреля перешел в наступление и 2-й Белорусский фронт. Армии маршала Рокоссовского обходили Берлин с севера. Эти радостные вести мы и собирались передать в Москву по прямому проводу, "подкрепив" корреспонденции документальными шумами боев на окраинах Берлина. Как обычно, в наших сообщениях события огромного, поистине всемирно-исторического значения перемежались с фактами, наблюдениями, приметами менее значительными, но весьма характерными для этих дней

скачать реферат Культура России 19 века

Новые темы, мотивы и образы принесла в белорусскую литературу Тетка. Ее книги революционных стихов “Скрипка белорусская” и “Крест на свободу” стали первыми оригинельными сборниками белорусской поэзии 20 века. Тетка оказалась одной из начинателей повествовательного жанра. Она писала хрестоматию “Первая хрестоматия для детей-белорусов”, выступала как публицист, исследователь истории белорусского народного театра. Как народный поэт, один из основателей белорусской литературы и белорусского литературного языка, национальной школы перевода вошел в историю Я.Купала. Первое его стихотворение “Мужик” было опубликовано в мае 1905г., а первый сборник стихов Я.Купалы дореволюционной поры – “Путем жизни” – был выпущен в 1913г. Героико-романтические поэмы Я.Купалы “Курган”, “Бондаровна” выделили его как создателя классического национального эпоса. Пьесы Я.Купалы “Павлинка”, “Раскиданное гнездо” представляют собой самое высокое достижение славянских литератур. Он сделал перевод произведений Н.Некрасова, И.Крылова, А.Мицкевича, Т.Шевченки. Значение творчества Я.Купалы заключается в том, что он поднял белорусскую литературу на сравнительно высокий уровень и своим творчеством и общественной деятельностью влиял на формирование и развитие белорусского литературного языка. Вместе с Я.Купалой основателем новой белорусской литературы и литературного языка стал Я.Колас. Первое стихотворение “Песни-жалобы” было опубликовано в 1910 г.

 В поисках потерянного разума, или Антимиф-2

Рост потребления наблюдается по наиболее дешевым продуктам питания (овощи, растительное масло, картофель). Примечательно, например, что при значительном увеличении производства молока в 2004 году (с 474 до 524 килограммов на душу населения), потребление его снизилось с 265 до 253 килограммов на человека в год. Следует также учесть, что значительная часть потребляемых картофеля и овощей, а также плодов и ягод - это результат хозяйственной деятельности белорусов на «приусадебных» участках. Таким образом, факторы, обусловившие белорусское «экономическое чудо», можно разделить на три группы. К первой группе мы отнесем внешние факторы. Рост спроса и цен на нефть и нефтепродукты. Увеличение объемов нефтяного и газового транзита через территорию страны. Рост российской экономики как основного потребителя товаров, произведенных белорусской экономикой. Экономический рост в других странах, на рынках которых белорусская продукция является конкурентоспособной (Украина, Молдова). Эффективная активизация экономической деятельности белорусского МИДа

скачать реферат Основные тенденции развития детского хорового творчества на современном этапе (на примере ведущих детских хоровых коллективов г.Минска)

Именно хоры общеобразовательных школ все чаще удостаиваются звания “образцовый”. Достаточно высокий уровень исполнительского мастерства этих коллективов обеспечивает наличие высококвалифицированных педагогов-хормейстеров. Это выпускники Белорусского Государственного Университета культуры, педагогического университета имени М.Танка и Белорусской Академии музыки. Необходимо отметить, что существуют некоторые различия в программах подготовки выпускников данных высших учебных заведений. Педагогический университет в большей мере готовит преподавателей пения в школе, а не руководителей хорового коллектива. Выпускники Белорусской Академии музыки более подготовлены как исполнители и дирижеры, а знания психологии и педагогики не всегда соответствуют современным требованиям, предьявляемым высококвалифицированному педагогу. Программа кафедры академического хорового искусства Белорусского Государственного Университета культуры включает изучение не только специальных дисциплин, но и психологии (общей, возрастной, социальной), педагогики и педагогики художественного творчества.

скачать реферат Образование Древнерусского государства

Зависимость  выражалась в уплате податей и в утверждении золотоордынским  ханом русских  князей на престол. В результате нашествия замедлилось развитие феодализма. Последствием нашествия стало ослабление южных  и  западных  русских   земель. В XIV - нач. XV вв. они были включены в состав Великого княжества Литовского и Польского  королевства.  Русская   государственность (под суверенитетом Орды) сохранилась в Северо-Восточной (Владимиро-Суздальской) Руси и в Новгородской   земле. В  результате прекратила существование единая древнерусская народность, характерная для Киевской Руси. На территориях Северо-Восточной   и  Северо-Западной  Руси  начинает   складываться русская (великорусская) народность,  а на  землях, вошедших  в  состав Литвы и Польши - украинская и белорусская народности. 3. Культура древней Руси. Под культурой мы понимаем совокупность  материальных  и   духовных ценностей, создаваемых человечеством в процессе его   общественно-трудовой практики. Говоря о материальной культуре, мы имеем в виду развитие орудий труда,  техники,  машин,   строительства и т.д.  К духовной культуре  относятся  наука,   образование, идеология, литература, искусство.

скачать реферат Культура Белоруссии и России 19-20 века

Новые темы, мотивы и образы принесла в белорусскую литературу Тетка. Ее книги революционных стихов “Скрипка белорусская” и “Крест на свободу” стали первыми оригинельными сборниками белорусской поэзии 20 века. Тетка оказалась одной из начинателей повествовательного жанра. Она писала хрестоматию “Первая хрестоматия для детей-белорусов”, выступала как публицист, исследователь истории белорусского народного театра. Как народный поэт, один из основателей белорусской литературы и белорусского литературного языка, национальной школы перевода вошел в историю Я.Купала. Первое его стихотворение “Мужик” было опубликовано в мае 1905г., а первый сборник стихов Я.Купалы дореволюционной поры – “Путем жизни” – был выпущен в 1913г. Героико-романтические поэмы Я.Купалы “Курган”, “Бондаровна” выделили его как создателя классического национального эпоса. Пьесы Я.Купалы “Павлинка”, “Раскиданное гнездо” представляют собой самое высокое достижение славянских литератур. Он сделал перевод произведений Н.Некрасова, И.Крылова, А.Мицкевича, Т.Шевченки. Значение творчества Я.Купалы заключается в том, что он поднял белорусскую литературу на сравнительно высокий уровень и своим творчеством и общественной деятельностью влиял на формирование и развитие белорусского литературного языка. Вместе с Я.Купалой основателем новой белорусской литературы и литературного языка стал Я.Колас. Первое стихотворение “Песни-жалобы” было опубликовано в 1910 г.

скачать реферат Русский язык и основные наречия

Такие же разнообразные говоры представляют местности к югу от этих губерний - Пензенская, Саратовская и соседние с ними с востока губернии. Белорусское наречие Белорусское наречие - это прямой потомок той ветви северно-русского наречия, которая, как мы видели, соседила издавна с польскими говорами и пережила вместе с ними некоторые общие звуковые явления (дзекание). Восточные говоры среднерусской семьи рано отошли в сферу влияния восточной ветви среднерусского наречия; напротив, западные племена (дреговичи, радимичи и часть вятичей), пользуясь, вероятно, приливом населения из опустошенной татарами Северщины, образовали в союзе с Литвой особое государство и слились в одну народность. Одно время белорусы могли начать поступательное движение к северу и северо-востоку: они поглотили полоцких кривичей, о котором свидетельствуют цокающие говоры Себежского, Велижского, Витебского и Городокского уездов Витебской губернии и оттеснили кривичей в Псковской и Тверской земле (см. выше). Только нынешняя Могилевская губерния (земля радимичей, живших между Днепром и Сожем) не сохранила следов столкновения различных русских племен (исключение составляет южная часть Гомельского уезда, куда проникли малорусские особенности).

Копилка-сейф с ключом, черная, металл.
Качественный металлический сейф-копилка с двумя замками (кодовый и обычный) позволит Вам скопить приличную сумму на поездку
1439 руб
Раздел: Копилки
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: розовый).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные
Увлажненный порошок для чистки ковров "Vanish".
Увлажненный порошок Vanish для чистки ковров большой площади - это революционная разработка, которая поможет эффективно очистить и
527 руб
Раздел: Для ковров
скачать реферат Метро

Нужна была линия, которая связала бы воедино все остальные, имеющиеся и планирующиеся, линии. Идея была подсказана картой Москвы: новую линию пустили вдоль Садового кольца. 1 января 1950 года вступил в эксплуатацию первый участок кольцевой линии протяженностью 6,4 км. Он состоял из станций "Парк культуры", "Калужская" (сейчас она называется "Октябрьская"), "Серпуховская", "Павелецкая", "Таганская" и "Курская". 30 января 1952 года был принят участок от "Курской" до "Белорусской" (протяженность 6,9 км). В 1954 году был сдан третий и последний участок "кольца" - от "Белорусской" до "Парка культуры". Кроме того, в 1953 году было временно прекращено движение поездов на отрезке "Площадь Революции" - "Киевская", который был заменен участком глубокого заложения. Впоследствии участок мелкого заложения стал частью Филевской линии. Из станций кольцевой линии наиболее интересны станции "Комсомольская" и "Новослободская". Проект "Комсомольской" был создан знаменитым архитектором, автором проектов Мавзолея В.И.Ленина и гостиницы "Москва", А.В.Щусевым. Приступая в 1945 году к проектированию новой станции, Щусев решил превратить бывшую Каланчевку - "площадь трех вокзалов" - в площадь четырех вокзалов.

скачать реферат Развитие библиотек на территории Беларуси

Самой крупной является библиотечная сеть Министерства культуры — 3 924 библиотек, которую возглавляет Национальная библиотека Беларуси. Сеть научно-технических библиотек насчитывает 469, медицинских — 180, профсоюзных — 240, школьных — 3 840, воинских частей — 98, агропромышленного комплекса — 80, ВУЗов — 57, церковных — 342, академических — 12. В библиотеках страны работают около 17 тысяч специалистов, в том числе около 9 тысяч — в библиотеках системы Министерства культуры. Высшее образование имеют 72,5% специалистов.1 Только за последние три года (2006-2008) Белорусский государственный университет культуры и искусств подготовил 563 специалиста с присвоением 6 квалификаций: библиотекарь-библиограф, менеджер; библиотекарь-библиограф, товаровед; библиотекарь-библиограф, специалист по автоматизированным библиотечно-информационным системам; библиотекарь-библиограф, переводчик; библиотекарь-библиограф, преподаватель; библиотекарь-библиограф, специалист по информации. Сеть учреждений культуры и искусства представлена 1593 разнообразными культурно-просветительными и театрально-зрелищными, внешкольными учебными и другими заведениями.

скачать реферат Основные этапы развития общественной мысли в Беларуси и идеология белорусского государства

Выбор оптимального пути развития страны во многом зависит от наличия у общества общенациональной идеи. Национальная идея формулирует отличие одних народов от других. Она отражает то, в чем народы хотят подчеркнуть свое культурное и политическое своеобразие, свою уникальность. Для американцев это общество равных возможностей, когда каждый может добиться всего, чего хочет. Французская идея может быть выражена в триаде «Свобода. Равенство. Братство». Для россиян это «русская идея», определяющая ее особый путь, особую «духовность» и «соборность». Формирование белорусской идеи, как систематизированного обобщения национального самосознания имеет глубинные корни. Суть ее заключается в осмыслении бытия белорусского этноса, исторического наследия белорусского народа, его национальной идентичности и самости, генетических истоках исторического предназначения, идей существования, основаниях уникальности, особенностях национального характера, геополитического положения и роли в глобализационных процессах современности. Становлению белорусской идеи способствовали смешение духовного опыта западноевропейской и русской традиций в культуре Беларуси, социально-философские и гуманистические идеи в белорусской философии (Ф. Скорина, С. Будный, С. Полоцкий), развитие белорусского самосознания в XX в. (А. Гарун, И. Абдиралович и др.), философско-публицистические выступления и произведения (К. Калиновский, Я. Колас, М. Богданович, Ф. Богушевич, Я. Купала, В. Ластовский). В национальной белорусской идее воплощается историческое стремление белорусского народа к свободе, самостоятельности и благосостоянию, сохранению и развитию белорусской науки, белорусского языка и белорусского государства, гуманистических перспектив и гражданской ответственности за будущее страны.

скачать реферат Психические особенности принятия образа тела у склонных к полноте людей

Разделяя тело и душу и исследуя их взаимосвязь, мы не обнаруживаем никакой сопряженности. 2. СООтношение собственного «Я» и образа тела у белорусских женщинЦелью нашей практической части стало всестороннее изучение личности белорусских женщин, склонных к полноте, их мировосприятие и самовосприятие, их понимание мира вокруг себя и своего места в этом мире. В результате была сформирована следующая гипотеза исследования: женщины, склонные к полноте, в большинстве своем не воспринимают себя адекватно, постоянно чувствуя себя неполноценной в жизни, испытывая подавленное состояние и постоянное неудовлетворение не только своей фигурой, но и жизнью, как личной, так и социальной. В исследовании принимали участие 20 женщин в возрасте от 25 до 45 лет, имеющие семью и детей. С целью изучения данного аспекта были использованы следующие методы психологического исследования: - Анкетирование (Приложение 1), - Методика «Проективный рисунок человека». В результате обработки анкетных данных (Приложение 2) и составлении сводной таблицы результатов (Приложение 3) было выведено процентное отношение и построены диаграммы, в результате которых мы легко можем понять общую картину отношения женщин, склонных к полноте, к своему телу (Приложение 4).

скачать реферат Городские обзорные экскурсии Минска

Посещение церкви Рождества Богородицы, построенной в 1720–51 гг. итальянским архитектором И. Фонтано – памятника архитектуры переходного стиля от барокко к классицизму; бернардинского костела (XVI–XVIII вв.); Фарного (иезуитского) костела – прекрасно отделанного, с потрясающим интерьером – ведь такой оригинальной, утонченной деревянной скульптуры нет более нигде. Посещение одного из музеев (историко-археологического, истории религии, Максима Богдановича) и Гродненского зоопарка. Одними из перспективных экскурсий, являются городские – обзорные экскурсии. Для привлечения экскурсантов важное, значение имеет разработка новых маршрутов, выбор интересных экскурсионных объектов. Большой популярностью и спросом у граждан Республики Беларусь и иностранных туристов пользуются экскурсионные маршруты городских – обзорных экскурсий, как – Минск, Брест, Гродно, Гомель, Полоцк, Пинск, Мир-Несвиж, Мстиславль и многие другие. Города Республики Беларусь – обладают существенным туристским потенциалом. В Минске находятся Национальная Академия наук Беларуси, Национальная библиотека Беларуси, высшие учебные заведения, театры, кинотеатры, музеи, в некоторых сохранены и выставлены для обозрения экспонаты, раскрывающие историю белорусского народа, сокровища культуры и искусства, материалы о жизни и деятельности выдающихся людей.

Клей для ткани UHU Textil, 19 г.
Клей для ткани UHU Textil обеспечивает быстрое и прочное склеивание большинства видов ткани (хлопок, лен, джинса, смешанные ткани и т.д.)
307 руб
Раздел: Специальный (стекло, ткань)
Набор подарочный для новорождённого "Моя малышка".
Запечатлите мимолетные мгновения жизни Вашего ребенка с помощью необычного набора для новорождённого «Моя малышка». Рамка для
850 руб
Раздел: Прочие
Набор керамической посуды Disney "Холодное сердце. Эльза", 3 предмета (в подарочной упаковке).
Предметы набора оформлены красочными изображениями мультгероинями. Набор, несомненно, привлечет внимание вашего ребенка и не позволит ему
472 руб
Раздел: Наборы для кормления
скачать реферат Анализ газеты "Культура"

Размещает также научно-популярные материалы по истории, этнографии, фольклору, истории архитектуры Беларуси, статьи, связанные с культурной жизнью других народов, которые проживают на территории Беларуси, пропагандирует творчество деятелей искусства. «Культура» является лауреатом премии “За духоўнае адраджэнне”. И под конец парочка обязательных фактов. Так как газета выходит на 16 и 24 полосах, следственно, формат ее бывает либо А4, либо А3. Цена одного номера газеты составляет примерно 200 белорусских рублей. Печатается «Культура» исключительно на белорусском языке, что очень похвально. Издателем является редакционно-издательское учреждение «Культура и искусство». У газеты имеется свой электронный ящик kul ura@ u .by, созданный совершенно недавно. Для особо любознательных адрес редакции следующий: 220029, Минск, ул. Чичерина, 1. Телефон/факс: (017)289-34-66. Состав фотоотдела Фотографией в "Культуре" занимается Геннадий Жинков — заведующий отделом фотоиллюстраций. На счету Геннадия — три персональные фотовыставки, одна их которых даже проводилась в Национальном художественном музее.

скачать реферат Родословная полесской крестьянской династии

Рядом с Комаровичами есть речка Ареса, в прошлом она называлась Роса, может быть та самая, откуда “есть пошла Русская земля”? Пространство полесских Макейчиков с конца Х в. относилось к Туровскому княжеству, с 1155 г. — к Киевскому, в ХIV в. стало собственностью великого литовского князя Гедимина, затем, до 1791 г., слуцких князей (Олельковичей и Ходкевичей) в составе Великого княжества Литовского; в конце ХVIII в. полешуки оказались в Российской империи. После Олельковичей деревни несколько раз меняли свои хозяев. С начала ХVIII в. вместе с крепостными они надолго оказались в руках местного шляхетского рода Еленских, рода обширного, записанного в шестую и первую части дворянских родословных книг Минской, Виленской и Витебской губерний. Клан Еленских породил несколько колоритных личностей. В их числе Эмма Еленская-Дмаховская (1864—1919 гг.), известная деятельница белорусской и польской культуры. Она родилась в Комаровичах, с 1890 г. жила в Вильно. В 1891 г. она опубликовала в польском журнале “Висла” довольно обширный очерк “Село Комаровичи”. В начале ХХ в. имением Комаровичи (5530 десятин земли) владел граф Г. А. Милорадович (1839—1905 гг.), представитель знаменитого рода сербского происхождения, бывший флигель-адъютант Александра II, сенатор.

скачать реферат Особенности формообразования и музыкального языка в хоровых сценах оперы Псковитянка Н.А. Римского-Корсакова

Особенности формообразования и музыкального языка в хоровых сценах оперы Псковитянка Н.А. Римского-Корсакова Ярош Елена Михайловна 5 курс Белорусский государственный университет культуры Минск 2000 Тема, исследуемая в данной работе, получила название “Особенности формообразования и музыкального языка в хоровых сценах оперы “Псковитянка” Н.А. Римского-Корсакова”. Работа состоит из трех основных разделов: 1) Жизненный и творческий путь Н.А.Римского-Корсакова; 2) Характеристика драматургии и музыкального языка оперы “Псковитянка”; 3) Особенности музыкального языка и формообразования и хоровых сцен в опере. Завершается работа небольшим заключением, списком используемой литературы, а также нотным приложением. В первой главе дается краткий обзор жизни и творчества Римского-Корсакова, его основных художественных взглядов и принципов, которые сформировались под влиянием композиторов – “кучкистов” и эстетики реализма. Вторая глава работы раскрывает особенности драматургии оперы, ее тесную связь с операми Мусоргского и Бородина. Опера “Псковитянка” занимает особое место в творчестве самого Римского-Корсакова, она мало характерна его художественному и музыкальному мышлению, что и заставляет обратить на нее особое внимание.

скачать реферат Украинское Полесье

На правобережье Десны известно Разлётское месторождение фосфоритов Белорусское полесье Белорусское полесье, составная часть Полесской низменности. На западе постепенно переходит в Прибугскую равнину, на востоке - в Приднепровскую низменность, на севере - в холмисто-равнинную часть Беларуси, на юге - в Украинское Полесье. Занимает большую часть Брестской, Гомельской, небольшую часть на юге Минской и крайний юго-западе Могилёвской области. Протяжённость с запада на восток более 500 км, с севера на юг около 200 км. Физико-географические районы (по В. А. Дементьеву): Брестское Полесье, Загородье, Мозырское Полесье, Припятское Полесье, Гомельское Полесье (смотрите карту к статье Физико-географическое районирование). Основные формы рельефа образовались в результате деятельности днепровского и сожского ледников и особенно талых вод, вытекавших из-под них, и вод поозёрского ледника (поступали по долинам Зельвянки, Щары, Березины, Днепра и других). Антропогеновые отложения - водно-ледниковые, древние и современные аллювиальные и озёрные супеси и пески, золовые пески, лёссовидные суглинки.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.