телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАКрасота и здоровье -30% Сувениры -30% Рыбалка -30%

все разделыраздел:Религия

Корран та Сунна - святий переказ та святе письмо мусульман

найти похожие
найти еще

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Перші чотири догмати спільні для всіх мусульман. Питання про верховну владу — головний предмет розбіжностей між різними течіями. Найкоротший виклад головного догмата ісламу міститься у 112 сурі (главі) Корану: "В ім'я Аллаха милостивого, милосердного! Скажи: "Він - Аллах єдиний, Аллах могутній. Не народжував і не був породжений, і не було нікого подібного йому, ніколи". По мусульманській доктрині, люди, що не сповідають іслам, - "невірні", серед них іудеї і християни виділяються особливо, як ахль-аль-китаб, тобто "люди Писання". Відповідно до Корану вони вірять нібито в того ж бога, що й мусульмани. Цей бог і їм посилав своїх посланників - Адама, Ноя, Авраама, Мойсея (Мусу), Ісуса (Ісу), але Мухаммед вище їх. Однак люди спотворили і забули те, чому ті вчили. Тому Аллах і направив людям Мухаммеда, свого останнього пророка, з божим словом - Кораном. Це була як би остання спроба наставити людей на праведний шлях, останнє попередження, після якого повинен настати кінець світу і Суд, коли всім людям буде віддано по їхніх справах - вони потраплять у райські сади чи в пекельний вогонь. Існують ангели і злі духи (джини), утім, останні, що перейшли в іслам із древньоарабских вірувань, не завжди злі, вони теж перебувають під владою бога і виконують його волю. Аллах зображується в Корані як істота з чисто людськими моральними якостями, але в чудовому ступені. Він то гнівається на людей, то пробачає їх; одних любить, інших ненавидить. Як і іудейський і християнський боги, Аллах заздалегідь передбачив долю одних людей до праведного життя і майбутнього блаженства, інших - до беззаконня і загробних мук. Проте, в Корані, як і в Євангелії, бог багаторазово йменується милостивим. Найважливіша якість Аллаха - це його могутність і велич. Тому найважливіше догматичне і моральне розпорядження в Корані - це вимога повної, беззастережної покірності людини волі Аллаху. 3. Історія людства по Корану У Корані відсутне представлення про людину як "вінці утвору", а також про поступовість розвитку життя на Землі, її біосфери і тим більше ноосфери - сфери людського розуму. Відповідно до Корана, створенню Аллахом людини передував акт створення їм ангелів і джинів, його небесної крилатої опори. У суре "Ангели" про це сказано: "Хвалу Аллаху, творцю небес і землі, створившему ангелів посланниками, що володіють крилами подвійними, потрійними і четверными. Він збільшує в утворі, що йому завгодно" (К., 35:1); він "створив джинів з чистого вогню" (К., 55:14); "з вогню пекучого" (К., 15:27). І все-таки акту створення людини Аллах, судячи по викладеному в Корані древнеарабскому сказанню, додає особливе значення. Навіть після того як їм був виліплений свого роду манекен людини і залишилося лише його оживити, Аллах вирішив обговорити свій учинок з раніше ним створеними многокрылыми помічниками. Деякі з новітніх коментаторів намагалися углядеть у цьому "обговоренні" ознака особливої демократичності всевишнього. Тим часом, якщо виходити з Корана, це "обговорення" чи "рада", "бесіда", "змагання" з "верховним сонмом" ангелів виглядає дуже деспотично. У всякому разі, у цьому "обговоренні" не почувалося якої- небудь терпимості, уваги до скликаного ангельського сонму, навіть ознаки толерантності.

Однак настільки бурхливе і широке поширення ісламу і шаріату спричинило за собою й усе більший прояв у ньому місцевих особливостей і розходжень при тлумаченні окремих правових інститутів. Так, згодом із утвердженням двох головних напрямків в ісламі відповідним чином відбувся розкол у шаріаті, де поряд з ортодоксальним напрямком (суннізм) виник і інший напрямок - шиїзм. Іджма Третє місце в ієрархії джерел мусульманського права займала іджма, що розглядалася як "загальна згода мусульманської громади". Поряд з Кораном і Сунною вона відносилася до групи авторитетних джерел шаріату. Практично іджма складалася із співпадаючих думок по релігійним і правовим питанням, що були висловлені сподвижниками Мухаммеда чи згодом найбільш впливовими мусульманськими теологами-правознавцями (імамами, муфтіями, муджатахідами). Іджма розвивалася як у вигляді інтерпретацій тексту чи Корана Сунни, так і шляхом формування нових норм, що уже не зв'язувалися з Мухаммедом. Вони передбачали самостійні правила поведінки і ставали обов'язковими в силу одностайної підтримки муфтіїв і муджатахидів. Такий спосіб розвитку норм мусульманського права одержав назву "іджтіхад". Правомірність іджми як одного з основних джерел шаріату виводилася з вказівки Мухаммеда : "Якщо ви самі не знаєте, запитаєте тих, хто знає". Велика роль іджми в розвитку шаріату полягала в тому, що вона дозволяла правлячій релігійній верхівці Арабського халіфату створювати нові правові норми, пристосовані до мінливих умов феодального суспільства, що враховують специфіку завойованих країн. До іджме як джерела права, що доповнює шаріат, примикали і фетва - рішення і думки окремих муфтіїв по правових та богословських питаннях. Кіяс Одним з найбільш спірних джерел мусульманського права, що викликає гострі розбіжності між різними напрямками, був кіяс - рішення правових справ за аналогією. Згідно кіясу правило, встановлене в Корані, Сунні чи іджмі, може бути застосоване до справи, що прямо не передбачена в цих джерелах права. Кіяс не тільки дозволяв швидко врегулювати нові суспільні відносини, але і сприяв звільненню шаріату в цілому ряді моментів від теологічного нальоту. Але в руках мусульманських суддів кіяс часто ставав і зброєю відвертої сваволі. Найбільше широко даний метод був обґрунтований Абу Ханіфа та його послідовниками- ханіфатами. Як додаткове джерело права шаріат допускав і місцеві звичаї, що не ввійшли безпосередньо в саме мусульманське право в період його становлення, але не суперечили прямо його принципам і нормам. При цьому визнавалися правові звичаї, що склалися в самому арабському суспільстві (урф), а також у численних народів, скорених у результаті арабських завоювань. Список використаної літератури: 1. Ю.А.Калінін, Є.А.Харьковщенко. “Релігієзнавство”. - Київ: Наукова думка, 1998 2. Л. Климович “Книга о Коране”. – Москва: из-тво политической литератури, 1986 3. Ислам. Проблеми идиологии, права, политики и экономики /Под ред. Г. Ф. Ким. – Москва: Наука, 1985 4. С.Токарев “Религия в истории народов мира”. – Москва: 1986 5. Религии мира. Энциклопедия. Том 6. Москва: Аванта , 1996

Сури Корана різного розміру: у 2-й, найбільшої з них - 286 аятов, а в найменших - 103, 108 і 110-й - усього по трьох аята. Довжина сур зменшується, якщо не вважати невеликих відхилень, до кінця книги. Перша сура - "аль-фатіха" - "Відкриваюча " містить усього сім аятов; уживається як молитва, свого роду мусульманський "Отче наш". По віровченню ісламу, Коран - книга нестворена, існуюча предвечно, як сам бог, Аллах; вона його "слово" (2:70; 9:6; 48:15). Назва "Коран" походить від арабського дієслова "кара'а", що означає читати вголос речитативом, декламувати. Оригінал Корана, згідно ісламу, написаний арабською мовою на аркушах - сухуф і сувої з ним зберігаються на сьомому небі, звідси й одне з його назв - Світки, Книга (74:52; 80:13; 98:2). Коран - "Мати книги" - розум аль-кітаб, знаходиться під престолом Аллаха; і тільки один Аллах у цієї небесний книзі "стирає, що бажає, і затверджує" (К., 13:39) Природно, що створення настільки великого добутку, як Коран, хоча і виробляючого при найближчому ознайомленні враження збірника висловлень, проповідей, сказань і правових норм, як правило, тематично і хронологічно не систематизованих, було справою непростим, так ще в народу, що не мав до цього настільки великих письмово зафіксованих релігійних чи світських творів. Не випадково в самому ж Корані поява цього великого письмового пам'ятника не раз витлумачується як небувале, чудесне. Від імені Аллаха в ньому написано: "Скажи: "Якби зібралися люди і джини, щоб зробити подібне до цього Корана, вони б не створили подібного, хоча б одні з них були іншим помічниками" (К., 17:90). Звідси ж випливає, що для сочинивших цю фразу казкові демонічні сили - джини -були настільки ж реальними, як і люди, їм здавалося навіть, що люди і джини могли спільно виконувати ту саму роботу, допомагати один одному. Судячи з цього більш пізнім даним мусульманської традиції, "одкровення" Аллаха передавалися пророку приблизно в 610-632 роках н.е., а їхній запис, збирання зафіксованого й особливе складання книги розтяглися на довгі роки. Труднощі, що при цьому довелося переборювати, як побачимо, не зводилися лише до відсутності в арабів у минулому подібної практики. Історія, як відомо, підносить людям часом чимало несподіваних уроків. У їхньому числі і той, що книга, з початку додавання якої пройшло майже 14 століть, і в наші дні в ряді країн зберігає значення не тільки як історичний і релігійний пам'ятник, але і як добуток широкого соціального змісту. У країнах, де іслам – державна релігія, з положень Корана виходять багато правових норм, законодавство - шаріат, на Корані присягають і дають клятви, порушення яких визнається найважчим гріхом, злочином. Вивчення Корана і його тлумачень (тафсир) є одним із профілюючих предметів багатьох навчальних закладів у таких країнах, як Пакистан, Іран, Саудівська Аравія. Пояснимо інтерес до цієї книги й у тих сучасних закордонних державах, де труднощів пошуку "третього шляху" сприяють звертанню до минулого, плекають надію знайти в ньому бажаний вихід. Коран вивчається давно: не буде перебільшенням сказати - століттями. Але в країнах поширення ісламу, за рідкісними винятками, вивчення його було підлегле задачам конфесіонального і правового порядку.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Кровь брата твоего

Агобард использовал слова «благоразумие и человечность» в особом церковном смысле, как явствует из его яростного послания епископу Нарбонны, которого он распекал за терпимое отношение к евреям. Агобард заимствовал большую часть своих обвинений из Второзакония *5: «Таким образом, знай, почтенный отче, что все, о чем говорят их законы, проклято, и,словно в одеяние, облачено в проклятие, которое наполняет, как вода, самые их внутренности, и как масло,P их кости; они прокляты в городах и в полях, прокляты их приход и их уход, проклят всякий рожденный ими, плоды их полей и приплод их стад; прокляты их винные погреба, их закрома, их амбары, их пища и даже остатки их пищи, и никто из них не может избежать этого ужасающего и страшного проклятия, кроме как с помощью Того, кто проклятие для нас» (121, 5, 200-201). «Выразим же сожаление,P писал Баснаж, цитирующий это великое проклятие,P по поводу слабости величайших из людей. Что за желчь разлита в душах святых епископов!» Как показывает письмо, раздражение святого епископа вызвал тот факт, что и в городах, и в деревнях евреи жили в благополучии, а не как изгои, что они возделывали землю, владели стадами, закромами, винными погребами и амбарами

скачать реферат Большевики и церковь

Вскоре в сане архиепископа он ушел на покой, был арестован и отправлен на Соловки. Проиграв переговоры, обновленцы, дотоле никем не признанные, готовились нанести Церкви неожиданный удар с другой стороны. Евдокимовский синод разослал послания Восточным Патриархам и предстоятелям всех автокефальных Церквей с просьбой о восстановлении якобы прерванного общения с Церковью Российской. 6 июня 1924 г. Святейший Патриарх Тихон получил письмо от представителя Вселенского Патриарха в Москве архимандрита Василия (Димопуло) с выписками из протоколов заседаний Священного Синода Константинопольской Церкви. Из документов видно, что Патриарх Григорий VII, “изучив точно течение русской церковности и происходящие разногласия и разделения, для умиротворения дела и прекращения настоящей аномалии” решил послать в Москву “особую миссию, уполномоченную. действовать на месте на основании и в пределах, определенных инструкцией, согласных с духом и преданием Церкви”. В инструкции для членов комиссии Константинопольский Патриарх выразил пожелание, чтобы Патриарх Тихон “ради единения расколовшихся и ради паствы пожертвовал собою, немедленно удалившись от управления Церковью, как подобает истинному и любвеобильному пастырю, пекущемуся о спасении многих, и чтобы одновременно упразднилось, хотя бы временно, патриаршество, как родившееся во всецело ненормальных обстоятельствах, в начале гражданской войны, и как считающееся значительным препятствием к восстановлению мира и единения”.

Фоторамка на 9 фотографий С34-013 "Alparaisa", 55,5x44,5 см (белый).
Размеры рамки: 55,5x44,5х2 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 4 штуки, - 15х10 см, 4 штуки, - 30х10 см, 1 штука. Фоторамка-коллаж для 9-ти
870 руб
Раздел: Мультирамки
Коврик массажный "Морские камушки".
Массажные элементы модулей представляют собой два вида иголочек и камешки, покрытые маленькими пупырышками. Модули, выполненные из мягкого
1325 руб
Раздел: Коврики
Ранец школьный "DeLune" с мешком для обуви, пенал, часы (арт. 9-119).
Ранец школьный «Каскадный», украшенный объёмной 3D картинкой,- это совершенно уникальное решение, сочетающее яркую, большую картинку и
6050 руб
Раздел: С наполнением
 Большой полёт крылатого коня

Неутомимые храмоздатели-асхабадцы, вдохновленные посещением Владыки Димитрия, с 1906 по 1912 год успели выстроить шесть новых домов Божиих. Продолжалось украшение главного храма столицы Закаспия - Асхабадского собора Воскресения Христова. Воскресенский собор был заново расписан фресками в стиле художника Виктора Васнецова, новыми большими образами Господа и четырех евангелистов. Об этом соборе современники писали: "Соборный храм Асхабада, изобилующий арками, подобен таинственному Небесному дворцу" (храм уничтожен в 1924 году). В делах благочестия принимали участие все слои населения: так, например, имеется известие о том, что извозчики Асхабада решили поставить в собор икону "Нагорная проповедь". В 1908 году православный Закаспий торжественно встречал икону святого великомученика Пантелеимона афонского письма: благословение от Святой Горы, безвозмездный дар иноков-святогорцев для Свято-Александринского (во имя святой мученицы царицы Александры) "вагона-церкви", то есть для всего края. В 1910 году двумя выдающимися мастерами русского искусства, архитектором Алексеем Щусевым и художником Михаилом Нестеровым было завершено создание Свято-Алексиевского храма в Государевом Имении Байрам-Али

скачать реферат Положение русского монашества на святой горе Афон в ХХ веке

Копия этого письма была направлена патриарху Афинагору, но, как и прежде, никакого ответа от него не последовало. В 1972 году Святую Гору посетил Святейший Патриарх Московский всея Руси Пимен. Следует отметить, что это было первое в истории посещение Афона Всероссийским Патриархом. Священноначалием Русской Православной Церкви этот визит был использован для привлечения широкого внимания греческой и мировой общественности к ужасающему положению Русского Свято-Пантелеимонова монастыря. 23 октября 1972 года на приеме в Протате Святой Горы Афон в Карее Святейший Патриарх Пимен от лица Русской Православной Церкви подчеркнул: "Будучи связана теснейшими вековыми узами с Афоном, Русская Православная Церковь хочет продолжать эти связи, ибо православной русской душе Афон, как величайшая всеправославная святыня и оазис стяжания вечной жизни, остается особенно близким и дорогим. В связи с этим мы весьма озабочены оскудением иноков в нашей русской обители, остро нуждающейся в их пополнении. Мы надеемся, что греческие светские власти правильно понимают наши естественные стремления и искренние желания сохранить чин русских иноков на Афоне, а Священный Кинот пойдет навстречу желаниям тех русских иноков, которые хотят подвизаться и проводить свое спасительное жительство здесь, на Святой Горе.

 Дневник американского солдата

Стало быть, мне нужен такой колледж, который написал бы письмо о том, что я принят. Сообщил об этом отцу. 15 февраля 1967 года Сегодня был вынужден несколько раз укрываться от свистящих пуль. И это не так уж просто. Мы были в маленьком городке, недалеко от Май-Тхо. Я создал себе репутацию героя тем, что немного пострелял по вьетконговским снайперам. Познакомился с хорошенькой девушкой. Она обещает каждую неделю стирать мое белье. Это неплохо, конечно, но я заплачу ей за это. 18 февраля 1967 года Слухи оправдались. Мы на базе Фокстрот и снова участвуем в небольших операциях. Здесь тоже трудно. Мы всегда стремимся отогнать "чарли" пораньше, поэтому встаем в четыре тридцать и выезжаем. Когда наши бронетранспортеры движутся в этот ранний час, как какие-то бесформенные звери в предрассветной мгле, становится жутко. Все кругом кажется искаженным. С началом февраля дождливый сезон здесь прекращается. Сейчас уже жарко и сухо. Дома, наверное, уже навалило много снегу. Хорошо им там. Снег дает пищу для размышлений. Получил очаровательное поздравление с днем святого Валентина и любовное письмо от девушки по имени Диди. Я ее не знаю

скачать реферат Воспитание и школа на средневековом Востоке

Постоянным приработком была переписка рукописей, за которые получали немалые деньги. Существовали четыре типа мусульманских школ начального и повышенного начального образования: школы Корана (чтение Святой книги, без уроков письма и счета); персидские школы (счет, чтение и письмо персидского языка на образцах поэзии Саади, Хафиза и др.); школы персидского языка и Корана (сочеталась программа первых двух школ); арабские школы для взрослых (чтение и толкование Корана, литературное образование в духе персидской традиции.) Высшее образование мусульмане могли получать в медресе и монастырских учебных заведениях - даргабах. К числу наиболее крупных можно отнести даргаб в Дели. Высокой репутацией пользовались медресе Хайрабада, Джампура, Фирозабада. Расцвет этих центров просвещения пришелся на XV - XVII вв. Здесь в десятках учебных заведений, где занимались тысячи студентов различных конфессий, преподавали известные ученые и литераторы со всего Востока. Обучение в медресе шло на персидском языке Студенты-мусульмане в обязательном порядке изучали и арабский язык В программу входили грамматика, риторика, логика, метафизика, теология, литература, юриспруденция.

скачать реферат Исламский радикализм и его воздействие на национальную безопасность России

Усилиями суфиев в исламе распространился культ святых, о существовании которых не было и речи в годы жизни пророка, составления Корана или хадисов Сунны. Когда в XI в. ортодоксальный суннизм несколько сблизился с умеренными течениями суфизма, институт святых (вали) был признан и официальным каламом. Культ святых стал быстро распространяться по всему исламскому миру, а в некоторых его районах, как у берберов северной Африки, едва ли не оттеснил на задний план культ Аллаха - настолько распространилось и заняло первостепенное место почитание святых и их мазаров. Стремясь возвратить исламу его чистоту и избавить его от самозваных святых, в XVIII в. в рамках суннитского направления в исламе зарождается мощное движение -ваххабизм, получившее свое название по имени его создателя и идеолога - Мухаммада ибн-Абд-аль-Ваххаба из Неджда (1703- 1787). Аль-Ваххаб проповедовал строжайшее соблюдение принципа единобожия (таухид), отказ от поклонения святым (вали) и святым местам (мазары и зияраты), необходимость очищения ислама от поздних наслоений и нововведений (бидаа) и возврата к его первоначальной чистоте.

скачать реферат Поход князя Владимира на Корсунь

Пройдет несколько десятилетий, и вся Русская земля уподобит себя отроку, спасенному в море забвения и идольской тьмы, ибо мощи святителя, перенесенные князем Владимиром в Киев, станут главной русской святыней, а сам святой Климент - защитником и покровителем Русской земли. В Херсонесе, наконец, побывал и святой Константин Философ, первоучитель славян, создатель славянской азбуки. Он первым перенес мощи святого Климента Римского в город, а часть мощей забрал с собою (впоследствии он положил их в церковь святого Климента в Риме, где и сам был похоронен). Здесь, в Херсонесе, святой Константин обрел "русские письмена" - еще одну, на этот раз незримую и невещественную святыню русского христианства. Владимиру поистине было с кого брать пример ревности в вере и христианском подвиге. Затянувшееся пребывание в Корсуни, наверное, стало для него временем духовного перерождения. То формальное крещение, которое было воспринято им в Киеве и которое своим непосредственным поводом, побудительным мотивом имело внешние, чисто политические обстоятельства, теперь наполнилось подлинно высоким, соответствующим содержанием.

скачать реферат Бельгия

Особое значение это приняло после войны 1914- 1918 годов. Принято, чтобы главы иностранных государств и представители международных организаций привозили этому милому проказнику национальный костюм своей страны или военную форму. В последние годы у малыша появилась сестричка, Яннекен-Пис, занятая тем же ритуалом на соседней улице. Церковь Богоматери Добрых Деяний Церковь Богоматери Добрых Деяний в стиле барокко была построена в 1664 году зодчим Жаном Кортвриндтом. Над ней возвышается восьмигранный купол. Благодаря трем полукруглым апсидам и кафедрам, интерьер церкви очень оригинален. Головы ангелов из белого мрамора XVIII века возвышаются над кропильницей. Статуя Богоматери Добрых Деяний датируется XIV веком. Церковь Святого Николая Церковь Святого Николая посвящена покровителю торговцев. Ее строительство (XI-XII века) совпадает с периодом появления города, и ее судьба тесно переплетается с его историей. Во время обстрела города французами в 1695 году церковь была почти полностью разрушена. Она была вновь построена в 1714 году, но в этом же году обвалилась.

Влажные салфетки Johnson's baby Нежная забота, 256 штук.
Влажные салфетки для самых маленьких разработаны специально для ухода за нежной кожей. Они очищают настолько деликатно, что могут
374 руб
Раздел: Влажные салфетки
Токсичная капсула "Fungus Amungus".
Игровой набор Fungus Amungus "Токсичный контейнер" представляет собой капсулу, в которой находится один из эксклюзивных
521 руб
Раздел: Аксессуары для игр
Универсальное жидкое средство для стирки детского белья "Burti liquid Baby", 1.5 литра.
Разработан специально для детского белья. Исключительная эффективность стирки и бережный уход за бельем из-за содержания натурального
601 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
скачать реферат Иеронимус Босх

Так как для него характерна ужасающая монструозность, в то время, как в поздний период своего творчество Босх обращался больше к картинам из реальной жизни. Это один из его любимых сюжетов — «Искушение святого Антония», где отшельника осаждают дьяволы. Босх населял свои картины легионами маленьких ползающих, страховидных тварей, у которых самым невероятным образом сращены части пресмыкающихся, ракообразных, чешуйчатых, панцирных, жаберных и невесть каких существ с добавлением еще растительных и неорганических элементов: обломки кувшинов, щиты, шлемы, иглы. Совсем жутко становится, когда у этих монстров замечаешь и человеческие части тела. Вся эта кунсткамера бесов, диковинных «пузырей земли» значительно отличается от средневековых химер: те были величавее и далеко не так зловещи. «Алтарь Святого Антония» посвящен святому отшельнику, жившему в 3-4 веке в Египте. Антоний почитался как защитник от пожаров и врачеватель болезней. Житие святого рассказывает о том, что в начале своего подвижничества Антоний неоднократно был искушаем бесами.

скачать реферат Русское юродство как феномен культуры, его национальное значение

Поэтому к юродству я ещё вернусь немного попозже. Следующими термином, нуждающимся, на мой взгляд, в некотором пояснении является «святость». Понятие святости – очень сложное, многослойное понятие. Его корни уходят ещё в языческую славянскую культуру. Там понятие святости «оказывается приложенным к критическим точкам круга времён, сакрально отмеченным периодам»5, благоприятным для смерти (а смерть у славян сопровождалась чем-то вроде праздника, посредством которого люди пытались сыграть ту жизнь, которая их ждёт после смерти, жизнь, состоящую из застолья и веселья). При этом, естественно, смерть преодолевается новым рождением. Соответственно, «благо» всех и каждого зависит не столько собственно от «верха», верхнего мира, сколько от движения снизу вверх – роста святого жита из святой земли, оплодотворённой святой водой, как и от рвущихся к небу языков пламени, святого огня. Святость здесь – энергия, заставляющая двигаться, расти, умножаться, энергия перехода от мёртвого хаоса к живому космосу»6. Затем это языческое понимание святости сталкивается с христианским, где святость – это связь с Богом. «В учении о святости содержится преодоление противостояния вещественного и духовного, тварного и нетварного, т. е. основных оппозиций, которые в дохристианских представлениях выступали как абсолютные границы, разделяющие божественное и человеческое, смертное и бессмертное.

скачать реферат Храм Христа Спасителя в Москве

Скульптура над вход- ными арками западного фасада символически изображала находящиеся под покровительством небесных сил русские войска. Тему, связанную с событиями, причиной которой явилось построение храма, продолжали многофигурные ком- позиции. Все скульптуры западного фасада выполнены А. В. Логановским.    На южной стороне храма, в наппровление,где проходили решающие битвы за Москву и староне, откуда совершались на неё набеги были изображены святые и композиции, имевшие прямое отношение к событиям отечественной войны 1812 г.    На верху в медальонах Смоленская Богоматерь - в память о том что этот чудотворный образ более трёх месяцев находился в войсках. По сторонам в четырёх малых медальонах изображение святого Романа Рязанского, свято- го апостола Фомы, святого Иоанна Крестителя, святого Ионы архиепископа Новгородского. Всё это в память о битвах 12 года. Внизу по сторонам арак трёх крылец южного фасада находились изображения событий и персонажей Ветхого Завета. Все скульптуры также исполнены Логановским.    Восточный фасад храма с алтарем был обращён к Кремлю.

скачать реферат Церковь - евхаристическая община, собрание верующих, Тело Христово, Таинство

Предисловие “Церковь - это собрание святых, в котором верно проповедуется Евангелие, и правильно распределяются Таинства”1. Церковь, как евхаристическая община в центре внимания этой работы. Церковь, как община верующих, собранных вокруг Слова и Таинства. Церковь, как общение веры, с одной стороны, и как Таинство Тела Христова2 - с другой. Евхаристическая сущность христианской общины проявляется во всех вопросах ортодоксальной экклесиологии: и в учении о служении церкви, и в сакраментологии, и в миссиологии, и в эсхатологии. Безусловно, на этих страницах, лишь несколько слов на такую серьезную и сложную тему. Вероятно, больше вопросов. чем ответов. Однако, для меня лично - это новый шаг к более глубокому пониманию того, во что верит христианская Церковь. Я стал яснее понимать слова третьего артикула Символа Веры: “Верую.в Духа Святого, в единую святую христианскую Церковь, в общение святых, в отпущение грехов, в Воскресение тела и жизнь вечную. Аминь”. 1. Верую. “ я знаю, в Кого уверовал, и уверен, что Он силен сохранить залог мой на оный день ”3 Первая часть Книги Согласия4 называется “Три Вселенских Символа Веры”.

скачать реферат Экзамен по философии за 11 класс

В Мекке находится древнее святилище Кааба со святым «черным камнем», к которому мусульмане всего мира уже четырнадцать веков совершают паломничество. Святая книга мусульман – Коран. Основные направления в исламе - суннизм и шиизм. Также много сект исламаилиты, ваххабиты, карматы и др. На основе Корана был разработан Шариат – свод мусульманского права. Главный праздник мусульман – Курбан-байрам, т.е. жертвоприношение. Вопрос № 39. Наука как система знаний и вид духовного производства. Наука есть, прежде всего, систематизированное познание действительности, воспроизводящее ее существование и закономерные стороны в абстрактно- логической форме понятий, категорий, законов и т.д. Как и другие виды духовного производства, наука создает как бы параллельный реальному идеальный мир, в котором отражены основные свойства и закономерности объективного мира. Миф и религия – это способы духовной защиты, а наука – средство нападения, орудие духовной экспансии, поднимающего голову человека. Да, наука может обойтись без религии, но вытеснить ее из общественного сознания она до сих пор не может.

Шкатулка ювелирная "Moretto", 2 яруса, со стразами, 18x13x10 см.
Оригинальная шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку
1632 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Коляска-трость Еду-Еду (цвет: серый/фиолетовый, арт. E-103).
Коляска-трость E-103 - простая, стильная и легкая коляска. Особенности: - Стильный и яркий дизайн; - Надёжная стальная рама; - Плавающие
1637 руб
Раздел: Коляски-трость
Ложечки "Pigeon" для первого прикорма.
Набор ложечек (2 штуки) для первого прикорма. Мягкий материал, не травмирующий ротик малыша. С безопасным ограничителем в основании
386 руб
Раздел: Ложки, вилки
скачать реферат Средневековая Европа

Устремленные к небу ажурные соборы демонстрируют идею связи человека с богом, его возвышения.  Внутреннее убранство соборов зависело от особенностей веры. Частью художественной культуры этого периода является театральное искусство. Его истоки в сельских обрядах. Деревенское население по языческим обычаям продолжало праздновать конец зимы, приход весны, праздники урожаев плясками, ряжением, олицетворением явлений природы. Бродячие актеры (жонглеры - во Франции, шпильманы - в Германии, кукеры - в Болгарии, франты в Польше и т.п.) ведут бродячий образ жизни, объединяются в ватаги. С 9 в. в католической церкви появляется ритуал чтения в лицах различных эпизодов из жизни Христа и Марии, что закладывает основы литургической драмы. Среди жанров театрального искусства известны миракли (чудеса) - инсценировки на библейские темы с показом чудес, совершенных святым ("Игра о святом Николае"), мистерии, фарсы (социальная критика с использованием элементов маскарадности), комедии дель арте (в Италии комедии с участием масок).

скачать реферат Казаки Оренбуржья

ОРУЖИЕ СНИМАЛОСЬ: при приобщении святых тайн; поклонении Святой Плащанице при входе в алтарь; и исповеди и восприемниками от купели; при брачной церемонии (женихом и шаферами); на балах во время танцев; при письменных занятиях в управлениях и заведениях; при входе в клубы и дворянские собрания, если об этом упоминается в их уставах. ПОГОНЫ – неотъемлемая часть одежды казака строевого возраста. Обязательно носились казаком до выхода “на льготу”. Офицерские погоны, галуны и шевроны разрешалось носить пожизненно. ЛАМПАС – возник в глубокой древности. Кожаным лампасом кочевники Великой степи от скифов до бродников прикрывали боковой шов штанов. У казаков приобрел значение принадлежности к казачьему сословию, а по цвету – к войску. Стал символом освобождения от всех видов государственных платежей, символом казачьей независимости и национальной обособленности. Лампасы нашиваются на наружные боковые швы шароваров шириной в отделке 6,6 см, края лампасов загибаются внутрь и прострачиваются ниткой, соответствующей цвету лампаса по краям.

скачать реферат Крещение Руси

Говоря о значении христианско-просветительной деятельности святого Владимира и Ярослава Мудрого, вспомним ту образную характеристику, которую дает нам летописец (под 1037 год): "Как если бы один землю вспашет, другой же засеет, а иные и жнут и едят пищу неоскудевающую, - так и этот. Отец ведь его Владимир землю вспахал и размягчил, то есть Крещением просветил. Этот же засеял книжными словами сердца верующих людей, а мы пожинаем, учение получая книжное". Со страниц летописи звучит похвала книхному просвещению. "Велика ведь бывает польза от учения книжного; книгами наставляемы и поучаемы на путь покаяния, ибо от слов книжных мудрость обретаем и воздержание. Это ведь - реки, напояющие вселенную, это - источники мудрости; в книгах ведь неизмеримая глубина; ими мы в печали утешаемся; они - узда воздержания. Если прилежно поищешь в книгах мудрости, то найдешь великую пользу душе своей. Ибо кто часто читает книги, тот беседует с Богом или со святыми мужами. Тот, кто читает пророческие беседы, и евангельские и апостольские поучения и жития святых отцов, получает душе великую пользу". В конце XI - начале XII века христианство окончательно утвердилось в Ростово-Суздальской земле благодаря миссионерским трудам епископов Ростовских святого Леонтия и святого Исани, в Муромо-Рязанской, крестителем которой был князь Константин (Ярослав) Святославович (1096-1129), среди славянских племен вятичей и радимичей, вошедших в состав Древнерусского государства в конце XI век и обращенных к Богу преподобным Кукшей, иноком Киево-Печерского монастыря.

скачать реферат Русская Православная Церковь

Они написали следующее:«Предание прияхом с начала веры от святых апостол и святых отец, и святых седьми соборов творити знамение честнаго креста тремя первыми перстами десныя руки. И кто от христиан православных не творит крест тако, по преданию восточныя церкви, еже держа с начала веры даже до днесь, есть еретик и подражатель арменов. И сего ради имамы его отлучена от Отца и Сына и Св. Духа, и проклята”. Подобное страшное осуждение сначала было провозглашено в присутствии множества народа, затем изложено письменно и напечатано в изданной Никоном книге “Скрижаль”. Как громом поразили русский народ эти безрассудные проклятия и отлучения. Русский благочестивый народ, вся русская церковь не могли согласиться с таким крайне несправедливым осуждением, провозглашенным Никоном и его единомышленниками – греческими архиереями, тем более что они говорили явную неправду, будто бы и апостолы, и св. отцы установили троеперстие. Но Никон не остановился и на этом. Ему потребовалось не только уничтожить, но и оплевать древности православия. В книге “Скрижаль” к только что приведенным он добавил новые осуждения.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.